Burgerbegroting presentatie dec 2013 Brussel Joop Hofman ... -Startbijeenkomst-Diverse sessies-Keuze

download Burgerbegroting presentatie dec 2013 Brussel Joop Hofman ... -Startbijeenkomst-Diverse sessies-Keuze

of 6

 • date post

  28-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Burgerbegroting presentatie dec 2013 Brussel Joop Hofman ... -Startbijeenkomst-Diverse sessies-Keuze

 • Burgerbegroting Presentatie Joop

  Hofman - Rode Wouw

  Joop Hofman

  Burgerbegroting, wat levert het op….

  Vitalisering lokale democratie

  Meer en betere dienstverlening en infrastructuur

  Duizenden burgers actief

  Programma

  Introductie burgerbegroting wereldwijd

  -wat is het, voorbeelden, resultaten, methode, schaduwkanten

  Naar Nederland en België

  Bewonersbudget modellen

  Bewonersbudgetten

  Bewonersaankoop

  Inzet Bewonerskapitaal

  Burgerbegroting

  Budgetten (deels) inzetbaar op basis van bewonersprioriteiten, bewonersinitiatieven

  Vouchers krachtwijken, buurtbonnen, leefbaarheidsbudget, wijkbudget

  Diensten aanbesteden via organisaties van bewoners

  Breda Lusten of Lasten, Smederijen van Hoogeveen, Zorgcooperatie Hoogloon

  Experiment Emmen

  Inrichten van de begroting op basis van prioriteiten bewoners

  Porto Allegre, Berlijn-Lichtenberg Experiment Dordrecht

  Investeren met eigen talent, capaciteit, activiteiten

  Tijd voor Elkaar, ABCD-aanpakken, LET-groepen, informele dienstenruil

 • Burgerbegroting Presentatie Joop

  Hofman - Rode Wouw

  Burgerbegroting een besluitvormend proces waarin burgers delibereren

  en onderhandelen over het aanwenden en verdelen van publieke geldbronnen van de lokale overheid en/of

  maatschappelijke partijen.

  1. toewijzing en omvang budgetten bediscussieren

  � t is dealen met het probleem van gelimiteerde bronnen

  1. bevoegd bestuur moet er zich mee verbinden

  2. proces van aantal volgordelijke handelingen om te komen tot budgetbeïnvloeding

  3. sprake zijn van openbare, publieke deliberatie,

  4. openbare maatschappelijke verantwoording tav resultaten

  Zuid Amerika transparantie en eerlijker verdeling diensten.

  Afrika: empowerment en gemeenschapsontwikkeling West-Europa: instrument voor modernisering van de

  overheid en het practisch vormgeven aan het

  vernieuwen van de lokale democratie

  Karakteristieken: •directe burgerparticipatie bij overheidsbesluitvorming,

  •transformatie van inwoners naar actieve burgers

  •transparantie in de organisatie en de financiën van de overheid, •merkbare verbetering in de kwaliteit van de dienstverlening en infrastructuur

  Burgers richten zelf de begroting in (Porto Alegre)

  Burgers beoordelen bestaande begrotingsopmaak, stellen bij (Christchurch) Burgers kunnen binnen een gelimiteerd bedrag autonoom keuzes maken (Deventer).

  3x5

  OverheidInformatie

  overdracht

  Kennisopname van de

  begroting

  De bevolking in brede zinInformerenXS

  Overheid legt voorstellen

  voor. Vraagt partijen naar

  inzichten en opvattingen

  maar maakt eigen

  beslissingen

  Meningspeiling

  begrotingskeuzes

  De begrotingkeuzesMet belangengroepen en

  semi-professionele

  partijen en soms is er een

  open platform voor

  individuele burgers aan

  toegevoegd

  ConsulterenS

  Overheid overlegt met

  partijen en burgers om te

  komen tot oplossingen.

  Overheid maakt eigen

  beslissingen

  Meningen delen,

  meningsvorming en

  oplossingscompete

  nties benutten

  Begrotingsonder-

  werpen

  Een mix van

  belangengroepen,

  voorhoede, en

  professionele groepen en

  individuele burgers

  UitwisselingM

  Burgers bepalen de

  indeling van budgetten in

  de begroting.

  Overheid neemt

  beslissingen over middels

  een budgetkadervoorstel

  Diensten

  kwalificeren,

  begrotingsprioriteit

  en stellen

  BegrotingsindelingGericht op de individuele

  burgers en informele

  netwerken van burgers

  BurgerprioriteringL

  Bevoegdheden zijn

  gedelegeerd naar

  burgers. Zij beslissen

  Beslissen tav

  begroting en zorgen

  dat het uitvoerbaar

  is

  Begroting

  uitvoeringsklaar

  maken

  Gericht op individuele

  burgers, netwerken van

  burgers en een

  0rganisatie-vorm van

  burgers

  BurgerregieXL

  Definitie Budgetvoorstel

  Deliberatie gericht op…

  Onderwerp burgergesprekken

  PartijenInvloed burgers

  3x5 Burgerbegroting, wat levert het op….

