Broedplaats Amsterdam - Amstelveen / Arbeidsmarktconferentie SIGRA

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  78
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Broedplaats Amsterdam - Amstelveen / Arbeidsmarktconferentie SIGRA

1. Het zorgberoep van de toekomstverdiepingssessieSaskia Schalkwijk, SIGRA en Zorginstituut NLCorine Latour, Hogeschool van AmsterdamKlaus Boonstra, College Zorg Opleidingen 2. Innovatie zorgberoepen enopleidingen en de zorgvraagAdam-Aveen in 2030Saskia SchalkwijkDirecteur externe betrekkingen SIGRAProjectleider Broedplaats Adam-Aveen Zorginstituut NL 3. VRAAG VAN MINISTER VAN VWS De Minister van VWS adviseren over eentoekomstgerichte beroepenstructuur eneen daarop afgestemd flexibelopleidingscontinum voor degezondheidszorg in Nederland Commissie Innovatie zorgberoepen- enopleidingen ingesteld o.l.v. Marian Kaljouw 4. UITGANGSPUNTEN COMMISSIE1. Nieuwe definitie van gezondheid2. Van aanbod naar vraag, wat is ernodig in 2030?3. Richten op functioneren 5. Definitie van gezondheidGezondheid is een toestand van vollediglichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn.(WHO, 1948)Gezondheid is het vermogen van mensen zich aante passen en eigen regie te voeren, in het lichtvan fysieke, emotionele en sociale uitdagingenvan het leven. Gezond zijn betekent zich kunnenaanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben,een balans weten te handhaven of te hervindenzowel lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk.(ontleend aan Huber et. al. 2011) 6. in 2030Van aanbod naar vraag in 2030Beroepen OpleidingenHoeWieWaarZorgvraag 2030Wat 7. Gericht op functioneren: door TNO 8. De drie broedplaatsen 9. Indicatie zorgvraag 2030Prognoses demografie 2030Leeftijds-categorieFriesland Amsterdam Amstelveen Rotterdam0-19 138.000(-12%)170.000(+5%)24.000(+26%)143.000(+5%)20-64 341.000(-10%)560.000(+4%)52.000(+7%)400.000(+2%)65-74 84.000(+28%)78.000(+54%)10.000(+40%)61.000(+33%)75 + 87.000(+74%)61.000(+56%)12.000(+43%)56.000(+30%)Totaal 650.000(+0%)870.000(+10%)98.000(+18%)660.000(+7%)% 65 jaaren ouder 26% 16% 22% 18% 10. Prognoses chronische aandoeningen2030Friesland Amsterdam Amstelveen RotterdamEen of meerchronischeaandoeningen307.000 (+10%) 405.000 (+16%) 46.000 (+18%) 304.000 (+9%)Multimorbiditeit 179.000 (+16%) 234.000 (+20%) 27.000 (+22%) 164.000 (+11%)Meestvoorkomendeaandoening171.000Bew. apparaat47.000Astma/COPD44.000Incontinentie202.000Bew. apparaat62.000Astma/COPD56.000Incontinentie21.000Bew. apparaat9.800Kanker7.500Astma/COPD123.000Bew. apparaat54.000Astma/COPD44.000Diabetes MellitusMeest stijgendeaandoening+71%Dementie(18.000)+44%Dementie(12.000)+44%Dementie(2.400)+28%Dementie(12.000)Indicatie zorgvraag 2030 11. Prognoses chron. problematiek jeugd 2030Friesland12-18 jaarAmsterdam13-17 jaarAmstelveen12-18 jaarRotterdam4-12 jaarOmvangchronischeproblematiek21.000 (-16%) 16.100 (+8%) 1.700 (+37%) 18.000 (+7%)>1 chronischprobleem9.000 (-16%) 5.700 (+8%) 400 (+37%) 5.200 (+7%)Top 3 7.800 Allergie5.700 Hoofdpijn5.500 Astma6.300 Hoofdpijn4.900 Astma4.000 Eczeem1.000 Hoofdpijn650 Astma400 Motorischeproblemen8.000 Eczeem5.100 Allergie4.800 AstmaIndicatie zorgvraag 2030 12. Prognoses functioneren ouderen 2030Friesland Amsterdam Amstelveen RotterdamZonderproblemen100.000(+40%)68.000 (+49%) 13.000(+42%)59.000 (+34%)Metproblemen70.000 (+60%) 70.000 (+60%) 8.700 (+40%) 58.000 (+30%)Meestvoorkomendeproblematiek35.000 (50%)Mobiliteit +/-lichte/matigedementie35.000 (50%)Mobiliteit +/-lichte/matigedementie5.200 (60%)Mobiliteit +/-lichte/matigedementie33.000 (57%)Mobiliteit +/-lichte/matigedementieMeeststijgendeproblematiek>70% alleprofielen metlicht/matigedementie107%Ernstig fysiek+/-lichte/matigedementie(7.100)40-45% alleprofielen34%Mobiliteit(30.000)Lichte/matigedementie, geenfys problemen(3.100)Indicatie