Brielle Mobiel #1

of 16 /16
Brielle Lekker mobiel Mei 2011 Speciale uitgave van Brielle leeft! Foto: Maarten Gielis Foto: Maarten Gielis

Embed Size (px)

description

Brielle Mobiel #1

Transcript of Brielle Mobiel #1

Page 1: Brielle Mobiel #1

BrielleLekker mobiel

Mei 2011Speciale uitgave van Brielle leeft!

Foto: Maarten Gielis

Foto: Maarten Gielis

Page 2: Brielle Mobiel #1
Page 3: Brielle Mobiel #1

Van de uitgever II | 03Van de uitgever II | 03

Brielle vaart, snort, fietst, autorijdt,

brommert, wandelt, rent...

Het prachtige weer (vrijdag 22 april) heeft

veel mensen weer op het water doen ver-

schijnen. Zeilboten, roeibootjes, rubberboten

met motor en plezierjachten zijn volop aan-

wezig op het Brielse Meer. Passanten leggen

aan in de Brielse haven en de ‘boodschap-

bootjes’ worden geparkeerd voor de AH.

In deze speciale mobiliteit editie leest u van

alles over wandel-, fiets- en toertochten.

Over de nieuwste en schoonste auto’s,

trendy (snor)fietsen, oldtimers en retro

scooters. Voor ieder wel een onderwerp

waar interesse voor is.

Middagje wandelen in Brielle

Met B&M Design, de uitgever van – onder

andere – Brielle leeft, hebben wij onlangs

via de VVV Brielle een stadsgids inge-

schakeld, waarvan we een lesje geschiedenis

hebben gekregen. De enthousiaste gids wist

onze aandacht erbij te houden en vertelde op

een plezierige manier over Brielle en haar

verleden. Van een rosmolen in ’t Kont van

het Paerd, waarvan ik altijd dacht dat het

een smidse was geweest en daardoor tegen

de kont van het paard keek, tot aan de voor-

malige Kalkfabriek. De fabriek is ten gronde

gegaan doordat de bakstenen, waar schelpen

in werden verwerkt, niet echt geschikt waren

om huizen van te bouwen. De St. Catharijne-

kerk is eigenlijk een, door het ontbreken

van financiële middelen, nooit afgebouwde

basiliekkerk. En we weten nu dat de

oorsprong van het conflict in Noord Ierland

in Brielle ligt. Een spreuk bij de entree

van de inmiddels Protestantse (voorheen

Katholieke) kerk getuigt van dit feit.

Informatie

Wil je zelf ook eens wandelen of toeren in de

regio en Brielle? De VVV Brielle kunt u veel

informatie verstrekken.

Veel plezier!

Na een jaar lang oponthoud en wegafsluitingen is Brielle ook over de weg weer mobiel goed te be-reiken. Een uitstekende bereikbaarheid van onze vestingstad door twee, en dat mogen we toch welstellen, prachtige rotondes. Geen verkeerslichten meer, die altijd als jij er aan kwam vreselijk langop rood stonden, zodat je dacht dat ze kapot waren of dat je in de maling werd genomen door ie-mand met een afstandsbediening. Prettige bijkomstigheid voor bezoekers van Brielle is het gratisparkeren dichtbij en in het centrum. En gelukkig is dat afgrijselijke donkerrode fietsonderkomenbij de bushalte, tegenover Lotus, verwijderd.

Brielle is weer mobiel...op allemogelijkemanieren

Even terug in de tijd. In mijn jonge jarenging ik met een maat naar een popcon-cert in ‘Belgenland’. Over de kasseienmet een, van mijn zus geleende, Kevergingen we richting Torhout of Werchter.Dat staat mij niet meer helder voor degeest. Na een aantal kilometers de grenste zijn gepasseerd waren we de weg alkwijt. Niks geen TomTom of andere navi-gatie en de enige kaarten die we bij onshadden waren de toegangsbewijzen voorhet concert. Maar ja, welbespraakt als wewaren vroegen we de eerste de besteBelg om raad én de weg naar bovenge-noemde plaats(en). Geen probleem. Inzijn beste Vlaams wist hij ons te vertellendat we alsmaar rechtdoor moesten rijdentot we bij het derde rode stoplicht aan-kwamen en daar naar rechts moesten af-slaan. Dat was duidelijke taal en wevervolgden onze weg. Bij het derde stop-licht, dat op dat moment groen licht gaf,gingen we toch wel heel erg twijfelen. Hetderde rode... of bedoelde hij dat het lichtook op groen mocht staan? En het wasgeen 1 april. We hebben de gok maargenomen en zijn doorgereden om uitein-delijk toch nog op tijd, met of zonderomweg, op de plaats van bestemmingaan te komen. Een fantastische dag metzeer goede artiesten en voor de terugreiseen lekker broodje ‘platgeslagen’ frikadel,die ze in België Hamburger noemden.

