Bureaupresentatie Impressive Arts

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Design

 • view

  68
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Impressive Arts is een ontwerp- en productiebureau met een passie voor de retail- en entertainmentbranche. Wij houden van eenvoud in creatie en communicatie. Geen ingewikkelde concepten of complexe ontwerpen, maar creaties die doordringen tot de essentie, met een boodschap die uw doelgroep begrijpt.

Transcript of Bureaupresentatie Impressive Arts

 • 1. BUREAUPRESENTATIE2014EenVOUD in creatiE& COMMUNICATIE

2. SIGFRIDVAN DRIELHet creatieve brein van Impressive Arts.Sigfrid houdt zich bezig met alle facetten vanvormgeving en weet een idee altijd weer opverrassende wijze te vertalen naar een passendconcept. Stopt niet met bijschaven aan eenontwerp, totdat de kern van de boodschap in noogopslag duidelijk is. Vindt het belangrijk dat ernaast hard werken ook ruimte is voor plezier. 3. EENVOUDBij Impressive Arts houden we van eenvoud. Geeningewikkelde boodschappen of gecompliceerdedesigns. We streven naar een simpele benaderingvan een complexe boodschap. Zo blijven we schavenaan een ontwerp tot we uitkomen bij de essentie.Je ziet dit niet alleen terug in het ontwerp, maar ookin onze communicatie en de manier waarop we te werkgaan. Eenvoud in creatie en communicatie. 4. WERKWIJZEWe leveren een creatief product, maar dat komtuitsluitend tot stand door goede onderlingeafstemming. Aan de hand van een duidelijk envastomlijnd stappenplan voeren we je door hetproductieproces. Of het een nu eenmalige uitingbetreft of een omvangrijk project, we denkenmee en behouden het overzicht voor alle partijen. 5. DIENSTENImpressive Arts levert concept en ontwerp, enverzorgt daarnaast de gehele productie diedaarop volgt. We doen dit voor zowel online alsoffline communicatie. En het mooie is, we doenbijna alles in huis. Een vlekkeloze uitvoering isgegarandeerd, dankzij een grondige vakkennisen ruime ervaring met technische innovaties.CONCEPT ONTWERPOFFLINEPRODUCTIEONLINEINHOUSE 6. StErK in PrintImpressive Arts heeft een solide basis op het gebied vanprintuitingen. Of het nu gaat om een nieuw logo, eencomplete huisstijl, een advertentielijn of een opvallendebrochure, we begeleiden het volledige productieproces.We houden in de gaten of het drukwerk op de juiste wijzewordt geproduceerd tot een prachtig eindproduct. 7. STERK IN RETAILImpressive Arts heeft al meer dan 17 jaar ervaring inde retailbranche. Door de jaren heen hebben wecomplete winkelinrichtingen en displays in allesoorten en maten verzorgd, daardoor weten we water belangrijk is op de winkelvloer. 8. STERK IN MULTIMEDIADoor onze ervaring met het retailkanaal en omdat webeschikken over een uitvoerige kennis van zowel print alsmultimedia, zijn we als geen ander in staat om ontwerpenvoor drukwerk te vertalen naar online uitingen.We hebben hiervoor alle specifieke kennis in huis, zodatwe je over de gehele breedte van dienst kunnen zijn. 9. HET TEAMVan grafisch vormgevers en dtpers tot multimediaspecialisten en projectmanagers: het team vanImpressive Arts vormt een sterke combinatie vanmeedenkende creatieven, technische uitvoerdersen regelaars. En dat alles onder n dak. 10. Sigfrid is a person who is highly creativeand always comes with high qualityresults. I recommend him highly!Jurrie Hobers, CEO CardPartners Sigfrid verrast mij telkens weer met zijntreffende en creatieve voorstellen naeen briefing, waarbij hij tot de essentievan de zaak komt met eenvoudige enduidelijke communicatie. Ook in deuitwerking zijn hij en Impressive Artseen betrouwbare en flexibele partner,die altijd meedenken met de klant.Jesse LennardsProduct Marketing Manager at Microsoft Op basis van goede referenties heb ikSigfrid eind 2008 de opdracht gegevenom de nieuwe website van Promedicote ontwerpen. Bij de oplevering van dewebsite in 2009 heb ik velecomplimenten van relaties en partnersgehad. Ik heb Sigfrid ervaren als eenuitermate creatief persoon die met zijnontwerp mijn organisaties de juistekwalitatieve uitstraling en positioneringin de markt wist te geven. Tijdens hetproject ben ik goed op de hoogtegehouden van tijdlijnen en devoortgang. Ik kan Sigfrid dan ook aaneenieder van harte aanbevelen!Robert Verhagen,Boardmember EperiumBusiness Solutions IndiaWATANDERENOVER ONSZEGGEN: 11. FACTSFIGURESMEDEWERKERS1 Creative Director2 Multimedia Designers1 Vormgever/dtp-er1 Conceptartist/illustrator2 ProjectmanagersSOFTWAREPhotoshopFlashAfter effectsIllustratorDreamweaverIndesignAcrobatSketchup3D Studio MaxTECHNIEKHTML(5)CSS(3)PHPMySQLJavascript (Jquery, GSAP)Actionscript 2&33D images (.mpo)Al 10 jaar preferredsupplier voor Microsoft NederlandAl 17 jaar werkzaam voor Nintendo Beneluxen verantwoordelijk voor alle print uitingen,outdoor advertising, online campagnes voorde BeneluxVerantwoordelijk voor alle graphics in onlinewinkels van Nintendo of Europe, localisatievoor geheel Europa+20 jaar overall ervaring inprintadvertising en drukwerkproducties 12. 0102GEDEGEN KENNISAl meer dan zeventien jaar ervaring inprepress, multimedia, de retailbrancheen de entertainmentindustrie.04CREATIVIEFEN VEELZIJDIGOf het nu gaat om concept, ontwerpof productie, wij leveren creatieveoplossingen voor print en online,en hebben alle kennis in huis.03EENVOUDWij houden het graag simpel. Dat zie je terugin het ontwerp, maar ook in de manier waaropwe communiceren. Duidelijk en to the point.PRAGMATISCHEN FLEXIBELWij vormen een verlengstuk van jeorganisatie en kennen de knelpuntenvan het productieproces. Door mee tedenken en met ideen te komen,nemen we je het werk uit handen.04 REDENENOM METONS TEWERKEN 13. OnZEKLantEnPrologisIT DepartmentPrologisIT DepartmentIT DepartmentPrologisImpressive Arts heeft door de jaren heenvoor kleine maar ook grote internationalebedrijven gewerkt.PrologisIT Department 14. OnZE LOcatiEImpressive Arts is gevestigd in hetvoormalige MTS gebouw in Utrecht. Hetoude schoolgebouw uit 1910 is omgebouwdtot een prachtig bedrijvencentrum waarvandit pand omgedoopt is tot Vondelparc.Impressive Arts bevindt zich op de eersteverdieping op nummer 26.Bedrijvencentrum VondelparcVondellaan 263521 GH UtrechtTelefoon 030 60 111 [email protected] 60125657NEEM CONTACT OP030-601 11 45Of stuur een email naar:[email protected]