Brochure Commercieel

3

description

 

Transcript of Brochure Commercieel

Een opleiding via Spring InstituutWil je werken en niet naar school, maar wel graag een MBO-diploma halen? Spring Instituut biedt jou een passend opleidingstraject! De op-leidingen die je bij Spring Instituut kunt volgen, zijn BBL-opleidingen. Normaal ga je dan één dag in de week naar school. Bij Spring Instituut ga je niet naar school en kun je elke dag van het jaar starten!

Online en in de praktijkJe vindt jouw hele opleiding in een online leerom-geving. De praktijkopdrachten voer je uit op de werkvloer tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Alleen leren wat je nog niet kuntTijdens je werk heb je veel ervaring opgedaan. Alle vaardigheden die je tijdens jouw werk al hebt geleerd, hoef je natuurlijk niet meer extra te oefenen. Hierdoor is het mogelijk sneller door de opleiding te gaan. Je moet wel laten zien dat je alles goed kunt. De theorie doe je thuis. Binnen afgesproken termijnen kun jij studeren waar en wanneer het jou uitkomt.

Aansluitend bij je werk en goede begeleidingOnze leeromgeving is makkelijk in het gebruik en maakt leren leuk, doordat alle onderwerpen aan-sluiten bij jouw dagelijkse werkzaamheden.

Tijdens je opleiding ontvang je intensieve, per-soonlijke begeleiding van:

• De praktijkopleider/leermeester (direct leiding-gevende op jouw werkplek) begeleidt en be-oordeelt je op de werkvloer.

• Docenten van het ROC beoordelen de op-drachten die je aan de hand van de theorie in de leeromgeving hebt gemaakt. Daarnaast beoordelen de docenten de verplichte MBO-vakken, zoals Nederlands, Engels (en Duits voor de opleiding Gastheer/Gastvrouw), Reke-nen en Loopbaan & Burgerschap.

• De studieloopbaanbegeleider van het ROC bewaakt jouw studievoortgang en bezoekt jou op je werkplek.

In de online leeromgeving werk je met een plan-ner met daarin alle onderdelen van je opleiding. In deze planner kunnen alle mensen die betrok-ken zijn bij jouw opleiding zien hoe de voortgang van jouw studie verloopt. Je staat er dus niet alleen voor!

Waar doe je het voor?• Je ontvangt een officieel MBO-diploma.• Je volgt een opleiding die past bij jouw dage-

lijkse werkzaamheden.• Je kunt beginnen met de opleiding wanneer

je wilt.• Je bepaalt zelf wanneer je studeert, want de

leeromgeving is 24/7 online.

Hoe lang duurt een opleiding? Dat hangt af van je vooropleiding, ervaring in het werkveld en hoeveel tijd jij per week wilt beste-den aan je opleiding. Over een MBO-2 opleiding mag je twee jaar doen en over een MBO-3 en 4 opleiding drie jaar. Gemiddeld besteden onze studenten vijf tot acht uur per week aan hun op-leiding. Besteed jij meer tijd aan je opleiding? Dan kun je eerder klaar zijn!

Meld je aan voor deze opleiding• MBO-3 Commercieel medewerker binnen-

dienst

Wat kost het en wat zijn de voorwaarden?Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, moet je een contract hebben bij een werkgever. Het maakt niet uit of je een vast, tijdelijk, nuluren- of uitzendcontract hebt. Je moet in een jaar ge-middeld 16 uur per week werkzaam zijn. In de meeste gevallen betaalt jouw werkgever jouw opleiding. Jouw praktijkopleider/leermeester krijgt een training van twee dagdelen aangeboden door Spring Instituut. Deze training gaat over de werking van de leeromgeving en het begeleiden en beoordelen van studenten.

“Wat ik goed vind aan de opleiding is dat het online is. Ik kan eraan werken wanneer het mij uitkomt en ik kan veel dingen meteen gebruiken in mijn werk.”

‘‘Alles wordt goed uitgelegd. Als je iets niet begrijpt kun je makkelijk contact opnemen met je SLB-er of docent van het desbetreffende vak.’’

Werk je in de commerciele dienstverlening?Word jij blij van het binnenhalen van nieuwe klanten, werk jij met veel plezier als commercieel medewerker en wil jij graag een MBO-diploma behalen tijdens jouw werk? Dan is de opleiding Commercieel medewerker binnendienst echt iets voor jou!

MBO-3 Commercieel medewerker binnen-dienstIn de opleiding ga je onder meer aan de slag met:• Onderzoeken van de behoefte van de klant

ten aanzien van de producten of diensten die je verkoopt. Je leert over consumentengedrag en hoe klanten beslissingen nemen.

• Opstellen van een activiteitenplan met ver-schillende promotieactiviteiten.

• Acquireren van klanten en/of opdrachten. • Verkooptechnieken in telefonische klantcon-

tact. • Opstellen van offertes voor klanten en on-

derhandelen hierover. Je maakt kennis met verschillende onderhandelingstactieken die je kunt gebruiken.

• Verwerken van orders en oplossen van even-tueel oponthoud in het leveren van de bestel-de producten of diensten.

• Signaleren en correct afhandelen van klach-ten.

Meer informatie of vragen?• • 0318 493 133• [email protected]• springinstituut.nl• @springinstituut.nl

“De opleiding is perfect afgestemd op de werkvloer. Alles wat ik de dag ervoor online heb geleerd, kan ik de volgende dag op de werkvloer direct toepassen.”