CFO Barometer - economische trends

download CFO Barometer - economische trends

of 8

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  694
 • download

  3

Embed Size (px)

description

The CFO Barometer is a collaboration of EY with CFO magazine. In this edition EY Belgium partner Stefan Olivier talks about the economic trends every CFO has to take into account.

Transcript of CFO Barometer - economische trends

 • 1. n om en eco ds cfo barometer r is c h e t in de praktijk geschikt personeel blijft ons grootste intern risico resultaten interview met experts verwachting van status quo is dominant in samenwerking met geschikt personeel blijft ons grootste intern risico kathleen defreyn (CFO Groep Willemen), over omgaan met de gevolgen van de globale economische context
 • 2. kathleen defreyn (cfo groep willemen), over omgaan met de gevolgen van de globale economische context cfo barometer in de praktijk geschikt personeel blijft ons grootste intern risico Dat de bouwsector nog steeds niet uit de crisis is, blijft ook voor een groeiende groep als Willemen een bekommernis. Toch blijft de onderneming van het jaar mikken op die groei, voornamelijk dan voor buitenlandse activiteiten. Dit plaatst ook finance voor bijzondere verantwoordelijkheden, legt CFO Kathleen Defreyn uit. De manier van werken is verschillend, het juridisch en sociaal kader is anders en we werken voornamelijk met externe partners. Een gesprek over hoe dit bouwbedrijf met de gevolgen van de globale economische context omspringt. Ik heb het gevoel dat de bouwsector zich nog altijd in een crisis bevindt, steekt Kathleen Defreyn van wal. Wat gezien de globale crisis waarmee we geconfronteerd werden niet zo verwonderlijk is. Onze groep heeft het voordeel zowel voor overheid als priv opdrachtgevers te werken. Plakken we daar een verdeelsleutel op, dan komen we op ongeveer 60/40 uit, in het voordeel van de priv sector. Investeringen werden door de crisis uitgesteld, verminderd of gewoonweg geschrapt. Daar kunnen we weinig aan veranderen. Ook de overheid moet besparen, maar toch. Op zich eenheid in diversiteit De Groep Willemen mag dan al een aanzienlijke omvang hebben, toch voorziet het business model voor voldoende autonomie van de onderdelen. Onze groep bestaat uit tal van autonome ondernemingen, legt Kathleen Defreyn uit. En iedere onderneming heeft een eigen CEO die volledig autonoom optreedt, maar natuurlijk ook de verantwoordelijkheid draagt voor de behaalde resultaten. Toch streven we naar synergien. Zo is doorheen de jaren een centralisatie van de Finance, HR en Legal tot stand gekomen. De uitbouw van dergelijke shared services komt de efficintie ten goede. Om slechts n enkel voorbeeld te geven: dat elk afzonderlijk bedrijf iemand zou aanstellen om facturen te scannen is toch te gek voor woorden. Daarom hebben we n dienst die dit voor de volledige groep doet. Dankzij deze shared services streven we naar een gezond evenwicht tussen eenheid en diversiteit. Finance, tot slot, wordt door twee mensen uitgevoerd. Ikzelf, maar ook door mijn collega Dominique Vansteenkiste, financieel directeur. valt het van die kant nog best mee. Er zijn nu eenmaal infrastructuurwerken waar men niet onderuit kan. Dat beroep kan gedaan worden op PPS-structuren, verhoogt enigszins de slagkracht van de overheden. barre weersomstandigheden Wat mijn verwachtingen zijn voor 2014? Ik hoop alleszins op beterschap, antwoordt CFO Defreyn. Een groot voordeel voor ons bedrijf is dat we actief zijn op verschillende domeinen. Door deze spreiding staan we sterker om de onafwendbare gevolgen van de crisis op te vangen. De voorbije jaren zijn we ook systematisch fors gegroeid. Ook hierdoor waren en zijn we beter gewapend tegen de donderwolken die iedereen boven het hoofd zijn gaan hangen. Kenmerkend voor 2013, vervolgt Kathleen Defreyn, is dat onze omzet in lijn ligt met 2012, maar dat we lagere resultaten moesten vaststellen. Hier zie ik twee belangrijke oorzaken voor. Om te beginnen speelt de concurrentie in onze sector. Zeker in moeilijke tijden gaat die zwaarder doorwegen. Maar tijdens het begin van dit jaar zaten de weersomstandigheden ons niet mee. Voor een sector als de bouw is dit een cruciale factor. En precies omdat het weer in 2013 uitzonderlijk slecht was, hoop ik op beterschap voor 2014. buitenlandse uitdagingen De voorbije jaren kende de Willemen Groep een forse groei. Enerzijds was dit een organische groei, anderzijds gebeurde dit door overnames, legt Kathleen Defreyn uit. Zo leverde de overname van Aswebo in 2011 een belangrijke bijdrage aan onze groei, aangezien deze groep alleen al goed is voor een omzet van 180 miljoen euro. In de toekomst willen we blijven groeien, enerzijds in eigen land maar ook door onze buitenlandse activiteiten op te drijven. Vandaag realiseren we slechts een bescheiden deel van onze huidige omzet buiten Belgi, dus we zien nog veel mogelijkheden in het buitenland. Voor het buitenland kijken wij voornamelijk naar het Afrikaanse continent, vervolgt Kathleen