Chemie magazine oktober 2010

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

description

maandblad van de VNCI

Transcript of Chemie magazine oktober 2010

 • Arbeidsinspectie bekijkt veiligheidscultuur

  Imago chemische sector verbeterd

  Eerste deadline REACH bijna bereikt

  Maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 10 20 oktober 2010

  Europa oNdersChat geVolgeN grondstofschaarstE

  Magazine

  CM1010_cover.indd 2 13-10-10 13:36

 • Perform, Deliver, Improve

  hertel.com

  Hertel, opgericht in 1895, bouwt, onderhoudt en ontmantelt fabrieken en installaties voor toonaangevende bedrijven in de (petro)chemie-, energie-, afval- en procesindustrie. Voor de defensie- en offshore industrie ontwerpt, bouwt en plaatst Hertel technische en accommodatiemodules. Ons bedrijf kenmerkt zich door een familiaire sfeer, korte lijnen en internationale ondernemersgeest en behoort tot de top van industrile dienstverleners. Inmiddels werken er ruim 11.000 veelzijdige professionals in Europa, het Midden Oosten en Azi. Onze mensen staan centraal en bepalen samen het succes van Hertel. Hun inzet en vakkennis zorgt ervoor dat onze klanten kunnen rekenen op veilige, efficinte en slimme dienstverlening. Alle reden om training en ontwikkeling centraal te stellen. Sinds 2006 is Hertel dan ook officieel Investors in People gecertificeerd.

  Hertel is lid van de European Industrial Insulation Foundation. Voor meer informatie kijk op: www.eiif.org

  Hertel is ISO9000-2001 en VCA** gecertificeerd.

  Gentegreerd onderhoud & projecten Isolatie steigerbouw stralen/conserveren access solutions thermografie mechanical condition monitoring asbestverwijdering tracing engineering & construction

 • Nederland is een goede plek voor de chemische industrie zolang ze innovatief blijft, aldus Dorette Corbey. Wel moet goed gekeken worden naar wat de uitdagingen van de sector zijn, waar de concurrenten zitten, wat het innovatiepotentieel is en wat de overheid kan doen om randvoorwaarden te creren.

  Nederland moet keuzes maken

  46

  22

  Grondstofpolitiek Europa op de schop Industrie, overheid en onderzoekswereld moeten zich beter voorbereiden op de te verwachten grondstoffenschaarste. Niet omdat grondstoffen snel op zullen zijn, maar omdat ze vaker als economisch en politiek wapen gebruikt zullen worden.

  Verschil in classificatie tijdelijk probleemIn Europa geldt vanaf 1 december aanstaande het Global Harmonised System (GHS) voor het indelen en etiketteren van chemische stoffen. Drie deskundigen van overheid en bedrijfsleven op het gebied van stoffenkwalificatie geven hun visie.18

  10 20 oktober 2010foto

  : casper rila

  oktober 2010 Chemie magazine 3

  Inhoud

  x-CM1010_inhoud.indd 3 13-10-10 13:37

 • SEMINAR: PROEVERIJ VAN OPLEIDEN 2 DECEMBER 2010 LOKATIE: BUNNIK

  WORKSHOP 1: Wat als medewerkers niet meer willen leren?

  WORKSHOP 2: Wat als leren en opleiden winst oplevert?

  WORKSHOP 3: Wat als je door competentiegericht opleiden (CGO) minder tijd en geld hoeft te besteden aan interne opleidingen?

  Aanmelden?Ga naar:

  VAPRO_College adv PROCESSIONAL 2010-10.indd 1 5-10-2010 16:49:34

 • Wetenswaardig 8- Nieuw project algenkweek Wageningen Universiteit

  Innovatie en onderwijs 11- Eerste adviescentrum voor starters in de chemie

  Energie en klimaat 15- Nieuw coatingsysteem zorgt voor moeilijke aanhechting aangroeiorganismen

  Actueel 17- Octrooikosten 75% lager met mogelijk nieuw akkoord

  Young Professionals 51- Procestechnoloog Sara Barbera Melia

  Productnieuws 52

  Groene chemie 53- DSM en Roquette willen biobarnsteen op commercile schaal in een nieuwe fabriek gaan maken

  Maatschappij 18- Europa moet aanvoer grondstoffen (beter) veiligstellen

  Opinie 26- Arbeidsinspectie vraagt extra aandacht voor veiligheidscultuur

  Maatschappij 30- Imago van de chemische industrie enorm verbeterd

  In beeld 34- ROC Westerschelde Proeffabriek speelt centrale rol in het opleiden van operators en technicians

  Maatschappij 38- Eerste deadline van de Europese stoffenwetgeving REACH nadert

  34

  42

  Personalia en agenda 54

  Opinie 07- Imago-onderzoek chemie moet verder worden bekeken, aldus VNCI-directeur Colette Alma

  10 20 oktober 2010

  17

  oktober 2010 Chemie magazine 5

  Inhoud

  VNCI

  Feiten en Visies

  Trends

  Achtergrond

  x-CM1010_inhoud.indd 5 13-10-10 13:38

 • SPIEeen gezamenlijke ambitie

  SPIE-Asset Management biedt oplossingen om maximale waarde te behalen uit uw productiemiddelen. Waarde die wij zien in o.a. veiligheid, milieu, winst en betrouwbaarheid van uw installaties. Wij bieden u hiervoor hulp bij het uitdenken en implementeren van vernieuwende onderhoudsstrategien, ontwikkelen van nieuwe software voor het efficinter besturen, registreren of inspecteren van uw assets en kunnen wij uw partner zijn voor het overnemen van de gehele verantwoordelijkheid voor het onderhoud.

