Brielle Mobiel #1

of 16 /16
Brielle Lekker mobiel Mei 2011 Speciale uitgave van Brielle leeft! Foto: Maarten Gielis Foto: Maarten Gielis

Embed Size (px)

description

Brielle Mobiel #1

Transcript of Brielle Mobiel #1

 • BrielleLekker mobiel

  Mei 2011Speciale uitgave van Brielle leeft!

  Foto: Maarten Gielis

  Foto: Maarten Gielis

 • Van de uitgever II | 03Van de uitgever II | 03

  Brielle vaart, snort, fietst, autorijdt,

  brommert, wandelt, rent...

  Het prachtige weer (vrijdag 22 april) heeft

  veel mensen weer op het water doen ver-

  schijnen. Zeilboten, roeibootjes, rubberboten

  met motor en plezierjachten zijn volop aan-

  wezig op het Brielse Meer. Passanten leggen

  aan in de Brielse haven en de boodschap-

  bootjes worden geparkeerd voor de AH.

  In deze speciale mobiliteit editie leest u van

  alles over wandel-, fiets- en toertochten.

  Over de nieuwste en schoonste autos,

  trendy (snor)fietsen, oldtimers en retro

  scooters. Voor ieder wel een onderwerp

  waar interesse voor is.

  Middagje wandelen in Brielle

  Met B&M Design, de uitgever van onder

  andere Brielle leeft, hebben wij onlangs

  via de VVV Brielle een stadsgids inge-

  schakeld, waarvan we een lesje geschiedenis

  hebben gekregen. De enthousiaste gids wist

  onze aandacht erbij te houden en vertelde op

  een plezierige manier over Brielle en haar

  verleden. Van een rosmolen in t Kont van

  het Paerd, waarvan ik altijd dacht dat het

  een smidse was geweest en daardoor tegen

  de kont van het paard keek, tot aan de voor-

  malige Kalkfabriek. De fabriek is ten gronde

  gegaan doordat de bakstenen, waar schelpen

  in werden verwerkt, niet echt geschikt waren

  om huizen van te bouwen. De St. Catharijne-

  kerk is eigenlijk een, door het ontbreken

  van financile middelen, nooit afgebouwde

  basiliekkerk. En we weten nu dat de

  oorsprong van het conflict in Noord Ierland

  in Brielle ligt. Een spreuk bij de entree

  van de inmiddels Protestantse (voorheen

  Katholieke) kerk getuigt van dit feit.

  Informatie

  Wil je zelf ook eens wandelen of toeren in de

  regio en Brielle? De VVV Brielle kunt u veel

  informatie verstrekken.

  Veel plezier!

  Na een jaar lang oponthoud en wegafsluitingen is Brielle ook over de weg weer mobiel goed te be-reiken. Een uitstekende bereikbaarheid van onze vestingstad door twee, en dat mogen we toch welstellen, prachtige rotondes. Geen verkeerslichten meer, die altijd als jij er aan kwam vreselijk langop rood stonden, zodat je dacht dat ze kapot waren of dat je in de maling werd genomen door ie-mand met een afstandsbediening. Prettige bijkomstigheid voor bezoekers van Brielle is het gratisparkeren dichtbij en in het centrum. En gelukkig is dat afgrijselijke donkerrode fietsonderkomenbij de bushalte, tegenover Lotus, verwijderd.

  Brielle is weer mobiel...op allemogelijkemanieren

  Even terug in de tijd. In mijn jonge jarenging ik met een maat naar een popcon-cert in Belgenland. Over de kasseienmet een, van mijn zus geleende, Kevergingen we richting Torhout of Werchter.Dat staat mij niet meer helder voor degeest. Na een aantal kilometers de grenste zijn gepasseerd waren we de weg alkwijt. Niks geen TomTom of andere navi-gatie en de enige kaarten die we bij onshadden waren de toegangsbewijzen voorhet concert. Maar ja, welbespraakt als wewaren vroegen we de eerste de besteBelg om raad n de weg naar bovenge-noemde plaats(en). Geen probleem. Inzijn beste Vlaams wist hij ons te vertellendat we alsmaar rechtdoor moesten rijdentot we bij het derde rode stoplicht aan-kwamen en daar naar rechts moesten af-slaan. Dat was duidelijke taal en wevervolgden onze weg. Bij het derde stop-licht, dat op dat moment groen licht gaf,gingen we toch wel heel erg twijfelen. Hetderde rode... of bedoelde hij dat het lichtook op groen mocht staan? En het wasgeen 1 april. We hebben de gok maargenomen en zijn doorgereden om uitein-delijk toch nog op tijd, met of zonderomweg, op de plaats van bestemmingaan te komen. Een fantastische dag metzeer goede artiesten en voor de terugreiseen lekker broodje platgeslagen frikadel,die ze in Belgi Hamburger noemden.

