BS/AL/DJZ/Clust. INT; BSIAL/DJZ/Clust. INT ; BS/AL/DJZ ...

of 258 /258
Van: BS/AL/DJZ/Clust. INT Verzonden: maandag 23 maart 2020 14:27 Aan: ., CLAS/OOCL/CMD TEAM/JZ ADV Onderwerp: FW: Advies - verzoek onderzoek JISTARC desinformatie hierbij de email van over ]istarc. De mail van waar ik op doelde is de mail van aan jou; die heb je dus al. Groet, Van: BS/AL/D]Z/Clust. INT Verzonden: donderdag 19 maart 2020 11:15 Aan: BS/AL/DJZ/CI. NTRH BS/AL/DJZ/Clust. INT; CC: BS/AL/DJZ Onderwerp: FW: Advies - verzoek onderzoek JISTARC desinformatie Q Ter info. 1 1 1 1 BS/AL/DJZ/Clust. INT; BSIAL/DJZ/Clust. INT ; BS/AL/DJZ/Clust. INT Reeds beoordeeld 27

Embed Size (px)

Transcript of BS/AL/DJZ/Clust. INT; BSIAL/DJZ/Clust. INT ; BS/AL/DJZ ...

Van: BS/AL/DJZ/Clust. INT Verzonden: maandag 23 maart 2020 14:27 Aan:
., CLAS/OOCL/CMD TEAM/JZ ADV Onderwerp: FW: Advies - verzoek onderzoek JISTARC desinformatie
hierbij de email van over ]istarc. De mail van waar ik op doelde is de mail van aan jou; die heb je dus al. Groet,
Van: BS/AL/D]Z/Clust. INT Verzonden: donderdag 19 maart 2020 11:15 Aan: BS/AL/DJZ/CI. NTRH BS/AL/DJZ/Clust. INT; CC: BS/AL/DJZ Onderwerp: FW: Advies - verzoek onderzoek JISTARC desinformatie
QTer info.
Beste
CS/OOCL/JISTARC/DIVI/IGP D
RE LIMC
Het LOCC en het LOT-C gaan deze ochtend praten over een herverdeling van taken en producten en een grotere interactie / samenwerking. Hierbij wordt ook gekeken naar de personele bezetting. Ik neem jullie aanbod mee in deze bespreking en kom hierop terug wanneer de contouren zichtbaar zijn. In CC neem ik mee college die verantwoordelijk is voor de informatie management.
[ Ministerie van Justitie en Veiligheid Landelijk Operationeel Coordi natiecentrum Hoofdstraat 54 1 3972 LB 1 Driebergen Postbus 100 3970 AC Driebergen
T- -
2) Kunnen anticiperen op de vraag vanuit civiele autoriteiten
De intentie van mijn functie is dat ik de intermediair wordt tussen enerzijds de informatiebehoefte van het LOCC en het opstellen van producten door het LIMC om aan deze informatiebehoefte te voldoen. Ik heb inmiddels gesproken met collega . Kan ik morgenochtend op een tijdstip dat het u uitkomt langskomen om nader kennis te maken en verdere afspraken te maken over mijn taakinvulling?
Met vriendelijke groet,
M: mindef. ni
KMAR/STAF/KAB/CL JURZKN - CLAS/ST CLAS/KAB/SIE C&P;
Mr., CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR 08d; CLAS/OOCL/CMD TEAM/JZ ADV RE: Social media - Open Source Inteil Collection
Dank voor jouw info. Wij (CLAS JZ) staan precies hetzelfde in de wedstrijd, zoals ook DJZ. Het door OSINT zelfstandig uitvoeren van gewenste taken is (nog zeker) niet aan de orde. Daar kan alleen de regering verandering in brengen. De optie die jij hieronder schetst is wellicht haalbaar, maar
Bij mijn weten is er ook nog geen uitvraag vanuit KMar of MIVD gekomen (via de top/Mindef) naar deze capaciteiten. Het maximaal haalbare lijkt momenteel
‘ ,derdaad een HW constructie, via mindef geregeld.
Groet,
From: KMAR/STAF/KAB/CLJURZKN Sent: maandag 23 maart 2020 09:58 To:p CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ Subject: FW: Social media - Open Source Intell Collection
We zijn al een paar dagen in gesprek over dit onderwerp. Onderstaande bijstand (on)mogelijkheden zijn bekend. Een way-out heb ik hieronder, maar dat vergt aanpassing van de CLAS-ambitie. Met de way out constructie vergroot de KMAR haar capaciteit ten behoeve van de Corona crisis met hulp van de CLAS-medewerkers. Wat met deze constructie niet doet, is dat de CLAS een mandaat geven zelf dingen te doen. Als de CLAS dit laatst wil, houdt het op. Als de CLAS op een meer beperktere schaal bij de KMAR wil anschuiven om de corona crisis te bestrijden, dan kan dit een optie zijn:
Personeels-technisch worden een aantal mensen met OSINT kennis en kunde via een UW tijdelijk voor de duur van de crisis bij ons worden geplaatst zodat onze (KMAR) OSINT capaciteit voor de corona vraagstukken wordt opgeplust. P&O geeft aan dit kan. CLAS medewerkers worden op onze arbeidsplaatsen geplaatst binnen de KMAR. Op dat moment werken zij voor de KMAR en zijn ze “van ons”.
De eventuele toegang tot systemen voorde politïetaak kan de Wpg-beheerder (CKMAR) o.b.v. 6.2. regeling politiegegevens defensie aan anderen verlenen. Indien de extra KL-medewerkers toegang tot systemen moeten hebben voor de uitvoering van de KMAR-taak, kan CKMAR daar dus toestemming voor verlenen. Het is echter al gebleken dat dit niet nodig is. Aangezien de extra medewerkers geen opsporingsambtenaar of BOA zijn, mogen zij taken die raken aan de opsporing niet opgedragen krijgen of uitvoeren.
Uitwisselen informatie. Dit is het belangrijkste punt! Alleen de aangewezen extra medewerkers mogen deze taak uitvoeren, en voor de KMAR, Deze constructie biedt dus geen algemeen mandaat voor de CLAS! Ook toegang tot de systemen of de informatie die wordt verwerkt, blijft beperkt tot de KMAR. Informatie delen met de CLAS kan alleen plaatsvinden wanneer de informatie geen politie-informatie is, maar bijvoorbeeld wel algemene trend analyses die nu ook al met elkaar worden gedeeld. Onderlinge intell clubs kunnen altijd aangeven wat hun behoeftes zijn.
[Paginanummer)
Met andere woorden, de KMAR vergroot haar personele capaciteit op OSINT gebied met KL
medewerkers en deelt wat het mag delen met CLAS. Dit alles om de inzet voor Corona te vergroten. Ik
besef mij dat dit een beperkt aanbod is, maar binnen de (on)mogelijkheden wellicht een way-out!
J, CLAS @mindef.nl>
Aan BS/AL/DS ‘@mindefnl>
,BS/AL/DS @mindefnl>
Onderwerp: Re: Social media - Open Source Inteil Collection
Onno, inderdaad. En altijd onder het gezag van de Nationale Politie. Als tool - als het ware - van de
Nationale Politie c
Onderwerp: Re: Social media - Open Source Inteli Collection
Het lastige van de WIV is dat die zich richt op nationale veiligheid / integriteit van de krijgsmacht etc. Dat
is lastig te vertalen naar deze vorm van nationale ondersteuning. Je praat nu meer over ontwrichting /
openbare orde. Dat is (buiten wat de politie mag) geen basis om informatie te mogen verzamelen waarbij je
onherroepelijk privacy gaat schenden. Dat hiaat komen we al tegen bij het kunnen bestrijden van hybride
oorlogvoering. Toch moeten we daar wel de grens oprekken. Zo lang JISTARC puur openbare social media
checkt, alles vernietigt na deze crisis en zelf geen extra bevoegdheden inzet moet dat in het kader van
ontwrichting toch mogelijk zijn.
Aan BS/AL/DS’ ()mindef fl1>
Cc: - - KMAR” < (niindef.n1>,” CLAS”
Onderwerp: Re: Social media - Open Source Inteli Collection
[Paginanummer]
Ref gesprek van zonet en ref bericht hieronder: dit is het juridische knelpunt waarmee en zijn mensen nu bezig zijn het op te lossen. Naar verluidt een veel striktere interpretatie van de Wet door DJZ dan andere juristen dat zien. Bepalend lijkt ook te zijn wat het type missie is waarmee we van doen hebben. De klassieke inzet voor de derde hoofdtaak lijkt ons te zeer te beperken waar dat voor andere type missies niet of minder het geval is.
Verstuurd vanaf mijn iPad
Van CLAS” (mindefn1> Datum: vriidaç’ 20 maart 2020 om 17:11:20 Aan KMAR” arnindef nI> Onderwerp: Fwd: Social media - Open Source Inteil Collection
Ref gesprek zojuist en ref bericht hieronder: kun je nog eens even kijken naar een way out om tot een verantwoord inzetkader te komen?
Thnx
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Van:: CLAS/ST CLAS/DW T&O” < mindef.n1> Datum: vrijdag 20 maart 2020 om 16:52:06 Aan CLAS’ cmin&fnl> Onderwerp: Fwd: Social media - Open Source Inteil Collection
Van: CLAS/ST CLASIKABISIE JZJBUR O&I’ <
______
(mindef.n1> Datum: vrijdag 20 maart 2020 om 15:19:09 Aan , CLAS/ST CLAS/DJR T&O” < jrnindefnl> Onderwerp: Fwd: Social media - Open Source Inteil Collection
Beste
Grt
[PagînanummerJ
t
e o n ru
e n te
rn a tio

w e e k
9
1
Ç
it /
it N
L 2:
c 0) > o0)
4JD
u•t- ‘—4CM a-. (0(00)
••-0DD -z-
ErvE3 0).0)
it v an
af d ag
(t,
D
‘t,
‘t,
0
o o rzaam
em ers
leveren veel
druk op
0)
(D
(D D
0 -o
0 0) D 0)
-
3 (D e-r
+
(0 (D
(D :3
II
(t’
(t’
D
1f)
0
0:
(D c D D
0) -t 0)
ci (D (D -t 0 (D n 0) ‘0 0) n (D rt (D
2
c (1)
0 .0
D efen
d er2
(T)
-Q
fl1
2
-n fl1 2 n
0
fl(r -
II
D
Om
3 D
0,
0
(D
0
(D
0
‘Ii
p
(D
T h re
tJJ c 0 0)
aan op
d +
w e
m eer
-Q -‘ (D
_______
Onderwerp: Re: stukken voor tijdlijn LIMC
Op 25 maart heeft de minister een bezoek gebracht aan het TOC op de Bernhardkazeme in Amersfoort. Daar was C-LAS ook bij. Dc was daar ook bij als De verschillende staffunctionarissen van het TOC hebben daar kort wat verteld over taken in het TOC. Staat mij niet meer bij dat daar iets over LIMC is verteld.
Op 23 april hebben de minister en das een gesprek gehad in haar pied. Daar is van alles besproken en
( volgens CLAS ook LIMC. De minister geeft aan dat ze daar voor het eerst van LJMC heeft gehoord achteraf als onderwerp van heel veel informatie die door C-LAS is gedeeld.
Iemand informeren over dmv een brief, nota of met een briefing is iets anders dan iemand tijdens een werkbezoek of gesprek met een ander onderwerp iets vertellen.
De minister heeft tot op heden dus geen officiële briefing gehad over LIMC
Met vriendelijke groet
Van: BS/AUBSG” ()inindef.nl> Datum: woensdag 25 november 2020 om 10:41:08 Aan BSIALIBSG ()mindef nI>, BS/AUBSG” (a)mindef.nl> Cc: BS/AUBSG/PROJ BSG”. inindef.nl>,
C BS/AUBSG’
Dag
Toch nog weer twee vervolgvragen vanuit DGB (zie geel gearceerd). Dat komt omdat er telkens nieuwe informatie in kader van de tijdlijn reconstructie opduikt. Deze nieuwe informatie moet dan wat mij betreft ook iedere keer worden uitgelopen. Dit om te voorkomen dat er toch iets gemist wordt, dat wel van belang is voor de tijdlijn.
Ik zie jullie antwoord graag tegemoet.
Gr
From: BS/AL/DGB/DSK Sent: woensdag 25 november 2020 09:09 To: BS/AL/BSG Subject: RE: stukken voor tijdlijn LIMC
[PaainanummerJ
Kan het zijn dat minister op 25 maart bij TOC geweest is in Utrecht en dat daar door cdt LIMC presentatie is gehouden?
