Brochure vrijwilligerswerk v1

download Brochure vrijwilligerswerk v1

of 16

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Meer over het vrijwilligerswk bij Stichting Humanitas in Rotterdam.

Transcript of Brochure vrijwilligerswerk v1

 • | Zorg | Welzijn | Huisvesting | Dienstverlening |

  Vrijwilligerswerk bij Humanitas

  Rotterdam!

 • ContactgegevensHoofdkantoorAchillesstraat 2903054 RL Rotterdam(010) 461 51 00info@stichtinghumanitas.nlwww.stichtinghumanitas.nl

 • Vrijwilligerswerk in de zorg Humanitas Centrum 7

  Humanitas Delfshaven 7

  Humanitas Akropolis 7

  Humanitas Hoogvliet 7

  Humanitas Noord en Kralingen-Crooswijk 7

  Humanitas Hoek van Holland 7

  Humanitas Charlois 7

  Humanitas Alexander 7

  Humanitas Feijenoord 8

  Humanitas IJsselmonde 8

  Humanitas Spijkenisse 8

  Vrijwilligerwerk bij de dienstverlening Home Start 10

  Aktie Frisse Lucht 10

  Buddyzorg 10

  Maatjesproject hiv en aids 10

  Maatjesproject slachtoffers mensenhandel 10

  Sociaal Isolement 10

  Steun bij Verlies en Rouw 10

  Samen Rentegreren 11

  Vrijwillige Thuisadministratie 11

  1

 • Stichting Humanitas in Rotterdam Ieder mens, van jong tot oud, van gezond tot hulpbehoevend, van arm tot rijk, is op zoek naar levensgeluk en kwaliteit van leven. Al sinds 1945 biedt Humanitas (tijdelijk) ondersteuning aan mensen bij de realisatie hiervan. Stichting Humanitas is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing waarin clinten, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen vol-waardig en gelijkwaardig deelnemen. Geworteld in de Rotterdamse samenleving biedt Humanitas zorg, welzijn, huisvesting en dienstverlening. U vindt Stichting Humanitas in Rotterdam, Capelle ad IJssel en op de Zuid-Hollandse Eilanden.

  Voor ouderen worden diverse manieren van zorg- en dienstverlening geboden, zoals huishoudelijke verzorging, persoonsalarmering, gespecialiseerde zorg en kleinscha-lig wonen voor mensen met dementie. Ook werkt Humanitas aan het voorkomen van sociaal isolement bij ouderen.

  U kunt bij Humanitas verder terecht voor: jeugdhulpverlening, financile hulpver-lening en opvang voor dak- en thuislozen, steun krijgen bij verlies en rouw of deel-nemen aan buddy- en maatjesprojecten voor chronisch zieken. Afhankelijk van het onderwerp ontwikkelt Humanitas initiatieven, veelal in samenwerking met anderen. Voorbeelden hiervan zijn kinderopvang, Prostitutie Maatschappelijk Werk en re-inte-gratietrajecten voor ex-gedetineerden.

  De eigen regie, zelfredzaamheid, omgaan met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en de ja-cultuur (veel moet mogelijk zijn) zijn de dragende principes van de orga-nisatie.

  Bij Stichting Humanitas werken ruim 3500 medewerkers en zijn meer dan 1800 vrijwilligers actief.

  Stichting Humanitas in Rotterdam

  De missie luidt:

  Stichting Humanitas biedt een hoogwaardig, divers en integraal aanbod op het gebied van zorg, wonen, welzijn en maatschap-pelijke dienstverlening aan diegenen die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben het eigen leven op eigen wijze vorm te geven en waarbij het nastreven van kwaliteit van leven in de betekenis van individueel ervaren levensvreugde en welbevinden voorop staat.

  2

 • VoorwoordWilt u als vrijwilliger aan de slag? Deze bro-chure geeft u een overzicht van het vrijwilli-gerswerk bij Stichting Humanitas. De keuze is groot en de mogelijkheden uiteenlopend.We weten dat niet iedere vrijwilliger hetzelfde zoekt en dat de motivatie van waaruit men vrij-willigerswerk wil verrichten sterk kan verschil-len. Niet alleen voor een ander willen zorgen kan de drijfveer zijn, maar bijvoorbeeld ook aan de persoonlijke ontwikkeling willen werken door werkervaring op te doen kan het uitgangs-punt zijn. Ons werk valt of staat met de inzet van men-sen die voor anderen op vrijwillige basis de handen uit de mouwen willen steken.

  Wij zijn zeer blij met de 1800 vrijwilligers die op enigerlei wijze bijdragen aan een zorgzame samenleving.Voor onze vrijwilligers hebben wij een vrijwilli-gersbeleid geformuleerd. Wij geven daarinaan welke positie vrijwilligers bij ons hebben, op welke manier wij graag op hen kunnen rekenen en op welke manier zij op ons. U ont-vangt dit beleid van uw vrijwilligerscordinator of kunt u dit document downloaden vanaf de website.In deze brochure geven we alvast in het kort de belangrijkste elementen daaruit weer en willen we alvast een beetje van de sfeer bij Humanitas laten proeven.We kijken uit naar een fijne samenwerking.

  Fijn dat u genteresseerd bent in het vrijwilligerswerk van Stichting Humanitas!

  Fijn dat u genteresseerd bent in het vrijwilligerswerk van Stichting Humanitas!

  3

 • KennismakingWanneer een vrijwilliger zich spontaan of naar aanleiding van wervingsactiviteiten aanmeldt vinden kennismaking en selectie plaats. Wanneer de belangstelling voor een be-paald onderdeel bekend is, wordt de kandidaat direct met de betreffende vrijwilligerscordina-tor in contact gebracht voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek komen tenminste de volgende onderwerpen aan de orde:

  De (bij het project) gebruikelijke procedure voor werving, selectie en de introductieperiode.