  Rodestoplicht

 • Deze scooters zijn zowel voor dagelijks ge-

  bruik als voor recreatie perfect te gebrui-

  ken, zegt Jack van Pelt, qua prijs/kwaliteit

  verhouding is er geen betere. Het is een

  snorfiets, die maximaal 25 km/u gaat. Je

  kan dus lekker zonder helm door de natuur

  toeren, mits je in bezit bent van een brom-

  fietscertificaat. Momenteel hebben we ook

  nog eens de speciale jubileumeditie. Die heeft

  een aantal extras zoals een uitgebreider

  chroompakket, gekleurd zadel en is uitge-

  voerd in twee kleuren in plaats van n.

  Ook scooters moeten steeds milieubewuster

  te gebruiken zijn. In de modellen van AGM

  zit daarom een 4-takt motor, een zuinige

  benzinemotor die op Euro 95 loopt. De ben-

  zinemotor loopt 1 op 25 tot 1 op 30, met een

  tank van zeven liter. Dat is toch al gauw 175

  tot 210 kilometer per tankbeurt.

  Veel mensen hebben hem staan bij het

  vakantieverblijf. Met mooi weer wil je er op

  uit, maar niemand wil in een kokende auto

  zitten. Zeker niet in het recreatiegebied

  rondom Brielle. Dan pak je toch liever de

  scooter. Hij is ook makkelijk te gebruiken

  om bijvoorbeeld snel even een vergeten

  boodschap in de stad te halen.

  4 | retro

  Retro in een

  Wil je er eens lekker op uit in de openlucht en wat verder de wereld in danalleen een rondje Brielse Meer? Pak dan de Retroscooter. Inboardshop heeft ze,de Chinese AGM scooters. Het retromodel met de Vespa-uitstraling.

  nieuw jasjeTekst: Lionel StuteFotografie: Ronald Bagijn

 • Krinsen Assurantien | 05

  tot oplossingVan schade en diefstal

  Om de verzekering die aan jouw wensen

  voldoet af te sluiten, schakel je de hulp van

  Krinsen Assurantin in. Verzekeren van

  vervoermiddelen is vooral maatwerk. Je

  kan de prijs laag houden door een kale

  verzekering af te sluiten. Naarmate de

  kwaliteit van je verzekering toeneemt,

  wordt de prijs natuurlijk ook hoger. Extras

  als hulpverlening en No Blaim, No Claim

  kosten iets meer, aldus Ton Krinsen.

  Bij het verzekeren van bijvoorbeeld een

  auto wordt van een model gebruik ge-

  maakt waarbij naar een aantal criteria

  wordt gekeken. De cataloguswaarde is van

  belang, het gewicht van het voertuig, maar

  ook de regio waarin de verzekerde woont.

  Dat wordt bepaald aan de hand van de

  postcode van het woonadres en is van be-

  lang voor de hoogte van de verzekering.

  Brielle is n van de goedkoopste gebieden

  in deze regio.

  We pakken het altijd oplossingsgericht

  aan. Dat we veel persoonlijk contact heb-

  ben met onze klanten is daarbij ook een

  voordeel ten opzichte van de vele internet-

  verzekeraars. Wij kunnen altijd een con-

  currerende offerte maken. Door onze

  contacten met schade-herstelbedrijven in

  de buurt kunnen we net iets meer bieden.

  Een gratis leenauto als de schade gerepa-

  reerd moet worden bijvoorbeeld.

  Een mooie scooter, een nieuwe,energiezuinige auto of een fiets metelektromotor, allemaal ontzettendleuk natuurlijk. Maar wat doe je alsje nieuwe trots gestolen wordt, of naeen week al een flinke beschadigingoploopt? Dan is het belangrijk dat jespullen goed verzekerd zijn.

  Tekst: Lionel Stute

  TotaalpakketKrinsen Assurantin, gevestigd aanMaarland NZ 22, is de assuradeur voorde totale klant. We zijn geen specialis-tisch bedrijf zoals een pur sang hypothe-cair of een expert in levensverzekeringen.Wij bieden onze klanten graag eenpakket aan waar alles in zit.

  Het is belangrijk dat we al onze klantenpersoonlijk kennen. Onze deur staatdaarom altijd open, een afspraak is nietnodig. Als een probleem direct om actievraagt, dan zijn we te bereiken. Ooks avonds en in het weekend.

