Bruggeske 2005-1 maart

download Bruggeske 2005-1 maart

of 40

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  246
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bruggeske 2005-1 maart

 • t B r u g g e s k e j g 3 7 ma a r t 2 0 0 5 n u mm e r 1 .

  't Bruggeske driemaandelijks tijdschrift van de Heemkring " Hoghescote v.z.w. " te Kapellen.

  Zetel: Antwerpsesteenweg 2 - Bus 2 - 2950 Kapellen.

  37e jaargang nummer 1 1 maart 2005 _______________________________________________________

  In dit nummer...

  - Bladwijzer. - 1- Jaarverslag werkingsjaar 2004. - 2 - Lidkaart 2005. - 3- Eerste lijst ereleden 2005 - 4- Heemkundige boekenbeurs. - 5- Geschonken aan Hoghescote. - 5- Waarom De Kroon ? - 6- Besparingsvoorstel - 7- Evaluatie van de enqute t Bruggeske - 8 - Publiciteit van toen - 9- Viering vader Raemaekers 90 jaar.(deel 2) - 10- Mededeling. - 16- Onafhankelijksfeesten in Kapellen 1905. - 17 - Oom Roger en de SR AIR 40: Belgen en Nederlanders in de Franse Militaire inlichtingendienst 1939-1942.(deel 2) - 19- Noorse V.V. (deel 2) - 26- Wandeling in domein Geelhand. - 32- De volkstelling van Kapellen anno 1693 (deel 3). - 33

  Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem ondertekende bijdrage.____________________________________________________________________________

  Verantwoordelijke uitgever: Balbaert Roger - Parkweg 2 - 2950 Kapellen. Tel: 03.664.57.22.Kaftontwerp: T. Hanssens.Redactie: Eikvarenlaan 19 - 2950 Kapellen Tel: 03.605.50.86.Redactieraad: Jef Herman, Marcel Dondelinger en Jan Vanderhaeghe.Lay-out publiciteit: Copy Service Center Dorpsstraat 39 - 2950 Kapellen Tel: 03.605.42.67.

  2005 - Copyright "Heemkring Hoghescote v.z.w" Kapellen.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgever.

  De Heemkring "Hoghescote v.z.w" werd opgericht op 23 december 1968.____________________________________________________________________________

  t Bruggeske verschijnt 4 maal per jaar. Deze nummers kan men bekomen voor 10 Euro en u is dan abonnee van Hoghescote v.z.w. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekening nr. 413-7205071-65 ten name van Heemkring Hoghescote v.z.w. Antwerpsesteenweg 2 Bus 2, 2950 Kapellen, met de vermelding "Bruggeske".

  Losse nummers van t Bruggeske, voor zover nog voorradig: 3 Euro.

  1

 • t B r u g g e s k e j g 3 7 ma a r t 2 0 0 5 n u mm e r 1 .

  Jaarverslag werkingsjaar 2004.Het jaar 2004 zal als historisch hoogtepunt in de geschiedenis van Heemkring Hoghescote opgetekend blijven. De grote doelstelling die wij ons gesteld hadden, werd immers met gerealiseerd: het bekomen van een eigen geschikte locatie waar we onze activiteiten kunnen verder zetten.

  Toen ons in het begin van het jaar werd medegedeeld dat het woonhuis gelegen aan de Dorpsstraat 36, waarin onze archieven waren ondergebracht, tegen juli diende ontruimd, brak een hectische strijd tegen de tijd aan.Het gemeentebestuur werd zodanig bestookt met onze verzoeken dat uiteindelijk een lokaal werd toegezegd dat voldeed aan onze behoeften: de kelderverdieping van het oud-gemeentehuis. Alhoewel deze ruimte bij ons eerste bezoek op een puinhoop geleek, slaagden wij erin tegen de vooropgestelde tijd dit lokaal om te toveren tot een geschikte plaats waar wij zowel onze vergaderingen kunnen houden en ons archiefmateriaal in bewaren. Wij willen hierbij dan ook het twintigtal bereidwillige leden nogmaals danken voor hun medewerking want zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

  Tenslotte werd ons nieuw lokaal, dat de vroegere plaatselijke benaming De Kroon meekreeg, op 23 juni 2004 officieel geopend. De sfeervolle receptie opgeluisterd door een muzikaal ensemble werd bijgewoond door tal van prominenten zoals: Minister Dirk Van Mechelen, het Gemeentebestuur, onze ereleden en talrijke vrienden van heemkundige kringen uit de regio.

  Nu we de infrastructuur hebben, kunnen we verder werken aan de uitbreiding van onze doelstellingen: het uitdiepen van het verleden en het bewaren van het huidige dorpsleven van onze gemeente. Deze opdrachten zijn erg tijdrovend en vergen veel opzoekwerk waarbij alle hulp welkom is. Het bijhouden en klasseren van krantenknipsels en eventueel inbrengen in de computer, opzoekingen in het rijksarchief, het maken van fotos in de gemeente, meewerken aan activiteiten, het zijn allemaal interessante taken waaraan iedereen kan meewerken. Deze werkzaamheden worden bovendien in groepsverband uitgevoerd waarbij het samenzijn onder gelijkgezinden zorgt voor een gezellige sfeer. Beste leden of sympathisanten, heb je wat vrije tijd en wil je deze nuttig besteden, neem dan even contact. De contactadressen zijn u wel bekend.

