Burgers aan zet

download Burgers aan zet

of 16

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Burgers aan zet

 • Belgi - BelgiquePB

  1000 Brussel 11/1366

  NAJAAR 2013 31e jaargang nr. 2 Afgiftekantoor 1099 Brussel X, P2A8306 Afzender: FairFin, Vooruitgangstraat 333/9, 1030 Brussel

  Burgers aan zet

  Krekelsparen stopt, ethisch bankieren blijft

  In beweging tegen financile stilstand

 • Foto

  : Lee

  Pro

  voos

  t

  edito

  2

  Vijf jaar duurt de Grote Financile

  Crisis ondertussen. Maar voor de

  politieke verantwoordelijken lijkt

  de sense of urgency alweer te zijn

  verdampt. Vele honderden miljarden

  hebben de Europese overheden intus-

  sen in de financile sector gepompt,

  maar fundamentele hervormingen

  blijven uit. Nochtans ontbreekt het

  niet aan constructieve voorstellen (in

  ons memorandum op blz. 11 hebben

  we ze nog een keertje opgelijst). Denk

  bijvoorbeeld aan de splitsing tussen

  deposito- en zakenbanken die de

  commissie-Liikanen op Europees

  niveau heeft voorgesteld. Helaas lijkt

  de Belgische regering zich opnieuw te

  beperken tot flauwe afkooksels. Onder

  leiding van Minister Koen Geens

  bereidt ze een zwakkere vorm van

  ringfencing voor, zoals die eerder in

  Frankrijk en Duitsland is opgelegd. Op

  maat van de bankiers, met een mini-

  male impact op het verdienmodel van

  de grote financile instellingen.

  Hebben we te maken met slaap-

  wandelaars of geloven de verant-

  woordelijken echt dat de problemen

  verdwijnen door ze eenvoudig weg te

  wensen?

  Vrolijk wordt een mens hier niet van.

  Toch geloven we bij FairFin dat hier

  meer aan te doen is dan je misschien

  denkt. In een land van versufte elites,

  is het aan spaarders en burgers om

  wat trammelant te maken. En het

  goede nieuws is dat velen onder jullie

  dat al don: coperatieve initiatieven

  genieten een toenemende belangstel-

  ling en steeds meer spaarders gaan

  actief op zoek naar alternatieven.

  Alleen vorig jaar al gaat het om meer

  dan 70.000 bankoverstappers, zo

  hebben de jongens van Febelfin laten

  weten. Laten we daar het komende

  jaar op verder bouwen. Wat op de

  energiemarkt kon, moet ook op de

  spaarmarkt mogelijk worden. FairFin

  is druk in de weer om jullie daarvoor

  de juiste tools te leveren. Om het

  spaargeld zo hard te laten rammelen

  dat zelfs potdove bankiers en politici

  uiteindelijk naar ons zullen moeten

  luisteren. Want de vraag naar een

  heel ander, duurzaam bankmodel en

  veel mr duurzame spaarproducten

  is veel groter dan gemakshalve wordt

  aangenomen. Wordt vervolgd!

  edito

  Slaapwandelaars

  4 Krekelsparen stopt

  8 Terugblik Bank2Basics

  11 Memo: 5 jaar na Lehman Brothers

  13 Complementaire munten nemen vlucht

  INHOUD

  Evert Peeters

  Afgelopen zomer werd het FairFin campagneteam ver-nieuwd. Vanaf nu bestormen Martina Schwab, Evert Peeters en Frank Vanaerschot (vlnr) de barricades voor een duurzamer bankwezen. Verenigd en spaarzaam, met zn allen achter n computerscherm, zetten ze zich af tegen de door winst verblinde grootbanken.

 • kort

  3

  14 SoCrowd denkt buiten de bank

  15 Doe mee met FairFin

  16 Achter de schermen

  BNP en Deutsche Bank investeren miljarden in steenkoolBNP Paribas Fortis en Deutsche Bank investeren stevig in steenkool, de meest vervuilende energiebron ter wereld. Dat blijkt uit de update van het rapport Bankrolling Climate Change van BankTrack, het internationale netwerk waar FairFin lid van is. In hun communicatie pakken de banken nochtans breed uit met hun groen en duurzaam imago. Helemaal bovenaan de

  lijst met financile instellingen die investeren in steenkoolindustrie staan vier Amerikaanse banken (Citi, Morgan Stanley, Bank of America, JP Morgan Chase). Deutsche Bank staat op de 5de plaats, BNP Paribas Fortis op 10, ING op 23 en KBC op 61. Deutsche Bank investeerde tussen 2005 en halfweg dit jaar 5,1 miljard euro in steenkool, BNP Paribas Fortis zon 4,4 miljard.

  kort

  BoekhouderspolitiekDe Belgische overheid verkocht in november haar aandeel in BNP Paribas Fortis. Minister Geens voorziet een gelijkaardige toekomst voor Belfius. Maar wie een bank verkoopt, is daarmee nog niet verlost van de risicos die die bank neemt. De staat blijft garant staan voor het Belgische spaargeld in BNP Paribas. Alleen verliest zij nu de hefbomen om een duurzaam beheer van die spaargelden te verzekeren. Boekhoudkundig oogt de verkoop van BNP Paribas Fortis mooi, qua visie voor een duurzame economie is het huilen met de pet op. In dit geval zou het (wel) een goed idee zijn om ons te laten inspireren door onze Duitse buren. Er bestaat in Duitsland namelijk een stelsel van lokale publieke banken die wel van publiek recht zijn en niet enkel door lokale

  overheden maar ook door personeel en andere stakeholders bestuurd worden. Een soort mix tussen een publieke bank en een coperatieve bank. Deze banken hadden geen eurocent hulp nodig in 2008. FairFin ziet hier wel iets in voor Belfius.

