Bs Zelforganisatie folder

of 16 /16
Wat we doen Hoe we dit doen; onze aanpak Waarom we doen wat we doen www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht'

Embed Size (px)

description

Berckeley Square dienstverlening Zelforganisatie

Transcript of Bs Zelforganisatie folder

 • 1. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Wat we doen Hoe we dit doen; onze aanpak Waarom we doen wat we doen
 • 2. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Waarom Zelforganisatie? Binnen Care en Cure vormt de relatie tussen zorgprofessional en klant het fundament voor het hele zorgproces. De toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden wordt gerealiseerd in het primaire werkproces. Dat maakt de potentie van zelf-organiseren binnen de zorg enorm. Autonomie, invloed en zelfbepaling verhogen de betrokkenheid, inzet en werkplezier van medewerkers. Zelforganiserende teams spelen sneller en adequater in op de vraag van de klant en besparen op indirecte kosten. Wanneer de zorgprofessional binnen heldere kaders de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om organisatie-doelen te realiseren vanuit eigen wijsheid, dan hoeft de organisatie de zorgprofessional (s) alleen nog maar te faciliteren.
 • 3. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Zelforganisatie is een andere manier van (samen) werken Zelforganisatie is geen structuurwijziging, het is een andere manier van samenwerken. Alle belanghebbenden worden er beter van: de patint wordt goed geholpen, de medewerker haalt meer voldoening uit zijn werk en deze interactie vertegenwoordigt een waarde die de financier wil bekostigen (effect per euro). Uit de relatie medewerker-patint volgen de ondersteuningsvragen aan de organisatie. Deze ondersteuningsvragen worden het eerst binnen het team gesteld (horizontale dialoog). Als het team er niet zelf uitkomt, dan stellen zij een vraag aan de leidinggevende (de verticale dialoog). Vanuit de lijn worden vervolgens ondersteuningsvragen aan de staf gesteld. Heel effectief. Medewerkers zijn daarna aan zet om de toegevoegde waarde in de relatie met de patint waar te maken. Dit doen zij zo zelf-organiserend als mogelijk. Een groot misverstand is dat de leidinggevende dan niets meer hoeft te doen! De leidinggevende gaat namelijk iets anders doen. De leidinggevende gaat sturing geven aan een zelforganiserend team.
 • 4. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' 4 principes van zelforganisatie Om te komen tot een succesvolle, duurzame ontwikkeling naar meer zelforganisatie, sturen wij op vier hoofdprincipes: 1. Contracteren op een helder kader; 2. Belonen van goed en gewenst gedrag (zo zelf-organiserend als mogelijk); 3. Inrichten van een ondersteunende structuur voor besluitvorming op de TAAK en LEREN in uitvoering (overleg- en leerstructuur); 4. Medewerkers eigenaar maken; medewerkers serieus nemen, inspireren en raken in hun eigen talent (relatie met de patint staat centraal)
 • 5. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Principe 1: contracteren op een helder kader Leidinggevenden maken het kader concreet met een duidelijk beschreven WAAROM (identiteit) en WAT (resultaten per belanghebbende). Er wordt gestuurd op dit kader. Medewerkers hebben, binnen vastgestelde kaders, de ruimte om eigen afwegingen te maken. Zij bepalen zelf de invulling van het HOE (plan van aanpak) en het WIE (talenten) binnen de aangereikte kaders. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan ontstaat een verticale dialoog waarin leidinggevenden top down het kader aanbieden en de medewerkers bottom-up ondersteuning vraagt om dit te realiseren. Deze dynamiek tussen leidinggevende en medewerker speelt op alle lagen van de organisatie. Voorwaarde voor succes is transparantie en feedback op de behaalde resultaten en de effecten van het eigen handelen binnen het kader van de medewerker.
 • 6. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Principe 2: belonen van goed en gewenst gedrag Alles wat je aandacht geeft groeit! Ontwikkel en bouw door vanuit de kracht van mensen en de kracht van het team. Dit kan door het goede en gewenste gedrag (in het kader van met informatie die de verandering bekrachtigen, is er sprake van versterkende feedback). Wanneer gewenst gedrag positief wordt gestimuleerd is dat versterkende feedback die de prestaties weer kan vergroten. Deze versterkende feedback heeft een sneeuwbaleffect om nieuwe gebeurtenissen meer plaats te laten vinden. Elke dag komen er situaties en nieuwe gebeurtenissen voor waarin medewerkers worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen. De leidinggevende ondersteunt de medewerkers om van deze uitdagingen succeservaringen te maken. Met specifieke, positieve triggers worden medewerkers steeds weer verleid tot het vertonen van gewenst gedrag. Dit is zet de goede voorbeelden in het zonnetje, maar zeker ook systematisch hoe zorg je dat iedereen altijd geprikkeld wordt het goede te doen?.
 • 7. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Principe 3: ondersteunde structuur TAAK en LEREN Passende, ondersteunende structuren scheppen de voorwaarden voor medewerkers en leidinggevenden om het gewenste gedrag te kunnen vertonen. Dat betekent dat je moet zorgen dat medewerker: kan afstemmen op de taak (het WAT en het HOE) elkaar volgens duidelijke spelregels kan ontmoeten in het leren De sturing richt zich dus op het structureren van relaties tussen de medewerkers binnen de organisatie en spelregels voor omgang. Er wordt beschreven op welke manier de dialoog binnen de organisatie wordt gevoerd. Voorbeelden: de kwaliteit van de interactie, besluitvorming, het doorwerken van de besluitvorming, frequentie van overleggen, spelregels in de samenwerking uitkomsten of de onderwerpen waarover de dialoog gevoerd wordt.
