Brochure culturele verenigingen

of 43 /43
BROCHURE CULTURELE VERENIGINGEN 2013

Embed Size (px)

description

Oerzicht van culturele verenigingen in Roeselare

Transcript of Brochure culturele verenigingen

 • brochurecultureleverenigingen

  2013

 • Een regelmatige update van de brochure vindt u terug

  op de website www.roeselare.be, onder het luik

  ontspannen. Deze brochure heeft een

  geldigheidsduur van twee jaar.

  (editie januari 2013)

  Dienst Cultuur Roeselare

  Zuidstraat 3, 8800 Roeselare

  [email protected]

  051 26 24 00

  brochurecultureleverenigingen

 • Het woord cultuur wordt wel eens te pas en te onpas gebruikt. Meer dan

  honderd definities slagen er niet in het te vatten. Het is het prototype van een

  containerbegrip, een verzamelbegrip voor een amalgaam van benaderingen

  en opvattingen. En toch, door die veelheid van omschrijvingen komt een aantal

  sleutelwoorden naar boven: respect voor het erfgoed en de gedragingen en

  patronen van mensen van voor en met ons, een rijk patrimonium aan gebouwen

  en relicten als uitdrukking van een geschiedenis en een ambitie, creativiteit en

  inventiviteit om een vertaalslag te maken van onze tijd en onze eigen existentie, een

  zoektocht naar het wezen van ons bestaan en samen-zijn Kortom, cultuur is de

  delta waar onoverzienbaar veel aan menselijk talent en expressie samenvloeit.

  Veel is het werk van individuen die hun pelgrimstocht doorlopen. Meestal wint het aan

  betekenis in de ontmoeting met en de kritiek van anderen die zich aan dit werk spiegelen

  of erover reflecteren. Veel van dit werk vindt ook zijn wortels en draagvlak in de bredere

  groep van tochtgenoten, die samen verkennen, grenzen verleggen, debatteren met

  woorden, beelden, kleuren, lijnen, pirouettes en zwevende bewegingen. Waar die

  mensen samen verenigingen vormen voeden zij vruchtbare biotopen, waarbinnen

  mensen kunnen gedijen of van waaruit mensen breder en dieper ons bestaan kunnen

  verkennen. We zijn in Roeselare rijk aan dit soort van verenigingen, waarbinnen mensen

  mekaar inspireren en voeden. We kunnen er alleen maar blij en dankbaar om zijn.

  Johan Leenknecht Luc Martens

  Stadssecretaris Burgemeester

  VOORWOORD

 • p. 12 Cantate Domino

  p. 12 Dansclub Dansibo Roeselare vzw

  p. 13 Draad - Poppentheater vzw

  p. 14 H4-productions

  p. 14 Indied

  p. 15 Induce Dans en beweeg

  p. 15 Jeugd en muziek Roeselare

  p. 16 K.H. Het Gildemuziek Roeselare VZW en Roeselaarse Jeugdharmonie

  p. 16 Kinky en Co

  p. 17 Koninklijke harmonie De Verbroedering

  p. 17 Koninklijke harmonie Sint - Cecilia Rumbeke

  p. 18 Koninklijk Heilig Hartkoor

  p. 18 Koninklijk letterkundig genootschap Vereenigde Vrienden

  p. 19 Koninklijk lyrisch gezelschap Kunst Veredelt

  p. 19 Koninklijk Sint - Jozefskoor

  p. 20 Koninklijke Sint-Michielsgilde vzw

  p. 20 Koninklijke Stadsharmonie Roeselare

  p. 21 La Pea De Espaa vzw

  p. 21 Mini Musica

  p. 22 Onze Lieve Vrouwekoor Jubilate

  p. 22 Roeselaars kamerkoor

  p. 23 Roeselaerse Revue vzw

  p. 23 Schierveldekoor vzw

  p. 24 Sint Michielskoor

  p. 24 Spiegeltheater vzw

  p. 25 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

  p. 26 Toneelgroep de verbeelding

  p. 26 t Souffleurke vzw

  p. 27 Theater Spectrum vzw

  p. 27 Una Corda Strijkersensemble vzw

  p. 28 Vocaal ensemble Sancti Cordis

  p. 28 Volksdansgroep Choronde

  p. 29 Vox Musica

  p. 30 Volksveredeling vzw

  p. 30 Zaalcomite De Regenboog

  p. 31 Zilverbergkoor FV

  p. 34 Adriaen Willaert Foundation vzw

  p. 36 Aquarium - en Terrarium - vereniging Exotica vzw

  p. 36 Auxilia - onderwijs

  p. 37 Albrecht Rodenbach Roeselare vzw

  p. 37 Alvevigero

  p. 38 Aquariumvereniging Scalares

  p. 38 B.O.R.S (Bond Onafhankelijke Roeselaarse Senioren)

  p. 39 Cultureel genootschap De Denker vzw

  p. 40 Commanderij De Mandel

  p. 40 Davidsfonds Roeselare

  p. 41 Davidsfonds Rumbeke

  p. 41 De andere film FV

  p. 42 De Bremstruik

  p. 42 De Brug Roeselare, ABVV Senioren Afdeling LINX + Culturele Centrale

  p. 43 De Kleine Postiljon

  p. 43 De Ladder vzw

  p. 44 De Mandelbie

  p. 45 De Zilverlink vzw

  p. 46 De Witte Spreeuwen Roeselare

  p. 46 Erfgoed Emiel Ramoudt vzw

  p. 47 Gezinsbond

  p. 47 Gouden Ring Show vzw

  p. 48 FEMMA

  p. 48 Familiekunde Vlaanderen

 • p. 49 Het Vlaamse Huis vzw

  p. 49 Jeugdraad Roeselare

  p. 50 KGOGRO (vzw Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

  van Roeselare en Ommeland)

  p. 50 Kinaro

  p. 51 Kiwanis Roeselare Rodenbach

  p. 51 Kloen vzw

  p. 52 Knipoogje

  p. 52 Koninklijke Philakring Roeselare

  p. 53 Koninklijke Toeristenbond trekvogels Rumbeke

  p. 53 Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars Roeselare

  p. 54 Kunstkring t Paletje

  p. 54 Kunst Kijken

  p. 55 KWB (Kristelijke werknemersbeweging)

  p. 55 Landelijke Gilde

  p. 56 KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

  p. 56 KVLV (Katholiek vormingswerk van Landelijke vrouwen)

  p. 57 L.V.S.W. Roeselare (Liberale Vereniging voor Socio-culturele Werking)

  p. 57 Markant (netwerk van ondernemende vrouwen)

  p. 58 Maten van Peegie

  p. 58 Midden West - Vlaamse Hobby Computer - club vzw

  p. 59 Natuurpunt Mandelstreke

  p. 59 Neos Roeselare

  p. 60 Orgelkring Adriaan Willaert vzw

  p. 60 Oud Leerlingenbond Klein Seminarie

  p. 61 OKRA

  p. 62 Pasar Roeselare

  p. 62 Pasar Rumbeke

  p. 63 Paragon vzw

  p. 64 Roeselaarse Kiosk vzw

  p. 64 Roeselaarse Klokkengilde vzw

  p. 65 Radioamateurs U.B.A. sectie Midden West - Vlaanderen

  p. 65 Rodenbachkring Roeselare

  p. 66 ROSOG (Roeselaarse Oud - Scouts en Oud - Gidsen)

  p. 68 Rotary Mercurius

  p. 68 Rotary Roeselare

  p. 69 Roeselaarse Wijn - en Biermakers

  p. 69 Ronde Tafel Roeselare

  p. 70 Roularta Seniorenclub

  p. 70 Sociaal Culturele Vereniging van Liberale Vrouwen

  p. 71 Soroptimist Roeselare - Roslar

  p. 71 Stichting Geert Vanallemeersch vzw

  p. 72 Spellenclub Roeselare vzw

  p. 72 Universiteit Derde Leeftijd Roeselare

  p. 73 Volkstuin te Roeselare

  p. 73 Volkstuin te Rumbeke

  p. 74 VELT (Vereniging voor ecologisch leven & telen)

  p. 75 Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West -Vlaanderen

  V.O.B.O.W. vzw en Werkgroep archeologie Roeselare W.A.R.

  p. 76 VFG (Vereniging van Personen met een Handicap)

  p. 76 Videoclub Action Roeselare

  p. 77 VIVA-SVV

  p. 77 Vlaanderen - Ierland vzw

  p. 78 Vriendenkring Roeselaarse Postzegelverzamelaars

  p. 79 VTB Cultuur Gezelle Roeselare

  p. 80 VTB Kultuur Roeselare

  p. 81 Vrouwenhuis vzw

  p. 81 Waynah vzw

  p. 82 Vlaamse Actieve senioren

  p. 82 West-Vlaamse Gidsenkring Mandeldal

  p. 83 Willemsfonds Roeselare

  p. 83 Zang en Kleur

 • Podiumkunsten

 • CANTATE DOMINO

  Podiumkunsten.

  DRAAD-pOppENThEATER VzW

  Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Pater Pirestraat 11, Roeselare

  051 22 99 88

  [email protected]

  www.draadpoppentheater.be

  Activiteit:

  Figurentheater. DRAAD-poppen-

  theater vzw brengt voorstel-

  lingen die ontroeren door

  hun potische kracht. De groep

  gebruikt zowel traditionele als

  nieuwe technieken en bedient

  zich van zelf gesneden houten

  poppen. De vereniging speelt

  figurentheater op locatie en

  erbuiten, brengt gastop-

  tredens aan en vorming

  en engageert zich tot het

  ontsluiten en inventariseren

  van regionaal erfgoed op

  vlak van figurentheater.

  Thuisbasis:

  De Kleine Stooringhe, Blinde

  Rodenbachstraat 23, Rumbeke.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Contactgegevens:

  St.-Eloois-Winkelsestraat 51 E

  Oekene

  051 20 82 56

  [email protected]

  www.dansibo.be

  Activiteit:

  Danslessen.

  Lidgeld:

  Cursusbijdrage.

  Doelpubliek:

  Vanaf 2e kleuterklas (vier jaar)

  tot 80 jaar en meer.

  DANsClub DANsIbO ROEsElARE VzW

  Podiumkunsten.

  13

  Contactgegevens:

  Bollaardstraat 6, Beveren

  Activiteit:

  Koor.

  Lidgeld:

  Geen.

  Podiumkunsten.

  12

 • h4-pRODuCTIONs INDuCE DANs EN bEWEEG

  JEuGD & MuzIEk ROEsElARE

  Podiumkunsten.

  INDIEDPodiumkunsten.

