CAO NN · Statuten en reglementen CNV Vakmensen.nl Vakmensen JANUARI 2016. CAO NN

of 51 /51
CAO NN 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018

Embed Size (px)

Transcript of CAO NN · Statuten en reglementen CNV Vakmensen.nl Vakmensen JANUARI 2016. CAO NN

 • CAO NN1 januari 2016 tot en met 31 december 2018

 • 2CAO NN

  Inhoud

  Verklaring 4

  Voorwoord 5

  1 Mijn Arbeids overeenkomst 61.1 Doelgroep 71.2 Looptijd 71.3 Cao 71.4 Arbeidsovereenkomst 71.5 Einde dienstverband 71.6 Voorbehoud wet- en regelgeving 71.7 Monitoring en interpretatie cao 8

  2 Mijn Arbeidsrelatie 92.1 Volwaardige arbeidsrelatie 102.2 Cao en HR-regelingen 102.3 Meningsverschil 102.4 Verwijtbaar gedrag 10

  3 Mijn Tijd 113.1 Arbeidsduur 123.2 Werktijd 123.3 Jaarurensystematiek 123.4 Plaats- en tijdonafhankelijk werken (NN way of working) 123.5 Meerwerk en vergoeding 133.6 Nationale feestdagen 133.7 Vakantie-uren 133.8 Andere soorten verlof 143.9 Langer vitaal aan het werk blijven 14

  4 Mijn Prestatie 154.1 Afspraken 164.1.1 Resultaatafspraken 164.1.2 Ontwikkelafspraken 164.2 Dialoog 164.3 Performance management in ontwikkeling 17

  5 Mijn Beloning 185.1 Beloningssystematiek 195.2 Functiewaardering en benchmark 195.3 Vaste beloning 195.4 Variabele beloning 215.5 Overige beloningscomponenten 235.6 Beleidsvrijheid in belonen 235.7 Samenhangend beloningsbeleid 245.8 Samenstelling Persoonlijk Keuze Budget 245.9 Specifieke uitkeringen 24

  6 Mijn Ontwikkeling 256.1 Loopbaanplan 266.2 Uit-Eigen-Bewegingsdag 266.3 Inspiratiesessies 266.4 Faciliteiten voor ontwikkeling 276.5 Feedback 28

 • 3CAO NN

  6.6 Interne arbeidsmarktplaats 286.7 Externe arbeidsmarkt 286.8 Geleidelijk vertrek bij NN 286.9 Strategische Personeelsplanning 28

  7 Mijn Gezondheid 297.1 Vitaliteit 307.2 Werkdrukbeleving 307.3 Mantelzorg 307.4 Ziekte 30

  8 Mijn Pensioen 348.1 Pensioenregelingen 358.2 Basispensioenregeling 67 358.3 Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 368.4 Pensioenpremie 378.5 IVA-aanvullingspensioen 388.6 Anw-hiaatverzekering 38

  9 Mijn Organisatie 399.1 Het nieuwe organiseren 409.2 Externe medewerkers 409.3 Overgangsregeling werkgeversbijdrage collectieve ziektekosten (ZKV)

  voor gepensioneerden 409.4 Overgangsregeling Huishoudelijke Hulp voor gepensioneerden 409.5 3e WW-jaar 41

  10 Mijn Vakorganisatie 4210.1 Rol vakorganisaties bij NN 4310.2 Informatie en lidmaatschap 4310.3 Informeren en geheimhouding 4310.4 Faciliteiten 4310.5 Bescherming 4310.6 Werkgeversbijdrage 4310.7 Fonds 4410.8 HR-regelingen 44

  11 Maatschappelijke verantwoordelijkheid 4511.1 Ethiek 4611.2 Participatie van mensen met een arbeidsbeperking 4611.3 Duurzaamheidsagenda 46

  Bijlage I Definities 47

  Bijlage 2 Salarisschalen 49

 • 4CAO NN

  Verklaring

  De ondergetekenden

  NN Insurance Personeel B.V.NNIP Personeel B.V.

  hierna te noemen: NN

  en

  FNV Finance (onderdeel van FNV), gevestigd te AmsterdamCNV Vakmensen, gevestigd te UtrechtDe Unie, gevestigd te Culemborg

  hierna te noemen: vakorganisaties

  gezamenlijk te noemen: cao-partijen

  verklaren met ingang van 1 januari 2016 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te zijn aangegaan. Statuten en reglementen

