Brielle leeft #18

60
Brielle leeft Ontdek de leukste zaken van de vestingstad! 4e jaargang - #18 - februari 2013 Handwerk uit Indonesië Back to the fifties Siberian Husky Samen door de bal Back to Basics! Stad van soldaten Gevels met een gezicht! Schuitje varen, theetje drinken… Winter in Brielle Prijs € 2,95

description

brielle leeft #18

Transcript of Brielle leeft #18

Page 1: Brielle leeft #18

Brielle leeftBrielle leeftOntdek de leukste zaken van de vestingstad!

Prijs € 2,95

Briellielle

4e jaargang - #18 - februari 2013

Handwerkuit Indonesië

BacktothefiftiesSiberianHusky

SamendoordebalBacktoBasics!

Stad vansoldaten

Gevelsmeteengezicht!Schuitjevaren, theetjedrinken…

WinterinBrielle

Prijs € 2,95

Page 2: Brielle leeft #18

Autobedrijf Jos Enthoven is al meer dan 25 jaar een begrip in de regio. Door onze jarenlangeervaring in de autobranche, bent u bij ons voor onderhoud en APK aan alle merken aan hetjuiste adres. Tevens hebben wij standaard 50 topoccasions uit alle segmenten in onze show-room. Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen.Wij zijn aangesloten bij de BOVAG enerkend schadegarant herstelbedrijf. Daarnaast zijn wij aangesloten bij Vakgarage, waardooru regelmatig profiteert van acties en aanbiedingen opbijvoorbeeld APK of winterbanden.

www.josenthoven.nl

‘t Woud 18 I 3232 LN Brielle I T (0181) 41 77 75 I F (0181) 41 83 00 I E [email protected]

Page 3: Brielle leeft #18

voorwoord I 3Colofon4e jaargang, editie 18 - 2013

‘Brielle leeft magazine’ is een uitgave van B&M Designin samenwerking met de Gemeente Brielle en het CMB.VerspreidingHuis-aan-huis in Brielle, Zwartewaal, Vierpolders,Rockanje, Oostvoorne, Tinte, Hellevoetsluis-West enNieuwenhoorn. Postale verzending naar geselecteerdebedrijven in de Europoort. Het magazine is af te halenbij hotels, campings, horeca gelegenheden, openbareinstellingen in de regio, winkels en bedrijven in Brielleen de VVV-kantoren van Nederlandse vestingsteden.Verschijning, oplage en druk6x per jaar, 30.000 stuks, Bal Media.RedactieUrsula Hoogendoorn, Lionel Stute, Jerry de Jong, FrankBijl, Carry Maria klein-Gunnewiek en Astrid Vermeulen.EindredactieTimo de Jong en Ursula Hoogendoorn.GastredactieHans de Vette, Nico de Vries, Wendy Hofman,Liesbeth Bode, Evelien van der Zee, Sandra Geusen Cynthia Sars - van GorselProductie & trafficRoxanne Bravenboer.AdvertentiesT 0181 418455, [email protected] Hoogendoorn en Harry Swart.BladmanagementUrsula Hoogendoorn.Art DirectionJerry de Jong en Cynthia Sars-van Gorsel.FotografieRonald Bagijn, Michael van der Velden, Roxanne Bra-venboer, Ria Rademaker, Frank Bijl, Coen Sparreboom,Maarten Gielis en archief familie Van den Berg.VormgevingRonald Bagijn, Gary van der Stoep, Melfi Oostvogelsen Robin Visser.CartoonEdwin Peters

Op de coverSneeuwpret in Brielle. Locatie: Fort PenserdijkTevens hebben meegewerktScouting Bas ’t Hart, Carnavalsvereniging de HobbelendeBierviltjes, JJ sport, Blush! Parfumerie en schoonheid-salon, Rombout kappers, FietsPlus van Oudenaarden,De Brillemaeker, Hockeyvereniging Forcial, WethouderWilbert Borgonjen, Els Lorenzini, Diana van der Kaaij-van Andel, Tandprothetische praktijk Bob Koetsenruijter,PENTA college CSG Bahûrim, P&O Ferries, Irene Kleinjanen Piet Spreeuwenberg, De Tropen, Zwartwit Varia,Kapsalon Anje-Lise, Fletcher Hotel-Restaurant De Zalm,Familie van den Berg, Elin en Mandy, GidsengroepBrielle, Nel Blok- Hage, Ladies’ Circle Voorne, CityManagement BrielleKlachten, reacties of nabestellenStuur een email naar [email protected] op Brielle leeft? Voor € 25,- ontvangt upostaal 6 edities van Brielle leeft. Info via brielleleeft.nlCopyrightAlle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgavemag worden vermenigvuldigd zonder vooraf gegeventoestemming van de uitgever. Aan deze publicatiekunnen geen rechten worden ontleend.

Leuk dat ik dit keer het voorwoord mag schrijvenvoor deze ‘Brielle leeft’ editie. De eerste uitgavevoor 2013, dat geeft mij de gelegenheid om terugte kijken op 2012 en vooruit te kijken naar 2013.Mijn naam is Hans de Vette en ik ben de plaat-selijke kruidenier, hoewel dat misschien nietmeer de lading dekt, aangezien de Jumbo tochwel iets meer is geworden dan de kruideniers-winkel waar ik ooit in begon. Mijn ouders zijn in1976 in Brielle begonnen met een supermarktjein het huidige Kruidvat pand, voor de Brielle-naren bekend als de Super Discount. Nog vaakword ik door de oudere klanten aangesprokenover de gezelligheid die ze van daar herinneren.Ik ben daar opgegroeid en doorgegroeid naarwat ik nu ben. 37 jaar geleden en wat gaat de tijdhard, de auto’s reden nog door de Nobel- enVoorstraat en parkeerden gewoon voor de deur.We hadden nog meerdere slagers en groente-boeren in de straat maar eigenlijk was allesvertegenwoordigt in de gezellige winkelstraat.Brielle was hèt koopcentrum van Voorne-Putten.Natuurlijk, we hadden nog geen concurrentievan Hellevoetsluis en of Spijkenisse en naarRotterdam gaan was een uitje. In Brielle washet altijd druk. Als ik het nu schrijf dwaalt mijngedachte vanzelf terug… Op mijn fietsje doorBrielle heen, mijn band liet ik plakken bij Aadde Baan, ijsjes haalde je bij Schats, een puntzaksnoep bij Baris, plaatjes kocht je bij Wagevelden Simonis… Altijd gezellig en alles leek vanzelfte gaan. Is Brielle zo veranderd? Welnee. Als jedoor de spleetjes van je ogen kijkt is alles noghetzelfde. Eigenlijk zelfs beter, want er is zoveelopgeknapt aan de panden dat er haast geenvervallen panden meer zijn. De straten zijn op-geknapt en het is veel veiliger dan de beginjarenwaar ik over sprak. Wat gebleven is, is de sfeervan een monumentaal stadje, ook is er nog steedseen veelzijdigheid aan leuke winkels. Wantondanks de crisis heeft Brielle weinig last vanleegstand. Natuurlijk verdwijnt er af en toe eenwinkel, maar die wordt vaak gelijk weer opgevulddoor een andere winkel. Wat is er dan welveranderd? De tijd is anders, we leven in een24-uurseconomie en zijn haast afhankelijkgeworden van internet. Om nog maar even overvroeger te praten, toen de openingstijden vooriedereen duidelijk waren. De winkels gingenopen om 9 uur en gingen dicht om 6 uur, dinsdagwaren we gesloten en zaterdag sloten we om4 uur, over zondag werd niet eens nagedacht.Hoe anders is het nu. Haast iedere winkel heeftzijn eigen klantenkring met hun eigen wensen,er zijn mensen die willen winkelen in de ochtendof de middag of gezinnen waar vaders en moedersamen werken en dus liefst s’avonds hun spullenwillen halen. De zaterdag is tegenwoordig voorhet sporten of andere sociale bezigheden,waardoor de openingen op zondag door heelveel consumenten worden toe gejuicht. En dewinkeliers proberen maar aan alle behoeftes tevoldoen, zover dat lukt, want ook zij hebben vaakhun gezin. Zo komt er dus lichtelijk onrust aande kant van de consument en aan de kant van dewinkeliers en als je alles op een hoop gooit lijkthet wel of er niks meer klopt in Brielle. En datis dus niet zo, want zoals ik eerder geschetstheb zijn alle ingrediënten voor leuk winkelenaanwezig. Gelukkig hebben sinds vorig jaar dediverse partijen hun krachten gebundeld in hetCMB. De Brielse winkeliers, horeca, makelaars,VVV, kunst en cultuur, de gemeente en een stukoverige waaronder het toerisme zien allemaal inwat een schatten we in Brielle vertegenwoordigenen proberen met elkaar dit naar buiten te bren-gen in veel promotie en activiteiten. Het doelhiervan is het bevorderen van de leefbaarheid,

veiligheid en uitstraling van het gebied enom de aantrekkelijkheid voor consumenten,bewoners en ondernemers te verbeteren.De activiteiten dienen zowel het gezamenlijkbelang van de ondernemers als het publiekebelang. Dit is niet alleen voor de Briellenarenbedoeld, maar ook - en dat is misschien nogwel belangrijker - de (dag)toeristen en hetwinkelend publiek uit de regio en daarbuiten.Zo is vorig jaar ook de samenwerking aange-gaan met de 1 aprilvereniging, Catharijnekerk,het Oranjecomité en Brielle Blues. Zij haddenal hun eigen activiteiten, maar we brengenhet nu onder één Brielse vlag naar buiten.Alle activiteiten zoals het afgelopen jaar, maarook zeker de jaren hiervoor, worden allemaalgedaan door vrijwilligers. Zij zijn net als ik gekop Brielle en doen er alles aan om Brielle telaten leven. Niet alles kan gebeuren op vrij-willige basis en er zijn ook dingen die betaaldmoeten worden, zoals advertenties in de krantof ander middelen ter promotie van Brielle.Dit geld wordt binnengehaald door de dit jaarveel genoemde reclamebelasting. Een manierom zoveel mogelijk ondernemers evenredigmee te laten betalen om Brielle op de kaartte houden. Om ook met de tijd mee te gaanbesteedt het CMB ook veel aandacht aan hetinternet. Zo is er dit jaar een website geopenddie gekoppeld is aan de gemeentesite,www.brielle.nl. Via deze site kan iedereen alleinformatie ophalen die met Brielle te makenheeft, dus ook alle winkels, evenementen,huizenmarkt en andere toeristische infor-matie. Een toekomstbeeld is dat we via dezesite ook een gezamenlijke webshop zoudenkunnen beheren zodat deze behoefte ookingevuld kan worden en we nog meer mensenredenen geven om naar Brielle te komen. Opdit moment is het CMB bezig om de plannenvoor komend jaar te maken, een groot deelzal gelijk zijn aan de succesvolle activiteitenen promoties zoals in 2012, maar we staanaltijd open voor nieuwe suggesties en ideeën.Opmerkingen of opbouwende kritiek magook. Maar zullen we met zijn allen afsprekenom in 2013 alleen positieve berichten te ver-spreiden, en negatieve alleen als we deoplossing weten?

Beste lezer,

Bekijk www.brielleleeft.nlen onze facebook pagina

Page 4: Brielle leeft #18

Wij zijn volledig gecertificeerd voor al uw lichaamsversieringenen verzorging, zoals:

Angel en Demon Spa & WellnessVoorstraat 77 - 3231 BG Brielle - T 0181-418546/ 06-47522082

E [email protected] - www.angelanddemon.nl

• Visagie en make-up• Hair extensions• Spa manicure en handverzorging• Spa pedicure en medische pedicure• Fish spa (kangal vissen)• Sauna (infra rood)• Huid analyse apparatuur• Kunstnagels, nail art, nagel sieraden,Shellac nails

• Afslank begeleiding en produkten• Work shops (visagie en nagels)• Massage (ontspanning, verzorging,hot stone, sport massage)

• Schoonheidbehandelingen• Algen pakkingen• IPL permanent ontharen• Radio Frequentie behandelingen(huidversteviging)

• Cavitatie (figuur correctie d.m.v.vet verwijderen)

• Microdermabrasie en diamondpeeling

• Spray tanning• Zonnebank• Collageenbank (pure huidverjonging)• Arrangementen(met overnachtingen en maaltijden)

• Wimpers verlengen• Wimpers en wenkbrauwen verven• Liften ver verstevigen• Jacuzzi en buitenterras• Verkoop sierraden,make-up (PUPA),nagellak, huidprodukten (Payot)

• Tandkristallen• Weg laseren van tattoo’s enpermanente make-up

• Mesa therapy (rimpels verwijderen)• Permanente make-up (lip liner,eye liner, wenkbrauwen, fractionalneedle, hair pigmentatie)

• Tepelhof correctie, litteken correctie,pigment correctie

• Botox behandelingen

Februari20%kortingop acryl-, gel-,Shellacnagelsen nailart!

Nobelstraat 403231 BC BrielleT [email protected]

Bailine biedt uitkomst!Slanker, een beter figuur,meer energie, zonder intensiefte hoeven sporten.

Gratisproef-

behandeling!

Natuurlijke facelift!Geen operatie,wél resultaat!

Reduceert rimpels én onderkin.

Dames & HerenKapsalon ORHAN

Knippen€13,-

kinderen tot10 jaar € 10,-Wij knippen, epileren en verwijderen ongewenst haar

volgens de authentieke Turkse manier.

Onze specialiteiten:• knippen, mannen zonder afspraak,

vrouwen met en zonder afspraak• wenkbrauwen epileren met touwtje• baard scheren, in alle modellen• oorharen verwijderen met vlammetje

Loop gerust eens binnen eninformeer naar de mogelijkheden.

Nobelstraat 15 - BrielleT 0181-840055M 06-47222475

De enige echteTurkse kapper in Brielle!

De BrillemaekerOpticien Bart RienksVoorstraat 13Brielle (naast Blokker)Telefoon 0181-473355

VARILUX-Aktie wegensgrote vraag verlengd!

Een paar Essilor Multifocaal 1.6 glazen incl.hardlaag en multicoat ontspiegeling + UV filter

van € 280,- voor € 239,-Per paar, bij aanschaf van een complete bril (montuur + glazen).

Vaak volledig vergoed door uw zorgverzekering.

Page 5: Brielle leeft #18

2013, door lief en leed...

inhoud & uitgever I 5

Eén van de kritiekpunten was deomslag. Niet meer glossy. Daarhebben we dus iets aan gedaan.Een luxere cover, zodat het‘glossy’ gevoel wederkeert. Wijvan Brielle leeft zijn vooral trotsdat Brielle een eigen magazine oftijdschrift heeft. De ondernemersondersteunen ons en vice versa.

Editie 18, vol geschiedenis!Ook in deze editie hebben weweer een aantal leuke en boeiendeartikelen voor u bij elkaar gezochten geschreven. De geschiedenisvan Hotel De Zalm en de familieVan den Berg. Wetenswaardig-heden over het Arsenaal – onsthuishonk – en de rijke verzame-ling ansichten en foto’s vanmevrouw Blok-Hage. Zij is eentrouwe lezeres en bewonderaarvan Brielle leeft.

Geluk…Soms moet je geluk hebben. Jeschijnt het te kunnen afdwingen,maar ik geloof daar niet zo in.Zoals nu de coverfoto en mode-reportage. Het idee om win-ter(sport)kleding te showen isruim twee maanden geleden

ontstaan. En juist op de dagvan de shoot ligt er een dik paksneeuw. Dat verzin je niet, needat overkomt je. Het resultaatvind ik fantastisch en het teamvan Brielle leeft mag hier gerusttrots op zijn.

Rest mij om iedereen weer veelleesplezier te wensen met al-weer de achttiende editie vanons blad!

Tot snel in Brielle, JdJ

Heerlijk. Ik kan niet anders zeggen. De reacties, die we hebben ontvan-gen op de vernieuwde vormgeving en uitstraling. Positieve en negatieve.Daar kan je als uitgever iets mee. Het betekent dat Brielle leeft écht leeften velen het blad een warm hart toedragen. Natuurlijk luisteren we hier-naar én kijken we ook kritisch naar het resultaat van het blad. Het isprettig om mee te maken dat iedereen er zijn of haar visie over heeft.

03

05

06

18

13

19

20

22

25

26

28

31

32

34

36

40

42

44

46

48

50

53

54

57

13

22

42

44

34

48

54

20

Stil…Edwin Peters: oud-collega,vriend… vormgever, kunstenaaren cartoonist voor Brielle leeft.Edwin stuurde mij enkele maan-den geleden een e-mail met alstitel ‘Bad News’. Er was eenziekte geconstateerd, waarvanhij het niet ging winnen. Onge-loof alom. Ik heb nog twee keermet hem gesproken. Het is snelgegaan… De rouwkaart, naareigen ontwerp, vertelde dat hijop 17 januari is ingeslapen, naeen ziekbed van slechts enkelemaanden. De titel van ons bladdoet mij wel even nadenken!

VoorwoordHans de Vette

Inhoud & Uitgever2013, door lief en leed

Gemeente BrielleStad van nu, sfeer van toen

Citymarketing BrielleWinkelen én meer in Brielle

ModeshootBrielle in winterse sferen

KunstEls Lorenzini

Trends & GadgetsWinter wannahaves

SledehondenDe Siberian Husky…

De vragen aan…De tandprotheticus

AlaafHet is carnaval...

SportLeeft hockey in Brielle?

OnderwijsVernieuwen, verbeteren en...

AmbachtHandwerk uit Indonesië

ReizenMinicruise naar York

Matthaus Passion...de top van Nederland

Back to basics!Sporten anno 2013

Net even andersMet Nelleke en Sylvia

HistorieBrielle, een stad vol soldaten

HistorieHotel de Zalm

JongerenSamen door de bal

GevelstenenrouteGevels met een gezicht

EventBack to the fifties!

Verzamelaars...tijden van weleer

Serviceen meer

Page 6: Brielle leeft #18

Brielle is een aantrekkelijke stad om in te wonen, te werken en om te bezoeken. Het hoogwaardige voor-zieningenaanbod, het historische stadscentrum met haar vele specialistische winkels en horeca biedt een vitale en aantrekkelijke leef- en bezoekomgeving. De ambitie om dit ook in de toekomst te blijven is hoog!

voor behoud van koopkracht in de eigen

geval het hebben van een goede concurrentie-positie ten opzichte van andere steden en de kunst om adequaat om te gaan met verander-ingen in het koopgedrag van consumenten.

met de oprichting van het samenwerkings-

vol verve vele initiatieven ter hand genomen, die erop gericht waren om de stad nog

inwoner en bezoeker op de hoogte te stellen

En niet zonder resultaat!