Rodestoplicht

Page 4: Brielle Mobiel #1

“Deze scooters zijn zowel voor dagelijks ge-

bruik als voor recreatie perfect te gebrui-

ken,” zegt Jack van Pelt, “qua prijs/kwaliteit

verhouding is er geen betere. Het is een

snorfiets, die maximaal 25 km/u gaat. Je

kan dus lekker zonder helm door de natuur

toeren, mits je in bezit bent van een brom-

fietscertificaat. Momenteel hebben we ook

nog eens de speciale jubileumeditie. Die heeft

een aantal extra’s zoals een uitgebreider

chroompakket, gekleurd zadel en is uitge-

voerd in twee kleuren in plaats van één.”

Ook scooters moeten steeds milieubewuster

te gebruiken zijn. In de modellen van AGM

zit daarom een 4-takt motor, een zuinige

benzinemotor die op Euro 95 loopt. “De ben-

zinemotor loopt 1 op 25 tot 1 op 30, met een

tank van zeven liter. Dat is toch al gauw 175

tot 210 kilometer per tankbeurt.”

“Veel mensen hebben hem staan bij het

vakantieverblijf. Met mooi weer wil je er op

uit, maar niemand wil in een kokende auto

zitten. Zeker niet in het recreatiegebied

rondom Brielle. Dan pak je toch liever de

scooter. Hij is ook makkelijk te gebruiken

om bijvoorbeeld snel even een vergeten

boodschap in de stad te halen.”

4 | retro

Retro in een

Wil je er eens lekker op uit in de openlucht en wat verder de wereld in danalleen een rondje Brielse Meer? Pak dan de Retroscooter. Inboardshop heeft ze,de Chinese AGM scooters. Het retromodel met de Vespa-uitstraling.

nieuw jasjeTekst: Lionel StuteFotografie: Ronald Bagijn

Page 5: Brielle Mobiel #1

Krinsen Assurantien | 05

tot oplossingVan schade en diefstal

Om de verzekering die aan jouw wensen

voldoet af te sluiten, schakel je de hulp van

Krinsen Assurantiën in. “Verzekeren van

vervoermiddelen is vooral maatwerk. Je

kan de prijs laag houden door een ‘kale’

verzekering af te sluiten. Naarmate de

kwaliteit van je verzekering toeneemt,

wordt de prijs natuurlijk ook hoger. Extra’s

als hulpverlening en No Blaim, No Claim

kosten iets meer“, aldus Ton Krinsen.

Bij het verzekeren van bijvoorbeeld een

auto wordt van een model gebruik ge-

maakt waarbij naar een aantal criteria

wordt gekeken. De cataloguswaarde is van

belang, het gewicht van het voertuig, maar

ook de regio waarin de verzekerde woont.

“Dat wordt bepaald aan de hand van de

postcode van het woonadres en is van be-

lang voor de hoogte van de verzekering.

Brielle is één van de goedkoopste gebieden

in deze regio.”

“We pakken het altijd oplossingsgericht

aan. Dat we veel persoonlijk contact heb-

ben met onze klanten is daarbij ook een

voordeel ten opzichte van de vele internet-

verzekeraars. Wij kunnen altijd een con-

currerende offerte maken. Door onze

contacten met schade-herstelbedrijven in

de buurt kunnen we net iets meer bieden.

Een gratis leenauto als de schade gerepa-

reerd moet worden bijvoorbeeld.”

Een mooie scooter, een nieuwe,energiezuinige auto of een fiets metelektromotor, allemaal ontzettendleuk natuurlijk. Maar wat doe je alsje nieuwe trots gestolen wordt, of naeen week al een flinke beschadigingoploopt? Dan is het belangrijk dat jespullen goed verzekerd zijn.

Tekst: Lionel Stute

TotaalpakketKrinsen Assurantiën, gevestigd aanMaarland NZ 22, is de assuradeur voorde totale klant. “We zijn geen specialis-tisch bedrijf zoals een pur sang hypothe-cair of een expert in levensverzekeringen.Wij bieden onze klanten graag eenpakket aan waar alles in zit.”

“Het is belangrijk dat we al onze klantenpersoonlijk kennen. Onze deur staatdaarom altijd open, een afspraak is nietnodig. Als een probleem direct om actievraagt, dan zijn we te bereiken. Ook’s avonds en in het weekend.”