  Podiumkunsten.

  Podiumkunsten.

  1514

  Contactgegevens:

  Ichtegemstraat 29

  Kortemark

  051 62 39 20

  www.H4-Productions.be

  Activiteit:

  Toneelvoorstellingen, theater-

  wandelingen, theaterconcerten,

  danstheater, historische

  themavoorstellingen, onder-

  steunend beeldmaterieel, belich-

  tingsadvies, scenarios, kledij

  en attributen. Organiseren van

  producties in de soort vereni-

  gingen hierboven vermeld, regis-

  seren van theater-, dans en

  themavoorstellingen.

  Figuratie voor tv-produc-

  ties (film, kortfilm, docu-

  mentaires, ...).

  Acteren voor grootse evene-

  menten in binnen- en buitenland.

  Leveren van kledij en attri-

  buten. Geven van historisch

  advies. Specifiek histo-

  risch opzoekingswerk

  volgens thema. Leveren van

  beeldmateriaal volgens thema.

  Lidgeld:

  Geen, verzekering bij Open

  Doek als feitelijke vereniging.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Contactgegevens:

  Mandellaan 22b

  Roeselare

  [email protected]

  www.induce.be

  Activiteit:

  Dans. Lessenrooster is te

  verkrijgen op aanvraag of via de

  website www.induce.be. Aanbod:

  kleuterdans, kinderdans, tiener-

  dans, jazz, modern, funk, hip hop,

  Contactgegevens:

  Meenseheirweg 20,

  8800 Roeselare.

  www.jmroeselare.be

  [email protected]

  Activiteit:

  Muziek. Organiseren van

  concerten en workshops.

  Contactgegevens:

  Het Gemet 29, Roeselare

  www.indied.be

  Activiteit:

  Organisatie van een jaarlijks

  indoorfestival in september.

  Lidgeld:

  Niet van toepassing

  Doelpubliek:

  16-40 jaar.

  ballet, aerobic en bbb, dans voor

  volwassenen, Tijdens de vakantie

  zijn er steeds kampen voor de

  kleuters en/of het lager onderwijs.

  Lidgeld:

  Afhankelijk van de leeftijd.

  (Zie www.induce.be).

  Doelpubliek:

  Er zijn danslessen voor alle

  leeftijden: vanaf het 1ste

  kleuter tot 50-plussers!

  Lidgeld:

  Lidkaart kost 6,5 euro. Met lidkaart

  kost een ticket voor een concert

  5 euro, zonder lidkaart: 8 euro.

  Doelpubliek:

  Jongeren en alle genteresseerden.

 • kINky EN CO

  kONINklIJkE hARMONIE hET GIlDEMuzIEk ROEsElARE VzW EN ROEsElAARsE JEuGDhARMONIE

  kONINklIJkE hARMONIE DE VERbROEDERING

  kONINklIJkE hARMONIE sINT-CECIlIA RuMbEkE

  Podiumkunsten.

  Podiumkunsten.

  Podiumkunsten.

  Podiumkunsten.

  17

  Contactgegevens:

  Kleine Bruanestraat 30,

  Roeselare

  http://kinkyenco.be/

  Activiteit:

  Straattheater en animatie.

  Lidgeld:

  10 euro voor de verzekering,

  enkel wie nog geen lid is

  van Open Doek.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Contactgegevens:

  Het Gemet 25, Roeselare

  051 24 12 04

  [email protected]

  www.gildemuziek.be

  Activiteit:

  Harmonie. Concerten,

  taptoes, straatoptredens

  in binnen- en buitenland.

  Contactgegevens:

  Kardinaal Cardijnlaan 82, Roeselare

  www.harmoniebeveren.be

  Activiteit:

  Harmonie voor volwassenen.

  Drumband/ showkorps -jeugd-

  harmonie voor jongeren.

  Repetitie:

  Lokaal: SAMWD, afdeling

  Beveren, Izegemseaardeweg,

  Repetitie:

  Elke vrijdagavond van 20 u.

  tot 22 u.

  Jeugdharmonie: elke zondag-

  morgen van 10 u. tot 11.30 u.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Beveren (naast sporthal).

  Harmonie: vrijdag van 20 u. tot

  22 u. Drumband: donderdag

  van 20 u. tot 22 u. en zondag

  van 9.30 u. tot 12 u.

  Jeugdharmonie: zaterdag

  van 17.15 u. tot 18.15 u.

  Doelpubliek:

  Harmonie en Drumband:

  vanaf 12 jaar.

  Contactgegevens:

  Secretariaat: Paul Lefevere

  Mgr. de Haernestraat 49

  8800 Rumbeke

  www.harmonierumbeke.ssr.be

  www.rumbeeksebigband.be

  Activiteit:

  Harmonie, jeugdharmonie,

  drumband en Big Band.

  Repetitie:

  Lokaal: polyvalente zaal OCAR,

  Rumbeke. Harmonie: dinsdag-

  avond van 20.15 u. tot 22 u.

  Jeugdharmonie JORUM: zaterdag

  van 17.45 tot 18.45 u.

  Drumband: zaterdag

  van 10 u. tot 12 u.

  Big Band: elke tweede zondag van

  de maand van 9.30 u. tot 11.30 u.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  16

 • kONINklIJk lETTERkuNDIG GENOOTsChAp VEREENIGDE VRIENDEN

  kONINklIJk hEIlIG hARTkOOR Podiumkunsten.

  kONINklIJk lyRIsCh GEzElsChAp kuNsT VEREDElT

  kONINklIJk sINT-JOzEfskOOR

  Podiumkunsten.

  Podiumkunsten.

  18 19

  Contactgegevens:

  Luc Vanneste

  Essenstraat 5, Roeselare

  051/20 95 79

  Activiteit:

  Liturgische gezangen op

  de feestdagen in de kerk en

  profane gezangen op het

  tweejaarlijks concert.

  Repetitie:

  Elke maandag van 20 u. tot 21.30 u.

  behalve in de verlofperiodes.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek (leeftijd):

  Zangers/zangeressen tussen

  20 en 60 jaar.

  Contactgegevens:

  Graaf de Limburg-

  Stirumlaan 8, Roeselare

  051 20 96 75

  www.vereenigdevrienden.be

  Activiteit:

  Lettergilde: maandelijkse

  openbare voordrachten.

  Toneelgilde: een twee

  toneelproducties per jaar.

  Lidgeld:

  Lettergilde:

  60 euro

  (inclusief jaarlijks feestdiner).

  Toneelgilde: geen.

  Ereleden: min. 25 euro

  (inclusief maandelijks tijdschrift).

  Doelpubliek:

  Volwassenen.

  Contactgegevens:

  Secretariaat: Roeselaarse-

  straat 347, 8870 Izegem

  0478 76 48 65

  [email protected]

  www.klgkunstveredelt.be

  Activiteit:

  Lyrisch toneel: operette,

  musical, concert.

  Repetitie:

  Elke dinsdagavond; opvoeringen

  in november en februari/maart

  Lidgeld:

  Geen

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Contactgegevens:

  Deken De Saegherplein

  6, Roeselare

  www.sint-jozefskoor.be

  Activiteit:

  Jaarlijks concert of

  cultreel evenement.

  Liturgische hoogdagen,

  huwelijksvieringen, begrafenissen.

  Repetitie:

  Vrijdagavond van 20 u. tot 22 u.

  in de Sint-Jozefskerk, Deken De

  Saegherplein 14, Roeselare.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Graag en goed kunnen

  zingen, vanaf 15 jaar.

  Podiumkunsten.

 • 20

  kONINklIJkE sTADshARMONIE ROEsElARE

  Podiumkunsten.

  MINI MusICAPodiumkunsten.

  19

  Contactgegevens:

  Weidestraat 96, Roeselare

  051 22 60 81

  www.stadsharmonieroeselare.be

  Activiteit:

  Het Roeselaarse jeugd-

  ensemble en drumband.

  Concerten en straatoptredens

  in binnen- en buitenland.

  Repetitie:

  Harmonie: repetitie op vrijdag-

  avond van 20.15 u. tot 22 u.

  Drumband: repetitie op zondag-

  morgen van 10.30 u. tot 11.45 u.

  Het Roeselaars Jeugd-

  ensemble: repetitie op vrijdag-

  avond van 18.45 u. tot 19.45 u.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Vanaf 10 jaar.

  Contactgegevens:

  Spilleboutdreef 24, Roeselare

  051 22 96 25

  [email protected]

  www.voxmusica.be

  Activiteit:

  Kinderkoor.

  Repetitie:

  Elke zaterdag van 17.30 u.

  tot 18.30 u.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  6 tot 12 jaar.

  kONINklIJkE sINT-MIChIElsGIlDE VzW

  Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Dammestraat 54, Roeselare

  051 22 28 43

  www.ksmgvzw.be

  Activiteit:

  Twee toneelproducties per jaar.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Machteld Mulier

  Wezestraat 30, Emelgem

  0478 55 01 30

  Ramon Leon Matias

  Heuvelstraat 5, Roeselare

  0477 77 48 73

  www.lapenadeespana.be

  Activiteit:

  Muziek en dans,

  Spaans, Flamenco.

  Workshops en optreden

  ook voor privfeesten.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  lA pEA DE EspAA VzW

  21

 • ONzE lIEVE VROuWEkOOR JubIlATE

  Podiumkunsten.

  22

  ROussElAERsE REVuE VzWPodiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Ardooisesteenweg 101, Roeselare

  www.rousselaerserevue.be

  Activiteit:

  Revue - theater. Zaal Ocar,

  Rumbeke maand april 9

  voorstellingen, 36 repetities

  per jaarlijkse productie.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  ROEsElAARs kAMERkOOR Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Kraaiaard 16, 8800 Roeselare

  0474 28 79 96 of 051 20 53 43

  Activiteit:

  Gemengd koor.

  Verschillende optredens per

  jaar in en buiten Roeselare in

  eigen beheer of in samenwer-

  king met een organisatie.

  Repetitie:

  Op zondagavond van 20 u. tot 22

  u. in O.C. Sint-Idesbald Roeselare

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Goede zangers met een dege-

  lijke kennis van het noten lezen.

  Podiumkunsten.

  sChIERVElDEkOOR VzW

  Contactgegevens:

  Diksmuidsesteenweg 274/1,

  Roeselare

  www.schierveldekoor.be

  Activiteit:

  Het Schierveldekoor is een

  dynamische groep zangers.

  Het vierstemmige koor brengt

  zowel profane als kerkelijke

  muziek die via de wekelijkse

  repetities aangeleerd wordt.