Wij, dat wil zeggen het gemeentebestuur, de winkeliers, de horecaondernemers, medewerkers van culturele instellingen of organisatoren van evenementen zijn dan ook

bezoekers uit andere gemeenten steeds vaker

En dat om er te winkelen, een bezoek te brengen aan de markt, te dineren in één van de vele sfeervolle restaurants of te genieten

grote getale bezocht.

bood schappen en niet dagelijkse bood-

veel meer.

erfgoed uitstekende uitgangspunten om meer en meer een toeristenstad te worden; aantrekkelijk voor bezoekers uit de regio en

ook vele initiatieven, die bijdragen aan een hoogstaand aanbod van winkels en horeca, zoals eenduidige openingstijden, wekelijkse koopzondagen en nieuwe voorzieningen. In

weg om nog meer resultaten te bereiken!

En uiteraard ontvangen wij u ook graag

City Management BrielleCity Management Brielle (CMB) is eensamenwerkingsverband van de StichtingCity Management Brielle (gevormd doorde ondernemers in de binnenstad),de gemeente Brielle, de stichting Kunst& Cultuur, de VVV Zuid-Hollandse eilan-den, De Tachtig jarige Oorlog HistorischMuseum Den Briel, het streekarchief,Bibliotheek, Culturele CommissieSt. Catharijne, het Oranjecomité,de 1 Aprilvereniging en de organisatorenvan Bruisend Brielle en Brielle Blues.

Stad van nu, sfeer van toen

Uniforme Stadspromotie

Stadshuisstijl

van evenementen en acties in de nieuwe

hedendaagse historische vestingstad waar u de geschiedenis vandaag beleeft, gecom-bineerd met het aanbod op het gebied van kunst, cultuur, recreatie & toerisme, winkelen, verblijven en sporten!

Nieuwe website & facebook

op één plaats! Houdt www.brielle.nl en

laatste nieuwtjes, evenementen en acties. Brielle op TV en radio

opening van het nieuwe museum

Oorlog Historisch

de komst van Hare

viering van 1 april!

Trots op Brielle! Bent u ook trots op Brielle? En heeft u als persoon, als bedrijf of organisator van evenementen de ambitie om Brielle nog bekender te maken? Brielle is op zoek naar ambassadeurs! Meer informatie: W. Hofman, citymarketeer Brielle: 06 29199960 / e-mail: [email protected]

B

Nieuwestadshuisstijl

Nieuwe website

& Facebook

Brielle op TV

& Radio

Tekst: Wendy HofmanFotografi e: Archief CMB en Jan Willem Broere - Interlynx

Page 7: Brielle leeft #18

Museum schilderij

VestingmarktTOP Brielle

1 Aprilviering

Stadswandeling

Vestingmarkt

Het afgelopen jaar zijn er weer vele evenemen-ten en activiteiten ge-organiseerd. Het rijke verenigingsleven en de inzet van vele vrijwilli-gers maken dit mogelijk! Een greep uit het georganiseerde aanbod…

Januari - maart

April - juni

Geuzenweek 1 april

en -dag

voordeur

City Management Brielle I 7

Brielle als toeristenstad

Opening nieuw museum “De Tachtigjarige Oorlog” Historisch Museum Den Briel.

Stadswandelingen

stadswandelingen kopen die zeer tot de verbeelding spreken!

Toeristisch Overstappunt Brielle (TOP)

omgeving en wordt informatie gegeven over bezienswaardig-

aan de rand van de vesting.

Winkelen op zondag!

in het zomerseizoen elke zondag een vestingmarkt gehouden.

Juli - augustus

zondag

Catharijnekerk

September - november

December

Brielle’s Got Fashion1 Aprilviering

Brielle’s Got FashionBrielle’s Got FashionSinterklaas

Schone, veilige en aantrekkelijke binnenstad

Aanschaf nieuwe feestverlichting.

Schoon & Veilig

men door de nieuwe procedure voor het verwij-

het tegengaan van zwerfvuil en ter ere van het

grijpend gerenoveerd en zijn de nodige straten herbestraat en plantsoenen heringericht.

Sinterklaas

Bruisend Brielle

Museum schilderijMuseum schilderijInname den Briel

Brielle Blues

1 Aprilviering

Schoon en veilig

Schoon en veiligSchoon en veiligAanschaf nieuwefeestverlichting

Evenementen

Page 8: Brielle leeft #18

Winkelen én meer in BrielleSteeds meer winkelcentra en binnensteden beginnen op elkaar te lijken. Gelukkig is Brielle een uitzon-

dering die de regel bevestigt. Door de ligging aan het Brielse Meer is Brielle niet alleen populair bij de

watersporter, maar ook geliefd bij de wandelaar. De vestingwallen, die in de huidige vorm dit jaar 300 jaar

bestaan, lenen zich prima voor een mooie wandeling langs alle bastions en standerdmolen ’t Vliegend

Hert. En eenmaal aangekomen in de binnenstad kun je ook daar je hart ophalen. Er is van alles te zien

en te doen. De vele monumenten die Brielle rijk is zijn stille getuigen van een belangrijk en roemrucht

verleden. Dat de geschiedenis van Brielle zich niet laat vertellen in zomaar een paar regels, mag voor

iedereen duidelijk zijn. Wil je meer weten, dan is in het Historisch Museum de Tachtigjarige Oorlog en bij

het VVV van alles te vinden over het verleden van Brielle.

Tekst: Liesbeth Klee-KokFotografi e: B&M Design

Page 9: Brielle leeft #18

City Management Brielle I 9

Naast al deze indrukken leert de ervaring dat het in deze mooie en bijzondere binnenstad heel leuk is om eens uitgebreid en ontspan-nen te winkelen. Waar uniformiteit overal in Nederland steeds meer de overhand krijgt, onderscheidt Brielle zich hierin door de aanwezigheid van veel aparte, authentieke winkeltjes, door een groot aantal kunstzin-nige ateliers en galerieën én door de vele en gezellige terrasjes en eet- en drinkgelegenhe-den. Op de vernieuwde website www.brielle.nl vind je onder het kopje Beleef Brielle alle informatie over Brielle. Alles wat op dit moment actueel is komt voorbij op deze leuke en levendige site waaraan ook een gelijknamige facebookpagina is gekoppeld, Beleef Brielle. Door deze pagina te bezoeken en te delen maakt men met enige regelmaat kans op een leuke prijs. Zo is onlangs aan de 200ste liker een dinerbon voor twee perso-nen uitgereikt. Houd de site én de facebook-pagina daarom nauwlettend in de gaten.

De avond voor hemelvaartsdag is het Ladies Night in Brielle. Het activiteitenteam van de win-keliersvereniging is alweer geruime tijd hard aan de slag om hiervoor alle voorbereidingen te treffen. Voor een programma is het nu nog te vroeg. Binnenkort gaat de website van de Ladies Night echter de lucht in en ook op de vernieuwde site van de gemeente Brielle zal de nodige aandacht aan deze avond worden besteed. Klik hiervoor op het knopje ‘Beleef’ en ga vervolgens naar de informatie die u zoekt.

Woensdag 8 mei Ladies Night Brielle

Iedereen weet wel ongeveer wat de bedoeling is met Valentijnsdag. Aan je geliefde maak je op deze dag duidelijk hoeveel je van hem of haar houdt. Over de oorsprong van Valentijnsdag doen veel verhalen de ronde. Één van de versies luidt dat een cipier aan de in Rome in een ge-vangenis zittende Valentijn het verzoek deed om zijn blinde dochter te genezen. Valentijn zorgde voor een geneesmiddel maar helaas bracht dat het meisje niet het zicht terug. Omdat Valentijn daarnaast de neiging had om iedereen te bekeren tot het Christendom besloot Claudius, die toch al een bloedhekel had aan Valentijn, dat deze moest worden onthoofd. De vader van het blinde meisje probeerde wanhopig tot op de dag van de onthoofding het vonnis tegen te gaan. Tevergeefs. Na de vreselijke te-rechtstelling ontving het meisje een briefje van Valentijn waaruit een gele bloem viel. Het geven van gele bloemen aan hen die hem om raad vroegen, was namelijk het handelsmerk van Valentijn. Hieruit is waarschijnlijk de bloemengroet op Valen-tijnsdag ontstaan. In ieder geval, het briefje was ondertekend met ‘jouw Valentijn’ en direct na het openen van deze brief kon het meisje weer zien.

Ook in Brielle wordt de nodige aandacht geschonken aan Valentijnsdag en liggen de winkels vol met allerlei hebbedingetjes die betrekking hebben op de liefde. Veel men-sen kiezen voor het sturen van een kaart of het laten bezorgen van een mooi boeket. Soms anoniem, maar steeds vaker voorzien van een naam. Maar ook het geven van lin-gerie, een lekker geurtje, een mooi boek of een royale doos met bonbons of chocola is een heel goede manier om blijk te geven van je liefde terwijl het geven van een mooi sieraad een mooi gebaar is van onvoor-waardelijke liefde en genegenheid. Om deze dag liefdevol af te sluiten is een diner bij kaarslicht, in een van de vele restaurants die Brielle rijk is, natuurlijk het meest voor de hand liggend. Veel restaurants hebben op Valentijnsdag een special menu samen-gesteld. Een romantischer manier om eens helemaal de tijd voor elkaar te nemen kunnen wij ons haast niet voorstellen.

Valentijnsdag

Page 10: Brielle leeft #18

Kent u nog leuke muzikanten en bands voor het Brielse Meer Spektakel? Of iets anders dat een interessante bijdrage kan leveren aan het spektakel? Meldt u aan bij de organisatie.

Oproep: Kom 25 mei a.s. zoveel mogelijk

Toch met de auto? Parkeer deze aan de noordzijde van het Brielse Meer en maak gebruik van de pendeldiensten om u over water naar de locaties te laten vervoeren.

Voor meer info: zie www.brielsemeerspektakel.nl of mail naar [email protected] of bel 0181-650630 / 06-41115241

De SOBM (Stichting Overleggroep Brielse Meer) organiseert op zaterdag 25 mei 2013 een waar spektakel op en rond het Brielse Meer:

om dit prachtige gebied (weer) op de kaart te

en zo meer geïnteresseerden uit de regio te trek-ken. Dit in het belang van alle partijen rondom het Brielse Meer. Hiermee gaat een lang ge-koesterde wens in vervulling van de SOBM en een groot aantal ondernemers en horecage-legenheden in Brielle en Westvoorne. U komt toch ook? Afwisselend programma van 10.00 tot 18.00 uur. Het evenement behelst een dagvullend programma van 10.00 tot 18.00 uur op diverse locaties rondom en op het Brielse Meer. Zo staan er die dag een reuzenrad, kan men varen met diverse Power Boats, zijn er diverse spectaculaire demon-straties door de Landmacht en Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij (KNMR) en treedt de U2 coverband “In the name of” op. Ook zijn er helikoptervluchten te boeken

kano’s huren tijdens het zeer afwisselende programma. Op de diverse locaties zijn mo-delbouwverenigingen, artiesten, bands, shan-tykoren en oude ambachtslieden enz. actief.

Voor bezoekers uit de regio en daarbuiten is het Brielse Meer Spektakel vanaf het water en vanaf de kant mee te beleven. Rondom het Brielse

routes, die ook voor skaters de moeite waard zijn. Ook de overige winkeliers, ondernemers en horecagelegenheden in Brielle en Westvoorne worden intensief bij het Brielse Meer Spektakel betrokken. Na 18.00 uur kunnen bezoekers terecht bij één van de deelnemende partijen aan het Brielse Meer voor een heerlijk diner of avondvullend programma, waarvoor diverse speciale arrangementen zijn ontwikkeld. Het totale programma met tijden en locaties is binnenkort te vinden op www.brielsemeerspektakel.nl.

Geen evenement zonder sponsoring! Om dit evenement tot een succes te maken, is de organisatie op zoek naar sponsors die het Brielse Meer Spektakel willen ondersteunen

Op verzoek en voor het gemak van een aantal ondernemers, instellingen en verenigingen zijn diverse diverse sponsorpakketten uitgewerkt. Wij ondersteunen als CMB met plezier dit spektakel door o.a. deze pagina ter beschikking

te stellen. Volgt u ons in dit goede voorbeeld? Kijk op www.brielsemeerspektakel.nl voor

Nederland B.V., waardoor de organisatie met nóg meer enthousiasme bezig is met alle voorbereidingen.

Tekst: Liesbeth Klee-KokFotografi e: Move on Communicatie & B&M Design

Page 11: Brielle leeft #18

ZomermarktenHet voorjaar begint te kriebelen en we kij-ken alweer uit naar alles wat we in de zomer kunnen gaan doen in de buitenlucht. Het bezoeken van markten behoort tot een van de mogelijkheden. In Brielle doen we dit jaar extra ons best om de zomermarkten meer uitstraling te geven door het inzetten van muziek en straattheater.

Op woensdag 24 juli heeft de eerste markt in een reeks van vijf zomermarkten plaats. De eerstvolgende markt op 31 juli is een Boeken-markt, gevolgd door een grote zomermarkt op woensdag 7 augustus. Woensdag 14 augustus is weer een themamarkt ditmaal in de vorm van een Antiek- en Curiosamarkt. De laatste zomermarkt op woensdag 21 augustus loopt ’s avonds langer door en ook hier staan muziek en straattheater op het programma.

City Management Brielle I 11

De vergunningen zijn aangevraagd, plannen worden gesmeed en er is een nieuwe poorteres benoemd; kortom alles wijst er op dat het 1 aprilfeest weer in aantocht is. De eerste steken onder water van de Spanjaarden richting Geuzen zijn er al geweest en het wachten is nu op tegenreac-ties. Hoewel het er heel erg op lijkt dat Spanjaarden en Geuzen elkaar meer dan grondig haten, blijkt dit in de praktijk reuze mee te vallen. Tenminste…..daar gaan we wel van uit.

Degenen die graag verkleed willen, of die toe zijn aan vervanging van hun kostuum, kunnen vanaf een ruim aantal weken voor 1 april terecht bij het atelier “De Geuzennaald” gevestigd in een bastion op de wallen. Informatie over de openingstijden is te vinden op de website van de 1 aprilvereniging.

De week voorafgaand aan het 1 aprilfeest staat in het teken van de Spaanse overheersing. Spaanse vlaggen hangen aan de gevels en in de restaurants worden voornamelijk Spaanse maaltijden en schotels geserveerd. Geuzenvlaggen en andere uitingen van verzet tref je nu maar weinig aan. Dat wordt echter wel anders als de inname door Geuzen eenmaal feit is. Vanaf dat moment is alles Geus wat de klok slaat. De nog overgebleven Spanjaarden worden vakkundig afgevoerd tijdens de triomfantelijke intocht door de Watergeuzen. Meteen daarna komen de raasdonders met spek op tafel waarbij het geuzenbier rijkelijk zal vloeien.

1 april of… de geuzenkoorts

Page 12: Brielle leeft #18

OOK VOOR LEUKE BABYPAKKETTENKUNT U BIJ LA VITA TERECHT.

LA VITA FASHION | VOORSTRAAT 42 - 443231 BJ BRIELLE | 0181 410900

L A V I T AF A S H I O N

NIEUW BINNENBIJ LA VITA FASHION!NOPPIES VOORJAARSCOLLECTIEVOOR BABY’S EN PEUTERS.

Nobelstraat 7BrielleT 0181 411929

WINTER SALE!

KORTING!!!20%

Open: ma. t/m za. - vrijdag is koopavond!

30%40%

en zelfs50%

Vanaf31 januari

Page 13: Brielle leeft #18

mode I 13Winter

Make-up/Kapper Blush! Parfumerie en schoonheidssalon/Rombout kappers Brielle Kleding & accessoires JJ sport Fotografie Ronald Bagijn Locatie Scouting Bas ‘t Hart

in BrielleWinter

Page 14: Brielle leeft #18

14 I mode

P15: Sinner helm zwart € 59,99, Sinner helm blauw € 59,99, Protest muts heren € 17,99, Protest muts dames € 24,99, Sinner pet € 22,99.Mariska:Luhta jack € 249,99, Luhta pants € 129,99.Vienna:Yep Yep pak € 79,99.Jolie:Yep Yep pak € 79,99.Ginger:Luhta jack € 249,99,Luhta pants € 119,99, Barts sjaal € 34,99, Barts pet € 22,99.Robin: Icepeak jack € 129,99, Icepeak pants € 89,99.

Page 15: Brielle leeft #18

mode I 15

Page 16: Brielle leeft #18

Mariska: Luhta jack € 249,99, Luhta pants € 129,99, Bart Sjaal € 34,99.Ginger: Protest jack € 159,99, Protest pants € 99,99.Jolie:Yep Yep pak € 89,99.Vienna:Yep Yep jack € 69,99, Yep Yep pants € 64,99.Robin: Protest jack € 229,99, Protest pants € 99,99.

16 I mode

Page 17: Brielle leeft #18

mode I 17

Page 18: Brielle leeft #18

Inclusief:• 7 nachten verblijf op basis van logies in een Papagayo accommodatie• Vliegreis met KLM Amsterdam naar Curaçao incl. luchthavenbelasting• Entree VIP lounge op Schiphol• Privé transfer in Curaçao van luchthaven Hato naar Papagayo• Bagageservice bij aankomst op Hato en bij vertrek vanaf resort of hotel Papagayo

Voor meer informatie en boekingen ga naar www.papagayotravel.nlTelefoon 0181-321155 of e-mail [email protected]

9 daagse VIP strandvakantienaar Papagayo Curaçao vanaf € 1.179,-Prijs per persoon en op basis van 4 personen.Vertrekperiode van 1 maart 2013 t/m 31 oktober 2013.

beach & lounge resort | beach & design hotel

Papagayo Curaçao

Page 19: Brielle leeft #18

kunst I 19

Els Lorenzini is één van deze Brielsekunstenaars. Na jarenlang een eigenwinkel in Brielle te hebben gehad, ‘deTerugblik’, begon zij pas zeven jaargeleden met schilderen. “Ik heb ereigenlijk nooit eerder tijd voor gehad”,legt Els uit. “Ik ben begonnen metschilderen toen mijn moeder heelziek werd. Uit frustratie ben ik toenop de muren in mijn huis gaan schil-deren – ik moest toch nog verbouwen– en vanaf dat moment heeft deschilderkunst mij gegrepen.”Voordat Els het schilderen ontdektewas zij al creatief. Haar grote passieis altijd fotografie geweest, maar ookstudeerde zij af aan de modeacade-mie. Zonder achtergrond in deschilderkunst, leerde Els zichzelfschilderen. De vrije kunst heeft abso-luut haar voorkeur. “Dit geeft je dekans je eigen identiteit in je kunst-werken te verwerken.” Deze eigenidentiteit, of betekenis, is kenmer-kend voor het werk van Els. Vooralde ogen van de geschilderde figurenstralen een diepe emotie uit. “Ik pro-beer met mijn schilderijen altijd eenverbintenis aan te geven, het feit datalles twee kanten heeft.”Kunst is voor Els een echte uitlaat-klep. Zij haalt haar inspiratie uit hetleven, uit alles wat op haar pad komt.“Ik kan mijn emoties kwijt in mijnschilderijen, soms helpt schilderenmij zelfs om bepaalde dingen teverwerken. Ik ben ook wel eensmaanden geblokkeerd. Dan heb iklast van het zogenoemde ‘kunste-naarssyndroom’. Zo zie je maar weerdat kunst puur om gevoel draait.”Er zijn twee schilderijen waar Els ergaan gehecht is. Dit zijn ‘het afscheid’en ‘de vlucht’. “Het afscheid geeftde band weer tussen een dochteren haar moeder. Eens komt er eenmoment dat je afscheid van jemoeder moet nemen, met schilderijheb ik geprobeerd het gevoel van datmoment in een beeld te vangen. Devlucht beeldt de tweestrijd uit tussenaan de ene kant willen vluchten,maar aan de andere kant toch rust tevinden, de situatie accepteren zoalsdeze is.”