Defreyn. Zo hebben we een joint venture afgesloten met een Senegalese projectontwikkelaar voor een residentieel project in Ivoorkust. In Marokko hebben we een nieuwe onderneming opgericht voor onze activiteiten aldaar. Deze zijn vooral gefocust op logistieke gebouwen in dat land. Logisch ook. De omstandigheden lenen er zich toe. De steden liggen aan het water, er is ruimte zat, en vooral: het zijn landen die een groeibeweging kennen. Daar spelen we op in. Het moet echter gezegd dat deze activiteiten uitbouwen makkelijker gezegd dan gedaan is. Het vergt een heel andere benadering dan binnenlandse projecten. Zo is samenwerking met lokale partners een must. Je zit immers met andere arbeidsomstandigheden, geplogenheden, noem maar op. Ook op het finance vlak moet je je als CFO correct informeren. Fiscaal en btw-technisch zitten de dingen doorgaans anders in mekaar. Eerder treden wij dan ook op als general contractor, waarna heel wat zaken aan plaatselijke actoren uitbesteed worden. Onze meerwaarde in deze projecten kristalliseert zich eerder rond de knowhow die we aan de dag kunnen leggen. Een belangrijke regel bij zo'n buitenlandse ervaring, is dat we constant zoeken naar synergien met de overige ondernemingen van de groep.
 • 3. | auteur: michal vandamme fotos: jerry de brie Kathleen Defreyn: We willen blijven groeien, enerzijds in eigen land maar ook door onze buitenlandse activiteiten op te drijven. We kijken wij voornamelijk naar het Afrikaanse continent. overheidsinvesteringen Wanneer het onderwerp risico aangekaart wordt, moet een onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe risico's, benadrukt Kathleen Defreyn. De externe kant van de zaak ligt ergens voor de hand. Dan heb ik het specifiek over concurrentie. Door de grote concurrentie liggen de prijzen laag. Daarom volgen wij als groep bijna alle PPS projecten die uitkomen. Hier liggen de marges hoger maar anderzijds liggen ook de kosten van aanbesteding veel hoger. Verder is er de wil om te investeren bij opdrachtgevers, de overheid incluis. Wat dat laatste betreft, en zoals ik zei zijn overheidsopdrachten in de brede zin van het woord goed voor zo'n 40% van onze omzet, hebben we misschien n voordeel. Aan bepaalde infrastructuurwerken kan men niet onderuit. En de voorbije jaren werd op dit vlak iets minder genvesteerd, wat voor een zekere inhaalbeweging zorgt. vijver van ingenieurs Het zal u misschien verbazen, maar het vinden van het geschikt personeel is een belangrijk intern risico voor ons, aldus CFO Defreyn. Een buitenstaander denkt misschien snel dat gezien de moeilijke tijden die de sector kent, de crisis op dat vlak in ons voordeel speelt. Toch is dat niet zo. Zeker wat de ingenieurs betreft, is dat niet altijd een sinecure. Per slot van rekening vis je als bouwonderneming in een betrekkelijk kleine vijver. Daar we nu ook geschikte mensen nodig hebben voor onze buitenlandse projecten, maakt dit de rekrutering er niet makkelijker op. Meer nog dan vandaag willen we werken aan een duidelijke employer branding. Op een geschikte manier naar potentile medewerkers toe naar buiten treden. Gelukkig hebben we op dat ge- bied wel wat troeven uit te spelen. Door onze omvang en brede waaier aan activiteiten en projecten, kunnen we aantrekkelijke loopbaanperspectieven voorschotelen. Je merkt dat rond bepaalde projecten of gebouwen iets prestigieus hangt, wat wervend werkt. Een tijdje geleden haalden we het nieuws omdat we gekozen werden voor de bouw van de nieuwe Belgische ambassade in Kinshasa. En natuurlijk is er de prijs van Onderneming van het Jaar die we in ontvangst mochten nemen. Zonder meer een blijk van erkenning voor de hele ploeg. Dit komt ons imago op de arbeidsmarkt ten goede. Om het plaatje van de interne risico's volledig te maken, moet ook kostprijsbeheersing aangestipt worden, zegt Kathleen Defreyn. Dit zal bij andere bedrijven wel niet anders zijn, maar de bouw is een aparte sector. Tijdens de uitvoering van het project moeten de kosten nauwgezet vergeleken worden met het budget en moet de planning van de werken opgevolgd worden. Alleen bij een correcte opvolging kan er tijdig bijgestuurd worden. kathleen defreyn, kort genoteerd Na een zestal jaar bij Ernst & Young, thans EY, te hebben doorgebracht, zette Kathleen Defreyn in 1999 de stap naar de Willemen Groep. Door de groeibeweging van de voorbije jaren, kregen de functies die ik hier uitoefende stelselmatig een andere invulling. Aanvankelijk ging CFO Defreyn van start als Group Controller. Tussen de periode 20052009 was ze financieel directeur bij Franki Construct, een van de ondernemingen binnen de Groep. Die verantwoordelijkheid voor Franki is er vandaag nog steeds, weliswaar in combinatie met de functie van financieel directeur voor de volledige groep. In die laatste hoedanigheid sta ik onder andere in voor de rapportering aan de raad van bestuur. Ik zorg voor de financile rapportering, de afsluiting, opmaken van de budgetten en geef ik de leiding aan een ploeg van zo'n 20 mensen. Daarnaast zetel