zorgvraag 2030 13. Indicatie zorgvraag 2030Prognoses functioneren ouderen 2030naar stadsdeel: met functioneringsproblemenStadsdeel 2030 % verandering2030 t.o.v. 2012Centrum 7.600 +89%Nieuw West 13.000 +41%Noord 9.600 +47%Oost 10.000 +98%West 9.500 +74%Zuid 13.000 +41%Zuid Oost 7.200 +85% 14. Prognose Zorgvraag Amsterdam Noord 2030Schattingen op basis van demografische ontwikkelingen9.600 functioneringsproblemen (+47%)7.300 risico op psychische aandoeningen (+58%)49.000 chronische aandoeningen: 19.000 1 chronische aandoening (+19%) 30.000 > 1 chronische aandoening (+35%)19 jaar en ouderchronische klachten/aandoeningen:Functioneringsproblemen 65 jaar en ouder: 516 lichte/matige dementie4.824 mobiliteit -/+ lichte/matige dementie2.855 mobiliteit en zelfzorg -/+ lichte/matige dementie 875 ernstig fysiek -/+ lichte/matige dementie 521 ernstige dementiePsychische aandoeningen (alle leeftijden): Stemmingsstoornissen (bij huisarts) Angststoornissen (bij huisarts) Schizofrenie (bij huisarts)Chronische aandoeningen 19 jaar en ouder: 26.326 bewegingsapparaat 7.840 Astma/COPD 7.484 Incontinentie 7.528 Diabetes Mellitus 5.432 Kanker 3.075 Hartinfarct 2.548 CVA 1.735 DementieChronische klachten/aandoeningen 13-17 jaar: Hoofdpijn Astma/bronchitis Eczeem Chronische vermoeidheid buikklachten ADHD Hartaandoening diabetes mellitus Anorexia/Boulimia Kanker8.700 (+35%)>75 jaar10.200 (+45%)65-74 jaar62.400 (19%)20-64 jaar24.900 (+17%)0-19 jaar10.300 risico op eenzaamheid (+41%)65 jaar en ouder13-17 jaar106.200 (+22%)Noord:45.000 Nederland14.000 ov Westers18.000 ov NWesters12.000 Marokko7.100 Suriname8.500 Turkije1.400 Nld Antillen19 -64 jaar 15. Prognoses functioneren Amsterdamse ouderen naarSociaal Economische statusLaagMiddenHoog 16. Conclusie Cijfers bieden fundament voor deindicatie aard en volume van dezorgvraag in Amsterdam enAmstelveen in 2030 Hoe ziet dan het zorgaanbod eruit? 17. Zorggebieden 2030 Zorggebieden 203019A VoorzorgPreventie van de wieg tot het grafVoor iedereenStart persoonlijk leefdossier (PLD)Gericht op functioneren en participerenContext betrekken werk, onderwijs,woningbouw, veiligheid, infrastructuur)Zorg en Welzijn verbindenD Hoogcomplexe zorgHoogcomplexeBehandeling &zorgAlle doelgroepenHoogcomplexe behandeling & zorgmultidisciplinair, specifiekB GemeenschapszorgZoveel mogelijk zelf, samen,de buurt, het netwerkInzet persoonlijk leefdossierMaximale inzet technologie(M-health, domotica, robotica)Context betrekken (werk, onderwijs,woningbouw, veiligheid, infrastructuur)Toegankelijk professioneel vangnetC Laagcomplexe zorgLaagcomplexe behandeling & zorgIntegraal, multidisciplinair, generiekIntegraal, multidisciplinair, specifiekInzet persoonlijk leefdossierSociaal knooppuntFunctioneren, participeren & de-escaleren 18. ExpertisegebiedenBevorderen van zelfstandig functioneren enparticiperen van mensen in hun eigen leefomgeving.1.Signaleren, monitoren en voorkomen van risicos enproblemen op het gebied van functioneren2.Stimuleren, ondersteunen en begeleiden vanfunctioneren en participeren3.Vaststellen (diagnostiek), herstellen, behandelen vanlaagcomplexe (definitie) problemen op het gebied vanfunctioneren4.Vaststellen (diagnostiek), herstellen, behandelen vanhoogcomplexe (definitie) problemen op het gebied vanfunctioneren 19. Professionele invulling gezondheidszorg 20. De Omslag 21. Nieuwe expertises1.De-escaleren2.Bevorderen van (zelfstandig)functioneren3.Integrale benadering (mensgericht i.p.v.kwaalgericht)4.Multicontextuele samenwerking (onderwijs,woningbouw, infrastructuur, veiligheid, werk)5.Technologische toepassingen 22. Volledige rapportage Indicatie Zorgvraag 2030 enprognoses van functioneren en chronischeaandoeningen in de drie broedplaatsen. Zie link:http://www.zorginstituutnederland.nl/beroepen+en+opleidingen/broedplaatsen