Buurtkrant De Punt maart 2013

Buurtkrant De Punt maart 2013
Buurtkrant De Punt maart 2013
Buurtkrant De Punt maart 2013
Buurtkrant De Punt maart 2013
download Buurtkrant De Punt maart 2013

of 4

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Buurtkrant De Punt is een uitgave van Bouwfonds Ontwikkeling en Ymere in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West.

Transcript of Buurtkrant De Punt maart 2013

 • Welkom inmaart 2013

  Nieuwsbrief

  De Buurt in Beweging Het Buurtveiligheidsteam

  Grando-locatie wordt groen

  Nieuwe PortiekPortiers gehuldigd

  Wonen & Werken in de Wijk Interview met bewoner

  Rens Mensink

  Voortgang Woontoren Waterschapsbuurt

  Inhoud

  Werk aan de weg op en rond de WaterschapstraatHet stadsdeel timmert ! ink aan de weg in De Punt: de Ingelandenweg is nog niet klaar of de Waterschapstraat ligt alweer op de schop. Kabels, leidingen en riole-ring worden vervangen, er komt nieuwe bestrating en aan de noordkant een gazon met zuilvormige beuken.Om bewoners en bezoekers zo min mogelijk

  tot last te zijn, gebeurt het werk in vier opeen-

  volgende fasen, te beginnen bij de Noorderaker-

  weg. Bewoners krijgen tijdig informatie via een

  brief van het stadsdeel.

  Het werk gebeurt in verschillende fasen:tHalf april is het gedeelte tussen de Ingelan-

  denweg en de Gorsstraat klaar.

  t Eind mei wordt het deel tussen de Gorsstraat en de Hoogheemraadweg opgeleverd. Ook in

  en rond de hofjes in de Hoogheemraadbuurt

  zijn er wegwerkzaamheden: de Burgersweer-

  hof, Opdijkstraat, Biezenhof en Penninkshof

  worden de komende maanden aangepakt.

  tDe vernieuwing van de Bandijkstraat, Terp-straat en Griendstraat volgt later dit jaar.

  tNa de Waterschapstraat is de Hoogheem-raadweg aan de beurt. Deze werkzaamheden

  duren van half mei tot eind november 2013.

  BereikbaarheidTijdens het werk is de straat niet begaan-

  baar voor verkeer en kan er niet geparkeerd

  worden. De Overhaalstraat is tijdens de werk-

  zaamheden bereikbaar vanaf de Osdorper

  Ban, de Stoomgemaalstraat via een tijdelijke

  weg vanaf de Gorsstraat.

  Het Dijkgraafplein is een kof! ehuis rijker!

  Eind vorig jaar opende Neczat Cadan (45)

  de deuren van zijn caf Glm op nummer

  dertig, tegenover de tramhalte. Neczat

  serveert kof! e, thee en frisdrank. En voor

  wie honger heeft, maakt hij tostis. Een

  kleine schare trouwe klanten heeft Glm

  al, voornamelijk Turkse mensen uit de

  buurt. Sommige mensen kent Neczat nog

  uit de tijd dat hij zelf in Osdorp woonde.

  Nu heeft hij een woning in Zuidoost. Maar

  hij vindt het leuk om weer terug te zijn in

  zijn ouwe vertrouwde buurtje. Iedereen is

  welkom! zegt hij. Voor een kop kof! e,

  om wat te praten, televisie te kijken, te

  kaarten of domino te spelen, wat je wilt.

  Ik wil graag dat mensen zich thuis voelen.

  Glm: nieuw Turks caf op het Dijkgraafplein

  De Buurtkrachten Bilal, Najoua en Veronica

  Neczat Cadan

  Wat zijn Buurttreffers precies?Veronica: Buurttreffers zijn bijeenkomsten waar-bij bewoners uitgenodigd worden om kennis met elkaar te maken, vaak op initiatief van het stads-deel of Ymere. We brengen mensen samen die elkaar niet kennen, eerst in een groepje van twee, dan vier, et cetera. In een steeds groter wordende groep leren ze wat elkaars wensen en goede eigenschappen zijn en hoe ze daarmee de buurt leuker kunnen maken. De buurtkrachten zorgen daarbij voor een veilige setting.