Page 6: Brielle Mobiel #1

We zijn ons eigen merk

De aanschaf van een auto zal altijdéén van de grotere aankopen in jeleven zijn. Als je zoveel geld hebtuitgegeven, dan wil je dat een garagenet zoveel zorg en aandacht besteedtaan jouw heilige koe als je zelf doet.Dan wil je deskundigheid en ervaring.Daarvoor ga je naar Garage Van Een-denburg. “Wij zijn niet merkgebonden,wij zijn ons eigen merk.”

Bij Garage Van Eendenburg wordt gebruik

gemaakt van het werkplaatsconcept Bosch

Car Service. Bosch is als uitvinder van de

bougie al sinds het ontstaan van de auto

betrokken bij het ontwikkelen van de elek-

tronica. Inmiddels zijn auto’s rijdende

computers geworden en velen doen dat op

basis van uitvindingen van Bosch. Door

Bosch Car Service is Van Eendenburg dus

altijd up-to-date als het gaat om de nieuw-

ste ontwikkelingen in de auto-industrie.

Maar Garage Van Eendenburg biedt meer:

complete APK-keuringen, voor elk merk,

tegen een goede prijs. Meneer Van Eenden-

burg legt uit hoe dat kan. “Door de enorme

kennis van Bosch kunnen we universeel ope-

reren, we zijn niet gebonden aan één merk.

Wij werden in 2007 uitgeroepen tot autobe-

drijf van het jaar en vanaf dat moment is

die verkiezing ieder jaar gewonnen door een

bedrijf dat gebruik maakt van Bosch Car

’t Woud 55 - 3232 LN BrielleTel. 0181-416443

[ADVERTORIAL ]

Service, dat zegt iets over de kwaliteit. Onze

monteurs moeten bijvoorbeeld ook mini-

maal acht dagen per jaar naar school en

Bosch eist ook dat we over de nieuwste

afstel- en uitleesapparatuur beschikken. Op

het moment dat een innovatie op de markt

komt, zijn wij er al in geschoold.”

Van Eendenburg heeft dan ook een relatie

met zijn klanten die niet gebaseerd is op

dealerschap, maar op persoonlijke voor-

keur. “Een aantal klanten komen zelfs al

sinds het prille begin bij ons, dus al ruim

veertig jaar. Bosch Car Service heeft die

binding alleen maar sterker gemaakt,

omdat we nog meer kunnen bieden nu.

Door Bosch is bijvoorbeeld een netwerk

ontstaan tussen de 360 aangesloten gara-

ges, met een landelijke dekking, zodat we

onze klanten op elk moment overal in

Nederland naar een gelijkwaardige collega

kunnen sturen.”

Page 7: Brielle Mobiel #1

Met de boot in Brielle en trek in iets

lekkers? Of misschien staat u op de

camping enmoet u nog boodschappen doen.

Maar u bent met de boot onderweg en het is

nog zo lekker op het water. Geen probleem!

Zelfs boodschappen doen met de boot

behoort tot de mogelijkheden in Brielle.

U kunt gebruik maken van de speciale

aanlegsteiger bij de Albert Heijn.

varen & wandelen | 07

Boodschappenper boot

Wandelen op navigatie...

in de lengte ofin de breedte!

5Tipsvoor de aanschafvan een boot

Kaart, kompas en... een GPS apparaatDit kleine apparaat wordt GPS (Global PositioningSystem) genoemd en hiermee organiseren wij deGPS tochten in Zuid-Holland, Rotterdam en VoornePutten. De GPS bepaalt via satellieten uw exactepositie en de te lopen route via zogenaamde ‘way-points’. Klinkt nu nog ingewikkeld, maar deze mo-derne techniek helpt je snel op weg.

Per fiets...Ook per fiets, tandem of step is het navigeren meteen GPS mogelijk en kunnen GPS tochten wordengedaan. Way-points, routeboeken en opdrachtenontbreken hierbij niet. Wij hebben diverse routesuitgezet, zowel door de stad als het buitengebied(bijvoorbeeld de duinen bij Rockanje).

Midden in de uitgestrekte natuur,ver weg van de bewoonde werelden geen borden die je de wegwijzen, wat nu?

Ook een GPStocht maken?1. Bepaal van tevoren waar u de boot

voor wilt gebruiken. Wilt u zeilen,

vissen of wilt u een speedboot?

2. Controleer de staat van het onder-

houd. Ziet de boot er netjes uit, werken

alle deuren, luiken en scharnieren,

zijn er geen zichtbare lekkageplekken?

3. Vraag of u een proefvaart mag maken.

4. Bekijk de bedrading onder het

dashboard.

5. Bedenk goed of je een boot bij een par

ticulier of bij een officiële dealer koopt.

Bij een particulier bent u dan mis

schien wel goedkoper uit, maar een

dealer is vaak betrouwbaarder.

