Brochure spring

of 2 /2
www.spring-breda.nl Deze folder is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend. WAAG Jij DE SPRONG EN START JE JE EIGEN BEDRijF IN SPRING? ZET SPRING VERDER IN BLOEI? WONEN, WERKEN éN ONDERNEMEN IN EEN LEVENDIGE WijK TE HUUR 013-5833540 BEL MET WONENBREBURG MAKELAARS VOOR MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK. VRAAG NAAR MARJO DOBBELAER OF LYNSEY GRAS. MINIMAAL INKOMEN VANAF 35.000 PER JAAR “ALS ZELF- STANDIGE WERK JE VEEL ALLEEN. IN SPRING VIND IK GELIJK- GESTEMDEN OM DE HOEK.” ALLEEN OP ZOEK NAAR WERKRUIMTE? Ben je freelancer of zelfstandig ondernemer en wil je liefst een aparte bedrijfsruimte? Informeer dan naar de leuke werkruimtes die in de buurt te huur zijn: de spring stores (winkels) en spring studio´s (werkstudio´s).

Embed Size (px)

Transcript of Brochure spring

Page 1: Brochure spring

www.spring-breda.nlDe

ze fo

lder

is m

et d

e gr

oots

t mog

elijk

e zo

rg s

amen

gest

eld.

Aan

de

inho

ud e

rvan

kun

nen

geen

rech

ten

wor

den

ontle

end.

Waag jij

de sprong

en start je je eigen

bedrijf in

spring?Zet jij spring verder in bloei?

Wonen,

Werken én

onder nemen

in een levendige

Wijk

te HUUr013-5833540

bel met WonenbrebUrg makelaars voor meer informatie of een afspraak. vraag naar marjo dobbelaer of lYnseY gras.

MInIMaal InkoMen vanaf € 35.000 per jaar

“als zelf- standIge

werk je veel alleen. In sprIng

vInd Ik gelIjk- gesteMden

oM de hoek.”

alleen op Zoek naar WerkrUimte?Ben je freelancer of zelfstandig ondernemer en wil je liefst een aparte bedrijfsruimte? Informeer dan naar de leuke werkruimtes die in de buurt te huur zijn: de spring stores (winkels) en spring studio´s (werkstudio´s).

Page 2: Brochure spring

spring ligt aan de rand van de wijk Heuvel, dichtbij de stad. Er zijn veel parken in de buurt waar je lekker kunt picknicken, wandelen of fietsen. Met de vernieuwing van het Dr. Struyckenplein zijn Jumbo en Lidl op loopafstand. Kortom: de hele buurt wordt vernieuwd. Dit zie je ook als je rondrijdt in de aangrenzende straten van Kronen burgwerf en langs

het indrukwekkende gebouw ‘De Kroon’. En wie op zoek is naar een basisschool voor zijn kind(eren),

vindt die in de buurt.

Omdat iedereen anders isSpring houdt rekening met verschillen in woonwensen. Daarom bestaat Spring uit allerlei soorten woningen en bedrijfsruimten. je vindt hier eengezinswoningen, woon-werkwoningen, appartementen, studio´s, stores, studentenwoningen en woningen voor een bijzondere doelgroep. parkeren is overal gratis in Spring en altijd

aan de voor- of achterkant van de woningen.

VerwarmenOm de woningen en werkruimten in Spring te verwarmen

en te koelen is een duurzaam energiesysteem geïnstalleerd. Dit is een collectief warmte-koudeopslagsysteem.

eengeZinsWoningen met tuin

Laat hier je droom werkelijkheid worden. Wil je in je eigen huis werken? In een professionele, lichte en ruime werkomgeving? Dan is dit jouw nieuwe plek! De woon-werkwoningen maken de

combinatie tussen wonen en werken gemakkelijk. De werkruimte op de begane grond is geschikt voor bijvoorbeeld een atelier, kantoor of praktijk.

SprIng IS De naam van een nIeuW DeeL van De BreDaSe WIjk HeuveL,

Waar Het gOnSt van De jOnge energIeke BeDrIjvIgHeID. DIt

geBIeD IS Dé pLek Om WOnen en Werken te cOmBIneren.

creatIvIteIt kOmt HIer tOt BLOeI. je OnDernemerSDrOOm WOrDt HIer cOncreet. SprIng IS jOuW SprIng-

pLank naar De vOL-genDe Stap.

huur-prIjs vanaf € 970 per maanD

huur-prIjs vanaf € 800

per maanD

“eIndelIjk weer

wonIngen Met tuIn”

De laatste jaren zijn in Breda vooral nieuwbouwappartementen opgeleverd. De eengezinswoningen met tuin in Spring brengen daar verandering in. Wonen voor een aantrekkelijke prijs!

• de woonkamer richt zich op de tuin• de keuken ligt aan de straatkant• drie slaapkamers op de eerste verdieping• vaste trap naar de zolder met dakraam • berging in de tuin

EEn woon-wErkwoning waar jE trots vErdEr

kunt groEiEn!

via de trap in de afgesloten privé-opgang loop je naar het woongedeelte: • woonkamer met open keuken

van 50 m2 met erker en dakterras• keuken volledig ingericht met

luxe apparatuur• drie slaapkamers

Werkruimte op de begane grond:• 60 m2

• plafondhoogte is 3,5 meter• eigen toilet• aansluiting voor pantry• toegang tot de tuin