Brochure New Finance 2015

of 18 /18
Uw Financiële Navigator Inkomens- en vermogensplanning

description

 

Transcript of Brochure New Finance 2015

Page 1: Brochure New Finance 2015

Uw Financiële Navigator Inkomens- en vermogensplanning

Page 2: Brochure New Finance 2015
Page 3: Brochure New Finance 2015

‘Een financieel planner zet het leven van zijn klanten en de daarbij behorende levensdoelen centraal en ziet geld en financiële producten als een middel om

deze levensdoelen te realiseren’

WelkomOm uw levensdoelen en dromen financieel te kunnen realiseren, zoekt u een partner die betrokken, betrouwbaar en innovatief is. Iemand met visie over de diverse routes die u helpen uw financiële dromen te realiseren. Van deze partner verwacht u persoonlijke aandacht, iemand die u inzicht geeft zodat u de ruimte krijgt om zelf te ontwikkelen. Door onze objectieve en persoonlijke benadering kunt u zich richten op de zaken die er voor u toe doen.

U zoekt samenwerking met een partner waarmee u ideeën over uw toekomst kunt uitwisselen, transparant is in zijn werkwijze en zijn ervaring kan inzitten om u op passende wijze naar uw financiële doel te begeleiden. New Finance is deze partner. U krijgt de gelegenheid uw dromen te realiseren terwijl wij uw financiële positie bewaken. Of u ondernemer bent, een goede baan heeft, of een kapitaaltje heeft opgebouwd, wij begeleiden u bij het realiseren van uw wensen en dromen.

Page 4: Brochure New Finance 2015

NEW FINANCE

Page 5: Brochure New Finance 2015

Over onsDe naam New Finance verwijst naar de nieuwe manier van werken in financiële advisering. Dienstverlening waar niet de financieel adviseur, maar u zelf aan het roer staat. New Finance is slechts de deskundige navigator die u voorziet van alle relevante kennis en informatie, u de opties van verschillende routes laat zien zodat u zelf weloverwogen een besluit kan nemen welk traject u volgt zodat u uw wensen en doelen kunt realiseren.

‘’In onze rol als financieel navigator is uw financiële toekomst onze zorg’’

Page 6: Brochure New Finance 2015

WERKWIJZE

In de werkwijze van New Finance worden de verschillende fases van het financieel planningsproces duidelijk van elkaar gescheiden. Dit geeft u helder en transparant inzicht.

Page 7: Brochure New Finance 2015

KennismakingHet is goed te realiseren dat in het proces van financiële planning een zeer persoonlijk contact wordt aangegaan met de financieel planner. Uw financieel planner wordt de vertrouwenspersoon voor alles dat met uw financiën te maken heeft. Niet eenmalig, maar voor langere tijd, misschien wel de rest van uw leven of zelfs voor uw nabestaanden.

Om u op adequate wijze te helpen uw doelen te bereiken, is het van belang elkaar goed te leren kennen. Verwachtingen moeten worden afgestemd om teleurstellingen in het verdere proces te voorkomen. Niet iedereen kan of wil zich immers op dit pad begeven.

In het kennismakingsgesprek stemmen wij onze dienstverlening met u af en maken afspraken over de vergoeding.

Page 8: Brochure New Finance 2015
Page 9: Brochure New Finance 2015

InventarisatieIn de inventarisatiefase stemmen wij met u af op welke wijze u uw doel wilt bereiken; via de snelste route met mogelijke risico’s, of via een rustige route die mogelijk wat langer duurt. Wij achterhalen wat bij uw persoonlijkheid past en waar u zich prettig bij voelt, wat u al heeft geregeld en wat uw dromen en doelen zijn. Pas als dit volledig in beeld is, kan worden overgegaan naar de volgende fase.

Persoonlijk Financiële Analyse (Uw Financieel Vertrekpunt)

Voordat wij een advies presenteren, brengen wij uw actuele financiële situatie gedetailleerd en volledig in kaart. Alleen op die wijze kunnen wij tot een gefundeerd advies komen. Zelfs al heeft uw adviesbehoefte betrekking op een beperkt deel van uw financiën. Immers, als er één deel van de route wordt gewijzigd, heeft dat ook invloed op andere onderdelen.

In ‘Uw Financieel Vertrekpunt’ wordt op heldere wijze inzicht gegeven in de financiële koers zoals u die nu volgt op het gebied van uw inkomen, uitgaven en de ontwikkeling van uw vermogen.

U krijgt niet alleen inzicht in uw situatie als u gelukkig en gezond uw pensioen haalt, maar wij laten u ook de gevolgen van vervelende situaties als arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid zien. U wilt immers goed voorbereid zijn op eventuele calamiteiten.

