Cabaret recensie AD

of 6 /6
1 6 0 Mylou Frencken tobt heel wat af CABARETWat is er mis met het ambachtelijke cabaret? Niets, vindt kleinkunstenares Mylou Frencken. Ze is de komende maanden te zien met Zinloos Zuchten. Arno Gelder 051016, 08:00 Laatste update: 08:01 Veel, zo niet de meeste mensen kennen haar al negentien jaar als immer opgewekte gastvrouw in Het mes op tafel, waar ze achter de bar voor de afvallers van de tvquiz een drankje tapt en soms een flard van een liedje zingt. Ze noemt het een 'verrukkelijk topklusje', maar tegelijk 'misleidend' waar het haar werk als cabaretière betreft. ,,Hoe vaak mensen na afloop in het theater niet naar me toe komen en zeggen: 'We wisten helemaal niet dat je écht kunt zingen. En dat je zelf je liedjes schrijft...''' Mylou Frencken (49) speelt de komende maanden in het theater haar nieuwe soloprogramma Zinloos Zuchten. Een ouderwetse cabaretvoorstelling in de meest ambachtelijke zin van het woord. ,,Ik houd van old school kleinkunst, het speelse dat in de traditie van het Nederlandse cabaret zit. Ongegeneerd een beetje praten en zingen. Dicht bij mezelf, dicht bij de mensen daar heb ik zo'n lol in." In Zinloos Zuchten, haar vierde voorstelling als soliste, vertelt ze het verhaal van haar 'eigen zinloze gezucht: het verlangen naar wat dáár is en zelf hier blijven zitten.' Mylou Frencken: ,,Ik ben best wel een schijtluis. Houd de dingen graag op afstand. Lastig hoor, in het dagelijks leven. Dingen komen maar niet af. Zoiets alledaags als de Albert Heijn mijd ik het liefst. Ik kijk altijd of ik nog genoeg in huis heb en kook daar iets van. Mijn dochter Madelief werd er gek van. Die ging zelf maar boodschappen doen. Ik ben geneigd te denken dat ik lui ben, maar dat is niet zo. Ik werk altijd, teksten schrijven, liedjes componeren, maar ik mis een soort praktische slagvaardigheid. Ben meer een dromer. Dat is ook werk, vind ik. Om te creëren moet je soms ook maar een beetje

Embed Size (px)

Transcript of Cabaret recensie AD

Page 1: Cabaret recensie AD

5­10­2016 Mylou Frencken tobt heel wat af | Show | AD.nl

data:text/html;charset=utf­8,%3Cheader%20class%3D%22article__header%22%20style%3D%22box­sizing%3A%20border­box%3B%20display%3A%20… 1/6

1 6 0

Mylou Frencken tobt heel wat afCABARETWat is er mis met het ambachtelijke cabaret? Niets, vindtkleinkunstenares Mylou Frencken. Ze is de komende maanden te zien met ZinloosZuchten.

Arno Gelder 05­10­16, 08:00Laatste update: 08:01

Veel, zo niet de meeste mensen kennen haar al negentien jaar alsimmer opgewekte gastvrouw in Het mes op tafel, waar ze achterde bar voor de afvallers van de tv­quiz een drankje tapt en somseen flard van een liedje zingt. Ze noemt het een 'verrukkelijktopklusje', maar tegelijk 'misleidend' waar het haar werk alscabaretière betreft. ,,Hoe vaak mensen na afloop in het theaterniet naar me toe komen en zeggen: 'We wisten helemaal niet datje écht kunt zingen. En dat je zelf je liedjes schrijft...'''

Mylou Frencken (49) speelt de komende maanden in het theaterhaar nieuwe soloprogramma Zinloos Zuchten. Een ouderwetsecabaretvoorstelling in de meest ambachtelijke zin van het woord.,,Ik houd van old school kleinkunst, het speelse dat in de traditievan het Nederlandse cabaret zit. Ongegeneerd een beetje pratenen zingen. Dicht bij mezelf, dicht bij de mensen ­ daar heb ik zo'nlol in."