Er staat in overzicht CDS dat er op 23 april een bilat is geweest tussen MinDef en das over LIMC. Is dat wel of niet waar?
Van: BS/AL/BSG’ @mindef.nl> Verzonden: woensdag 25 november 2020 08:59 Aan BS/AL/DGB/DSK @mindef ni> CC BS/AL/DGB/DSK/CHU @mindef ni>, BS/AL/BSG
@mindef ni>, BS/AL/BSG/PROJ BSG
Dag
Ik heb je vraag uitgezet bij de toenmalige 7van de minister (en tegenwoordig ) en Het antwoord is dat dat werkbezoek in maart niet heeft plaatsgevonden.
De minister is nooit geïnformeerd door middel van een briefing of anderzins. In de context van andere briefings, bezoeken en gesprekken heeft ze wel van Limc gehoord.
Groeten,
From’ BS/AL/DGB/DSK @mindef.nl> Sent: dinsdag 24 november 2020 12:31 To:• BS/AL/BSG [email protected]> Cc BS/AL/DGB/DSK/CHU - W @mindef ni> Subject: FW: stukken voor tijdlijn LIMC
Zie in stuk CLAS dat de MinDef op 25 maart werkbezoek heeft afgelegd bij LIMC, heeft de slides/verslag van dat bezoek? Zouden beeld kunnen opleveren over al dan niet bespreken opdracht/scope/kaders. Zou ik graag voor eerstvolgende overleg met SG willen hebben,
BS/AL/DGB/DSK Verzonden: dinsdag 24 november 2020 09:48 Aan B5/AL/BSG mindef_nI> Onderwerp: RE: stukken voor tijdlijn LIMC
Kun jij nagaan of verslagen van het DBT ook naar bewindslieden gaan cq of er rond 20maaart in OB wat over LIMC is gezegd?
Dit is eerste moment dat MinDef zou kunnen zijn geinformeerd zoals uit voorlopige stukken blijkt.
[Pagina nummer]
Van BS/AL/BSG’[email protected]> Verzonden: maandag 23 november 2020 21:29 Aan: BS/AL/DGB/DSK ‘@mindef.nl> CC .- — BS/AL/BSG - - @mindef nI>’ BS/AL/BSG/PROJ BSG [email protected]>; BS/AL @mindef.nI> Onderwerp: stukken voor tijdlijn LIMC
DagW -
Zie onderstaand de stukken bijzonderheden ten behoeve van de tijdlijn die jullie aan het opstellen zijn. Bijgaand ook wat relevante stukken en print screens van de routering en de verwijzingen. De stukken die wij tegenkwamen, waarvan we min of meer zeker weten dat die in bezit zijn van DGB, hebben wij niet bijgevoegd. Graag willen wij jou verzoeken de concept tijdlijn met BSG te delen. Vervolgens zullen wij deze d.t.v. de 56 aan de minister en stas voor input voorleggen
Met vriendelijke groeten,
DBTvan 20 maart2020: - SG heeft aandacht gevraagd voor het binnen dejuridische kaders opereren (mail van van 17november
JI.). Beschikt DGB over dit verslag?
Mail van DJZ aan oa. SG en PSG - DJZ geeft aan dat “pas actie als formeel bijstandsverzoek wordt ingediend. Voor nu pas op de plaats voor
defensie”.
Mail van de SG van 26 maart 2020: - ‘0k goed om het terug te brengen in de reguliere systematiek; dat kan ook snel als het moet’.
_____
C In xpw zijn ingeboekt:
o Op 24 augustus 2020 de nota ‘Doorontwikkeling Commando Landstrijdkrachten in het Informatie Domein’ (BS2020016648). Deze nota is niet aan de P56, 56, minister en stas aangeboden (zie bij lagen).
o Op 16 november 2020 de oplegnota ‘Doorontwikkeling Commando Landstrijdkrachten in het Informatie Domein’ (BS2020023456). Deze oplegnota is niet aan de PSG, SG, minister en stas aangeboden (zie bijlagen).
[Paghianummeij
0
BS/AL/DGB/DSK/VRZMIAPN Onderwerp: Fwd: Tijdlijn
Opvolgingsviag: Follow up Vlagstatus: Voltooid
Van: BS/AUBSG” @mindef.nl> Datum: dinsdag 1 december 2020 om 10:00:37 Aan: - BS/AUBSG” (iimindef.nI>,’
cD 3S/A1JDGB/DSK
Cc: BS/A1]BSG (i)mindef.nl> Onderwerp: Re: Tijdlijn
Ja er is een bezoek gebracht aan een CLAS eenheid namelijk het TOC in Amersfoort. Was net opgericht ivm COVID. Daar is een Commanders Update Briefing ( CUB) gegeven zoals dat 2 x per dag is in een draaiend operatiecentrurn t dus niet speciaal voor de minister) In de slides van de CUB zit een slide als onderdeel van de 02 briefing met de titel LIMC. Ik was zelf aanwezig bij het bezoek van mindef aan het TOC. Deze ene slide met de titel LLMC was op geen enkele manier een briefing over LIMC.
PsAt 11
C Van: * BS/AUBSG”J (â)mindel.nl> Datum: dinsdag 1 december 2020 om 09:38:01 Aan: < Iminc1efn1> Cc: , BS/ALJBSG” (winindei.nI>, BS/AL]BSG” ti)inindef.nl> Onderwerp: kt: t ijuiijn
Dag
Zie bijgevoegd de informatie die ikje eerder stuurde. Geeft dit voldoende antwoord opje vraag?
Gr
Ï
From: BS/AIJDGB/DSK Sent: maandag 30 november 2020 23:33 To: BS/AUBSG Subject: Tijdlijn
[Paginanummer]
0 t
Er blijft discussie over 25 maart, is er nu wel of geen bezoek afgelegd aan een Clas-eenheid? En zo ja, is een briefing bijgewoond?
Graag in agenda’s nalopen,
Mvg
[PaginanummerJ
0
CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I woensdag 25 maart 2020 14:47
(LAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I; CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I;
CLAS/KAB/SIE C&P (LAS/ST
RE: InteIl van mensenbewegingen- WEL cfm AVG!
Ik heb dat de afgelopen maanden Qedaan bil C-D” C-1TÇTAÇ COQCL, maar dat lijkt niet de vruchten af te werpen zolang :eronderstelIing hers
.dusdater .
From: BS/AL/DJZ/Cust. INT
Q Sent: woensdag 25 maatt 2020 14:37 To: JZ/BUR O&I
CLAS/ST CLAS/KAB/SIE iZ/BUR O&I;
Cc: ., CLAS/OOCL/CMD TEAM/JZ ADV; -, BS/AL/DJZ/Clust. INT
Subject: Re: IntelI van mensenbewegingen- WEL cfm AVG!
De vraag is nu: wie trekt hier aan de rem?
CLAS/ST
CLAS/KAB/SIE
Onderwerp: RE: Inteli van mensenbewegingen- WEL cfrn AVG!
Kabinet Commandant Landstrijdkrachten Koninklijke Landmacht Ministerie van Defensie Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 Utrecht 1 Gebouw K9 Postbus 90004 1 3509 AA t Utrecht 1 MPC 55A
MDTN T
E @mindef.nl
Van: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I” Datum: woensdag 25 maart 2020 om 13:49:26 Aan: Ii
()mindef.n1>,
•()mindef.n1>
(i)mindef.n1>. (iîmindef.n1>
‘ graaft het het meest’: het gaat bij de AVG om de doelbinding van verwerking van persoonsgegevens.
De gegeven toestemming (voor een ander doel dus) is in dit geval waardeloos.
Met vriendelijke groet,
From: CLAS/SI CLAS/KAB/SIE JZ/BUR Sent: woensdag 25 maart 2020 13:08 To BS/AL/DJZ/Clust INT @mindefnl> CLAS/ST CLAS/KAB/SIE ]Z/BUR O&l < [email protected]> Cc CLAS/OOCL/CMD TEAM/JZ ADV @mindef_ni> CLAS/OOCL/CMD TEAM/JZ ADV: @mindef.nl> Subject: RE: Inteil van mensenbewegingen- WEL cfm AVG!
Nee, ik niet, is hier nu ongeveer fulltime mee bezig. Ik deel jouw zorgen!
Groet,
From: BS/AL/DJZ/Clust. INT @mindef.nI> Sent: woensdag 25 maart 2020 13:02 To — CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&l mindef_nl>,
CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I @mindef.nl> Cc: CLAS/OOCL/CMD TEAM/JZ ADV @mindef.nl>; CLAS/OOCL/CMD TEAM/JZ ADV @mindef.nl> Subject: Fwd: Intell van mensenbewegingen- WEL cfm AVG!
Ter info het onderstaande. Zijn jullie bekend met dit ENDYN en de link die gelegd wordt naar het LIMC?
De opmerking en argumentatie bij het ‘wel volgens de AVG’ werken baart mij zorgen: het feit dat je als gebruiker de algemene voorwaarden bij een app accepteert betekent niet dat de overheid, in dit geval defensie, met andere middelen informatie over een persoon uit die app mag halen om voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit vereist nmm separaat toestemming van die gebruiker.
Een tweede punt van zorg is dat ik sterk de indruk krijg terwijl er mi geen sprake is van inzet van deze ‘eenheid’, noch van een daaraan gekoppelde opdracht of taak.
Groet,
Van: BS/AL/DS/DOPS/J2 INTEL/SiePl&AOst” 1(rnindef.nl> Datum: woensdag 25 maart 2020 om 11:25:41 Aan: BS/AL/DJZ/Clust. INT’ . (mindef.n1>, BS/AL/DJZ/Clust. INT’ < (mindef.nl> Onderwerp: FW: Intell van mensenbewegingen- WEL cfm AVG!
Ik kan niet anders zeggen dat ik hoor dat jullie vakgebied bekend is met onderstaande.
[PaginanummerJ
From: %CAT, BS/AL/DS/DOPS @mindef.nI> Sent: woensdag 25 maart 2020 11:16 To ‘BS/AL/DS/DOPS/]2 INTEL/SiePI&AOst ‘@mindef_ni> Subject: EW: Inteil van mensenbewegingen- WEL cfm AVG!
Zie onderstaande.
From CLAS/ST CLAS/STAF/AFD S&P [email protected]_ni> Sent: woensdag 25 maart 2020 10:47 To: %CAT, BS/AL/DS/DOPS @mindef.nI> Cc CLAS/OOCL/iISTARC/[email protected]_nI> CLAS/OTCO/LWC/CD_EG P @m indef ni> Subject: Inteli van mensenbewegingen- WEL cfm AVG!
Beste CAT,
(3 Aanleiding: Briefing innovatie-mogelijkheden Ik heb gisteren een presentatie gehouden over o.a. de inteil verzameling van mensenbewegingen via ENDYN, in de ochtendbrietlng. Mij werd gevraagd bij eventuele nieuwe inzichten dit ook met het CAT te delen.
WEL conform AVG! Nu heb ik vanochtend begrepen
______
— w
Land Information Manoeuvre Cell Het LIMC t CC) zou dus dit contact kunnen gebruiken om VWS/RIVM en LOT-C te kunnen ondersteunen bij inteli / inzicht in verspreiding van Corona. (Voorkant van de keten)
Groeten,
[PaginanummerJ
0 0
Van: BS/AL/DJZ/Clust. INT Verzonden: woensdag 25 maart 2020 16:49 Aan: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I;
CLAS/SI CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I Onderwerp: Fwd: OSINT-cie
Zie hieronder een reactie van nav de door mij aan hem doorgezette mailtrail hieronder, die ik van - kreeg. Ik zie dat CLAS een werkverbandje oppert door te organiseren: wordt die geformeerd? Zo ja, g raag meenemen, dat is essentieel.
Verder is het zaak om de juridische advisering op dit dossiertje goed te documenteren: we moeten ktinnen laten zien wat we (voortdurend) hebben geadviseerd mocht hier aanleiding toe zijn.
Q Wat is er tiit jullie gesprek met CKAB gekomen, ?