Uiteraard wordt in ‘Uw Financieel Vertrekpunt’ al rekening gehouden met de wensen en doelen die zijn besproken. Belangrijk aspect hierbij is bijvoorbeeld de vraag wat het gewenste uitgavenbudget is om te kunnen leven zoals u dat wenst. Ook wordt duidelijk wanneer en hoeveel u eventueel tekort komt en of het vermogen toereikend is om dit aan te vullen.

In ‘Uw Financieel Vertrekpunt’ wordt stilgestaan bij de juridische gevolgen van de afspraken die u in reeds opgestelde huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereen-komst of testament heeft gemaakt. Bij de bespreking van ‘Uw Financieel Vertrekpunt’, wordt er uitgebreid ingegaan op de mate van risico die u wilt lopen met uw spaargeld of vermogen. Nu heeft u immers pas echt goed inzicht in uw financiële toekomst.

Page 10: Brochure New Finance 2015

Persoonlijk Financieel Advies (Uw Financiële Routeplanner) ‘Uw Financiële Routeplanner’ bestaat uit de onderdelen Inkomensplanning en Vermogensplanning. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om de juridische afspraken beter op uw actuele wensen aan te laten sluiten.

InkomensplanningIn dit deel van het advies gaan wij in op de mogelijkheden die er zijn om uw gewenste uitgaven daadwerkelijk te kunnen realiseren. Wij adviseren u eventueel stappen te ondernemen met uw pensioen, hypotheek, lopende lijfrente- en kapitaalverzekeringen. Ook doen wij u aanbevelingen om te komen tot verbeteringen van uw fiscale situatie en het afdekken van de inkomensrisico’s bij arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

VermogensplanningNatuurlijk weet u dat het voor het behalen van uw doelen essentieel is om uw vermogen op de juiste wijze te verdelen. Maar wat is de juiste wijze? In onze visie is niet het hoogste rendement leidend, daarvoor zijn er genoeg beursgoeroes actief die u droomrendementen voorhouden. Voor ons is het van belang dat u met een gerust hart gaat slapen omdat u weet dat uw doelen binnen het afgesproken risico worden gerealiseerd. Hoe u dat kunt realiseren? Door uitvoerig uw doelen in kaart te brengen en het risico voortdurend op uw persoonlijk situatie af te stemmen. New Finance neemt u deze zorg uit handen door uw vermogensontwikkeling voortdurend te monitoren en te controleren of deze binnen de doelen van uw financiële planning valt.

Page 11: Brochure New Finance 2015

Indien nodig, zullen wij u adviseren over het bijstellen van de verdeling van uw vermogen. Een verantwoorde balans tussen meer en minder risico is essentieel voor het realiseren van de doelstelling.

Wilt u meer weten over wat vermogensplanning van New Finance voor u kanbetekenen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag hier de digitale brochure ‘Houd uw vermogensplanning op de juiste koers’ aan.

Onderhoud van het financieel planZoals ieder plan heeft ook een financieel plan pas echt toegevoegde waarde als dit regelmatig wordt getoetst aan de actualiteit en er op basis hiervan wordt bijgestuurd. U kunt onderweg immers talrijke hindernissen of meevallers tegenkomen en moet het plan worden aangepast. Wellicht heeft u een erfenis ontvangen, is uw inkomen gewijzigd, uw bedrijf goed verkocht of is u ontslag aangezegd. Slechts enkele voorbeelden die een wijziging van de route vragen. Daarom biedt New Finance het ‘doorlopend financieel adviesplan’ aan dat wordt afgestemd op uw specifieke behoeften. Hierbij wordt uw actuele situatie periodiek getoetst en zo nodig aangepast.

’Alleen met actieve routeplanning bereikt u efficiënt uw doel’’

Financiële planning is meer dan een dik rapport vol adviezen en grafieken. Wij zien een adviesrapport als het begin van een traject om uw financiën opnieuw te structureren. Daarom zorgen wij ervoor dat ons advies omgezet kan worden in daden. Als u wilt, bieden wij volledige begeleiding aan bij de implementatie van ons advies.

Page 12: Brochure New Finance 2015

OVER ONS

Page 13: Brochure New Finance 2015

New Finance“Financieel advies zonder de afhankelijkheid en beperkingen van productaanbieders.”

