Casestudy Rights Stuff B.V.

of 1 /1
Case Study Rights Stuff B.V. Vergroten efficiency door verbetering interne communicae De filmcontracten moeten kloppen Rights Stuff houdt zich bezig met de inhoud van contrac- ten in de internaonale filmwereld. Het bedrijf werkt onder andere voor Disney en Sony Pictures. Deze mul- naonals schakelen Rights Stuff in om hen juridisch en commercieel bij te staan. Rights Stuff verzorgt de aan- en verkoop van rechten met betrekking tot nieuwe media zoals internet en mobiele telefonie. Voor het werk wordt er veel naar het buitenland gereisd en daarom is permanente beschikbaarheid van e-mail prioriteit nummer één. Kenmerken van de interne en externe communicae zijn actualiteit, efficiency en betrouwbaarheid. Met andere woorden: de noodzaak van een ongestoord en vlekkeloos e-mailverkeer was voor Rights Stuff de aanleiding om onze samenwerking te starten. Bereikbaarheid en actualiteit Rights Stuff zorgt ervoor dat de medewerkers, ook als ze op een filmbeurs staan, de beschikking hebben over de allerlaatste contractgegevens. Daarom is het van groot belang dat de emails feilloos op hun Blackberries of PDA-toestellen binnenkomen. Een centraal beheerde an-spam voorziening vangt ook onderweg alle onge- wenste e-mail op. Een tweede wens van de opdrachtgever was om het gebruik van de telefoon als mobiele computer verder te verbeteren en te vergemakkelijken. Zodoende werd gezorgd dat krieke bedrijfsdata ook mobiel toeganke- lijk wordt. Tensloe had Rights Stuff behoeſte aan een effeceve backup oplossing voor e-mail. Er is gekozen voor externe e-mailfiltering door een betrouwbare marktlei- der. Daarnaast worden alle berichten in geval van een (netwerk)storing middels een fallbackservice op een externe server opgevangen. Hierdoor loopt Rights Stuff nooit een e-mail mis. Een klein budget, weinig jd en geen overlast In het kennismakingsgesprek werd de actuele inzet van de mobiele telefonie van Rights Stuff geïnventariseerd. De voornaamste randvoorwaarden van het uitvoerings- plan waren: een korte loopjd van één week en lage kosten. Tensloe was het belangrijk dat de dagelijkse bedrijfsprocessen niet verstoord zouden worden. Direct resultaat zonder jdverlies Constant IT werkt samen met bedrijven die gespeciali- seerd zijn in het voorkomen en verwijderen van spam. Daarnaast heeſt Constant IT solide resellercontracten met diverse dienstverleners op het gebied van mobiele telefonie en internetdiensten. Relaef geringe kosten, spectaculaire verbetering De kosten van deze investering bleken relaef gering in verhouding tot het bereikte resultaat: verbetering van snelheid, betrouwbaarheid en beheersbaarheid. Afgesproken is dat relevante nieuwe technologieën snel getest en geïmplementeerd worden. Directrice Wendy Bernfeld over Constant IT: “In onze business heeft niemand een 9-5 mentaliteit. IT zaken hebben altijd spoed en kunnen nooit wachten. Constant IT levert ons snelle en flexi- bele service op ieder moment van de week. Daarnaast adviseren zij ons als er nieuwe technologien beschikbaar zijn, waarmee wij veel efficiënter en betrouwbaarder ons werk kunnen uitvoeren." Constant IT Prinsengracht 530 1017 KJ Amsterdam tel: 020 - 612 10 16 fax: 020 - 612 10 58 www.constant.it [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Casestudy Rights Stuff B.V.

Page 1: Casestudy Rights Stuff B.V.

Case StudyRights Stuff B.V.Vergroten efficiency door verbetering interne communicatie

De filmcontracten moeten kloppenRights Stuff houdt zich bezig met de inhoud van contrac-ten in de internationale filmwereld. Het bedrijf werkt onder andere voor Disney en Sony Pictures. Deze multi-nationals schakelen Rights Stuff in om hen juridisch en commercieel bij te staan. Rights Stuff verzorgt de aan- en verkoop van rechten met betrekking tot nieuwe media zoals internet en mobiele telefonie.

Voor het werk wordt er veel naar het buitenland gereisd en daarom is permanente beschikbaarheid van e-mail prioriteit nummer één. Kenmerken van de interne en externe communicatie zijn actualiteit, efficiency en betrouwbaarheid. Met andere woorden: de noodzaak van een ongestoord en vlekkeloos e-mailverkeer was voor Rights Stuff de aanleiding om onze samenwerking te starten.

Bereikbaarheid en actualiteitRights Stuff zorgt ervoor dat de medewerkers, ook als ze op een filmbeurs staan, de beschikking hebben over de allerlaatste contractgegevens. Daarom is het van groot belang dat de emails feilloos op hun Blackberries of PDA-toestellen binnenkomen. Een centraal beheerde anti-spam voorziening vangt ook onderweg alle onge-wenste e-mail op.

Een tweede wens van de opdrachtgever was om het gebruik van de telefoon als mobiele computer verder te verbeteren en te vergemakkelijken. Zodoende werd gezorgd dat kritieke bedrijfsdata ook mobiel toeganke-lijk wordt.

Tenslotte had Rights Stuff behoefte aan een effectieve backup oplossing voor e-mail. Er is gekozen voor externe e-mailfiltering door een betrouwbare marktlei-der. Daarnaast worden alle berichten in geval van een (netwerk)storing middels een fallbackservice op een externe server opgevangen. Hierdoor loopt Rights Stuff nooit een e-mail mis.

Een klein budget, weinig tijd en geen overlastIn het kennismakingsgesprek werd de actuele inzet van de mobiele telefonie van Rights Stuff geïnventariseerd. De voornaamste randvoorwaarden van het uitvoerings-plan waren: een korte looptijd van één week en lage kosten. Tenslotte was het belangrijk dat de dagelijkse bedrijfsprocessen niet verstoord zouden worden.

Direct resultaat zonder tijdverliesConstant IT werkt samen met bedrijven die gespeciali-seerd zijn in het voorkomen en verwijderen van spam. Daarnaast heeft Constant IT solide resellercontracten met diverse dienstverleners op het gebied van mobiele telefonie en internetdiensten.

Relatief geringe kosten, spectaculaire verbeteringDe kosten van deze investering bleken relatief gering in verhouding tot het bereikte resultaat: verbetering van snelheid, betrouwbaarheid en beheersbaarheid. Afgesproken is dat relevante nieuwe technologieën snel getest en geïmplementeerd worden.

Directrice Wendy Bernfeld over Constant IT:

“In onze business heeft niemand een 9-5 mentaliteit. IT zaken hebben altijd spoed en kunnen nooit wachten. Constant IT levert ons snelle en flexi-bele service op ieder moment van de week.

Daarnaast adviseren zij ons als er nieuwe technologien beschikbaar zijn, waarmee wij veel efficiënter en betrouwbaarder ons werk kunnen uitvoeren."

Constant ITPrinsengracht 530

1017 KJ Amsterdam

tel: 020 - 612 10 16fax: 020 - 612 10 58

[email protected]