  Op onze uitvoeringen beogen

  we een zo hoog mogelijk niveau,

  waarbij we ons publiek zo

  veel mogelijk laten genieten

  van een totaalconcept.

  Naast die wekelijkse repeti-

  ties doet het koor een aantal

  nevenactiviteiten die de

  vriendschap tussen de koor-

  leden moet versterken.

  Repetitie:

  Op zaterdag van 18 u. tot

  19.30 u. in O.C. Idesbald.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Volwassenen.

  Contactgegevens:

  Spanjestraat 60

  Roeselare

  051 24 18 77

  Activiteit:

  Vierstemmig gemengd koor.

  Optredens op kerkelijke

  feestdagen en deelname aan

  diverse culturele initiatieven.

  Regelmatig worden ook

  zelf concerten en evene-

  menten georganiseerd.

  Daarnaast is er aandacht

  voor de koorgroep: koor-

  uitstappen, ceciliafeest,

  nieuwjaarsreceptie,

  Repetitie:

  Op vrijdagavond OLV-kerk om

  20 u. Niet in juli (laatste drie weken)

  en augustus (de 1e drie weken).

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Volwassenen.

  23

 • 24

  sINT MIChIElskOOR Podiumkunsten.

  Podiumkunsten.spIEGElThEATER VzW

  Contactgegevens:

  Pastoriestraat 15, Roeselare

  [email protected]

  www.spiegeltheater.be

  Activiteit:

  Twee keer per jaar brengen wij

  een eigen productie en n keer

  per jaar een gastproductie.

  We repeteren gemiddeld

  30 keer per productie.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Onze doelgroepen zijn alle

  mensen die van theater houden.

  En diegenen die theater niet

  kennen, willen we het leren

  kennen. We zijn niet bang van

  een uitdaging, we streven kwali-

  teit, originaliteit en variatie na.

  25

  Contactgegevens:

  Dikmuidsesteenweg 353,

  Roeselare

  0477 86 12 31

  [email protected]

  Activiteit:

  Koor.

  Repetitie:

  Elke donderdag van 20 u.

  tot 22 u. in de

  Sint-Michielskerk (behalve

  in de schoolvakantie).

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  sTEDElIJkE ACADEMIE VOOR sChONE kuNsTEN (s.A.s.k)

  Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Leenstraat 14

  8800 Roeselare

  tel. 051 20 30 29

  fax 051 25 23 13

  [email protected]

  www.saskroeselare.be

  In Groot Roeselare zijn 4

  vestigingen van de SASK :

  1. Hoofdschool SASK,

  Leenstraat 14, Roeselare

  2. Wijkafdeling Vedastus,

  H. Spilleboutdreef 21, Roeselare

  3. Wijkafdeling Beveren,

  Izegemseaardeweg 34

  4. Wijkafdeling Rumbeke,

  Blinde Rodenbachstraat 23

  Activiteit:

  S.A.S.K. organiseert cursussen

  in beeldende kunsten voor

  kinderen, jongeren en volwas-

  senen (overdag, s avonds en

  op zaterdag). Er is een aanbod

  voor iedereen vanaf 6 jaar.

  Voor 6 - 11 jaar :

  algemeen beeldende

  vorming of animatiefilm.

  Voor 12 - 17 jaar :

  animatiefilm, beeldende

  vorming, digitale

  beeldende vorming of

  architecturale vorming.

  Volwassenen : animatiefilm,

  beeldhouwkunst, fotokunst

  (digitaal of analoog), juweel-

  kunst, keramiek,

  monumentale kunst,

  schilderkunst, tekenkunst,

  textiele kunst, vrije grafiek

  Lidgeld:

  Inschrijvingsgeld wordt per

  schooljaar betaald en bedraagt

  voor -18 jarigen 68 euro en

  voor +18 jarigen 200 euro.

  Er zijn ook verminderings-

  tarieven mits de juist attesten

  (zie info op website

  www.saskroeselare.be).

  Doelpubliek:

  Iedereen met interesse

  in Beeldende Kunst.

 • 26P 5

  T sOufflEuRkE VzWPodiumkunsten.

  Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Claire Van Bruaene, Secretaris

  Herdersstraat 65, Roeselare

  www.tsouffleurke.be

  Activiteit:

  Toneelvereniging. Twee

  producties per jaar: een in

  maart en een in oktober.

  Repetitie:

  Op maandag en donderdag in de

  polyvalente zaal van zaal OCAR.

  Lidgeld:

  Gratis - acteurs en mede-

  werkers vanaf 14 jaar.

  Studenten: er wordt wel

  5 euro gevraagd voor de

  verzekering Open Doek.

  Volwassenen : 10 euro voor

  de verzekering Open Doek.

  Doelpubliek:

  Voor alle volwassenen

  en jongeren die van

  theater houden

  TONEElGROEp DE VERbEElDING

  Contactgegevens:

  www.toneelgroepdeverbeelding.be

  Activiteit:

  Toneel.

  Lidgeld

  Geen.

  Doelpubliek

  Allen.

  uNA CORDA sTRIJkERsENsEMblE VzW

  Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Pauwstraat 2a, Roeselare

  051 24 07 73

  www.unacorda.be

  Activiteit:

  Strijkorkest.

  Repetitie:

  Iedere zondag van 9 u. tot 11

  u. in de muziekacademie

  Roeselare.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Voor jongeren vanaf 10 jaar

  tot maximum 25 jaar die een

  strijkinstrument bespelen.

  26 27

  ThEATER spECTRuM VzWPodiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Beversesteenweg 398

  8800 Roeselare

  www.theaterspectrum.be

  Activiteit:

  Theater. Theater Spectrum

  brengt n productie per jaar.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

 • VOx MusICA Podiumkunsten.

  28 29

  Jeugdkoor Vox Musica en

  kinderkoor Mini Musica

  Contactgegevens:

  H. Spilleboutdreef 24

  Roeselare

  051 22 96 25

  [email protected]

  www.voxmusica.be

  Activiteit:

  Kinderkoor (Mini Musica)

  Jeugdkoor (Vox Musica)

  Repetitie:

  Elke zaterdag van 17.30 u.

  tot 18.30 u. (Mini Musica)

  Elke zaterdag van 18.00 u.

  tot 20.00 u. (Vox Musica)

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  6 tot 12 jaar (Mini Musica)

  10 tot 25 jaar (Vox Musica)

  Genieten van onze optre-

  dens kan op elke leeftijd.

  VOlksDANsGROEp ChORONDEPodiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Gitsestraat 143, Roeselare

  051/20 85 96

  [email protected]

  www.choronde.be

  Activiteit:

  Volksdansen uit heel veel

  verschillende landen.

  Repetitie:

  Elke woensdag van 19.30 u.

  tot 21.30 u. een internationaal

  programma, elke donderdag-

  avond van 20 u. tot 22 u. een

  Balkanprogramma, volks-

  dansinstuif, folkbal, volksdans-

  cursussen, nevenactiviteiten.

  Niet tijdens de zomervakantie.

  Lidgeld:

  25 euro.

  Doelpubliek:

  Iedereen vanaf 12 jaar.

  VOCAAl ENsEMblE sANCTI CORDIs

  Contactgegevens:

  t Motje 12, Roeselare

  051 20 57 95

  www.sancticordis.be

  Activiteit:

  Zangkoor. Opluisteren

  erediensten en concerten.

  Repetitie:

  Elke maandag van 20 u.

  tot 22 u., in Ruitercentrum

  Piljoenstraat Roeselare.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Podiumkunsten.

  27

 • 3030 31

  zIlVERbERGkOOR fV Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Beukenstraat 4, Roeselare

  051 20 91 79

  www.zilverbergkoor.tk

  Activiteit:

  Gemengd koor.

  Repetitie:

  Wekelijkse repetitie op

  dinsdagavond in de Zilverlink.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek (leeftijd):

  Alle muziek- en koorliefhebbers.

  VOlksVEREDElING VzW Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Wouter Denoulet

  Berkenstraat 22

  8800 Roeselare

  0487 47 42 16

  [email protected]

  Activiteit:

  Wij brengen jaarlijks een

  komisch toneelstuk.

  Lidgeld:

  10 euro

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden

  zAAlCOMITE DE REGENbOOG Podiumkunsten.

  Contactgegevens:

  Andr Fossez

  St.-Eloois-Winkelsestraat

  51 E, Oekene

  051 20 82 56 of

  0485 91 67 77

  [email protected]

  Activiteit:

  Jaarlijks organiseren van

  een gevarieerde avond (klein-

  kunst - pozie - populaire

  muziek - revue - cabaret - ...).

  Daarnaast gedurende het hele

  jaar zorgen voor de uitbouw

  en onderhoud van het paro-

  chiaal centrum in Oekene

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle mensen van Oekene, indivi-

  dueel of in verenigingen, de gele-

  genheid geven om de accom-

  modatie te gebruiken n om

  hen uit hun (luie) zetel te krijgen

  voor een avond ontspanning.

 • Socio-cultureel

 • Erfgoedvereniging.

  ADRIAEN WIllAERT fOuNDATION VzW

  Contactgegevens:

  Beversesteenweg

  154, Roeselare

  051 20 91 64

  [email protected]

  www.adriaenwillaert.be

  Activiteit:

  Doelstelling: het immaterieel

  muzikaal erfgoed, namelijk

  de composities van Adriaen

  Willaert (circa 1490 1562),

  onder de aandacht te brengen.

  Activiteiten: Het verzamelen en

  bestuderen van partituren en

  audio-opnames. Inventariseren

  van studies, artikels, internetge-

  gevens, concerten en radio-

  programmas. (Semi)-profes-

  sionele groepen uitnodigen

  om die muziek in een concert

  uit te voeren, dit in het

  ruimere kader van de 15de

  en 16de eeuwse polyfonie in

  de toenmalige Nederlanden.

  Advies bieden bij uitvoe-

  ringspraktijk.

  Dit door het uitbouwen van

  een infocentrum, het voeren

  van uitgebreide communicatie

  langs internet met een eigen

  webstek, een nieuwsbrief en

  een eigen adres op facebook

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Mensen van alle leeftijden, die

  dit genre kunnen waarderen en

  willen ontdekken en zo ons muzi-

  kaal erfgoed willen koesteren.

  34 35

 • 3637

  Socio-cultureel.

  AlbREChT RODENbACh ROEsElARE VzW

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  H-Hartstraat 35 bus 40

  Roeselare

  051 22 12 12

  Activiteit:

  Algemene Vereniging

  voor Visueel Gehandi-

  capten van Roeselare: vier

  activiteiten per jaar.

