Budget 2012

download Budget 2012

of 37

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  33
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Budget 2012. Kurt Vanlerberghe Schepen voor Financiën. AGENDA. Samenvatting financiële nota Uitgaven 2012 Ontvangsten 2012 Investeringen en financieringswijze Investeringen: beleidsaccenten Evolutie financiële toestand. UITGAVEN 2012. X Duizenden. UITGAVEN 2012. X Duizenden. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Budget 2012

Dia 1

Budget 2012Kurt VanlerbergheSchepen voor Financin1AGENDASamenvatting financile notaUitgaven 2012Ontvangsten 2012Investeringen en financieringswijzeInvesteringen: beleidsaccentenEvolutie financile toestand2UITGAVEN 2012X Duizenden20112012-% EvolutiePersoneel7.6778.0965,46%Energie989989-0,01%Werkingsuitgaven3.4083.401-0,21%OCMW1.5031.300-13,49%Kerkfabrieken4785025,08%Politiezone1.1051.1251,80%IVVO3773770,00%Toelagen & overdrachten971946-2,55%Schulduitgaven2.4622.071-15,88%TOTAAL UITGAVEN18.96918.807-0,86%Deze tabel is bewerkt:Personeel onderwijs is eruitLeningslasten derden zijn eruitDebet- en verwijlintresten staan bij schulduitgavenVorige dienstjaren staan er niet op

3UITGAVEN 20122010Progn. '11Progn. '12-% EvolutiePersoneel7.0277.6007.9895,12%Energie803989972-1,70%Werkingsuitgaven2.9032.9532.932-0,72%OCMW1.5971.5031.300-13,49%Kerkfabrieken4744785025,08%Politiezone1.0851.1051.1251,80%IVVO3773773770,00%Toelagen & overdr.799967937-3,11%Schulduitgaven2.7242.4622.071-15,88%Totaal17.78918.43418.205-1,24%X Duizenden4UITGAVEN 2012Personeelsuitgaven groeien (+3%) en schulduitgaven dalen (-2%).5UITGAVEN 2012X DuizendenDoor de grote verschillen in grootorde kan je het niet zo goed zien maar het zijn dus vooral de personeelsuitgaven en de werkingsuitgaven die het meeste gestegen zijn en ook het belangrijkste bij de uitgaven. Toelagen blijven goed onder controle en de groei van andere uitgaven wordt getemperd door de schulduitgaven die serieus dalen. Vanaf 2014 stijgen ze weer licht.6UITGAVEN 2012Personeelsuitgaven stijgen:Verhoging patronale bijdragen statutairen met 2%Indexaanpassing vanaf april (+92.000)Pensioenverzekering contractuelen1% in 2010 en 20111,5% in 2012 en 20137UITGAVEN 2012Pensioenproblematiek statutairen (meerkost t.o.v. het vorige jaar)2009: 27,5% bijdragevoet pensioenen2010: 26.000 (30% bijdragevoet pensioenen)2011: 25.000(32% bijdragevoet pensioenen)2012: 25.973 (34% bijdragevoet pensioenen2013: 0,- (34% bijdragevoet pensioenen)2014: 14.500 (36% bijdragevoet pensioenen)2015: 50.000 (40% bijdragevoet pensioenen)8UITGAVEN 2012Beleidsaccenten:Wegmarkeringen (100.000 )Compensatie bij verplichte afkoppeling afvalwater/regenwater (20.000 )Lancering economische kaart (3.650 )Startercentrum bedrijven(16.250 )Fietsjaar 2012: recreatieve acties9UITGAVEN 2012Beleidsaccenten (vervolg):Publicatie over de Jodentrein (7.000 )Project Vrede van Utrecht 1713 (5.000,- maar volledig gesubsidieerd)Clemens 500, compositieproject souterliedekens (3.000 )Zaalverantwoordelijken OCs(1.500 )Stijging subsidies verenigingen met 3%Opstart boodschappendienst10UITGAVEN 2012Beleidsaccenten (vervolg):Cafetaria Ten Patershove (-118.000 )Concessie voor de bar voorzien vanaf 01/04Samenwerking met OCMW voor maaltijdenErosiebestrijding (18.375 )Groenonderhoud wijken (+15.000 )Inrichting educatieve ruimte op recyclagepark (5.000 )Verder zetten project IGS woonwinkel11ONTVANGSTEN 2012X Duizenden20112012-% EvolutiePrestaties1.5341.322-13,84%Gemeentefonds4.3064.4292,84%Personenbelasting4.1243.612-12,41%Onroerende voorheffing4.9855.1142,59%Verkeersbelasting2472470,15%Lokale belastingen871840-3,57%Personeelsubsidies1.3621.4254,65%Werkingsubsidies897893-0,48%Fin. opbrengsten1.3911.4927,25%TOTAAL ONTVANGSTEN19.71819.375-1,74%Prestaties dalen door:Verdwijnen bar en maaltijden LDC (110.000 euro)Achterstallige inkomsten jachthavenpaviljoen (40.000 euro)

Bij personenbelasting nam ik de gecorrigeerde raming van FOD Financin voor 2011. Door de nog snellere inkohiering dalen de ontvangsten t.o.v. 2011De onroerende voorheffing is voor beide jaren voorzien op 95%. Zowel 2011 als 2012 zijn ramingen. De stijging is gebaseerd op indexatie en groei van het KI.