  CNV Vakmensen.nl

  Vakmensen

  JANUARI 2016

 • 5CAO NN

 • 1 Mijn Arbeidsovereenkomst

 • 7CAO NN

 • 8CAO NN

 • 2 Mijn Arbeidsrelatie

 • 10

 • 3 Mijn Tijd

 • 12CAO NN

 • 13CAO NN

 • 14CAO NN

 • 4 Mijn Prestatie

 • 16CAO NN

 • 17CAO NN

 • 5 Mijn Beloning

 • 19CAO NN

 • 20CAO NN

 • 21CAO NN

 • 22CAO NN

 • 23CAO NN

 • 24CAO NN

 • 6 Mijn Ontwikkeling

 • 26CAO NN

 • 27CAO NN

 • 28CAO NN

 • 7 Mijn Gezondheid

 • 30CAO NN

 • 31CAO NN

 • 32CAO NN

 • 33CAO NN

 • 8 Mijn Pensioen

 • 35CAO NN

 • 36CAO NN

 • 37CAO NN

 • 38CAO NN

 • 9 Mijn Organisatie

 • 40CAO NN

 • 41CAO NN

 • 10 Mijn Vakorganisatie

 • 43CAO NN

 • 44CAO NN

 • 11 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • 46CAO NN

 • 47CAO NN

 • 48CAO NN

 • 49CAO NN

 • 50CAO NN

 • Head office NN Group NV:Schenkkade 652595 AS THE HAGUEThe NetherlandsT: +31 70 513 03 03 Mail address:NN Group N.V.P.O. Box 905042509 LM THE HAGUE, The NetherlandsNN Group N.V. has its official seat in Amsterdam,

  Trade Register number 52387534.

  OLE_LINK7_DV_M9_DV_M10_DV_M11_DV_M12_DV_M13_DV_M14VerklaringVoorwoord1 �Mijn Arbeidsovereenkomst1.1Doelgroep1.2 Looptijd1.3Cao 1.4Arbeidsovereenkomst 1.5Einde dienstverband 1.6�Voorbehoud wet- en regelgeving1.7Monitoring en interpretatie cao

  2 Mijn Arbeidsrelatie2.1 Volwaardige arbeidsrelatie2.2Cao en HR-regelingen2.3Meningsverschil2.4Verwijtbaar gedrag

  3 Mijn Tijd3.1Arbeidsduur3.2Werktijd3.3Jaarurensystematiek3.4�Plaats- en tijdonafhankelijk werken (NN way of working)3.5Meerwerk en vergoeding3.6Nationale feestdagen3.7Vakantie-uren3.8Andere soorten verlof3.9 �Langer vitaal aan het werk blijven

  4 Mijn Prestatie4.1Afspraken4.1.1Resultaatafspraken4.1.2 Ontwikkelafspraken4.2 Dialoog4.3 �Performance management in ontwikkeling

  5 Mijn Beloning5.1Beloningssystematiek5.2�Functiewaardering en benchmark5.3Vaste beloning5.4Variabele beloning5.5Overige beloningscomponenten5.6Beleidsvrijheid in belonen5.7�Samenhangend beloningsbeleid5.8�Samenstelling Persoonlijk Keuze Budget5.9Specifieke uitkeringen

  6 Mijn Ontwikkeling6.1Loopbaanplan6.2Uit-Eigen-Bewegingsdag6.3Inspiratiesessies6.4Faciliteiten voor ontwikkeling6.5Feedback6.6Interne arbeidsmarktplaats6.7Externe arbeidsmarkt6.8Geleidelijk vertrek bij NN6.9�Strategische Personeelsplanning

  7 Mijn Gezondheid7.1Vitaliteit7.2Werkdrukbeleving7.3Mantelzorg7.4Ziekte

  8 Mijn Pensioen8.1Pensioenregelingen8.2Basispensioenregeling 678.3�Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid8.4Pensioenpremie8.5IVA-aanvullingspensioen 8.6Anw-hiaatverzekering

  9 Mijn Organisatie9.1Het nieuwe organiseren9.2Externe medewerkers9.3�Overgangsregeling werkgeversbijdrage collectieve ziektekosten (ZKV) voor gepensioneerden9.4�Overgangsregeling Huishoudelijke Hulp voor gepensioneerden9.53e WW-jaar

  10 Mijn Vakorganisatie10.1Rol vakorganisaties bij NN10.2Informatie en lidmaatschap10.3Informeren en geheimhouding10.4Faciliteiten10.5Bescherming10.6Werkgeversbijdrage10.7 Fonds10.8HR-regelingen

  11 Maatschappelijke verantwoordelijkheid11.1Ethiek11.2�Participatie van mensen met een arbeidsbeperking11.3Duurzaamheidsagenda

  Bijlage I DefinitiesBijlage 2Salarisschalen