Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie...

of 11 /11
Circulaire Economie Circulaire Energie 22 september 2015

Embed Size (px)

Transcript of Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie...

 • Circulaire Economie Circulaire Energie

  22 september 2015

 • Energietransitie van Eneco

  1. Missie en strategie Eneco

  2. De circulaire economie

  3. Eneco & de circulaire economie

  4. Uitdagingen voor de toekomst

  5. Vragen en discussie

 • Financiële kengetallen Eneco Groep

  100% 47% 39% 5.251

  241 854 422

  RETAILKLANTEN MET GROENE STROOM

  VERKOCHTE ELEKTRICITEIT UIT EIGEN PRODUCTIE

  DALING CO2 IN BEDRIJFS-VOERING T.O.V. 2007

  TOTALE OMZET ENECO GROEP IN MILJOEN EURO

  NETTO BEDRIJFSRESULTAAT IN MILJOEN EURO

  INVESTERINGEN ENECO GROEP IN MILJOEN EURO

  INVESTERING IN NETTEN DOOR STEDIN IN MILJOEN EURO

  En verder: 2,2 mio klanten 53 gemeenten als aandeelhouder

  PresenterPresentation NotesFinanciële kengetallen Eneco Groep��Boodschap: 2013 resultaten naar tevredenheid, resultaten in de toekomst staan onder druk, ontwikkelingen in de energiemarkt gaan snel, daarom nodig om kosten te reduceren en slagvaardiger te kunnen opereren�2013: nettoresultaat van 241 miljoen euro met een jaaromzet van 5,2 miljard euro. De hoeveelheid verkochte elektriciteit uit eigen productie is in 2013 teruggelopen van 51% naar 47% omdat inkopen financieel gezien vaak aantrekkelijker was dan zelf te produceren. 2013: 20,2% van de elektriciteitsverkoop door Eneco duurzaam opgewekt (2012: 12,6%)Al onze Retail en MKB klanten ontvangen 100% groene stroom2013: 854 miljoen geïnvesteerd in productie en netten.

   

 • Missie van Eneco Duurzaam, Decentraal en Samen

 • Strategie van Eneco Duurzame energie voor iedereen

 • 2. Een economie waarin grondstoffen centraal

  staan en er (bijna) geen afval meer is… de

  circulaire economie 1. Nieuwe innovaties leiden tot

  nieuwe werkwijzen en producten – geintegreerd en op lokaal

  niveau

  2. “connections” tussen relevante partijen komen tot

  stand waardoor synergie ontstaat: kruisbestuivingen en

  nieuwe businessmodellen 3. Een gesloten

  grondstofkringloop Want: zilver 11 jaar

  kolen 118 jaar Indium 17 jaar

  PresenterPresentation Notes: innovaties nodig om die vraagstukken aan te pakken. Gaat niet om stand alone innovaties van afzonderlijke producten, maar om systeeminnovaties op wijk, stad en regio niveau. Vanuit het thema duurzaamheid worden ook eigen projecten ontwikkeld die cluster overstijgend zijn. Deze zijn gericht op nieuwe producten en diensten (green Metropole), nieuwe economie (biobased connections) en energie (warmtenetten en Amsterdam Smart City). Maar uiteindelijk willen we naar een nieuwe economie, waar geen afval meer is, waar we met elkaar, bedrijven, kennisinstellingen en overheid zorgen voor het duurzaam inzetten van materialen en grondstoffen zonder dat er afval ontstaat waar we niks mee kunnen. Van bezit naar gebruik, van fossiel naar organisch en van lineair naar circulair.

 • Circulaire economie Volgens McKinsey

 • 3. Eneco en de circulaire economie Relevante onderdelen

  1. Hybride Grid

  2. Smart Openbare Verlichting

  3. Zon en opslag

  4.Duurzaam vastgoed Mobiliteit

  PresenterPresentation Notes

 • In de praktijk: Blijburg & The Valley Wat doen we al?

 • 4. Uitdagingen

  Partners

  Integraliteit

  verdienmodellen

 • Dank voor uw reactie!

  PresenterPresentation NotesKortom, samen gaan we voor duurzaamBedankt voor uw aandacht

  Circulaire Economie�Circulaire Energie�Energietransitie van EnecoFinanciële kengetallenMissie van EnecoStrategie van Eneco2. Circulaire economie3. Eneco en de circulaire economieIn de praktijk: Blijburg & The Valley4. UitdagingenSlide Number 11