CLIL een meerwaarde voor leerlingen

of 32 /32
CLIL een meerwaarde voor (TSO- BSO) leerlingen Europese Dag van de Talen - Gent 25 september 2015 Eric Noyen Marie-Leet Bens Immaculata Instituut Oostmalle

Embed Size (px)

Transcript of CLIL een meerwaarde voor leerlingen

Page 1: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

CLIL

een meerwaarde voor (TSO-

BSO) leerlingen

Europese Dag van

de Talen - Gent

25 september 2015

Eric Noyen

Marie-Leet Bens

Immaculata Instituut

Oostmalle

Page 2: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

Immaculata Instituut Oostmalle

http://immalle.be

Page 3: CLIL een meerwaarde voor leerlingen
Page 4: CLIL een meerwaarde voor leerlingen
Page 5: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

1. In Europa

2. In Vlaanderen

3. In Immaculata Oostmalle

4. Voor de leerkracht

5. Voor de leerling

6. In de praktijk

7. In vraag en antwoord

CLIL

een meerwaarde voor leerlingen

Esthetica in het Frans

Page 6: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

1. CLIL in Europa

Page 7: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

2. CLIL in Vlaanderen

September 2007 September 2013

Page 8: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2013

MEI Hoe begin je eraan?

• overleg, overleg, overleg…

SEPTEMBER We gaan ervoor!

Page 9: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2013

OKTOBER Info en didactisch materiaal verzamelen

• literatuur• online

Samenstellen van het (uitgebreid!) aanvraagdossier

• geïnteresseerde leerkrachten & directieteam• betrokken vakgroepen

Overlegmomenten

• personeelsvergadering• ouderraad• schoolraad• begeleidingsdienst• LOC• leerlingenraad• personeelsraad• …

Page 10: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2013

NOVEMBER Planning van informatiespreiding

• brochure, website…• campusvergadering• scholengemeenschap• scholenoverleg met de gemeente• …

Page 11: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2014

JANUARI Finaliseren aanvraagdossier

FEBRUARI Indienen aanvraagdossier

Page 12: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2014

APRIL Officiële goedkeuring

• inschrijving voor ondersteuningstraject

MEI Introductie in de klassen met potentiële CLIL-leerlingen

• info op de website• CLIL-stand op de ‘informatiedag’• brief aan de ouders• informatiesessie in de klassen

Page 13: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2014

JUNI Aanmelding kandidaten

AUGUSTUS Toelatingsklassenraad

Page 14: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2014

SEPTEMBER Start

OKTOBER CLIL promoten binnen de school

NOVEMBER Aanvraagdossier uitbreiding

Page 15: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

3. CLIL in Immaculata Oostmalle

2015

JANUARI Ondersteuningstraject departement onderwijs – KUL – CTO

MAART Stand van zaken op personeelsvergadering

APRIL Goedkeuring uitbreiding

Page 16: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

4. CLIL voor de leerkracht

• Beheersing – en ontwikkeling – van• zaakvak• vreemde taal : diploma’s en/of attesten• didactische competenties

• Ondersteuning van • directie• vakgroepen• begeleidingsdienst – netwerk • departement onderwijs – KUL – CTO • ondersteunend personeel• …

Page 17: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

4. CLIL voor de leerkracht

• Motivatie, creativiteit, inzet en enthousiasme • didactisch materiaal• didactische werkvormen

Page 18: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

5. CLIL voor de leerling

• Duale focus• vakinhoud leerplandoelstellingen!• + taalinhoud• = ontwikkeling van

receptieve en productieve vaardigheden

• Waarom kiezen voor CLIL?• maatschappelijke relevantie• positief leerrendement• OOK positief voor moedertaal…

• Motivatie, inzet, enthousiasme…

Page 19: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

Positieve effecten van CLIL

- Communication

= taalvaardigheid

- Content

= zaakvakinhouden

- Cognition

= cognitieve vaardigheden

- Culture

= interculturele vaardigheid

Bron: Strobbe L., Sercu L. (2011). Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie van de CLIL-projecten in het secundair onderwijs in Vlaanderen. KU Leuven.

CLIL voor leerkracht EN leerling

Page 20: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 21: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 22: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 23: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 24: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 25: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 26: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 27: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 28: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 29: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 30: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

6. CLIL in de praktijk

Page 31: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

7. Voordelen? Nadelen?

CLIL in vraag en antwoord

1. Ontwikkeling van didactisch materiaal2. Tijdsdruk3. Heterogene klasgroepen4. Aanpassingen aan lessenrooster5. Evaluatie van vakinhouden én taalcompetenties6. Betrokkenheid7. Wat met ‘instromers’?8. Vervangingen9. …

Page 32: CLIL een meerwaarde voor leerlingen

Klaar voor de toekomst met…

[email protected]

[email protected]

Twitter @BensBel