  Lidgeld:

  15 euro.

  AlVEVIGERO

  Contactgegevens:

  Zuidstraat 27, Roeselare

  051 26 47 26,

  albrecht.rodenbach.roese-

  [email protected]

  http://www.everyoneweb.

  com/vzwalbrechtro-

  denbachroeselare/

  Activiteit:

  Cultuur historische vereniging

  die het gedachtegoed van

  Albrecht Rodenbach levendig

  houdt door een tweejaar-

  lijks nationaal voordracht-

  tornooi in te richten en een

  vijfjaarlijkse herdenking.

  Tweejaarlijks nationaal voor-

  drachttornooi Blauwe Voeten

  en vijfjaarlijkse herdenking

  van de geboortedatum van

  Albrecht Rodenbach.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Italielei 189 bus 8

  Antwerpen

  [email protected]

  www.auxilia-vlaanderen.be

  Activiteit:

  Onderwijs voor wie nergens

  anders terecht kan.

  Lidgeld:

  10 euro per jaar.

  Doelpubliek:

  Kinderen, jongeren en volwassenen.

  AuxIlIA ONDERWIJs

  Socio-cultureel.

  (http://www.exoticaroeselare.be/

  clubboekje.html ) en maandelijks

  tijdschrift van de BBAT. (Belgische

  bond aquarium en terrarium).

  Lokaal:

  Eetcafe Au Damier

  Stationsplein 13, 8800 Roeselare

  Lidgeld:

  Tijdschrift via internet: 16 euro.

  Tijdschrift per post: 22 euro.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  AquARIuM - EN TERRARIuM -VERENIGING ExOTICA VzW

  Contactgegevens:

  Ardooisesteenweg 54, Roeselare

  051 20 67 31

  [email protected]

  be, www.exoticaroeselare.be

  Activiteit:

  Maandelijkse vergadering

  op de eerste vrijdag van de

  maand om 20 u. Toegang tot

  onze vergadering is steeds

  gratis, ook voor niet leden.

  Maandelijks clubtijdschrift

  36

 • 38 39

  AquARIuMVERENIGING sCAlAREs

  Socio-cultureel.

  Socio-cultureel.

  b.O.R.s (bOND ONAfhANkElIJkE ROEsElAARsE sENIOREN)

  Contactgegevens:

  Merelstraat 28,

  Roeselare

  051 22 34 18

  Activiteit:

  Tweemaandelijks een

  algemene vergadering en een

  bestuursvergadering, clubreis,

  clubfeest, kerstfeest, bezoek

  Contactgegevens:

  Westlaan 26

  Roeselare

  051 22 03 31

  Activiteit:

  Seniorenwerking.

  Kaarten (manillen whisten)

  Feesten.

  tentoonstellingen van aquaria-

  voordrachten van diverse aard.

  Lidgeld:

  10 euro.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Lidgeld:

  Senior: 17 euro.

  Doelpubliek:

  Gepensioneerden.

  CulTuREEl GENOOTsChAp DE DENkER VzW

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Bogaerts Jos

  Kasteelstraat 72, Roeselare

  0474 10 65 10

  [email protected]

  www.mandelnieuws.be

  Activiteit:

  Uitgifte website waarbij de

  geschiedenis van erfgoed-

  projecten centraal

  staat. Verder onder-

  steunt de vereniging

  socioculturele en opvoedende

  projecten voor de jeugd.

  Dagelijks onderhoud en

  nieuws verslaggeving op

  www.mandelnieuws.be

  Socio-cultureel.

 • 40

  DE ANDERE fIlM fV Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Meensesteenweg 714

  Roeselare

  056 50 54 10

  www.anderefilm.be

  Activiteit:

  Sociale, educatieve, niet

  commercile filmvoorstellingen.

  Twee periodes : sept - dec en

  jan - april, zeven films per reeks

  op dinsdag om de 14

  dagen om 20 u.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  41

  DAVIDsfONDs RuMbEkE Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  St. - Blasiusstraat 32

  Rumbeke

  051 24 68 67

  [email protected]

  www.rumbeke.davidsfonds.be

  Activiteit:

  Organiseren van culturele

  en vormende activiteiten.

  Lidgeld:

  Het volledig gezin wordt lid door

  per jaar ofwel 2 boeken of CDs

  (of 1 topperboek) te kiezen

  uit het uitgavenplan van het

  Davidsfonds ofwel door gewoon

  35 euro lidgeld te betalen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Hommelweg 14,

  Roeselare

  0475 84 06 75

  Activiteit:

  Bespreking diverse wijn-

  regios met tasting en

  beoordeling der wijnen

  Maandelijkse bijeenkomst:

  bespreking soorten,

  rassen met tasting,

  Streek of land van de wijnen

  wordt met beelden voorgesteld,

  panelgesprek na de proeverij.

  Er wordt telkens een buiten-

  landse gast uitgenodigd.

  Dit jaar wordt het 25ste

  bestaansjaar gevierd.

  Lidgeld:

  115 euro

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden met belangstelling

  voor wijnen en hun herkomst.

  COMMANDERIJ DE MANDEl

  40

  Contactgegevens:

  Maria Ysserstraat 20

  Roeselare

  051 69 06 28

  [email protected]

  www.roeselare.davidsfonds.be

  Activiteit:

  Jaarprogramma.

  Lidgeld:

  Geen. Lidmaatschap gezin

  via inschrijfformule met

  eenmalige boekenkeuze.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  DAVIDsfONDs ROEsElARE Socio-cultureel.

 • 40

  Kunstvereniging.

  DE bRuG ROEsElARE, AbVV sENIOREN AfDElING lINx + CulTuRElE CENTRAlE

  Contactgegevens:

  Secretaris en vertegenwoor-

  diger Socio-Culturele deelraad:

  Dhaveloose Rik

  Wilde-kastanjestraat 15

  8800 Rumbeke-Roeselare

  051 25 14 32

  [email protected]

  Activiteit:

  Jaarlijks 10-tal, tegen

  sociale schappelijke prijs per

  persoon, eventueel gratis.

  Infonamiddagen, bedrijfsbezoek,

  sociale en educatieve (met

  gids) uitstappen (wande-

  ling, fietstocht).

  Doelpubliek:

  Brug- en gepensioneerde

  werknemers en partners.

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Sint-Alfonsusstraat 42

  Roeselare

  051 20 04 20

  [email protected]

  www.debremstruik.be

  Activiteit:

  Christelijk vormingswerk.

  Diverse vormingsactiviteiten.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  DE bREMsTRuIk

  43

  DE klEINE pOsTIlJONSocio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Menenpoortstraat

  22, Roeselare

  051 24 55 59

  [email protected]

  http://kvrp.webs.com/

  Activiteit:

  Jeugdkring filatelie.

  Samenkomst met leeftijdsge-

  noten voor begeleiding bij het

  opstarten en/of onderhouden

  van een postzegelverzame-

  ling. Verder uitbreiden naar

  alles rond filatelie - voorbe-

  reiding tot het opstellen van

  een verzameling (landen- of

  themaverzameling),

  mogelijkheid tot ruilen, ...

  Onder begeleiding van o.a.

  volwassenen uit de zuster-

  vereniging KVRP (zelfde

  data & uren bijeenkomst).

  Lidgeld:

  1e jaar: gratis ter kennismaking.

  Kind -18 jaar : 4 euro.

  Student 18-21 jaar: 8 euro.

  Doelpubliek:

  Leeftijdsgroep tot 18 jaar,

  leeftijdsgroep 18-21 jaar.

  Kunstvereniging.DE lADDER VzW

  Contactgegevens:

  Bobijnstraat 16, Roeselare

  051 24 84 98

  [email protected]

  http://www.vzwdeladder.be

  Activiteit:

  De vzw is een aanspreek-

  punt voor iedereen die

  met kunst bezig is.

  Tentoonstellingen + optreden.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  42

 • DE MANDElbIE Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  t Hoog Stuk 58, Roeselare

  051 20 44 93

  Activiteit:

  Mandelbie is een

  vereniging van imkers met

  kern in Roeselare, die het

  bijenhouden stimuleren en de

  imkers begeleidt in hun hobby.

  Voordrachten, bezoeken,

  praktijklessen.

  Lidgeld:

  30 euro ( incl. een maandblad

  van de Kon. Vlaamse Imkers-

  bond, een driemaandelijks

  tijdschrift van de Mandelbie,

  verzekering, uitleenmateriaal

  van de Mandelbie,

  voordrachten, uitstappen).

  Doelpubliek:

  Iedereen die interesse

  heeft voor bijen.

  DE zIlVERlINk VzW Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Zilvermolenstraat 14

  Roeselare

  051 20 91 21

  [email protected]

  Activiteit:

  Onze vzw baat de Zilverlink uit,

  een buurthuis dat eigendom is

  van de stad ; zelf verzorgen we

  een gratis nieuwjaarsreceptie,

  een wijkfeest (1e weekend

  van september) en nog een

  toneelavond (in het voorjaar)

  Lidgeld:

  Geen; maar er wordt wel

  huurgeld betaald door wie

  1 van de zalen gebruikt

  Doelpubliek:

  De verenigingen van de Zilverberg

  (OKRA, KVLV, koor, oudercomit,

  de school) hebben hun vaste

  stek in de Zilverlink ; daarnaast

  verwelkomen wij ook verenigingen

  van elders en particulieren.

  44 45

 • DE WITTE spREEuWEN ROEsElARE

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Mandellaan 519

  Roeselare

  051 25 13 84

  [email protected]

  www.kbof-roeselare.be

  Activiteit:

  Vogels verzorgen, kweken

  en tentoonstellen.

  Lidgeld:

  Tot 18 jaar: 12 euro

  Plus 18 jaar: 20 euro

  Doelpubliek:

  Alle vogelliefhebbers.

  Erfgoedvereniging.

  Contactgegevens:

  Zijstraat 19, Roeselare

  0486 44 15 18

  emielramoudt-roese-

  [email protected]

  www.emielramoudt.be

  Activiteit:

  De vzw heeft als hoofddoel de

  intellectuele nalatenschap van

  Emiel Ramoudt te vrijwaren

  van teloorgang, het bekend te

  maken en ter beschikking te

  stellen van een genteresseerd

  publiek, het ondersteunen van

  (jonge) Roeselaarse kunste-

  naars, het uitreiken van

  een tweejaarlijkse Prijs

  Emiel Ramoudt.

  Maandelijkse bestuursver-

  gadering, driemaal per jaar

  uitgeven van een contactblad.

  Lidgeld:

  10 euro per jaar.

