Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting ... · PDF fileCategorisering van...

Click here to load reader

 • date post

  16-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting ... · PDF fileCategorisering van...

 • Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 1 -

  Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Valre Donn, AWV

  INLEIDING........................................................................................................................................................................... 2

  1. RICHTLIJNEN VOOR DE CATEGORISERING VAN LOKALE WEGEN........................................................ 2 1.1. LOKALE WEG I: LOKALE VERBINDINGSWEG ............................................................................................................ 2 1.2. LOKALE WEG II: LOKALE GEBIEDSONTSLUITINGSWEG ............................................................................................ 2 1.3. LOKALE WEG III: ERFTOEGANGSWEG...................................................................................................................... 3

  2. TOELICHTING BIJ DE CATEGORISERING ........................................................................................................ 3 2.1. PROBLEEMSTELLING EN ACHTERGROND .................................................................................................................. 3 2.2. TOELICHTING BIJ DE TYPOLOGIE .............................................................................................................................. 4

  2.2.1. Functies ........................................................................................................................................................... 4 2.2.2. Schaalniveaus.................................................................................................................................................. 5

  2.2.2.1. Lokaal en bovenlokaal .................................................................................................................................................. 5 2.2.2.2. Subniveaus voor gebiedsontsluitingswegen................................................................................................................... 5

  2.2.3. Functies op schaalniveau van de weg ............................................................................................................. 6 2.2.3.1. Verbinden...................................................................................................................................................................... 6 2.2.3.2. Een gebied ontsluiten .................................................................................................................................................... 6 2.2.3.3. Toegang geven tot erven................................................................................................................................................ 7

  3. AANBEVELINGEN VOOR DE SELECTIE VAN LOKALE WEGEN ................................................................. 7 3.1. METHODIEK............................................................................................................................................................. 7

  3.1.1. Analyse van de bestaande situatie ................................................................................................................... 7 3.1.2. Doelstellingen ................................................................................................................................................. 7 3.1.3. Het beleidsscenario ......................................................................................................................................... 8

  3.2. SELECTIECRITERIA PER TYPE ................................................................................................................................... 8 3.2.1. Lokale weg I (Lokale verbindingsweg)........................................................................................................... 8 3.2.2. Lokale weg II (Lokale gebiedsontsluitingsweg) ............................................................................................. 8

  3.2.2.1. Algemene selectiecriteria.............................................................................................................................................. 8 3.2.2.2. Specifieke selectiecriteria per subtype.......................................................................................................................... 9

  3.2.3. Lokale weg III (Erftoegangsweg) ................................................................................................................... 9 4. AANBEVELINGEN VOOR INRICHTING VAN LOKALE WEGEN................................................................. 10

  4.1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN AANDACHTSPUNTEN.......................................................................................... 10 4.1.1. Invalshoek 1: Leesbaarheid: Visuele herkenbaarheid van de wegtypes........................................................ 10 4.1.2. Invalshoek 2: Verkeersleefbaarheid en milieu: inpassing in de omgeving door compartimentering............ 11 4.1.3. Invalshoek 3: Berijdbaarheid toegankelijkheid: functionele eisen............................................................. 12 4.1.4. Invalshoek 4: Veiligheid: duurzaam veilige inrichting ................................................................................. 12

  4.2. SNELHEIDSLIMIETEN.............................................................................................................................................. 14 4.3. INRICHTINGSVOORSTELLEN VOOR WEGVAKKEN.................................................................................................... 14

  4.3.1. Lokale weg I: Lokale verbindingsweg .......................................................................................................... 14 4.3.2. Lokale weg II: Lokale gebiedsontsluitingsweg............................................................................................. 16

  4.3.2.1. Alle subtypes ............................................................................................................................................................... 16 4.3.2.2. Bijzonder type: stadsontsluitingsweg ......................................................................................................................... 17

  4.3.3. Lokale weg III. Erftoegangsweg gelegen in een verblijfsgebied: woonstraat, winkelstraat.......................... 19 4.3.4. Lokale weg III: Erftoegangsweg gelegen in het buitengebied: landelijke weg............................................. 20 4.3.5. Ventwegen .................................................................................................................................................... 20 4.3.6. Praktische wegbreedtes voor gemengd verkeer in functie van maatgevend gebruik .................................... 22 4.3.7. Inrichtingsvoorstellen voor kruispunten........................................................................................................ 23

  5. BIJKOMENDE AFSTEMMING NOODZAKELIJK ............................................................................................. 23 5.1. AANPASSING VERKEERSWETGEVING TER ONDERSTEUNING GEWENST ................................................................... 23 5.2. AFSTEMMING MET CATEGORISERING SECUNDAIRE WEGEN VEREIST ...................................................................... 24 5.3. AFSTEMMING VEREIST MET CATEGORISERING OPENBAAR VERVOER, ZWAAR VERVOER EN FIETS- EN VOETGANGERSNETWERK ................................................................................................................................................... 25

  5.3.1. Openbaar vervoer.......................................................................................................................................... 25 5.3.2. Zwaar vervoer ............................................................................................................................................... 25 5.3.3. Fietsnetwerk.................................................................................................................................................. 26 5.3.4. Voetgangersnetwerk...................................................................................................................................... 26

  5.4. VERDERE STUDIE ................................................................................................................................................... 26 6. WERKGROEP EN COMMUNICATIE................................................................................................................... 27

 • Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 2 -

  Inleiding

  Naast de categorisering van wegen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en de categorisering van secundaire wegen, bestaat er voor Vlaanderen ook een categorisering van lokale wegen. In dit artikel lichten we de drie categorien van lokale wegen toe en stellen we een aantal aanbevelingen voor met betrekking tot selectie en inrichting. Het is de bedoeling dat die categorien gebruikt worden in de gemeentelijke mobiliteitsplannen en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Deze inrichtingsvoorstellen zijn slechts aanbevelingen, waarvan (mits motivatie) kan worden afgeweken. Het zijn geen normen die een eigen leven mogen gaan leiden. Op basis van verder onderzoek zullen in de toekomst de inrichtingseisen en de selectiemethoden worden verfijnd.

  1. Richtlijnen voor de categorisering van lokale wegen

  In de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en mobiliteitsplannen moeten de wegen die niet in een hoger plankader geselecteerd werden als hoofdwegen, primaire of secundaire wegen, ingedeeld worden in de onderstaande types van lokale wegen. De indeling in categorien en hun bepalingen worden a