  Waarom vinden jullie dat belangrijk? Bilal: Omdat er erg weinig contact is tussen bewoners, vooral niet tussen ouderen en jonge-ren. Je merkt ook dat ze niks van elkaar afweten

  en niet voor elkaar open staan. Ouderen bijvoor-beeld zijn bang en durven vaak het gesprek niet aan. Het blijft vaak bij hallo en goeiemorgen. Najoua: Vooral allochtone jongeren en autoch-tone ouderen staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Jongeren denken vaak: ouderen zijn racisten, ouderen denken van jongeren dat het straatschof! es en criminelen zijn. Wij willen mensen van alle leeftijden, culturen en seksen met elkaar in contact brengen en zo meer begrip kweken voor elkaar.Bilal: Vooroordelen zijn heel menselijk, mensen zijn bang voor dingen waar ze geen weet van hebben. Maar als bewoners met elkaar in contact komen en elkaar leren kennen verdwijnt die angst vanzelf. Communicatie is de sleutel.

  Als je weet waarom een bepaald persoon zo denkt of handelt, kan er begrip ontstaan. Dat is wat er bij de Buurttreffers gebeurt.

  Dus jullie merken dat het werkt? Najoua: Ja, tijdens een Buurttreffer ze je mensen op een gegeven moment denken: h, dat is eigenlijk een heel normaal iemand Dat is eenheel mooi moment. Veronica: We vragen ook wat mensen zouden doen om hun buurt nog leuker te maken, en dan komt er vaak een heleboel los. Veel mensen lopen rond met ideen, maar weten niet hoe ze die kunnen realiseren. Daar helpen wij dan bij. Zo wil een aantal oudere bewoners dat heeft meegedaan aan de laatste Buurttreffer in De

  Door de Buurttreffers ontstaat er chemie in de wijkAls vrijwillig buurtkracht bij Inkr8 organiseren Veronica Verhulst (54), Najoua Benmousa (30) en Bilal Lafrenedi (18) regelmatig Buurttreffers in Nieuw-West. Wij willen mensen van alle leeftijden, culturen en seksen met elkaar in contact brengen.

  w w w . w o n e n i n d e p u n t . n l

  Punt op bezoek gaan bij eenzame ouderen. Via Cordaan zijn we nu bezig die mensen op te sporen. En er is een ex-verslaafde die voorlichting wil gaan geven aan jongeren die dreigen te ont-sporen. Zo ontstaan allerlei nieuwe initiatieven. Bilal: Door de Buurttreffers en Inkr8 groeit het onderlinge begrip en de samenhang in de wijk, en dat geeft een soort chemie: mensen worden wakker en willen op eigen initiatief iets betekenen voor de buurt. Dat is heel mooi om te zien en geeft veel voldoening.

  de

 • Het gaat steeds beter met de veiligheid in De Punt, zegt agent Sebastian Westphal van het Buurtveiligheidsteam. Veel problemen met straatvuil en overlast zijn al opgelost of verminderd, mede dankzij de bewoners zelf.

  Buurtveiligheidsteam De Punt en Reimerswaal v.l.n.r : buurtregisseur Frans van der Tol, agent Sebastiaan Westphal, toezichthouder Anja Verhagen, handhaver Sonja Silleman en buurtregisseur Andrea Prins. Ze worden bijgestaan door een wisselend groepje toezichthouders-in-opleiding.