Heeft u interesse in één of meerdereschilderijen getoond op deze pagina?Neem contact op [email protected]

riel

lehe

eftp

assi

evo

orku

nst!

Briel

leke

ntee

ngr

oota

anta

lkun

stena

ars(

acad

emici

enau

todid

acte

n).D

eget

oond

ekun

stwer

ken

zijn

zeer

geva

rieer

din

tech

niek,

vorm

enbe

teke

nis.Z

ezij

ndo

orBr

ielse

kuns

tena

ars

verv

aard

igd

en/o

fwor

den

inBr

ielle

teko

opaa

ngeb

oden

.�

Els

Lorenzin

i

02

01. De vlucht02. Het afscheid

01

Page 20: Brielle leeft #18

wannahaves01

05

03

0402

De hieronder getoondeartikelen zijn verkrijgbaar bijFietsplus van Oudenaarden01. Tandwielenset & ketting02. Cyclon bike care, kettingvloeistof en

reiniggingsspray voor de fiets03. Warme handschoenen voor op de fiets04. Overschoen voor het wielrennen of

mountainbiken05. Diverse fietskleding en toebehoren06. Met deze speciale wanten heeft u

nooit meer koude handen op de fiets!07. Speciale winterbanden met spikes

20 I wannahaves

06

07

Page 21: Brielle leeft #18

01

03

08

0204

wannahaves I 21

06

07

09

10

05

JJ Sport01. Diverse schaatsen02. Moonboots03. Protest sneeuwlaarzen04. Skihelm en –bril05. Heerlijke warme sloffen, met

bijpassende muts enhandschoenen

06. Sportsokken, in verschillendesoorten enkleuren

07. Warme handschoenen van Barts,geschikt voor de wintersport

08. JJ Sport douchegel, speciaalvoor de fanatieke sporter

09. Nikwax TX.Direct Wash-in voorhet waterafstotend maken vanuw kleding

10. Nikwax Techwash reinigingsmiddelvoor waterafstotende kleding

De BrillemaekerHeeft brillen in het assortiment vandiverse merken voor iedere smaaken ieder budget. Op deze paginagetoond; Dutz, Persol & Look

Page 22: Brielle leeft #18

22 I sledehonden

We dachten het altijd al, maar nu weten we het helemaal zeker: Brielle heeft echt alles! Zelfs eensledehondenteam. Diana van der Kaaij-van Andel raakte op haar vijfentwintigste besmet met het‘Huskyvirus’ en sindsdien is zij er niet meer van genezen.

“De eerste keer dat ik geconfronteerd werdmet een Siberische Husky was ik 25”, verteltDiana. “Ik was bevangen door dit mythischewezen.” In de jaren die daarop volgdenbezocht zij veel Huskyfokkers, maar werdontmoedigd door de woorden die zij spraken.Een Husky is nu eenmaal geen gemakkelijkehond en zeker niet voor iedereen geschikt.Diana liet het idee even varen, maar de Sibe-rian Husky heeft haar hart nooit verlaten.

Max en Hivakik“Zo’n vijf jaar geleden wakkerde het verlan-gen naar een eigen Husky weer aan”, vervolgtDiana. “Ik ging op zoek naar de perfecte hondvoor mij en vond Max, een hele lieve Huskyzonder enige sledehondenervaring. Maar nahet zien van de Iditarod - de grootste slede-hondenrace ter wereld - op Discovery begonhet bij mij toch te kriebelen. Ik begon metMax te steppen, maar dit was geen succes.Ik zocht de juiste mensen op en ontmoetteHivakik, een prachtige Husky waar ik meteenvoor viel. Hivakik kon al voor de slee en dekar lopen en heeft mij het ‘mushen’ (besturenvan de slee) geleerd. Ik kan me de eerste keerdat ik op de slee stond nog goed herinneren,dat was best eng! Ik hield de hele tijd mijn

voet op de rem, maar ik had het gedaan!En toen was het hek van de dam.”

Samenwerken“Je begint met één Husky…” legt Diana uit,“maar bij mij werden dat er al gauw meer.Je moet er wel wat voor over hebben. Desledehondensport neemt ontzettend veel tijden energie in beslag en de materialen die jenodig hebt zijn niet goedkoop. Daar komt nogeens bij dat je jezelf heel veel moet ontzeggen.Je moet er echt voor de volle 100% voor wil-len gaan en zonder een omgeving die je erinsteunt red je het niet. Ik word gelukkig goedgeholpen door mijn omgeving. Naast mijndochter Myrthe en zoon Relis, helpen ookmijn danspartner Jan en onze inmiddelsgoede vrienden Bianca en Lorenzo eenhandje mee. Maar aan de andere kant krijg jeer ook zoveel voor terug van je honden! Het isniet zomaar jouw sport, het is net zo goedhún sport. De band die je hierdoor met henopbouwt is niet in woorden uit te drukken.De emoties die bij mij bijvoorbeeld loskomenals ik aan een wedstrijd meedoe… dat kun jeje gewoon niet voorstellen! Je vormt eenteam samen met je honden en moet dusperfect samenwerken. Die honden doen alles

voor je! En dat maakt alle tijd, energie enontzeggingen het meer dan waard.”

De Siberian HuskyDe Husky is één van de oudste hondenrassendie we vandaag de dag kennen. De overeen-komsten met de wolf zijn dan ook duidelijkte herkennen. Van oorsprong vormde de sleemet Siberians ervoor gespannen het enigevervoersmiddel in Noordoost Siberië, waarde Husky oorspronkelijk vandaan komt. DeHusky is zeer intelligent, zelfstandig, onder-nemend, zachtaardig van karakter en heefteen sterke wil. Door de jaren heen zijn erverschillende lijnen in het ras ontstaan. Nietiedere Husky is daardoor geschikt om voorde slee te lopen. De Husky’s die daar welgeschikt voor zijn, zijn weer minder geschiktom in huis te houden. “Het is bijna onmoge-lijk om mijn Husky’s aan de riem uit te laten”,legt Diana uit. “Die honden zijn gemaakt omte rennen. Als ik ze inspan voor de kar en ikgeef het startsein dan moet ik me echt goedvasthouden! Je ziet de honden dan echt ge-nieten. In de zomer kun je een aantal maan-den niet trainen. Als de honden dan in hetnajaar weer voor de eerste keer mogen lopendan zijn letterlijk dol van blijdschap.…

Siberian Husky…In de ban van de

Page 23: Brielle leeft #18

sledehonden I 23

Het is een uitlaatklep voor ze. De ‘eerste keer’is dan ook ieder jaar weer speciaal, ook voormij!”

Wedstrijden“Na eerst een jaar getraind te hebben, ben ikdrie jaar geleden begonnen met mijn eerstewedstrijd”, vertelt Diana. Inmiddels heeftze met haar ‘Ghost Riders sleddogteam’ alaan meerdere internationale wedstrijdenmeegedaan. “Het leuke aan deze wedstrijden

is dat ze open zijn voor alle landen. Aan hetNederlands kampioenschap mogen bijvoor-beeld ook andere landen meedoen, zij dingendan alleen mee in een apart klassement.Vorig jaar hebben we twee keer op heterepodium gestaan en werden we dertiendetijdens de Wereldkampioenschappen!”Tot nu toe reed Diana met zes honden, maaraankomend jaar wil zij gaan beginnen meteen team van acht honden. Zij is de eerstevrouw in Nederland die dit gaat doen.

Bent u, net als Diana, helemaal gek

op Siberian Husky’s en zou u graag

tijd met deze wonderlijke dieren door

willen brengen? Diana is momenteel

op zoek naar een extra helpende

hand die, tegen vergoeding, wil

helpen met de verzorging van haar

Husky’s. Neem contact met haar

op via 06 43356104 of

via [email protected]

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn

De hondenHivakik - Hivakik is Diana’s oudste leidshond.Hij heeft haar het mushen geleerd en heeftdaarom ook een speciaal plekje in haar hart.

Hamar - Hamar is de tweede leidshond vanDiana.

Chainy - Diana reed helemaal naar Heidelbergin Duitsland om haar derde leidshond Chainyop te halen.

Truly - De vierde leidshond is Truly. Zij gaf op28 mei 2012 geboorte aan vier prachtige pups.Hamar is de vader van het nest.

Romanoff - Romanoff heeft zich vorig jaar alslaatste bij het team gevoegd. Hij werd geborenin Zweden, maar heeft het in Nederland ookprima naar zijn zin!

Idita - Vernoemd naar de wereldberoemdeen allergrootste sledenhondenrace de Iditarod,moest Idita wel een veelbelovende sledehondworden. En dat is ze. Als ‘wheeldog’ en ‘swing-dog’ geeft zij alles en gaat tot het uiterste bijeen wedstrijd.

Boston - Boston is de tweede ‘wheeldog’ vanhet Ghost Riders sleddogteam.

Ghost - Ghost is een veelzijdige sledehond.Evenals Idita is hij zowel een ‘wheeldog’ als een‘swingdog’, dat wil zeggen dat hij zowelachteraan als in het midden van het spantot zijn recht komt.

Page 24: Brielle leeft #18

Uw adres voor:• kantoorartikelenen papierwaren• computercartridgesen etiketten• technische- en creatievetekenmaterialen• alle soorten verf voorkunstschilders• schildersdoekenen tekenblocs• luxe schrijfwarenen agenda omslagen• pennen graveren• kopiéren en inbindenvan verslagen• plastificeren• gratis advies van Louisen Willy

Openingstijden:Dinsdag t/m Vrijdag9.30 - 17.30 uurZaterdag10.00 - 16.00 uur

Voorstraat 603231 BJ BrielleT 0181-412874F 0181-418322E [email protected]

Voorstraat 28-323231 BJ BrielleT 0181-412075

*Van 16 t/m 24 maart bij besteding van €12,50 aan boeken, gratis boekenweekgeschenk van Kees van Kooten.

VERKRIJGBAAR BIJ

Voorstraat 1263231 BK Brielle • T 0181-416684

www.restaurantpetros.nl

Maandmenu’s

€ 19.50

3 gangen menu’s

naar keuze

€ 21.00Open van 17.00 tot 22.00 uur

Maandag gesloten

Het is weer boekenweek bij Bruna.*

Tevens postagentschap van Brielle

Nobelstraat 12 • Brielle • T 0181-473074

Nobelstraat 2 • 3231 BC BrielleT 0181-412267

TABAKSSPECIAALZAAK

WIJNAND KRAMERDE SPECIALIST IN ROOKARTIKELEN

Voorstraat 64 • 3231 BJ BrielleT 0181-412083 • www.janbazen.nl

VormgevingHuisstijlenCampagnesAdvertentiesFotografie tel. 0181 - 418455

bm-mediagroep.nl

THE DIFFERENCE

Vooreen goedadvies!

KNUFFEL & COLIJNBAAN 12 - 3231AE BRIELLE

TEL [email protected]

KLEURRIJKEVOORJAARS-

MODE

WWW.EISENGAMODE.NL

•anotherwoman

Nobelstraat 12 • 3231 BC Brielle • T 0181-412338 • www.romboutkappers.nl

Page 25: Brielle leeft #18

vragen aan... I 25

De mondholte is het eerste onderdeel van hetspijsverteringskanaal. Door de tanden en kie-zen wordt het voedsel afgebeten en fijngema-len, je gebit is dus erg belangrijk voor de restvan de spijsvertering. Maar wat als je zelf geentanden meer hebt of er een paar mist?Lua en Madeleine van CBS Anker vroegen hetBob Koetsenruijter, van Tandprothetischepraktijk Bob Koetsenruijter in Brielle.

1 Hoelang duurt de opleiding tottandprotheticus?“Mijn opleiding heeft 9 jaar geduurd. Eerstheb ik de opleiding tot tandtechnicus af-gerond en daarna heb ik de opleiding tottandprotheticus gevolgd. Ik doe dit werk nu12 jaar met veel plezier! Ik vind het fijn om tezien dat de klant blij is met het resultaat engeen pijn meer heeft door een verkeerd pas-sende prothese of ontstekingen in de mond.

2 Zijn er verschillende matenin de protheses?Lachend vertelt hij: “Je hebt geen standaardkaakmaat, was dat maar zo! Iedere protheseis anders en wordt op maat gemaakt. Ikmaak met een fabriekslepel de eerste afdruken daar wordt een gipsmodel van gemaakt.Vervolgens maak ik nog een afdruk met eenindividuele lepel, hier wordt een gebit vanhars van gemaakt waar de tanden ingezetworden. Als de prothese goed past bij depatiënt wordt het omgezet in kunsthars.”

3 Hoeveel soorten protheses zijn er?“Je hebt een compleet gebitsprothese,hierbij worden alle tanden vervangen dooreen prothese. De prothese kan vast gezetworden met een kliksysteem of magnetendie vastzitten in de kaak.Een partiële prothese is een vervanging vooréén of meer tanden of kiezen. Het is eenaantal tanden en/of kiezen vastgemaakt aaneen kunststof plaatje, dat een groot gedeeltebedekt van zowel tanden en kiezen als hettandvlees. Ook is er nog een frameprothese,dit is een partiële prothese, bestaande uiteen gegoten metalen skelet en kunstharsmet daaraan de tanden.”

4 Waar wordt een prothese van gemaakt?“Van pmma, ik zal het even uitleggen enlaten zien. De vloeistof en poeder wordengemengd, dit wordt een soort kunststof.Dit giet ik in een malletje en pers ik metde hydraulische pers zodat al het overtolligekunststof eruit komt en het dan kanverwijderen.Vervolgens koken we hetnog om het uit te hardenen dan kan de protheseuit de mal verwijderdworden om bewerktte worden.

5 Wilde u altijd altandprotheticusworden?“Nee! Eigenlijk had ik er zelfs nog nooit overnagedacht. Ik wilde boswachter wordenof bij de politie op de boot, dat leek me welspannend, criminelen pakken! Hebben jullieal een idee wat jullie willen worden later?Lua “Ik wil graag astronoom of astronautworden, dat lijkt meecht leuk!” Madeleinewil graag feestenen evenementenorganiseren.

Bonusvraag6 Waar worden de

tanden van gemaakt?“De tanden komen uitde fabriek, ik heb zelfvoor een merk gekozen. De patiëntenkunnen de kleur zelf bepalen. Als hetom een gedeeltelijke prothesegaat, kijk ik naar de kleur vande andere tanden doormiddel van een kleurringen zo bepaal ik de kleurvan de prothesetanden.

6vragenaan...de tandprotheticus

Page 26: Brielle leeft #18

26 I carnaval

Nog even en het is weer carnaval!

Uitgedost in de meest originele outfits

gaan velen weer hossend de straat op.

Carnavalsvereniging de Hobbelende

Bierviltjes uit Zwartewaal is er al hele-

maal klaar voor. Tijdens het Prinsenbal

afgelopen november zijn de nieuwe

Prins en Prinses Carnaval benoemd

en de laatste voorbereidingen worden

getroffen.

Waar carnaval precies vandaan komt, daar-over doen verschillende verhalen de ronde.“In ieder geval heeft het te maken met hetopmaken van de laatste restjes van de winter,voordat de vastenperiode aanbreekt”, legtRia Rademaker uit. Ria is Presidente (ofvoorzitster) van de vereniging en deze taakvervult zij met verve. In het carnavalsseizoen– van november tot februari – bezoekt zijsamen met de rest van het bestuur diversecarnavalsverenigingen door het hele land.“Wij proberen als vereniging uit te dragendat iedereen gelijk is. Volwassenen, kinderen,ouderen, maar ook gehandicapten... hetsociale aspect dragen wij hoog in het vaandel.Dit sluit goed aan bij het carnaval; iedereen isimmers verkleed dus alle rangen en standenvallen weg.”

PrinsenbalAfgelopen november werd het seizoen afge-trapt met het Prinsenbal. “Dit jaar werdenwij met de aanstelling van het nieuwe Prin-senpaar bijgestaan door de Spanjaardenvan de Brielse 1 aprilvereniging”, aldus Ria.“Zij waren ook aanwezig op 26 januari, toenbij ons het carnavalsweekend van start ging.Dit jaar was dat extra speciaal, omdat wijtevens ons 40-jarig jubileum vierden.De jaarlijkse sleuteloverdracht werd ookdit jaar weer verzorgd door BurgemeesterBetty van Viegen. Zij overhandigt dan de‘sleutel van de stad’ aan het Prinsenpaar,zodat zij tijdens carnaval de scepter kunnenzwaaien over Zwartewaal en omstreken.Zo creëren we toch een soort van verbroede-ring met Brielle.”

Hossen en feestenHet carnaval dat wij in het westen van hetland kennen is lang niet zo uitbundig alsdat van onze Brabantse en Limburgse land-genoten. “Het hossen en feesten op straatkrijg je hier niet voor elkaar. Dat moet jedenk ik ook niet willen, dat is iets wat alleenin Brabant en Limburg gebeurt. Het carnavalis daar ontstaan en op deze manier blijft hetook een beetje van hen. Toch wordt carnavalwel door het hele land gevierd. Wij hebbengoed contact met verenigingen in Groningen,Drenthe, Amsterdam, Utrecht… noem maarop. Wij vieren carnaval ook altijd bewust ineen ander weekend, zodat we verenigingenuit andere plaatsen kunnen uitnodigen enzelf met de vereniging ook elders op bezoekkunnen gaan.”

Alaaf!