 • Wezijn ons eigenmerk

  De aanschaf van een auto zal altijdn van de grotere aankopen in jeleven zijn. Als je zoveel geld hebtuitgegeven, dan wil je dat een garagenet zoveel zorg en aandacht besteedtaan jouw heilige koe als je zelf doet.Dan wil je deskundigheid en ervaring.Daarvoor ga je naar Garage Van Een-denburg. Wij zijn niet merkgebonden,wij zijn ons eigen merk.

  Bij Garage Van Eendenburg wordt gebruik

  gemaakt van het werkplaatsconcept Bosch

  Car Service. Bosch is als uitvinder van de

  bougie al sinds het ontstaan van de auto

  betrokken bij het ontwikkelen van de elek-

  tronica. Inmiddels zijn autos rijdende

  computers geworden en velen doen dat op

  basis van uitvindingen van Bosch. Door

  Bosch Car Service is Van Eendenburg dus

  altijd up-to-date als het gaat om de nieuw-

  ste ontwikkelingen in de auto-industrie.

  Maar Garage Van Eendenburg biedt meer:

  complete APK-keuringen, voor elk merk,

  tegen een goede prijs. Meneer Van Eenden-

  burg legt uit hoe dat kan. Door de enorme

  kennis van Bosch kunnen we universeel ope-

  reren, we zijn niet gebonden aan n merk.

  Wij werden in 2007 uitgeroepen tot autobe-

  drijf van het jaar en vanaf dat moment is

  die verkiezing ieder jaar gewonnen door een

  bedrijf dat gebruik maakt van Bosch Car

  t Woud 55 - 3232 LN BrielleTel. 0181-416443

  [ADVERTORIAL ]

  Service, dat zegt iets over de kwaliteit. Onze

  monteurs moeten bijvoorbeeld ook mini-

  maal acht dagen per jaar naar school en

  Bosch eist ook dat we over de nieuwste

  afstel- en uitleesapparatuur beschikken. Op

  het moment dat een innovatie op de markt

  komt, zijn wij er al in geschoold.

  Van Eendenburg heeft dan ook een relatie

  met zijn klanten die niet gebaseerd is op

  dealerschap, maar op persoonlijke voor-

  keur. Een aantal klanten komen zelfs al

  sinds het prille begin bij ons, dus al ruim

  veertig jaar. Bosch Car Service heeft die

  binding alleen maar sterker gemaakt,

  omdat we nog meer kunnen bieden nu.

  Door Bosch is bijvoorbeeld een netwerk

  ontstaan tussen de 360 aangesloten gara-

  ges, met een landelijke dekking, zodat we

  onze klanten op elk moment overal in

  Nederland naar een gelijkwaardige collega

  kunnen sturen.

 • Met de boot in Brielle en trek in iets

  lekkers? Of misschien staat u op de

  camping enmoet u nog boodschappen doen.

  Maar u bent met de boot onderweg en het is

  nog zo lekker op het water. Geen probleem!

  Zelfs boodschappen doen met de boot

  behoort tot de mogelijkheden in Brielle.

  U kunt gebruik maken van de speciale

  aanlegsteiger bij de Albert Heijn.

  varen & wandelen | 07

  Boodschappenper boot

  Wandelen op navigatie...

  in de lengte ofin de breedte!

  5Tipsvoor de aanschafvan een boot

  Kaart, kompas en... een GPS apparaatDit kleine apparaat wordt GPS (Global PositioningSystem) genoemd en hiermee organiseren wij deGPS tochten in Zuid-Holland, Rotterdam en VoornePutten. De GPS bepaalt via satellieten uw exactepositie en de te lopen route via zogenaamde way-points. Klinkt nu nog ingewikkeld, maar deze mo-derne techniek helpt je snel op weg.

  Per fiets...Ook per fiets, tandem of step is het navigeren meteen GPS mogelijk en kunnen GPS tochten wordengedaan. Way-points, routeboeken en opdrachtenontbreken hierbij niet. Wij hebben diverse routesuitgezet, zowel door de stad als het buitengebied(bijvoorbeeld de duinen bij Rockanje).

  Midden in de uitgestrekte natuur,ver weg van de bewoonde werelden geen borden die je de wegwijzen, wat nu?

  Ook een GPStocht maken?1. Bepaal van tevoren waar u de boot

  voor wilt gebruiken. Wilt u zeilen,

  vissen of wilt u een speedboot?

  2. Controleer de staat van het onder-houd. Ziet de boot er netjes uit, werken

  alle deuren, luiken en scharnieren,

  zijn er geen zichtbare lekkageplekken?

  3. Vraag of u een proefvaart mag maken.4. Bekijk de bedrading onder het

  dashboard.

  5. Bedenk goed of je een boot bij een particulier of bij een officile dealer koopt.

  Bij een particulier bent u dan mis

  schien wel goedkoper uit, maar een

  dealer is vaak betrouwbaarder.