Van:” BS/AUDJZ/Cl. NTRH” < fmindeLnl> 1)atum: woensdag 25 maart 202f) om 16:42:53 Aan:” BS/AL/DJZ/Clust. INT” mindef.nl>, *
BS/AUDS/DCC/STAF/LEGAD” ()mindef.nl> Cc:” 3S/AL/DJZ/Clust. INT” < ârnindeLnl>, BS/AUDJZICIctst. INT” @mindefnl>.” a BS/AUDJZJCIust. INT”
(d)mindeLnl> Onderwerp: RE: OSINT-cie
Dagelijks zit ik tegenwoordig aan de telefoon met collega juristen over de OSINT aspiraties van CLAS; het lijkt er op dat we niet zozeer worden bedreigd door een dodelijk virus, maar door desinformatie. Geltikkig houden wij allen voor zover ik kan overzien de rug recht.
maar het is in ons aller belang dat de bescherming die Detensie biedt aan wat ons dierbaar is, zich niet in de laatste plaats uitstrekt over de rechtsstaat; hij lijkt daarvan hieronder gelukkig ook doordrongen. Hoewel ik gevraagd naar de ontwikkelingen zijn wij nog niet benaderd om in een werkverbandje een van de door C-KMar geschetste opties uit te werken.
Mvg
Van: BS/AUDJZ/Clust. INT Verzonden: woensdag 25 maart 202t) 16:02 Aan: BS/AUDJZ/Cl. NTRH CC: BS/AIJDJZ/Clust. INT ;‘ BS/AUDJZ/Clust. INT;
BS/AL/DJZ/Clust. INT Onderwerp: Fwd: OSINT-cie
goedemiddag.
[Paginanummer]
Eerder vandaag sprak ik telefonisch met over de initiatieven die bij (‘LAS momenteel ontplooid worden om eenheden als 109 OSINT. maar ook iets als het Land Information Manoeuvre Center t LIMC) en het TOCC allerlei activiteiten te laten uitvoeren waarbij helder wordt dat de juridische basis hiert oor ionder en bijst mUst erzoek ieer dun is had de mdi tik cl it de teendruk die men daar let cii geen indruk nnakt dat geldt ook t ooi oterigens De juristen in de tiin OOCL-CLAS adviseren in cle lijn die wij hij DJZ ook helder hebben: daar is dus eenheid van opvatting. Hieronder een mailtrail waarin duidelijk wordt dat het moet en zal gebeuren’ via de coinmandantenlijn wordt opgetuigd. waarbij wel een rol helder wordt voor de juristen. Ik vroeg mij af of jij bekend bent met onderstaande mailtrail en ideeen om het toch mogelijk te maken. Er wordt op enig trioment geopperd om ook DJZ te laten aanhaken. maar ik weet niet of dat gebeurd is. Waar ik verder benieuwd naar ben is of wij via andere wegen (voldeonde) betrokken worden en zo niet, wat dat betekent.
Groet,
Datum: woensdag 25 maart 202t) om 15:10:05 Aan:). BS/AL/DJZ/Clust. INT” wmindef.nl> Onderwerp: EW: OSINT-cie
From: (‘LAS/ST CLAS/KAB/S1E JZ/BUR O&I fmindef.nl> Sent: woensdag 25 maart 2020 13:23 To: (‘LAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I
(i)mindeî nl> Subject: FW: OSINT-cie
Met vriendelijke groet,
Kabinet Commandant Landstrijdkrachten Koninklijke Landmacht Ministerie van Defensie Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 Utrecht 1 Gebouw K9 II Postbus 90(1)4 1 3509 AA 1 Utrecht MPC’ 55A
MDTN T M E (inIndef.nl
From: (‘LAS tmindef.n1> Sent: woensdag 25 maart 2020 1 1:44 To KMAR (ûmindet nI> BS/AUDS
(ii)mindetnl> [Paginanummer]
(?i)mindeInl> Sublect: Fwd: OSINT-cie
BS/AUDS/DCC (öiiniiidef.nl>: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE
flvr liet kunnen inzetten van OSINT-capaciteit hebben we volgens mij in de VTC afgesproken dat CKMar n zijn mensen nog steeds mogelijkheden zien om de zaak in te regelen zonder escalatie. Dit in lijn
met cie afspraken in het DBT van gisteren.
bood aan mee te lezen (daarom meegenomen in cc) om parallelle stromen vanuit het DGB in te dammen.
Aan mijn kant is de actie—officier
Ik kijk uit naar werkbare oplossingen.
Q Groet.
Van: CLAS” mindef.nl> Datuni: woensdag 25 maart 2020 om 07:37:37
0 0
Van: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&l Verzonden: woensdag 25 maart 2020 16:38 Aan: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR Q&I Onderwerp: FW: OSINTCIE
Hol
Het is uiteindelijk een draak van een e-mail geworden: hoop dat je er toch wat mee kunt.
Keep in touch en grt
Uitwerking opties inzet 109 OSINT CIE tbv natops COVID-19
0 Ko en goed beoogt deze mail vanuit CLAS JZ een appreciatie te geven over onderstaande opties voor de inzet van Osint-ehdn van CLAS. Ik heb me daarbij laten informeren door over de kenmerken van de voorgenomen inzet.
Ten geleide: -
Op grond van de 3e grondwettelijke hocfdtaak van de krijgsmacht kan CLAS op verzoek militaire bijstand verlenen aan civiele autoriteiten. Een dergelijk verzoek is — zo bleek mij althans uit telcon met én
) - vanuit het NCTV lig niet uitgegaan, noch is het NCTV voornemens om dat nog te doen;
- Het feit dat je als privépersoon vnjeljk mag zoeken in open bronnen betekent niet dat je dat als overheid ook mag. Het verzamelen (verwerken) door de overheid (CLAS/TOC) van persoonsgegevens uit open bronnen zoals sociale media en het internet, is vrijwel altijd een inmenging in het recht op eerbiediging van privéleven en vereist daarom wettelijke grondslag (in de AVG);
- Het betreft daarnaast hoogstvermoedeljk de vergaring van bijzondere persoonsgegevens, te weten medische gegevens, die bijzondere bescherming verkrijgen in de wet (in de AVG, WvSv en de Politiewet);
- De grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens uit open bronnen kan gevonden worden in een (operationele) taak in combinatie met een daarvoor gegeven wettelijke bevoegdheid: De krijgsmacht (CLAS) heeft geen eigen bevoegdheden;
- MII. bijstand door de krijgsmacht ogv art 58 Poiltiewet 2012 is door de wetgever met name bedoelde voor bewaken & beveiligen: voor dat doel zijn ook bevoegdheden tbv CLAS militairen in die wet opgenomen. Voor het vergaren van intelligence zijn die bevoegdheden voor CLAS er nadrukkelijk niet. Het ontbreken van een eigen CLAS-bevoegdheid tot optreden betekent dat er elke individuele handeling 1-op-1 in opdracht en onder direct toezicht van het bevoegd gezag dient te gebeuren: er is dus geen enkele tvimte voor enig eigen initiatief van de CLAS ehd of militair;
- De Regeling gegevensbescherming militaire operaties (RGMO) die bepalingen uit de AVG opzij kan zetten na opdracht regering/ CDS, is gericht op missies buiten de Unie, en niet op Natops binnen de werkingssfeer van de Unie.
De opties:
0 0
1. Het tijdelijk tewerkstellen van een element van de OSINTCIE bij de afdeling INTELL van het LTC-KMar. We beschikken over voldoende tijdelijke arbeidsplaatsen en CLAS-mensen zouden dan geïntegreerd in de KMar intell-organisatie kunnen werken, in de (niet opsporings)systemen of in hun eigen toolbox.
Indien en voorzover (1) deze vorm van HW (detachering) van CLAS-ers niet gezien kan worden als oneigenlijke, buitenwettelijke mii. bijstand aan de KMar, (2) én de wettelijke basis van de KMar zelf onder de Politiewet/ WPG / (WIV 2017) op orde is, (3) en de CLAS militairen ook echt blauw geverfd worden (de CLAS-lijn wordt hier dan doorsneden), zie ik hierin geen juridische bezwaren;
2. De OSINTCIE blijft werken in haar eigen informatie-omgeving maar ontvangt vanuit de KMar een informatieverzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een RFI of ander (militair of civiel) format. Vanuit de KMar OPG COVID19 (maar ook vanuit andere OPG-en) worden er zeer regelmatig informatiebehoeftes gegenereerd. Deze zijn generiek van aard, niet subject-gericht en bevinden zich niet in het WIV of opsporingsdomein. Het betreft vaak onderzoeken naar patronen en fenomenen die samen met andere indicatoren aanleiding kunnen zijn voor (intensivering) van toezicht, handhaving of opsporing. Omdat KMar ‘aan de knoppen zitten’ van deze informatiebehoefte waarborgen wij dat er geen bezwaren vanuit de AVG of WPG kunnen ontstaan. Een punt van aandacht is wel de formele positie van jouw medewerkers en de bijbehorende rechtspositionele rugdekking.
CVoornoemd informatieverzoek is moeilijk anders te beschouwen dan een verzoek om mil. bijstand ogv art 5$ Politiewet 2012 (ongeacht het format van het verzoek, en dat dat stuit op de (voorshands) wettelijke onmogelijkheid van de KMar om mii. bijstand te vragen aan CLAS. Zelfs als hieraan voorbij wordt gegaan, ontbreekt het CLAS aan de wettelijke bevoegdheid om voorbij te kunnen gaan aan de AVG met het scannen van social media, nog daargelaten de vraag of de wettelijke basis van de KMar zelf onder de Poiitiewet/ WPG / (WIV 2017) wel op orde is
3. KMar vraagt bijstand aan de politie ogv de Politiewet 2012, die op hun beurt bijstand vraagt aan CLAS, waarna de bijstand wordt ‘doorgeleverd’ aan de KMar (de U-bocht constructie).
Dit bijzondere construct wordt gebruikt in het Oppian 10 401 TiN om toch CLAS bijstand aan de KMar te kunnen laten plaatsvinden, teneinde op straat een Marechaussee opsporingsambtenaar te kunnen doen vergezellen van twee CLAS-militairen met lange wapens. Aangenomen dat deze - in de woorden van C-KMar ‘absurde en niet door de wetgever bedoelde’ — constructie niet oneigenlijk is, stuit dit weer op het ontbreken van een wettelijke bevoegdheid tot intel vergaring door CLAS, meeliften door CLAS op politiebevoegdheid (if any) is niet mogelijk.
4. De politie vraagt (daartoe uitgenodigd) aan CLAS om militaire bijstand op grond van
O artikel 58 Politiewet
Ook dit stuit dit weer op het ontbreken van een wettelijke bevoegdheid tot intel vergaring door CLAS, meeliften door CLAS op politiebevoegdheid (if any) is niet mogelijk
5. Een mogelijk haalbare 5 optie is het onderbrengen van (delen) van de JISTARC capaciteit onder de MIVD
Deze optie is verder niet uitgewerkt, maar vraagt aandacht ivm de ‘checks & balances’ die vanuit de politiek zijn ingeregeld in de WIV 2017, en waaraan CLAS-ehdn niet zijn gewend.
6. Tot slot is de mogelijkheid van (tijdelijke) (nood)wetgeving door de wetgever zelf, waardoor inzake CLAS-ehdn onder de COVID-19 aanpak een uitzondering kan worden gecreëerd op bepalingen uit de AVG
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Landmacht Ministerie van Defensie Kromhoutkazerne 1 Hercufesaan 1 1 Utrecht Postbus 90f)04 j 3509 AA 1 Utrecht 1 14PC 554
MDTN T M E @mindef.nl
1
From: Wijnen, MH, LGEN, CLAS Sent: woen5dag 25 maart 2020 07:38 To: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ Cc: , CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&l;
CLAS Subject: FW: OSINTCIE
0
_____
, BS/AL/DS/DCC/STAF/SIE J9 CC: ., CLAS/SI CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&l Onderwerp: Inzet 1O9OSINT CIE vergaren intell social media tbv analyse trends COVID-19
Goedemiddag ,
Telcon kan ik u helaas niet bereiken, vandaar deze mail ivm de spoedeisendheid van eea.
Op nadrukkelijk verzoek van C-LAS benader ik u om mee te willen denken mbt een legale basis voor bovengenoemde inzet op basis van de Politiewet 2012 of anderszins.
Door Clas JZ, daarin bevestigd door D]Z, zijn in dezen onder meer de onderstaande juridische knelpunten onderkend:
- Het vergaren van ‘OpenSource info’ door het scannen van social media op trends e.d. brengt (bij)vangst van persoonsgegevens met zich mee, hetgeen strijd oplevert met de AVG;
- Anders dan de inlichtïngendiensten is CLAS hier ten lande gebonden aan de AVG: er is geen uitzondering daarop voorhanden in de wet;
- Voor zover KMar en politie dat al mogen buiten het domein van opsporing, voorzien de Politiewet 2012, de Wet politiegegevens en de WIV 2017 niet in wettelijke bevoegdheden voor CLAS voor intel vergaring ism de AVG
Ik verneem graag van u!