VoorbeeldvragenVoorbeeld van 2 vragen in de Vesting Brielle:1. Om te beginnen loop je richtingN 51° 54.104, E 004° 10.002.Onderweg loop je langs het Melkmeisje,huisnummer van dit meisje = A.(Vanaf de brug kun je trouwens in het zuidwestende Prins Admiraal zien liggen, een replica van eenoud geuzenschip.)

2. Ga verder naarN 51° 54.(Ax5+15), E 004° 09.(992-4xA).(A staat hier voor het antwoord in vakje A.)Tel de letters van de spreuk op de gevel vanhet gebouw voor je. Dit is B (ae = 2 letters !).

Wilt u onder vakkundige begeleiding een GPStocht meemaken. Kijk op www.outdoorbrielle.nl

Page 8: Brielle Mobiel #1

22]] FFiieettssrroouuttee BBrriieellllee ((1155 kkmm))Beginnen bij Chinees Restaurant Lotus aan deSchrijversdijk Brielle. U rijdt rechtsaf de Schrijvers-dijk op, richting Vierpolders. Dit fietspad blijven vol-gen tot de rotonde bij Seggelant, hier slaat urechtsaf richting Vierpolders. Op het kruispunt vanDe Nolle en de Veckdijk vindt u aan uw rechterhandCafé De Tiende Penning. Hier kunt u een tussenstophouden en genieten van een lekker drankje.

Wanneer u er weer klaar voor bent, vervolgt u uwweg op de Veckdijk (naar rechts). Deze weg loopover in de Dorsdijk. U rijdt rechtdoor de Wouddijkop, deze rijdt u uit en rijdt vervolgens weer recht-door de Molendijk op. Op de rotonde gaat u recht-door Zwartewaal in . Daarna weer rechtdoor op deHavenkade, langs de haven. U buigt linksaf, met deweg mee, daarna gelijk rechts. Na een klein stukjeNoordeinde rijdt u de Maasdijk op. Deze rijdt u he-lemaal uit. U steekt de Groene Kruisweg over enslaat gelijk rechtsaf het fietspad op. U steekt deweg nogmaals over naar rechts en volgt dit fiets-pad tot aan de Brielsebrug. Het fietspad buigtlinksaf, deze rijdt u ook helemaal uit. Op de Batterij-weg slaat u linksaf en steekt het eerste bruggetjeaan de rechterkant over. Na het bruggetje gaat unaar rechts en daarna de eerste links. U rijdt nu inde Voorstraat. Al snel vindt u aan de rechterkantHotel en Brasserie De Nymph, waar u kunt genietenvan een welverdiende lunch. Of u rijdt nog eenklein stukje door en schuift aan tafel bij LunchroomRoos. Als u bijgekomen bent gaat u rechtsaf. U rijdtde winkelstraat uit en komt langs het water. De rotonde steekt u rechtdoor over en u bent weer bijRestaurant Lotus.

8 | Fietsen

Herkent u dat? U bent heerlijk aan het fietsen in debuitenlucht, maar ineens komt er een fikse tegen-wind opzetten. De lucht wordt donker en het ziet ernaar uit dat het ieder moment kan gaan regenen.Wat nu? Naar huis is nog aardig ver en u heeft geentijd om te wachten totdat de bui overgewaaid is.

Wij wonen in een gebied met een prachtige

natuur. Er zijn hier meerdere natuur gebie-

den, waaronder de Brielse Maas, en

de zee met haar stranden ligt op een steen-

worp afstand. Deze omgeving leent zich er

uitstekend voor om in te fietsen. Mensen

stappen dan ook massaal op de fiets, is het

niet voor een fietstocht door één van de

mooie recreatiegebieden, dan wel om op een

sportieve manier van A naar B te komen.

Het nadeel van wonen aan de kust is dat het

hier flink kan waaien en dat het weer soms

onberekenbaar is. Een elektrische fiets kan

uitkomst bieden.