  VoorbeeldvragenVoorbeeld van 2 vragen in de Vesting Brielle:1. Om te beginnen loop je richtingN 51 54.104, E 004 10.002.Onderweg loop je langs het Melkmeisje,huisnummer van dit meisje = A.(Vanaf de brug kun je trouwens in het zuidwestende Prins Admiraal zien liggen, een replica van eenoud geuzenschip.)

  2. Ga verder naarN 51 54.(Ax5+15), E 004 09.(992-4xA).(A staat hier voor het antwoord in vakje A.)Tel de letters van de spreuk op de gevel vanhet gebouw voor je. Dit is B (ae = 2 letters !).

  Wilt u onder vakkundige begeleiding een GPStocht meemaken. Kijk op www.outdoorbrielle.nl

 • 22]] FFiieettssrroouuttee BBrriieellllee ((1155 kkmm))Beginnen bij Chinees Restaurant Lotus aan deSchrijversdijk Brielle. U rijdt rechtsaf de Schrijvers-dijk op, richting Vierpolders. Dit fietspad blijven vol-gen tot de rotonde bij Seggelant, hier slaat urechtsaf richting Vierpolders. Op het kruispunt vanDe Nolle en de Veckdijk vindt u aan uw rechterhandCaf De Tiende Penning. Hier kunt u een tussenstophouden en genieten van een lekker drankje.

  Wanneer u er weer klaar voor bent, vervolgt u uwweg op de Veckdijk (naar rechts). Deze weg loopover in de Dorsdijk. U rijdt rechtdoor de Wouddijkop, deze rijdt u uit en rijdt vervolgens weer recht-door de Molendijk op. Op de rotonde gaat u recht-door Zwartewaal in . Daarna weer rechtdoor op deHavenkade, langs de haven. U buigt linksaf, met deweg mee, daarna gelijk rechts. Na een klein stukjeNoordeinde rijdt u de Maasdijk op. Deze rijdt u he-lemaal uit. U steekt de Groene Kruisweg over enslaat gelijk rechtsaf het fietspad op. U steekt deweg nogmaals over naar rechts en volgt dit fiets-pad tot aan de Brielsebrug. Het fietspad buigtlinksaf, deze rijdt u ook helemaal uit. Op de Batterij-weg slaat u linksaf en steekt het eerste bruggetjeaan de rechterkant over. Na het bruggetje gaat unaar rechts en daarna de eerste links. U rijdt nu inde Voorstraat. Al snel vindt u aan de rechterkantHotel en Brasserie De Nymph, waar u kunt genietenvan een welverdiende lunch. Of u rijdt nog eenklein stukje door en schuift aan tafel bij LunchroomRoos. Als u bijgekomen bent gaat u rechtsaf. U rijdtde winkelstraat uit en komt langs het water. De rotonde steekt u rechtdoor over en u bent weer bijRestaurant Lotus.

  8 | Fietsen

  Herkent u dat? U bent heerlijk aan het fietsen in debuitenlucht, maar ineens komt er een fikse tegen-wind opzetten. De lucht wordt donker en het ziet ernaar uit dat het ieder moment kan gaan regenen.Wat nu? Naar huis is nog aardig ver en u heeft geentijd om te wachten totdat de bui overgewaaid is.

  Wij wonen in een gebied met een prachtige

  natuur. Er zijn hier meerdere natuur gebie-

  den, waaronder de Brielse Maas, en

  de zee met haar stranden ligt op een steen-

  worp afstand. Deze omgeving leent zich er

  uitstekend voor om in te fietsen. Mensen

  stappen dan ook massaal op de fiets, is het

  niet voor een fietstocht door n van de

  mooie recreatiegebieden, dan wel om op een

  sportieve manier van A naar B te komen.

  Het nadeel van wonen aan de kust is dat het

  hier flink kan waaien en dat het weer soms

  onberekenbaar is. Een elektrische fiets kan

  uitkomst bieden.