In Zinloos Zuchten, haar vierde voorstelling als soliste, vertelt zehet verhaal van haar 'eigen zinloze gezucht: het verlangen naarwat dáár is en zelf hier blijven zitten.' Mylou Frencken: ,,Ik benbest wel een schijtluis. Houd de dingen graag op afstand. Lastighoor, in het dagelijks leven. Dingen komen maar niet af. Zoietsalledaags als de Albert Heijn mijd ik het liefst. Ik kijk altijd of ik noggenoeg in huis heb en kook daar iets van. Mijn dochter Madeliefwerd er gek van. Die ging zelf maar boodschappen doen. Ik bengeneigd te denken dat ik lui ben, maar dat is niet zo. Ik werk altijd,teksten schrijven, liedjes componeren, maar ik mis een soortpraktische slagvaardigheid. Ben meer een dromer. Dat is ookwerk, vind ik. Om te creëren moet je soms ook maar een beetje

Page 2: Cabaret recensie AD

5­10­2016 Mylou Frencken tobt heel wat af | Show | AD.nl

data:text/html;charset=utf­8,%3Cheader%20class%3D%22article__header%22%20style%3D%22box­sizing%3A%20border­box%3B%20display%3A%20… 2/6

Ik houd van het speelse in cabaret,ongegeneerd een beetje zingen enpratenMylou

niksen. In jezelf sudderen."

VerlangenZe deelt niet alleen haar eigen verlangens, twijfel en onzekerheid('Door mijn lastige verhouding met de werkelijkheid raak ik aloverstuur van een gebruiksaanwijzing') met haar publiek ­ haarvader speelt in Zinloos Zuchten evenzeer een belangrijke rol.,,Mijn vader staat model voor het onvervulde verlangen. Hetzinloze gezucht zat diep in hem. Hij was notaris, maar wildeeigenlijk artiest zijn. Hij wílde het worden en ik met mijn net zouitstellerige karakter bén het geworden.''

,,Hij was een heel lieve, grappige man. Kocht altijd rarepoppenhuizen, gekke heksen. Een vader met wie je goed konspelen. In de loop der tijd ontwikkelde hij een manische depressie.Het maakte hem ontzettend leuk, maar ook onbereikbaar. Ookvoor zichzelf. Hij nam op z'n veertigste pianoles, maar kon er geenmoer van. Hij dacht echt binnen een maand jazzpianist te zijn.Later kocht hij een drumstel, dat staat tijdens mijn voorstelling ophet podium als teken van dat niet uitgeleefde verlangen."

Op de dochter die zijn gedroomde bestaan leidde was hij trots.Mylou Frencken studeerde aan de Academie voor Kleinkunst enwon in 1991 de Persoonlijkheidsprijs tijdens het CamerettenFestival. Ze werd daarbij tweede en moest Hans Teeuwen voorzich dulden ­ bepaald geen schande. ,,Dat ik liedjes kon maken,daar kon mijn vader met zijn pet niet bij. Mijn moeder vertelde dathij 's nachts een videoband van mij zat te bekijken en steeds mijnliedje Vier Seizoenen terugspoelde. En af en toe hardop zei: 'Hoeverzint ze het?'''

Page 3: Cabaret recensie AD

5­10­2016 Mylou Frencken tobt heel wat af | Show | AD.nl

data:text/html;charset=utf­8,%3Cheader%20class%3D%22article__header%22%20style%3D%22box­sizing%3A%20border­box%3B%20display%3A%20… 3/6

FelLiedjes zijn het handelsmerk van Mylou Frencken. Ze is drukdoende met een boek, waarin ze onder de titel Leven in het Liedspreekt met 25 collega's over hun mooiste lied. Onder hen Paulvan Vliet, Brigitte Kaandorp en Mike Boddé. Ze zingt het refreinvan een van haar composities uit de show: 'En ze kwam maar niettot leven, en het leven niet tot haar. Het geluk lag in de verte, altijd

© Dingena Mol

Page 4: Cabaret recensie AD

5­10­2016 Mylou Frencken tobt heel wat af | Show | AD.nl

data:text/html;charset=utf­8,%3Cheader%20class%3D%22article__header%22%20style%3D%22box­sizing%3A%20border­box%3B%20display%3A%20… 4/6

lag het daar.' Ineens fel: ,,Wij hebben zulke geweldigeliedjesschrijvers. Maar hen hoor je nooit op de radio met dit tochtypisch Nederlandse cultuurgoed. En dan reikt Buma/Stemra eenprijs uit aan de zoon van André Hazes? Waar gaat dat over?"