Page 27: Brielle leeft #18

carnaval I 27

Het getal 11De viering van carnaval is hier misschien dananders, de principes die gehanteerd wordenzijn over het algemeen wel hetzelfde. “Hetcarnavalsseizoen vangt aan op de 11e vande 11e, dus op 11 november, om 11.11 uur.Op dat moment wordt het nieuwe prinsenpaaraangesteld. De prins en prinses zijn het visite-kaartje van het carnaval, zij zorgen ervoordat het feest losbarst. Hierin worden zijnbijgestaan door de raad van 11. Waarom allesom het getal 11 draait? Ik weet het niet…misschien wel omdat dat het gekkengetal is!”lacht Ria.

De Hobbelende BierviltjesCarnavalsvereniging de Hobbelende Bier-viltjes werd in 1973 onder het genot van een

borreltje opgericht door Zwartewaler Hennyvan der Zanden en enkele vrienden.Dorpscentrum De Gaffelaar zou het thuishonkvan de vereniging worden, daarom kreegde carnavalsvereniging de naam ‘de MaffeGaffelaars’. Na zeven jaar verhuisde devereniging naar De Witte Raaf en er werdeen nieuwe naam gekozen. Dit werd deHobbelende Bierviltjes. Inmiddels zijn weweer teruggegaan naar De Gaffelaar, maarde naam was al zo’n begrip geworden dat heteigenlijk geen optie was om de naam weerterug te veranderen. Henny van der Zandenis inmiddels helaas overleden. Om zijninspanningen voor de vereniging in ere tehouden, wordt er ieder jaar onder zijn naameen speciale penning uitgereikt aan iemandbinnen de vereniging.

Eenenthousiast teamRia is nu al 33 jaar actief betrokken bij devereniging, haar man al zo’n 36 jaar.“Wij vinden het als organisatie geweldig omiedereen te zien genieten tijdens het carnaval,om iedereen een gezellig avondje uit te be-zorgen. Dat de mensen verkleed zijn draagthieraan bij, je voelt je toch anders als je invol ornaat verkleed bent.” Haar man voegthieraan toe: “En het houdt je jong!” In totaalbestaat de organisatie uit zo’n 40 enthousiastevrijwilligers.

“De saamhorigheid en gezelligheid binnenonze vereniging is echt uniek. Hopelijkkunnen we ook nog wat jonge mensenenthousiast maken om lid te worden vanonze vereniging!”

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ria Rademaker

Het is carnaval...

Page 28: Brielle leeft #18

28 I sport

hockey ook?Sport leeft in Brielle,Tekst: Frank BijlFotografie: Frank Bijl

Brielle voert een actief beleid gericht op sport en cultuur. “Sport leeft in Brielle”, zo steltWilbert Borgonjen, de verantwoordelijke wethouder. Hockey is de snelst groeiende sport inNederland. Inmiddels beoefent zo’n 3% van de Nederlandse bevolking deze sport en deresultaten van het dames- en herenteam tijdens de Olympische Spelen zullen ongetwijfeldeen impuls geven aan de populariteit ervan. Maar leeft hockey ook in Brielle?

Wethouder Wilbert van Borgonjenkrijgt instructies van Willemijn Oranje

Page 29: Brielle leeft #18

sport I 29

“Ik heb nog nooit iemand aan de deurgehad die mij vroeg of hockey wel leeftin Brielle”, opent Wilbert Borgonjen hetgesprek. “Brielle heeft namelijk al zoveelandere sporten. Maar ik twijfel er nietaan dat hockey net zo leeft in onzegemeente, als in andere.” Als recreatiefwielrenner weet Borgonjen de hockey-velden in de buurt wel te vinden.“De club in Rockanje ligt natuurlijkgeweldig mooi, daar in de duinen en aanhet strand.”

Ruimte voor hockey?Dat hockey ook als kijksport populairis, illustreren de kijkcijfers van dewedstrijden tijdens de OlympischeSpelen. De finalewedstrijd van hetdamesteam werd door 3,7 miljoenmensen gevolgd.

Volgens de statistieken en met 17.000inwoners, zouden er ook tussen de500 en 600 Briellenaren actief aanhockey doen. Je zou dus verwachtendat er op het sportcomplex Geuzen-park ruimte voor deze sport is.Niets is minder waar. Hockey lijkteen vreemde eend in de bijt. Wiein Brielle hockey wil spelen zoektvergeefs op Google en komt uitbij Voorne in Hellevoetsluis.

Financiële kwestie“De gemeente draagt sport encultuur hoog in het vaandel.Maar we kijken ook wel naar deaccommodaties in belendendegemeenten. Hockey wordt gespeeldin Hellevoetsluis en Rockanje endaarom krijgt deze sport geenaandacht binnen de gemeente.”,licht Borgonjen toe.“Het is een financiële kwestie. Kijk,we hebben 10 miljoen geïnvesteerdin het Geuzenpark, terwijl de op-brengst van de voormalige sport-terreinen ongeveer 5 miljoen was.Dat geeft al aan dat wij sportbelangrijk vinden”, verklaartWilbert van Borgonjen.

StimulerenAccommodaties en verenigingengenoeg, het beleid voorziet nu inhet verder activeren en motiverenvan de jeugd. Borgonjen: “Wij gaanvia de scholen netwerken en ver-enigingen aan scholieren koppelendoor middel van clinics, zodat ze

kunnen kennismaken met de vele mogelijk-heden in Brielle en omgeving. We willenkinderen meer laten sporten en bewegen.”

Forcial, 30 jaarDat hockey populair is bewijst het 30 jarigjubileum dat Mixed HockeyverenigingForcial in Rockanje afgelopen jaar vierde.De club is gevestigd in de duinen vanRockanje, op enkele minuten loopafstandvan het strand, bij de Tweede Slag. “Eenfamilievereniging op de mooiste hockey-locatie van Nederland, waar prestatie enpleasure verenigd zijn”, aldus Forcial. Declub telt ook leden uit Brielle, al zijn het erniet veel. “Voor de jeugd wordt vaak tocheen sport gekozen die op loop- of fietsaf-stand te beoefenen is. En oudere spelerszien wellicht een drempel. Onbekendmaakt immers onbemind”, zegt QuirijnMonchen, bestuurder van Forcial. Voornieuwe leden kent de club daarom demogelijkheid eerst enkele weken mee tetrainen op beginnersniveau. “Brielle iswelkom!”, stelt Quirijn.

Jeugdspelers uit BrielleWillemijn Oranje, 12 jaar, traint 2 keerper week en speelt op zaterdag dewedstrijd in Rockanje. Ze is één van deweinige meisjes op school die hockeyspeelt. Ze hebben het er niet vaak over,maar haar klasgenoten vinden het welstoer.

“Hockey is een zeer snelle en actieveteamsport. Dat maakt het zo leuk. Iktennis ook en dat is goed te doen incombinatie met hockey. Ik heb geko-zen voor Forcial omdat het een gezel-lige club is, die best wel dichtbij ligtop een mooie plek. En ook omdat ervriendinnen van me spelen. Dat zijner alleen maar meer geworden endaarom zou ik ook niet naar eenandere club willen, ook al zou er éénin Brielle zijn.”

Lima Ooft (8) speelt hockey om heelgoed te worden en misschien welin het Nederlands team te spelen..Ze hockeyt in Rockanje omdat haarzus er al speelde. Het leukste vindtLima de wedstrijden.

Melissa Blom (12) komt zelfs uit Zwartewaalnaar Rockanje voor haar sport. “We kenden eral heel veel mensen en Forcial is een gezellige,leuke vereniging met veel aandacht voor dejeugd.”

Sociale contactenBij Ronno van de Pol, geboren en getogen inRockanje, is hockey met de paplepel ingego-ten. Zijn hart is verpand aan Forcial, waar hijal sinds jaar en dag samen met zijn ouders devaste kern vormt van het vele vrijwilligers-werk. “Ik speel nu 25 jaar hockey omdat hetleuk, gezellig en goed voor je gezondheid is.Hockey is een teamsport en biedt je vele soci-ale contacten. Ik ken ondertussen wel 80%van alle leden, dus een andere club is voor mijgeen optie.”

Ruimte voor hockey?Komt er in de toekomst een Brielse hockey-vereniging? Wethouder Wilbert van Borgon-jen is stellig: “Er is geen geld om te gaaninvesteren in nieuwe sporten. Ik verwacht danook niet dat er in de toekomst met gemeen-schapsgeld een hockeyaccommodatie gaatworden aangelegd binnen Brielle.”

Melissa Blom in actie tijdens een clinic bij Forcialmet Fatima Moreiro de Melo

Lima Ooft hockeyt om later in Oranje te spelen

Page 30: Brielle leeft #18

Chez Andre I Turfkade 14 I 3231 AR Brielle I T. 0181-411231 I E. [email protected] I www.chezandre.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m donderdag9.00 - 18.00 uurVrijdag en zaterdag9.00 - 21.00 uurZondag10.00 - 18.00 uur

De keuken sluit een uur voor sluitingstijd.Wij zijn geopend op feestdagen, uitgezonderdde kerstdagen en nieuwjaarsdag.

DIRECT ONLINEBROODJES BESTELLEN

WELKOM!

Chez Andre is gelegen aan de Turfkadevan Brielle. Voor een lekker kopje koffie,lunch, high tea of diner nodigen wij u uitin het historische pandje met uitzichtop de haven.

Tot ziens!

Andrede Vries

High teaal vanaf

€15,- p.p. Fotoboek

Chez AndreONTBIJT I LUNCH I DINER I CATERING I HIGH TEA I BRUNCHES

Lijnbaan 1-2- 3231 AE Brielle- T 0181-283036

14 februariValentijnsdag“Cena degli Innamorati”4 gangen menu€ 42,50incl. Cupido aperitief

Italiaanse sferen…Bij Primo Piano!

Primo Piano vino e cucina is een nieuw Italiaans restaurant, waar ude smaak van het ‘echte’ Italië proeft. Op onze menukaart vindt uklassieke Italiaanse gerechten, eerlijk en heerlijk en op het oog zoeenvoudig. Ieder gerecht is een oprechte proeve van de Italiaansekeuken. De ingrediënten zijn altijd vers en puur en verleiden totmeer. Een overheerlijke pasta met een hemels chocoladetaartje oftoch voor een echt Italiaans bacchanaal met antipasto, primo,secondo en een dolce, de keuze is aan u!

Buon Appetito

Page 31: Brielle leeft #18

“De aanleiding voor de nieuwbouw is dat wijop dit moment behuisd zijn in gedateerde ensemi-permanente bouw”, legt directeur JelleHolwerda uit. “Zo’n tien tot vijftien jaar ge-leden werden er plannen gemaakt om eencomplete campus in Brielle te realiseren,samen met het Maerlant en het WellantCollege. In eerste instantie waren wij en-thousiast, maar bij nader inzien besloten weervan af te zien. Het kleinschalige karakter,dat zo belangrijk en kenmerkend is vooronze school, wilden wij niet op het spel zet-ten. De Gemeente Brielle had hier gelukkigalle begrip voor.”

Het plan krijgt vorm“Bij het Maerlant was de noodzaak tot nieuw-bouw hoger,” vervolgt hij. “Dat begrepen wij.Daarom namen wij destijds genoegen meteen semi-permanent gebouw, waarmee weons de afgelopen 10 jaar prima hebben kun-nen redden. In 2012 zouden wij verder gaanpraten over nieuwbouw. Dat is inmiddels ge-beurd en de Gemeente houdt zich aan haarwoord. Het plan begint nu vorm te krijgen!Als het goed is is de nieuwbouw in novemberafgerond, zodat we in de kerstvakantiekunnen verhuizen. Tijdens de bouw kunnende lessen in het huidige gebouw gewoondoorgang vinden.”

Sport & bewegingOp het gebied van sport en beweging komener nieuwe voorzieningen. “Nu het nieuwesportpark verder bij onze school vandaanligt, moeten wij onze leerlingen hier ook iets

bieden”, legt Jelle uit. “Wij willen onze leer-lingen de gelegenheid geven hun energiekwijt te kunnen. We willen ze motiveren tebewegen. Daarom wordt er op het school-plein een multicourt aangelegd. Dit biedtextra mogelijkheden voor de gymlessen enverder kunnen de leerlingen er onderschooltijd vrij gebruik van maken.”

Goed contact met de buurtBahûrim betrekt de omwonenden van deschool actief bij de nieuwe plannen. “Wijhebben vanaf het begin goed contact gehadmet de buurt. De buurtbewoners hebben ookwensen. Zo hebben zij aangegeven graagmeer parkeergelegenheid in de straat te heb-ben. En de uitgang aan het Riksestraatje,daar zouden zij heel blij mee zijn. We gaangoed om met de buurt en nu hebben we dekans om bepaalde zaken te verbeteren. Wijnemen de mening van de buurtbewonershier zeker in mee!”

In 2013 zal aan de Mgr. Smitstraat een

start gemaakt worden aan de nieuw-

bouw van PENTA college CSG

Bahûrim. De huidige locatie wordt

voorzien van een compleet nieuwe

vleugel aan de zijde van De Rik. Naar

verwachting zal de nieuwbouw in no-

vember 2013 afgerond worden.

Vernieuwen,verbeterenen motiveren!

Andere uitstraling,hetzelfde vertrouwde beleidDe uitstraling van de school gaat dan misschienveranderen, vanbinnen blijft het nog steedsdezelfde, kleinschalige, gestructureerde school.“Maar wel met betere voorzieningen”, benadruktJelle. “De aula wordt bijvoorbeeld beter uitgerust,inclusief een podium, er wordt een open leercen-trum gerealiseerd waar de lokalen voor de ver-schillende talen omheen worden gebouwd, deschool wordt gewoon veel logischer ingedeeld.Alles wordt op elkaar en op de behoeften van deleerlingen afgestemd, zodat wij leerlingen die watextra aandacht behoeven straks nog beter kunnenhelpen. Een sterke ICT-onderbouwing is hiervooreen vereiste. Wij zullen onszelf ook nog meer ont-wikkelen op dit gebied, onze kennis en expertiseverbreden. Voor de rest blijven onze speerpuntenhetzelfde: respect voor elkaar, leerlingen die geennummer zijn maar waar naar geluisterd wordt,zodat wij hen iets mee kunnen geven voor detoekomst. Want dat is één van de belangrijksteredenen geweest dat ik directeur ben gewordenvan deze school.”

onderwijs I 31

Tekst: Ursula Hoogendoorn

Page 32: Brielle leeft #18

32 I ambacht

In de stad Brielle worden anno 2013 nog altijd vele ambachtelijke beroepen uitgeoefend. Denk hierbij aan de kaasboer,

de slager, de fietsenmaker, de timmerman, maar ook bijvoorbeeld de meubelmaker. In deze editie van Brielle leeft vertelt

Coen Sparreboom van De Tropen, hoe teakhouten meubelen worden gemaakt.

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Coen Sparreboom

Handwerk uitIndonesië

Page 33: Brielle leeft #18

“De meubelen en woondecoraties die wijverkopen worden gemaakt in Indonesië”,legt Coen uit. “Ze doen daar alles met dehand. In Nederland worden geen teakhoutenmeubelen gemaakt, dit is te kostbaar. Tevensis het importeren van los teakhout beschermddoor de overheid.”

Werkproces“Na het kappen worden de bomen tot plankengezaagd”, vertelt Coen. “Van deze ‘planken’worden de verschillende onderdelen vaneen meubel gemaakt. Vervolgens wordt hethout wekenlang gedroogd, in speciale droog-ovens. Dit is noodzakelijk, omdat de lucht-vochtigheid in Indonesië vele malen hoger isdan bij ons in Nederland. Het vocht moet uithet hout zijn voor het geïmporteerd wordt,anders trekt het krom. Dit is een kostbaarproces. Je ziet vaak dat de prijsvechterséén van deze stappen overslaan, anderskunnen ze het nooit zo goedkoop aanbieden.Dat is vaak het drogen van het hout. Ditkomt de kwaliteit van het eindproduct nietten goede. Gelukkig zijn mensen tegenwoor-dig steeds bewuster van wat goed en slechtteakhout is. Daarna zetten de plaatselijketimmermannen de meubelen in elkaar. Ditgebeurt allemaal bij de mensen thuis, vanafhet moment dat de ruwe planken in het dorpafgeleverd worden. Dan worden de meubelennetjes afgewerkt en worden ze naar eenmagazijn gebracht voor het schuren ennabewerken.”

ArbeidsomstandighedenEr is de laatste jaren veel commotie rondomproducten uit ontwikkelingslanden. Je hoortvaak dat de arbeidsomstandigheden niet goedzijn of dat mensen slecht betaald krijgen.“Wij letten er goed op dat we productenafnemen van mensen die onder humaneomstandigheden werken”, benadrukt Coen.“En dat zij een eerlijke prijs krijgen voor deproducten die ze leveren.” Om hier zeker vante zijn, maar ook omdat hij het gewoon inte-ressant vindt, brengt Coen regelmatig eenbezoek aan Indonesië. “Het is best een uit-daging om vanuit Nederland een fabriek inIndonesië uit te kiezen die de juiste timmer-lieden inhuurt en er zeker van te zijn dat dewerkomstandigheden goed zijn. Daaromvind ik het fijn om met eigen ogen te kunnenzien hoe mijn producten tot stand komen.Het is een kwestie van de juiste keuzesmaken. Gelukkig is het in de meubelhandelnu wel redelijk voor elkaar. Dat komt metname omdat er veel internationale mensenover de vloer komen.”

TeakTeak is een houtsoort, oorspronkelijkafkomstig uit zuidoost Azië. Tegenwoordigzijn er ook teakbomen te vinden in Zuid-Amerika. Het is een zeer sterke houtsoort,waardoor het populair in gebruik is voorscheepsbouw, industrie, hoogspannings-masten, sanitair en natuurlijk meubelen.Van nature heeft het hout veel goede eigen-schappen. Zo stoot het bacteriën af en heefthet een hoog vetgehalte dat vocht afstoot.Tot 10-15 jaar geleden was teak redelijkonbekend bij het grote publiek, maar delaatste jaren heeft de houtsoort een enormevlucht doorgemaakt. Met name de gebruiks-vriendelijkheid en het robuuste karakterhebben hier een rol in gespeeld.

MilieuHet populairder worden van teakhoutbrengt risico’s met zich mee. In Indonesiëdoen ze er alles aan om de teakbomen tebeschermen. “De fabriek waar wij onzemeubelen afnemen gebruikt alleen bomenuit speciaal aangelegde plantages”, legt Coenuit. “Daar komt bij dat er een nieuwe trendis ontstaan om ‘oud’ hout te gebruiken.Hierdoor hoeven er minder bomen gekaptte worden. Het gaat op dit moment erg goedmet de economie in Indonesië, ze kunnendaar nu ook steeds vaker stenen huizenkopen. De leegstaande houten huizenworden weer gebruikt voor meubelen enandere unieke woondecoraties!”