  Erelid: 100 euro per jaar.

  Doelpubliek:

  Iedere burger die genteres-

  seerd is voor het behoud van

  intellectueel erfgoed, en ook

  mensen die Emiel Ramoudt

  hebben gekend en zijn (journalis-

  tiek) werk weten te appreciren.

  ERfGOED EMIEl RAMOuDT VzW

  GEzINsbOND Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  - Gezinsbond Roeselare

  centrum: Lijsterstraat 12,

  Roeselare, 051 20 70 42.

  - Gezinsbond Oekene,

  Burgemeestersstraat 42,

  Roeselare, 051 20 20 48.

  - Gezinsbond Beveren,

  Troonstraat 125, Brussel.

  - Consumentenwerking

  Gezinsbond Roeselare

  Biezenstraat 11,

  Roeselare, 051 22 13 27.

  - Gezinsbond Rumbeke Zilver-

  molenstraat 14, Roeselare,

  051 20 91 21.

  - Consumentenwerking

  Gezinsbond Rumbeke,

  Zilvermolenstraat 14,

  Roeselare, 051 20 91 21

  www.gezinsbond.be

  Activiteit:

  Diverse vorming en

  ontmoetingsmomenten.

  Lidgeld:

  35 euro per gezin.

  Doelpubliek:

  Gezinnen.

  GOuDEN RING shOW VzWSocio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Zwevezelestraat 30, Lichtervelde

  051 72 28 49

  www.goudenring.be

  Activiteit:

  Ornithologie. Bevorderen en

  uitwisselen van ornithologische

  kennis. Inrichten van Inter-

  nationale siervogeltentoon-

  stelling en ruilbeurs tijdens

  het eerste weekend van

  december in Expo Roeselare.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  46 47

 • fAMIlIEkuNDE VlAANDEREN Erfgoedvereniging.

  Genealogische vormingsdagen

  en voordrachten.

  Lidgeld:

  35 euro.

  Doelpubliek:

  Genteresseerden in genealogie.

  Contactgegevens:

  Leeuwerikstraat 5, Roeselare

  051 22 14 73

  http://fv-mandelleie.fami-

  liekunde-vlaanderen.be

  Activiteit:

  Socio-cultureel.fEMMA

  Contactgegevens:

  - FEMMA Beitem Ieperseweg

  89 Roeselare,

  http://users.skynet.be/kavbeitem.

  - FEMMA Beveren Roeselare

  Wijnendalestraat 15, Roeselare,

  051 20 49 32.

  - FEMMA O.L. Vrouw Kraaiaard

  14, Roeselare, 051 22 53 93.

  - FEMMA Rumbeke Groene

  Herderstraat 163,

  Rumbeke, 051 21 12 48.

  - FEMMA H. Godelieve

  Roeselare Gitsestraat 410,

  Roeselare tel 051 24 29 35.

  Activiteit:

  Cursussen, culturele acti-

  viteiten, uitstappen,

  Lidgeld:

  30 euro per jaar.

  Doelpubliek:

  Actieve dames van alle leeftijden.

  48

  JEuGDRAAD ROEsElARE

  Adviesraad/ Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  St. Michielsstraat 16

  Roeselare

  [email protected]

  0496 03 28 92

  www.jeugdraadroeselare.be

  Activiteit:

  De Jeugdraad van Roeselare

  is het officile adviesorgaan

  voor het gemeentebestuur.

  De jeugdraad heeft dus

  advies, op verzoek van het

  gemeentebestuur of uit eigen

  beweging, over alles wat de

  jongeren en het jeugdwerk in

  onze stad kan aanbelangen.

  Hiervoor komt de jeugdraad op

  regelmatige tijdstippen samen

  tijdens de algemene vergade-

  ringen, met zowel vertegen-

  woordigers van jeugdvereni-

  gingen als individuele jongeren.

  meer info via de facebookpa-

  gina van Jeugdraad Roeselare

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle jongeren uit Roeselare.

  Socio-cultureel.

  hET VlAAMsE kRuIs VzW

  Contactgegevens:

  Klokkeputstraat 159, Roeselare

  051 20 71 12

  [email protected]

  www.hetvlaamsekruis.be

  Activiteit:

  Opleiding EHBO, dienstver-

  lening en ziekenvervoer.

  Lidgeld:

  Kind/ student/ senior/

  vrijetijdspas: 15 euro.

  Andere: steunend lid 10 euro.

  Leden van Het Vlaamse

  Kruis genieten van een

  uitgebreide verzekering

  en talrijke voordelen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  48 49

 • 50

  kINARO Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Beverseaardeweg 43

  Roeselare

  051 20 79 98

  www.kinaro.be

  Activiteit:

  Film- en videoclub.

  Tweede vrijdag van de maand om

  20 u. in P.C. Den Hazelt Rumbeke.

  Lidgeld:

  42 euro (provinciale en nationale

  bijdrage en Sabam inbegrepen).

  Doelpubliek (leeftijd):

  Alle leeftijden.

  kGOGROErfgoedvereniging.

  (vzw Koninklijk Geschied- en

  Oudheidkundig Genootschap

  van Roeselare en Ommeland)

  Contactgegevens:

  Bollenstraat 12, Roeselare

  0485 12 23 60

  [email protected]

  Activiteit:

  Publicatie van het tijdschrift

  Erfgoed Roeselare, voordrachten

  over het Roeselaarse verleden

  en medewerking aan lokale

  initiatieven rond erfgoed.

  Lidgeld:

  15 euro (abonnement tijd-

  schrift Erfgoed Roeselare)

  Doelpubliek (leeftijd):

  Genteresseerden in het

  Roeselaarse verleden.

  kIWANIs ROEsElARE RODENbACh

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Gentstraat 29

  8800 Roeselare

  0473 28 69 23

  051 24 07 97

  www.kiwanis-rodenbach.be

  Activiteit:

  Serviceclub Kiwanis is een

  vriendenclub die uiteenlopende

  acties of evenementen organiseert

  om geld in te zamelen (fundraising

  projecten). Het ingezamelde geld

  komt ten goede aan kinderen die

  extra hulp of ondersteuning kunnen

  gebruiken in onze samenleving.

  klOEN VzWSocio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Windmolenstraat 5, Roeselare

  051 22 81 05

  0479 88 89 77

  [email protected], www.kloen.be

  Activiteit:

  Vereniging voor het goede

  doel (de Ziekenhuisclowns).

  Kloen vzw brengt mensen

  bijeen om samen vrijwillig

  allerlei activiteiten (clownhap-

  penings, wedstrijden,) op

  touw te zetten met als doel

  het werk van de Ziekenhuis-

  clowns in de kijker te plaatsen

  en fondsen te verzamelen om

  hun werking mogelijk te maken.

  Kloen zet zich ook in voor

  veel andere goede doelen.

  Lidgeld:

  Geen, weliswaar kan iedereen

  vrijblijvend inschrijven in de

  Kloen-troetelclub (50 euro

  per jaar) als steun voor

  de Ziekenhuisclowns.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  50 51

 • kNIpOOGJE

  kONINklIJkE phIlAkRING ROEsElARESocio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Lijsterstraat 12, Roeselare

  Vergaderadres: Kokelaarstraat

  5 lokaal C.1.1, Roeselare

  051 20 70 42

  www.knipoogje.be

  [email protected]

  Activiteit:

  Fotografie en multimedia.

  Algemene clubvergadering 1ste

  zondagmorgen van de maand.

  Digitale fotobewerking 1ste

  vrijdagavond van de maand.

  Fotopraktijk CVO afterclassers :

  3de vrijdagavond van de maand.

  Audiovisuele technieken: 2de

  dinsdagavond van de maand.

  Reis wijs reportage: laatste vrijdag-

  namiddag van de wintermaanden.

  Fototentoonstellingen

  & gastprojecties

  Lidgeld:

  15 euro per werkjaar, leden

  gezinsbond betalen 10 euro

  Ereleden en steunende leden: 50 euro

  (inclusief maandelijks tijdschrift).

  Vrijetijdspas: 2 euro

  Doelpubliek:

  Jeugd en volwassenen met

  een hart voor fotografie.

  Contactgegevens:

  Vijverstraat 7, Roeselare

  051 20 46 30

  Activiteit:

  Filatelistenvereniging.

  Maandelijkse bijeenkomst

  de derde of vierde zondag,

  Socio-cultureel.

  uitgezonderd in juli en augustus.

  Tijdschrift Filacontact,

  verschijnt tienmaal per jaar.

  Lidgeld:

  11 euro.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  kONINklIJkE VlAAMsE bOND VAN pOsT-zEGElVERzAMElAARs (kVbp) ROEsElARE

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Staakmolenstraat

  69, Roeselare

  051 22 64 68

  www.kvbproeselare.be

  Activiteit:

  Filatelistenvereniging.

  Maandelijkse bijeenkomst:

  mededelingen ivm

  nieuwe uitgiften,

  raadplegen documentatie uit

  bib, verkoop loten, ruilboekjes.

  Lidgeld:

  15 euro lid vzw KVBP.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  kONINklIJkE TOERIsTENbOND TREkVOGEls RuMbEkE

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Rode Beukenstraat 1, Rumbeke

  051 22 51 84

  Activiteit:

  Toeristische verkenningen (daguit-

  stappen), vaak per fiets in het eigen

  land, geregeld buitenlandse reizen.

  Het culturele aspect (in brede zin)

  van de bezochte streek krijgt

  steeds zijn plaats.

  Maandelijkse ledenvergaderingen

  en een tiental activiteiten per jaar.

  Lidgeld:

  Maandelijks 3 euro.

  Doelpubliek:

  Vanaf 18 jaar. Enkel mannen

  kunnen lid worden, maar ook

  de partners kunnen aan de

  activiteiten deelnemen

  52 53

 • kuNsT kIJkEN Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Manestraat 17a, Roeselare

  0477 80 23 34,

  [email protected]

  Activiteit:

  Kunstvereniging. Orga-

  niseren van expos en

  Paris Montmartre.

  De totale bevolking

  confronteren met kunst.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Jongeren en volwassenen.

  kuNsTkRING T pAlETJE

  Amateurkunsten.

  Contactgegevens:

  Gaaipersstraat 2 bus 1

  Roeselare

  Activiteit:

  Kunstvereniging. Tekenen,

  schilderen en boetseren.

  Tweewekelijks komen wij samen

  in ons atelier om er te tekenen

  en te schilderen naar levend

  model. Op dinsdagavond

  van 19.30 u. tot 21.30 u.

  Lidgeld:

  80 euro per jaar, de bijdrage

  per samenkomst is 8 euro.