  Belgische banken betrokken bij land grabbingSteeds vaker wordt landbouwgrond in het Zuiden verkocht om grootschalige mijnbouw of palmolieplantages van te maken. Hoewel deze oplossing wordt voorgesteld als een voordeel voor alle betrokken partijen, veroorzaakt ze toch veel problemen. Vaak zijn de vormen van landbouw die worden bedreven, heel slecht voor het milieu. Bovendien worden de geleende gronden voorgesteld als onbenutte gronden, terwijl veel van die gronden eigenlijk gebruikt worden door de dorpsgemeenschappen: ze dienen om dieren te laten grazen of worden met rust gelaten om hun vruchtbaarheid te behou-den. Ze worden vaak aan investeerders gegeven zonder het minste overleg met de plaatselijke gemeenschappen. FairFin onderzocht samen met 11.11.11, CNCD, Oxfam, SOS Faim en Rseau Financement Alternatif in hoeverre banken actief in Belgi spaargeld investeren in land grabbing. Wat blijkt: BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, KBC, ING, Rabobank, Belfius, AXA en ABN AMRO beheren of commercialiseren allemaal fondsen met investeringen in bedrijven die vaak worden genoemd in landroofdossiers. Kijk op www.fairfin.be/landgrab

  Geen casino met mijn spaargeld!Tot nu toe kunnen banken nog altijd (door de staat gegarandeerd!) spaargeld gebruiken om te speculeren en op die manier grote financile risicos te nemen. Daarbovenop bestaat dan het risico dat de staat moet tussenkomen en banken moet redden met geld dat eigenlijk een sociaal rechtvaar-diger bestemming had kunnen krijgen. FairFin, Rseau Financement Alternatif en het burgercollectief Roosevelt vragen aan burgers om de petitie BankenSplitsen te tekenen. Doel is om 100.000 handteke-ningen op te halen en te presenteren aan de overheid, die momenteel bezig is met onderhandelingen om de bankenhervorming in een wettelijk kader te gieten. Het is belangrijk dat ze daarbij niet enkel input krijgt uit de financile industrie, maar ook uit andere segmenten van de maatschappij. www.bankensplitsen.be

 • duurzaam sparen

  4

  duurzaam sparen

  Met lichte pijn in het hart kondigt FairFin het einde van het Krekelsparen aan. 26 Jaar geleden opgestart als eerste ethische en solidaire spaarrekening in Belgi bij de openbare bank ASLK, heeft het product zelf anno 2013 nog weinig van haar kracht ingeboet. Met het Krekelspaargeld worden geen schadelijke investeringen gedaan, meer nog: dit spaargeld wordt enkel herbelegd in duurzame en sociale initiatieven.

  Maar met de evolutie van ASLK naar Fortis

  en uiteindelijk BNP Paribas Fortis, kwam het

  product in een niet-ethische bank terecht.

  Dat was voor FairFin en Rseau Financement

  Alternatif eind vorig jaar reden om het

  Krekelsparen / pargne Cigale op de helling

  te zetten. Zonder significante verbeteringen

  in het beleid van BNP Paribas Fortis, wilden

  beide organisaties het contract verbreken.

  Maar zo lang heeft het niet geduurd. Nog geen

  half jaar later gaf BNP Paribas Fortis zelf aan te

  moeten stoppen met het Krekelsparen omwille

  van nieuwe regelgeving. Minister Vande Lanot-

  te sloot zomer 2012 een principeakkoord af met

  de financile sector. En van de bepalingen

  daarin is een beperking van het aantal spaar-

  rekeningen tot zes per bank. En aangezien het

  Krekelsparen qua inlage (zon 80 miljoen in

  2012) een van de kleinere spaarrekeningen

  van BNP Paribas Fortis is, sneuvelt die.

  Ondertussen blijven ook de bezwaren van Fair-

  Fin voor samenwerking met BNP Paribas Fortis

  gelden. De bank zegt wel stappen te zetten

  in de richting van een duurzaamheidsbeleid,

  maar dat beleid sluit in ieder geval niet uit dat

  nog altijd wordt genvesteerd in schendingen

  van de mensenrechten en ernstige milieu-

  vervuiling. Bovendien is BNP Paribas niet

  voldoende transparant over haar beleid.

  FairFin komt al jaren op voor duurzaam

  bankieren en kan samenwerking met banken

  die hier niet in voldoende mate aan voldoen

  niet langer verantwoorden, zelfs indien de

  samenwerking zelf een duurzaam spaarpro-

  duct betreft. Uiteraard wil FairFin wel in

  dialoog blijven met BNP Paribas Fortis met het

  oog op het verduurzamen van het beleid van

  de bank.

  Krekelsparen stoptFairFin blijft ijveren voor de ontwikkeling van nieuwe duurzame spaarproducten

 • 5FairFin is ervan overtuigd dat er een groot draagvlak is voor ethisch bankieren

  Met het Krekelsparen valt zon 80 miljoen euro ethisch spaar-

  geld weg. Daar kun je een hoop goede dingen mee doen. Toch

  staat dit bedrag in schr