Ambachtelijk handwerkAls we vragen of er veel veranderd is aan hetberoep meubelmaker sinds vroeger, begintCoen te lachen: “Nee, dat is nou juist hetleuke eraan! Ze werken daar nog steedshetzelfde als 100 jaar geleden. Natuurlijk

beschikken ze wel over meer en beteregereedschappen, maar het ambachtelijkehandwerk is nog steeds hetzelfde. Dat isook logisch, de timmerlieden in Indonesiëhebben het ambacht allemaal van hunovergrootvader geleerd. Ze kunnen zelfsnog meer dan machines, bijvoorbeeldvlechtwerk. Er is geen machine die datop deze manier kan doen.”

ambacht I 33

Ervaringen uit Indonesië“Ik heb wel eens het idee dat ik ontwikke-lingswerk doe”, lacht Coen. “Ik heb defabriek in Indonesië de afgelopen jaren ziengroeien en ik zie de leefomstandigheden vande timmermannen ook steeds beter worden.In het begin maakten ze de mooiste meube-len voor ons, terwijl ze het zelf moesten doenmet plastic stoeltjes van 1 dollar per stuk.Nu is dat wel anders. Ze kunnen nu ookmooie spullen kopen en er worden zelfssteeds meer auto’s verkocht.” De ervaringendie hij opdoet tijdens zijn bezoeken aan hetdorp koestert Coen. “Het maken van eenmeubel bijvoorbeeld, is een hele familieaan-gelegenheid. De vader van het gezin is aanhet zagen en schuren, de moeder veegt hetzaagsel voor zijn voeten vandaan, er komteen kindje uit school en oma zit in de hoekvan de kamer in een stoel noten te pellen…Heel leuk om te zien! De sfeer die in zo’ndorp hangt is zo gemoedelijk, je voelt jeer meteen thuis. Dit soort dingen vind ikbelangrijk om met mijn eigen ogen te kunnenzien. Ik ben geen wereldverbeteraar, maarik heb wel zo mijn principes”, aldus Coen.

Page 34: Brielle leeft #18

34 I reizen

Schuitje varen,theetje drinken...

Minicruisenaar YorkTekst en Fotografie:Cynthia Sars-Van Gorsel

Enigszins gedesoriënteerd worden we ’s ochtends wakker, schommelend van voor naar achter (best eenlekker gevoel eigenlijk), maar lang niet meer zo’n heftige deining als gisteravond. Nieuwsgierig kijken we uithet raampje van onze hut. Het is nog donker, maar we zien lichtjes in de verte, dus we varen al langs deEngelse kust. De intercom boven onze hoofden kondigt knarsend aan dat het ontbijtbuffet geopendis en dat we om half negen lokale tijd aan gaan meren. Snel springen we onder de douche. Wij zijn klaarvoor ‘some serious christmas shopping’. York, here we come!

Page 35: Brielle leeft #18

Old YorkWe maken de volgende ochtend geen gebruikvan het ontbijtbuffet in het restaurant enstaan fris gedoucht in de rij om van boord tegaan en op de klaarstaande bus naar York testappen. Op de terugreis behouden we onzekamer, dus onze bagage kan er mooi blijvenliggen. Het duurt even voor we door de En-gelse douane zijn, maar het is nog vroeg, dusgeen haast. Nog een beetje hobbelig op onzezeebenen (die pas laat in de middag zullenverdwijnen) nemen we plaats in de bus dieons in een uur, rijdend door pittoreske land-schappen, naar York brengt. We arriveren errond half 11 en hebben tot half 5 de tijd, duswe gaan snel op pad.Wat een mooi stadje! Echte Engelse sfeer,vooral nu wij er zijn rond kerstmis. Leukekleine straatjes, mooie oude gebouwen, grotekathedralen en vooral: veel winkels! We slaanonze slag bij de Topshop, Monsoon, Oasis,Next, French Connection, Jane Taylor, MissSelfridge en ga zo maar door. Tussendoor wil-len we graag typisch Engels high-teaen bij hetbefaamde Bettys, maar daar staat een helelange rij, dus we kiezen voor een restaurantjein de buurt, waar we een pizza eten (niet echtEngels, maar wel echt lekker). Als we aan heteind van de gezellige dag richting de bus lopeneten we in ‘old’ York een typische treat uitgrote zus New York: een bagel ;-)

Sailing homeOp de terugreis houdt Poseidon zich kalm enhebben we een rustige zee. We overwegen debioscoop aan boord te bezoeken, maar we zijnbang om in slaap te sukkelen op de zachte dei-ning na de vermoeiende dag, dus we kiezenwederom voor de loungebar, waar de zangeresde boel weer goed op weet te zwepen.Uitgeslapen komen we ’s ochtends aan bij deHollandse kust. Het ontbijtbuffet slaan weweer over, maar we halen wel een bak goedekoffie met een croissant bij coffeeshop Costa,

Een dag eerder hebben we ons om half acht ’savonds gemeld bij de incheckbalie van P&OFerries, in de Rotterdamse Europoort (nabijRozenburg), waar onze tickets al klaar liggen.Na een vlotte doorgang bij de douane stappenwe aan boord van de Pride of Rotterdam engaan we op zoek naar onze hut op dek 10. Wehebben een ruime hut, geschikt voor vier per-sonen, maar we zijn maar met z’n tweeën, dusde bovenste stapelbedden blijven opgeklapt.Er is een kleine badkamer, met – zo blijktlater – een lekkere douche, toilet en een ruimewastafel. Ook buiten de douche is er nog eenkaptafel met een grote spiegel.

We installeren snel onze spulletjes en gaandan op onderzoek uit. Eerst bezoeken we detaxfree shops, waar je – onder andere – voor-delig de laatste make-up trends kan scoren ofeen lekkere fles whisky uit kan zoeken. Weproosten op een behouden vaart in de Wine-bar, tevens de enige plaats op het schip metwifi. We spieken even snel naar binnen in denaastgelegen Brasserie; ziet er prima uit,maar wij hebben al gegeten voor we aan boordgingen, dus we maken verder geen gebruikvan de aanwezige restaurants. Als we voelendat de boot zich in beweging zet lopen we naarde grote hal, waar je vanaf de trappen metgrote glazen wanden de haven van Rotterdamgoed aan je voorbij kan zien trekken.

Windkracht 8Als het schip afvaart begint ook de band metspelen in de grote loungebar en we weten nogéén van de laatste tafeltjes te bemachtigen. Dezangeressen weten de sfeer er goed in te bren-gen en al snel stroomt de dansvloer vol. Het iswel lastig dansen met de stevige windkrachtacht die de golven flink opduwt; we deinenbehoorlijk heen en weer! Ook lopen door degangen en op de trappen blijkt later best eenuitdaging, maar zeeziek worden we er geluk-kig niet van, ondanks de wijntjes.

Tip 1 Geen ochtendmens?Bestel ‘s avonds al een kop koffiebij roomservice voor de volgendeochtend!

Tip 2 Een Afternoon Tea bij Bettyskan je ook van tevoren reserveren:www.bettys.co.uk

Tip 3 Er is genoeg te doen in Yorken omgeving voor meerdere dagen.Kijk voor uitgebreide informatieop visityork.org en penoferries.nl

York is al jaren een favoriete bestemming! Omdateen groot gedeelte van het centrum alleen toegan-kelijk is voor voetgangers, is het er relaxt winkelen.York werd in 2007 uitgeroepen tot Europese Toe-ristenstad van het jaar. Het is er net alsof je eenopenluchtmuseum binnenstapt: een bijzonder mooioud centrum met eromheen vele kleine straatjes omuren in rond te dwalen en als blikvanger de groot-ste Middeleeuwse kathedraal van Noord-Europa,York Minster. York is een stad waar iedereen zichprima vermaakt, van jong tot oud. Om de dag per-fect te beginnen is het leuk een wandeling over deeeuwenoude stadswallen of door de historischestraatjes van York te maken en zo te ontdekken datYork een stad is vol contrasten, waar oud en nieuwelkaar omstrengelen en het vertrouwde het onver-wachte raakt. Het is een waar centrum van cultuuren mode, met geweldig veel leuke winkeltjes, stijl-volle restaurants en een bruisende cafécultuur.

What to do!• The Minster, Europa’s oudste kathedraal• National Railway Museum (gratis!)• The Big, het 60 meter hoge reuzenrad• Een wandeling over de best bewaarde

stadsmuren van heel Engeland• YorkBoat City Cruise Yorkshire Museum,

omgeven door prachtige Engelse tuinen• Jorvik Viking Centre• The York Dungeon... het vroegere leven in York• Publunch• Afternoon Tea bij Bettys

ook aan boord van het schip.De rij bij de Nederlandse douane gaat eenstuk sneller en voor we het weten staan weweer buiten in de Hollandse regen. De autostaat op ons te wachten op de gratis parkeer-plaats waar we hem achter hebben gelaten enbepakt en bezakt (en met een lege portemon-nee) vertrekken we weer richting huis.Bedankt P&O!

Page 36: Brielle leeft #18

Voor de tiende keer in de St. Catharijnekerk

Brielse Matthäus Passion behoort inmiddels tot de top van NederlandOp zondag 10 maart 2013 wordt in de

Sint Catharijnekerk in Brielle voor de

tiende maal de Matthäus Passion van

Johann Sebastian Bach uitgevoerd.

De Brielse uitvoering is één van de zeer

mooie uitvoeringen van Nederland.

Die status heeft het zich verworven,

vanwege het zeer hoge artistieke

gehalte en de bijzondere atmosfeer.

Een cultureel hoogtepunt van topklasse

in Brielle.

Wat ooit begon als een wens van de toen-malige dirigent Aart Bergwerff, dirigent van het Vocaal ensemble Musiqu’amis, en de zangers van Musiqu’amis, is nu een jaarlijks terugkerend cultureel hoogtepunt geworden voor de stad Brielle en omgeving en de vele bezoekers elders uit het land. Met een cast van ongeveer 100 uitvoerenden, waaronder

solisten die in de hele wereld optreden. “Het is uniek voor Brielle”, stellen Irene Kleinjan (artistieke leiding) en Piet Spreeuwenberg

beide bevlogen vrijwilligers ook regelmatig ter ore komt, dat de Brielse uitvoering zich kan meten met het hoogstaande aanbod van uitvoeringen van de Matthäus Passion in Nederland.

Kleurrijk“We onderscheiden ons omdat we van meet af aan voor een dynamische uitvoering heb-ben gekozen”, vertelt Irene, die zelf ook sopraan is en mede heeft gezorgd dit tot een groot succes te maken. Ze vergelijkt het met een schilderij: “Het is een kleurrijk palet, met vele contrasten. De uitvoeringen elders in den lande zijn wellicht wat traditioneler. ” De samenstelling van de koren is ieder jaar wisselend, hoewel er al sinds jaar en dag met een vaste kern wordt gewerkt. Dat is hoorbaar aan de prachtige klankkleur van de beide koren die inmiddels al 10 jaar met heel veel plezier met elkaar samenwerken.

AkoestiekMede door de mystieke sfeer in de Brielse St. Catharijnekerk, de prachtige akoestiek en de grootse aanpak, ervaren bezoekers en musici dit veelal als bijzonder. Zangers en musici treden graag op in Brielle, vanwege de intieme sfeer binnen de uit-straling van een kathedraal”, weet Irene, die al vanaf het eerste moment betrokken is bij de Matthäus Passion.

Sinds 2005 is de organisatie in handen van Stichting Collegium Vocale Briela, dat voort-gekomen is uit de professionalisering van de organisatie. Piet Spreeuwenberg trad toen ook toe tot de organisatie, waarmee de voor-malig eigenaar van Spreeuwenberg Steiger-bouw een impuls gaf aan de zakelijke kant en garant stond voor de voortgang ervan.

VoorbereidingInmiddels zijn de voorbereidingen en kaartverkoop in volle gang. Dat moet ook wel, want er wordt zeer zorgvuldig gewerkt met een begroting van maar liefst € 40.000.

O

36 I muziek

Tekst: Frank BijlFotografi e: Archief Matthäus Passion

Page 37: Brielle leeft #18

Ongeveer de helft komt uit de recette, de andere helft uit subsidie en sponsoring. Dat verklaart ook waarom slechts één en niet twee uitvoeringen in Brielle kunnen plaats-vinden. “Het vergt heel veel inzet om de

te krijgen”, verklaart Piet Spreeuwenberg. “En dat terwijl het ook een ideaal evenement is voor het bedrijfsleven uit de Europoort.”

Beroemde solistenMet ons tweede lustrum is het wederom gelukt om weer een prachtige solistencast uit te nodigen. Irene Kleinjan: “Met beroemde solisten zoals Wolf Matthias Friedrich (Jezus), Nico van der Meel (Evangelist), Cécile van de Sant (alt), Keren Motseri (sopraan), Marcel Beekman (tenor) en Hugo Oliveira (bas), staat de St. Collegium Vocale Briela opnieuw garant voor een uit-voering van topklasse.”

ToegangsbewijzenKaarten voor de Matthäus Passion zijn te bestellen via www.collegiumvocalebriela.nl

De Matthäus Passion of Matteüspassie (BWV 244) is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is één van zijn bekendste composities en één van zijn langste. De Matthäus Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie volgens Matteüs. De Matthäus Passion is geschreven voor twee koren (groepen zangers en instrumentalisten). Een compositie met dubbele koren (cori spezzati) was ten tijde van Bach vooral in de Venetiaanse opera gebruikelijk. De beide zangkoren vervullen op een aantal momenten in de Matthäus Passion verschillende rollen. Op zes plaatsen vindt een dialoog plaats tussen gelovigen en de ooggetuigen. Koor I

en dus ooggetuigen van het verhaal. Koor II staat voor de ‘gelovigen’ waar en wanneer ook ter wereld. Op andere plaatsen in de Matthäus Passion staat koor I voor het hogere, god-delijke en koor II voor het lagere, wereldlijke. Op weer andere plaatsen vormen beide koren samen één groot koor.

De Matthäus Passion heeft een heldere opbouw. Na het groots opgezette openingskoor vertelt de Evangelist het lijdens- en sterfverhaal van Jezus met minimale muzikale begelei-ding. Deze vertellijn wordt onderbroken door recitatieven, aria’s en koralen, om een individu-

Passion bestaat uit een kort eerste deel en een lang tweede deel. Hiermee geeft Bach een kruisvorm aan. Het ‘snijpunt’ van dit kruis vindt plaats rondom de verloochening door Petrus: precies halverwege het eerste deel kondigt Jezus aan Petrus aan dat deze hem driemaal zal verloochenen en na ongeveer even lang in het tweede deel vindt dit daadwerkelijk plaats.

T

Page 38: Brielle leeft #18

Op 14 februari verbloem je de liefde,waar ook ter wereld. Volgens de traditiekrijg je op deze dag een rode roos van jegeheime aanbidder. Wie verrast u dit jaar

met een bloemetje? Wij zijn aangeslotenbij Topbloemen Nederland. Bezorgingvan uw boeket behoort ook tot de mo-gelijkheden.

INSIEME EN CIAOBij Insieme vindt u wekelijkseen nieuwe collectie trendy,Italiaanse damesmode. NaastInsieme vindt u de outletstoreCiao. De merken die gevoerdworden zijn o.a. Rinascimento,Ambika, Maryley, Toy Story,Imperial en Lady Lol. Daar-naast vindt u er tassen van hetmerk TS02 en mooie sjaalsvan Femmes du Sud.

PAND58: One-stop-shopping in Brielle!Het concept waarbij meerdere ondernemers zich onder één dak

vestigen is Brielle niet onbekend. PAND58 gaat hierin zelfs nog een

stapje verder! PAND58 is een verzameling van verschillende leuke

winkeltjes, gevestigd onder één dak, in een historisch pand. Boven-

dien is de muur tussen PAND58 en het naastliggende Rijcken Inter-

fashion uitgebroken, zodat u gemakkelijk van de ene naar de andere

winkel loopt. Één winkel, met een compleet aanbod aan producten.

ATZUROMoeilijk om een leuk en origineelcadeau voor een man te vinden?Nu niet meer! Atzuro staatvol met de leukste en meestbijzondere cadeaus en gadgetsvoor mannen. Iedere maandworden er weer nieuwe artikelenaan het aanbod toegevoegd.Grote kans dat er iets geschiktstussen zit.

MATSJOBij Matsjo kunt u terecht voorzeer betaalbare mannenkleding,voor de jongere doelgroep.

U vindt er leuke, betaalbarejacks, shirts, jeans en meer.U zal er ook zeker slagen vooreen gepaste outfit voor eenfeestje.

INzeeINzee is een beautysalon, die uit-sluitend gebruik maakt van de na-tuurlijke producten van Biomaris.Dit merk kenmerkt zich door hetgebruik van pure ingrediënten,afkomstig uit de zee. Een behan-deling bij INzee werkt helend enverzachtend. Er zijn speciale be-handelingen voor de jeugdige huid,maar ook effectieve anti-agingbehandelingen. Loop gerust eensbinnen, Paula adviseert u graag.

Vier Valentijnsdag met bloemen!

Nobelstraat 56/58Openingstijden:

dinsdag t/m donderdag9.30 uur - 17.30 uurvrijdag9.30 uur - 20.00 uurzaterdag9.30 uur - 17.00 uur1e zondag v/d maand12.00 - 17.00 uur

Ronderschoon bloemwerk | Nobelstraat 58 Brielle | 0181 –769169 | www.ronderschoonbloemwerk.nl

PAND58

Page 39: Brielle leeft #18

Een show volSpektakel enintimiteit!

BREStheater

Elke maand wordt er in de Sjoel (Turfkade 14) een filmvertoont. Op maandagavond 11 februari is dat ‘Frida’,naar het bewogen, indrukwekkende levensverhaal van's werelds beroemdste schilderes Frida Kahlo. En op11 maart 'Nowhere in Africa', geregisseerd door CarolineLink. Start van de film is op deze avonden 20.00 uur.Inloop is vanaf 19.30 uur. Een enkel kaartje kost €6,50en is inclusief een kopje koffie of thee. Meer informatieover de filmavonden van dit seizoen:http://www.sjoelbrielle.nl/filmclub-2012-2013/

Films in de Sjoel

Angela Groothuizen van The Voice Kids en X-factor komt naar Brielle! Op zaterdag23 februari staat zij met het programma ‘Angela en de Optigan’ in BREStheater.Na het succes van ‘Klein’ en ‘Label’ gaat Angela door met zingen van mooie, Neder-landstalige liedjes. Zij is een rasverteller die de toeschouwer meeneemt vanaf heteerste moment. Emotie en hilariteit gaan hand in hand, maar de muziek overheerst.Met de Optigan (een vergeten instrument uit de jaren 70), Hammond, Rhodes enhaar muzikale vriend kneedt Angela de sound ter plekke tot een muziektheatershowmet de uitstraling van een spektakel en de intimiteit van een huiskamer. Het talent-volle, jonge trio Sway (Aïcha, Saja en Janice) dat Angela coachte tijdens X Factor,begeleidt haar gedurende de tournee. De dames zingen al samen sinds hun eersteontmoeting op de Dutch Academy of Performing Arts. www.brestheater.nl.Zaterdag 23 februari 2013 in BREStheater / 20.30 uur / € 17 / € 15.50

Tijdens de ontmoetingsochtenden bij NPB Brielle vertelt iedere keer iemand uitVoorne-Putten over haar of zijn hobby of werk. Op dinsdag 19 februari verteltCor Lageweg over ‘Symbolen’. Entree is vrij en u bent welkom om 10.00 uur inhet NPB gebouw, Kerkstraat 10 in Brielle.

