Burgemeester Katwijk

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  203
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Burgemeester Katwijk

V alkenburg Hans van der DoesVoorzitter Vereniging Oud Valkenburg 'Het was wel even wennen om de burgemeester te moeten delen met Katwijk en Rijnsburg. Dat voelt toch anders. Toen opeens was daar Jos Wienen en nog wel te paard! Dat hadden we nog niet meegemaakt. Dat maakt veel goed. Daar komt bij dat Jos veel belangstelling heeft voor de rijke geschiedenis van ons dorp en zeker aanwezig is in ons dorp als dat nodig is. Als burgemeester staat hij natuurlijk meer op afstand dan wij gewend waren, maar we kunnen wel op hem rekenen en dat waarderen wij, als historische vereniging. Wij hebben nog veel plannen met het tot leven brengen van de geschiedenis van ons dorp, en weten dat hij ons daar waar mogelijk bij helpt.'

K atwijk

Natan HeikensDirecteur Muziekschool Katwijk 'In de jaren dat ik leiding geef aan de gemeentelijke muziekschool heb ik Jos Wienen leren kennen als een zeer betrokken, oprechte en

attente bestuurder. Het bleek al snel dat wij een aantal passies met elkaar delen: het werken in dienst van de gemeente, muziek en geschiedenis (wij zijn beide van huis uit historicus). Dit kwam op een mooie manier samen tijdens de uitvoering van Bach's Ratswahlcantate bij de installatie van de gemeenteraad in 2010. Een initiatief van de burgemeester dat ik persoonlijk zeer kon waarderen en veel van mijn collega's in andere gemeentes jaloers maakte: "zo'n burgemeester zou ik ook wel willen hebben!"

R ijnsburg Dirk HoogervorstVestigingsmanager FloraHolland Rijnsburg 'In Jos Wienen zie ik een doener met een heldere visie, die ook trots is op de rol die FloraHolland Rijnsburg in de regio inneemt, en waar nodig helpt om onze doelen te realiseren.Voor FloraHolland is hij een sleutelfiguur als het gaat om ruimtelijke ordening en goede ontsluiting van onze regio. Jos is een van de oprichters van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, die zich bezighoudt met de uiterst noodzakelijke ruimte voor kopers en kwekers in de Duin- en Bollenstreek. Hij heeft er de afgelopen 10 jaar aan bijgedragen dat FloraHolland goed functioneert in de regio. Op gemeentelijk niveau heeft Jos de samenvoeging van het grote Katwijk (Katwijk, Rijnsburg,Valkenburg) mede tot stand gebracht en vorm gegeven, en ontmoet ik hem in de Stichting Citymarketing Katwijk.'

Jos Wienen 10 jaar burgemeester van KatwijkTien mensen uit de verschillende voormalige dorpen die regelmatig met Jos Wienen in contact komen aan het woord over hun burgervader. Maar ook een gesprek met de burgemeester zelf, met betrekking tot de toekomst van zijn gemeente.'In de gemeente is een aantal grote ontwikkelingen te zien, waarvoor je eerst beleid maakt, maar daarna komt het realiseren', aldus Wienen. 'Zo is er onder meer de verbinding van het oosten en zuiden, de ontwikkelingen rondom het glastuinbouwgebied en de veiling, en de locatie Valkenburg. Maar ook het voorbereiden van plannen zoals de diverse wijkcentra met een gentegreerde bibliotheek is interessant, zodat deze kunnen functioneren als het kloppend hart van het dorp.Verder bieden de kustversterkingsplannen met betrekking tot parkeergelegenheid een enorme kans voor Katwijk. Uit de opsomming van deze aandachtspunten blijkt dat Wienen echt de burgemeester wil zijn van alle inwoners, zowel uit Rijnsburg,Valkenburg als Katwijk. 'Ik vind het een uitdaging om een eenheid te smeden tussen de voormalige dorpen, terwijl ze toch alle hun eigenheid behouden. De burgers moeten echt het gevoel krijgen: De hele gemeente is ons centrum, met de winkels en het strand. En aan dat gevoel moeten we nog verder werken. ' Wienen geeft aan dat de fusie een forse verandering in de focus betekende. 'De gemeente Katwijk is in de afgelopen tien jaar zelfbewuster geworden.De dorpen behouden gelukkig hun eigen gezicht en karakter, maar de gemeente heeft een belangrijke rol in de regio. Er wordt gezien dat Katwijk het verschil kan maken. En dat Katwijk ook daadwerkelijk verschilt van de omliggende gemeenten. Hier ligt de nadruk meer op gemeenschap, religie en traditie. En daardoor passen deze dorpen ook goed bij elkaar.' Volgens de burgemeester is de continuteit belangrijker dan de verandering als het gaat over de toekomst van Katwijk. 'Er is een sterke gehechtheid aan de eigen sfeer, sterke familiebanden. Er zal wel een aantal tendensen doorzetten, maar bijvoorbeeld op gebied van toerisme zal er niet zo heel veel veranderen.Wel zien we dat de campings een grotere rol gaan spelen en dat het aantal bed and breakfasts toeneemt. Maar het wordt niet zo dat het karakter van de gemeente sterk zal veranderen. Door je eigen profiel duidelijk neer te zetten, komt er meer ruimte voor de authenticiteit,en dat spreekt een bepaald publiek juist aan.' Zijn eigen rol ziet Wienen als een burgemeester die oog heeft voor de mensen en oor heeft voor wat er leeft. 'Daarom ook blijf ik elke week spreekuur houden. Maar ook iemand die met een zeker gezag kan optreden. Iemand die goede contacten heeft in Den Haag en in de regio om voor de Katwijkse belangen op te komen. En ik hoop dat ik iemand ben waarop mensen vertrouwen. Dat ze weten: De burgemeester komt voor ons op.'