  Populair bij jongeren

  Ongeveer 12 jaar geleden werd de eerste

  elektrische fiets gentroduceerd. Het waren

  toen voornamelijk ouderen die interesse

  toonden in deze fiets. De laatste vier jaar

  de E-bike

  11]] FFiieettssrroouuttee BBrriieellssee MMeeeerr ((4455 kkmm)) Beginnen bij de Meeuw op de Batterijweg Brielle. U neemt de eerste afslag links, dit is een fietspad.Deze weg blijft u volgen totdat u vanzelf de Buiten-gronden oprijdt. Deze weg rijdt u helemaal uit,daarna gaat u rechtdoor de Maasdijk op. De Maasdijkloopt over in Noordeinde. U buigt rechtsaf de Dorps-straat op, komt langs de haven en dan rijdt u linksafde Bernissedijk op. Deze weg wordt vanzelf Wieldijken later Toldijk. Hier neemt u de tweede afslag linksen daarna de eerste links op de Oude Noordlands-edijk. Vervolgens neemt u de eerste afslag rechts, deNoorddijk op. Deze rijdt u helemaal uit, wordt Mar-kenburgweg, tot het einde uitrijden en dan links af-slaan op de Noordhoekseweg. Aan het einde gaat urechtsaf de Molendijk op. Daarna neemt u de eersteafslag links, u rijdt het fietspad op. Aan het einde rijdtu rechtdoor de Plaatweg op. Rechts afbuigen op deBrielse Maasdijk, helemaal uitrijden tot u rechtdoorde Visserijweg oprijdt. Loopt vanzelf over in de Staal-diepseweg, deze loopt weer over in de Krabbeweg.Aan het einde slaat u linksaf, op het fietspad deBrielse Meeroever. Aan het einde van dit fietspad rijdtu rechtdoor de grote weg op, de Brielse Maasdam.Links afslaan op de Noordweg, daarna weer linksaflangs de Provinciale weg 32 (N218). U neemt vervol-gens de eerste afslag links, Tichelarijweg. U rijdtrechtdoor de Heijndijk op, deze weg blijft u volgen.Aan het einde slaat u linksaf het fietspad Ooster-landsedijk op. Hier kunt u even uitrusten bij de Koge-loven. Daarna vervolgt u uw weg via deOosterlandsedijk, bij het eerste kruispunt gaat urechtdoor het Brielse Maaspad op. Dit fietspad blijft uvolgen totdat u niet meer verder kunt. Aan het eindevan de weg gaat u twee keer links, hier vindt u res-taurant kapiteit Haak. Of u gaat n keer links endaarna rechts, u rijdt zo camping de Gouwe Geit opwaar zich Strandcaf de Meiden bevindt. Daarnagaat de route verder, u neemt de Rochus Meeuwis-zoonweg richting Brielle. U rijdt rechtdoor het Maar-land NZ op en gaat de brug aan uw linkerhand over.Daarna slaat u gelijk weer linksaf op Maarland ZZ.Hierna steekt u de eerste brug aan de linkerkant overen slaat gelijk weer linksaf de Batterijweg op. Dezeweg rijdt u uit en de bestemming is bereikt.

  Fietsen langsde Brielse MaasRoute 1 en 2

  Dat ismakkelijk

 • is de E-bike omarmd door het jongere

  publiek. Zelfs bij de schooljeugd is deze

  fiets erg populair. Speciaal voor de jeugd zijn

  er speciale designs op de markt gekomen,

  waarbij de accu bijna niet meer zichtbaar is.

  Technologie

  Vaak denken mensen dat wanneer je

  elektrisch fietst, je helemaal niets meer hoeft

  te doen. Dit is allesbehalve waar, de fiets is

  slechts voorzien van trap bekrachtiging. Dit

  werkt hetzelfde als stuur bekrachtiging in de

  auto, als u een trap beweging maakt zorgt de

  accu alleen maar voor een extra boost. Als u

  helemaal niets doet, dan gebeurt er dus ook

  niets. Het is zelfs zo dat mensen met een E-

  bike vaak meer bewegen dan mensen zon-

  der. Zij pakken namelijk makkelijker

  de fiets, ook als het hard waait. Het maakt

  fietsen voor iedereen leuk, fietsen voor je

  plezier in plaats van omdat het moet.

  Mogelijkheden

  Er is tegenwoordig erg veel keuze in E-bikes.

  Er zijn hele luxe en uitgebreide modellen,

  maar ook gewoon eenvoudige. De fiets is

  op verschillende standen te zetten, bijvoor-

  Uw leverancier van E-bikes. Iedereen mag vrij-blijvend een rondje komen proeffietsen om tekijken of een E-bike iets voor u is. EigenaarJohan is zelf ook al om. U vindt Fietsplus op industrieterrein t Woud 4 in Brielle.

  Voordelen op een rijtje: Geen last van tegenwind Geen excuses om niet te gaan fietsen Meer bewegen omdat je makkelijker de fiets pakt

  Zelf bepalen hoeveel hulp je wilt Ideaal voor schooljeugd Fietsen voor je plezier in plaats van omdat het moet

  Fietsplus

  beeld eco, normal en sport. Hoelang u

  met een accu doet is afhankelijk van de

  kracht die u vraagt van de motor. Gemid-

  deld kunt u 50 kilometer fietsen met een

  accu. Wilt u verder fietsen, dan kunt u ook

  een tweede accu aanschaffen. Sommige

  modellen zijn zelfs standaard uitgerust

  met twee accus. Het is dus prima mogelijk

  om de tent achterop de fiets te binden en

  te gaan kamperen met de fiets!

  de E-bike

  De Solex trendyWie kent hem niet van vroeger, de Solex. Met een ronkende motor kwam hij voorbij. Back to the future!