  Alhoewel de renovatie van ons lokaal voor een deel door het gemeentebestuur bekostigd werd, diende de inrichting en het aanschaffen van nieuwe opslagrekken uit eigen middelen betaald. Gelukkig werd door een jarenlange zuinige omgang met de uitgaven en anderzijds het doordacht aanwenden van de lidgelden van onze vele

  2

 • t B r u g g e s k e j g 3 7 ma a r t 2 0 0 5 n u mm e r 1 .

  trouwe leden een spaarpotje opgebouwd waardoor wij erin slagen de financile balans in evenwicht te houden. Omdat de grote uitgaven achter de rug zijn, kunnen wij vanaf nu onze middelen nog meer aanwenden voor het aankopen van alle nuttige informatie betreffende onze gemeente.Om het publiek en vooral onze leden nog meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van onze documentatie, zullen wij vanaf 1 januari 2005 onze archieven tweemaal per maand openstellen. Voor een gericht opzoekwerk kan u bovendien steeds om een persoonlijk onderhoud vragen, wij staan u graag te woord.

  Ook dit jaar zullen er weer verschillende activiteiten plaats vinden. Zo staat nu reeds vast dat een tentoonstelling 150-jaar Post te Kapellen zal gehouden worden in het oud-gemeentehuis van 9 t.e.m 18 september en dit ter herdenking van de 150ste verjaardag van het openen van het postkantoor te Kapellen op 15 augustus 1855.Tevens zijn er volgende activiteiten gepland: Op dinsdag 22 maart 2005 om 13.30 uur. In het Dienstencentrum t Bruggeske - Geschiedenis van Kapellen 2de deel. Gevolgd door: - Nacht van de Geschiedenis.In t Kerkske Kapelsestraat 182 Kapellen dit om 20.00 uur.Tal van andere initiatieven voor uitstappen en lezingen zijn nog in voorbereiding en worden tijdig aan de leden medegedeeld.

  Het bestuur van Heemkring Hoghescote blijft zich verder inzetten voor het behoud van het Kapelse erfgoed en hoopt daarvoor te mogen rekenen op de steun van hun talrijke en vooral trouwe leden.

  Het bestuur van Heemkring Hoghescote.

  LIDKAART 2005.

  Wij danken zeer hartelijk al de leden voor het vertrouwen en de steun die zij aan de Heemkring Hoghescote blijven geven.

  Als u tijdig uw abonneegeld heeft betaald, zal u hierboven uw lidkaart voor het jaar 2005 bijgevoegd zien. Is dit niet het geval dan heeft u uw abonneegeld zijnde 10 Euro, nog niet overgemaakt.

  Het bestuur van Heemkring Hoghescote

  3

 • t B r u g g e s k e j g 3 7 ma a r t 2 0 0 5 n u mm e r 1 .

  Eerste lijst van ereleden 2005.De heer Berghmans Pierre Platanendreef 68 2950 KapellenFamilie Blankers - Leers Dorpsstraat 53 2950 KapellenE.H. Boonants G. Pr. Boudewijnlaan 138 bus 8 2610 WilrijkMevr Budding Egberdina Partizanenstraat 110 2950 KapellenDe heer Cleiren Walter Jachthoornstraat 26 8800 RumbekeFamilie Dillien - Smets Rode Kruislaan 3 2950 KapellenFamilie Eggermont - Raemaekers Heidestraat 74 2950 KapellenDe heer Geelhand de Merxem Chr. Kapelsestraat 200 2950 KapellenDe heer Geudens Henri Bevrijdingslei 39 Bus 6 2950 KapellenDe heer Geyskens Augustinus Kon. Elisabethlei 59 2950 KapellenDe heer Gijsen Gerard Dorpsstraat 62 Bus 1 2950 KapellenDe heer Helsen Koen Zilverlindendreef 2 Bus 1 2950 KapellenDe heer Hendrickx Felix Kantanjedreef 77 2950 Kapellen

  Het Witte Paard Grensstraat 2 2950 KapellenDe heer Janssens Frans Kapelsestraat 291 2950 KapellenDe heer Janssens Matheus Essenhoutstraat 251 B 4 2950 KapellenFamilie Janssens - Smits Bevrijdingslei 10 2950 KapellenDe heer Jennes Alexander Boerendijk 3 2180 EkerenDe heer Keukelinck Marcel Oorderseweg 19 2180 EkerenMevr Lathouwers Louisa Kapelsestraat 126 2950 KapellenDe heer Lathouwers Jos Kapelsestraat 138 2950 KapellenDe heer Lenaerts Jacques Hoevensebaan 57 2950 KapellenDe heer Meynen Albert Sparrenlaan 24 3270 ScherpenheuvelDe heer Meyvis Leo Hoevensebaan 70 2950 KapellenDe heer Muchez Ludovicus Sparrenlaan 27 2950 KapellenMevr Nagels Julienne Chr. Pallemansstraat 26 2950 KapellenMevr Nagels Maria Chr. Pallemansstraat 72 2950 KapellenDe heer Osterrieth Max Ph. Spethstraat 139 2950 KapellenDe heer Peeters Stef Zilverenhoeklaan 15 2950 KapellenDe heer Pelckmans Rudi Kapelsestraat 240 2950 KapellenDe heer Possemiers Jose Hoogboomsteenweg 18 2950 KapellenDe heer Robert Fernand Kon. Albertlei 128 2950 KapellenDe heer Rombouts Dirk Vinusakker 100 2950 KapellenMevr Rommens Gilberte Essenhoutstraat 47 2950 KapellenFamilie Ruiz de Arcaute Miguel Franselei 13 2950 KapellenFamilie Schelfout - Elseviers Nieuwelaan 4 2950 KapellenDe heer Smolders Wilhelmus Ertbrandstraat 249 2950 KapellenMevr Somers Maria Engelselei 13 2950 KapellenDe heer Van de Perck Luc Olmendreef 7 2950 KapellenDe heer Van de Perre Alfons Kerkstraat 7 B 15 2950 KapellenDe heer Van den Kerckhove Charles Marcottedreef 16 2950 KapellenDe heer Van Den Kieboo