In Zinloos Zuchten komt ook de uitbundige kant van decabaretière aan bod. Haar passie voor het Braziliaanse lied datveel minder 'roeperig' is dan de Portugese fado. ,,Brazilianen zijnzachtmoediger. Zo van: 'Tja, het valt allemaal niet mee, maar wemaken er gewoon een mooi lied van.' Dat herken ik heel erg.''

Met de dood van haar echtgenoot, de cabaretier en regisseur BertKlunder, die in 2006 overleed aan een hersenbloeding, kreegMylou Frencken haar portie in het leven mee. Ze bleef alleenachter met haar dochter Madelief (inmiddels 20 jaar) en zagtevens haar artistieke partner wegvallen.

,,We waren twee voorstellingen een duo. Bert was van het grovegeschut, ik van de subtiliteit. Ik ben er nu aan gewend dat hij erniet is. En kan er goed mee leven dat Bert er toch altijd een beetjeis. Hij behoort tot die groep mensen die niet weg is te krijgen.Theater De Vest in Alkmaar heeft zijn Grand Café naar hemvernoemd."

Haar eerste voorstelling na zijn overlijden kwam ze op en zei ze inde tweede zin 'dat mijn man dood is.' Een onverwachte directheidvan de poëtische Mylou Frencken, die er bij haar óók in zit.,,Mensen schrokken zich kapot, sommigen haakten af. Maar hetwas wel een heel pure voorstelling.''

RelativerenHoewel ze al een paar jaar geleden nieuw geluk vond bij journalistFrénk van der Linden, speelt ze nog steeds met collega PieterTiddens in de Rouwrevue, een show over 'de beladen dood' dieschuurt en, een Uitvaartquiz incluis, ook relativeert. ,,Het ideeontstond toen ik acht jaar na de dood van Bert een mooie briefkreeg van een jonge moeder die haar baby had verloren. Ze hadeen drukke baan, een gezin en eigenlijk niet eens tijd om over hetverlies van haar dochter te rouwen. In de Rouwrevue heb jemensen die willen lachen en bezoekers die iets met het thema

Page 5: Cabaret recensie AD

5­10­2016 Mylou Frencken tobt heel wat af | Show | AD.nl

data:text/html;charset=utf­8,%3Cheader%20class%3D%22article__header%22%20style%3D%22box­sizing%3A%20border­box%3B%20display%3A%20… 5/6

hebben. Dat gaat prima samen.''

Natuurlijk is ze gespannen. Tussen haar laatste productie enZinloos Zuchten, die deze maand zijn première beleeft, zit ruimdrie jaar. ,,Zo'n zaal moet toch maar weer vol'', mijmert ze.,,Gelukkig weet ik dat ik in de loop der jaren mijn eigen publiekheb opgebouwd. Mensen die houden van het betere lied en hetpersoonlijke verhaal. Ja, ik tob heel wat af. Maar het is een kickom mensen na anderhalf uur spelen gelukkig naar huis te ziengaan.''

www.kikproductions.nl

Page 6: Cabaret recensie AD

5­10­2016 Mylou Frencken tobt heel wat af | Show | AD.nl

data:text/html;charset=utf­8,%3Cheader%20class%3D%22article__header%22%20style%3D%22box­sizing%3A%20border­box%3B%20display%3A%20… 6/6

Wij hebben geweldige liedjes‐schrijvers. Maar hen hoor je nooitop de radioMylou

© Dingena Mol