Casestudy Social Media en Fondsenwerving WNF

of 24 /24
WNF In Actie Case: social media & online fundraising periode: 29 oktober – 16 november 2009 Marlou van Campen en Titia Posdijk-Wilmink

Embed Size (px)

description

Case study Social Media en Fondsenwerving door Titia Posdijk en Marlou van Campen / WNF

Transcript of Casestudy Social Media en Fondsenwerving WNF

 • 1. WNF In Actie Case: social media & online fundraising periode: 29 oktober 16 november 2009 Marlou van Campen en Titia Posdijk-Wilmink
 • 2. Inleiding
  • Actie is ontstaan n.a.v. 2 wensen van WNF-ers Marlou van Campen (Online Marketing Manager) en Titia Posdijk-Wilmink (Product Manager Rangerclub a.i.):
   • Marlou wilde weten hoe social media fundraising kan helpen
   • Titia wilde precies weten hoe de online In Actie module van het WNF werkt om hier lering uit te trekken voor de Rangeractie 2010;
  • Learnings gebruiken om WNF-In Actie module aan te scherpen, en tips voor gebruikers op te stellen.
  • Case beschikbaar maken voor genteresseerden als tegenprestatie voor sponsoring.
 • 3. Uitgangspunten
  • Een menselijke actie voor een bedreigd dier :
   • Zo veel mogelijk persoonlijke / op maat benadering.
   • Door enthousiasme mensen mee krijgen (geen push, maar pull)
   • Doelgroepen:
    • Familie
    • Vrienden
    • (oud) collegas
    • LinkedIn, Hyves netwerk
    • Zakelijke relaties
   • Mensen een goed gevoel geven (ze steunen het WNF, ze bevestigen hun persoonlijke relatie met Titia en Marlou)
   • Voorkomen dat de inzet van social media de volgende vorm van *spam* is (hele adresboek, vriendenboek etc. een onpersoonlijk bericht sturen)
   • Directe feedback was dan ook dat mensen meededen vaak omdat: "het in een relevante omgeving werd gemeld".
 • 4. Doelstellingen > resultaat
  • 1000 euro ophalen voor de bedreigde tijger > 2390 euro
  • Kennis opdoen van de In Actie site. Tips, tricks, valkuilen intern delen met projectleiders, en beschikbaar maken voor nieuwe In Actie gebruikers in 2010 > deze case
  • Volledig meetbaar maken van ingezette middelen t.b.v. effectiever actievoeren in 2010 > deze case
  • Binnen 1.30 minuten 15 km lopen > 1.23, 1.24 minuten
 • 5. Strategie (1/2)
  • Luisteren / doelgroepbepaling: waar zitten genteresseerden? Bijv. via www.socialmention.com: waar wordt er over jou gesproken?)
  • Informeren / Awareness / Vindbaarheid
   • WNF Hyve / Marlous Hyve / hardloopHyves
   • WNF Twitter followers, Marlous twitter followers
   • LinkedIn status updates Marlou en Titia
   • WNF natuurnieuws e-nieuwsbrief
   • SEO: zorg dat je gevonden wordt via Google
   • SEA: Google Adwords
   • E-mails
   • Persoonlijke aankondigingen
  • Meedoen
  • Doelgroep makkelijk handelingsperspectief bieden: iedereen kan meedoen! Aankondigen door persoonlijke email naar onze eigen doelgroepen. Focus op onze eigen *achterban* , en wat zij belangrijk vinden. Kern is dat de verschillende groepen verschillende benadering nodig hebben (familie = anders dan vrienden, etc.)
   • In Actie pagina met persoonlijke tekst en fotos
   • Onze doelgroep laten zien dat ze mee doen door te sponsoren. En zelf ook meedoen: elke minuut die we eerder binnen kwamen dan de geschatte 1,5 uur gaven wij zelf 10 euro aan het goede doel.
 • 6. Strategie (2/2)
  • Faciliteren van ambassadeurs :
  • Extra aandacht voor heavy fans (die je vindt door te luisteren!) Vragen om retweets (in dit specifieke geval) van medelopers met groot netwerk.
  • Voorbeeld: Marlou mailde haar docenten van de Nextmarketeer-opleiding in die leeromgeving; in dit netwerk zaten ambassadeurs. Daarbij bood zij deze mensen een case-study social media & fundraising aan - iets wat binnen de opleiding relevant was.
  • Interne organisatie:
   • Het meten van site activiteit op orde maken.
   • Tijd vrijmaken om deze case op te zetten.
   • Aanmaken extra Google Analytics tags.
   • URLs klein maken met bit.ly