 • 8. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Principe 4: Eigenaarschap faciliteren en stimuleren Medewerkers voelen zich medeverantwoordelijk voor de doelen van de organisatie, wanneerzij zich verbonden voelen met de visie, een gemeenschappelijk beeld en wanneer zij van binnen worden geraakt op hun eigen identiteit en waarden. Activiteiten gericht op het vergroten van eigenaarschap: het voeren van de dialoog over het bestaansrecht van de organisatie zoeken naar ieders individuele bijdrage aan het bestaansrecht uitdragen en leven van de missie doorvoelen van de kernwaarden benoemen van de gemeenschappelijke doelen zoeken naar de inzet van ieders talent vertrouwen geven zicht ontwikkelen op eigen identiteit en drijfveren van de medewerker.
 • 9. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Onze opdrachtgevers Opella ouderenzorg Ipse de Brugge Viva Zorggroep Parnassia Bavogroep Brijder verslavingszorg Zorgcirkel
 • 10. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Meer weten of vrijblijvend kennismaken? Berckeley Square heeft ruime ervaring in het begeleiden van organisaties naar zelforganiseren. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Of bent u genteresseerd in een kennismakingsgesprek over zelforganisatie binnen uw instelling? Voor meer informatie of een afspraak met een van onze adviseurs belt u met Martine van der Linden: 020 681 23 48. Adviseurs Zelforganisatie Raymon Geurts [email protected] Katja le Clercq [email protected] Emiel van Eijk [email protected]
 • 11. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Wat we doen Hoe we dit doen; onze aanpak Waarom we doen wat we doen
 • 12. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Wat we doen Advies, begeleiding en training, in onder meer: o Trajecten: missie, waarden en visie formuleren en levend maken binnen en buiten de o o o o o organisatie Zelforganisatie: heldere kaders, slimmer werken, ruimte voor professionals, toegevoegde waarde voor individu en teams, eigenaarschap ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen, innoveren en pionieren Gedeeld leiderschap: persoonlijk leiderschap, teamontwikkeling en management development Coaching van individu en teams binnen de kaders van hun veranderopdracht. Coaching van interne coaches om te werken als ambassadeurs van de ingezette verandering. Duurzame inzetbaarheid: door optimaal gebruik maken en stimuleren van talent ervoor zorgen dat de juiste mens op de juiste plek op het juiste moment is Procesinnovatie: verbeterpotentie, veranderroutes, innovatiekracht, samenwerking in werkprocessen en ketens. Analyse van cijfers, creatieve methoden voor herontwerp, pakken van 'laaghangend fruit' en investeren in fundamentele verbeteringen.
 • 13. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Hoe we werken; onze aanpak Veranderkracht in de organisatie ontsluiten en inzetten om resultaat te boeken Procesbegeleiding in het vaststellen van de basis; visie en missie Persoonlijke en teamontwikkeling om vanuit ieders persoonlijk leiderschap sturing en richting t geven aan de wens van de organisatie Advies en ondersteuning om optimaal gebruik te maken van talent in de organisatie Onze werkstijl: Co-creatie - Continue dialoog Verwondering - Openheid Scherpte Focus Bewustwording - beweging In en uit de comfort zone Energie en inspiratie delen - want delen is vermenigvuldigen. Leren met verschillende generaties
 • 14. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Waarom we doen wat we doen GELUKKIG ORGANISEREN; We geloven dat het geluk van de medewerker bijdraagt aan het geluk van de organisatie. Als het geluk van de medewerker en het geluk van de organisatie in harmonie samenkomen leidt dit tot optimale prestaties van de medewerker n de organisatie. SAMEN BOUWEN; samen met opdrachtgevers bouwen wij aan gelukkige organisaties. Bedrijven die waarde toevoegen voor alle stakeholders: o doelen behalen (winst en diensten/producten); o medewerkers kunnen talenten ontplooien en waarde leveren o tevreden klanten o tastbaar en zichtbaar, positief en constructief maatschappelijk resultaat CREDO: 'verbinden op de kern, versnellen vanuit de kracht We gaan terug naar de kern. We ontsluiten het potentieel dat al aanwezig is in de organisatie. We boeken resultaat door te versnellen vanuit deze kracht.
 • 15. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Wie we zijn We zijn een kwalitatief hoogwaardig organisatie adviesbureau en vormen met 10 professionals een team. Adviseurs Raymon Geurts Zillah van Venrooij Peter Nientied Cyril Moonen Katja le Clercq Jaap van Dijk Evert Karman Emiel van Eijk Anne Jan de Wit Dorrit Huppes
 • 16. www.berckeleysquare.nl 'verbinden op de kern, versnellen vanuit individuele kracht' Vrijblijvend kennismaken| Ontwikkeladvies Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Of bent u genteresseerd in een ontwikkeladvies? Voor meer informatie of een afspraak met een van onze adviseurs belt u met Martine van der Linden: 020 681 23 48. U kunt natuurlijk ook mailen: [email protected]