Cc Bsm Startpresentatie

15

description

Zo ziet BSM op het Connect College Echt er uit.

Transcript of Cc Bsm Startpresentatie

Page 1: Cc Bsm Startpresentatie
Page 2: Cc Bsm Startpresentatie

AlgemeneAlgemene doelstelling BSM doelstelling BSM

De kandidaat kan bewegingssituaties De kandidaat kan bewegingssituaties kiezen, arrangeren en begeleiden, kiezen, arrangeren en begeleiden, voor zichzelf maar vooral voor voor zichzelf maar vooral voor anderen, en daar op reflecteren.anderen, en daar op reflecteren.

Organiseren en leiding geven

Page 3: Cc Bsm Startpresentatie

Wat gaan we doen in BSMWat gaan we doen in BSMBEWEGENBEWEGENTheorieTheorieLesgevenLesgevenOrganiseren Organiseren sportdagensportdagenStage clubStage clubTrainingsprogrammaTrainingsprogrammaWedstrijdbezoekWedstrijdbezoekKeuzeactiviteitenKeuzeactiviteitenOnderzoeksopdracht Onderzoeksopdracht (VWO)(VWO)

Page 4: Cc Bsm Startpresentatie

BEWEGENBEWEGEN4e KLAS4e KLAS

WerpenWerpen

SpringenSpringen

VolleybalVolleybal

Mini trampMini tramp

LopenLopen

FrisbeeFrisbee

TennisTennis

5e KLAS5e KLAS

SoftbalSoftbal

Eigen spel Eigen spel ontw.ontw.

VoetbalVoetbal

StapeldansStapeldans

Trapeze/ringenTrapeze/ringen

AcroAcro

6e KLAS6e KLAS

TafeltennisTafeltennis

SquashSquash

Hordenlopen/Hordenlopen/estafetteestafette

Fitness Fitness krachtkracht

Fitness Fitness cardiocardio

Page 5: Cc Bsm Startpresentatie

TheorieTheorieUit boek :Bewegen, sport en Uit boek :Bewegen, sport en maatschappij.maatschappij.

Alleen in mediatheek (p.p. 1 exempl)Alleen in mediatheek (p.p. 1 exempl)

Zelfstudie (5 uur per hfdst)Zelfstudie (5 uur per hfdst)

In les korte uitleg (15 min)In les korte uitleg (15 min)

PW in pwwPW in pww

Page 6: Cc Bsm Startpresentatie

LesgevenLesgevenLesgeven 1 (handelingsdeel)Lesgeven 1 (handelingsdeel)– Warming UpWarming Up

Lesgeven 2 (PO)Lesgeven 2 (PO)– Warming Up + oefeningWarming Up + oefening

Lesgeven 3 (PO) Lesgeven 3 (PO) – Gedeelte lesGedeelte les

Page 7: Cc Bsm Startpresentatie

Organiseren sportdagenOrganiseren sportdagenOrganiseer “klein” Organiseer “klein” toernooitoernooi– Met groepje van 7/8 llnMet groepje van 7/8 lln– Brugklas ”toernooi”Brugklas ”toernooi”

Organiseer “groot” Organiseer “groot” toernooitoernooi– Met 10-11 llnMet 10-11 lln– 1e klas, 2e klas of 3e 1e klas, 2e klas of 3e

klas sportdagklas sportdag

OF eigen idee OF eigen idee uitwerkenuitwerken

Page 8: Cc Bsm Startpresentatie

Stage clubStage clubLoop met een trainer mee in Loop met een trainer mee in sportclubsportclub

Breng structuur van vereniging in Breng structuur van vereniging in kaartkaart

Page 9: Cc Bsm Startpresentatie

TrainingsprogrammaTrainingsprogrammaTest je conditieTest je conditie

Maak je eigen trainingsprogrammaMaak je eigen trainingsprogramma

En neem dan deel aan een En neem dan deel aan een duursportwedstrijd (bijv. duursportwedstrijd (bijv. Kranebroekloop/ Welckenraedt)Kranebroekloop/ Welckenraedt)

Page 10: Cc Bsm Startpresentatie

WedstrijdbezoekWedstrijdbezoekBezoek een Bezoek een topsportwedstrijd topsportwedstrijd (of hoog nivo)(of hoog nivo)

Ga na “gewone” Ga na “gewone” wedstrijd van wedstrijd van dezelfde sportdezelfde sport

VergelijkVergelijk

Page 11: Cc Bsm Startpresentatie

Keuze activiteitenKeuze activiteitenMinimaal 2 keuze activiteitenMinimaal 2 keuze activiteitenBijvoorbeeldBijvoorbeeld– KlimmenKlimmen– Snowboarden/ skiënSnowboarden/ skiën– GolfenGolfen– Survival Survival – Mountainbike Mountainbike – GA ZO MAAR DOOR GA ZO MAAR DOOR

Page 12: Cc Bsm Startpresentatie

OnderzoeksopdrachtOnderzoeksopdrachtAlleen voor VWOAlleen voor VWO

20% van je cijfer BSM20% van je cijfer BSM

Bestaat uit:Bestaat uit:– oriëntatiefaseoriëntatiefase– zoekfasezoekfase– onderzoeksfaseonderzoeksfase– verwerkingsfaseverwerkingsfase– presentatiefasepresentatiefase

Page 13: Cc Bsm Startpresentatie

Hoe word alles beoordeeld?Hoe word alles beoordeeld?HAVOHAVO

Theorie Theorie 30%30%BewegenBewegen 35%35%RegelenRegelen 25%25%Bew. En GezBew. En Gez 10%10%

Diverse Diverse HandelingsdelenHandelingsdelen

VWOVWOTheorie Theorie 30%30%BewegenBewegen 25%25%RegelenRegelen 15%15%Bew. En GezBew. En Gez 30%30%(+onderzoeksopdracht 20%)(+onderzoeksopdracht 20%)

Diverse Diverse HandelingsdelenHandelingsdelen

Page 14: Cc Bsm Startpresentatie

Werken via It’s LearningWerken via It’s LearningHET WOORD IS AAN HET WOORD IS AAN

JE DOCENT BSMJE DOCENT BSM

Page 15: Cc Bsm Startpresentatie

TOT SLOTTOT SLOTJULLIE INBRENG IS NET ZO BELANGRIJK JULLIE INBRENG IS NET ZO BELANGRIJK ALS DIE VAN ONS LAAT JE HOREN!!!!ALS DIE VAN ONS LAAT JE HOREN!!!!

SAMEN MAKEN WE ER HOPELIJK EEN SAMEN MAKEN WE ER HOPELIJK EEN MOOI SPORTIEF JAAR VANMOOI SPORTIEF JAAR VAN

SUCCESSUCCES

DE SECTIE LO DE SECTIE LO