Chemie magazine - februari 2012

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Maandblad van de VNCI

Transcript of Chemie magazine - februari 2012

 • BRIC-serie deel 1: Rusland

  Meer vertrouwen, minder toezicht voor BASF

  Reach-handreiking schept duidelijkheid

  Maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 02 22 februari 2012

  BEELD VAN CHEMIE NIET VERANDERD

  ATSMA:

  MagazineVereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 02 22 februari 2012

  BEELD VAN CHEMIE NIET VERANDERD

  ATSMA:

  Magazine

 • KAN UW REPUTATIE ONZE VERANTWOORDELIJKHEID WORDEN?

  Veiligheid - Kwaliteit - Milieu

  Vinotte Nederland levert als onafhankelijke inspectie- en keuringsinstelling diensten aan op het gebied van veiligheid, kwaliteit en het milieu. Onze expertise omvat onder meer de controle van de integriteit van constructies, installaties, machines, apparaten en gebouwen en diensten rond arbeidsomstandigheden.

  Bij Vinotte Nederland werken meer dan 100 technische deskundigen. Naast de hoofdvestiging te Breda hebben we ook kantoren te Rotterdam en Akersloot en logistieke steunpunten in het hele land. Vinotte Nederland maakt deel uit van de internationale groep Vinotte, die met zijn meer dan 2500 medewerkers een kenniscentrum vormt en wereldwijd in 14 landen vestigingen heeft.

  Kunnen wij met onze expertise ook van w reputatie onze verantwoordelijkheid maken? Neem een kijkje op onze website:

  WWW.VINCOTTE.NL

  YOUR REPUTATION IS MINE.

 • 02 22 februari 2012

  Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu realiseerde zich vanaf het eerste moment dat er nogal wat is misgegaan bij Chemie-Pack.20

  Neem ltijd een gediplomeerde eigen tolk mee

  BRIC-seRIe deel 1: Rusland

  34februari 2012 Chemie magazine 3

  INhoud

 • Het rendement van uw bedrijf komt de komende jaren stevig onder druk te staan. Bestaand

  personeel vergrijst en nieuwe vakmensen worden schaarser. Dat dit geen vergezocht

  doemscenario meer is blijkt uit de onafhankelijke onderzoeken in deze Vapro-fi le. Maar wij

  stellen niet alleen de harde realiteit aan de orde, wij geven ook een praktische oplossing.

  U kunt de fi le gratis aanvragen via www.vapro.nl/fi le of bel 070 301 10 86.

  Binnen drie jaar bent u makkelijker te vervangen

  dan uw vakmensen.

 • Meer vertrouwen en minder toe-zichtlast voor BASF

  Wetenschap, onderwijs en industrie: wie onderwijst wat?

  Nieuw hulpmiddel voor veilig werken met chemische stoffen

  24

  26

  42

  Opinie 07Laten we leren van de fouten die eerder gemaakt zijn.Agenda 07

  NIEUWSWetenswaardig 08Innovatie 11Veiligheid 13Milieu 15Veiligheid 17Actueel 18

  ACHTERGRONDVeiligheid 20Atsma heeft het een en ander geleerd van brand op MoerdijkVeiligheid 24BASF en overheid sluiten convenant op basis van high trustOnderwijs 26Wetenschap, onderwijs en industrie over het Skills-rapportEnergie 30Ook petrochemie is duurzaamEnergie 32Routekaart Chemie 2030 uniekOndernemingsklimaat 34Geen snelle deal in RuslandUitgelicht 38Zelfreparerende coatings dichterbijVeiligheid Voorop 40Veilig en duurzaam inkopenStoffen 42Reach-handreiking schept duidelijkheidPlantmanager of the Year 44Geen woorden maar daden voor Jan Eland van MomentiveVox chemici 49Heeft de chemie een slecht imago?Starters 51Isobionics levert fruitgeur zonder fruit

  Bedrijven 53Column hoofdredacteur 53Service 54Mensen 54Volgende maand 54Colofon 54

  INHOUD

  44 Plantmanager Jan Eland: geen woorden maar daden

  02 22 februari 2012

  Jan Eland van MomentiveVox chemici Heeft de chemie een slecht imago?Starters Isobionics levert fruitgeur zonder fruit

  Bedrijven Column hoofdredacteurService 54Mensen 54Volgende maand 54Colofon 54

  Plantmanager

  geen woorden maar daden

  februari 2012 Chemie magazine 5

 • The Powerof Knowledge EngineeringDelivering profit

  through reliability

 • AGENDA

  e aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in de rapportage over de brand bij Chemie-Pack liegen er niet om: er wordt van de overheid gevraagd om, in samenwerking met de industrie, jaarlijks een staat van veiligheid van de sector te publiceren. Dit weerspiegelt een algemene trend in de samen-leving: men verwacht dat het bedrijfsleven transparant is over

  alles wat een impact op de samenleving kan hebben. Of het nu gaat om een lek in een computersysteem, een milieu-incident of een exceptionele beloning van een bestuurder.

  Over transparantie gesproken. Naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack hebben we daar wel wat lessen over geleerd. Neem bijvoorbeeld de lijst naar aanleiding van de quickscan van de VROM-inspectie bij BRZO-bedrijven waarop bedrijven met naam en toenaam werden genoemd. Deze naming & shaming blijkt een grote impact te hebben op individuele bedrijven. Je wilt dan niet dat er bedrijven onterecht op zon lijst staan of dat de lijst onevenwichtig is doordat niet alle bedrijven met dezelfde meetlat zijn gemeten, of doordat administratieve of procedurele elemen-ten in de meting de boventoon voeren boven de echte veiligheid.