Met die visie is Roger van Stuyvenberg in 2005 als zelfstandig financieel planner gestart. Wat destijds vooruitstrevend was is inmiddels de norm. De visie dat een goed advies voor de klant nooit betaald kan worden door een productaanbieder, is inmiddels in de wet opgenomen. Door de jarenlange ervaring met deze manier van werken, heeft Roger van Stuyvenberg een enorme voorsprong opgebouwd. Onafhankelijk financiële advisering vereist meer dan alleen betaald worden door de klant. Het vereist ook een creatieve denkwijze waarin oplossingsrichtingen worden losgekoppeld van product-gerichte oplossingen. Hierin onderscheidt Roger van Stuyvenberg zich van een groot deel van de financieel adviseurs in Nederland. Bent u geïnteresseerd in het volledig curriculum vitae van Roger van Stuyvenberg, kijkt u dan even op LinkedIn.

De naam New Finance verwijst naar de nieuwe manier van werken in financiële advisering. Dienstverlening waar niet de adviseur, maar u zelf aan het roer staat. New Finance is slechts de deskundige financiële navigator die u voorziet van alle relevante kennis en informatie, u de opties van verschillende routes laat zien zodat u zelf een weloverwogen besluit kan nemen welke traject u volgt zodat u uw wensen en doelen kunt realiseren.

‘Een financieel planner zet het leven van zijn klanten en de daarbij behorende levensdoelen centraal en ziet geld en financiële producten als een middel om deze levensdoelen te realiseren.’

Page 14: Brochure New Finance 2015

KeurmerkenAFM/Kifid´De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, pensioenen en lenen. De AFM houdt toezicht op het gedrag, dat de wet en de regels worden nageleefd en controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. De AFM is onafhankelijk maar is wel verbonden met de overheid. De minister van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur.´

Wij vinden het belangrijk te vermelden dat New Finance zich committeert aan de regels van de AFM. Wij beschikken over een AFM vergunning waarmee wij u mogen adviseren over de volgende financiële diensten en producten:

• Levensverzekeringen;• Hypothecair krediet;• Consumptief krediet;• Elektronisch geld;• Spaarrekeningen;• Betaalrekeningen;• Adviseren en óf orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

Het vergunning nummer van New Finance is: 12019282.

Om over een AFM vergunning te kunnen beschikken, dient een relevante opleiding te zijn gevolgd en onderhouden te zijn met permanente educatie.

Page 15: Brochure New Finance 2015

Het toezicht van de AFM brengt met zich mee dat wij tevens zijn aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Diensten (KIFID) onder nummer 300.013715. Heeft u een klacht over onze dienstverlening die niet naar uw wens wordt opgelost, kunt u zich tot het KIFID wenden.

FFPDe Federatie Financieel Planners (FFP) is de beroepsvereniging van financieel planners en telt ruim 3.600 leden. De financieel planners die zijn opgenomen in het FFP certificeringsregister onderscheiden zich door integriteit, kwaliteit, deskundig-heid en ervaring. Hij of zij heeft de HBO opleiding tot gecertificeerd financieel planner doorlopen en zijn vakbekwaamheid onderhouden door jaarlijkse permanente educatie; alleen zij mogen het FFP-Keurmerk dragen.

VOFPDe Vereniging Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP) bestaat uit FFP gecertificeerde financieel planners zonder binding met productaanbieders. De ‘O’ in de naam Vereniging Onafhankelijke Financiële Planners vormt de kern van deze bijzondere vereniging van adviseurs. Al sinds 2002 werken zij alleen op basis van een uurtarief of een vaste prijsafspraak voor een advies en verkopen uitdrukkelijk geen financiële producten.

Binnen de vereniging is Roger van Stuyvenberg actief in de PR commissie.

Page 16: Brochure New Finance 2015

CBP New Finance is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1557807. Het CBP ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Uw gegevens worden bij ons alleen digitaal en goed beveiligd opgeslagen.

Om kosten te besparen, vragen wij u daarom uw gegevens digitaal (gescand) aan te leveren. Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn, kunnen wij dit natuurlijk voor u verzorgen.

AansprakelijkheidMocht ondanks onze zorgvuldigheid uw belang geschaad zijn en u heeft schade ondervonden waar wij aansprakelijk voor worden gesteld, beschikken wij over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

‘Voor zuiver en helder financieel advies’

Contact

Advies in veranderingenCreatief

Innovatief

Loyaal

Betrokken

Page 17: Brochure New Finance 2015

Bent u nieuwsgierig geraakt door deze brochure en wilt u meer weten?U kunt ons altijd bellen voor een vrijblijvend gesprek.Wij heten u graag welkom.

VestigingsadresDe Lairessestraat 1191075 HH Amsterdam

BezoekadresDe Lairessestraat 117 Amsterdam

T 020 - 820 82 80

Linkedin: www.linkedin.com/in/rogervanstuyvenberg

Page 18: Brochure New Finance 2015