Populair bij jongeren

Ongeveer 12 jaar geleden werd de eerste

elektrische fiets geïntroduceerd. Het waren

toen voornamelijk ouderen die interesse

toonden in deze fiets. De laatste vier jaar

de E-bike

11]] FFiieettssrroouuttee BBrriieellssee MMeeeerr ((4455 kkmm)) Beginnen bij de Meeuw op de Batterijweg Brielle. U neemt de eerste afslag links, dit is een fietspad.Deze weg blijft u volgen totdat u vanzelf de Buiten-gronden oprijdt. Deze weg rijdt u helemaal uit,daarna gaat u rechtdoor de Maasdijk op. De Maasdijkloopt over in Noordeinde. U buigt rechtsaf de Dorps-straat op, komt langs de haven en dan rijdt u linksafde Bernissedijk op. Deze weg wordt vanzelf Wieldijken later Toldijk. Hier neemt u de tweede afslag linksen daarna de eerste links op de Oude Noordlands-edijk. Vervolgens neemt u de eerste afslag rechts, deNoorddijk op. Deze rijdt u helemaal uit, wordt Mar-kenburgweg, tot het einde uitrijden en dan links af-slaan op de Noordhoekseweg. Aan het einde gaat urechtsaf de Molendijk op. Daarna neemt u de eersteafslag links, u rijdt het fietspad op. Aan het einde rijdtu rechtdoor de Plaatweg op. Rechts afbuigen op deBrielse Maasdijk, helemaal uitrijden tot u rechtdoorde Visserijweg oprijdt. Loopt vanzelf over in de Staal-diepseweg, deze loopt weer over in de Krabbeweg.Aan het einde slaat u linksaf, op het fietspad deBrielse Meeroever. Aan het einde van dit fietspad rijdtu rechtdoor de grote weg op, de Brielse Maasdam.Links afslaan op de Noordweg, daarna weer linksaflangs de Provinciale weg 32 (N218). U neemt vervol-gens de eerste afslag links, Tichelarijweg. U rijdtrechtdoor de Heijndijk op, deze weg blijft u volgen.Aan het einde slaat u linksaf het fietspad Ooster-landsedijk op. Hier kunt u even uitrusten bij de Koge-loven. Daarna vervolgt u uw weg via deOosterlandsedijk, bij het eerste kruispunt gaat urechtdoor het Brielse Maaspad op. Dit fietspad blijft uvolgen totdat u niet meer verder kunt. Aan het eindevan de weg gaat u twee keer links, hier vindt u res-taurant kapiteit Haak. Of u gaat één keer links endaarna rechts, u rijdt zo camping de Gouwe Geit opwaar zich Strandcafé de Meiden bevindt. Daarnagaat de route verder, u neemt de Rochus Meeuwis-zoonweg richting Brielle. U rijdt rechtdoor het Maar-land NZ op en gaat de brug aan uw linkerhand over.Daarna slaat u gelijk weer linksaf op Maarland ZZ.Hierna steekt u de eerste brug aan de linkerkant overen slaat gelijk weer linksaf de Batterijweg op. Dezeweg rijdt u uit en de bestemming is bereikt.

Fietsen langsde Brielse MaasRoute 1 en 2

Dat ismakkelijk

Page 9: Brielle Mobiel #1

is de ‘E-bike’ omarmd door het jongere

publiek. Zelfs bij de schooljeugd is deze

fiets erg populair. Speciaal voor de jeugd zijn

er speciale designs op de markt gekomen,

waarbij de accu bijna niet meer zichtbaar is.

Technologie

Vaak denken mensen dat wanneer je

elektrisch fietst, je helemaal niets meer hoeft

te doen. Dit is allesbehalve waar, de fiets is

slechts voorzien van trap bekrachtiging. Dit

werkt hetzelfde als stuur bekrachtiging in de

auto, als u een trap beweging maakt zorgt de

accu alleen maar voor een extra ‘boost’. Als u

helemaal niets doet, dan gebeurt er dus ook

niets. Het is zelfs zo dat mensen met een E-

bike vaak meer bewegen dan mensen zon-

der. Zij pakken namelijk makkelijker

de fiets, ook als het hard waait. Het maakt

fietsen voor iedereen leuk, fietsen voor je

plezier in plaats van omdat het moet.

Mogelijkheden

Er is tegenwoordig erg veel keuze in E-bikes.

Er zijn hele luxe en uitgebreide modellen,

maar ook gewoon eenvoudige. De fiets is

op verschillende standen te zetten, bijvoor-

Uw leverancier van E-bikes. Iedereen mag vrij-blijvend een rondje komen proeffietsen om tekijken of een E-bike iets voor u is. EigenaarJohan is zelf ook al om. U vindt Fietsplus op industrieterrein ’t Woud 4 in Brielle.

Voordelen op een rijtje:• Geen last van tegenwind• Geen excuses om niet te gaan fietsen• Meer bewegen omdat je makkelijker de fiets pakt

• Zelf bepalen hoeveel hulp je wilt• Ideaal voor schooljeugd• Fietsen voor je plezier in plaats van omdat het moet

Fietsplus

beeld ‘eco’, ‘normal’ en ‘sport’. Hoelang u

met een accu doet is afhankelijk van de

kracht die u vraagt van de motor. Gemid-

deld kunt u 50 kilometer fietsen met een

accu. Wilt u verder fietsen, dan kunt u ook

een tweede accu aanschaffen. Sommige

modellen zijn zelfs standaard uitgerust

met twee accu’s. Het is dus prima mogelijk

om de tent achterop de fiets te binden en

te gaan kamperen met de fiets!

de E-bike

De Solex trendyWie kent hem niet van vroeger, de Solex. Met een ronkende motor kwam hij voorbij. Back to the future!

