Buurten april 2014

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Buurten april 2014

 • BUURTENSINT-GENESIUS-RODE JAARGANG 16, NR 4 APRIL 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE BOESDAALHOEVE EN VZW DE RAND

  Belgi - BelgiqueP.B. - P.P.

  1640 Sint-Genesius-Rode 1BC 3352

  14-15Eerlijke handel op lokaal niveau

  2-3Informeel overleg tussen gemeente en OCMW

  10-1130 jaar Brusselmans

  4-5Wielertoeristenclub De Hoek start nieuw seizoen

  afgiftekan

  toor sin

  t-genesiu

  s-rode

  P 008347

  T

  DW

 • 2Overlegcomit Vlaams Minister Bourgeois heeft na de schorsing door de provinciegouverneur een eerdere beslissing van de gemeen-teraad om een overlegcomit tussen de gemeente en het OCMW op te richten, geschorst. Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) vindt het overleg tussen OCMW en de gemeente belangrijk. Daarom richt de gemeente een informeel overlegcomit op. De burgemeester en de schepenen Sophie Stone-Wilms (IC-GB), Geertrui Windels (Respect) en Miguel Delacroix (IC-GB) worden voorgedragen als lid van dit informele overleg. De meerderheid vond het echter wel nodig om een advocaat onder de arm te nemen en beroep aan te tekenen bij de Raad van State tegen deze vernieti-gingsbeslissing. Prijskaartje: 10.000 20.000 euro. Opposi-tieraadsleden van Respect waren het niet eens met deze kosten aangezien beslist werd een informeel overlegcomit op te richten.

  EretitelDe functiebeschrijving van de gemeentesecretaris wordt goedgekeurd. Het is de taak van de gemeentesecretaris om in te staan voor de algemene leiding, het plannen, het organiseren en het cordineren van de gemeentelijke organi-satie. Nadien wordt Georges Clerfayt door IC-GB voorge-dragen als ereschepen van Sint-Genesius-Rode. Iemand kan ereschepen worden als hij twaalf jaar effectief zetelde en intussen geen politiek mandaat meer uitoefent. De oppositie is tegen, omwille van de anti-Vlaamse standpunten die Clerfayt de voorbije jaren innam.

  Kinderopvang De gemeenteraad keurt een motie goed tegen het decreet dat verantwoordelijken van kinderdagverblijven vraagt om een minimum aan Nederlands te kunnen. Vanaf april moeten de verantwoordelijke en minstens n begeleider van elke crche bewijzen dat ze Nederlands kunnen. Als ze geen diploma kunnen voorleggen, krijgen ze geen vergunning en moet het kinderdagverblijf de deuren sluiten. Schepen van Financin Sophie Stones-Wilms (IC-GB) legt uit waarom de meerderheid het niet eens is met het decreet. De situatie van de kinderopvang in onze gemeente is schrijnend. Er zijn maar 226 plaatsen beschikbaar; hiervan zijn er 107 bedreigd omdat de verantwoordelijken onvoldoende Nederlands kunnen. Het decreet goedkeuren, is problemen zoeken. Het gebruik van de taal in crches heeft in het verleden nooit

  problemen veroorzaakt. De Vlaamse eenheidslijst Respect verwerpt de motie. Vlaamse schepen Geertrui Windels (Respect) wijst erop dat volgens de regelgeving verantwoor-delijken van kinderdagverblijven al sinds 2009 gevraagd worden om Nederlands te kennen, zodat iedereen tijd genoeg had om zich voor te bereiden. Als de onthaalmoe-ders en verantwoordelijken het Nederlands niet beheersen, kunnen ze de regels niet naleven omdat die in het Neder-lands zijn opgesteld. De schepen vindt dat onthaalmoeders kennis van het Nederlands nodig hebben om Nederlandsta-lige kleuters op te vangen. De motie wordt enkel goedge-keurd door de Franstalige raadsleden. Het is ook wachten op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, waarbij de Franse Gemeenschap beroep heeft aangetekend tegen de taalvoor-waarde in het decreet voor kinderopvang.

  Brieven Europese burgers kunnen dit jaar stemmen op de Belgische lijsten voor de verkiezingen van mei 2014. Op 8 januari kregen 1.931 Europese burgers in Sint-Genesius-Rode een Nederlandstalige brief met uitleg over de komende verkie-zingen. Naar aanleiding hiervan kwam n klacht binnen en enkele mails met de vraag of ze de brief in een andere taal konden ontvangen. Sommige Europese burgers belden naar de gemeente en kregen uitleg in hun taal of een Franstalige brief. Schepen Geertrui Windels (Respect) heeft juridisch advies ingewonnen nadat ze op het college over het punt de consensus brak en legt uit dat de Europese burgers de brief in kwestie in meerdere talen kunnen ontvangen. Oppositie Respect was het er mee eens de brief, waarin een toelichting gegeven wordt over de stemprocedure, in vier talen (Neder-lands, Frans, Duits en Engels) te versturen.

  Mobiliteit In de tunnel onder de spoorweg op het einde van de Boomkwekerijlaan richting de Bevrijdingslaan geldt al enkele jaren eenrichtingsverkeer. Nu is er volgens raadslid Anne Sobrie (Respect) opnieuw sprake van tweerichtings-verkeer in de tunnel. Ik maak me zorgen over de verkeers-veiligheid. Er wordt duidelijk gekozen voor de auto en niet voor de voetganger. Schepen van Mobiliteit Philippe De Vleeschouwer (IC-GB): Naar aanleiding van de werken voor het GEN (Gewestelijk ExpresNet), zal op de Boom-kwekerijlaan tweerichtingsverkeer een noodzaak worden. Het station moet bereikbaar zijn.

  De meerderheid van IC-GB protesteert tegen de taalvereiste die een nieuw Vlaams decreet voor kinderopvang onthaalouders en verantwoordelijken voor kinderdagverblijven oplegt. Brieven voor de Europese verkiezingen worden in vier talen naar de Europese burgers verstuurd.