  Doelpubliek:

  Mensen die enige academische

  scholing achter de rug hebben,

  of tenminste zelfstandig kunnen

  werken, minimum 18 jaar.

  54

  Socio-cultureel.

  lANDElIJkE GIlDE Socio-cultureel.

  Eensgezind - Kristelijke werk-

  nemersbeweging

  Contactgegevens:

  Kwb Beveren Roeslare,

  Kapelhoekstraat, Roeslare,

  051 74 63 48.

  Kwb Sint-Jozef Roeslare,

  Ange Angillisstraat 6,

  Roeselare 051 22 87 09.

  [email protected]

  www.kwb.be

  Activiteit:

  Socio-culturele activiteiten.

  Lidgeld:

  25 euro per jaar.

  Doelpubliek:

  Gezinnen

  Contactgegevens:

  Landelijke gilde Beveren - Roese-

  lare Heilige - Donatusstraat

  1, Beveren, 051 22 56 10.

  Landelijke Gilde Roeselare

  Hillestraat 24, Roeselare,

  051 24 43 60.

  Landelijke Gilde Rumbeke

  Diestsevest 40, Leuven.

  Landelijke Gilde Oekene,

  [email protected],

  www.landelijkegilden.be

  Activiteit:

  Culturele, vormings - , ontspan-

  nings- en sportactiviteiten

  Lidgeld:

  Basislidgeld is 23 euro.

  Doelpubliek:

  Volwassenen.

  kWb

  54 55

 • kVlV

  Socio-cultureel.

  (Katholiek vormingswerk

  van Landelijke vrouwen)

  Contactgegevens:

  - KVLV Roeselare:

  Groenestraat 535, Roeselare

  [email protected]

  WWW.kvlvroeselare.be

  - KVLV Zilverberg:

  Meensesteenweg

  421 Roeselare

  - KVLV Oekene:

  Boskantstraat 3 Oekene

  Activiteit:

  Allerhande vormende

  voordrachten,

  kooklessen, bloemenschikken,

  handvaardigheden, sport-

  activiteiten, uitstappen,

  Lidgeld:

  25 euro.

  Doelpubliek:

  Vrouwen vanaf 20 jaar.

  kVG - katholieke Vereniging voor Gehandicapten

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Jozef Van Maele

  H-Hartstraat 35 bus 40

  Roeselare

  051 22 12 12

  Activiteit:

  6 activiteiten per jaar. Uitstap,

  lentefeest, eindejaars-

  feest, koffienamiddagen.

  Lidgeld:

  20 euro.

  Doelpubliek:

  Gehandicapten.

  l.V.s.W. ROEsElARE

  MARkANT

  Socio-cultureel.

  Socio-cultureel.

  (Liberale Vereniging voor

  Socio-culturele Werking)

  Contactgegevens:

  Iepersestraat 110,

  Roeselare

  [email protected]

  www.lvsw.be

  Activiteit:

  Wij bieden jaarlijks een tiental

  diverse culturele, maatschap-

  pelijke en ontmoetingsactivi-

  teiten, gaande van lezingen,

  voordrachten, uitstappen,

  kookpresentaties, e.d.

  Lidgeld:

  7 euro per persoon.

  Niet-leden betalen 3

  euro per activiteit.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  (netwerk van ondernemende

  vrouwen)

  Contactgegevens:

  -Markant Roeselare: t

  Motje 7 Roeselare

  051 22 93 90

  -Markant Roeselare

  -Beveren: Laagstraat 22,

  Roeselare, 051 22 11 36.

  -Markant Rumbeke St.

  Petrus- & Paulusstraat 19A,

  Rumbeke, 051 21 02 25.

  Activiteit:

  Culturele en ontspannende

  activiteiten.

  Lidgeld:

  39 euro per jaar.

  Doelpubliek:

  Dames van alle leeftijden.

  56 57

 • Erfgoedvereniging.

  Contactgegevens:

  Leeuwerikstraat 5, Roeselare

  051 22 14 73

  www.matenvanpeegie.be

  Lidgeld:

  Eenmalig lidmaatschap

  40 euro bij intronisatie.

  Doelpubliek:

  Mensen die Roeselare

  in het hart dragen.

  MATEN VAN pEEGIE

  MIDDEN WEsT-VlAAMsE hObby COMpuTER Club VzW

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Skaldenstraat 27, Roeselare

  www.hccr.be

  Activiteit:

  Computerlessen over klassieke

  informatica initiatie

  nieuwe evoluties alles over

  internet, digitale technieken,

  hardware, GPS, GSM,

  Lidgeld:

  20 euro per jaar.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden en alle niveaus

  computergebruikers.

  Natuurvereniging.

  Uitstappen (ook meerdaagse),

  infoavonden, cursussen, doe-

  activiteiten in reservaten

  en natuurwerkgroepen.

  Het uitgebreid programma wordt

  telkens aangekondigd in het

  drie-maandelijks tijdschrift Door

  Weer en Wind en op de website.

  Lidgeld:

  24 euro per gezin.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Contactgegevens:

  s-Gravenhof 7, Brugge.

  Voorzitter: Verbrandhof-

  straat 156, Roeselare.

  www.natuurpuntmandelstreke.be

  [email protected]

  Activiteit:

  Natuurstudie, natuur-

  bescherming (reservaatbeheer),

  natuurbeleving, natuurbeleid.

  NATuuRpuNT MANDElsTREkE

  NEOs ROEsElARE

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Gerda Flour-Maddens

  Residentie Adriaen

  Noordstraat 169 bus 4

  Roeselare

  Tel. 051 22 32 11

  www.neosvzw.be

  Activiteit:

  Culturele en educatieve voor-

  drachten, daguitstappen,

  kaarten en scrabbelen,

  petanque, wandelingen,

  meerdaagse reizen.

  Lidgeld:

  23 euro per persoon.

  Doelpubliek:

  50 plussers.

  58 59

 • 59

  OkRA Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  - OKRA Sint Jozef,

  Violierstraat 41, Roeslare

  051 69 33 95.

  - OKRA Beveren,

  Izegemseaardeweg 20,

  Roeslare 051 20 03 83.

  - OKRA H.Godelieve,

  Weidestraat 17, Roeslare

  051 22 71 29.

  - OKRA O.L.-Vrouw,

  Koornstraat 38, Roeslare

  051 22 82 12.

  - OKRA H.Hart,

  Boomgaardstraat 44,

  Roeslare 051 22 26 89.

  - OKRA Zilverberg,

  Meensesteenweg 474,

  Roeselare 051 20 47 55.

  - OKRA Rumbeke/ Oekene,

  Pieter Breughelstraat 39

  Roeselare 051 21 06 27.

  - OKRA Beitem,

  Meerlaanstraat 3, Roeslare

  051 69 02 29.

  - OKRA St.Lutgardis,

  De Ruiter Piljoenstraat 12,

  Roeselare 051 20 77 95.

  - OKRA St. Michiel,

  Tulpenstraat 10, Roeslare

  051 20 92 31.

  - OKRA Centrum,

  Kuipersstraat 53, Roeslare

  051 20 66 74.

  - OKRA De Tassche

  Cloetbergstraat 8,

  Ardooie 051 74 65 59.

  Activiteit:

  Seniorenwerking.

  Lidgeld:

  n persoon: 20 euro.

  Gezin: 35 euro.

  OKRAsport: 8 euro.

  Doelpubliek:

  55-plussers.

  61

  Erfgoedvereniging.

  Contactgegevens:

  Guido Gezellelaan 20, Roeselare

  051 20 54 57

  Activiteit:

  Promotie van het orgel en orgel-

  muziek in de meest brede zin.

  Concerten.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  ORGElkRING ADRIAAN WIllAERT VzW

  OuD lEERlINGENbOND klEIN sEMINARIE

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Zuidstraat 27, Roeselare

  [email protected]

  www.oudleerlingenksr.be

  Lidgeld:

  Gratis voor oud-leerlingen

  Doelpubliek:

  Alle oud-leerlingen van

  het Klein Seminarie.

  60

 • 62

  pAsAR ROEsElARE

  pAsAR RuMbEkE

  Socio-cultureel.

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Koning Leopold III-laan 74

  Roeselare

  051 21 05 59

  www.pasar.be/roeselare

  Activiteit:

  Contactgegevens:

  Pieter Breughelstraat 39

  Rumbeke,

  051 21 06 27

  www.pasar.be/Rumbeke

  [email protected]

  Activiteit:

  Gezinsactiviteiten op

  toeristisch vlak.

  Gezinsactiviteiten op

  toeristisch vlak.

  Lidgeld:

  Gezinsprijs: 44 euro.

  Doelpubliek:

  Gezinnen.

  Lidgeld:

  Gezinsprijs: 49 euro.

  Doelpubliek:

  Gezinnen.

  63

  pARAGON VzWKunstvereniging.

  Contactgegevens:

  Vloedstraat 27

  Roeselare

  [email protected]

  www.paragonvzw.be

  Activiteit:

  De vzw legt zich toe op de

  bevordering van de drukkunst,

  de bibliofiele boekdrukkunst, de

  boekbindkunst, de artistieke

  druktechnieken, de kalligrafie en

  alle aanverwante technieken.

  Er worden artistieke biblio-

  fiele boeken uitgegeven

  in eigen beheer.

  De vzw organiseert ook

  tentoonstellingen, discussie-

  vergaderingen, studiereizen,

  stages en artistieke workshops.

  Zo worden er jaarlijks artistieke

  workshops ingericht in

  de Bras dasse le vieux,

  Provence (aquarel, tekenen,

  letters kappen in steen,

  grafiek, vilten, ).

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Kunstminnende mensen.

 • RADIOAMATEuRs u.b.A. sECTIE MIDDEN WEsT-VlAANDEREN

  RODENbAChkRING ROEsElARE AfDElING VAN hET RODENbAChfONDs

  Socio-cultureel.

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Piljoenstraat 7, Roeselare

  [email protected]

  www.on6ub.be

  Activiteit:

  Radioamateurs.

  Wekelijks op zondagvoor-

  middag van 9 u. tot 12 u.

  Contactgegevens:

  Populierenstraat 185

  Roeselare

  051 24 10 49

  Activiteit:

  Culturele, sociale en sportieve

  activiteiten, Vlaams volksma-

  teriaal, pluralistisch en demo-

  cratisch genspireerd met

  een open oog op de wereld.

  Lidgeld:

  Student: 29 euro.

  Senior: 45 euro.

  Andere: 45 euro.

