Christendom in Europa

of 26 /26
Christendom in Europa

Embed Size (px)

description

Christendom in Europa. Terugkeer van het christendom. Na de Grote Volksverhuizing was het Christendom (de r.k.kerk ) vrijwel uit Europa verdwenen (allen nog in Italië en Groot Brittanië ) Van daaruit werd Europa gekerstend Tactiek -eerst de heersers bekeren - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Christendom in Europa

Christendom in Europa

Verspreiden van het geloofIn 650 ging Willibrordus naar het gebiedvan de Friezen-bouwde in Utrecht een kerk-maakte Utrecht tot centrum van de kerk in Nederland-werd door de Friezen uiteindelijk verdre- ven naar LuxemburgIn 716 ging Bonifatius naar Nederland-zet het werk van Willibrordus voort (ook in Duitsland)-wordt in 754 bij Dokkum door de Friezen vermoordBekering van de FrankenClovis werd als eerste bekeerd-verhaal staat in het boek-let op parallel met bekering ConstantijnWaarom bekeerde Clovis zich-hij had de kerk nodig (geestelijken de enige ontwikkelde mensen) voor zijn bestuur-kerkelijke hirarchie model voor bestuurs organisatie-meer eenheid door aan te sluiten bij de Gallo-Romeinse eliteRegulierenEr zijn verschillende kloosterordes (mon-niken en nonnen) genoemd naar hunstichter b.vBenedictijnen,Dominicanen,FranciscanenVerschillende regels, maar overeenkomsten-leven in een klooster o.l.v. een abt/abdis-3 regels (gehoorzaamheid,zuiverheid en armoede)-ora et labora-boeken overschrijven -boeken versieren6x/dag bidden-wetenschap

SeculierenHoge geestelijken-kardinalenleiden de kerk-aartsbisschoppenbesturen een land-bisschoppenbesturen een bisdomZij zijn van adel en zijn ook leenmanLage geestelijken-(dorps)pastoorsbesturen een parochie-kapelaanshelpen de pastoorsZij komen uit de boerenstandAlle seculieren zijn priester-mogen niet trouwen-gewijd en daardoor bevoegd kerkelijke handelingen te verrichten (mis opdragen, sacramenten toedienen)Vervolg taken kloosterlingen-reizigers onderdak verlenen-zieken verzorgen-onderwijs geven-land bewerken-geloof verspreiden (missionarissen)Via giften en eigen werk konden kloosterserg rijk wordenKarel de GroteKarel breidden zijn rijk sterk uit, maar ookhet christendomM.n. de Saksen (o.l.v. Widukind) verzet-ten zich hevigIn 804 Widukind gedoopt (onder dwang)einde aan het verzet van de SaksenKarel stelt het systeem van de tienden in(10% van de oogst naar de kerk)Karolingische RenaissanceHerstel van de Grieks- Romeinse cultuur-verzamelen en bewaren oude geschriften-ontwikkelen van een nieuwe drukletter-uitbreiding van onderwijs via kloosters-bouwen in Romeinse stijl (Romaans)kloosterordes

Ora et labora

nonnen

Willibrordus

Willibrordus in Utrecht

Bonifatius bij Dokkum vermoord

kloosterscholen

Romaanse stijl