  Een andere misser in transparantie vinden we in het bovengenoemde rapport van de Onderzoeksraad. De overheidscommunicatie over de stof-fen die vrijgekomen waren bij de brand was feitelijk juist. Maar doordat de overheid vergat de gegevens zelf de duiden en te vertellen wat de beteke-nis voor burgers was, werd het tegengestelde van het beoogde effect bereikt: de burgers werden alleen maar bezorgder.

  Het rapporteren van een staat van veiligheid van de sector is een goed idee. Maar laten we dan wel leren van de fouten die eerder gemaakt zijn. Transparantie vraagt dat gepubliceerde feiten een realistisch beeld geven van de veiligheid, dat ze in de goede context geplaatst zijn, en dat de bete-kenis voor de burger en de Tweede Kamer duidelijk wordt gemaakt. Daar-voor is het nodig dat de informatie met deskundigheid en met grote zorg-vuldigheid wordt ontsloten en gepresenteerd. p

  TRANSPARANTIE

  D

  VNCI

  9 februariWG Responsible Care Global CharterVNCI, Den Haag

  14 februariBG Energie en KlimaatDow Benelux, Terneuzen

  14 februariWG ProcesveiligheidVNCI, Den Haag

  15 februariStakeholderdialoogPark Plaza hotel, Utrecht

  22 februariDagelijks bestuur Teleconferentie

  29 februari WG ArbeidsveiligheidSABIC-IP, Bergen op Zoom

  8 maart WG Energie en KlimaatNovotel, Breda

  15 maart WG ArbeidshygineSABIC-IP, Bergen op Zoom

  23 maartWG Logistieke VeiligheidVNCI, Den Haag

  23 maart Klankbordgroep routekaart Chemie 2030Berenschot, Utrecht

  28 maartBG Veiligheid, Gezondheid en MilieuVNCI, Den Haag

  29 maartWG SecurityVNCI, Den Haag

  Tot 19 maartVerborgen krachten, Nederlanders op zoek naar energieTentoonstellingMuseum Boerhaave, Leiden

  28 maart C2W Career Expo Jaarbeurs, Utrecht

  VNCI-directeur Colette Alma

  Agenda / Voorwoord

  februari 2012 Chemie magazine 7

 • 8 Chemie magazine februari 2012

  ARRRA-cluster goed voor

  chemische productie EU

 • februari 2012 Chemie magazine 9

  Wetenswaardig

  Hoe de mondiale, sociale, politieke en economische ont-wikkelingen ook verlopen, de chemie zal tot 2030/2050 een substantile groei doorma-ken, aldus de studie The Che-mical Industry in the Nether-lands: World leading today and in 2030-2050 van de VNCI en Deloitte. De studie werd op 20 januari gepresenteerd in De Fabrique in Maarssen.

  De bestaande samenwerking met de chemische industrie in Belgi en Duitsland speelt bij de groeiprognose een belang-rijke rol. Dit zogeheten ARRRA-cluster (Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr-Area) is momenteel goed voor 40 procent van de chemische pro-ductie in de Europese Unie. In 2030-2050 zal de cluster de grootste in Europa zijn, en een van de weinige van deze omvang in de wereld. In de buurt hiervan komen veel hightechfabrieken die consu-mentspecifi eke producten

  maken en waar de chemie nauw mee samenwerkt. De cluster zal fl exibel zijn in het gebruik van grondstoffen, vari-erend van nafta en aardgas tot biomassa en afval, en is hier-door nauw verbonden met de energie-, water- en agro-indu-strie.

  De visie werd nader belicht door vele prominenten: van rechts naar links Hans Drge (Unilever), Rob van Leen (DSM), Willem Vaassen (Deloitte), Colette Alma (VNCI), dagvoor-zitter Rens de Jong (BNR), Werner Fuhrmann (VNCI/AkzoNobel), Hubert Mandery (Cefi c), Yves Verschueren (essenscia), Utz Tillmann (VCI) en Giedo van der Zwan (Bokeh). Niet op de foto: Graeme Arm-strong (AkzoNobel), Ben van Beurden (Shell), Tjerk Wage-naar (Natuur & Milieu) en Ab van Ravestein (ministerie van Economie, Landbouw en Inno-vatie). p

  FO

  TO: B

  EK

  ED

  AM

  FO

  TOG

  RA

  FIE

 • Vestiging Gouda Vestiging HoogvlietT +31 (0)182 590210 T +31 (0)10 2310975

  Connect met ons @CheckMarkLab

  Bekijk alle vacatures op www.checkmark.nl

  Recruitmentspecialist in Chemie & Life Sciences

  (sr.) Technician Analytical Method Development (3284)Teamleader Analytical Method Development / Scientist (3282)

  Technician (3287)

  Development Technicians Analytical and Molecular BioAssays (3250)

  Meerdere functies, schrijf je in voor de eerstkomende selectiedag.

  Shiftlead 5-ploegendienst USP (3259)Biotechnical Laboratorium Technician (3259)

  Bioprocess Technician (3256)

  Senoir Analist Petrochemie (3209)

  Chemisch Analist 5-ploegendienst (2934)Ervaren Chemisch Analist (mineralen, ertsen en metalen) (3277)Technisch Ontwikkelaar / Cordinator Ringonderzoeken (3233)

  Information Administrator (3248)Formulation Technician (3249)

  Scientist Coatings (3265)

  Vacature selectie

  Connect met ons @CheckMarkLabConnect met ons @CheckMarkLab

  U dacht dat er geen ma