  Informeel overleg tussen gemeente en OCMWUit de gemeenteraad van 18 februari

  UIT DE GEMEENTE

 • 3SprokkelsBinnenkort krijgen alle pasgeboren babys automatisch een dubbele achternaam. Babylief krijgt de familienaam van de vader, gevolgd door die van de moeder, maar de ouders kunnen de volgorde nog aanpassen of voor n naam kiezen. Op het eerste gezicht een goed voorstel, maar wat als op termijn twee mensen met een dubbele achternaam trouwen? Hoe zal dat opgelost worden bij erfeniskwesties? Wat wel werd opgelost, is het doorschuiven van de factuur voor de reiniging van het gemeente-huis na een actie van het TAK midden vorige maand. De betogers krijgen niet enkel de reinigingsfactuur voor een bedrag van 200 euro voorgeschoteld, maar ook een GAS-boete van 60 euro. Dat bericht kwam er kort nadat we lazen dat nogal wat steden en gemeenten beslisten het aantal GAS-boetes terug te schroeven. Benieuwd als we zijn, wilden we weten welke van deze sancties nog bestaan in Rode. De klassiekers zoals het wegwerpen van verpakkingen, sigarettenpeukjes, kauwgom en ander afval zijn ook hier van toepassing. Ook riskeer je de gangbare boete voor urineren en het achterlaten van uitwerpselen op openbare plaatsen en in parken. Spuwen mag evenmin. Je kan in Rode een GAS-boete van 250 euro krijgen voor het sluiten van je publiek toegan-kelijk etablissement waar je wijn, bier of andere dranken ver-koopt, zolang er zich een of meerdere klanten bevinden. Voor het nabootsen van de geluidssignalen van brandweer, lokale of federale politie of andere hulpdiensten, kom je ook in het boekje terecht. Je mag evenmin aan deuren aanbellen of aankloppen met als doel de bewoners te storen. Bedelen, voorbijgangers of automobilisten lastigvallen, waarzeggen en het voorspellen of uitleggen van dromen in openbare ruimten is ook niet toegestaan. Goed om te weten nu de verkiezingen voor de deur staan De verkiezingskoorts duikt steeds vaker op. Open VLD-Kamerlid Van Biesen had onlangs het lumineuze idee om faciliteitenge-meenten vrijwillig te laten fuseren. Dat kon volgens de man zelfs met een gemeente zonder bijzonder taalstelsel Als oplossing stelde hij voor de faciliteiten aan te passen aan de grootste gemeente. Wij kijken met spanning uit naar de mening van ons bestuur over een mogelijke fusie met buurgemeente Beersel. Vermoedelijk liggen de koortstabletten al klaar. Nog eentje met zon fantastisch idee: een inbreker besloot vorige maand zijn kans te wagen bij onze slager in het dorp. Op de sluitingsdag stond onze slager oog in oog met een inbreker die hem een vuistslag wou toedienen. De man sloeg op de vlucht, maar kon door slager Bruno en enkele voorbijgangers ingerekend worden. Hij werd afgeleverd op het politiecommissariaat, waar ze hem kort daarna verplicht moesten laten gaan. Het parket vond zijn gevulde straf blad (nog) niet ernstig genoeg Veel mensen hadden naar aanleiding van dit voorval tips om in de toekomst met dergelijke mensen om te gaan, de ene al wat menslievender dan de andere ... Goed nieuws voor de fans van de Rode Duivels! Ons gemeentebestuur heeft onze oproep van enkele maanden geleden opgepikt en zal de wedstrijden van ons natio-nale elftal op groot scherm uitzenden. Waar en hoe dit zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk, maar de grote verbroedering komt er zeker.

  FietspadRaadslid Raf Stoffels (Respect) brengt de situatie van het fietspad op de Marosdelle opnieuw ter sprake. In een vorige gemeenteraad werd afgesproken dat een alternatieve route zou worden bekeken, maar Stoffels heeft hier nog niets over gehoord. Schepen De Vleesschouwer (IC-GB) zegt dat de provincie adviseert om hier geen fietspad aan te leggen. Het agendapunt wordt doorgespeeld naar de werkgroep Mobiliteit. Maar wanneer wordt deze gemeentelijke commissie Mobiliteit die Respect vraagt opgericht? BussenOp de parking aan het kerkhof parkeren momenteel bussen van De Lijn. Hierdoor blijft er maar weinig plaats over voor andere voertuigen. De bevolking heeft hier problemen mee. Vooral op zondag, bij het ophalen van jongeren bij de scouts of als er een activiteit is in het Parochiehuis. Waarom kunnen de bussen niet op andere plaatsen parkeren?, vraagt raadslid Tom De Spiegeleer (Respect). Schepen De Vlee-schouwer (IC-GB) reageert dat hierover afspraken zijn gemaakt met De Lijn en dat de hele problematiek ontstaan is omdat buurgemeente Beersel geen haltes meer wil op het Winderickxplein. Het is een tijdelijke oplossing. We zoeken naar alternatieven.

  WK voetbal Raadslid Tom De Spiegeleer (Respect) vraagt naar de stand van zaken van het installeren van een groot scherm voor het wereldkampioenschap voetbal. Een scherm huren voor de wedstrijden, is geen probleem. De beelden die vertoond worden zijn eigendom van de VRT. Daar moeten we toestemming voor vragen. De kosten voor die beelden zijn afhankelijk van waar we het scherm willen plaatsen, antwoordt burgemeester Rolin (IC-GB). Een locatie is er nog niet, maar waarschijnlijk zal het scherm in de Gemeen-tehuislaan geplaatst worden.

  Bart Kerckhoven

 • 4dat er toch veel aansluiten. Dan hebben ze meer tijd op zondagochtend en willen ze aan de conditie werken. Veel leden wonen in Sint-Genesius-Rode, maar buiten de gemeentegrenzen trekken we ook mensen aan. Zo zijn hier wielertoeristen uit Essenbeek en Halle lid. Via een vriend die al in de club zit, komen ze bij ons terecht.Wie zich aansluit, betaalt 25 euro lidgeld. Met een eigen familiale verzekering en een extra verzekering van de club, hoeven de leden zich geen zorgen te maken bij eventuele onge-lukken met derden. Om de twee jaar krijgen onze leden een nieuwe uitrus-

  De 140 leden van wielertoeristenclub De Hoek zijn begonnen aan een nieuw wielersei-zoen. Van begin maart tot eind september malen de sportievelingen elke zondagochtend kilometers in de wijde omtrek. WTC De Hoek bestaat 41 jaar en is de grootste wielertoe-ristenclub in de gemeente. Sporten is belangrijk, maar de aprs-fiets is dat evengoed, vat voorzitter Emile Vercammen samen.

  Wielertoeristenclub De Hoek start nieuw seizoen

  WTC De Hoek ontstond in 1973 tussen pot en pint, toen wielertoeris-tenclubs door het succes van Eddy Merckx als paddenstoelen uit de grond schoten. Na meer dan vier decennia is de club nog steeds springlevend. De 140 leden kunnen elke zondag in groep de weg op voor tochten van soms meer dan honderd kilometer. We hebben vijf groepen, legt Vercammen uit. De vijf baankapiteins stellen vooraf een programma op. De eerste weken zijn er korte tochten uitgestippeld, maar groep 1 en groep 2 rijden al snel ritten van meer dan honderd kilometer. Iedereen wordt volgens leeftijd en kunnen in

  FIETSCLUBS

  een groep ingedeeld. We rijden zowel in Vlaanderen als in Walloni. In Walloni is het uitdagender en zijn er meer hellingen.