  Dat ismakkelijk

  Nu is er de bijna geluidloze e-solex. Deze

  100% energiezuinige retrosnorfiets is uitge-

  rust met een volledig elektrische motor en

  dus geheel co2 neutraal. Het uiterlijk van de

  oude Solex, met het innerlijk van nu.

  Benieuwd naar de e-solex? Garage Van Een-

  denburg nodigt u uit om een kijkje te nemen

  in de showroom en om eventueel een proef-

  rit te maken.

  lekker

 • De auto van detoekomst

 • Lianne van der Knaap legt uit waarom het

  zo leuk is om in de hybride autos van

  Honda te rijden. Behalve dat de Jazz al

  jaren de tevredenheidstrofee van Autoweek

  wint en dus gewoon een goede auto is, is

  rijden in het hybridemodel een echte bele-

  ving. Het is een auto waar alles op en aan

  zit, van elk gemak voorzien.

  Hybride autos. Ooit de auto van de toekomst, nu een must vooriedereen die groen denkt en doet. Bij Honda Jan van Dijk zijn diverse modellen te vinden. Sinds maart is ook van de populaireHonda Jazz een hybride uitvoering op de markt. De auto dieenergiezuinig op pad gaan leuk maakt.

  Tekst: Lionel Stute | Fotografie: Ronald Bagijn

  IMA-systeemDe hybride Honda-autos makengebruik van het zogenaamdeIMA-systeem. IMA staat voorIntegrated Motor Assist.Een brandstofmotor, een elektro-motor en een accupakket.

  De elektromotor en het batterij-pakket ondersteunen de brand-stofmotor tijdens het rijden,waardoor deze minder verbruikt.De vrijgekomen energie tijdenshet remmen wordt opgeslagen inde batterij om later weer dienst tedoen als ondersteunend vermo-gen. Daarnaast stopt de elektro-motor als de auto stilstaat. Dat isin het begin wel wennen, maarnatuurlijk ook heel zuinig.

  Honda Jan van Dijk | 11

  De echte lol beleef je natuurlijk pas als je

  daadwerkelijk instapt. Om dat plezier te

  vergroten heeft Honda iets speciaals. De

  autos dagen je uit om steeds zuiniger te

  gaan rijden. Je kan aan de kleuren van je

  dashboard zien hoe zuinig je eigenlijk bezig

  bent. Is jouw kleur blauw dan ben je niet

  zuiniger bezig. Wanneer de kleuren van je

  display groener worden, ben je zuiniger aan

  het rijden. Dat werkt enorm motiverend.

  Het wordt een sport om iedere keer weer

  bewuster met je rijgedrag bezig te zijn en je

  record te verbreken.

  Een hybridemotor in je auto betekent niet

  dat je hem alleen maar kan gebruiken om

  boodschappen mee te doen. De CR-Z bij-

  voorbeeld, de opvolger van de CRX, kent

  drie standen: de Eco-stand om zuinig te

  rijden, de normale stand en de Sport-stand,

  waarmee je nog steeds hard kan optrekken

  en sportief kunt rijden. Je bent dan alleen

  minder zuinig bezig. Als sportieve rijder

  kan je dus de hele week milieubewust bezig

  zijn en je toch op je vrije middag even lekker

  laten gaan.

  Groen RijdenBijdragen aan een schoner milieu n betaal-

  baar autorijden. Sinds kort is het voor

  medewerkers binnen de overheid en het

  bedrijfsleven gemakkelijk te realiseren!

  Groen Rijden wil de vervuilende autos ver-

  vangen voor autos die zich op of onder de

  norm van 140 gr CO2 uitstoot bevinden.

  Medewerkers binnen de overheid en het

  bedrijfsleven kunnen hun oude, vervuilende

  auto vervangen voor een modern en scho-

  ner alternatief. Zij kunnen tevens rekenen

  op een bijzondere financiering voor een

  nieuwe, milieuvriendelijke auto. Het

  maandtarief bevat verzekering, onderhoud

  en vervangend vervoer.

  Groen Rijden helpt op deze manier om

  substantieel n aantoonbaar bij te dragen

  aan een verbetering van het milieu.