  Waarschijnlijk wist u het al: sinds oktober heeft De Punt zijn eigen Buurtveiligheidsteam. Een nieuw initiatief in de buurt, van het stadsdeel, de politie en Ymere, om nog beter te kunnen letten op zwerfafval, verkeersoverlast en vandalisme. Inmiddels is het team aardig op stoom. Veel lopende problemen met straatvuil en overlast zijn al opgelost of verminderd, vertelt agent Sebastiaan Westphal. Om goed de vinger aan de pols te houden, heeft het team elke twee weken overleg met huismeester Patrick Pieron van Ymere. Samen nemen we de aandachts-punten door en vervolgens pakt ieder vanuit zijn eigen achtergrond het probleem op. Een voor-beeld. Pas was er gedoe rond een " at met zwerfafval, hangjongeren en een toegangsdeur die niet goed sloot. Pieron zorgt dan dat de deur wordt gerepareerd, de handhaver deelt af-valbekeuringen uit, de toezichthouder surveilleert extra, ik pak zo nodig de jongeren aan. Na twee

  weken kijken we dan of het opgelost is en of er nog iets moet gebeuren. Dat werkt heel goed.

  Iedere 6 weken bewonersbijeenkomstMaar bewoners mogen ook drect problemen aankaarten bij het team, zegt Westphal. Dat kan via twitter, telefonisch, per mail n bij het bewoners overleg van het stadsdeel iedere drie maanden in het Huis van de Wijk De Aker. Ook kunnen mensen zich aanmelden bij het klantenpanel van het Buurtveiligheidsteam, dat om de zes weken bij elkaar komt. We willen graag dat mensen zelf aangeven wat de proble-men zijn, en dat lukt steeds beter. Op de laatste bijeenkomst van het klantenpanel kwamen zon twintig bewoners en vertegenwoordigers van bewonerscommissies af. Op die manier krijgen we informatie waarmee we veel kunnen. We proberen de problemen gelijk op te lossen en koppelen onze acties tijdens het volgende over-

  Het Buurtveiligheidsteam wrktJong en/of vrouw?Doe mee met De Buurt inBeweging

  De Buurt in Beweging is een sport- en ontwikkelingsprogramma in de Willinklaan 3-5 voor jongeren en vrouwen uit De Punt, Osdorp-Midden en Slotermeer-Zuidwest. Twee keer per week kunt u er sportlessen vol-gen, van verdedigingssport en zaal-voetbal tot " tness, bounzen, " etsen en gym. Het afgelopen jaar namen er meer dan honderd mensen aan deel.

  De bewegingsactiviteiten worden ge-

  combineerd met voorlichtingsbijeen-

  komsten over voeding, gezondheid,

  huiswerkbegeleiding en persoonlijke

  ont wikkelingstrainingen. Zo zorgt de

  Buurt in Beweging voor een wijk met ge-

  zonde medewerkers die meedoen in de

  samenleving. Ook op andere manieren

  krijgen deelnemers impulsen om te

  werken aan hun toekomst.

  Inmiddels heeft de Buurt in Beweging

  22 jongeren en 16 vrouwen succesvol

  begeleid naar (vrijwilligers)werk, stage

  of cursus. Een aantal deelnemers heeft

  zelfs de mogelijkheid gekregen om een

  opleiding te volgen tot assistent-leider

  sportieve recreatie. Zij zijn nu actief zijn

  in de wijk.

  De Buurt in Beweging is een samen-

  werkingsverband tussen Ymere, Dienst

  Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente

  Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West,

  GGD en de Hogeschool van Amster-

  dam.

  Het programma aan de Willinklaan

  wordt verzorgd door Vrouw & Vaart

  (Sezo) en Kick- en Thaiboksvereniging

  Dojo.

  Meer informatie? Bel Joke Kop van Vrouw & Vaart, 020-4100452, of Youssef Aouriaghel van de kick- en thaiboksvereniging, 06-14673856. Mailen kan ook, naar Kitty Burer, projectleider wijkaanpak Ymere, k.burer@ymere.nl.

  Zaaien, oogsten, picknicken, klimmen, het kan straks allemaal naast het Dijk-graafplein. Stadsdeel Nieuw-West heeft geld beschikbaar gesteld voor een voor-lopige herinrichting van het braakliggend grasveld, de oude Grando-locatie. De buurt had zelf inspraak in de