  Zondag fietsdagDe leeftijd van de leden is erg verschil-lend. Ons jongste lid is 12 en de oudste is 86. We hebben veel oudere leden in de rangen, vertelt secretaris Michel Mougros. De twintigers zijn bij ons niet met zo veel. In de zomer-maanden vertrekken we al om 8 uur en dat is blijkbaar te vroeg voor jongeren die graag uitgaan op zaterdagavond. (lacht) Zodra ze gesetteld zijn, zien we

 • Twee villas langs de Beekstraat

  OUD-NIEUW

  Door de aanleg van de Zoninwoudlaan werd de oude Geevaertweg in twee gesneden. Het eerste deel, dat begon aan de Stationsstraat, werd vanaf dan Beekstraat genoemd. Hier staan, verscholen achter het groen, twee merkwaardige villas uit het begin van de twintigste eeuw. De huizen lijken op het eerste gezicht sterk op elkaar. Toch zijn ze verschil-lend, alsof de architect hier bewust mee speelde: de orinta-tie van de trap, de torentjes en de dakstructuur.

  Idyllisch zijn de twee vijvers voor de huizen. De vijver links werd gedempt, de rechtse bestaat nog. Het is een restant van de oude Geevaertvijver die tijdens het ancien rgime toebehoorde aan de Ter Kamerenabdij. De vijver werd steeds in kleinere stukjes opgedeeld: eerst voor de aanleg van de spoorweg rond 1873 en later voor de aanleg van de Zonin-woudlaan. Kleine vijvers achter de oude Becopa en tussen de Beekstraat en de Irislaan zijn daar een restant van. Het huis rechts bevat mogelijk de oude kern van het Spaninhof, dat later volledig werd verbouwd tot deze villa. Op de achterflap van deze buurten vind je een foto van de rechtervilla.

  Tekst: Jan De CockFoto: Johan Stoffels

  5

  ting van de club. Voor dat lidgeld krijgen ze dus heel wat terug. Dat is dankzij de steun van onze sponsors Peugeot Ollivier en Rijwielen Godeau. Als we er op uit trekken voor onze reizen in groep, kunnen we een beroep doen op een bestel-wagen om de fietsen mee te vervoe-ren. Zonder de steun van die sponsors zou het allemaal veel duurder zijn.

  Goed voor je lijfVercammen en Mougros maken graag reclame voor de wielersport. Ik speelde jaren voetbal, maar ik kreeg enorm veel last aan mijn knien en moest stoppen. Ik wou blijven sporten en zo kwam ik bij het fietsen terecht. Het is een sport die de knien niet belast en de gezond-heid alleen maar verbetert, vertelt Mougros. Vercammen vertelt een gelijkaardig verhaal. Ik had een operatie achter de rug en sportte al jaren niet meer. De kilos kwamen er snel bij. Ik had zware rugproblemen, maar op de fiets heb ik daar geen last van. Daarom raad ik het iedereen aan. Als je wekelijks een rit rijdt, voel je jezelf beter in je vel. Wij kunnen het niet missen.

  De club organiseert elk jaar enkele trips. Zo reden de wielertoeristen samen de cols op in de Alpen, waren

  ze te vinden in het Zwarte Woud of verkenden ze de Dolomieten. Dat zijn ritten waarvoor je natuurlijk moet trainen, zegt Vercammen. Maar het hoeft niet altijd zo ver te zijn. Zo gaan we dit jaar nog op uitstap naar Brugge.

  De aprs-fietsNiet alleen het fietsen is belangrijk bij WTC De Hoek; ook het sociale contact staat voorop. We trekken er in groep op uit en als er gaten vallen, wachten de eersten op de rest. Even belangrijk als de tochten, is de aprs-fiets. Na elke rit trekken we naar ons stamlokaal taverne Binnenhof in het centrum van Sint-Genesius-Rode. Dan drinken we samen iets en kunnen we bijpraten. Dat hoort erbij. We rekenen ook op onze leden als we ons jaarlijkse stoempfestijn organiseren. Dan willen we dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Die eetkermis is van belang om alles georganiseerd te krijgen voor een betaalbare prijs.

  Bart Kerckhoven

  T

  ine

  De

  Wild

  e

 • 6Femma Rode CentrumKoken met visdinsdag 29 april13.30 en 19.30 uur ParochiehuisAlle vissen zwemmen in het water, de rest komt later. Wat zal het ook weer zijn? Het wordt een waar festijn. We zullen zeker smullen, hier valt niet over te lullen. Het wordt zeker een vis, dat is niet mis. Prijs: 11 euro, 8 euro met Femmapas. De prijs van de ingredinten wordt verdeeld onder de deelnemers.

  Meer info en inschrijven:02 380 65 48 of [email protected]

  Femma Rode CentrumMusical 14-18 zondag 27 april15 uur Mechelen

  Femma gaat naar de veelbesproken Musical 14-18 van Studio 100 in de Nekkerhal in Mechelen. Het is een verhaal over vriendschap en liefde en over de verwoestende werking van de oorlog. De Nekkerhal is omgebouwd tot een indrukwekkend decor. Dankzij de rijdende tribune en de mobiele decors beleef je een unieke en meesle-pende theatermiddag. Topacteurs (o.a. Jelle Cleymans, Free Souffriau, Jo De Meyere, Jonas Van Geel en Bert Verbeke), prachtige muziek van Dirk Bross en speciale effecten maken van Musical 14-18 een onvergetelijk totaalspektakel.

  Femma organiseert deze uitstap met de bus. Vlug inschrijven is de boodschap, want de tickets vliegen de deur uit.

  Prijs: 70 euro. Femma-leden en inwonende gezinsleden betalen 60 euro (alles inbegrepen).

  Meer info en inschrijven: 02 380 71 19 of [email protected] Stort als je inschrijft het verschuldigde bedrag op rekening BE 25 8538 6900 8682 van Femma Rode.

  Femma Rode CentrumDaguitstap naar Ieper en de Ieperboogdonderdag 24 april8.30 uur Gemeentehuislaan

  Femma besprak vorig jaar tijdens de jaarlijkse boekbespreking De Heuvel van Willy Spillebeen, dat zich afspeelt in de buurt van Ieper. Uit de nabespre-king groeide het idee voor een uitstap naar Ieper.

