Bullfighting Leaflet

1
MOOIE VAKANTIEHERINNERINGEN! BOYCOT DEZE ZOMER DE STIERENGEVECHTEN VAKANTIEGANGERS! Help deze zomer alstublieft met het stoppen van ØØn van de meest wrede bloedsporten ter wereld. Gaat u op vakantie naar een land waar stierengevechten plaatsvinden, boycot u deze gevechten dan alstublieft. Veel toeristen die een stierenvechtarena bezoeken uit nieuwsgierigheid, verlaten deze met ontzetting en hebben spijt getuige te zijn geweest van de marteling van en brute moord op onschuldige dieren. Schokkend, walgelijk en wreed HOE KAN IK HELPEN? Stierengevechten vinden plaats in Spanje, Portugal, Frankrijk, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru en Venezuela. Als u de plaatsen wilt vermij- den waar stierengevechten plaatsvinden, kunt u een lijst downloaden van www.banbloodsports.com/bull Ga nooit naar een stierengevecht. Vermijdt ook stierenvechtmusea en koop geen stierenvechtsouvenirs. Geef een kopie van dit pamfet aan uw vrienden voordat ze op vakantie gaan. Vraag uw reis- bureau om een exemplaar aan hun cliënten te overhandigen. SPANJE FRANKRIJK PORTUGAL Ieder jaar worden duizenden stieren gedood tijdens stierengevechten. Elk stie- rengevecht gaat gepaard met het langzaam doden van zes of meer stieren. Ruiters te paard verzwakken de stier eerst door mid- del van scherpe lansen die ze in zijn lichaam steken. Om hem te dwingen zijn kop te laten zakken worden vervolgens scherpe speren met weerhaken in zijn nekspieren gestoken. De wreedheid komt tot een hoogtepunt met een fatale steek door zijn hart met een zwaard, waarbij het vaak nog enige tijd duurt voordat de stier dood is. De paarden zijn ook slachtof- fers; vaak worden ze omver gestoten en/of ernstig verwond door de horens van de stier. Sommige reisbureaus en reisgidsen pro- beren u over te halen om een arena te bezoeken en schilderen stierengevechten af als artistiek en cultureel. Ter bescherming van de dieren en uw geweten: trapt u hier alstublieft niet in. Het zien van een opengesneden stier die verdwaasd en verzwakt door de arena wankelt, met bloed dat uit zijn rug spuit en uit zijn mond en neus vloeit, laat zeker een zwarte bladzijde achter in uw vakantie- herin- neringen. Veel toeristen die naar een stierengevecht gaan lopen vol walging de arena uit, omdat de stieren vlak voor hun ogen worden afgeslacht. Ik was op het erg- ste voorbereid, maar vond het nog steeds walgelijk en wreed, laat een geschokte toerist weten. Nadat een man afschuwe- lijk gewond raakte en drie stieren waren afges- lacht, ben ik weggegaan. Dit zou niet mogen gebeuren! Stierengevechten op populaire vakantie- locaties zijn afhankelijk van de verkoop van tickets aan toeristen. Boycot deze toeristenattractie en houd uw vakantie dierenleed-vrij. Niet alleen zal dit helpen om de stierengevechten te stoppen, maar het garandeert ook dat u thuiskomt met mooie vakantieherinneringen! CAS INTERNATIONAL Comité Anti Stierenvechten www.cas-international.org

description

Hard Copy Ammo

Transcript of Bullfighting Leaflet

Page 1: Bullfighting Leaflet

MOOIE VAKANTIEHERINNERINGEN!

BOYCOT DEZE ZOMER DE STIERENGEVECHTEN

VAKANTIEGANGERS! Help deze zomer alstublieft met het stoppenvan één van de meest wrede �bloedsporten� ter wereld. Gaat u op

vakantie naar een land waar stierengevechten plaatsvinden, boycot u deze gevechten dan alstublieft.

Veel toeristen die een stierenvechtarena bezoeken uit nieuwsgierigheid, verlaten deze met ontzettingen hebben spijt getuige te zijn geweest van de marteling van en brute moord op onschuldige dieren.

�Schokkend, walgelijk en wreed�HOE KAN IK HELPEN?

Stierengevechten vindenplaats in Spanje, Portugal,

Frankrijk, Colombia, Ecuador,Mexico, Peru en Venezuela.Als u de plaatsen wilt vermij-den waar stierengevechten

plaatsvinden, kunt u een lijstdownloaden van

www.banbloodsports.com/bull

Ga nooit naar eenstierengevecht. Vermijdt ookstierenvechtmusea en koopgeen stierenvechtsouvenirs.

Geef een kopie van dit pamfetaan uw vrienden voordat ze opvakantie gaan. Vraag uw reis-bureau om een exemplaar aanhun cliënten te overhandigen.

SPANJE

FRANKRIJK

PORTUGAL

Ieder jaar worden duizenden stieren gedoodtijdens stierengevechten. Elk stie- rengevechtgaat gepaard met het langzaam doden vanzes of meer stieren. Ruiters te paardverzwakken de stier eerst door mid- del vanscherpe lansen die ze in zijn lichaam steken.Om hem te dwingen zijn kop te laten zakkenworden vervolgens scherpe speren metweerhaken in zijn nekspieren gestoken. Dewreedheid komt tot een hoogtepunt met eenfatale steek door zijn hart met een zwaard,waarbij het vaak nog enige tijd duurt voordatde stier dood is. De paarden zijn ook slachtof-fers; vaak worden ze omver gestoten en/ofernstig verwond door de horens van de stier.

Sommige reisbureaus en reisgidsen pro-beren u over te halen om een arena tebezoeken en schilderen stierengevechten afals artistiek en cultureel. Ter beschermingvan de dieren en uw geweten: trapt u hieralstublieft niet in.

Het zien van een opengesneden stier die

verdwaasd en verzwakt door de arenawankelt, met bloed dat uit zijn rug spuit en uitzijn mond en neus vloeit, laat zeker eenzwarte bladzijde achter in uw vakantie- herin-neringen. Veel toeristen die naar eenstierengevecht gaan lopen vol walging dearena uit, omdat de stieren vlak voor hunogen worden afgeslacht. �Ik was op het erg-ste voorbereid, maar vond het nog steedswalgelijk en wreed,� laat een geschoktetoerist weten. �Nadat een man afschuwe- lijkgewond raakte en drie stieren waren afges-lacht, ben ik weggegaan. Dit zou niet mogengebeuren!�

Stierengevechten op populaire vakantie-locaties zijn afhankelijk van de verkoop vantickets aan toeristen.

Boycot deze �toeristenattractie� en houd uwvakantie dierenleed-vrij. Niet alleen zal dithelpen om de stierengevechten te stoppen,maar het garandeert ook dat u thuiskomt metmooie vakantieherinneringen!

CAS INTERNATIONALComité Anti

Stierenvechtenwww.cas-international.org