Chemie magazine 2008 - oktober

Click here to load reader

download Chemie magazine 2008 - oktober

of 32

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Maandblad van de VNCI

Transcript of Chemie magazine 2008 - oktober

 • Magazine

  Maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie 09 22 oktober 2008

  Veiliger spoor door kunststof dwarsligger

 • Het DPI Value Centre heeft dit jaar al meer dan 50 kunststofbe-drijven en vijftien starters verder geholpen. Ruim twee keer zoveel als de doelstelling. Het Centre is opgezet om kennis over polymeren over te dragen op kleine en middelgrote bedrijven. Zoals BEMA Kunststoffen in Zierikzee, FT Innovations in Boxmeer en Solaq. Zij vertellen wat de meerwaarde van het Centre voor hen is. Ook de NRK is tevreden. We zijn enthousiast over het werk van het DPI Value Centre, zegt directeur Erik de Ruijter.

  DPI Value Centre draait boven verwachting

  48

  24

  Plek voor chemie op Maasvlakte 230De Maasvlakte 2 is niet zomaar een stukje zand in zee. Het is gekoppeld aan alles wat er al is: de petrochemische clusters, de oleochemische clusters en de logistieke infrastructuur. En er kunnen biogrondstoffen per schip uit de hele wereld worden aangevoerd, zegt Pieter van Essen, directeur Procesindustrie & Massagoed van het Havenbedrijf Rotterdam. Op dit nieuwe schiereiland van 20 km is vanaf 2012, 210 ha beschikbaar voor de chemiebedrijven.

  Doorgaan met benchmarkOp 7 oktober stemde de milieucommissie van het Europese Parlement voor het aanscherpen van het emissiehandelssysteem (ETS) waarbij bedrijven hun emissierechten voor CO2 niet meer gratis krijgen, maar moeten kopen op de veiling. Het alternatief van de chemische industrie, het zogenoemde benchmar-king, heeft het niet volledig gehaald. Maar europarle-mentarir, Lambert van Nistelrooij (EVP) ziet mogelijk-heden: Als ik de chemische industrie was, zou ik voorlopig nog maar even doorgaan met het bevorderen van benchmarking. Er is een goede kans dat het Euro-pese Parlement er in november toch voor blijkt te zijn.

  30

  09 22 oktober 2008

  fo

  to: B

  ar

  t va

  n o

  ve

  rB

  ee

  ke

  fo

  to: C

  as

  pe

  r r

  ila f

  oto

  : sh

  ut

  ter

  sto

  Ck

  oktober 2008 Chemie magazine 3

  Inhoud

 • onderwijs en innovatie 11- Afstudeerders chemie vinden snel goed betaald werk

  veiligheid, gezondheid en milieu 13- Nieuwe milieuvergunning voor AkzoNobel Deventer

  Duurzaam ondernemen 15- Warme maaltijd in duurzame verpakking DuPont

  actueel 17- DSM innoveert steeds sneller

  het woord is aan 54- Emiritus hoogleraar Arnold Heertje over de kredietcrisis:

  Fantastisch wat er gebeurt

  opinie 34- Vervoer gevaarlijke stoffen in verdrukking

  uitgelicht 38- ExxonMobil investeert in Rotterdamse aromatenfabriek

  kennis en ervaring 40- TNO cordineert Europees project: Chemie wil meer

  gebruik van afvalwater maken

  in beeld 45- Hoe maak je bio-methanol?

  Bij BioMCN weten ze er alles van

  infographic 53- Geluidsscherm filtert lucht langs snelweg

  11

  53

  59Chemici in het buitenland 59Ruud Derks werkt voor DSM in China waar contacten belangrijker zijn dan contracten nieuws en agenda 62

  opinie 07- Onzekerheid emissiehandel duurt voort

  09 22 oktober 2008

  oktober 2008 Chemie magazine 5

  Inhoud

  VNCI

  Feiten en Visies

  Trends

  Achtergrond

 • VNCI-directeur Colette Alma

  et emissiehandelsdossier is momenteel volop in beweging. Zo heeft de milieucommissie van het Europees Parlement begin oktober met het voorstel van de Europese Commissie ingestemd om bedrijven die CO2 uitstoten te verplichten vanaf 2013 emissierechten op een veiling te kopen. Tegelijk toonde de milieucommissie zich een voorstander van het

  door de industrie bepleite toewijzingssysteem van emissierechten op basis van energie-efficintie (benchmarking). Ze willen beide dit systeem (tijdelijk/gedeeltelijk) toepassen voor sectoren die bloot staan aan internationale concurrentie. Kortom, goed nieuws en slecht nieuws.

  Chemische bedrijven die in Europa opereren krijgen namelijk te maken met een extra belasting die hun concurrenten buiten de EU niet hoeven te betalen. Daardoor komt hun concurrentiepositie in gevaar. Bovendien is waarschijnlijk pas na de klimaatconferentie in Kopenhagen volgend jaar bekend of de chemische industrie in aanmerking komt voor een gedeeltelijke of tijdelijke vrijstelling van veilen om de concurrentiepositie ten opzichte van fabrikanten van buiten de EU niet te laten verslechte-ren. Hierdoor zijn steeds meer bedrijven terughoudend met nieuwe investeringen.