  We vertrekken met de bus in de Gemeentehuislaan (hoek Fortis) om 8.30 uur. Bij aankomst in Ieper bezoeken we het hernieuwde museum In Flanders Fields in de Lakenhallen. Daarna houden we een broodjesmaal-tijd. In de namiddag rijden we langs de Ieperboog. Zo komen we langs Hill 60. Tijdens de slag om Hill 60 testte zowel het Engelse als het Duitse leger een nieuwe oorlogstactiek uit: met tunnels en gas. Het gedicht In Flanders Fields werd geschreven door een dokter die slachtoffers van die eerste gasaanval verzorgde. We proberen zeker een Engels, Duits en misschien ook een Frans militair kerkhof te bezoeken. Voor een warm avondmaal keren we terug naar Ieper. We wonen ook the last post bij.

  De prijs voor leden is 69 euro, niet-leden betalen 79 euro (alles inclusief ). Het aantal deelnemers is beperkt tot 30 personen.

  Meer info en inschrijven via Rita Decru op 02 380 41 42 of [email protected]

  Caf CombinneDe langste conversatietafelzaterdag 5 april10.30 uur Park Spoor Noord Antwerpen

  Nederlands leren gebeurt niet alleen in de les, maar ook buiten de klas. Caf Combinne Sint-Genesius-Rode neemt daarom deel aan de langste conversa-tietafel!

  Nederlands- en anderstaligen komen op zaterdag 5 april vanaf 10.30 uur samen in Antwerpen (Park Spoor Noord, Damplein 27). Het wordt een ontmoetingsdag met workshops, muziek, theater, woordkunst en kinderani-matie. Breng je picknick mee voor s middags. Een drankje en een dessert zijn gratis. Om 15 uur eindigen we met een feestelijke afsluiter.

  Deelnemen is gratis.Info over het vertrekuur en de vertrekplaats krijg je bij Rita Denayer op 02 380 65 48 of [email protected]: www.taalboulevard.be

  VERENIGINGSNIEUWS

 • 7KOKEN MET GREETUIT DE GEMEENTE

  Benodigdheden voor 4 personen> 800 g verse paling> peper en zout> viskruiden> een beetje bloem> 1 eetlepel boter> 0,5 dl pastis> 2 dl water> 1,5 dl witte wijn> 1 eetlepel visbouillon> 3 teentjes gehakte knoflook> 4 dl room> 6 eetlepels gehakte peterselie> sap van een halve citroen

  Bereiding> Snijd de paling in stukken van 6 7 cm.> Kruid de paling met peper, zout en

  viskruiden. Wentel hem in de bloem.> Smelt de boter in een gewone

  braadpan en leg de paling erin, net voor de boter bruin wordt.

  > Bak de paling gedurende 3 minuten mooi bruin aan elke kant.

  > Flambeer met pastis.> Voeg nu water, wijn, visbouillon en

  look toe. > Laat tot de helft inkoken.> Voeg de room toe.> Breng op smaak met citroensap en

  peterselie.> Serveer met frietjes of met brood.

  Smakelijk,Greet

  Paling in room

  Meerjarenplan in cijfers

  Dat houdt in dat een reeks prioriteiten worden opgesteld (zie buurten van februari) en dat er niet alleen een opsomming wordt gemaakt van inkomsten, investeringen en uitgaven, maar dat aan het einde van de legisla-tuur de rekening ook moet kloppen. Gemeentebesturen mogen dus geen schulden meer doorschuiven naar een volgende ploeg. Met de cijfers uit die strategische meerjarenplanning toont Sint-Genesius-Rode waar het de komende jaren aan wil werken. Een overzicht.

  > Renovatie gemeentehuis met vernieuwen van de lift en trapleunin-gen: 600.000 euro, met in 2016 een renovatie van de concirgewoning> Invoeren van het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer, personenvervoer) (60.000 euro in 2014) en uitwerken carpoolproject (3.000 euro)> Heraanleg trage wegen: 50.000 euro> Heraanleg Waterloosesteenweg (samen met Vlaams Gewest): telkens 1.000.000 euro in 2017 en 2018> Heraanleg Koningsplein: 450.000 euro in 2015> Heraanleg Dorpsplein: 175.000 euro studiekosten in 2014-2015. Heraanleg in 2015, voor 1.500.000 euro, plaatsing bufferbekken met subsidie van 800.000 euro in 2016 en nog eens 800.000 euro in 2017> Heraanleg Zoninwoudlaan met nieuw fietspad: 1.500.000 euro in 2016> Aanpak wateroverlast: aanleg erosie-poelen IJsvogellaan (280.000 euro) en Priorijlaan (150.000 euro), aanleg bufferbekken Fonteinstraat (400.000 euro) in 2015 en Zonnelaan (610.000 euro) in 2017> Vernieuwde website: 25.000 euro in 2014

  Net als andere Vlaamse gemeenten moest Sint-Genesius-Rode de planning voor deze legislatuur opmaken volgens het principe van de beleids- en beheerscyclus (BBC).

  > Aankoop straatveegmachine: 150.000 euro> Bibliotheek: investeringen voor 530.000 euro en vernieuwen dak in 2014, voor 100.000 euro> Energiebesparende maatregelen: 25.000 euro per jaar voor de gebouwen van de gemeente en 48.900 euro voor 2014 voor het zwembad Wauterbos> Renovatie cultuurcentrum: 120.000 euro in 2014 voor vernieu-wen sanitair en gang, stookplaats en inrichten van een danszaal op de benedenverdieping> Kwadeplashoeve: wordt dan toch niet verkocht, maar er is 50.000 euro ingepland voor renovatiewerken.> School Vredelaan: 45.000 euro in 2014 voor speelplaats, 425.000 euro voor verbouwen nieuwe kleuterklas in 2015 en 425.000 euro in 2016> School Wauterbos: 65.000 euro voor studiekosten tot 2019> Ondersteuning jeugdverenigingen: 25.000 euro per jaar, met een subsidie van 23.500 euro. Jeugdhuis Animoro kan rekenen op 6.000 euro per jaar> Aankoop smartboards voor scholen: 3.500 euro per jaar> Voetbal: 15.000 euro voor dubbele beglazing en 150.000 euro voor een nieuwe stookketel en het plaatsen van gasconvectors in 2014. Nog dit jaar vernieuwing van toplaag synthetisch voetbalveld voor 300.000 euro en vernieuwing dak in 2016, voor 115.000 euro> Asfalteringswerken: 600.000 euro in 2014 en 400.000 euro per gepland jaar> Voetpaden: jaarlijks 250.000 euro> Aanleg gezondheidsparcours op site Novarode: 550.000 euro in 2016

 • 8O-KI Shiatsu SchoolBasiscursus/initiatie 10, 17 en 24 mei9.30 tot 17 uur GC de Boesdaalhoeve

  In zes lessen leren we een volledige ontspannende shi-atsulichaamsbehandeling (rug, benen, hoofd, nek, schou-ders, armen, voeten) in verschillende houdingen (zit, ruglig, buiklig). Je masseert en wordt gemasseerd. We beginnen elke les met energetische oefeningen, meditatie, ademhalingsoefeningen en stretchings zodat je je bewuster wordt van jezelf en je lichaam. De beginselen van yin en yang, holistische benadering, shiatsutheorie en voedings-leer bekijken we ook. Je wordt soepeler en je conditie verbetert. Dit is ideaal voor mensen die aangenaam lichaamswerk willen leren of als voorbereiding op de professionele shiatsuopleiding. Met Kris Reypens van O-KI Shiatsu School.