  Doelpubliek:

  Vanaf 14 jaar.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  6565

  ROEsElAARsE kIOsk VzW

  ROEsElAARsE klOkkENGIlDE VzW

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Heirweg 1, Roeselare

  051 20 87 81

  [email protected]

  www.roeselaarsekiosk.be

  Contactgegevens:

  Robert Lawetstraat 33

  8800 Roeselare

  0485 93 83 14

  [email protected]

  www.klokkengilde.be

  Activiteit:

  Torenbezoeken (051 20 78 43).

  Beiaardconcerten in juli en

  augustus op de donderdag-

  avonden van 20 u. tot 21 u.

  (056 22 72 41)

  Lidgeld:

  Erelid: 25 euro (gratis jaarboek)..

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Activiteit:

  Beheer van cultureel patri-

  monium mobiele kiosk.

  Socio -cultureel.

  64

 • Socio-cultureel.ROsOG

  (Roeselaarse Oud-

  Scouts en Oud-Gidsen)

  Contactgegevens:

  Geert Hoedt

  Rumbeeksesteenweg 263

  Roeselare,

  051 20 35 31

  0474 53 36 99

  [email protected]

  Activiteit:

  De activiteiten zijn o.m. kampen,

  tochten, gezinsactiviteiten, ...

  Maandelijks is er een activiteit.

  Lidgeld

  Alleenstaanden 22 euro.

  Gezin 30 euro.

  Doelpubliek:

  ROSOG brengt mensen

  samen die vroeger lid waren

  van scouting Roeselare.

  66 67

 • ROTARy MERCuRIus

  Socio-cultureel.

  ROTARy ROEsElARE Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Veldstraat 27, Roeselare

  051 20 88 10

  [email protected]

  www.roeselaremercurius.be

  Activiteit:

  Serviceclub. Vergade-

  ringen in T boerderietje

  Heropbouwstraat, Roeselare

  Doelpubliek:

  Vanaf 30 jaar.

  Contactgegevens:

  Izegemsestraat 3

  Roeselare

  051 20 27 96

  [email protected]

  www.rotary-roeselare.be

  Activiteit:

  Serviceclub - dienstbetoon.

  Statutaire vergadering

  dinsdag 12.30 u. - vierde

  dinsdag 19.30 u.

  Doelpubliek:

  Rotary is een wereldwijde

  organisatie van vertegenwoor-

  digers uit de zakenwereld en

  uit de vrije beroepen die

  humanitair dienstbetoon biedt.

  696968

  ROEsElAARsE WIJN- EN bIERMAkERs

  RONDE TAfEl ROEsElARE

  Socio-cultureel.

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Gitsestraat 143

  8800 Roeselare

  rwbgilde.be

  [email protected]

  051 20 85 96

  Activiteit:

  Maandelijkse educatieve

  activiteiten in verband met

  het zelf wijn maken en bier

  brouwen (laatste vrijdag van de

  maand), beginnerscursussen,

  samenaankoop van materiaal,

  fruit en grondstoffen.

  Lidgeld:

  20 euro.

  Doelpubliek:

  Iedereen met interesse voor

  (het zelf maken van) wijn en bier.

  Contactgegevens:

  Carlo Ducatteeuw

  Gentstraat 18

  8760 Meulebeke

  [email protected]

  www.rt83.be

  Activiteit:

  Serviceclub dienstbetoon.

  Statutaire vergadering

  elk tweede en vierde donderdag

  van de maand om 20u.

  Jaarlijks wordt er een Nacht van

  de Ronde Tafel georganiseerd

  waar we met de opbrengsten

  diverse sociale doelen steunen.

  Doelpubliek (leeftijd):

  Dynamische mannen tot 40 jaar.

 • ROulARTA sENIORENClub

  Socio-cultureel.Contactgegevens:

  Agnes Plancke

  Walkurenstraat 16, Roeselare

  051 20 65 06

  Activiteit:

  Seniorenwerking.

  Tien bijeenkomsten (waarvan

  vier dagreizen) op laatste

  vrijdag van de maand.

  Doelpubliek:

  Bruggepensioneerden en

  gepensioneerde werknemers

  van Roularta Media Group.

  Contactgegevens:

  Kwadestraat 77, Roeselare

  Activiteit:

  Vormingsactiviteiten,

  ontspanningsactiviteiten.

  Lidgeld:

  10 euro.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  sOCIAAl CulTuRElE VERENIGINGVAN lIbERAlE VROuWEN sTIChTING GEERT VANAllEMEERsCh VzW

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Vloedstraat 27, Roeselare

  051 20 71 27

  Activiteit:

  We werken aan een trin-

  nale grafische kunsten,

  promoten grafiekkunst en

  bewaren gedachtegoed

  Geert Vanallemeersch.

  Lidgeld:

  Geen.

  Doelpubliek:

  Vrienden van Geert Vanalle-

  meersch, kunstliefhebbers.

  Socio-cultureel.

  van vrouwen en kinderen

  te verbeteren door actief

  lokale en internationale

  projecten te steunen.

  Maandelijks is er een statu-

  taire vergadering op dins-

  dagavond, locatie terug te

  vinden op de website.

  Lidgeld:

  85 euro.

  Doelpubliek:

  Dynamische gengageerde

  vrouwen.

  Contactgegevens:

  Mw. Dassonville Tatiana, secretaris

  Waterstraat 1, Roeselare

  www.soroptimist.be

  www.soroptimistinternational.org

  Activiteit:

  Proberen de ontwikkeling

  sOROpTIMIsT ROEsElARE - ROslAR

  Socio-cultureel.

  70 71

 • spEllENClub ROEsElARE VzW

  Erfgoedvereniging.

  Contactgegevens:

  Noordstraat 206, Roeselare

  site: www.spellenclubroeselare.be

  mail: [email protected]

  Activiteit:

  De laatste vrijdag van iedere

  maand is er een gezelschaps-

  spellenavond met spellenuitleg-

  gers in de Noordstraat 206

  van 19u00 tot middernacht.

  De eerste zaterdag van oktober

  organiseert VZW Spellen-

  club Roeselare altijd Chal-

  lenge: een grootse spellen-

  avond met spellentombola.

  Check de site voor meer info.

  Lidgeld:

  Gratis deelname voor

  alle activiteiten.

  Doelpubliek:

  Ben je alleen, met 2,

  met vrienden of familie?

  Iedereen welkom.

  van 4 tot 99 jaar staat er op

  veel gezelschapsspellendozen.

  (Kinderen onder begelei-

  ding van een volwassene).

  Socio-cultureel.

  uNIVERsITEIT DERDE lEEfTIJDROEsElARE

  Contactgegevens:

  Stationsdreef 16, Roeselare

  051 20 53 26

  Activiteit:

  Seniorenvereniging. Lezingen

  in de CC De Spil op dinsdagna-

  middag om 14.30 u. van oktober

  tot maart om de veertien dagen.

  Lidgeld:

  Senior: 30 euro.

  Doelpubliek:

  Senioren 55 +.

  VOlksTuIN ROEsElARESocio-cultureel.

  Verenigingen voor natuur en

  tuinliefhebbers te Roeselare

  Contactgegevens:

  Aangesloten bij De Koepel

  Het Vlaams verbond

  der Volkstuinen

  Makeveldstraat 43

  Torhout

  Voor meer inlichtingen bel naar

  051 20 24 32 of 051 22 12 46

  Activiteit:

  Bevorderen van het tuinieren

  (moestuin, siertuin, fruittuin).

  Wij organiseren: een

  samenaankoop, voordrachten,

  reizen, bedrijfsbezoeken,

  tuinreizen, jaarfeest,

  koffietafel, ruilbeurs.

  Lidgeld:

  11 euro met eigen tijdschrift ofwel

  18 euro met het maandblad

  De Volkstuin er nog bij.

  Doelpubliek:

  Volwassenen..

  Socio-cultureel.

  Vereniging voor natuur en

  tuinliefhebbers te Rumbeke

  Contactgegevens:

  Aangesloten bij De Koepel

  Het Vlaams verbond

  der Volkstuinen

  Makeveldstraat 43

  Torhout

  Voor meer inlichtingen bel

  naar 051 20 68 26

  [email protected]

  Activiteit:

  Bevorderen van het

  tuinieren (moestuin, sier-

  tuin, fruittuin, kleinvee)

  Wij organiseren: voordrachten,

  reizen, bedrijfsbezoeken,

  tuinreizen, jaarfeest, ruilbeurs,

  bloemschikken, snoeidemonstratie.

  Lidgeld:

  14 euro met maandblad

  Doelpubliek:

  Volwassenen

  VOlksTuIN RuMbEkE

  72 73

 • Socio-cultureel.

  (Vereniging voor

  ecologisch leven & telen)

  Contactgegevens:

  Diksmuidsesteenweg 346

  Roeselare

  051 20 18 00

  [email protected]

  http://users.myonline.

  be/velt-roeselare

  VELT Beitem:

  Kortewagenstraat 30b, Beitem

  056 50 25 49

  www.velt.be/beitem

  Activiteit:

  Natuurvereniging.

  Voordrachten, bedrijfsbezoeken,

  tuinreizen, jaarlijks ledenfeest,

  Jaarlijkse ruilbeurs van planten,

  zaden, tuingerei, stekjes;

  alles wat je teveel hebt waar

  je iemand anders mee kan

  plezieren. Workshops zoals

  gezond koken, voetzoolre-

  flexologie, snoeidemonstratie,

  yogalessen (driemaal per jaar),

  bloemschikken, service en

  depot van hulpstoffen om je tuin

  ecologisch te beheren

  Lidgeld:

  25 euro.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  VElT VERENIGING VOOR OuDhEIDkuNDIGbODEMONDERzOEk WEsT-VlAANDERENV.O.b.O.W. VzW EN WERkGROEp ARChEOlOGIE ROEsElARE W.A.R.

  Erfgoedvereniging.

  Contactgegevens:

  Bergeikenstraat 48

  051 22 27 20

  www.vobow.be

  Activiteit:

  Begeleide excursies met

  bezoeken aan opgravingen,

  musea, evenementen

  en dergelijke meer.

  Deelname aan eigen archeolo-

  gisch onderzoek van de vereni-

  ging. Opbouwen en begeleiden

  van tentoonstellingen.

  Lidgeld:

  26 euro: voor vaste leden, 21

  euro: voor gewone leden.

  U ontvangt jaarlijks vier afleve-

  ringen van de West-Vlaamse

  Archeokrant (WAK) en jaarboek

  West-Vlaamse Archaeologica.

  11 euro: voor abonnees

  op WAK alleen.