  • Alle middelen gebruiken die we konden vinden zonder dat we geld uit hoefden te geven!
 • 7. Online marketing Actieplan
 • 8. Meest bezochte site onderdelen 348 33 139 39 33 Cijfers geven pageviews per tabblad aan (gemeten via Google Analytics)
 • 9. Beste verkeersbronnen Marlou stuurde via LinkedIn 200 emails naar haar contacten. 10% reageerde Titia stuurde via eigen Gmail verschillende mails naar ongeveer 75 collegas en 29 oud-collegas; ook hier reageerde zon 10%
 • 10. Beste bron / commercile waarde Hoge respons via relevante netwerken
 • 11. Opbrengst (actie Marlou en Titia) (alle andere online acties voor WNF in zelfde periode) N.B. het bedrag dat we ophaalden zoals hier weergegeven is iets lager ( 1.745) dan totale bedrag dat we opgehaald hebben ( 2.390) omdat we pas na een aantal sponsors zijn begonnen met meten
 • 12. Social versus Non-Social
 • 13. 7 Heuvelenloop Actie Funnel Funnelsucces ruim 56%, weinig afhakers dus
 • 14. Algemene In Actie Funnel (ter vergelijking) (Dit zijn de Google Analytic-cijfers van alle andere WNF In acties in dezelfde periode)
 • 15. Conclusies
  • Social Media & fondsenwerving gaan goed samen. Bij onze actie kwam 39% van de opbrengst uit onze eigen sociale netwerken (m.n. Linkedin en Lectric-leeromgeving).
  • Linkedin levert veel en relevant verkeer op. Hyves en twitter waren voor ons minder relevant.
  • Persoonlijke mails scoren het best (45% van totale opbrengst)
  • Funnelsucces van ruim 56% geeft aan dat persoonlijke benadering erg goed werkt t.o.v. standaard werving d.m.v. donateursformulier (funnelsucces 3 %)
  • Het meten van verschillende verkeersbronnen en hun succespercentages geeft inzicht in welk medium het beste werkt.
 • 16. Tips & Tricks voor In Actie-voerders (1/2)
  • Bedenk een actie waar je 100% voor kunt gaan, alleen dan spat het enthousiasme ervan af en is je netwerk bereid om mee te doen.
  • Bepaal je exacte doel : wat wil je? Omschrijf het doel goed in jouw eigen woorden.
  • Denk goed na wie je warm gaat maken voor jouw actie. Benader mensen persoonlijk. Gebruik alle middelen die je hebt ook zonder budget zijn er talloze mogelijkheden.
  • Gebruik ook je *sociale* netwerken (Hyves, LinkedIn, Twitter)
  • Vergeet je contacten dichtbij niet (collegas, vrienden, familie, cursus/klasgenoten, nieuwsbrief en intranet site van je werk, etc.)
  • Maak je communicatie en actie-site zo persoonlijk mogelijk, bijv. door het toevoegen van fotos, het regelmatig updaten van de tekst op de site, bloggen, twitteren. En vertel wat er met het opgehaalde geld gedaan wordt!
 • 17. Tips & Tricks voor In Actie-voerders (2/2)
  • Dring mensen niets op, maak duidelijk dat ze zich echt niet verplicht hoeven te voelen om mee te doen (morele steun is net zo welkom)
  • Houd je actiesite vrijwel dagelijks in de gaten en stuur, als je de sponsor persoonlijk kent, binnen 24 uur een bedankmailtje. (Je sponsor krijgt wel meteen een automatisch bedank mailtje van het WNF, maar dat is niet van jou persoonlijk).
  • Benader je netwerk niet te vaak; 1x per jaar is redelijk. Benader mensen zoals ze dat van jou gewend zijn.
  • Maak duidelijk (stel je publiek gerust): het is een nmalige actie en dus een nmalige gift. Je zit nergens aan vast als je sponsort! Je sponsors zitten wel in de WNF-database, en kunnen dus opnieuw benaderd worden.
 • 18. Linkjes voor meer inspiratie:
  • Twitter: http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1259058.ece/Twitteren_is_het_nieuwe_collecteren
  • http://www.slideshare.net/paulusveltman/de-kracht-van-twitter-voor-goede-doelen-en-ngos-amstwestival
  • Een breder publiek aanspreken?
   • http://www.geefsamen.nl/
 • 19. Bijlage 1: blokje in Natuurnieuws
 • 20. Bijlage 2: WNF Blog en Twitter
 • 21. Bijlage 3: Adwords Marlou
 • 22. Bijlage 4: Adwords Titia
 • 23. Bijlage 5: screenshot eindstand
 • 24. Bijlage 6: voorbeeld mailtje Titias email naar familie Marlous email via LinkedIn