  Wij denken hiertoe altijd mee vanuit de doelstellingen van de klant zoals winst, veiligheid, milieu en de betrouwbaarheid van uw installaties. Wij benaderen uw situatie vanuit een brede expertise en ervaring en zijn open voor verschillende vormen van samenwerking.

  SPIE Nederland biedt een compleet pakket multitechnische diensten aan de industrile, commercile en institutionele branche. De divisie SPIE-Asset Managment kan ook een beroep doen op de kennis en ervaring van een van de andere divisies van SPIE Nederland: SPIE-Building Systems, SPIE-Controlec Engineering, SPIE-Industrie en SPIE-Infra.

  SPIE-Asset Management I De Brauwweg 74-82 I 3125 AE Schiedam I T +31(0)10 409 04 00 I www.spie-nl.com

  SPIE-Asset Management

  280818_SPIE_ALG_ADV_ASSET.indd 2 13-02-2009 10:14:22

 • VNCI-directeur Colette Alma

  nlangs werden de uitkomsten van het Europese onderzoek naar het imago van de chemische industrie gepresenteerd (zie ook het artikel op pagina 32). Zonder interpretatie levert dat een brij aan grafi eken en cijfers op, waar voor een

  leek nauwelijks een touw aan vast te knopen is. En als je het al snapt, blijft de vraag: wat kunnen we als chemische indus trie hier nu concreet mee? De cijfers smeken om een deskundige toelichting en een vertaalslag naar de praktijk.

  Het imago van de chemische industrie verschilt sterk van land tot land, zo blijkt uit het onderzoek. Ik snap inmiddels dat dat voor een belangrijk deel afhankelijk is van de historie van het land: de basisattitude wordt bepaald door de traditionele positie van de industrie binnen de economie en door de mate waarin de industrie beantwoordt aan traditionele waarden. Dat wordt gemoduleerd door (lokale) incidenten en ingrij-pende gebeurtenissen zoals de economische crisis. Dat het imago van de chemische industrie in Nederland de laatste tijd aanzienlijk is verbeterd, hangt dan ook vooral samen met een herwaardering van de economische waarde van de industrie in het licht van de crisis.

  Behalve het systematisch verminderen van negatieve inciden-ten kan een structureel beter imago dus alleen tot stand komen door werk van de lange adem: als acties nu de geschiedenis van morgen benvloeden, kunnen attitudes, percepties en waardering langzaamaan groeien. In Duitsland is dit succesvol gebleken.

  Maar ik blijf nog wel met een knagende vraag zitten: waarom blijft de bereidheid om in de chemische industrie te werken zo laag? Ook bij mensen die de industrie waarderen om bijvoor-beeld zijn MVO en milieumaatregelen, is die bereidheid laag. Hoe kan het dat de industrie op afstand gewaardeerd wordt, maar weerstand opwekt zodra we dichter bij de mens komen? Zijn we te groot, te onpersoonlijk, te weinig aanspreekbaar? Of ligt het aan heel iets anders?

  De werkgroep die zich nader over het imago-onderzoek gaat buigen, zal op deze vragen hopelijk een antwoord geven. Ik ben heel benieuwd. p

  ImagopuzzelsO

  maart 2010 Chemie magazine 7

  Opinie VNCI

  oktober 2010 Chemie magazine 7

  x-CM1010_voorwoord.indd 7 13-10-10 13:39

 • 8 Chemie magazine oktober 2010

  Biodiesel uit algen

  x-CM1010_wetenswaardig.indd 8 13-10-10 13:40

 • Wetenswaardig

  oktober 2010 Chemie magazine 9

  Groene algen doen aan foto-synthese, waarbij ze water en CO2 onder invloed van licht omzetten in koolhydraten. Wanneer microalgen groeien onder stress onder tekorten van stikstof en fosfaat wordt de koolstof in de cellen opge-slagen als kleine druppeltjes triglyceriden. Deze kunnen worden afgescheiden en omgezet in biodiesel.

  Hoogleraar bioprocestech-nologie RenWijffels wil onderzoeken of de voorde-len van het opschalen van algenkweek inderdaad zo groot zijn als verwacht. Daartoe is een project gestart waarbij algenpro-ductie wordt opgeschaald tot semi-industrile schaal. Er worden vier verschil-lende reactortypen getest, met een open vijver als ver-gelijkend controleproces.

  En van de belangrijke para-meters is de energie die

  nodig is voor het begassen van het proceswater met CO2. Door een goede keuze van de microalg en door genetische modifi catie kan bij een hogere pH gekweekt worden. Veel aandacht zal zich richten op het uitvlokken van de algen, wat het oogsten vergemakkelijkt. Het uitein-delijk winnen van de olie wordt niet onderzocht binnen dit project.

  Wijffels heeft uitgerekend dat biodiesel gewonnen uit microalgen in de totale trans-portbehoefte van Europa kan voorzien, wanneer de pro-ductie zou plaatsvinden op een gebied ter grootte van Portugal. Bij volledige opti-malisatie is het mogelijk dat de kostprijs zakt tot veertig cent per kilo. Volgens Wijffels zullen microalgen over tien tot vijftien jaar substantieel bijdragen aan de totale pro-ductie van biodiesels.

  FOTO

  : WAGENIN

  GEN UNIVERSITEIT

  Biodiesel uit algen

  Kleinschalige proefreactorvan enkele