  Doelpubliek:

  Jongeren vanaf 14 jaar,

  volwassenen en

  senioren met

  belangstelling voor

  de archeologie.

  74 75

 • Socio-cultureel.

  VIDEOClub ACTION ROEsElARE Socio-cultureel.

  (Vereniging van Personen

  met een Handicap)

  Contactgegevens:

  Sint-Amandsstraat 115

  Roeselare

  www.vfg.be

  [email protected]

  [email protected]

  051 21 12 05

  Activiteit:

  Socio-culturele activiteiten en

  recreatiesport mindervaliden.

  Lidgeld:

  12 euro per jaar.

  Doelpubliek:

  Alle personen met een handicap

  en genteresseerden.

  Contactgegevens:

  Eernegemstraat 24, Koekelare

  051 58 27 84

  www.videoaction.tk

  Activiteit:

  Film-videoclub: maak je eigen

  videofilm! (familiefilm, reisfilm,

  documentaire, speelfilm, )

  Hoe kies ik mooie camera-

  standpunten? Hoe monteer

  ik mijn beeldmateriaal?

  Hoe voorzie ik mijn films van

  geluid, titels en commentaar?

  Via videoprojectie bekijken en

  beoordelen we elkaars eind-

  resultaat. Met je films kan je

  meedoen aan wedstrijden of

  festivals. De activiteiten gaan

  door iedere laatste vrijdag van

  de maand (van september tot en

  met juni) vanaf 20 u. in de boven-

  zaal van t Bourgondisch Kruis,

  Noordstraat 56, Roeselare

  Lidgeld:

  Steunend lid: 20 euro. Cineast:

  40 euro. Gezin: 50 euro.

  Doelpubliek:

  Jeugd en volwassenen.

  VfG

  77

  VlAANDEREN - IERlAND VzW

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Tornooistraat 8, Roeselare

  0472 70 55 09

  [email protected]

  http://www.vlaanderen-

  ierland.be

  Activiteit:

  Eigen activiteit: vier vijf per

  jaar. Medewerking met andere

  verenigingen: gemiddeld 15

  keer per jaar. Toerisme en

  kennismaking met Ierland.

  Verschaffen van reisinfor-

  matie door het verspreiden

  van brochures, vertonen van

  dia-reportages en houden van

  infoavonden. Proeverijen van

  Ierse whiskeys, kazen, Wij zijn

  aanwezig op de grote beurzen

  en ieder jaar ook n dag op

  het vakantiesalon in Brussel.

  Lidgeld:

  Slechts n tarief voor heel

  het gezin, ongeacht het aantal

  gezinsleden: 12,50 euro.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  VIVA-sVV Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Erna Verhaege

  Spanjestraat 9D, Roeselare

  051 22 99 89

  www.viva-svv.be

  [email protected]

  Activiteit:

  Educatieve, creatieve, culturele

  en maatschappelijk activerende

  activiteiten, uitstappen,

  vormingen, leesclub.

  Lidgeld:

  12 euro per jaar.

  Doelpubliek:

  Vrouwen van alle leeftijden

  (en hun gezinsleden).

  76 77

 • 79

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Oekensestraat 65, Roeselare

  051 24 40 69

  Activiteit:

  Filatelistenvereniging.

  Maandelijkse bijeenkomsten met

  mogelijkheid tot ruilen, aanbod

  leden aan leden, afhalen nieuwig-

  heden, filatelistisch materiaal,

  voordrachten, leden tombolas,

  kwis en gezellig samenzijn.

  Maandelijks tijdschrift De

  postiljon wordt gratis

  toegezonden aan alle leden.

  Lidgeld:

  8 euro per jaar minder lidgeld

  voor jongeren 18 jaar

  via zustervereniging

  De Kleine Postiljon.

  Ereleden: 12,50 euro per jaar.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden vanaf 21 jaar

  (leden jonger dan 21 jaar zijn

  welkom maar worden lid via

  de zustervereniging jeugd-

  filatelieclub De Kleine Postiljon).

  kONINklIJkE VRIENDENkRING ROEsElAARsE pOsTzEGEl -VERzAMElAARs - kVRp

  VTb CulTuuR GEzEllE ROEsElARESocio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Rumbeeksesteenweg 469

  Roeselare

  0495 68 56 53

  Activiteit:

  vertelavonden, reisreportages,

  erfgoedinitiatieven, yoga,

  meditatie, aquarel, natuurwan-

  delingen , cultuuruitstappen,

  theaterwandelingen en

  cultuurprojecten.

  Lidgeld:

  lidgeld - lid worden van VTB

  kultuur Gezelle is u abonneren

  op het plaatselijk tijdschrift

  dat 4 x per jaar verschijnt.

  Meer info op www.dirklievens.

  be of via [email protected]

  Doelpubliek:

  vtb kultuur is breed en veel-

  zijdig voor alle leeftijden.

  78

 • 81

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  - vtbKultuur Anders op Stap

  Rumbeke/Roeselare

  Nadine Vermeersch: 051 24 10

  23 - 0496 38 91 76 - nadine-

  [email protected]

  - vtbKultuur Rolarius Roeselare

  Vera Vanhee: 051 24 09

  03 - 0473 23 53 51 -

  [email protected]

  - vtbKultuur Rodenbach Roeselare

  Raf Portier: 051 22 34 26

  [email protected]

  Activiteit:

  Alle afdelingen zijn al jarenlang actief

  op het culturele, educatieve en

  sportieve vlak. Zij bieden een gevari-

  eerd programma aan. Elk heeft zijn

  eigen accenten en programmas.

  * Anders op Stap:

  - Maandelijks een fijne wande-

  ling waarvan n dagwan-

  deling per trimester.

  - Tweemaandelijks een 4.000

  stappenwandeling

  - Tweemaandelijks maar niet

  in juli en augustus: leesclub

  * Rolarius

  - Deelname aan culturele mani-

  festaties o.a. toneel Frans-Vlaan-

  deren, Culturele Gentse feesten,

  Boterhammen in het park,

  - Gegidste stadsbezoeken o.a. n

  keer per jaar een Brusseldag

  * Rodenbach

  - Maandelijks thematische fiets-

  of wandeltochten met jaarlijks

  een driedaagse fietstrip

  - Een wekelijkse fietstocht

  op donderdagnamiddag

  Lidgeld:

  Wie lid is van de pechdienst VAB is

  automatisch lid van vtbKultuur.

  Meer inlichtingen via de

  betrokken lokale afdelingen.

  Doelpubliek:

  Iedereen is welkom. Ons huidig publiek

  bestaat meestal uit 40plussers

  maar iedereen is welkom, leden, niet-

  leden, personen met partner, alleen-

  staanden, jong, oud, iedereen

  vtbKultuur-leden en deelnemers

  met een Vrijetijdspas genieten

  wel een voorkeurstarief voor de

  VTb kulTuuR ROEsElARE

  81

  NOUSJKA-LOVE

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Koornstraat 4, Roeselare

  051 22 11 90 (tijdens

  openingsuren)

  Activiteit:

  Ontmoeting, vorming

  en informatie.

  (kleine) activiteitenbijdrage.

  Kandidaat-leden kunnen aan

  ditzelfde voorkeurstarief de

  sfeer komen opsnuiven.

  Deelnemers vinden cultuur en

  ontspanning in een ongedwongen,

  gezellige sfeer met of zonder op

  Openingsuren:

  Dinsdag: 14 u. 17 u.

  Donderdag: 14 u. 16 u.

  Vrijdag: 21 u. 01 u. (Moras,

  lesbiennes werking)

  Doelpubliek:

  Vrouwen.

  tijd en stond een natje en/of droogje.

  Kortom Mens sana in corpore

  sano. Een gezonde geest in

  een gezond lichaam.

  Meer inlichtingen via de contacten

  en op www.vtbkultuur.be/roeselare

  VROuWENhuIs VzW

  Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Voorzitter:

  Zelimkhanova Naudasch

  Secretaris: Greet Lust

  Hoofdzetel: Jonkersstraat

  17, 8800 Roeselare

  GSM: 0484 38 13 31

  e-mail: [email protected]

  Activiteit:

  Culturele avonden, danslessen,

  Russische taallessen.

  Lidgeld:

  10 euro jaarlijks

  Doelpubliek:

  Tsjetsjeense en Vlaamse gemeen-

  schap van alle leeftijdscategorien.

  WAyNAh VzW

  80

 • 82

  WIllEMsfONDs ROEsElARE

  zANG EN klEuR

  Socio-cultureel.

  Socio-cultureel.

  83

  WEsT-VlAAMsE GIDsENkRINGMANDElDAl Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Europastraat 13, Ingelmunster

  0486 85 66 67,

  www.gidsenkringroeselare.be

  Activiteit:

  Toerisme, erfgoed, cultuur.

  Organiseren gidsen-

  cursussen; uitstappen;

  voordrachten, uitwerken

  toeristische activiteiten

  in het Roeselaarse.

  Viermaal per jaar wordt

  de publicatie Erfgoed

  Roeselare uitgegeven

  Lidgeld:

  15 euro.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Contactgegevens:

  Iepersestraat 110, Roeselare

  051 23 88 33

  [email protected]

  www.willemsfondsroeselare.be

  Activiteit:

  Wij bieden jaarlijks een zestal

  diverse culturele, maatschap-

  pelijke en ontmoetingsactivi-

  teiten, gaande van lezingen

  en/of voordrachten, bedrijfs-

  bezoeken, toneelvoorstel-

  lingen, proeverijen e.d.

  Lidgeld:

  15 euro hoofdlid.

  3 euro per bijkomende gezinslid.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  Contactgegevens:

  Hoogleedsesteenweg 150

  Roeselare

  Activiteit:

  Zes vergaderingen per jaar, n

  tentoonstelling van vogels het

  tweede weekend van november,

  twee vogelruilbeurzen

  derde zondag van februari en de

  vierde zondag van september.

  Doelpubliek:

  Alle leeftijden.

  VlAAMsE ACTIEVE sENIOREN Socio-cultureel.

  Contactgegevens:

  Jef Hendryckx

  Zuidstraat 12/4,

  8800 Roeselare

  051 24 15 11 -

  0496 25 62 98

  [email protected]

  [email protected]

  www.vvvg.be

  Activiteit:

  Culturele en educatieve voor-

  drachten, bezoek aan

  musea, dagreizen.

  Lidgeld:

  Hoofdlid 15 euro - bijlid 12 euro.

  Doelpubliek:

  50-plussers

 • Ontwerp: Grafische Dienst

  V.U. : Luc Martens, Botermarkt 2, 8800 Roeselare.