  Bron: www.groenrijden.nl

 • Fietsstop aan deBrielse Maas

  In het mooie recreatiegebied aan het BrielseMeer is een voor iedereen toegankelijk, eigentijds horecabedrijf te vinden: Paviljoende Kogeloven. Vlakbij De Kogeloven staat dehistorische Stenen Baak, de oudste stenenvuurtoren van Nederland. De Kogeloven biedtu een sfeervol en gezellig restaurant waar uheerlijk kunt genieten van een lunch of dineren een goed glas wijn in een relaxte, warmeen ongedwongen sfeer. De Kogeloven is een officieel fietscaf. Eenfietsvriendelijke horecagelegenheid, waar de

  fietser niet alleen welkom is voor een hapje of drankje. Het biedt fietskaarten, toeristischeinformatie, reparatie stop, sanitaire stop eneen oplaadpunt voor de e-bike. Kijk voor meer informatie op www.fietseninzuidholland.nlOnze openingstijden:1 april - 1 oktober dagelijks vanaf 10.00 uur1 okt. - 1 april vrijdag t/m zondag vanaf 10.00 uur

  Brielse Maas 1, 3233 LD Oostvoorne, Tel. 0181 482191

  www.dekogeloven.com

  Elke1e zondag

  van de zomer-maandenLIVEmuziek!

 • De Velosolex maakt het aantrekkelijk om in

  de zon te toeren over n van de vele re crea-

  tieroutes rondom Brielle. Voor iedereen,

  want je hebt altijd de steun van de elektri-

  sche motor op de momenten dat je hem

  nodig hebt. Heuvel op, opstekende wind,

  pijnlijk kniegewricht, met deze fiets kan je

  toch genieten van het mooie weer en ook

  nog eens gezond en milieubewust bezig zijn.

  De laatste jaren is er een verandering in mo-

  biliteit ontstaan. We moeten zuinig zijn op

  de planeet en als het even kan brandstofver-

  bruik vermijden. Op de Velosolex leg je ge-

  makkelijk veertig kilometer af zonder een

  druppeltje benzine te gebruiken. En is de

  batterij leeg, dan kan je hem overal op laden,

  gewoon met een stekker in het stopcontact.

  Na drie uur is de accu alweer voor zeventig

  procent vol en omdat je de batterij gemakke-

  lijk uit de houder kan schuiven kan je de

  vouwfiets gewoon netjes opbergen.

  Naast de E-Solex, verkoopt Garage VanEendenburg nu ook de Velosolex. Eenvouwfiets met elektrische traponder-steuning, uitgevoerd in de origineleSolexvorm. Een makkelijk mee tenemen fiets dus. En als het trappeneven te zwaar wordt, dan helpt de elek-trische motor je er doorheen.

  Fietsen of lekkersnorren

  Op de Puch

  Ik deed dit al in mijn schooltijd, tussen mijn

  zestiende en negentiende. Ik verdiende op die

  manier geld om mijn rijbewijs te kunnen

  halen. Mijn vader had een grote werkplaats en

  daar kon ik dan in werken. Samen met een

  vriend heb ik een keer een Puch uit Hellevoet-

  sluis opgehaald. Samen op de brommer met

  het frame van de kapotte Puch op

  de rug. En nog een keer heen en weer voor

  een doos losse onderdelen.

  Pensioen

  Nadat meneer Thiel met pensioen ging was

  het zijn zoon die hem aanspoorde zijn hobby

  weer op te pakken: Hij was degene die zei

  waarom begin je niet weer met sleutelen?

  Het is toch een stukje nostalgie. Ik doe het

  puur voor mijn hobby, het is ook niet zo dat

  iedereen aan kan kloppen, daar heb ik geen

  zin meer in. Heel soms help ik wel iemand die

  er niet meer uitkomt. Ik probeer die oude ma-

  chines zo origineel mogelijk op te bouwen. Mij

  onderdelen haal ik bij een speciaalzaak, Loods

  41 in Capelle aan den IJssel. Die hebben zo-

  weel gebruikte als nieuwe onderdelen.

  retro | 13

  door de polderSleutelen aan brommers, de favoriete bezigheid van heel veel jongeren.

  Maar ook een leuke bezigheid voor gepensioneerden,

  zoals Cees Thiel. In de winter, als de dagen

  kort zijn en het buitenleven stil ligt,

  sleutelt hij graag aan een Puch uit

  de jaren 50 of 60.

 • Milieubewust zijnis niet genoegTekst: Lionel Stute | Fotografie: Ronald Bagijn

  Iedereen wil speciaal zijn.

  Dat de ontwikkeling van

  autos daarin meegaat is een

  logisch gevolg van deze indivi-

  dualisering. Elke auto moet

  weer net iets beter en uitge-

  breider zijn dan de vorige.