OntmoetingsochtendenNPB Brielle

Op 3 februari j.l. werd het Eenakterfestival voor de eerste maal gehouden inBrielle. 7 Amateur-toneelverenigingen uit de regio traden op in BREStheater.De foto’s hiervan zijn te bekijken op het Cultuurweb Brielle. Ga hiervoor naarwww.cultuurwebbrielle.nl en bekijk onder ‘startpagina ‘ het fotoalbum.Het cultuurweb wordt beheert door Stichting Kunst en Cultuur Brielle.

Foto’s Eenakterfestival

Page 40: Brielle leeft #18

40 I sport

Een personal trainer, dat is toch alleen weggelegd voor de

sterren? Niets is minder waar. Tegenwoordig zijn de mogelijk-

heden allang niet meer beperkt tot peperdure drillsessies.

Een personal trainer is toegankelijk voor vrijwel iedereen.

”Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan éénop één sessies”, vertelt Thomas Kaslander,van Kaslander Coaching. “Maar daar is hetresultaat ook naar. Je hebt de volledige aan-dacht van je trainer en alle oefeningen wordenpersoonlijk op jouw doelen afgestemd.Je boekt hiermee veel sneller resultaat. Maarer zijn ook voldoende andere opties. Je kuntbijvoorbeeld overwegen om Smallgroup

training te doen. Hierbij train je in kleinegroepjes van twee tot vier personen. Je deeltdan uiteraard de kosten en de training wordtalsnog op jouw doelen afgestemd.”

De KettlebellIn zijn trainingen maakt Thomas veel gebruikvan de Kettlebell. Steeds meer mensen ont-dekken de effectiviteit van deze trainingstool.

“De Kettlebell wordt ook wel ‘s werelds enigedraagbare ‘Total Gym’ genoemd”, legt hij uit.“Dankzij de hoge intensiteit maakt kettlebell-training het mogelijk om kracht, flexibiliteit,stabiliteit en coördinatie in één keer tetrainen. Van oorsprong werd de Kettlebellgebruikt in het Russische leger, om desoldaten in topconditie te houden. Later werdde waarde van de Kettelbell ook in de sport-wereld ontdekt. Je gebruikt je volledige bewe-gingsuitslag, waardoor je spieren sterker ensoepel worden. Een training met de Kettlebellis kort en intensief, een sessie duurt ongeveer20 tot 30 minuten. Geen tijd om te sporten isdus geen excuus meer!” De Kettlebell maaktonderdeel uit van de één op één sessies, maarook geeft Thomas groepslessen in kettlebell-training.

Werkwijze“Wanneer iemand zich aanmeldt voorpersonal training, volgt eerst een intake-gesprek. Het doel hiervan is een totaalbeeldte vormen van wat iemand wil bereiken enwaar we nu staan. Ik doe een huidplooi-meting, zodat ik kan zien hoe de lichaams-samenstelling is. Hierna volgt een try-out-training. Na afloop van de intake stel ik een

Sporten anno 2013

Backto basics!

Page 41: Brielle leeft #18

sport I 41

persoonlijk trainingsplan op. Na iedere viertot zes weken wordt opnieuw een metinggedaan, om te bekijken wat de vooruitgangis.” De trainingen bestaan meestal uit eencombinatie van verschillende ‘vrije gewichten’.Hieronder vallen Kettlebells, dumbells en hal-ters. Maar ook bijvoorbeeld het eigen gewicht.Thomas kiest bewust voor deze middelen,omdat bij het trainen met deze tools allespiergroepen in het lichaam moeten samen-werken. Veel fitnessapparaten spreken slechtséén spiergroep aan. Door alle spiergroepensamen te laten werken, zal er een grotertrainingseffect ontstaan en wordt er een beterresultaat bereikt.

VoedingVoeding speelt een doorslaggevende rol bijhet wel of niet behalen van je doelen. “Het re-sultaat is voor 60 tot 70 procent afhankelijkvan je voeding en de manier waarop je leeft”,legt Thomas uit. “Ik werk hierbij met dePersonal Hormonal Profiling methode.”Personal Hormonal Profiling™ is een revolu-tionaire methode waarmee je je fitter, sterkeren slanker gaat voelen en tegelijkertijd vetkunt verliezen op jouw specifieke probleem-gebieden. De hoeveelheid vet die op een

bepaalde plaats in het lichaam wordtopgeslagen, is afhankelijk van iemandshormonale profiel. Met andere woorden,een hormonale disbalans zorgt o.a. ook vooreen disbalans in iemands vetopslag. “Bij depersonal trainingstrajecten maakt voedings-advies altijd deel uit van het trainingsplan.Het is belangrijk dat je voldoende, maarvooral ook de juiste voedingsstoffen binnen-krijgt. Alles draait om balans, zowel in detrainingen als in je voeding.” Ook de deel-nemers van de groepslessen wordengestimuleerd om gezonder te gaan eten.

MylogenicsDe Mylogenics™ methodiek is een test-en behandelmethode gericht op preventie,behandeling en prestatieverbetering. “Metbehulp van Mylogenics™ spoor ik binnenenkele minuten jouw zwakke schakels binnenhet spier- en zenuwstelsel op. Veel bekendeklachten zoals pijn in de (onder)rug, schouder-klachten, knieklachten, tenniselleboog,nekklachten of beperkte bewegingsuitslagzijn vaak met één tot drie behandelingenverholpen.” Mylogenics is toepasbaar bij bles-sures, maar ook bij bijvoorbeeld revalidatie.

KaslanderCoachingThomas Kaslander startte zijn onderne-ming in personal training, kettlebell-training, spieroptimalisatie en voedings-advies vanuit het oogpunt dat het vooriedereen mogelijk moet zijn om op eeneffectieve manier te trainen en op diemanier zijn of haar persoonlijke doelente bereiken. Zijn missie is het helpen vanmensen om sterker en slanker te wordenen een gezond lichaam te krijgen. Zijnuitgangspunt daarbij is ‘terug naar debasis’, zowel in voeding als in beweging.“Het begon allemaal toen ik zelf gingtrainen en mij ging verdiepen in de stof.Door om mij heen te kijken in de sport-school kwam ik er achter dat eigenlijkmaar weinig mensen weten hoe ze moetentrainen om hun doel te behalen. Hiermoest ik iets mee doen,” aldus Thomas.

Op 23 februari is er weer een gratisKettlebellworkshop te volgen.Kijk op www.kaslandercoaching.nl ofwww.facebook.com/KaslanderCoachingvoor meer informatie.

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Michael van der Velden en Michel Kempers

Page 42: Brielle leeft #18

andersNelleke gaf haar dochter Sylvia en zichzelfop voor de ‘net-even-anders-look’. Dezetwee dames werken beide in de buurtwinkelvan Vierpolders, als begeleiders van dewerknemers met een verstandelijke beper-king. Omdat er binnenkort een verhuizingvan de buurtwinkel op de planning staatvond Nelleke dat zij nu nog een heerlijkontspannen dagje verdienden, dus kloptezij aan bij het Brielle leeft team!

Tekst: Astrid VermeulenFotografie: Roxanne Bravenboer

De dag begon vroeg, om kwart over 9, bijkapsalon Anje-Lise. Als eerste wordt ergekeken naar de huidtypes van de dames,om de juiste kleurtinten te bepalen. Aan dehand van het pigment in het gezicht wordteen geschikte haarkleur bepaald. Anje-Lisevertelt: “Nelleke heeft een combinatie vangeel en roze pigment in haar gezicht, daar-door kan ze veel kleuren hebben. Ik verf deuitgroei iets donkerder om het haar vollerte laten lijken. Qua kapsel kies ik voor eenlok op het voorhoofd en een volle nek, omhet accent op de nek te leggen. De orenknip ik vrij om daar volume te creëren”.

Nicky ontfermt zich ondertussen overSylvia. “Sylvia heeft veel roze pigment inhaar gezicht, daarom kies ik voor een koelekleur. We hebben ervoor gekozen om hethaar in een auberginekleur te verven, meteen violetkleurige baan om het geheel watop te fleuren. Ik knip het haar in laagjesom de krullen meer volume te geven”.

Als het haar van beide dames klaar is, ver-zorgt Nicky de make-up en stemt dit af opde kleding en de kleur van het haar, zodathet één geheel wordt.

Nelleke en Sylvia worden in een nieuweoutfit gehuld door Karin van ZwartwitVaria.

Karin vertelt: “Ik heb Nelleke een watchiquere outfit gegeven, dit staat mooi bijhaar kapsel. Sylvia heeft een wat stoerdereoutfit, dit maakt haar make-up en krullenhelemaal af! De sjaal geeft het geheel eenspeels effect”. Sylvia en Nelleke zijn blijverrast met het resultaat. “Ik ben heel ergblij met mijn nieuwe kapsel”, zegt Nellekeenthousiast. Sylvia: “Ik moest wel evenwennen aan mijn haar, maar nu ben ik ersuperblij mee. Het was een gezellige dag endaar wil ik Nicky, Anje-Lise en Karin graagvoor bedanken.”

De zwarte coated broek van Sylvia is eentrend die al een aantal seizoenen meegaat.Dit geldt ook voor het leren jasje dat zijdraagt. Klassiekers zijn klassiekers. En ooknog eens goed voor de portemonnee! Alleleren en leerlook items van vorig jaar gaangewoon nog een jaartje mee.

Nelleke is gehuld in een zwart-witte combi-natie. Deze kleuren geven een klassiek ef-fect en zijn tijdloos – ze raken nooit uit demode. Bovendien zijn zwart en wit met allemogelijke kleuren en printjes te combine-ren. Draag een zwarte broek bijvoorbeeldmet een pastelkleurige trui, of een spijker-blouse. In de zomer kun je helemaal in hetwit gekleed gaan, of een witte broek combi-neren met felgekleurde tops.

Page 43: Brielle leeft #18

net even anders I 43

Aan deze

‘net evenanders look’hebben meegewerkt...

Kleding, accessoires enschoenen: Zwartwit Varia

Kapper en Visagie:Kapsalon Anje-Lise

Page 44: Brielle leeft #18

Op de Markt voor de Hoofdwacht krijgt dedienstdoende luitenant Daniël de Ridder opeen novemberdag in 1732 er flink van langs.Waarom heeft De Ridder niet gerapporteerddat burgemeester Langereis de stad door deZuidpoort heeft verlaten, bijt majoor JanOvergoor de man toe. De Ridder mompeltdat hij niet wist daartoe verplicht te zijn. Diedag nog maakt de aangeslagen luitenant zijnfout goed. Hij stuurt een korporaal naar degarnizoenscommandant om alsnog te mel-den dat de burgemeester is vertrokken. Hetzijn de eeuwen waarin je de vestingstad nietzomaar in en uit kan. Soldaten houden dewacht. En niet zonder reden. Her en der inde stad staan militaire gebouwen, zoals hetGroot Arsenaal.

Dat grote, vierkante gebouw, bestaande uitvier vleugels rondom een binnenplaats, iséén van gevaarlijkste gebouwen van zijn tijd.Wapens en kogels liggen er, kruitvaatjes entorpedo’s worden er bewaard. Eén vonk, éénonvoorzichtig moment van het personeel dathet wapentuig beheert, repareert en aan desoldaten uitgeeft en het hele gebouw gaat de

lucht in. Letterlijk en figuurlijk een explosiefvat dus, dat Arsenaal aan de Rozemarijnstraat.Tot in de jaren twintig van de vorige eeuw.De soldaten verlaten voorgoed de stad en hetmunitiedepot wordt een opslagplaats voorgraan en later voor ontvlambaar kunstmest.Overigens, het gevaarlijkste gebouw vanBrielle is het omstreeks 1726 gebouwde kruit-huis, dat staat op een eilandje op de wallen.

Eind jaren zeventig dreigt de sloopkogel hetArsenaal, dat in 1708 is gebouwd, met degrond gelijk te maken. Op het nippertjewordt het historische pand, waar nu de bi-bliotheek, de redactie van Brielle leeft enhaar uitgever B&M Design zijn onderge-bracht, behouden.

HospitaalAls de Republiek der Zeven Verenigde Ne-derlanden en Engeland hun vierde oorloguitvechten, wordt in 1781 de schuur naasthet Arsenaal verbouwd tot affuitmagazijnom onderstellen van kanonnen op te bergen.Dit gebouw van drie vleugels rondom eenbinnenplaats is ook bedoeld om in noodge-

vallen te worden ingericht tot militair hospi-taal. De ziekenhuisfunctie wordt al snel eenmeer definitieve.

In de twee ziekenzalen van de Infirmeriestaan ruim veertig bedden, maar met degebrekkige kennis over de behandeling vaninfecties overlijden veel van de behandeldemilitairen. Het dodenkamertje is weldra teklein. In of kort na 1788 wordt het vrijwelvierkante pandje aan de overzijde van destraat het lijkenhuis. Na de opheffing van hetmilitair hospitaal in 1922 komt de Infirmeriein gebruik bij de PTT. In 1979 volgen restau-ratie en verbouwing tot ontmoetingscentrumvoor 50-plussers. Schuin tegenover het GrootArsenaal tenslotte, aan het Slagveld, is danal in 1762 een groot pakhuis opgetrokken alsturfmagazijn voor het garnizoen.

LijfstraffenMaar terug naar de Hoofdwacht aan deMarkt, van waaruit de wachters meerderemalen per dag uitwaaieren naar de vierpoorten van de stad: de Zuid-, Lange-,Water- en Kaaipoort. Als de dienstdoende

BrielleOp 23 juli 1694 valt het besluit om Brielle op een ingrijpende wijze van nieuwe verdedigingswerken te voorzien. Enkele stads-poorten worden verplaatst en in de binnenstad wordt in 1703 het fundament gelegd voor het Groot Arsenaal. De militairegevangenis, de Provoost en de oude Hoofdwacht staan er dan al, maar de Infirmerie nog niet.

eenstadvansoldaten(2)

Tekst: Nico de VriesFotografie: Ronald Bagijn

44 I historie

5

10

12

7

3

21

4

96

8

11

A

A

Page 45: Brielle leeft #18

luitenant Daniël de Ridder daar een veeguit de pan krijgt, gebeurt dat nog in de oudeHoofdwacht met haar spitse gevel. Wie ver-zaakt, krijgt er van langs, ondervinden ookenkele mariniers die in april 1760 lijfstraffenkrijgen opgelegd. Schoenmaker JohannesBoender en een paar andere stadsbewonersgluren door de vensters naar binnen omeen glimp op te vangen van wat er binnengebeurt. Ze worden weggestuurd. Dat zint deschoenmaker niet en hij roept wat iedereendenkt: ‘Ik sta op des Heeren straaten.’ Desergeant geeft Boender daarop een klap metzijn wandelstok van rotan.

Militaire tucht is geen volksvermaak. Diedagen kunnen officieren wel eens ver gaan,soms te ver. Neem Gabriël Vlielander,schutter van het Oranjevendel, die na tweenachtdiensten vraagt verschoond te blijvenvan een derde, omdat hij de volgende ochtendvroeg moet uitvaren. Adelborst Scherpingweigert en maakt de protesterende Vlielanderuit voor schurk, schelm, hondsvot, luizenbos,canaille en rekel, slaat hem en bewerkt deschutter met zijn degen. Overigens, militairendie écht de fout in gaan, worden voor dekrijgskamer in de Provoost aan de voet vande St. Catharijnekerk berecht en gevangengezet in de cellen van dit gebouw uit 1668.

WachthuizenLater verhuist de krijgskamer van deProvoost naar de vernieuwde Hoofdwacht,dat in 1788 onder leiding van Johan vanWestenhout, de zoon van de Brielse Stads-timmerman, in de Lodewijk XVI-stijl wordtneergezet. Van de drie deuren in de galerijgeeft de rechtse deur toegang tot de trapnaar de krijgsraadkamer, de middelsteleidt naar het soldatenvertrek en het linkerofficierenverblijf. Soldaten en officierenhebben overigens ook in de wachthuizenaan de stadszijde van de poorten – dievan de Kaai- en Waterpoort zijn bewaardgebleven - aparte onderkomens.Als de poorten in 1882 buiten gebruik wor-den gesteld, gaat de opzichter van 's LandsFortificatiën in de Hoofdwacht wonen.Vanaf 1965 dient het als kazerne voor deKoninklijke Marechaussee, nu als grandcafé waar Briellenaren en toeristen als demilitairen van toen het stadscentrum over-zien en uitwaaieren naar de stadswallen metzijn bomvrije schuilplaatsen, wachthuizen,munitienissen, magazijnen en remises voorhet geschut uit de negentiende eeuw. Ofterugkeren naar de kazerne uit 1882 aande Clarissenstraat of de sloepenloods vande torpedocompagnie aan het Maarland.

1

historie I 45

5

2

10

12

11

7

A

A

1

5

4

7

9

6

10

Page 46: Brielle leeft #18

46 I historie

afkomstig van de zalmvisserij waar Brielle indie tijd handel in voerde. De woonhuizen heb-ben de middeleeuwen helaas niet overleefd,maar het gastenverblijf met uitkijktoren heeftde tand des tijds doorstaan. De trap naarboven heeft Arie van den Berg enkele jarengeleden nog laten restaureren. Deze toren ver-toont een grote gelijkenis met de Brielse Dom,al is hij wel iets kleiner.

Van burgemeestershuis naar koffiehuisNa de tijd van de Heeren van Voorne heeft hetpand verschillende bewoners gekend. Opval-lend is dat er meerdere burgemeesters hebben

gewoond. “Ten tijde van de inname van DenBriel in 1572 woonde er burgemeester Brou-wer, die tevens bierbrouwer was”, weet Arievan den Berg te vertellen. Zijn vrouw Francienleest voor uit een boek, dat zij samengesteldheeft in alle jaren dat zij samen met haar maneigenaar was van De Zalm: “In 1577 woondeer een burgemeester, evenals in 1628. Rond1813, toen de Tachtigjarige Oorlog beëindigdwerd, was De Zalm koffiehuis. Op de gevel isvandaag de dag nog steeds te lezen: ‘koffiehuisanno 1813.” De complete geschiedenis vanhet pand – voor zover deze bekend is – staatbeschreven in dit naslagwerk.