V alkenburg

R ijnsburg Arie van der LeeOud-burgemeester Rijnsburg 'Als voormalig burgemeester van Rijnsburg was ik vanaf het begin af aan betrokken bij de werkzaamheden van Jos Wienen als burgemeester van Katwijk. Ons contact is altijd bijzonder goed geweest. Hij steeg voor mij uit boven de gemeente door zijn goede regionale en landelijke contacten. Samen hebben we het proces naar de fusie gemaakt, met Joop van der Reijden, toen burgemeester van Valkenburg. Als Joop een afspraak maakte bij Defensie in Den Haag om te pleiten voor behoud van het voormalig vliegveld Valkenburg, gingen Jos en ik mee om de delegatie zo zwaar mogelijk te maken. Bij het gedrien optrekken in de voorbereidingen voor de fusie, nam Wienen steeds de leiding. Hij wist precies waar hij naar toe wilde en kon dat ook goed duidelijk maken.'

Ton BollandVoorzitter van Oranje Vereniging Wilhelmina 'Ik ken de Burgemeester nog uit mijn tijd als raadslid van Valkenburg en heb veel zaken met hem gedaan in de aanloop naar de fusie. Ik ben blij dat hij alle representatieve taken in Valkenburg, vroeger vervuld door burgemeester van der Reijden, n op n heeft overgenomen. Zo is hij altijd aanwezig bij de aubade op 30 april, bij de opening van de Oudste Paardenmarkt van Nederland en gaat hij altijd mee in de koets met de Kinderoptocht tijdens de 'mart'. Een speciaal kenmerk van deze burgemeester: hij is de enige inwoner, die lid is van alle oranjeverenigingen die zijn gemeente rijk is, waarvoor hulde.'

V alkenburg Patrick RavensbergenFotograaf 'Toen ik na jaren van fotograferen mijn werkgebied werd uitgebreid met de regio Katwijk, kwam ik al snel in aanraking met Jos Wienen. Tijdens mijn eerste 'Katwijkse' opdracht, tijdens een soort van soundmixplaybackshow op het oude terrein van Flora Holland, stond ik ineens in de kleedkamer van de burgemeester van Katwijk, die zich voor de gelegenheid had omgetoverd tot Pavarotti. Ik had geen idee wie hij was Nu komen wij elkaar zo'n twee keer per week tegen.Vaak bij jubilea en openingen.We hebben in ieder geval n ding gemeen: we eten geen zoetigheid. Hoe feestelijk de gelegenheid ook is, bij feesten en partijen is de taart aan de burgemeester, noch aan de fotograaf besteed.'

R ijnsburg

Petra WestraOranjevereniging Rijnsburg 'Wij kennen burgemeester Jos Wienen van twee kanten. Enerzijds als wij hem tegenkomen bij de door ons georganiseerde volksfeesten. Hij heeft dan altijd belangstelling voor het vrijwilligerswerk van Oranje Vereniging Rijnsburg. Anderzijds kunnen wij hem bij vragen en of problemen altijd benaderen. Als je er voor zorgt dat je met een gedegen plan of gegronde redenen komt om het probleem een andere wending te geven, moet je weten waar je over praat, want Jos Wienen is altijd goed voorbereid, maar zeker bereid om te luisteren. Hij zal dan duidelijk zijn mening geven of een advies geven over het plan van aanpak.'

K atwijk Hans SchoonenbergDirecteur Katwijks Museum 'In 2008 waren we druk bezig met de uitbreiding van het museum. Het aanvankelijk genoemde bedrag bij de wethouder werd ho-

ger. Er deden zich extra mogelijkheden voor, die uniek waren en het museum meer uitstraling zouden geven. Burgemeester Jos Wienen heeft toen het laatste zetje gegeven om deze uitbreiding toch te realiseren. Zijn motto is altijd in financile kwesties met het museumbestuur geweest: "Goed doen of niet". Jos Wienen draagt het Katwijks Museum een warm hart toe. Enkele malen kwam hij met gasten naar het museum om juist hier zijn gemeente te promoten.'

K atwijk

aandachtig luisteraar naar soms schrijnende problemen die burgers hem bij het spreekuur voorleggen. Ook zijn inzet voor de regio is van grote betekenis. Wienen is een vliegende kiep. Hij verdedigt uitstekend het Katwijks doel en kiest ook regelmatig de aanval om punten voor Katwijk te scoren. Nadeel is dat hij af en toe op twee plaatsen te gelijk wil staan. Zoals die keer dat hij met een grote sprong nog net op een wegvarende Triton kon springen.'

K atwijk Gerard BolVoormalig directeur basisschool 'Een agenda vol met vergaderingen, te plegen telefoontjes en een mobieltje dat bijna de vorm van het burgemeestersoor heeft aangenomen Het woord 'COMMUNICATIE' is bij Jos Wienen als burgemeester daarom met

Hans VingerlingWethouder gemeente Katwijk 'Als wethouder heb ik Jos Wienen leren kennen als een bestuurder waarmee het plezierig, collegiaal en constructief samenwerken is. Hij vervult met kennis van zaken vele bestuurlijke rollen.Van voorzitter van college en raad tot

hoofdletters geschreven. Maar ik wil de mens Jos Wienen in het burgemeester zijn voor het voetlicht halen. In zijn drukke bestaan toch kunnen komen om je bij een afscheid op school de hand te komen drukken, maar ook altijd oog en oor voor hoe het thuis gaat. Bedankt ook voor die kant van je burgemeester-zijn. En dat alles op de fiets met een snelheid die ooit deelname aan de WK achtervolging voor burgemeesters niet uitsluit.'