  De wijze waarop de kandidaat de informatie over de vrijwilligersvacature heeft verkregen.

  De doelstelling van de organisatie en de betreffende functie.

  De opvattingen over het vrijwilligerswerk. De introductieperiode of proeftijd van 2maanden (tenzij anders overeengekomen).

  De taken die door de vrijwilliger uitgevoerd gaan worden.

  Wensen van de kandidaat-vrijwilliger. De eisen die aan de vrijwilliger worden gesteld.

  De gevraagde tijdsinvestering en mogelijke werktijden.

  De verantwoordelijkheden van de vrijwilliger.

  De werkwijze en sfeer. Wat de vrijwilliger kan verwachten of wat hem wordt geboden (immaterieel en mate-rieel).

  Afspraken over het vervolg.

  VrijwilligersovereenkomstWaar mensen met elkaar samenwerken worden afspraken gemaakt.De meeste afspraken gaan over taakverdeling en over afbakening van verantwoordelijkheden. Zonder afspraken kun je eigenlijk niet samen-werken. Het doel van afspraken die met vrijwilligers worden gemaakt, is een duidelijke en eerlijke samenwerking. Je weet dan wat er van elkaarverwacht kan worden. Je kunt elkaar aanspre-ken op hetgeen je afgesproken hebt. De afspra-ken worden vastgelegd in een vrijwilligersover-eenkomst.

  Vrijwilligers bij Humanitas verrichten hun ta-ken bij individuele clinten of groepen clinten en valt in grote lijnen uiteen in:

  vrijwilligerswerk in de zorg dat plaatsvindt in een van de vestigingen van Humanitas

  vrijwilligerswerk bij de dienstverlening.

  4

 • Vrijwilligerswerk in de zorg

  Bij Humanitas Ouderenzorg omvat het vrijwil-ligerswerk zoal:

  bezoeken van bewoners; verzorgen van uitstapjes; assisteren bij (creatieve) activiteiten; helpen bij het klaarmaken van de warme maaltijden, uitdelen en opdienen;

  assisteren bij technische klussen; helpen achter de bar en in de restaurants; verzorgen van rondleidingen door de herin-neringsmusea;

  de uitleen van knuffeldieren; het begeleiden van bewoners naar het ziekenhuis; beheer en uitlenen van bibliotheek-boeken; verzorgen en onderhoud van dierenweide en de dieren;

  werkzaamheden op een afdeling (in groeps-verband, sfeer en gezelligheid bieden);

  bewoners halen en brengen naar allerlei activiteiten zoals naar de kapper, de fysiothe-rapeut,;

  bewoners behulpzaam zijn en wegwijs

  maken op de computer; helpen bij klusjes in de tuin of in de woning; muzikale ondersteuning bieden bij activitei-ten;

  ondersteuning bieden bij administratieve taken, hulp bij het verzenden van folders;

  mensen vervoeren (met de eigen wagen of de dienstwagen) naar een activiteit, de dok-ter, het ziekenhuis;

  Invullen van kleine individuele noden, bv. boodschappen doen, voorlexen uit de krant, samen een wandelingetje maken;

  maatijdbeleiding: hulp bieden aan bewoners die niet meer zelfstandig kunnen eten;

  meewerken aan het verfraaien van ruimtes bij bijzondere gelegenheiden zoals kerst, pasen, carnaval.

  Wanneer u genteresseerd bent in een van deze vormen van vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met een vrijwilligerscordinator bij u in de buurt. De gegevens vindt u hierna.

  5

 • Humanitas-Centrume-mail vrijwilligerscordinator: rdeotter@stichtinghumanitas.nl

  De Leeuwenhoek West Kruiskade 54, 3014 AW Rotterdam Telefoon: (010) 436 14 88

  Humanitas-Delfshavene-mail vrijwilligerscoordinator:ivanorsouw@stichtinghumanitas.nl

  Aert van Nes (Mllerpier) Sint Jobskade 10, 3024 EN Rotterdam Telefoon: (010) 244 49 90

  Witte de With Sint Jobskade 10, 3024 EN Rotterdam Telefoon: (010) 244 49 90

  Humanitas-Akropolise-mail vrijwilligerscordinator: vanwageningen@humanitasmac.nl

  Akropolis Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam Telefoon: (010) 461 51 00

  Gerrit Spronkersflat Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam Telefoon: (010) 461 51 00

  6

 • Berberishof Berberisweg 332, 3053 PJ RotterdamTelefoon: (010) 278 02 39

  Schiebroekse Parkflat Berberisweg 4, 3053 PJ Rotterdam Telefoon: (010) 278 02 00

  Zilverlinde Achillesstraat 290, 3054 RL RotterdamTelefoon: (010) 461 51 00

  Humanitas-Hoogvliete-mail vrijwilligerscordinator: fam.reek@online.nl

  Aveling Otheloweg 377-379, 3194 GR HoogvlietTelefoon: (010) 295 96 34

  Marthalaan Othelloweg 377-379, 3194 GR HoogvlietTelefoon: (010) 295 96 34

  Humanitas-Noord, Kralingen-Crooswijke-mail vrijwilligerscordinator: rkoole@stichtinghumanitas.nl

  Humanitas-Bergweg Bergwegplantsoen 10, 3037 SK Rotterdam Telefoon: (010) 443 61 00

  Jan van der Ploeghuis Hooglandstraat 67, 3036 PD Rotterdam Telefoon: (010) 466 70 28

  De Kleiweg Kleiweg 314, 3045 PM Rotterdam Telefoon: (010) 892 27 00

  Humanitas- Hoek van Hollande-mail vr