Met vriendelijke groet,
1 Kabinet Commandant Landstrijdkrachten Koninklijke Landmacht Ministerie van Defensie Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 t Utrecht l Gebouw K9 Postbus 90004 1 3509 AA 1 Utrecht 1 MPC 55A
MDTN f-.T
M @mindef.nI
Van: Verzonden: Aan: CC:
Voorwaarschuwing; Zit nu mei aan de lijn. C-LAS is nogmaals door verschillende spelers binnen (‘LAS gewezen op het raamwerk. maarM 11
komt ongetwijtèld de kant van Den Haag op.
Groet,
Dit
BSIAUDJZJCIust. iNT” (inindef.nl>,
Hoi Omdat je dezelfde OSINT vragen voorbij hebt zien komen heb ik je ook toegevoegd. Met vriendelijke groet,
Nl 11 Goed bezig. - was er ook druk mee hoorde ik al.
U @all ik heb een eerder advies aan mijn J3 bijgevoegd over hulp aan het TOC. Het was meer op de details en “mogelijkheden” wellicht interessant maar het komt op hetzelfde neer,M 11
From: BS/AUDJZ/C1. NTRH Sent: woensdag 25 maart 2020 16:43
Reeds beoordd 59
BS/AL/DJZ/CI. NTRH BS/AL/DJZ/Clust. INT; BS/AL/DJZ/Clust.
BS/A L/D]Z/Clust. BS/AL/DJZ/Clust. INT BS/AL/DJZ/Clust. INT;
CLAS/ST CLAS/KAB/SIE C&P Re: OSINT-cie
_______
e--.
[Paginanummer]
9)
CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&lVan: Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:16 Aan: Mr., CLAS/SI CLAS/KAB/SIE C&P Onderwerp: RE: Update JZ - woensdag 25 maart 2020
Dag Vandaag was een rustice dag: was bezig met algemene zaken O&I onderwijl tevergeefs wachtend op een telefoontje van Jat uiteindelijk niet kwam. Wellicht morgen. Hoorde van dat vandaag of morgen iov p bezoek gaat bij LIMC.. Morgenochtend even bellen? Met vriendelijke groet,
• Kabinet Commandant Landstrijdkrachten Koninklijke Landmacht Ministerie van Defensie Kromhoutkazerne l Herculeslaan 1 1 Utrecht 1 Postbus 90004 1 3509 AA 1 Utrecht 1 t’1PC 55A
MDTN T MI E @mindef.nl
From: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&l Sent: woensdag 25 maart 2020 22:34 To: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ; CLAS/ST CLAS/KAB/SIE ]Z
CLAS/ST CLAS/KAB/SIE iZ/BUR B&S&T; CLAS/ST CLAS/KAB/SIE jZ/BUR B&S&T; CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR B&S&T; CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR B&S&T; , CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&l;
• CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR Cc: dAS/ST CLAS/DIR P&O/AFD ADV&HR/SIE ADVIES Subject: Update ]Z woensdag 25 maart 2020 Dag Allemaal, Nog even een korte mail naar aanleiding van deze dag op de KHK.
• Het voornaamste issue van vandaag (en de afgelopen dagen) in de mogelijke inzet van 109 OSINTcie. Om hem moverende redenen
Q -
. We hebben diverse ‘mogelijkheden’ bekeken, verzonnen en uitgewerkt, maar zolang er geen verzoek tot bijstand is mag deze cie niet zelf aan de slag met verzamelen en verwerken van allerlei informatie en het vervolgens verspreiden van een appreciatie m.b.t. deze informatie. Op meerdere momenten, is door verschillende mensen aan C-LAS aangegeven dat er geen wettelijke basis is. Overigens loopt deze hele discussie al veel langer n.a.v. de oprichting van 109 OSINTcie, maar dat terzijde. heeft een laatste concept, met alle vragen/opties op papier gezet. Daar maken we een hapkiaar brok van ter ondersteuning van het opnieuw door vandaaa oeneven mondeling advies aan CLAS. C-LAS heeft dit aanoehoord.M 11
Maar we hebben een hotline met D]Z en hen een voorwaarschuwing gegeven dat dit mogelijk in de vorm een verzoek o.i.d. gelanceerd gaat worden.
• Buiten reikwijdte
1 z Dit was de managementsamenvatting van vandaag Hartelijke groet,
Hoofd Bureau Operationeel en Internationaal Recht
Sectie Juridische Zaken Kabinet Commandant Landstrijdkrachten Koninklijke Landmacht Ministerie van Defensie Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 Postbus 90004 1 3509 AA 1 Utrecht 1 MPC 55 A
M DTN T
BS/AL/DGB/DSK/VRZMLAPN FW: OSINT-capaciteit CLAS
zie hieronder voor tijdlijn,
• mail vanan 26/3 waarin ze uitkomsten van gesprek van bevestigt. Vooral de verzendlijst is belangrijk!
O • Mail van DJZ met uitkomsten gesprek met CLAS. Ook hier verzendlijst belangrijk. Graag volledige inhoud van de mail in de tijdlijn zetten.
0
Van: BS/AL/DJZ Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:53 Aan: , BS/AL/DGB/DSK/CHU . B5/AL/DGB/DSK;:1
ICJ7!CI MTDU
CC: BS/AL/DGB BS/AL/DJZ/Clust. INT BS/AL; BS/AL Onderwerp: Fwd: OSINT-capaciteit CLAS
Collega’s, in mijn mail van vanochtend doelde ik op onderstaande mails.
Met vriendelijke groeten,
Van BS/AL< @mîndef.nl> Verzonden: donderdag 26 maart 2020 10:57 Aan: BS/AL/DjzL:;: [email protected]_ni> CC 85/AL nl>,
(minUef nI> BS/AL/DS cmrnde nl>,
@mtndefr @mindef.nl> 1
BS/ALIDJZ/Cl. NTRH ‘ (mindef.nl>
E. @mindetn>; KMAR
0k goed om het terug te brengen in de reguliere systematiek: dat kan ook snel als het moet
Opvolgingsviag: Vlagstatus:
[Paginanummer]
Van: BS!AL/DJZ” (mindef.n1> Datum: donderdag 26 maart 2020 om 09:40:08 Aan BS/AL” ()mindet nI> Cc BS/AL” (i)niinde1 fl1> 1 BS/AL/DJZ/Cl. NTRW Z1(mindeLnl>,” BS/AL/DS”
(mindet ni>, “ BS/AL/DS (mindel ni> ‘ CLAS ()iyiindeI til>
___________
Onderwerp: OSINT-capaciteit CLAS
dinsdag jl. spraken wij in de DBT over het beschikbaar stellen van OSINT-capaciteit door defensie, gelet op de Juridische haken en ogen is toen besloten de juristen binnen defensie (CLAS, KMar, DJZ) in de gelegenheid te stellen een en ander uit te werken.
Omdat er sprake bleek van onduidelijkheden, heb ik vanmorgen gebeld met CLAS over achtergronden en kader. vertelde mij dat hij de inzet had besproken met de NCTV met het oog op (strafrechtelijk) optreden tegen nep berichten’ in verband met handhaving rechtsorde en openbare orde en veiligheid. Uitkomst van het gesprek was dat OSINT capaciteit, gelet op de aard van de capaciteit, in dat geval alleen via de weg van een regulier bijstandsverzoek ter beschikking gesteld kan worden. Dat betekent dat OM en politie hiertoe een bijstandsverzoek moeten indienen.
Vervolgens heb ik met gebeld. Hij was het met bovenstaande eens en volgens hem is dit ook in lijn met wat in de RVI besproken is Hij gaat met en
bespreken of hun behoefte aan de OSINT-capaciteit een verzoek om militaire bijstand rechtvaardigt. Zij zijn immers het gezag. Als dat het geval is wordt het verzoek via (J de reguliere lijn aangelopen en behandeld.
Volgens mij is er hiermee voldoende duidelijkheid over hoe we nu verder gaan. Voor defensie betekent dit even pas op de plaats tot we weten wat OM en politie willen.
Met vriendelijke groeten,
HCSS verzameld op dit moment nog geen data over corona.
We hebben een team klaar staan om mee te denken: HCSS has formed a Corona Crisis Advisor Team, which combines the HCSS experience in the field of international and national security and crisis management. On request, this team can provide advice and knowledge, or act as a sounding board for the varlous centers involved in crisis management. The team consists of
f We hebben nog geen concrete opdrachten binnen om ergens mee te denken. Als we ons datalab moeten inzetten om data te verzamelen zijn we bereid om dat te doen. Ook zonder directe offerte of betaling. (Mogelijk dat we CLAS/S&P vragen om het achteraf op te nemen in de algemene ondersteuningsopdracht, maar dat zien we wel).
Groet,
Strategic Anatyst
Onderwerp: Afstemmen samenwerking LIMC-LOT-C-LOCC-TOC m.b.t. informatie verzameiplan Locatie: Driebergen
Begin: vr 27-3-2020 10:00 Einde: vr 27-3-2020 11:00 Tijd weergeven als: Voorlopig
Terugkeerpatroon: (geen)
Organisator: BD/LOCC
Collega’s,
Zoals besproken, morgenochtend overleg.
Eerst om 09.30 uur heeft al een afspraak met als ik het goed begrepen heb.
Om 10.00 uur sluiten en ik daarbij aan.
Doelstelling van het overleg is het afstemmen over de manier van samenwerken rondom het IVP zoals dit wordt opgesteld.
Goed om te weten dat er ook collega’s van LIMC in Driebergen zijn om samen met de collega’s van het SDNO die reeds bij het LOCC actief zijn te kijken naar het uitwerken van indicatoren bij de opgestelde vragen. Dit is dus een parallel overleg!
Groet,
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
(verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Justitie en Veiligheid
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of’ any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Ministiy of Justice and Security
[Paginanummer]
Dag
Hieronder mijn contactgegevens.
We zijn erg geïnteresseerd in de kaart van de presentatie. Maandag neem ik contact op voor een nieuwe versie. Ik vraag aan Landelijk Netwerk Acute Zorg om de benodigde duiding te verzorgen.
Uiteraard kom ik zo snel mogelijk op de lijn als wij de inloggegevens van de nieuwe capaciteitstool van VWS krijgen.
Met vriendelijke groet,
Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783 http://www.ifv.nl
T: E: @ifv.nl Werkdagen zijn maandag t/m donderdag.
Op deze e-mail is de disctaimer van het TFV van toepassing.
[Paginanummer]
Ministerie van Defensie
- Gravenhage 2SO0ES s-Gravenhage www.detensie.nl
IDJ beantwoording datum, onze fe(erent,e en onderwerp vermelden.
Cnniartn.rnn
mindef.nl
7 MWT 2020 Reterente 852020005201
hierbij bied ik u aan de operatieaanwijzing fOA) Defensie inzet COVID-19. Ik verzoek u uitvoering te geven aan het7hrin gestelde.
‘1
DOPS ordernr. 20.005 Datum: 26-3-2020 Referte(s): HDFC-aanwijzing 80 (Verrekenen van activiteiten t.b.v. partl)en buiten defensie)
1. TOES1AND a Algemeen
Het Coronavirus t COVID-19) houdt grote delen van de wereld en ook het Koninkrijk der Nederlanden in zijn greep en heeft tot verregaande maatregelen geleid. Gelet op de omvang van de crisis is een beroep op Defensie gedaan ter ondersteuning van vitale infrastructuur en vitale processen ter voorkoming van maatschappelijke ontwrichting. Deze COVID-19 gerelateerde ondersteuning heeft zowel impact op de militaire inzet in het buitenland als bestaande verplichtingen in NAVO en EU verband.
b. Evaluatie Commandant COVID-19 ontwricht nu al delen van de samenleving en gaat dat mogelijk nog intenser en voor langere tijd doen. Als Krijgsmacht staan wij ten dienste van het Koninkrijk der Nederlanden en moeten we onze gegarandeerde taken onverminderd kunnen invullen en daarnaast waar nodig bijspringen bi] anderen. Door civiele instanties is er een beroep gedaan op Defensie. Defensie ondersteunt deze instanties waar mogelijk met personeel, materieel en/of expeftise.