De lokale belastingen dalen omwille van een conservatieve inschatting van de ontvangsten

De personeelsubsidies stijgen hoofdzakelijk door de subsidies voor de woonwinkel (+35.000 euro)

De financile opbrengsten zijn tegenwoordig bijna uitsluitend dankzij infrax west en uitzonderlijk omwille van de verhoogde dividenden. Wellicht vallen deze terug na 2012 (opgelegde tariefstructuur van de CREG)

12ONTVANGSTEN 20122010Progn. '11Progn. '12-% EvolutiePrestaties1.0031.5211.309-13,88%Gemeentefonds4.1614.3064.4292,84%Personenbelasting3.7134.1243.612-12,41%Onroerende voorheffing5.0015.2475.3832,59%Verkeersbelasting2152472470,15%Lokale belastingen1.038871840-3,57%Personeelsubsidies1.3541.3621.4254,65%Werkingsubsidies950897893-0,48%Fin. opbrengsten1.7261.5101.492-1,20%TOTAAL ONTVANGSTEN19.16020.08619.631-2,26%X Duizenden13ONTVANGSTEN 2012Belastingen en prestaties nemen het leeuwendeel van de ontvangsten in (57%), gevolgd door de subsidies (35%) en als hekkensluiter de financile opbrengsten (8%). Deze laatste categorie staat steeds meer onder druk en zal de komende jaren nog aan belang inboeten.14ONTVANGSTEN 2012X DuizendenEnkel de ontvangsten uit het gemeentefonds, de onroerende voorheffing en de personeel- en werkingsubsidies stijgen constant. De andere ontvangsten kennen soms grote schommelingen. Over het algemeen blijven de andere belastingen ongeveer constant15ONTVANGSTEN 2012Daling van de belastingen 2011 en 20122011: -50 opcentiemen (daling met 2,22%)2012: -50 opcentiemen (daling met 2,27%)

Effecten?2011: -120.000 2012: -247.000 2013: -256.000 2014: -265.000 2015: -274.000 Minderontvangst door de gedaalde tarieven. In absolute cijfers groeien de ontvangsten nog gaan.16INVESTERINGEN & FINANCIERING2011Progn. 112012Progn. 12Investeringen4.648.9504.184.05512.604.5818.823.207Investeringsubsidie81.76381.763393.511393.511Investeringsubsidie KF1.016.1721.016.172651.292651.292Kapitaalsverhoging10101010Reservering GSB63.15263.152Onwaarden49.46149.46100TOTALE UITGAVEN5.859.5085.394.61313.649.3949.868.020Voor 2011 is in de prognose 90% als uitvoeringspercentage en voor 2012 is 70% voorzien als uitvoeringspercentage. De investeringsubsidies blijven ook in prognose op 100% staan omdat we daar geen vat op hebben.17INVESTERINGEN & FINANCIERING2011Progn. 112012Progn. 12Leningen2.172.5341.717.7195.505.7283.206.685Verkopen221.294221.294471.500471.500Tussenk. overheden93.30083.9704.941.1063.458.774Tussenk. priv-partners7.5006.750Andere8.4218.421Financiering rioleringen63.15263.152281.060281.060Financiering OV103.500103.500100.000100.000Autofinanciering3.189.8073.189.8072.350.0002.350.000TOTALE ONTVANGSTEN5.859.5085.394.61313.649.3949.868.019De financieringsbehoefte zal beperkt blijven tot 4,9 miljoen euro in prognose.18INVESTERINGEN & FINANCIERING19BELEIDSACCENTEN 2012Stadhuis (4,7 miljoen waarvan 2,3 miljoen gesubsidieerd wordt)

20BELEIDSACCENTEN 2012Nieuwe website (40.000)

Ambulance (145.000)

Dierenasiel Ganzeweide (8.250)

21BELEIDSACCENTEN 2012Fietspad Koekelarestraat (100.000)

22BELEIDSACCENTEN 2012Stadscentrum & dorpskernen (304.000)

H. Hartplein en schoolplein (685.000)

Landbouwwegen (688.000)

23BELEIDSACCENTEN 2012Nieuwe stapelplaats (247.500)

Afkoppeling oppervlaktewater Woumen (525.370 , waarvan 303.250 gesubsidieerd)

24BELEIDSACCENTEN 2012Toerismebezoekerscentrum (691.000, waarvan 475.000 gesubsidieerd)

25BELEIDSACCENTEN 2012Zitbanken en bushokjes (57.500)

Brug Handzamevaart (150.000, waarvan 92.000 gesubsidieerd)

TRP 14-18 Praetbos (500.000, waarvan 333.000 gesubsidieerd)

26BELEIDSACCENTEN 2012Herstel betonrot zwembad (75.000)

27BELEIDSACCENTEN 2012PCs en beamers voor onderwijs (22.700)

Herinrichting toegang Zonnestraal (40.000)

OC Woumen: dak & verwarming (90.000)

28BELEIDSACCENTEN 20121ste fase aanpassing BIB (200.000)

29BELEIDSACCENTEN 2012Renovatie OC Oostkerke heraanleg Sint-Veerleplein (205.000)

Relighting OC Beerst (15.000)

30BELEIDSACCENTEN 2012Black points en green points(50.000)

31FINANCILE TOESTAND32FINANCILE TOESTAND33FINANCILE TOESTAND34FINANCILE TOESTAND35HISTORIEK INVESTERINGENSCHULD PER INWONER