Dat ismakkelijk

Nu is er de bijna geluidloze e-solex. Deze

100% energiezuinige retrosnorfiets is uitge-

rust met een volledig elektrische motor en

dus geheel co2 neutraal. Het uiterlijk van de

oude Solex, met het ‘innerlijk’ van nu.

Benieuwd naar de e-solex? Garage Van Een-

denburg nodigt u uit om een kijkje te nemen

in de showroom en om eventueel een proef-

rit te maken.

lekker

Page 10: Brielle Mobiel #1

De auto van detoekomst

Page 11: Brielle Mobiel #1

Lianne van der Knaap legt uit waarom het

zo leuk is om in de hybride auto’s van

Honda te rijden. “Behalve dat de Jazz al

jaren de tevredenheidstrofee van Autoweek

wint en dus gewoon een goede auto is, is

rijden in het hybridemodel een echte bele-

ving. Het is een auto waar alles op en aan

zit, van elk gemak voorzien.”

Hybride auto’s. Ooit de auto van de toekomst, nu een must vooriedereen die groen denkt en doet. Bij Honda Jan van Dijk zijn diverse modellen te vinden. Sinds maart is ook van de populaireHonda Jazz een hybride uitvoering op de markt. De auto dieenergiezuinig op pad gaan leuk maakt.

Tekst: Lionel Stute | Fotografie: Ronald Bagijn

IMA-systeemDe hybride Honda-auto’s makengebruik van het zogenaamdeIMA-systeem. IMA staat voorIntegrated Motor Assist.Een brandstofmotor, een elektro-motor en een accupakket.

De elektromotor en het batterij-pakket ondersteunen de brand-stofmotor tijdens het rijden,waardoor deze minder verbruikt.De vrijgekomen energie tijdenshet remmen wordt opgeslagen inde batterij om later weer dienst tedoen als ondersteunend vermo-gen. Daarnaast stopt de elektro-motor als de auto stilstaat. “Dat isin het begin wel wennen, maarnatuurlijk ook heel zuinig.”

Honda Jan van Dijk | 11

De echte lol beleef je natuurlijk pas als je

daadwerkelijk instapt. Om dat plezier te

vergroten heeft Honda iets speciaals. De

auto’s dagen je uit om steeds zuiniger te

gaan rijden. “Je kan aan de kleuren van je

dashboard zien hoe zuinig je eigenlijk bezig

bent. Is jouw kleur blauw dan ben je niet

zuiniger bezig. Wanneer de kleuren van je

display groener worden, ben je zuiniger aan

het rijden. Dat werkt enorm motiverend.

Het wordt een sport om iedere keer weer

bewuster met je rijgedrag bezig te zijn en je

‘record’ te verbreken.”

Een hybridemotor in je auto betekent niet

dat je hem alleen maar kan gebruiken om

boodschappen mee te doen. “De CR-Z bij-

voorbeeld, de opvolger van de CRX, kent

drie standen: de Eco-stand om zuinig te

rijden, de ‘normale’ stand en de Sport-stand,

waarmee je nog steeds hard kan optrekken

en sportief kunt rijden. Je bent dan alleen

minder zuinig bezig.” Als sportieve rijder

kan je dus de hele week milieubewust bezig

zijn en je toch op je vrije middag even lekker

laten gaan.

Groen RijdenBijdragen aan een schoner milieu én betaal-

baar autorijden. Sinds kort is het voor

medewerkers binnen de overheid en het

bedrijfsleven gemakkelijk te realiseren!

Groen Rijden wil de vervuilende auto’s ver-

vangen voor auto’s die zich op of onder de

norm van 140 gr CO2 uitstoot bevinden.

Medewerkers binnen de overheid en het

bedrijfsleven kunnen hun oude, vervuilende

auto vervangen voor een modern en scho-

ner alternatief. Zij kunnen tevens rekenen

op een bijzondere financiering voor een

nieuwe, milieuvriendelijke auto. Het

maandtarief bevat verzekering, onderhoud

en vervangend vervoer.

Groen Rijden helpt op deze manier om

substantieel én aantoonbaar bij te dragen

aan een verbetering van het milieu.