  Vitalisering lokale democratie Meer en betere dienstverlening en infrastructuur Duizenden burgers actief

 • Burgerbegroting Presentatie Joop

  Hofman - Rode Wouw

  Burgerbegroting, wat levert het op….

  Vitalisering lokale democratie Meer en betere dienstverlening en infrastructuur Duizenden burgers actief

  Nieuwe netwerken en partnerships rond practiche publieke vraagstukken Actief burgerschap(svorming) Transparantie in keuzes en uitbesteding

  ‘Eerlijker’ verdeling schaarste Modernisering participatieve overheid

  Politieke motieven: - macht aan achtergestelden

  - actief burgerschap - overheidsdiensten concurrerend op de markt zetten

  Peru

  Burgerbegroting, wat levert het op….

  Vitalisering lokale democratie Meer en betere dienstverlening en infrastructuur Duizenden burgers actief

  Betere dienstverlening en infrastructuur

  Vergroten van de oplossingscompetenties

  Scherpere financiële discipline

  Sneller beroep op en aansluiten op sociaal kapitaal en kapitaal van bedrijven

  en organisaties

  Burgerbegroting, wat levert het op….

  Vitalisering lokale democratie Meer en betere dienstverlening en infrastructuur Duizenden burgers actief

  Discussie in de stad verschuift van voorhoede naar de niet-elite

  Uitvoering door de samenleving/burgers middels eigen aanbesteding

  Lokale sociale netwerkvorming

  Meer burgerregie als het gaat om

  besteden van publieke middelen, bv.

  via een Burgerbegroting, zal in Nederland tegen gehouden worden

  door de vele overleginstituten van ‘de

  polder’.

 • Burgerbegroting Presentatie Joop

  Hofman - Rode Wouw

  Amsterdam Oost - Buurtbegroting

  Roermond (Swalmen)

  - Burgerbegroting

  Kortrijk - Budget Games

  Antwerpen (district) - Burgerbegroting

  In voorbereiding: Deventer Oldebroek

  OverheidInformatie

  overdracht

  Kennisopname van de

  begroting

  De bevolking in brede zinInformerenXS

  Overheid legt voorstellen

  voor. Vraagt partijen naar

  inzichten en opvattingen

  maar maakt eigen

  beslissingen

  Meningspeiling

  begrotingskeuzes

  De begrotingkeuzesMet belangengroepen en

  semi-professionele

  partijen en soms is er een

  open platform voor

  individuele burgers aan

  toegevoegd

  ConsulterenS

  Overheid overlegt met

  partijen en burgers om te

  komen tot oplossingen.

  Overheid maakt eigen

  beslissingen

  Meningen delen,

  meningsvorming en

  oplossingscompete

  nties benutten

  Begrotingsonder-

  werpen

  Een mix van

  belangengroepen,

  voorhoede, en

  professionele groepen en

  individuele burgers

  UitwisselingM

  Burgers bepalen de

  indeling van budgetten in

  de begroting.

  Overheid neemt

  beslissingen over middels

  een budgetkadervoorstel

  Diensten

  kwalificeren,

  begrotingsprioriteit

  en stellen

  BegrotingsindelingGericht op de individuele

  burgers en informele

  netwerken van burgers

  BurgerprioriteringL

  Bevoegdheden zijn

  gedelegeerd naar

  burgers. Zij beslissen

  Beslissen tav

  begroting en zorgen

  dat het uitvoerbaar

  is

  Begroting

  uitvoeringsklaar

  maken

  Gericht op individuele

  burgers, netwerken van

  burgers en een

  0rganisatie-vorm van

  burgers

  BurgerregieXL

  Definitie Budgetvoorstel

  Deliberatie gericht op…

  Onderwerp burgergesprekken

  PartijenInvloed burgers

  3x5

  Succesfactoren Succesfactoren

  1. De overheid als inspirator,

  vaandeldrager en rots in de branding

  2. Burgers en bedrijven als meebouwers

  3. Budget waarmee geschoven kan worden

  4. Alle partijen als partners die samen aan de klus staan

  5. Een methode als een permanente krachtmotor zijn

  De achterkant van de

  Burgerbegroting

  1 Politiek clientelisme en aanbestedingsketens zijn er nog

  2. Bewonersinzet stop als buit (=keuze) binnen is

  3. Afhankelijk van wil bestuurlijke voortrekker

  4. Deelname van de niet-elite

  5. Bezuiniging…

  Argentinie

  ��������Budgetruimte Voorstellen bewoners: deels direct uitvoeren

  deels naar verkiezingen

  Kiezen Werk in uitvoering

  ��������

  �������� ��������

 • Burgerbegroting Presentatie Joop

  Hofman - Rode Wouw

  Duitsland

  OegandaZwitserlandSenegal

  1 Ruimte maken

  Budget Beleidsdomeinen

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  2 Ontwerpen

  Sleutelpartijen Proceseisen

  Methodiek

  3 Ontwerpen

  Rol internet

  On line tools

  4 Indelen

  Stedelijke thema’