  O-KI Shiatsu School is erkend door de nationale en Europese shiatsufederaties en door het ministerie van Middenstand.

  Prijs: 210 euroInfo en inschrijven: www.o-ki.be, 0476 99 94 21 of 02 306 36 46

  ACTIVITEITENKALENDER

  WANNEER WAT / WIE WAAR

  MAARTdo 27 20.00 Infoavond Zelfvertrouwen bij kinderen / School Wauterbos School Wauterbosvr 28 19.30 Familiefilm (5+) Monsters University / GC de Boesdaalhoeve GC de Boesdaalhoeveza 29 17.00 Boterhammen- en taartfestijn / Ziekenzorg CM Rode Ons Parochiehuis

  za 29 20.00 Hannelore Bedert Iets dat niet komt / GC de Boesdaalhoeve GC de Boesdaalhoevezo 30 16.00 Boterhammen- en taartfestijn / Ziekenzorg CM Rode (tot 20 uur) Ons Parochiehuis

  APRILdi 1 9.00 Fit voor de lente / Femma Rode Centrum Sporthal Wauterbos

  di 1 13.30 Wenskaarten maken / Femma Rode Centrum (ook om 19.30 uur) Ons Parochiehuis

  do 3 19.00 Red je rug! / Femma De Hoek Parochiezaal De Hoek

  do 3 20.30 Herman Brusselmans 30 jaar Brusselmans / GC de Boesdaalhoeve GC de Boesdaalhoevevr 4 Start paaskampeerweekend / Pasar Rode Eurocamping Vessem (NL)

  za 5 10.30 De langste conversatietafel / Caf Combinne Park Spoor Noord (Antwerpen)

  ma 7 9.00 Start circusstage / GC de Boesdaalhoeve GC de Boesdaalhoeve

  ma 7 15.15 Voordracht Zoektocht naar de oermaterie / UPV Zonin West Dienstencentrum De Boomgaard

  zo 20 14.30 Arenbergwandeling / Zenne en Zonin Bosmuseum Hallerbos

  wo 23 15.00 Voorleesuurtje / Bib Rode Bib Rode

  do 24 8.30 Daguitstap naar Ieper / Femma Rode Centrum Gemeentehuislaan (hoek Fortis)

  do 24 19.00 Kralenketting in stof / Femma De Hoek Parochiezaal De Hoek

  za 26 20.00 Boogie Boy First Last World Tour / GC de Boesdaalhoeve GC de Boesdaalhoevezo 27 7.30 Daguitstap naar het Maasland (kajak, wandelen, bezoek) / Pasar Rode Parking provinciedomein

  Huizingen

  zo 27 15.00 Musical 14-18 / Femma Rode Centrum Nekkerhal (Mechelen)di 29 13.30 Koken met vis / Femma Rode Centrum (ook om 19.30 uur) Ons Parochiehuis

  di 29 19.00 Kralenketting in stof / Femma De Hoek Parochiezaal De Hoek

 • 9VERENIGINGSNIEUWS

  Pasar Kampeerclub Sint-Genesius-RodeKampeerweek Vessem 4 tot 13 aprilEurocamping Vessem

  Tijdens de eerste week van de paasvakantie trekken we naar Eurocamping Vessem, die tot een van de mooiste en grootste campings van Noord-Brabant (Nederland) behoort. Met een oppervlakte van een half miljoen vierkante meter is het een groot stuk natuurgebied met bossen en kampeerweiden. Ruimte en rust: fantastisch! De camping ligt in het hart van Brabant, dat men de Acht Zaligheden noemt. Op de camping kan je zwemmen, springen op het luchtkussen in het zwembadcomplex, tennissen op de tennisbaan, een partij midgetgolf of voetbal spelen of een heerlijke wandeling maken. Van al deze faciliteiten kan je gratis gebruik maken. Je moet zelf zorgen voor het nodige materiaal, zoals tennisrackets en -ballen.

  Tarieven:All-instaanplaats: installatie, gezin, huisdieren, toeristenbelasting, elektra (6 A), speeltuin, midgetgolfbaan, tennisbaan, airtrampoline: 14 euro per nachtDouches: 0,50 euro (met muntstukken)

  Activiteiten: > Spaghettiavond bij aankomst> Brunch op zondag> Bezoek geitenboerderij, Daf-museum,

  nationaal Varkensmuseum, dierenpark De Oliemeulen

  > Ochtendwandeling met ontbijt, spek en eieren> Barbecue> Restaurantbezoek

  Info en inschrijven:> Rudy en Martine Decuyper-Lemer, Vaucampslaan 4, 1654 Huizingen, 0486 45 12 26> Raymond en Renilde Vermeulen-Vanvolsem,

  G. Gezellestraat 116, 1654 Huizingen, 02 356 92 87

  [email protected]/KampeerclubRode

  Zenne en ZoninArenbergwandeling zondag 20 april14.30 uur Bosmuseum Hallerbos

  We hebben aandacht voor de natuur (de pracht van het Hallerbos) en de werken die er bezig zijn. Ook hebben we aandacht voor het verleden, want wat zit er in de naam van de wande-ling?

  Van 15 juni tot 14 september organi-seert Zenne en Zonin een wandelfo-tozoektocht in Sint-Genesius-Rode. Centraal staat de Hof-ten-Houtwande-ling. Dit parcours is integraal te volgen via de zeshoekige wandelbordjes, maar de fotos zijn niet zomaar te vinden! Hou de pers in het oog voor verdere informatie. Mensen die nu al iets willen weten over deze toffe zoektocht, kunnen informatie inwinnen bij Willy op 02 356 24 78 of per e-mail naar [email protected] De prijsuit-deling van deze fotozoektocht vindt plaats in de Graanzolder van GC de Boesdaalhoeve op zondag 14 septem-ber om 18 uur.

  Meer info: Willy Defranc, 02 356 24 78, [email protected] of http://users.skynet.be/zenne.zonien/

  PasarDaguitstap Maaslandzondag 27 april 7.30 uur - Torleylaan 100

  Kom mee genieten van de rust en de schitterende natuur van de Limburgse Maas. Wandelen of kajakken: aan jou de keuze. Snuif nadien het verleden op in de pas gerenoveerde waterburcht van Pietersheim, die tot 1971 eigen-dom was van de familie de Merode.