Bron: www.groenrijden.nl

Page 12: Brielle Mobiel #1

Fietsstop aan deBrielse Maas

In het mooie recreatiegebied aan het BrielseMeer is een voor iedereen toegankelijk, eigentijds horecabedrijf te vinden: Paviljoende Kogeloven. Vlakbij De Kogeloven staat dehistorische Stenen Baak, de oudste stenenvuurtoren van Nederland. De Kogeloven biedtu een sfeervol en gezellig restaurant waar uheerlijk kunt genieten van een lunch of dineren een goed glas wijn in een relaxte, warmeen ongedwongen sfeer. De Kogeloven is een officieel ‘fietscafé. Eenfietsvriendelijke horecagelegenheid, waar de

fietser niet alleen welkom is voor een hapje of drankje. Het biedt fietskaarten, toeristischeinformatie, reparatie stop, sanitaire stop eneen oplaadpunt voor de e-bike. Kijk voor meer informatie op www.fietseninzuidholland.nl

Onze openingstijden:1 april - 1 oktober dagelijks vanaf 10.00 uur1 okt. - 1 april vrijdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

Brielse Maas 1, 3233 LD Oostvoorne, Tel. 0181 482191

www.dekogeloven.com

Elke1e zondag

van de zomer-maanden

LIVEmuziek!

Page 13: Brielle Mobiel #1

De Velosolex maakt het aantrekkelijk om in

de zon te toeren over één van de vele re crea-

tieroutes rondom Brielle. Voor iedereen,

want je hebt altijd de steun van de elektri-

sche motor op de momenten dat je hem

nodig hebt. Heuvel op, opstekende wind,

pijnlijk kniegewricht, met deze fiets kan je

toch genieten van het mooie weer en ook

nog eens gezond en milieubewust bezig zijn.

De laatste jaren is er een verandering in mo-

biliteit ontstaan. We moeten zuinig zijn op

de planeet en als het even kan brandstofver-

bruik vermijden. Op de Velosolex leg je ge-

makkelijk veertig kilometer af zonder een

druppeltje benzine te gebruiken. En is de

batterij leeg, dan kan je hem overal op laden,

gewoon met een stekker in het stopcontact.

Na drie uur is de accu alweer voor zeventig

procent vol en omdat je de batterij gemakke-

lijk uit de houder kan schuiven kan je de

vouwfiets gewoon netjes opbergen.

Naast de E-Solex, verkoopt Garage VanEendenburg nu ook de Velosolex. Eenvouwfiets met elektrische traponder-steuning, uitgevoerd in de origineleSolexvorm. Een makkelijk mee tenemen fiets dus. En als het trappeneven te zwaar wordt, dan helpt de elek-trische motor je er doorheen.

Fietsen of lekkersnorren

Op de Puch

“Ik deed dit al in mijn schooltijd, tussen mijn

zestiende en negentiende. Ik verdiende op die

manier geld om mijn rijbewijs te kunnen

halen. Mijn vader had een grote werkplaats en

daar kon ik dan in werken. Samen met een

vriend heb ik een keer een Puch uit Hellevoet-

sluis opgehaald. Samen op de brommer met

het frame van de kapotte Puch op

de rug. En nog een keer heen en weer voor

een doos losse onderdelen.”

Pensioen

Nadat meneer Thiel met pensioen ging was

het zijn zoon die hem aanspoorde zijn hobby

weer op te pakken: “Hij was degene die zei

‘waarom begin je niet weer met sleutelen?’

Het is toch een stukje nostalgie. Ik doe het

puur voor mijn hobby, het is ook niet zo dat

iedereen aan kan kloppen, daar heb ik geen

zin meer in. Heel soms help ik wel iemand die

er niet meer uitkomt. Ik probeer die oude ma-

chines zo origineel mogelijk op te bouwen. Mij

onderdelen haal ik bij een speciaalzaak, Loods

41 in Capelle aan den IJssel. Die hebben zo-

weel gebruikte als nieuwe onderdelen.”

retro | 13

door de polderSleutelen aan brommers, de favoriete bezigheid van heel veel jongeren.

Maar ook een leuke bezigheid voor gepensioneerden,

zoals Cees Thiel. In de winter, als de dagen

kort zijn en het buitenleven stil ligt,

sleutelt hij graag aan een Puch uit

de jaren ’50 of ‘60.

Page 14: Brielle Mobiel #1

Milieubewust zijnis niet genoegTekst: Lionel Stute | Fotografie: Ronald Bagijn

“Iedereen wil speciaal zijn.

Dat de ontwikkeling van

auto’s daarin meegaat is een

logisch gevolg van deze indivi-

dualisering. Elke auto moet

weer net iets beter en uitge-

breider zijn dan de vorige.