  Toch lijkt het erop alsof politici steeds meer oog krijgen voor de bezwa-ren van de industrie. Zo gaven de woordvoerders van de grote partijen in de Tweede Kamer tijdens het recente debat over de Industriebrief aan, dat de nadelige gevolgen van het emissiehandelssysteem voor de con-currentiepositie van de industrie zeker niet onderschat moeten worden. De prachtige voornemens uit de Industriebrief op het gebied van onder-steuning van innovatie, mensen, kennis en infrastructuur kunnen de concurrentieachterstand die het emissiehandelssysteem kan veroorza-ken, nooit goedmaken.

  Ook in Europees verband zetten steeds meer regeringsleiders vraagte-kens bij de huidige uitwerking van het emissiehandelssysteem. Angela Merkel heeft zich onlangs nog overduidelijk tegen het volledig veilen van emissierechten uitgesproken als de concurrentiepositie van de Duitse industrie door het veilen in gevaar komt.

  De regeringen van Polen, Griekenland, Hongarije, Slowakije, Hongarije en Roemeni hebben eveneens een duidelijk signaal afgegeven en vin-den dat de huidige plannen aangepast moeten worden. Samen vormen ze een minderheid die groot genoeg is om de plannen van de Europese Commissie opnieuw ter discussie te stellen.

  De VNCI roept het Nederlandse kabinet op om zich in Europees verband sterk te maken voor de chemische industrie en snel duidelijkheid te verschaffen. Dan kunnen wij ons blijven richten op groei en innovatie om zo door middel van onze producten en geavanceerde processen een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame economie en de verminde-ring van de CO2-uitstoot. p

  Onzekerheid emissiehandel

  duurt voortH

  Opinie VNCI

  oktober 2008 Chemie magazine 7

 • Chemie dragereconomisch succes

  Delfzijl groeit als kool

  De chemische industrie in Delfzijl en omgeving is de belangrijkste drager van het economisch succes in de regio, bleek onlangs uit een onderzoek van de Rabobank. Zo steekt het bedrijfsleven in Delfzijl met een winstgroei van 14,2 pro-cent in 2007 met kop en schouders boven de andere regios uit. De chemische sector profiteerde van de hogere grondstofprijzen en deed vooral in het Chemie-Park Delfzijl een aantal forse investeringen. p

  Meer informatie: www.chemiepark.nl

  fo

  to: g

  oo

  gle

  ma

  ps

  oktober 2008 Chemie magazine 98 Chemie magazine oktober 2008

  Wetenswaardig

 • Afstudeerders chemie vinden snel goed betaald werk

  Suschem lanceert educatieve portal

  Kinderen experimenteren met chemie

  Via brieven en e-mails werden de starters verzocht om mee te werken aan de enqute. Uiteindelijk gingen 60 afstudeerders daarop in. Alle respondenten vonden binnen een jaar een vaste aanstelling. De helft van de ondervraagden is aan de slag gegaan als aio, ruim tien procent koos voor de chemi-sche industrie en bijna zeven procent werkt voor de farmaceutische industrie. Chemici met een wo-opleiding verdienen gemiddeld 2400 euro bruto per maand. Chemici met een hbo-opleiding krijgen iets

  In 2007 zijn ongeveer 3950 chemici afgestudeerd. Daarvan volgden 450 leerlingen een wo-opleiding en 3500 leerlingen een hbo-opleiding. De Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) onderzocht onlangs met behulp van de startersenqute in welke sec toren de afstudeerders aan de slag gingen.

  Alle initiatieven op het gebied van duurzame chemie in de Europese Unie zijn vanaf nu in een handomdraai te vinden. Het Europese platform voor duurzame chemie Suschem is gestart met een online database voor internationale, educatieve programmas en projecten. Tijdens het tweede EUChems Chemistry Congress in Turijn op donderdag 18 september werd de database http://learning.suschem.org officieel gelanceerd.

  Op dinsdag 30 september werd er op basisschool De Rank in Rozenburg door alle kinderen driftig gexperimenteerd met chemie en techniek.

  minder goed betaald, namelijk 2260 bruto per maand. Uit de startersenqute van de KNCV blijkt dat ongeveer 31 procent van de startende chemici ook nog eens een der-tiende maand bovenop het vakantiegeld krijgt. Opvallend is dat de meeste afstudeer-ders (hbo en wo) een baan vonden via het eigen netwerk (28,1%). Daarna volgden stage (17,7%), de website van het bedrijf (14,6%), uitzend detachering (12,5%) en open sollici-tatie (11,5 %). p

  4.2%

  7.3% 5.2%

  28.1%

  17.7%

  12.5%

  12.5%

  11.5%

  10.4%

  percentage aantaladvertentie in de krant/vakblad 4.2% 4carrirebeurs 5.2% 5eigen netwerk 28.1% 27open sollicitatie 11.5% 11stage 17.7% 17uitzend/detachering/W&S bureau 12.5% 12vacaturebank op internet 10.4% 10website bedrijf/instelling 14.6% 14anders, namelijk 7.3% 7

  Op de website kan op basis van het oplei-dingsniveau onder meer worden gezocht naar workshops, websites en evenementen. Daarnaast kunnen bezoekers aangeven of ze openstaan voor samenwerking en via de website kunnen ze een oproep plaatsen voor samenwerking. Volgens Annie Mutamba van de Europese brancheorgani-satie Cefic zijn de eerste reacties op de por-tal positief, met name vanuit Oost-Europese landen. Het lijkt erop dat docenten de infor-

  matie ophalen en doorspelen aan studenten. Tot dusver is het niet mogelijk om op de website te zoeken naar een specifiek onder-w