Change readiness assessment - monitor kritische veranderfactoren

of 9/9
Change readiness assessment monitor kritische veranderfactoren Lysbeth van Silfhout

Embed Size (px)

description

Voordat je een veranderprogramma in een organisatie start, doe je er goed aan na te denken over het succes. Via het Change readiness assessment weet je hoe je stakeholders over de verandering denken, wat ze voelen en wat ze doen. Dit maakt het mogelijk tijdig bij te sturen om zo het succes van de verandering te vergroten.

Transcript of Change readiness assessment - monitor kritische veranderfactoren

  • 1. Change readiness assessmentmonitor kritische veranderfactorenLysbeth van Silfhout

2. Even voorstellen2 3. Mijn visie op het vak in tegeltjes wijsheden Mijn verandermotto: Wanneer je in de rivier je klerenwilt wassen,moet je een plek zoeken waarhet stroomt Visie: Visie: als je niet weet naar welkehaven je vaart,is geen enkele wind de goede Over tempo: Gras groeit niet harder als je eraan trekt Over interventies: Onkruid trekt makkelijker als hetgroter is3 4. Kritische veranderfactorenLeiderschap CommunicatieProjectmanagement4 De AdviespraktijkProcessen,kennis &vaardighedenHeldere visie 5. Change readiness assessement (CRA):wat, waarom, waarvoor? 6. Change readiness assessement (CRA):wat, waarom, waarvoor? 7. Change readiness assessement (CRA):wat, waarom, waarvoor? Inzicht in voortgangverandering vanuitstakeholder perspectief Inzicht in kritischeveranderfactoren diesuccesorganisatieveranderingbepalen Mogelijkheid tijdig bij testuren 8. Principes change readiness assessment Vragenlijst in elke fasevan Connersverandercurve. Vragenlijst is simpel,maximaal 5 minuteninvultijd. Steekproef bij een grotepopulatieCommitmentAcceptatie8 De AdviespraktijkBegripGedragenPositieve houdingVoorbereidingTijd FaseAcceptatie van veranderingConner, Darryl R. and Patterson, Robert W. Building Commitment toOrganizational Change, Training and Development Journal, April1982, pp. 18-30 9. Bedankt en veel succes!Lysbeth van Silfhout 10. Bedankt en veel succes!Lysbeth van Silfhout