Daarom zit op de C4 bijvoor-

beeld een optie om het geluid

van je richtingaanwijzer of de

pieptonen bij

het vergeten van je sleutel

of verlichting, te vervangen

door één van de vier ‘eigen’

geluiden van Citroën”, zegt

Wilfred Lugtenburg. Maar

deze Citroën is geen rijdend

hebbedingetje. “Het is gewoon

een solide betrouwbare gezins-

auto. Je kan er een caravan

achter hangen en hij heeft

een hoop laadruimte. Hij is

van alle gemakken voorzien

en is ontzettend veilig. In

de linkerbovenhoek van de

spiegel zit bijvoorbeeld een

‘dode-hoek-indicator’, een

lampje dat gaat branden als

de sensor voelt dat er een auto

achter je buiten je gezichtsveld

zit. Maar dat is alleen bij de

dure uitvoering van deze

auto.”

Natuurlijk is ook de C4

volledig milieubewust. “Alle

kleine beetjes helpen daarin.

Als tien kilo gelijk staat aan

één gram minder uitstoot per

kilometer dan lijkt dat weinig,

maar reken dat eens uit voor

5.000.000 auto’s per jaar. Die

elk 20.000 kilometer per jaar

rijden. Dan scheelt dat toch

wel heel veel co2-uitstoot.”

Groen rijden en milieubewust aan het verkeer deelnemen is hip. Maar als alleautofabrikanten groene motoren leveren en elke auto tegenwoordig kwalitatiefgewoon goed is, dan zoek je naar een auto die iets extra’s heeft, zoals de Citroën C4.

DS4

Met de mogelijkheid eigen geluidjes voor dewaarschuwingsalarmen eneigen kleuren voor hetdashboard in te stellen is deCitroën C4 al behoorlijk tecustomizen. In juni kan jezelfs daar zelfs nog eenstap verder in gaan. “Dankomt de DS4 op de markt,zoals de C3 de DS3 heeft.”

De DS4 is eigenlijk eenrijdende gadget: “Ik kan nogniet alles zeggen, maar jekan bijvoorbeeld voor eeninterieur kiezen van wat wij‘horlogebandjesleer’ noe-men. Mensen zoeken naarzulke extra’s. Die willen datgewoon ervaren.”

Page 15: Brielle Mobiel #1

Enthove | 015

“Het groene energielabel is een hot item

geworden. Het zogenaamde A-label bij auto’s

wordt toegekend als de auto maximaal 110

gram CO2 per kilometer uitstoot, precies de

Energiezuinige auto’s zijn er in vele vormen. En omdat Nederland een voorloper is op het gebied van ‘groen reizen’komen de nieuwste modellen in Europa vaak als eerste in ons land uit. Zo ook de Chevrolet Spark Bifuel.

Tekst: Lionel Stute | Fotografie: Ronald Bagijn

De Chevrolet Spark BiFuelis zeer compleet uitgerust

Tot de standaarduitrusting behoren onder meer:• 4 Sterren EuroNCAP• Elektrisch bedienbare ramen• 5 Deuren en zitplaatsen• Verwarmbare buitenspiegels• 6 Airbags• Getint glas• ABS• Mistlampen voor• Airconditioning• Stuurbekrachtiging• Bumpers in carrosseriekleur• Verstelbare koplampen• ISOFIX kinderstoel systeem

Je kan er gerust mee naarItalië rijden

hoeveelheid van de Spark Bifuel”, zegt Jos

Enthoven. Als Chevroletdealer is hij bijzon-

der trots op de Spark. Vooral omdat de Spark

een volwaardige auto is: “Alle afkortingen

zitten erin, ABS, ESP, noem maar op.”

“De Spark is daarom ook zeer geschikt voor

dagelijks gebruik, maar ook om op vakantie

te gaan. Je kan er gerust mee naar Italië

rijden. Als de auto op gas rijdt kost je dat

hooguit 5% van het vermogen dat je hebt

wanneer je op benzine rijdt. Terwijl de actie-

radius juist enorm wordt vergroot. De Spark

rijdt 1 op 20. De auto start overigens wel

altijd op benzine, je kan dus niet helemaal

zonder benzine rijden. Het overschakelen

op gas gaat automatisch als de motor een

bepaalde temperatuur heeft bereikt.”

Door het groene A-label is de auto ook goed-

koop in de aanschaf. “Je betaald geen BPM,

geen wegenbelasting en je bent zuiniger. Dat

maakt het heel aantrekkelijk om in de Spark

te rijden. Sommige mensen hebben zelfs hun

grote dure zakenauto bij ons ingeruild tegen

een Spark. Sinds januari leveren we gemid-

deld twee Sparks per week af, zo’n dertig in

2011 tot nu toe.”

Page 16: Brielle Mobiel #1