2. OPDRACHT Ondersteun op verzoek van civiele instanties en na besluitvorming van D-DOPS via het DOPS Crisis Actie Team (CAT), bi) het in stand houden van de infrastructuur en vitale processen ter voorkoming ontwrichting van de samenleving ten gevolge van de verspreiding van het COVID 19 virus.
3. UITVOERING
Oogmerk Met het uitgeven van deze overkoepelende operatie aanwijzing wil ik in algemene zin de ondersteuning van civiele instanties in het Koninkrijk der Nederlanden coordineren. De kaders in dit bevel zijn nchtinggevend voor de uitvoering. Per ondersteuningsactiviteit wordt door D DOPS opdracht gegeven voor de daadwerkelijke uitvoering van de COVID gerelateerde ondersteuning aan civiele instanties.
a Operatieconcept (1) D-DOPS is Single Point Of Contact (SPOC) voor alle zaken die Spelen rond de impact
van COVID-19 op onze bedrijfsvoering, onze mensen en op de militaire activiteiten. Tevens ontvangt en verstrekt D-DOPS COVID-19 gerelateerde opdrachten. Daarnaast moet hij de SG en CDS te allen tijde kunnen voorzien van actuele informatie rond COVID-19. De positie van Defensie heeft de bijzondere aandacht van de media, waarbij het nakomen van toezeggingen van Defensie zowel operationeel als politiek consequenties kan hebben. Daarvoor is het van belang dat D-DOPS opdrachten autoriseeft en accuraat inzicht heeft in beschikbare en gecommitteerde Defensiecapaciteiten. Dit vraagt een zorgvuldige afstemming tussen DOPS CAT, de
0
operatiecentra van de Operationele Commando’s fOPCO’s), Detensieonderdelen (DO’s) en het Landelijk Operationeel Coordrnatiecentrum CLOCC)
(2) Door de grote maatschappelijke impact van het COVID-19 virus is te voorzien dat op lokaal niveau in toenemende mate behoefte is aan steunverlening. Om te voorkomen dat er ongewenste verdnngingseffecten optreden, moeten alle formele en informele aanvragen worden behandeld conform het reguliere proces voor Nationale Operaties. In algemene zin moet zeer grote terughoudendheid worden betracht bij verzoeken tot steunverlening op het gebied van maatschappelijke dienstverlening.
b. CLAS (1) Treedt op als uitvoerend OPCO voor alle land-gerelateerde steunverleningen. (2) Wijst aan Commandant Militaire Middelen (CMM)-land noord, CMM-land midden, CMM
land zuid. (3) Levert, indien noodzakelijk, ondersteuning aan CZSK.
c. CZSK (1) Treedt op als uitvoerend OPCO voor alle zee-gerelateerde steunverleningen. (2) Wijst aan CMM-Caribisch Gebied. (3) Levert, indien noodzakelijk, ondersteuning aan CI.AS.
d. CLSK (1) Treedt op als uitvoerend OPCO voor alle lucht-gerelateerde steunverleningen. (2) Wijst aan CMM-Lucht. (3) Levert, indien noodzakelijk, ondersteuning aan CLAS en/of CZSK.
e. KMar (1) Treedt op als wtvoerend OPCO voor alle pohtietaken-gerelateerde steunverleningen. (2) Levert, indien noodzakelijk, ondersteuning aan dAS en/of CZSK.
f. DOSCO Ondersteunt conform de reguliere relaties klant-leverancier, waarbij op verzoek van het uitvoerend OPCO van de onderling afgesproken termijnen kan worden afgeweken.
9. DM0
Q (1) Draagt, indien noodzakelijk, zorg voor uitvoering van de 24/7 ondersteuning voor CIS
en IV systemen tijdens de steunverlening. (2) Ondersteunt conform de reguliere relaties klant-leverancier, waarbij op verzoek van het
uitvoerend OPCO van de onderling afgesproken termijnen kan worden afgeweken. h. MIVD
Wordt verzocht, indien noodzakelijk, i.s.m. AIVD een specifieke dreigingsappreciatie op te stellen voor locaties die worden gebruikt tijdens activiteiten.
1. DCC Wordt verzocht, indien noodzakelijk, ondersteuning te leveren aan nationale cybervraagstukken.
j. Coördinerende bepalingen (1) Dit bevel is per onmiddellijk van kracht. Eerder door DOPS verstrekte opdrachten
i.h.k.v. COVID-19 blijven onverminderd van kracht. (2) OPCO’s hebben mandaat tot inventarisatie en planvorming van de steunverlening.
Afweging van verdnngingseffecten, autorisatie en toezeggen van capaciteiten is voorbehouden aan DOPS CAT.
(3) Rapportages (a) CMM’n die daadwerkelijk bezig Zi]fl met planning en/of uitvoering van
deelactiviteiten rapporteren dagelijks aan DOPS CAT om 1700LT naar de stand van 1600LT de gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur en de vooruitzichten voor de komende periode.
(b) De CMM’n rapporteren na afloop van de gehele steunverlening aan DOPS CAT.
0
0
Datu2? AÂRT 2020 Referentie 8S20200G5201
(c) De OPCO’s en DO’s rapporteren aan DOPS CAT na afloop de consequenties van de gehele steunverlening.
(4) Juridische kader fa) De steunverlening vindt plaats binnen de hiervoor bestaande kaders militaire
steunverlening in het openbaar belang. fb) IK 2-15 (geweidgebruik bi] zelfverdediging) is overeenkomstig van toepassing.
(5) Communicatie fa) De regie over de communicatie ligt bij Bestuursstaf fBS) Directie Communicatie
(DC0). (b) Alle publicaties, verzoeken voor het onderhouden van contacten met of het
mededelingen doen aan vertegenwoordigers en/of medewerkers van de media dienen te worden afgestemd met DCo.
4. LOGISTIEK a. Personeel
(1) Nader te bepalen. b. Financiën
(1) De deelactiviteiten worden vooralsnog uitgevoerd conform de ENIK verrekensystematiek. Ten last van het budget FNIK worden uitsluitend de additionele uitgaven geboekt, die een directe relatie hebben met een bijstand en/of steunverleningsopdracht, niet zouden zijn gemaakt bij een normale bedrijfsvoering en personele- en materiele exploitatie uitgaven betreffen. De matenele exploitatie uitgaven worden bepaald o.b.v. verbruik x tarief middels verstrekking uit eigen voorraad. Het aanleggen van voorraden komt niet voor verrekening is aanmerking. In HDFC-aanwijzing 80 staat meer over verrekenen met derden(waaronder FNIK) en in de bijlage meet over tarieven. Alle andere vormen van bijstand, steunverlenging en initiatieven i.r.t. COVID-19, waarvoor geen formeel bijstand!steunverleningsverzoek bi)
Q de Minister/CDS is ingediend, komen niet voor verrekening met het budget FNIK in aanmerking. De uitgaven hiervan dient u in uw eigen begroting te verantwoorden conform de werkwijze die HDFC binnen de F&C lijn heeft kenbaar gemaakt. Uitgaven als gevolg van verdringingseffecten kunnen tegen de integrale kostprijs in rekening worden gebracht. De verdnngingseffecten worden vooraf afgestemd met DOPS/]8. Kosten welke niet vooraf zijn afgestemd, komen niet voor verrekening in aanmerking.
(2) Het aangaan van langlopende financiele verplichtingen is ongewenst en moet worden voorkomen. Uitgangspunt is dat de aanvrager van de steunverlening gebruik mag maken van de raamovereenkomsten en/of afroepcontracten van Defensie, maar zelf voor betaling zorgdraagt.
(3) De controller van het uitvoerend defensieonderdeel is verantwoordelijk voor de administratie van de aan de steunverlening gerelateerde activiteiten en verrekening van de daaruit voortvloeiende additionele uitgaven.
(4) De controller van het uitvoerend defensieonderdeel stelt per totaal van een deelactiviteit (FRAGO) een overzicht van de (additionele) uitgaven van steunverlening op. Dit overzicht wordt binnen 30 dagen na afloop van de deelactiviteit ingediend bij DOPS/38.
0
(CEAG) verantwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen rondom gezondheid. Echter, de situatie rondom COVID-19 verandert zo snel dat gespecificeerde nchtlijnen zeer beperkt houdbaar zijn. Daarom hier algemene richtlijnen en verwijzingen naar de bronnen. U dient deze dagelijks (hernieuwd) te raadplegen.
(2) Richtlijnen m.b.t. hygiene en omgang met elkaar, Corona-verdachte personen en patienten: fa) het Ri3ksinstituut voor Volksgezondheid en milieu fRIVM) formuleert richtlijnen
m.b.t. Corona. Deze zijn te vinden op hftps://www.rvm.nl en https://lci.rivm.nl (b) het CEAG maakt de vertahng naar Defensie die als opdracht moet worden gezien:
http ://intranet.mindef. nl/oortaal/adueel/Uossiers/covid-lgfcovid 19.aspx (3) Omdat het zorgsysteem onder zware druk staat, loopt de militair het risico om minder
zorg te krijgen dan nodig is en deze zorg niet tijdig te krijgen.
5. BEVELVOERING EN VERBINDINGEN a. Bevelvoering
(1) D-DOPS is SPOC COVID-19. (2) Inzet vindt plaats na autorisatie van D-DOPS. (3) Toezeggingen voor steun gebeuren alleen na coordinatie en instemming van D-DOPS. (4) Voor de operationele sturing, monitonng en bijsturing is CAT ingericht bij de DOPS. (5) De uitvoering van de steunverleningsactiviteiten wordt door, tussenkomst van DOPS
CAT, belegd bij de OPCO’s. b. Verbindingen
f 1) Tijdens de steunverlening dragen alle CMM’n zorg voor een 24/7 bereikbaarheid. (2) De DOPS 24/7 bereikbaar via het Defensie Operatie Centrum (DOC):
(a) +31 70 3188550 (b) nindef.nl
(3) CMM ii ytveii ituri uereikbaarheid door aan het DOC. c. Rapportage
(1) Dagelijks rapportage. (2) Rubncering rapportages Departementaal vertrouwelijk.
DE DIREE9E%
0 0
Van: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I Verzonden: vrijdaq 27 maart 2020 12:46 Aan: CLAS CC: CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&l Onderwerp: OSINT-capaciteit CLAS
Urgentie: Hoog
In het door geschetste scenario is sprake van een juridische gamechanger:
In de eerdere vier scenario’s hebben we juridische (on)mogelijkheden bezien van intel bijstand — onder de treshold van de WIV - door 1O9OSINTCIE aan de inlichtingencel bij KMar (en politie) op basis van de politiewet. Die weg is, zoals ik u woensdag telefonisch berichtte, nagenoeg afgesloten door de
, wetgever. Hier mogelijke opties, met de u bekende haken en ogen, waren UW-en bij KMar, scharen L onder de MIVD of (nood)wetgeving.
Nu ligt een ander scenario op tafel, dat door mij gisteren telcon is doorgesproken met DJZ (met mijn collega[ j) weg blijven van de klassiek wettelijke inlichtingentaak, en bij de, op verzoek, te verlenen militaire bijstand uitgaan van gepleegde of dreigende strafbare feiten (strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde). Bij deze vorm van militaire bijstand t.b.v. concrete opsporing is de officier van Justitie als leider van het opsporingsonderzoek aan zet, en is er wél een brede wettelijke basis voor een verzoek o.g.v. art. 58 Politiewet. Ai. een dergelijk verzoek om bijstand vanuit J&V tot ons komt, vraagt dat om strakke regie (vanuit DJZ) op de uitvoering. De bijstand moet — bij gebreke aan eigen opsporingsbevoegdheid — ‘met de handjes op de rug’, en een politieman aan de knoppen. Bij het DCC is hier al eerder ervaring mee opgedaan.
De routering van het bijstandsverzoek is als volgt: Via OvJ en Parket-Generaal door Ministerie van J&V naar Ministerie van Defensie, meer concreet DJZ. DJZ beoordeelt, verzorgt het juridische kader en zet vervolgens uit naar OOCL (en/of DCC).
Ik neem aan u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
0
Kabinet Commandant Landstrijdkrachten Koninkiijke Landmacht Ministerie van Defensie Kromhoutkazerne 1 Hercuteslaan 1 t Utrecht t S Postbus 90004 3509 AA 1 Utrecht t MPC 55A
MDTNE7Z.
