Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie...

11
Circulaire Economie Circulaire Energie 22 september 2015

Transcript of Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie...

Page 1: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

Circulaire Economie Circulaire Energie

22 september 2015

Page 2: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

Energietransitie van Eneco

1. Missie en strategie Eneco

2. De circulaire economie

3. Eneco & de circulaire economie

4. Uitdagingen voor de toekomst

5. Vragen en discussie

Page 3: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

Financiële kengetallen Eneco Groep

100% 47% 39% 5.251

241 854 422

RETAILKLANTEN MET GROENE STROOM

VERKOCHTE ELEKTRICITEIT UIT EIGEN PRODUCTIE

DALING CO2 IN BEDRIJFS-VOERING T.O.V. 2007

TOTALE OMZET ENECO GROEP IN MILJOEN EURO

NETTO BEDRIJFSRESULTAAT IN MILJOEN EURO

INVESTERINGEN ENECO GROEP IN MILJOEN EURO

INVESTERING IN NETTEN DOOR STEDIN IN MILJOEN EURO

En verder: 2,2 mio klanten 53 gemeenten als aandeelhouder

Presenter
Presentation Notes
Financiële kengetallen Eneco Groep��Boodschap: 2013 resultaten naar tevredenheid, resultaten in de toekomst staan onder druk, ontwikkelingen in de energiemarkt gaan snel, daarom nodig om kosten te reduceren en slagvaardiger te kunnen opereren� 2013: nettoresultaat van 241 miljoen euro met een jaaromzet van 5,2 miljard euro. De hoeveelheid verkochte elektriciteit uit eigen productie is in 2013 teruggelopen van 51% naar 47% omdat inkopen financieel gezien vaak aantrekkelijker was dan zelf te produceren. 2013: 20,2% van de elektriciteitsverkoop door Eneco duurzaam opgewekt (2012: 12,6%) Al onze Retail en MKB klanten ontvangen 100% groene stroom 2013: 854 miljoen geïnvesteerd in productie en netten.  
Page 4: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

Missie van Eneco Duurzaam, Decentraal en Samen

Page 5: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

Strategie van Eneco Duurzame energie voor iedereen

Page 6: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

2. Een economie waarin grondstoffen centraal

staan en er (bijna) geen afval meer is… de

circulaire economie 1. Nieuwe innovaties leiden tot

nieuwe werkwijzen en producten – geintegreerd en op lokaal

niveau

2. “connections” tussen relevante partijen komen tot

stand waardoor synergie ontstaat: kruisbestuivingen en

nieuwe businessmodellen 3. Een gesloten

grondstofkringloop Want: zilver 11 jaar

kolen 118 jaar Indium 17 jaar

Presenter
Presentation Notes
: innovaties nodig om die vraagstukken aan te pakken. Gaat niet om stand alone innovaties van afzonderlijke producten, maar om systeeminnovaties op wijk, stad en regio niveau. Vanuit het thema duurzaamheid worden ook eigen projecten ontwikkeld die cluster overstijgend zijn. Deze zijn gericht op nieuwe producten en diensten (green Metropole), nieuwe economie (biobased connections) en energie (warmtenetten en Amsterdam Smart City). Maar uiteindelijk willen we naar een nieuwe economie, waar geen afval meer is, waar we met elkaar, bedrijven, kennisinstellingen en overheid zorgen voor het duurzaam inzetten van materialen en grondstoffen zonder dat er afval ontstaat waar we niks mee kunnen. Van bezit naar gebruik, van fossiel naar organisch en van lineair naar circulair.
Page 7: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

Circulaire economie Volgens McKinsey

Page 8: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

3. Eneco en de circulaire economie Relevante onderdelen

1. Hybride Grid

2. Smart Openbare Verlichting

3. Zon en opslag

4.Duurzaam vastgoed Mobiliteit

Presenter
Presentation Notes
Page 9: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

In de praktijk: Blijburg & The Valley Wat doen we al?

Page 10: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

4. Uitdagingen

Partners

Integraliteit

verdienmodellen

Page 11: Circulaire Economie Circulaire Energie - Duurzame Leverancier...22 september 2015 Energietransitie van Eneco 1. Missie en strategie Eneco 2. De circulaire economie 3. Eneco & de circulaire

Dank voor uw reactie!

Presenter
Presentation Notes
Kortom, samen gaan we voor duurzaam Bedankt voor uw aandacht