  Programma: 7.30 uur: vertrek op de parking van het provinciedomein in Huizingen (Torleylaan 100)8 uur: ontbijt op de bus 10 uur: aankomst in Kotem. Kajakkers maken zich klaar voor de tocht van Kotem aan de Maas naar de veerpont in Meeswijk (2 uur vaartijd). 10.30 uur: wandeling van 6 km voor de niet-kajakkers12 uur: gezamenlijk middagmaal in het Oostenrijkse caf Lombok in Nattenhoven14 uur: vertrek naar Lanaken 14.30 uur: bezoek waterburcht Pieters-heim met gids 17 uur: vertrek naar Lummen, Truckstop 26 Bis 18.30 uur: vertrek naar Huizingen 20 uur: aankomst in Huizingen

  Met kajak: 65 euro (volwassenen), 60 euro (Pasar-leden), 40 euro (-12-jarigen)

  Zonder kajak: 49 euro (volwassenen), 44 euro (Pasar-leden), 25 euro (-12-jarigen) Schrijf voor 3 april in bij Rudy Decuyper via 0486 45 12 26 of [email protected]

  Overschrijven kan op rekeningnummer IBAN 88 7865 6691 2541 (BIC GKCCBEBB) van Pasar Rode, met vermelding daguitstap kajak.

 • 10

  T

  ine

  De

  Wild

  e

  Schrijver, enfant terrible, mediafiguur, columnist, de schrik van vrouwelijk bekend Vlaanderen. Herman Brusselmans heeft geen introductie meer nodig. Opgehemeld door de ene, verguisd door de andere, maar al dertig jaar een vaste waarde in de Vlaamse literatuur. Op 3 april leest hij voor uit nog nooit gepubliceerd werk, waarna hij op zijn eigengereide manier ingaat op de vragen van het publiek. Niet altijd naar waarheid, lacht hij zelf.

  30 jaar schrijver Herman Brusselmans

  Ik moet kunnen freewheelen, zeveren en bullshitten

  Brusselmans is een veelschrijver. Tussen zijn columns en sporadisch televisiewerk door, brengt hij gemid-deld twee boeken per jaar uit. Meer dan vijftig zijn het er intussen, netjes verdeeld over zijn hele loopbaan als schrijver. Die loopbaan duurt nu al dertig jaar. In GC de Boesdaalhoeve maakt hij tijd om daar even stil bij te staan. Eerst leest hij voor uit eigen werk, dan mag het publiek vragen afvuren.

 • 11

  MummelenHij kan het erg goed verbergen, maar hij houdt er van om tussen de mensen te zijn. Dat hoeft niet vaak te zijn, lacht de langharige schrijver. Drie tot vier keer per maand is voldoende. Ik kom eens buiten, ik ontmoet mensen; het is eens wat anders dan aan mijn bureau te zitten en te schrijven. Een lezing geven is een andere discipline dan schrijven. Ik probeer dat zo goed mogelijk te doen en de mensen te verrassen. Niet alleen wat mummelen uit een boek. Ik lees trouwens voor uit werk dat nog nergens gepubliceerd is.Er zijn nog steeds mensen die nog nooit gehoord hebben van Brusselmans. Je kop laten zien helpt. Op televisie bereik je veel meer mensen dan in een zaal voor tweehonderd man.

  Elke potentile lezer die ik kan interesseren voor mijn literatuur, is meegenomen.

  Poppy en EddieDe schrijver belooft alle vragen netjes te beantwoorden. Misschien niet altijd naar waarheid, geeft hij toe. Je mag vragen wat in je opkomt. Tenzij het heel debiele of intieme vragen zijn.Dat intieme en persoonlijke raakt Brusselmans zelf aan in zijn jongste boek Poppy en Eddie, waarin hij het openhartig over de borstkanker van zijn ex-vrouw Tania De Metsenaere heeft. Toch is het niet mijn meest persoonlijke boek, vertelt hij. Ex-minnaar uit 1994 ging over de dood van mijn moeder. Ach, ik vergelijk mijn schrijven met de twee maskertjes die al sinds de middeleeuwen boven het theater hangen: een lachend en een treurend masker. Die twee uitersten zitten er bij mij ook in. Ik kan geen boek schrijven dat alleen over borst-kanker gaat of alleen over een relatie die gedaan is of begint. Ik moet kunnen freewheelen, aan compulsive writing kunnen doen, kunnen zeveren en bullshitten. Tussen de paragrafen door staan wel serieuze dingen.

  DwergpoliepDat bullshitten werd hem in het verleden wel eens kwalijk genomen. Veel vrouwelijke bekende Vlamingen werden niet al te flatterend beschreven. Modeontwerpster Ann Demeulemeester nam het niet toen ze in het boek Uitgeverij Guggenheimer onder meer beschreven werd als dwergpoliep met puitenogen en ze stapte naar de rechtbank. Je wordt als schrijver het meest afgerekend als je eens uit de hoek komt op een manier die voor sommige mensen choquerend is. Nu ik wat ouder ben, trek ik me daar niets meer van aan. Ga op een podium staan, op om het even welke manier, en som-mige mensen zullen je fantastisch vinden en andere verschrikkelijk. Dat geldt zowel voor mij als voor The Rolling Stones als voor charmezanger Christoff. Je mag nooit verwachten dat iedereen je fantastisch vindt. Dat zou naef zijn.

  Geen barricaden meerDat ouder worden, maakt hem ook milder, zegt hij zelf. Ik heb minder de neiging om mensen of instituten aan te

  vallen. Ik haal mijn inspiratie nog steeds uit de werkelijkheid rond me: mijn hond, mijn ex-vrouw, mijn lief, mijn motor, Gent, de buurt waar ik woon. Maar daar laat ik mijn fantasie op los. Inspiratie betekent voor mij het loslaten van mijn fantasie op de werkelijkheid. Het is luchtiger gewor-den. Het leven volgt zijn eigen weg en jij sukkelt er achter aan. Dat geldt ook voor een schrijver. Op de barricaden staan en dingen willen veranderen via de literatuur, dat is er wat uit, geeft Brusselmans toe.

  Wel blijft hij volop schrijven, in een tempo van twee boeken per jaar. Daarmee is hij een van de weinige broodschrijvers in Vlaanderen. Het is een must voor mij om twee boeken per jaar te schrijven. Als een boek klaar is, wacht ik drie weken en dan begin ik aan het volgende. Het duurt gemiddeld vier maanden om een boek te schrij-ven. Sommigen vinden twee boeken veel, of te veel. Als je mijn boeken graag leest, heb je elk jaar twee boeken om naar uit te kijken. Ik schrijf graag en snel. En als er kritiek op komt, raakt me dat niet. Als je na dertig jaar nog bezig bent met jezelf te bewijzen, met jezelf fantastisch te maken in de ogen van iedereen, dan ben je een sukkelaar.