E “@mindef.nl
From: CLASL [email protected]> Sent: vrijdag 27 maart 2020 07:05 To CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZjI- @minöef nl> CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&l [email protected] nI>, CLAS/ST CLAS/DIR T&O
[email protected] ni>, W%JCLAS/OOCL [email protected] nl>, $ CLAS mindef.nl> Subject: Fwd: OSINT-capaciteit dAS
Met vriendelijke groet,
[Paginanummer]
All,
Gisteren gesproken over de basis om onze OSINT-capaciteit bij te schakelen in de ondersteuning van de civiele autoriteiten. Zie beticht hieronder: we hebben weer een stapje gezet.
De vraag moet nu worden gesteld vanuit de N?. Ik begrijp dat daaraan wordt gewerkt.
Nog even rust aan de stukken.

Verstuurd vanaf mijn iPad
Var CLAS” mindef.nt> Datum: donderdag 26 mawi 2020 om 23:51:27 Aan t AS’ mindef ni> Onder erp: rwu. t —capaciteit CLAS
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Van: - CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&l
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 17:25 Aan: ., CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR B&S&T;
CLAS/QOCLJCMD TEAM/JZ ADV; :.. ., CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BURO&I; BS/AL/DJZ/Clust. INT; CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I; CLAS/OTCO/STAF/AFD JZ;
CLASIST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR B&S&T CC: CLAS/STCLAS/KAB/SIEC&P;:
KMAR/STAF/KAB/CLJURZKN; BS/AL/DJZ/CI. NTRH; BS/AL/DJZ/Clust. INT, . CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ
Onderwerp: Update: Militaire bijstand door OSINTCIE ihkv COVID-19
Dear all,
Ter informatie graag jullie aandacht voor het navolgende.
De afgelopen week lag bij Staf CLAS de vraag ter tafel op welke wijze de intell capacities van 109 OSINTCIE, gericht op het scannen van Social Media, zouden kunnen worden ingezet ten behoeve van de civiele autoriteiten (3e hoofdtaak Defensie), in relatie tot de COVID-19 crisis. Een concreet verzoek tot militaire bijstand van die autoriteiten lag en ligt overigens nog niet voor.
Mogelijke inzet OSINT-capaciteit tb.v. inlichtingen en veiligheid In vier scenario’s hebben we bij CLAS JZ, iom DJZ, de juridische (on)mogelijkheden bezien van militaire bijstand — onder de treshold van de mogelijkheden onder de WIV 2017, maar wel onder de vigeur van de AVG - door 1O9OSINTCIE aan de inlichtingencel bij KMar (of politie), beiden op basis van art 58 Politiewet 2012. Die weg is evenwel nagenoeg afgesloten door de wetgever, die deze taak exclusief heeft toegedacht aan de AND en de MIVD, met alle checks & batances zoals ingebouwd in de WIV 2017. Mogelijk nog openstaande opties, niet zonder juridische haken en ogen overigens, zoals UW-en bij de KMar, of eea scharen onder de MIVD, werden door C-LAS als niet wenselijk geoordeeld.
Inzet OSINT-capaciteit t.b.v militaire bijstand strafrechtelijk handhaving van de rechtsorde Vanaf woensdag lag vanuit D-JZ een ander mogelijk scenario op tafel: weg blijven van de klassiek wettelijke inlichtingentaak, en bij de, op verzoek, te verlenen militaire bijstand uitgaan van concreet gepleegde of dreigende strafbare feiten (oftewel strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde). Bij deze vorm van militaire bijstand tb.v. concrete opsporing is in beginsel de officier van Justitie als
( leider van het opsporingsonderzoek aan zet, en is er wél een brede wettelijke basis voor een verzoek .‘-.o.g.v. art. 58 Politiewet. een dergelijk verzoek om bijstand vanuit J&V tot CLAS, vraagt dat om
strakke regie (vanuit DJZ) op de uitvoering. De bijstand moet— bij gebreke aan eigen opsporingsbevoegdheid van CLAS militairen — plaatsgrijpen ‘met de handjes op de rug’, en met een opsporingsambtenaar aan de knoppen. Bij het DCC is met dergelijke militaire bijstand al eerder ervaring mee opgedaan.
Maar, vooralsnog ligt er dus nog oeen concreet verzoek tot militaire bijstand voor aan Defensie vanuit de Minister van J&V, of van een andere autoriteit.
Met vriendelijke groet,
Kabinet Commandant Landstrijdkrachten Koninklijke Landmacht Ministerie van Defensie Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 Utrecht 1 1 Postbus 90004 1 3509 AA 1 Utrecht t MPC 55A
MDTN 1
[PaglnanummerJ
0
Van: -. CLtS/ST CLAS/KAB/SE JZ/BUR O&l Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 13:26 Aan: CC: ., CLAS/ST CLAS/KAB/SIE C&P Onderwerp: FW: Gesprek met
Op verzoek van treft u hieronder aan onze juridische appreciatie mbt de inzet van OSINT-capaciteit t.b.v. inlichtingen en veiligheid binnen het NATOPS-domein: kort en goed zien wij daarvoor — buiten TTW-en/detacheren (oftewel ‘blauwverven’) bij de politie politie/KMar, of het onder de vleugels van de MIVD scharen (aan welke opties overigens ook nog haken en ogen kleven), geen wettelijke basis. De wetgever heeft zulks grondig dichtgetimmerd.
• Een verzoek tot militaire bijstand van en aan de civiele autoriteiten, gericht aan een Opco zoals CLAS, verloopt via het Plein (MOD);
• De KMar is ingevolge de Politiewet 2012 niet bevoegd om zelf militaire bijstand aan CLAS vragen. Daarnaast is de politietaak van de KMar beperkt ingevolge art 4, lid 4 van de Politiewet 2012.
• In een voorkomend geval zal de politie, die onder het gezag van de burgemeester met de (nationale) handhaving van de openbare orde is belast, om militaire bijstand moeten vragen ogv art 58 Polwet, in dien zij zelf niet (meer) in het gevraagde kan voorzien;
• Het ‘checken van social media’ brengt onvermijdelijk met zich mee het verwerken van persoonsgegevens, en dat raakt de privacy van burgers en daarmee het grondrecht vermeld in art 10 GW. Voor deze verwerking door CLAS (JISTARC) op grond van de 3e hoofdtaak van defensie is binnen het domein van Natops geen wettelijke basis voorhanden. De AIVD en de MIVD hebben die wettelijke basis wél onder de WIV 2017;
• Daarnaast druist die verwerking van (bijzondere, in dit geval medische) persoonsgegevens door CLAS in tegen het bepaalde in de Algemene gegevensverordening (AVG);
• Tot slot, de Regeling gegevensbescherming militaire operaties (RGMO) die bepaalde bepatingen uit de AVG opzij kan zetten, na opdracht van de regering/ CDS, is gericht op missies, en niet op militaire bijstand aan civiele autoriteiten binnen het Natops domein.
Met vriendelijke groet,
Kabinet Commandant Landstrijdkrachten Koninklijke Landmacht Ministerie van Defensie Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 Utrecht 1 S Postbus 90004 1 3509 AA t Utrecht 1 MPC 55A
M DTN T M E @mïndef.nl
Van: ‘ CLAS/ST CLAS/DW T&O/AfD UITV” @mindef.nl> Datum: vrijdag 27 maart 2020 om 11:01:15 Aan: ‘ CLAS/ST CLASIKAB/Sffi ALGOST”
(mmdef.n1>, CLAS/ST CLAS/DW P&O/AFD PG” (mindef.n1>, ., CLAS/ST CLAS/KAB/SIE JZ/BUR O&I”
[Paginanummer]
(rnindef.n1> Onderwerp RE Gesprek met
•We hebben daar twee man werken en . De laatste is onlangs met spoed toegevoegd ivm ondermijningsonderzoek. Hebben we verlengd tot eind 2020. Iedereen blij
• We kunnen vanuit NCTv ook wel mensen bij MIVD en / of ]ISTARC gebruiken .Samenwerking moet uitgebreid worden ivm (1) dimensionaliteit crises (2) verbondenheid interne
en externe veiligheid (3) information warfare/manoeuvre is altijd live (4) unieke beinvioedingsmogelijkheden voor Defensie en CLAS
• LIMC en OSlNTcompagnie kunnen (in crisestijd) onderzoek door informatie en desinformatie. Bedoeld voor missiegebieden, maar omdat externe en interne veiligheid elkaar raken kunnen we het een niet los zien van het ander. Vaak komen MIVD en AIVD hier niet aan toe. Een samenwerkingsdriehoek MIVD - AIVD- JISTARC ligt voor de hand. Dat zou volgens mij juridisch in te regelen moeten zijn.
Juridische raamwerken zijn volgens mij enigszins verouderd. Ze houden geen rekening met de nieuwe golf van informatietechnologie... Het juridische kader rond de inlichtingendiensten en privacy moet dringend worden herzien. We behandelen de privacy van ogenschijnlijke tegenstanders namelijk nu op dezelfde manier als van Nederlanders dan lopen we hele grote operationele risico’s en hebben we de perceptieoorlog al verloren voordat hij begonnen is....Art. 11 -
• .
All,
Komende maandag heeft een gesprek met Het gesprek is niet gerelateerd specifiek aan de crisis maar om onze reguliere samenwerking en de relatie die daarbij hoort in stand te houden. Twee gespreksonderwerpen:
1. Het behouden en eventueel versterken van de relatie en capaciteit van de NCW/NCSC door detacheringen/uitwisseling personeel
a. Wie hebben we allemaal op welke basis werken bij het NCW of NCSS? b. Kennen we alleen detachering van ons naar NCW of ook andersom en willen we dat misschien? c. Wat vinden we van deze detacheringen, wat levert het ons op? d. Willen we deze samenwerking uitbreiden, handhaven of afschalen?
2. Onderzoeken mogelijke ondersteuning van NCW door de Landmacht door operationeel — tactische eenheden vanuit het informatiedomein t.b.v. COVID-19 (inbreng vanuit landmacht). (LIMC/OSlNTcompag nie)
a. Welke capaciteit praten we over, wat is dat dan LIMC en de OSlNTcompagnie? b. Welke effecten kunnen die eventueel bereiken binnen die samenwerking? c. What’s in t for us? What’s in it for them? d. Waar lopen we tegen aan als we deze capaciteit willen inzetten, wat spelt er op dit moment
juridisch?
Graag krijg ik van jullie de input op deze onderwerpen, mijn vragen ter voorbereiding in rood, mogelijk aangevuld met zaken vanuit jullie expertise.
Als het mogelijk is graag einde van de dag jullie input bij mij. Met vriendelijke groet,
[Paginanummer)
- -
T M __
1 In-enaanleiding 1.1 Behoefte
Om dit moment worden er zowel door de verschillende secties binnen LOT-C, alsook het LOCC, LIMC en diverse andere actoren informatie verzameld rondom verschillende aspecten van de Corona -Crisis. Waaronder, verschillende informatiebehoeften (uitvraagplan informatie), verschillende scenario’s en factoren die duiding en handelsperspectieven behoeven, en tot slot verschillende bronnen, data en externe expertise die wordt aangeboden aan de diverse teams. Concreet is er dus behoefte aan een raamwerk om:
• Monitoren: Monitoren van huidige status, trendontwikkeling en signaleringen van mogelijk issues: o Een gezamenlijk referentiekader, met een combinatie met de factoren omgezet in meetbare indicatoren.
Verder relateert dit referentiekader de factoren & scenario’s. o Het meten! volgen van de veranderingen in deze indicatoren over tijd om zo tijdig specifieke duiding en
handelsperspectieven te ontwikkelen voor de bijbehorende factoren. • Kennis/Informatie hub: De adviezen en kennis om een gestructureerde wijze onder te brengen:
o Duiding van de LOT-C-teams toe te voegen aan de indicatoren voor de verschillende scenario’s voor de diverse factoren.
o De adviezen en handelsperspectieven van de diverse secties (komend uit bijv de regio’s) in een overzicht bij een te brengen zodat deze gemakkelijk gevonden kunnen worden.
o Kennislacunes kunnen identificeren in het raamwerk (‘lege cellen’) waar actief informatie gezocht voor kan worden.