  Daarom zit op de C4 bijvoor-

  beeld een optie om het geluid

  van je richtingaanwijzer of de

  pieptonen bij

  het vergeten van je sleutel

  of verlichting, te vervangen

  door n van de vier eigen

  geluiden van Citron, zegt

  Wilfred Lugtenburg. Maar

  deze Citron is geen rijdend

  hebbedingetje. Het is gewoon

  een solide betrouwbare gezins-

  auto. Je kan er een caravan

  achter hangen en hij heeft

  een hoop laadruimte. Hij is

  van alle gemakken voorzien

  en is ontzettend veilig. In

  de linkerbovenhoek van de

  spiegel zit bijvoorbeeld een

  dode-hoek-indicator, een

  lampje dat gaat branden als

  de sensor voelt dat er een auto

  achter je buiten je gezichtsveld

  zit. Maar dat is alleen bij de

  dure uitvoering van deze

  auto.

  Natuurlijk is ook de C4

  volledig milieubewust. Alle

  kleine beetjes helpen daarin.

  Als tien kilo gelijk staat aan

  n gram minder uitstoot per

  kilometer dan lijkt dat weinig,

  maar reken dat eens uit voor

  5.000.000 autos per jaar. Die

  elk 20.000 kilometer per jaar

  rijden. Dan scheelt dat toch

  wel heel veel co2-uitstoot.

  Groen rijden en milieubewust aan het verkeer deelnemen is hip. Maar als alleautofabrikanten groene motoren leveren en elke auto tegenwoordig kwalitatiefgewoon goed is, dan zoek je naar een auto die iets extras heeft, zoals de Citron C4.

  DS4

  Met de mogelijkheid eigen geluidjes voor dewaarschuwingsalarmen eneigen kleuren voor hetdashboard in te stellen is deCitron C4 al behoorlijk tecustomizen. In juni kan jezelfs daar zelfs nog eenstap verder in gaan. Dankomt de DS4 op de markt,zoals de C3 de DS3 heeft.

  De DS4 is eigenlijk eenrijdende gadget: Ik kan nogniet alles zeggen, maar jekan bijvoorbeeld voor eeninterieur kiezen van wat wijhorlogebandjesleer noe-men. Mensen zoeken naarzulke extras. Die willen datgewoon ervaren.

 • Enthove | 015

  Het groene energielabel is een hot item

  geworden. Het zogenaamde A-label bij autos

  wordt toegekend als de auto maximaal 110

  gram CO2 per kilometer uitstoot, precies de

  Energiezuinige autos zijn er in vele vormen. En omdat Nederland een voorloper is op het gebied van groen reizenkomen de nieuwste modellen in Europa vaak als eerste in ons land uit. Zo ook de Chevrolet Spark Bifuel.

  Tekst: Lionel Stute | Fotografie: Ronald Bagijn

  De Chevrolet Spark BiFuelis zeer compleet uitgerust

  Tot de standaarduitrusting behoren onder meer: 4 Sterren EuroNCAP Elektrisch bedienbare ramen 5 Deuren en zitplaatsen Verwarmbare buitenspiegels 6 Airbags Getint glas ABS Mistlampen voor Airconditioning Stuurbekrachtiging Bumpers in carrosseriekleur Verstelbare koplampen ISOFIX kinderstoel systeem

  Je kan er gerust mee naarItali rijden

  hoeveelheid van de Spark Bifuel, zegt Jos

  Enthoven. Als Chevroletdealer is hij bijzon-

  der trots op de Spark. Vooral omdat de Spark

  een volwaardige auto is: Alle afkortingen

  zitten erin, ABS, ESP, noem maar op.

  De Spark is daarom ook zeer geschikt voor

  dagelijks gebruik, maar ook om op vakantie

  te gaan. Je kan er gerust mee naar Itali

  rijden. Als de auto op gas rijdt kost je dat

  hooguit 5% van het vermogen dat je hebt

  wanneer je op benzine rijdt. Terwijl de actie-

  radius juist enorm wordt vergroot. De Spark

  rijdt 1 op 20. De auto start overigens wel

  altijd op benzine, je kan dus niet helemaal

  zonder benzine rijden. Het overschakelen

  op gas gaat automatisch als de motor een

  bepaalde temperatuur heeft bereikt.

  Door het groene A-label is de auto ook goed-

  koop in de aanschaf. Je betaald geen BPM,

  geen wegenbelasting en je bent zuiniger. Dat

  maakt het heel aantrekkelijk om in de Spark

  te rijden. Sommige mensen hebben zelfs hun

  grote dure zakenauto bij ons ingeruild tegen

  een Spark. Sinds januari leveren we gemid-

  deld twee Sparks per week af, zon dertig in

  2011 tot nu toe.