  Bart Claes

  Herman Brusselmans30 jaar Brusselmansdonderdag 3 aprillezingBrusselmans leest drie kwartier uit ongepubliceerd werk en beant-woordt na de pauze je vragen. Een avond zonder script; of hoe litera-tuur een belevenis kan zijn als je Brusselmans heet.

  www.brusselmans.be

  20.30 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 14 euro (basisprijs), 12 euro (groepen), 10 euro (studenten)

 • Circusstagekinderen van 6 tot 12 jaar 7 tot 11 aprilvakantiepret

  Wil je weten hoe het voelt om acrobaat of circusartiest te zijn? Dan schrijf je je gewoon in voor deze circusweek tijdens de paasvakantie. Je leert jongleren, fietsen op eenwielers, koord-dansen, op een bal lopen Vijf dagen word je ondergedompeld in de knots-

  gekke circuswereld. Niet enkel circustechnieken komen aan bod, we knutselen ook leuke attributen. Op vrijdag tonen de kleine circusartiesten het publiek tot wat ze in staat zijn.i.s.m. Cirkus in Beweging

  elke dag van 9 tot 16 uur GC de BoesdaalhoeveEr is opvang van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.Prijs: 85 euro

  Herman Brusselmans30 jaar Brusselmansdonderdag 3 aprillezing

  Schrijver, opiniemaker, mediafiguur en enfant terrible. Een langere introductie heeft hij niet nodig. Dames en heren: Herman Brusselmans. Geef hem wat tijd en hij schrijft een boek. Soms grap-pig, soms ernstig, misschien provoce-rend, maar altijd puur Brusselmans.

  Geef hem een podium en hij leest voor uit eigen werk. Stel hem achteraf vragen en wacht af wat hij ermee doet. Brusselmans leest drie kwartier en beantwoordt na de pauze je vragen. Een avond zonder script; of hoe literatuur een belevenis kan zijn als je Brusselmans heet.

  www.brusselmans.be

  20.30 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 14 euro (basisprijs), 12 euro (groepen), 10 euro (studenten)

  Hannelore BedertIets dat niet komtzaterdag 29 maartmuziek

  Van heel intiem tijdens een tapijtcon-cert tot heel luid op festivals, van warme theaters tot het muisstil krijgen van een overvol Sportpaleis op Nekka-Nacht. Dat Raymond van het Groenewoud en Bart Peeters zwaar fan zijn, hoeft eigenlijk niet meer gezegd

  te worden. En ook de Kommil Foobroers noemen wat Bedert maakt wereldklasse. We zijn twee platen en talloze concerten ver. Nu is er eindelijk die derde plaat, waarop Bedert zacht, maar met een heel scherp mes, tot op het bot gaat.

  www.hannelorebedert.be

  20 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 16 euro (basisprijs), 14 euro (groepen), 10 euro (studenten)

  12

  UITVERKOCHT

  Taaliconen

  Hier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig bent, kan je deelnemen. Gebruik de uitleg bij de taaliconen om een activiteit te kiezen.

  Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands.

  Je begrijpt al een beetje Nederlands.

  Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.

  Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.

  Meer informatie: www.deboesdaalhoeve.be/nl/taalicoon

  De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 • KinderhoogdagCultuurfestival voor familieszondag 1 juni

  Een Kinderhoogdag is een cultuurfestival voor families met op het programma prikkelende theatervoorstellingen, creatieve workshops, doorlopende animatie, bijzondere vertellingen en zoveel meer. Op een originele manier ontdekken kinde-ren tussen 3 en 12 jaar, hun ouders en iedereen die hen graag wil vergezellen, dat cultuur plezant is. Het programma is zo samengesteld dat ook anderstaligen kunnen participeren.

  vanaf 13 uur - FeliXart Museum Drogenbos

  NIEUWS UIT DE MOELIE Tickets en info: 02 380 77 51, [email protected], www.demoelie.be

  Eeuwig rijdt de RondeGeert Vandenbondonderdag 3 aprilvoordrachtIn Eeuwig rijdt de Ronde graaft Geert Vandenbon in de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen. Hij komt boven met een sterk verhaal, sprekende unieke beelden, pakkende weetjes, feiten en cijfers. Over parcours, hellingen en kasseien, over het prille begin en stichter Karel Van Wijnendaele, over de groei, de bloei en moeilijkere tijden, over kampioe-nen als Schotte, Merckx en Boonen. De Ronde is meer dan een koers, het zit in ons bloed, beroert en ontroert. Maar kennen we de Ronde wel? Wat is mythe en wat is waarheid?

  www.ronde.be en www.geertvandenbon.be

  20 uur herberg De Zondag (GC de Moelie)gratis toegang

  13

  Tickets en info: 02 381 14 51, [email protected], www.deboesdaalhoeve.be

  Repair CafSamen spullen herstellenzondag 30 maart14 tot 17 uur GC de Moelie

  Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Kom tussen 14 en 17 uur langs in het Repair Caf in de Moelie. Acht categorien van herstellingen komen in aanmerking: elektro, fiets, klein timmerwerk en speelgoed, naaiwerk, messen slijpen, iPhone/iPad, juwelen en informatica.

  De volgende data van het Repair Caf zijn: 30 maart, 20 april, 25 mei en 29 juni.

  Ben je zelf een klusser (of ken je iemand) en ben je bereid om in een van de categorien te komen herstellen, geef dan een seintje via [email protected] www.repaircafe.be/nl

  Boogie BoyFirst Last World Tourzaterdag 26 aprilmuziek

  Boogie Boy beklimt nog steeds podia over heel de wereld. Voor en zelfs tussen het publiek, dansend op tafels, zwetend als een rund, schreeuwt hij de longen uit zijn lijf. De ziel er uit, zonder remmen, geen tegenhouden aan. Iedere show ontaardt in een feest waarop iedereen uit de bol gaat want Boogie Boy kneedt zijn publiek om tot een zingende en dansende massa. De man leeft van muziek, ademt muziek, is

  muziek. Boogie Boy is omringd door rasmuzikanten. Een signaal van de meester volstaat om het publiek in een hogere versnelling te krijgen. De juiste timing is de sleutel van zijn succes.

  www.boogieboy.be

  20 uur - GC de BoesdaalhoeveTickets: 16 euro (basisprijs), 14 euro (groep), 10 euro (student)

 • 14

  Verschillende gemeenten in Vlaanderen profileren zich de voorbije jaren als fairtradege-meente. Dat label verdienen ze door producten uit de eerlijke handel een plaats te geven in hun gemeente. Zo slaan ze een brug tussen Noord en Zuid en de lokale economie.