• Externe bronnen koppelen: Externe expertise, data en informatie onder te kunnen brengen: o De aangeboden exertne expertise, data en informatie kan worden onder gebrecaht
1.2 Doelstelling
Er is daardoor een behoefte ontstaan om een gedeeld raamwerkte hebben dat in eerste instantie de verschillende ‘interne’ actoren (LOCC, LOT-C, LIMC) een gezamenlijk referentiekader heeft om informatie in te plaatsen en!of informatie te behoeften in te definiëren. Dit kader (raamwerken) vormt de basis om vervolgens de bestaande interne kennis en informatie te plaatsen alsmede ontbrekende informatie te identificeren. Dit stelt de verschillende actoren ook in staat om
f snel benodigde informatie te vinden. Vervolgens geeft het raamwerk mogelijkheden om delen van deze -‘informatiestromen te automatiseren, externe bronnen en expertise aan te linken en bepaalde informatieproducten of
output extern beschikbaar te stellen. Dit leidt tot de volgende doelstellingen voor het IM-raamwerk:
• Gezamenlijk referentiekader: Een gedeeld referentiekader en begrip waarmee eenduidig aangegeven kan worden waar welke informatie geclassificeerd kan worden. Hieronder valt ook het gelijk trekken van de terminologie en definities bijvoorbeeld. Deze classificatie zorgt evoor dat informatie gemakkelijk geplaatst en teruggevonden kan worden door stakeholders.
• Werkstromen: Dat de verschillende (in eerste instantie interne) werkgroepen, secties en actoren in staat stelt informatie te plaatsen in, en op te halen uit het raamwerk. Ook
• Een informatie-hub: De operationalisatie van referentiekaders (en uiteindelijk de werkstromen) naar een functioneel informatie-database/hub. Uiteindelijk ook de technische implementatie van een deze hub in informatietechnologie. Verder koppeling met een dashboard als overzicht en monitoring tool. Het doel is hier zowel kwantitatieve data (indicatoren, effecten, trends) als kwalitatieve data (duiding, handelsperspectieven) in onder te brengen.
0 0
1.3 Team
Deze behoefte, en dit resulterende plan is tot stand gekomen in overleg met de volgende personen.
• LOT-c)
_______
(Sectie 2, LOT-c)
Dit team zal in het vervolg verder worden vormgegeven en taken (her)verdeeld. Zie Sectie 4 van dit document voor mogelijke taken en taakverdeling.
1.4 Bronnen
Bij de totstandkoming van dit document is gebruikt gemaakt, naast het bovenstaande team, van de volgende bronnen:
• Overleg: 1 dU 26-3-2020 te Zeist. • Overleg: LOCC/LOT-C/LIMC dd 27-3-2020 te Driebergen.
• Overleg dd 27 3 2020 te Zeist • Scenario’s 2019-nCoV: de 4 scenario’s ontwikkeld als denklijn vanuit het LOCC en het LOT-C • IVP Centrale vragen vi: Vormt de basis voor de concrete vragen
• Tools: Diverse tools zijn bekeken als input voor de technische ontwikkeling oa. vanuit de politie en tools als Trello. • MIRA-raamwerk (VN): Vormt de inspiratie voor de vorming van een informatieraamwerk en gekoppelde tools.
2 Voorstel
2.1 Elementen & Definities
De voorgestelde aanpak & raam beslaat en drietal informatie-elementen, te weten: (1) het raamwerk, de overkoepelende structuur, (2) het monitoring deel als direct antwoord op het IVP, (3) de kennisbank gevuld door de LOT-C secties.
Raamwerk (aangeven in blauw) — Sectie 3 / LOCC
De basisinformatie-elementen van het raamwerk geven de hoofdstructuur voor het raamwerk. Deze informatie- elementen worden beheerd door enerzijds Sectie 3 (scenario) en anderzijds het Informatie Knooppunt. Deze kunnen bijv
Qaanvullende indicatoren of factoren bepalen of toewijzen aan secties.
• Scenario’s: De 4 hoofdscenario’s bepaald door LOT-C / LOCC (Scenario 2019-nCoV, dd 26-3-2020). Een van deze scenario’s is het huidige (actieve) scenario. Waarin de informatie over huidige situaties wordt geplaatst. In de andere scenario’s worden voorspellende analyses en toekomstige opties geplaatst.
• Factoren: 10+3 onderliggende factoren, die dienen gekoppeld te worden aan het informatieverzameiplan.
Mnen (angege’cn in groe1) — IK / LIMC / 1OC(
De volgende elementen hebben betrekken op het
• Indicatoren: Meetbare eenheden gekoppeld aan één of meer factoren, die over tijd van waarde kunnen veranderen om zo trends weer te geven. In eerste instantie zullen deze kwalitatief en handmatig bepaald worden. Overtijd kunnen deze kwantitatief worden bepaald en automatisch worden opgehaald.
• Drempelwaarde: Iedere indicator heeft ook een kritische drempelwaarde die, indien overschreden, kan leiden tot een ander scenario bijvoorbeeld.
• Trends: Een historische analyse van de waarde van de indicatoren om
Ç
0
Duiding (aangegeven in orange) Secties LOT-C:
De bovenstaande elementen vormen een matrix voor het monitoren van de huidige status (indicatoren en trendanalyse) per factor. Deze worden verder uitgebreid met duiding en analyse van de verschillende inhoudelijke secties. Dit deel vormt de inhoudelijke kennisbank van het LOT-C
• Effecten: De duiding van elk van de factoren in de verschillende scenario’s vertaald naar de operationele effecten op en in de regio’s. Waaronder het huidige scenario.
• Handelsperspectieven: verschillende operationele handelsperspectieven per scenario die kunnen worden aangeboden aan de regio’s of doorgeven aan de landelijke Organisatie.
2.2 Workflow Deze verschillende elementen worden beheerd en gevuld door verschillende actoren. Het informatie-knooppunt zal in eerste instantie het overzicht behouden over deze processen en (bij)sturen / ondersteunen waar nodig. Het doel is dat uiteindelijke iedere actor zelfde informatie kan toevoegen en halen. Door het raamwerk is het duidelijk waarde informatie geplaatst of gezocht dient te worden.
‘In het onderstaande diagram zijn de informatie (data) stromen van en naar de actoren t in vierkanten weergeven) te zien. Deze actoren verwerken informatie (weergegeven in afgeronde rechthoeken) in processen die handmatig of geautomatiseerd kunnen zijn. De informatie die resulteert uit dit proces wordt opgeslagen in een data structuur (weergeven als open rechthoek)
CIMC / CC
Figurel Concept DFD
heprt AnIyse__J= proces
f (meta-niveau)
(lnf. Mgrnt)
0 0
2.3 Informatie raamwerk Het informatie-raamwerk beslaat de kern van dit project. Hier is een eerste structuur opgenomen die kan worden
uitgebreid naar meerdere factoren en indicatoren en zelfs scenario’s. Dit raamwerk hanteert dezelfde driedeling als eerder
genoemd in de elementen & definities.
Dit raamwerk vormt zowel de basis voor de ‘analoge’ manier van werken (bijvoorbeeld op ene whiteboard of flip-charts)
als ook de basis voor de verder ontwikkeling van tools. Het doel is om hierbij is om alle informatie te kunnen voorzien van
een duidelijk label / plaats alsmede te bepalen welke informatie nog ontbreekt (lege cellen).
Specifiek kan het raamwerk worden gevuld door de verschillende betrokken zoals bovengenoemd. Beginnende bij de
meeste dringende factoren (van boven naar beneden bijvoorbeeld) en van het huidige, via het meeste waarschijnlijke,
naar het de overige scenario’s (van links naar rechts bijvoorbeeld).
POPI 2 t 235V 23 kfla.tpgrç000l
IS
rita b1I,aIt,optU, 3 S LES 23) 5301151..’J L,.j!)fif rit 90% 13)91.1 50% 9(1.53 PsOjga tflVa.15e3lIi 110.03 laat. 01)0 fl531.0315):, Pi4,iiê,p.tcwt),tv., n3)rÂl0.g,0.,,hI. bij 0.001315K up ha.’0.:a.nc
3.13110. Hnunnwporna,016n ,up.mlai*Iw
31)1,5.4301 00.MÜd35 13)1 201134t3n 1St3)1i61,IRS’SS
0110)1,501)5.01 fl.01 90l3..lW-f
KvflhSZab6din 2.0.13)3111%
5fl) 1311010fl
Een grotere versie van het raamwerk is opgenomen in de bijlage. Verder dient de gepresenteerde inhoud ter illustratie.
Een Excel bestand is hier te downloaden: https://www.dropbox.comArt. 10 (2) (g)
2.4 lnformatiemanagement tool Het raamwerk en de informatieprocessen kunnen in eerste instantie op papier of andere pragmatische wijze worden
gepresenteerd, ingevoerd, en verfijnd. Tegelijkertijd vormen deze ook de basis voor de technische ontwikkelingen. Deze
ontwikkelingen omvatten:
• Voor raamwerk: Het kunnen monitoren van het IM-proces, door te volgen voor welke factoren er géén informatie
wordt aangeleverd, welke factoren nauwkeuriger moeten worden gedefinieerd en of de verzamelde informatie
overeenkomt met het IVP.
• Voor noritoi’en: Als het raamwerken verder ontwikkeld in de informatiemanagement tool/ dashboard kunnen
én de indicatoren stabiliseren kunnen er ook koppelingen worden gemaakt met andere systemen en bronnen en
delen van de informatievergaring worden geautomatiseerd.
• Voor Duiding en Effecten Het ontwikkelen van een kennisbank waarin verschillende kennis kan worden
opgeslagen die zowel vanuit de secties zelf, regio’s als externe experts en deskundigen wordt aangeboden. Ook
kunnen er duidelijke vragen uitgezet worden indien deze ontbreekt ‘lege cellen’ bij bijvoorbeeld kennisinstituten.
Naast deze inhoudelijke ontwikkelingen kunnen technische ontwikkelingen er ook voor zorgen dat:
• Verschillende gebruikers toegang hebben tot voor hun relevante informatie. Bijvoorbeeld regio-gebonden, of
bepaalde scenario’s of factoren. Het stelt gebruikers in staat te filteren naar informatie die voor hen relevant is.
Deze gefilterde informatie kan bijvoorbeeld gecombineerd worden in richtlijnen of andere informatieproducten.
• Zelf informatie toevoegen en beheren, ontlasting van het Informatieknooppunt doordat gebruikers zelf informatie
kunnen plaatsten en beheren in het raamwerk.
0 0
• Ondersteunt het gezamenlijke beeld en kennisdeling tussen het LOT-C in Zeist en LOCC in Driebergen, alsmede collega’s die op afstand werken en bijdragen aan het informatievergaringsprocess.
Voor meer details over de technische ontwikkelingen en plan van aanpak zie sectie 3 en 4 respectievelijk.
3 Requirements IM-toots
3.1 Data structuur Hierbij moet rekening worden gehouden dat er zowel kwantitatieve als kwalitatieve data wordt verzameld. Met name de duiding (effecten) en handelsperspectieven zullen kwalitatief zijn. De indicatoren en trends zullen in eerste instantie ook kwalitatief zijn maar later door ontwikkeld kunnen worden naar een kwantitatieve indicator.
De structuur moet verder in staat zijn om de informatie te groeperen op de volgende dimensies:
• Per factor, per indicator: Een factor kan meerdere indicatoren hebben. Deze kunnen uitgebreid worden naar mate de informatiebehoefte duidelijker wordt en/of verandert. De factoren zelf kunnen gekoppeld zijn aan specifieke informatiebehoeftes (IVP bijvoorbeeld)
• Huidige vs. Toekomstig: Een deel van het informatie systeem gaat over het volgen en analyseren van huidige (en historische) gegevens. In het bijzonder de indicatoren en trends. Een ander deel is vooruitkijken en analytisch waaronder de effecten en handelsperspectieven.
• Geografisch afgebakend: Per Veiligheidsregio + Landelijk + Caribisch Regio’s. Deze verdeling is in eerste instantie voor de effecten en handelsperspectieven maar in een latere fase ook voor indicatoren. Deze geografische regio’s kunnen wel gecombineerd worden en/of meet regio’s per effect worden bepaald.
#00b
33 Gebruikers/Views • LOT-C secties:
o Opties om informatie te kunnen zoeken voor specifieke factoren, hun effecten in bepaalde scenario’s en handelsperspectieven om deze effecten te kunnen sturen.
o Opties om informatie over effecten (duiding) en handelsperspectieven te kunnen toevoegen aan het systeem (kwalitatieve informatie)
• Informatie Knooppunt:
o Overzichten over inkomende informatie en informatiebehoeften vanuit de regio’s monitoren en signaleren naar secties.
0 0
o Monitoren openstaande informatie behoeftes (‘lege cellen’), opvolgen met secties. o Partnerships aangaan en onderhouden (samen met LOCC/LIMC) met dataeigenaren / providers. o Meta-niveau: rapporteren over gebruik en vulling systeem naar leiding.