Overnachten in

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Roxanne Bravenboer enarchief familie Van den Berg

Brielle is een prachtige stadom in te leven, wonen enwerken. Dat zal een iederdie de stad ook maar eenbeetje kent beamen. Zekervoor een buitenstaander isBrielle een bijzondere stadom in te verblijven. Toeristenworden betoverd door dekarakteristieke panden,gezellige winkeltjes enhistorische vestingwallen...

Brielle heeft verschillende hotels en campingswaar toeristen kunnen overnachten tijdenshun verblijf in Brielle. Één daarvan is hethistorische Hotel-Restaurant De Zalm. Sindseen aantal jaren behoord Hotel-RestaurantDe Zalm tot Fletcher Hotels, maar daarvoorwas het een echt familiebedrijf. Drie genera-ties Van den Berg hebben verdeeld over 80jaar hun stempel gedrukt op het hotel. Nogsteeds behoort het pand toe aan de familie.

HistorieIn de middeleeuwen stond er op het Asylpleineen kasteel van de Heeren van Voorne. Op deplek waar nu De Zalm is, lieten zij omstreekshet jaar 1300 een gastenverblijf bouwen, metdaaromheen woonhuizen voor het personeel.Toen al droeg het complex de naam ‘De Zalm’,

historischBrielle

Page 47: Brielle leeft #18

historie I 47

Van koffiehuis naar modern caféIn 1927 kwam het pand in handen van defamilie Van den Berg. “Het was een café waarzand op de grond lag, er stonden spuugbakjesvoor het pruimtabak van de gasten”, verteltFrancien. “Er werd gekaart en gegokt met hetmes op tafel.” Arie vult aan: “Het volk dat erkwam bestond voornamelijk uit kaailopers.Deze mannen losten de scheepjes aan dekade. Zij kregen een salaris van 12 guldenper week, waarvan de helft vaak opging aandrank. In 1937 was mijn vader het zat. Mijnouders hebben het toen verbouwd tot een‘normaal’ café en de kaailopers bleven weg.Het was ze te modern geworden. Met eennieuwe voorgevel, een nieuw café en eenander publiek maakten ze een frisse start.”

Van café naar hotelNa de Tweede Wereldoorlog kwam de vadervan Arie veel te vroeg aan zijn einde. Zijnmoeder bleef alleen achter met de zaak. Op15-jarige leeftijd moest Arie al een belangrijkebeslissing over zijn toekomst nemen. “Ik wildeniet dat ze De Zalm zou verkopen, dus hebik gezegd dat ze het maar voor mij moestaanhouden. Francien en ik zijn jong getrouwden daarna hebben wij het café overgenomen.We zijn toen begonnen met twee hotelkamersin het bestaande pand. Toen enkele bewonersuit de aangrenzende panden vertrokken,betrokken wij deze bij het hotel. In die tijdgold namelijk de regel dat als je je huis wildeverkopen, je deze als eerste aan je buren

aanbood. Zo groeide ons hotel van tweekamers naar acht, van acht naar 20 en van20 naar uiteindelijk 50 kamers. Wij legdenparkeerplaatsen aan en maakten een onder-grondse wijnkelder.” Arie en Francien hebbenbeiden hun leven gewijd aan hotel De Zalm.Ook hun zoons hebben er gewerkt, maar eenovername door één van hun zoons zat er nietin. “Het was verschrikkelijk moeilijk om af-stand te doen van De Zalm”, vertelt Francien.“We hebben er altijd met veel pleziergewerkt.”

Fletcher Hotel-Restaurant De ZalmSinds een aantal jaren behoort Hotel-Restau-rant De Zalm tot de Fletcher hotels. Het per-soneel onder leiding van hotelmanager NaomiDijkslag helpt haar gasten graag om alles uithun verblijf in Brielle te halen. “Wij biedenverschillende arrangementen aan, waar wijde omgeving bij proberen te betrekken.Zo zijn er het Fiets- & Wandelarrangement enhet Historisch Brielle Arrangement, waarbijeen entreebewijs voor het Historisch Museumen een wandeling onder leiding van een stads-gids zijn inbegrepen,” aldus Naomi. De huise-lijke sfeer die de familie Van den Berg door dejaren heen heeft gecreëerd, is bewaard geble-ven. Deze sfeer is kenmerkend voor het hotelen past er ook bij. Het heeft karakter. Veel vanonze vaste gasten hebben het gevoel dat zethuiskomen als ze bij ons binnenstappen.”

RestaurantBinnenin Hotel-Restaurant De Zalm vindje het stijlvolle à la carte restaurant De Ge-kroonde Zalm. In dit restaurant kunnen dehotelgasten natuurlijk dineren, maar ook voorieder ander is het restaurant toegankelijk voorlunch en diner. “Loop gerust eens binnen”,zegt Naomi. En met deze uitspraak bewijst zijdat het ‘bolwerk van gastvrijheid’, dat de fami-lie Van den Berg van De Zalm gemaakt heeft,onder de Fletchervlag niet verloren is gegaan.

Page 48: Brielle leeft #18

48 I jongeren

Page 49: Brielle leeft #18

jongeren I 49

Brielle is de thuisbasis van Elin de Haan enMandy Vis, beide 16 jaar oud. Het Brielle-virus zit er goed in bij de dames, hoewel Elingeen geboren Briellenaar is. “Misschien alsik ga studeren dat ik op kamers ga, maar ikzal altijd terugkomen naar Brielle,”zegt Elin.De meiden vertellen waarom deze gemeente‘precies goed’ is.

School“Ik doe nu een opleiding Pedagogisch mede-werker,” vertelt Mandy. “Ik ben eerstejaars.Ik ga ook direct op stage, bij De Branding inklas 1 en 2. De kinderen helpen. Je springtbij als ze een beetje achterlopen met bijvoor-beeld rekenen. Op dit moment vind ik daterg leuk, maar in de toekomst wil ik ook an-dere dingen doen. Daar denk ik rustig overna.” Elin zit nog op de middelbare school,5 gymnasium van het Jacob van Liesveld inHellevoetsluis. Ze heeft nog niet besloten

Tekst: Lionel StuteFotografie: Ronald Bagijn

wat ze gaat studeren. “Ik doe nu beroeps-oriëntatie, want ik vind het echt heel moeilijkom iets te kiezen.”

BasketbalDe meiden kennen elkaar van BV Voorne,de basketbalvereniging. Elin speelt al negenjaar. “Ik heb tussendoor een tijdje in Helle-voetsluis gespeeld omdat mijn broer daarook speelde. Ik ben teruggekomen toen er inBrielle een meisjesteam kwam.” Mandy speeltinmiddels vier jaar mee. “De eerste drie jaarverloren we altijd, maar nu gaat het goed.We staan derde in de competitie van Zuid-Holland. We trainen maar eenmaal per weekomdat dat niet anders kan. Als we vaker dezaal in zouden kunnen…” In de zomermaan-den, als de competitie stil ligt, spelen ze zelftegen elkaar. “Elin heeft een eigen set, diegebruiken we dan. We zijn graag buiten endit is dan onze hobby.”

Samen

Elin wast af in De Hoogkamer, sinds een halfjaar. “Het is fijn om te doen, er hangt eengoede sfeer. Dat maakt het een goede bij-baan.” Mandy is hard op zoek naar een jobje.“In december merkte ik hoe fijn het is omgewoon geld te hebben. Dan kun je gewooncadeautjes kopen. Ik wil snel iets vinden.Als het moet ga ik gewoon in de kas werken.”

Zelf nog iets kwijt over Brielle…Mandy verhuisde op haar zesde naar Limmenin Noord-Holland. “Ik voel me daar ook heelerg thuis. Ik wil best graag terug. Maar ikwoon nu ook al vier jaar fijn in Nieuwland.Het fijne aan Brielle is de gemoedelijkheid.Dat komt omdat alles hier niet zo modern enkil is. Dat ‘oude’ geeft een fijne sfeer.” Allesklopt vinden de dames. Elin: “Het is niet heelerg druk, maar ook weer geen afgelegen dorp.Het is niet alsof je afgesloten bent van de bui-tenwereld.”

door de bal

Page 50: Brielle leeft #18

50 I gevelstenenroute

De stad Brielle zit ook voor het Brielle

leeft team nog altijd vol verrassingen.

Zo bleek wel op 25 juli. Wij liepen met

een aantal Brielse ondernemers de

Gevelstenenroute, geheel verzorgd door

Stadsgids Fré. In deze editie het eerste

deel van deze route.

Gevels met een

‘In den Lammerenberch’. Deze gevelsteenin de Vischstraat verwijst naar één van devroegere eigenaren van het pand, de heerShephard (Engels voor schapenherder).

Veel Briellenaren zullen zich de Brielsezandtaartjes van Cor Ribbe nog welherinneren. Op het rode koekblik, waarindeze zandtaartjes verkocht werden, waste lezen: “COR RIBBE Den Briel Banket-bakker. Den eersten april verloor AlvaDen Bril. Doch wat hem het meest heeftgespeten, is dat hij nooit meer Ribbe’svan ouds vermaarde Brielsche zandtaartjesheeft gegeten.” Deze gevelsteen is geplaatstter herinnering aan de koekfabriek die hiervroeger stond.

“Deze ken ik wel,” roept Liesbeth Klee, oudmedewerkster van Bruna Van Maerlant,bij het zien van deze gevelsteen. Op degevelsteen is de naam van de boekhandelte zien, temidden van twee boekenkaften.

‘Een Schokker voor Den Briel geswigt heefthier dit bouwsel opgericht’. De man diedit huis liet bouwen heette Schokker,op de steen is dan ook een schokker (schip)afgebeeld.

Boven het Griekse restaurant Petros, is eengevelsteen van de Barmhartige Samaritaangeplaatst. De Barmhartige Samaritaankwam voor op herbergen en is eenverwijzing naar een bijbels verhaal.

Aan de Voorstraat 148 is deze gevelsteen tevinden, met de tekst ‘Indeen-Coopvaerder’.Als we de verhalen mogen geloven hoorthier eigenlijk ‘Indiën-Coopvaerder’ testaan, wat verwijst naar de VOC-tijd.

gezic

Page 51: Brielle leeft #18

gevelstenenroute I 51

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: Ronald Bagijn en Michael van der Velden

Gidsengroep BrielleDe Gidsengroep Brielle bestaat uit zeventiengidsen, variërend van zeer levendig tot redelijkstatisch. Uit ervaring blijkt dat ook bij meer-dere rondleidingen van verschillende gidsen,men Brielle geheel anders ervaart, alhoewelde historische feiten natuurlijk hetzelfde blijven.Alle gidsen zijn uitermate nieuwsgierig naaralles wat zich heeft afgespeeld in Brielle.Nieuwe inzichten, veranderingen, feiten enmooie verhalen, worden aan alle gidsendoorgegeven op gezellige gidsenavonden.Een ieder blijft zodoende volledig up-to-date.De gidsengroep bestond vorig jaar 25 jaar,wat werd gevierd met twee zeer bijzonderejubileumrondleidingen. De gidsen werken ookmee aan evenementen zoals ‘Brielle achter devoordeur’ en het Vertelfestival. Het valt de gid-sen op dat Briellenaren denken alles te wetenvan de stad, maar dat valt bijzonder tegen.De rondleidingen zijn dus ook zeer interessantvoor huidige inwoners van Brielle!

Een standaard rondleiding duurt 1,5 uur,maar dat loopt veelal uit. Rondleidingen zijnuiteraard bij de VVV te boeken maar ookvia de eigen website van de Gidsengroep:www.gidsengroepbrielle.nl

�Lees de volgende editie verder!

Op deze gevelsteen in de Vischstraat staateen gekroonde haring afgebeeld. Dit iséén van de oudste gevelstenen uit Brielle.De haring staat voor het recht om haringte verkopen, dat Brielle door de Engelsekoningin toegezegd was.

Aan de Lijnbaan is een gevelsteen tevinden, die geschonken werd door hetaannemingsbedrijf dat zijn duizendstehuis in Brielle bouwde. Op de gevelsteenstaat dan ook de tekst: ‘de duizendste’.

‘Onder den groenen deken’. Op dezegevelsteen staat meneer Groen afgebeeld,samen met zijn vrouw, mevrouw Deken.Ook zijn hun twee kinderen en katten opde gevelsteen te zien.

Op deze gevelsteen aan de Vrouwenhofis de tekst niet meer zo goed leesbaar. Deeerste zin luidt: ‘Dit vrouwenhuis is geheelvernieuwd en met twee oude vrouwenvergroot’. Hier wordt mee bedoeld dathet voorste huis is uitgebreid met de tweeachterliggende huizen, waarin twee oudevrouwen woonden.

Arie Klok richtte samen met een groepjeandere Briellenaren de Stichting Vesting-stad Brielle op. Deze stichting nam de taakop zich de oude, vervallen panden inBrielle in hun oude luister te herstellen.Dit pand was daar één van. De gevelsteenis geplaatst ter ere van Arie Jacob Klok.

ht!

Page 52: Brielle leeft #18

Damesmode & AccessoiresVoorstraat 20, Brielle, 0181 47 35 14Maarland Noordzijde 36 • Brielle • T 0181-415705

• HAAR • VISAGIE • STYLING • PRODUCTEN

IInnggrriidd JJaannsseennUw persoonlijk reisadviseur

Zonvakanties I Stedenstrips I CruisesFamilievakanties I Wintersport I Verre reizenLuxe reizen I Wellness & Kuur reizenGolfreizen I Rondreizen I HuwelijksreizenKampeervakanties

“Bel of mail voor advies en boekingen”

Ossewei 63 I 3238 XL I Zwartewaal I T 0181-657643 I M 06-46435258E [email protected] I W www.thetravelclub.nl/ingridjansen

Boek nu uw mei- en zomervakantie met hoge vroegboekkorting!Straatdijk 10, Dirksland

Nobelstraat 36, Briellewww.juwelierswemmer.nl

JuwelierSwemmer

Goudsmid • Juwelier • Eigen Atelier

Voorstraat 37 | Brielle | T 0181-413461 | www.juwelierhoogvliet.nl

Exclusief verkrijgbaar bij

Voor meer informatie en de actievoorwaarden kijk op:

remeha.nl/CalentaComfort

Verwen uzelf meteen Remeha Calenta

€ 100 RETOURbij aankoop en installatie van een Remeha Calentacv-ketel van 14 januari t/m 30 april 2013.

M.I.B. Verwarmingsbedrijf‘t Woud 35f3232 LN BrielleTel: (06) [email protected]

Bjorn Middel

Page 53: Brielle leeft #18

event I 53

“Maar eigenlijk zijn we gewoon vriendinnen”,vertelt Jasperina de Man, voorzitter van Ladies’ Circle Voorne. Haar positiviteit werktaanstekelijk; bevlogen vertelt ze over de Ladies’ Circle en haar doelen. “Ladies’ CircleVoorne maakt onderdeel uit van Ladies’ CircleNederland. In totaal zijn er 69 Circles in Nederland. Ook in andere landen, verdeeldover de hele wereld, zijn Ladies’ Circles te vinden waar wij contact mee onderhouden. Zo maken wij deel uit van een wereldwijd netwerk.”

Goede doelenIedere twee jaar wordt er een landelijk goeddoel gekozen waar de verschillende Ladies’Circles in Nederland zich voor inzetten. Daar-naast heeft iedere Circle haar eigen doelen.Stichting ALS is dit en komend jaar het nationale doel; Ladies’ Circle Voorne koos dit jaar de Voedselbank Hellevoetsluis enTeam Bondgenoten. Team Bondgenoten bestaat uit 8 zeer gemotiveerde mannen uitHellevoetsluis en Rockanje die zich gaan inzetten voor de Stichting Alpe d’HuZes. “Dit doel spreekt ons aan omdat alle team -leden meedoen uit eigen motivatie. Een aantal heeft dierbaren die strijden tegenkanker of er helaas aan zijn overleden, de andere twee zijn zelf ziek. En het is dichtbij,het gaat om mannen van het eiland. Dat geeftverbondenheid met onze omgeving.” Welkdoel er ook gekozen wordt, het belangrijkste is dat het geld goed terechtkomt. “Wij kiezengeen doelen uit waarvan de directeur een top-

salaris heeft. Wij willen er 100% zeker van zijndat het geld dat wij inzamelen rechtstreeksaan het doel besteed wordt.”

Filmavond 2013Om geld in te zamelen worden er diverse acti-viteiten georganiseerd. Vaste activiteiten zijnhet dansfeest in november en de filmavond inmaart. “Dit jaar wordt de filmavond andersdan andere jaren”, legt Erica Jansen uit, lidvan de filmcommissie van de Ladies’ Circle.“Dit jaar wordt het een ‘Grease sing along’avond. We spelen de film Grease af, maar deliedjes kunnen worden meegezongen. En na-tuurlijk mag er ook gedanst worden! Daaromhebben we er dit jaar voor gekozen om de filmniet in de bioscoop, maar in Partycenter Ri-Jote laten plaatsvinden. Dit is de perfecte locatievoor de film en afterparty! We pakken het ditjaar groots aan, de beleving staat centraal.Vanaf het moment van aankomst zul je desfeer uit de film Grease proeven. Je mag ver-kleed komen, maar dat is niet verplicht.” Defilmavond vindt plaats op 27 maart. Met dezeavond hoopt de Ladies’ Circle zoveel mogelijk

Pink Ribbon, Hulphond Nederland, Stichting ALS, Stichting Ambulancewensen, Schoenmaatjes, de Voedselbank, het MKI en de Guusje Nederhorst Foundation. Dit zijn slechts enkele van de goede doelen waar Ladies’ Circle Voorne zich de laatste jaren voor heeft ingezet. Ladies’ Circle is een serviceclub, bestaande uit 17 enthousiaste dames.

geld in te zamelen voor het Team Bondgeno-ten. Aan het einde van de avond zal er eencheque worden overhandigd aan de stichting. Om Team Bondgenoten een zo groot mogelijkbedrag te kunnen overhandigen, is Ladies’Circle Voorne op zoek naar personen en be-drijven die deze avond tot een groot succeswillen maken. Neem voor de sponsormoge-lijkheden contact op met Erica [email protected] zijn verkrijgbaar bij de Ladies zelf,voor slechts € 15,-. Voor dit bedrag geniet uzelf van een gezellig avondje uit en helpt umeteen, via Team Bondgenoten, de StichtingAlpe d’HuZes in haar strijd tegen kanker. Ookvoor informatie over kaarten neemt u contactop met Erica via [email protected]

Vrouwen voor het goede doel

Back to the fifties!

Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: divers stock en archief

Page 54: Brielle leeft #18

54 I verzameling

Het verzamelen van spullen kan eenleuke hobby zijn, maar je hebt er weleen flinke dosis geduld voor nodig. Jekunt van alles verzamelen, van postze-gels tot suikerzakjes. Nel Blok-Hageheeft het verzamelvirus flink te pakken.Zij verzamelt van alles, waaronder foto’svan Brielle.

In haar woonkamer zien we meteen al ver-schillende foto’s en schilderijen van Briellehangen. Nel heeft onlangs de respectabeleleeftijd van 77 jaar bereikt, maar haar geheu-

gen werkt nog uitstekend. Als zij de fotoboe-ken openslaat begint ze te vertellen, om dekomende tweeëneenhalf uur niet meer testoppen…

Herinneringen…Iedere foto roept weer een nieuw verhaal op.Tot in detail weet Nel te beschrijven wat ergebeurde op het moment dat de foto geno-men werd. Het eerste album dat opengaatlaat foto’s en krantenknipsels zien van dedag dat Nel met haar man Jan trouwde. “Ikwas het vijfhonderdste bruidje dat getrouwd

werd door ambtenaar Mol. Dit stond uitge-breid in alle kranten. Die dag gebeurde ernog iets bijzonders. De bakkerij van CorRibbe werd op de dag dat ik trouwde her-opend. De zoon van Cor, Cees Ribbe, kwamons op het gemeentehuis een taart aanbie-den ter ere van deze feestelijke heropening.”

Foto’s van een bekende BriellenaarAl bladerend door de fotoboeken, komen erveel foto’s van Nel van vroeger langs. Zewerd geboren in de Commandeurstraat enheeft later in Vierpolders gewoond. “In die

van weleer…Tekst: Ursula HoogendoornFotografie: divers uit archief

Herinneringen aan tijden

Page 55: Brielle leeft #18

tijd was Vierpolders nog een eigen ge-meente,” vertelt Nel. Nu woont ze weer inBrielle, in hetzelfde huis waarin haar ‘opoe’jaren geleden woonde. “Bijzonder he?” Haaroog valt op een doos, met daarin een stapelfoto’s. “Deze foto’s zijn van Fons Löbker ge-weest,” legt ze uit. “Toen Fons overleed hebik ze voor € 5,- gekocht van zijn dochter. Zijhoefde ze niet en voor mij zijn ze goudwaard!”

Brielle in een albumIets weggooien is er bij Nel niet bij. Al van

jongs af aan heeft zij de drang om alles te be-waren. “Ik kan me nog goed herinneren datals mijn moeder vroeger ansichtkaartenkreeg, ik dan vroeg: ‘Mam, mag ik hem heb-ben?’” Dan tovert ze een album tevoorschijn,vol ansichtkaarten van Brielle. De Catharijne-kerk, het Maarland, de verschillende brug-gen, de watertoren, het Wellerondom, hetArsenaal, de 1Aprilviering, de Bedevaarts-kerk, de Langepoort… noem maar op! Eensper jaar komt het Streekarchief Voorne-Putten-Rozenburg langs om oude foto’s enansichtkaarten te bekijken. Zij luisteren

aandachtig naar de verhalen van Nel en no-teren alles. “Ik heb geen nakomelingen”, legtze uit. “Dus als ik er niet meer ben dan gaatmijn volledige verzameling naar het streek-archief.” Naast foto’s verzamelt Nel stickers, molens,bierviltjes en foto’s en artikelen van het Koninklijk Huis. Ze brengt veel tijd door bijde Infirmerie, waar zij graag komt om tekaarten en te zingen. “Ik kan erg moeilijkstilzitten”, lacht Nel. En dat blijkt. Ze kannog uren doorvertellen over alles wat zijvroeger gedaan en meegemaakt heeft…

van weleer…Bent u

of kent u iemand met een verzameling en zou u het leuk vinden om hier iets over te vertellen inBrielle leeft? Laat het onsweten! Stuur een e-mail [email protected] en wieweet staat u binnenkort met uw verzameling in Brielle leeft!

Herinneringen aan tijden

Page 56: Brielle leeft #18

Een frisse start van het nieuwe jaar met een ontspannenhuidbehandeling. Bij de Brielsche vrouwen kunt u terechtvoor verschillende behandelingen, waaronder het nieuwe‘4 Energy Lifting Mask’ van SE-TA natural beauty. In slechts 10 minuten worden de natuurlijke regeneratie-krachten van de huid geactiveerd, met een natuurlijkefacelift als gevolg. (Het eerste masker gratis!)

• Stralende teint• Vermindering van oogrimpels• Vermindering van oogwallen• Vermindering van kraaienpoten• Vermindering van gezichtsrimpels• Duidelijk strakkere en gladdere huid• Duidelijk frissere huid

De behandeling met het lifting mask is geschikt voor alle huidtypen!

Openingstijden:dinsdag - donderdag van 8.30 uur - 17.30 uurvrijdag van 8.30 uur tot 21.00 uurzaterdag van 8.00 uur tot 14.00 uur

Scharloo 43231 AM BrielleT 0181-506611www.brielschevrouwen.com

Nieuw!Nails gel color

van O.P.I De gelcolor blijft 2 weken mooi.

Nu € 27,50!

Stralen als nooit tevoren...

Uw tandprotheticus in de buurt!

Ruggeplein 24 - 3232 AH BrielleT 0181-851735 - M 06 55725705E [email protected]

Onze praktijkruimte is geschikt voor mindervaliden!

www.bobkoetsenruijter.nl

Wat doen wij:

• Volledige prothese

• Immediaat prothese

• Implantaat prothese

(klikprothese)

• All-on-four

(vaste brug op implantaten)

• Frame prothese

• Partiële prothese

• Rebasing

• Reparaties

(part)prothese

• Reparaties klaar

terwijl u wacht!

Page 57: Brielle leeft #18

service I 57

RaadplaatWeet u waar dit is? Stuur uw inzending met het juiste antwoord naar: [email protected] en win een leuke prijs.

Reacties Raadplaat vorige editieWinnaar raadplaat editie17!Irmanda gaat na de ontvangst van de nieuwe editie altijdmet haar man en kinderen op zoek naar de raadplaat. Met onderstaande inzending wint zij dit keer de Raadplaat!• Zondagmiddag 2 december 2012... samen met Marck

en de kids op zoek naar raadplaat nummer 17... dik aangekleed, oliebol gekocht, lekker aan de wandel enjawel hoor, stilstaand op het bruggetje zien we de raad-plaat hangen aan een pand op Maarland zz 17/ hoekNieuwstraat. Groetjes Irmanda

• Volgens mij is de klok een neerkeek van het “zakken-dragershuisje” op het Maarland in Brielle. Peter vd Tholen

• De oplossing van de raadplaat nummer 17 is het zakkendragershuisje aan het Maarland. Wil Verburg

• De klok behorende bij het Zakkendragershuisje Maarland ZZ Iedere dag op weg naar A.H. kom ik er langs. Joop van Zwienen

• Goedenavond, ik zit net heerlijk het blad ‘Brielle leeft’ telezen en kom aan het einde de raadplaat tegen. En laatik nu weten waar dit is... Het is de klok aan het zakken-dragershuisje aan het Maarland in Brielle. Janine Alers

WintersportEindelijk is het zover. De vakantie waar vele mensen al maanden naar uitkijken: wintersport! Plannen wordengemaakt, koffers gepakt! Vergeet vooral niet de specifieke verzorgingsproducten, die voor de huid vanessentieel belang zijn in te pakken. Want de huid zal tijdens deze vakantie aardig wat moeten doorstaan.Zon, wind en extreem wisselende temperaturen kunnendroogte, schilfers, kloofjes en een jeukende lichaams-huid tot gevolg hebben.

De intensiteit van de uv-stralen in de bergen is on -geveer 20% sterker dan in Nederland. Door het weer-kaatsen van de stralen op de sneeuw zijn deze bovendien nog eens 85% sterker! Daarnaast is door de kou vaak de intensiteit moeilijk te voelen. Onbeschermd kan dit dan ook tot (zeer) ernstige verbrandingen leiden. Wat betreft de jongere huid: hoevaker deze verbrandt, hoe hoger de kans op huidkankerop latere leeftijd. Tevens bestaat er een verhoogde kans op ontwikkeling van pigmentvlekjes en anderehuidschade. U begrijpt dat het van belang is dat u eengoed zonverzorgingsproduct meeneemt met een hogebescherming (minimaal spf 30). Vergeet niet elke 2 uurde huid opnieuw in te smeren zodat u optimaal beschermd blijft. Zeker zo belangrijk als een hoge bescherming is uiteraard ook een goede zonnebril!Door de wisseling van koud naar warm kan de huidsnel uit conditie raken. Dat kan leiden tot een vocht -arme huid. Zorg voor een product dat intensief hydra-teert. Eventueel in de vorm van een extra serum datkan worden gebruikt onder de crème. Voor de drogehuid die van nature weinig talg aanmaakt kunt u eenproduct gebruiken dat wat vetter is van samenstelling.Vanzelfsprekend is de reiniging mild en zou deze bij voorkeur ook hydraterende bestanddelen moetenbevatten. Overige kwetsbare delen zijn de huid van delippen, oren, oogleden en handen. Bescherm en verzorgdeze dan ook goed met een daarvoor geschikt product.Voor het lichaam gebruikt u een voedende bodylotion.

Als voorbereiding op alle weersinvloeden kan ik u advi-seren een aantal weken van tevoren te starten met voe-dingssupplementen. Deze moeten o.a. antioxidanten,omega vetzuren en glucosamine bevatten. Antioxidan-ten zijn bijvoorbeeld vitamine C en E en granaatappel-extract. Deze stoffen beschermen en herstellen de huidvan schade door invloeden van de zon. Omega vetzurenen glucosamine beschermen het celmembraan waar-door de huid minder gevoelig is voor het verliezen vanvocht. Bovendien is een aantal van deze stoffen weer-standverhogend!

Ik wens alle wintersporters een fijne vakantie toe metveel sneeuw en zon!

Uitgebreide info zie www.zuid-hollandse-eilanden.nl (Wijzigingen voorbehouden).

Evenementenkalender FEBRUARIZondag 10 februariBrielle's Got Talent 2013 – Finale. BREStheaterWoensdag 13 februariDonders! Producties - Pudding Tarzan (5+). Een familie-voorstelling over pesten en gepest worden, grote dromenen kleine daden. BREStheater, Gooteplein 1 Brielle. 0181-413308Zaterdag 23 februariAngela Groothuizen - Angela en de Optigan. BREStheaterMAARTZondag 3 maartKoopzondag in Brielle - centrumWoensdag 13 maartPoppentheater Koekla - Duimelijntje (4+). Dit fantasierijkesprookje gaat over een klein meisje geboren uit eenbloem. BREStheaterZaterdag 23 maartiNtrmzzo - Close to Perfection. Eén van de meest succes-volle a capella groepen van dit moment. BREStheater

SRVC2013BRLL

Spa & Wellness Salon Angel and Demon

In onze speciale kerstuitgave, Brielle feest, kon u lezenover de nieuwe Spa & Wellness Salon van Angel andDemon. Bij dit stuk was een prachtige foto geplaatst vanjoycefotostudio.nl. In alle hectiek is het plaatsen van eennaamsvermelding erbij ingeschoten. Via deze weg willenwij dit rechtzetten.

Winnaar raadplaat #16Nel Blok kreeg een leuke attentie van het Brielle leeftteam. Zij raadde de raadplaat in editie 16.

Fotografie: Danny Holleman

Page 58: Brielle leeft #18

58 I service

Door-geef-column > De schrijver van deze column kiest devolgende columnist. De gekozen scribent zal op een kritischemanier naar een bepaald maatschappelijk onderwerp kijken enzal vervolgens daar zijn of haar mening over geven. <

Nieuw jaar, nieuwe kansenZeer verrast was ik, toen ik gevraagd werd om dedoorgeefcolumn voor Brielle leeft te schrijven. Ik moetbekennen dat ik eerst twijfelde, want waar moest ikover schrijven? Nadat ik mijn hersens er flink over hadlaten kraken, schoot het antwoord hierop op nieuw-jaarsdag ineens bij me binnen. Een nieuw jaar, nieuwekansen! De goede voornemens vliegen je dan ook om de orenén vooral de reclames op tv om ons te laten weten bijwie je het beste kunt gaan sporten of een dieet kangaan volgen. Tatjana is nog nooit zo vaak op televisiegeweest als de laatste weken, in haar gouden leggingen beenwarmers, zelfs niet toen Flodder haar hoogstepiek beleefde. Nee, ik heb dit jaar een ander goedvoornemen: meer leuke dingen doen. Ik merk dat ikme de laatste tijd steeds vaker laat meeslepen doornegatieve gedachten. Of dat nu met de crisis temaken heeft of niet, dat weet ik niet. Ik heb in iedergeval besloten om het heft in eigen handen te nemenen me niets aan te trekken van negatieve geruchtenom me heen. Mijn motto voor 2013 is dan ook: ‘hetleven is één groot feest, maar je moet zelf de slingersophangen.’Geluk zit in de kleine dingen. Niet in mooie, dure spullen. Ik word er gelukkig van om lekker met mijnhond op het strand uit te waaien, op maandag eenrondje over de weekmarkt in Brielle te lopen en een praatje te maken met de marktkooplieden, of op een grauwe, koude zondag met de hele dvd-boxvan de Lord of the Rings trilogie op de bank weg tekruipen. Of van lekker ouderwets spelletjes spelen met vrienden of familie, heerlijk! De crisis krijgt mijniet klein.Helaas valt niet hetzelfde te zeggen over de winkels in de binnenstad. Zij hebben te kampen met hevigeconcurrentie vanuit Hellevoet, Spijkenisse en zelfsvanuit Rotterdam. En toch zijn het juist die gezellige,kleine winkeltjes die de sfeer maken in onze binnen-stad. Daarom is mijn goede voornemen nummer 2:meer inkopen dicht bij huis doen! Ik koop in 2013 mijn kaas bij de kaasboer, boeken bij de plaatselijkeboekenwinkel. Ik koop mijn woondecoraties, schoenenen kleding eens wat vaker in Brielle. En om mijn beidegoede voornemens te combineren, ga ik vaker uit etenin Brielle! Wie doet er mee?

Sandra Geus

www.brielleleeft.nlKijk voor meer redactie op onze website!

Fons LöbkerMarkant Briellenaar Fons Löbker, schilderde in 1973 het schilderij 'De inname van Den Briel in 1972.' Navraagbij Lisa Löbker, het Historisch Museum de TachtigjarigeOorlog en de familie Peeren heeft niets opgeleverd. Niemand weet waar dat schilderij gebleven is. Om te voor- komen dat de verblijfplaats van dit bijzondere schil derijonbekend blijft, zou ik de eigenaar willen vragen zich te melden zodat voor de Brielse geschiedenis vast gelegdkan worden waar dit unieke schilderij van 197x95 cm zich bevindt. Indien u mij verder kan helpen, kunt u dat melden in het gastenboek van mijn website: rens.vanadrighem.com/gastenboek

Mont Ventoux for cancerOp vrijdag 13 september 2013 organiseert de stichtingVen2-4Cancer voor de 5e keer de beklimming van deMont Ventoux. Het is de bedoeling dat de fietsers de 2000 m hoge berg maximaal vier keer beklimmen.Ven2-4Cancer hanteert een anti-strijkstokbeleid, allesponsorgelden gaan rechtstreeks naar de kankerstichting.John van Dijk uit Oostvoorne zal dit jaar meerijden met debeklimming van de Mont Ventoux, samen met zijn zoonMelvin en drie collega’s. Zijn motivatie komt voort uit zijneigen ervaring met kanker. “Toen ik in het ziekenhuis lagbesliste ik al meteen dat ik, als ik de strijd zou winnen, ietsterug wilde doen. Voor mij waren er de behandelingen enmedicaties om beter te worden. Voor deze behandelingenen onderzoek naar kanker is enorm veel geld nodig. Ik rijdmee om op deze manier iets voor anderen te kunnen betekenen.” Wilt u het team sponsoren? Neem dan con-tact met John op via telefoonnummer 0614034822.

Brielse Meer SpektakelOp 25 mei orga niseert de Stichting Overleggroep BrielseMeer (SOBM) een waar spektakel op en rond het BrielseMeer. De doelstelling is om dit prachtige gebied (weer) opde kaart te zetten als recreatie-, watersport- en fietsge-bied en zo meer geïnteresseerden uit de regio te trekken.Dit in het belang van alle partijen rondom het BrielseMeer. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in ver vul-ling van de SOBM en een groot aantal ondernemers in Brielle en Westvoorne. Om dit evenement tot een succes te maken zijn we op zoek naar sponsors die hetwillen ondersteunen (financieel of in natura). Elk bedrag is welkom. Op verzoek en voor het gemak van een aantalondernemers, zijn er enkele sponsorpakketten samen -gesteld. Neem contact op met Els Barendregt voor meerinformatie via [email protected] of bel 0181-650630.

Boekenweek in BrielleVan 16 tot en met 24 maart is het weer Boekenweek. Het thema van deze 78ste editie is ‘Gouden tijden, zwartebladzijden’. Het verleden van de Lage Landen kent roem-rijke perioden, maar evenzoveel schaduwkanten. Het iseen geschiedenis van heldendaden en verraad, van glori-euze gebeurtenissen en van rampspoed. In de literatuurzijn de verschillende kanten van de geschiedenis veel vul-dig terug te vinden. Om de zon- en schaduwzijde van onsverleden draait het in de Boekenweek, om de nuances ende dilemma’s. Het Boekenweekgeschenk wordt dit jaargeschreven door Kees van Kooten. Ook uw Brielse boekenwinkels Bruna en Hoofdstuk Eén doen uiteraardmee met de Boekenweek! Bron: www.boekenweek.nl

Page 59: Brielle leeft #18

Ongelukje?

Seggeland–Zuid 5 | 3237 ME VIERPOLDERS | T 0181-482862

Page 60: Brielle leeft #18

www.sportcentrumvanunen.nl

Amer 19, 3232 HA Brielle,T 0181-417472

Op vertoon van deze coupon krijgt u twee keer een gratis proefles,te kiezen uit verschillende groepslessen. Geldig t/m 3 maart 2013.Informeer bij de balie naar de voorwaarden.

GRATIS PROEFLES!

Sportief het nieuwe jaar in!Sportcentrum van Unen is hét adres voor fitness en vele groepslessen.2013 wordt afgetrapt met de introductie van een nieuw afslankprogramma: Powerslim!Uw eigen coach helpt u om weer perfect in vorm te komen.