  Fair trade in de faciliteitengemeenten

  Eerlijke handel op lokaal niveau

  Eind 2004 lanceerden Max Havelaar, Oxfam Wereldwinkels en Vredes-eilanden de campagne fairtradege-meente. Tien jaar later telt Vlaanderen 145 actieve fairtradegemeenten, 55 andere hebben zich kandidaat gesteld om het te worden. Om erkend te kunnen worden, moet een gemeente aan zes criteria voldoen. Zo moet het gemeentebestuur onder andere minstens twee verschillende fairtrade-producten aankopen en moeten winkels en horecazaken in de ge-meente fairtradeproducten verkopen en er publiciteit voor maken. Ge-meenten moeten ook de lokale productie van duurzaam voedsel aanmoedigen. Om de titel te behalen en te behouden wordt een meerjaren-plan uitgestippeld of een project van een jaar. De gemeenten moeten elk jaar een nieuw initiatief nemen.

  Fair in de Rand en de zesZeven van de negentien gemeenten in de Vlaamse Rand hebben de titel van fairtradegemeente op zak: Asse, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Merchtem, Tervuren en Vilvoorde. De twaalf andere Randgemeenten, waaronder de zes faciliteitengemeen-ten, zijn nog geen echte fairtradege-meenten. Dat wil niet zeggen dat er geen acties in verband met eerlijke handel of lokale en duurzame produc-ten worden genomen.

  Kraainem is nog geen fairtradege-meente, zegt Vronique Caprasse (Union), schepen van Ontwikkelings-samenwerking. In de gemeenteraad van 22 oktober 2013 is wel beslist dat we de nodige stappen zullen zetten om van Kraainem een fairtradege-meente te maken. We publiceerden

  een oproep in het gemeenteblad van december om een trekkersgroep op te richten, maar daar kwam weinig reactie op. Daarom hebben we besloten om een informatieavond te organiseren over fair trade in onze gemeente. Handelaars en horecazaken zullen persoonlijk worden uitgeno-digd om deel te nemen aan de informatieavond. Het gemeentebe-stuur besliste eind vorig jaar om als eindejaarsgeschenk een fairtradepak-ket aan het personeel te geven. We hebben dus zelf al een aanzet gege-ven. Een gemotiveerde en divers samengestelde trekkersgroep kan een belangrijke rol spelen. Zon groep kan bestaan uit gemeentelijke ambtenaren, vrijwilligers van een Oxfam Wereld-winkel, uitbaters van winkels en horeca, leden van jeugdbewegingen, leerkrachten en andere gengageerde

  F

  C

 • 15

  BUURTENis een uitgave van het gemeenschapscentrum de Boesdaal-hoeve en vzw de Rand. Buurten komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.

  REDACTIEReindert De Schryver, Jan Decuypere, Greet Lebleu, Anne Sobrie, Johan Stoffels, Pascal VelkeneersEINDREDACTIESofie Roelandt, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, [email protected] Selleslach, 02 456 97 98, [email protected] GC de Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32B, 1640 Sint-Genesius-Rodetel. 02 381 14 51, [email protected], www.deboesdaalhoeve.be

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel

  VOOR INFO, TICKETS EN RESERVERINGENPascal Velkeneers en Sandra Meert (onthaalmedewerkers), Pieter Moens (stafmedewerker) en Reindert De Schryver (centrumverantwoordelijke). Openingsuren: maandag van 13.30 tot 20 uur (tijdens schoolvakanties tot 17 uur), dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur, woensdag van 13.30 tot 17 uur. Buurten wordt ondersteund door de afdeling Sint-Genesius-Rode/Beersel van de Orde van den Prince.

  Je vindt deze editie en het volledige archief van buurten op www.deboesdaalhoeve.be.

  RAND-NIEUWS

  mensen. Als de trekkersgroep gevormd is, kan het ge-meentebestuur officieel van start gaan en werk maken van de zes criteria waaraan ze voor fairtradegemeente moet voldoen.

  Een jaar geleden besliste ook Sint-Genesius-Rode om de fairtradekaart te trekken. Het is de bedoeling om voor een proefperiode van n jaar met fairtradeproducten te werken in de gemeente en ze ook te promoten, zegt schepen Geertrui Windels (Respect). De gemeente moet het goede voorbeeld geven. We hebben onder andere fruitsap en koffie aangekocht bij leveranciers die worden gecertificeerd door Max Havelaar. Een jaar later gebruikt Rode nog altijd fairtradekoffie op alle gemeentediensten. In de toekomst willen we nog verschillende acties onder-nemen en we hopen ons zo aan te kunnen sluiten bij de campagne van fairtradegemeenten. De gemeenten Wemmel en Drogenbos zijn minder bezig met het promoten van fairtradeproducten. Wij hebben op dit vlak de komende jaren geen initiatief gepland, zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (Lijst Wemmel). Er zijn een paar winkels in onze gemeente die fairtradepro-ducten verkopen, maar op gemeentelijk niveau hebben we nog niets ondernomen. Ook Drogenbos heeft nog geen stappen ondernomen. Het gemeentebestuur heeft tot nu toe nog geen overleg gepleegd om een actie rond fair trade op touw te zetten, bevestigt schepen Myriam Claessens (Drogenbos Plus-LB).

  In Linkebeek organiseren een aantal individuele inwoners activiteiten om fair trade te promoten. Zo was er enige tijd geleden een brunch met eerlijke producten. Vanuit de gemeente wordt niets gestructureerd georganiseerd om een fairtradegemeente te worden.

  Bart Kerckhoven

  De zes criteria1) Het lokale bestuur keurt een resolutie goed die fair trade steunt en beslist om koffie en nog minstens n ander fairtradeproduct aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetarias. De gemeente promoot op regelmatige basis het bewustzijn over fair trade.2) Minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en horecazaken. De winkels en horecazaken communiceren hierover.3) Een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairtradeproducten en communiceren daarover. Scholen zetten educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met fair trade te vergroten.4) De campagne tracht te zorgen voor zo veel mogelijk media-aandacht op lokaal en regionaal niveau. 5) Er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen en nadien voor de continuteit zorgt. 6) Om fairtradegemeente te worden, lanceert de gemeen-te een initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt.

  www.fairtradegemeenten.be

  F

  C

 • De weerspiegeling in deze vijver van de villa in de Beekstraat is een kleine weergave van de waterrijke lusttuin die deze woning met al haar pracht achteraan verbergt.

  Tekst en foto: Johan Stoffels

  RODE IN BEELD