LOCC / Coördinatie:
o Vullen van indicator informatie (samen met LIMC) o Signalieren van trend die van of naar drempelwaardes bewegen, daarmee specifieke acties naar secties
uitzetten om effecten en handelsperspectieven te gaan uitwerken. o Revisie van de factoren en scenario nav veranderen informatiebehoefte en/of situaties
4 Ontwkkehng De ontwikkeling zal gefaseerd verlopen, waarbij in eerste instantie gewerkt kan worden met een raamwerk op papier of whiteboard. Daarmee kunnen de eerste indicatoren worden bepaald, de informatiestromen worden getoetst en verdere requirements voor de tooling worden bepaald. Vervolgens kunnen meerdere informatie managers van diverse secties en het LOCC / LIMC aansluiten om meer indicatoren en ‘cellen’ van het raamwerk te vullen. Tegelijkertijd kan er dan technische ontwikkeling plaatsvinden om (delen van) dit proces te automatiseren.
C4.1 Organisatie Beheer: Het voorstel is om zowel de verdere ontwikkeling en het beheren van het raamwerk te beleggen in een werkgroep bestaande uit Informatie Managers van de verschillende Secties binnen het LOT-C, vertegenwoordigers van het Informatie Knooppunt, het LOCC en het LIMC. Het overlegorgaan kan 2 wekelijks bijeenkomen om de huidige stand te bespreken. En onder andere aanpassingen in eht informatie raamwerk te bespreken.
Functioneel beheer: Het dagelijks beheer en de ondersteuning van de gebruikers kan in eerste instantie belegd worden bij 1 of 2 informatiemanagers van de sectie ism met informatieknooppunt. Dit kan vervolgens uitgebreid worden met een specifiek informatiemanagement team voor het ondersteunen van de informatiestromen en raamwerk op dagelijkse basis.
Technisch beheer: De technische ondersteuning zorgt in eerste instantie voor het opzetten van het raamwerk in de offline (buy papieren) versie. Hieruit en tegelijkertijd worden de requirements verder bepaald voor de IT-implementatie van het raamwerk (als dashboard), en de informatiebronnen (als gekoppelde data-feeds).
4.2 Gefaseerde aanpak Om tot de ontwikkeling en implementatie van het raamwerk, en de bijbehorende processen en tools te komen wordt voorgesteld een gefaseerde aanpak te nemen. Deze fases zullen deels overlappen en in elkaar overlopen.
4.2.1 Eerste fase (vanaf 30-3 t/m 3-4)
In de eerste fase, kan er in eerste instantie gewerkt met een papieren model dat gebruikt kan worden om de verschillende informatie stukken in een overzicht bij elkaarte brengen. Daarbij kan er gebruikt worden gemaakt van een papieren versie om werkstromen duidelijk te maken en het raamwerk te testen. Tegelijkertijd start de ontwikkeling van tools en zullen de ervaringen van deze fase de requirements voor deze ontwikkeling.
Specifieke ontwikkelingen:
• Raamwerk: Eerste level indicatoren voor de factoren bepalen en bepalen welke sectie verantwoordelijk is voor welke factor.
• en: Handmatige aanpak met kwalitatieve aanpak voor het bepalen van de indicatoren en drempelwaardes.
• D&iing: Huidige effecten handelsperspectieven toevoegen voor het huidige scenario en eerst volgend waarschijnlijk (lock-down) scenario.
Producten/ Uitkomsten:
0 0
• Papieren / whiteboard raamwerk in de Sectie-ruimte voor visualisatie informatiebehoefte. • Trello met structuur voor de secties om effecten en handelsperspectieven voor het huidige scenario in op te slaan.
Uitleg en ondersteuning aan de secties over de aanpak
4.2.2 Tweede fase (vanaf 3-4) In de tweede fase wordt er toegewerkt naar een eerste prototype en het omzetten van de huidige informatie in een digitaal systeem. Dit systeem zal zich in eerste richten op het overzetten van de bestaande kennis en informatie. Tegelijkertijd kunnen de indicatoren worden uitgebreid en omgezet in kwantatieve metingen.
Specifieke ontwikkelingen:
Trello naar eigen systemen.
• Prototype versie waarin de indicator kunnen worden gevolgd en bijgewerkt, mogelijk met gekoppelde (externe) bronnen.
• Opbouw en test digital kennisbank voor huidige scenario door alle secties (kwalitatieve data) • Delen digitaal informatieoverzicht & dashboard (indicatoren) met het LOCC / LIMC
4.2.3 Derde fase (nog te bepalen) Specifieke ontwikkelingen:
• Raamwerk: Het raamwerk kan verder worden uitgebreid, bijvoorbeeld met subindicatoren. Ook kunnen afspraken gemaakt worden met externe partijen bijvoorbeeld voor het ‘beheren’ van een indicator.
• Monitorefl: Automatische koppelingen met externe system voor het voeden / bepalen van de indicatoren, waar mogelijk meerdere bronnen combineren per indicator.
• Duiding: Gedistribueerde informatievergaring van zowel regio’s, brancheorganisaties als andere partijen (kennisinstituten) waarbij de secties optreden als ‘curator’ van de inkomende analyses en adviezne.
Producten / Uitkomsten
• Volledige digitaal / online systeem, bruikbaar voor diverse gebruikers met diverse overzichten en interfaces (zie sectie 3.2 en 3.3 van dit document)
• Ontsluiting informatie / kennis voor diverse partijen binnen het LOT-C / LOCC en uiteindelijke landelijke (dashboard) en regionale partners (kennisbank).
• Een verder integratie van de duiding en effecten door het maken en dootrekenen van modellen waarin de relaties tussen factoren (met indicatoren) voor de verschillende scenario’s en hun effecten worden bekeken. (systeem- dynamische modellen voor de verschillende scenario’s).
4.2.4 Algemene overwegingen
De voordelen van het systeem zijn: (1) eenduidige structuur om informatie in te classificeren op basis van de bekende scenario’s en factoren, (2) het combineren van kwantitatieve data ( onaor-n) met kwalitatieve informatie (uid ). En (3) het bieden van de informatie naar nationaal (overzicht) en regionaal (operationeel). Verder:
• Het raamwerk kan over de tijd worden uitgebreid, bijvoorbeeld door de identificatie van andere of aanvullende indicatoren die kunnen worden gevolgd. Ook kunnen er meerdere bronnen per indicator worden gekoppeld
• Naar mate de informatiebehoefte en/of werkdruk verandert kan ook de sectiestructuur worden heroverwogen door bijvoorbeeld factoren te herverdelen en/of de secties te splits of samenvoegen.
0 0
• Verder kunnen er ook concrete vragen worden uitgezet aan externe expertise voor de effecten- of handelsperspectieven analyse, bijvoorbeeld als er bepaalde cellen leeg zijn.
• Tot slot, zijn er diverse partners die ofwel data, bronnen of dashboard hebben aangeboden aan het LOT-C deze zouden in dit raamwerk hun informatie kunnen voeden fipv allerlei losse tools) met name in de ‘monitûti’. Hetzelfde geld voor partners met specifieke kennis zoals kennisinstituten , deze kunnen het duiding deel voeden.
Controle / afstemmingen met
5 Actietijst Project management: https://trello.com/invite/hMP.(2)(U)
Presentatie aan leiding LOT-C 30 3 Interne briefing over voorstel voor feedback en afstemming aan huidige IM processen
• Goedkeuring LIMC/LOcc Raamwerk en voorstel voorleggen aan leiding en partners om overeenstemming te krijgen over invoering
Ontwikkeling IT Ontwikkeling opstarten van de IT tools,
1 waaronder verder uitwerken requirements. Voorkomen dubbelen werk
Verschillende secties Eerste relevante indicatoren bepalen voor de factoren
Toewijzen factoren per sectie —
Koppeling IVP en factoren
Trello structuur aanpassen Trello structuren van Sectie 2 en 3 koppelen aan de voorgestelde structuur van het raamwerk.
• Vragen plaatsen tov factoren Verschillende secties Briefing voerde secties
Tijdlijn voor ontwikkeling bepalen
Van: CLAS/OOCL/JISTARC/DIVI/IGP H Verzonden: zondag 29 maart 2020 16:14 Aan: CLAS/OOCL/HQJSIE G5/PROJECTEN;
CLAS/OOCL/JISTARC/DIVI/IGP D Onderwerp: Fwd: Voorstel IM structuur / framework & tooling Bijlagen: 20200328 Voorstel lM structuur LOT-c dccx; Afl00001.htm;
lnformatieMonitor.xlsx; Afl00002.htm
Van: @vggm.nl> Datum: zondag 29 maart 2020 om 12:12:34 Aan: ‘ , CLAS/OOCL/JISTARC/DIVI/IGP H” < @mindef.nl>,
@minlenv.nl>, @tno.nl>, “ @tno.nl>, - @vrzhz.nl>,
heeft niet stil gezeten!
kun jij zorgen dat LIMC hier ook van weet? En de groene mannen op LOCC?
Verstuurd vanaf mijn iphone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: [IFV]” Datum: 28 maart 2020 om 23:40:06 CET Aan: [IFV]’ , “ [IFV]’ , “ -
@minjenv.nl”, Kopie [1 FV]” , ‘ [IFV]” Onderwerp: Voorstel IM structuur / framework & tooling
Beste allen,
Na aanleiding van de diverse overleggen vorige week ben ik begonnen met de gedachten en het plan dat we hebben doorgesproken uit te schrijven. Het idee achter dit plan is met name een houvast te ontwikkelen waarmee we enerzijds een structuur hebben om de informatie die nu nog grotendeels los ‘rond’ gaat in een structuur te plaatsen en anderzijds ook te kunnen identificeren welke informatie er nog mist. Daarnaast krijgen we ook van allerlei kanten hulp op IM-gebied en informatie zelf aangeboden (dashboards, overzichten, data bronnen). Deze structuur kan dus helpen dit een plekje te geven en door de informatie te labelen ook snel weer terug te vinden. Tot slot kunnen we hier ook mee naar een technische implementatie gaan, waar Sander Koot (politie) ons mee wilt ondersteunen.
Ik heb dus met name geprobeerd om te kijken naar een structuur waarin we zowel de scenario’s, factoren, effecten en handelsperspectieven kunnen plaatsen. Ook waarbij we uiteindelijk dingen kunnen gaan volgen, dankzij de hulp van het LIMC in het LOCC. We hebben hier afgelopen week op diverse momenten over overlegd en zodoende ben ik tot het document in de bijlage gekomen. Het
[PaginanummerJ
p
document is wat lijving, en ik zal proberen er nog een slide-deck bij te maken, maar hopelijk pakt het niet alleen het plan (raamwerk) mee, maar ook de gedachten erachter én waar we naar toe willen. Voor de zekerheid is ook nog een excel bijgesloten met het raamwerk zelf zoals we dat vorige week besproken hebben.
Tot slot, is dit allemaal nieuw voor mij (ofja, binnen Nederland in ieder geval). Ik ben dus druk doende met afkortingen en namen te leren maar ook de formele (en verborgen ©) relaties. Ik hoop dus dat ik niemand hiermee voor het hoofd stoot. Ik waardeer in ieder geval jullie feedback. Zowel inhoudelijk, op de vorm als het proces. Ik leer graag van jullie en kijk ernaar uit om de volgende stappen hierin te zetten met jullie.
Kortom, ik hoor graag van jullie terug of ik hiermee ook jullie gedachten / behoeftes goed heb gevangen. We zouden dan ook meteen vanaf maandag a.s. hiermee aan de slag kunnen. Ik moet zelf ook even het werk in de sectie in de gaten houden maar ik help graag mee dit op te starten. Zoals gezegd kunnen we beginnen op papier en ondertussen aan het digitale gaan werken. Ik denk wel dat het belangrijk is om met onze partners (LOCC / LIMC) én onze leiding hierover af te stemmen. Maar jullie kunnen beter inschatten hoe / met wie we dat moeten doen. Ik ben altijd bereid tekst en toelichting te geven in ieder geval. Voor nu een fijn weekend alvast.
Met vriendelijke groet,
1
Op deze e-mail is de disclaimer van het IFV van toepassing.
Veiligheids— en Gezondheidsregio Gelderland—Midden maakt bij e—mail gebruik van SSL/TLS zodat gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld. Wij vragen u om er zorg voor te dragen dat SSL/TLS ook aan uw zijde ingericht is. Uw provider of
Q ict ond