Brand Design Werkboek

download Brand Design Werkboek

of 60

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Dit is mijn digitale werkboek voor het vak Brand Design @han

Transcript of Brand Design Werkboek

 • WERKBOEK BRAND DESIGN 1

  WerkboekBrand Design_HAN_2012

  Vera van der Plas

 • VERA VAN DER PLAS 2

 • WERKBOEK BRAND DESIGN 3

  Inhoud4 Personal

  6 Spiegelopdracht

  8 100 vragen

  10 10 antwoorden

  12 Mindmap

  16 Black boxes

  18 Recensie Ruud Boer

  19 Recensie Jildou van der Bijl

  20 Brand timeline

  22 Merkanalyse Heineken 24 Analyse Linda de Mol

  26 Moodboard

  30 Typografie in het wild

  32 Logos

  34 Covers

  36 Fonts

  38 Magazines

  40 Visite kaarten

  42 Grid

  46 Excursie MMKA

  48 Statement Merk-Ik

  50 Ontwerp visite kaart

  52 Merkstijl 58 Reflectie

 • VERA VAN DER PLAS 4

  JE BENT EEN SCHEPPERDe uitkomst van de test was voor mij: je bent eenwelwillende schepper! Eerst ga je lezen, waarom ik eenschepper ben. Uw verbeelding, vertrouwen, bereidheidom te verkennen en de waardering van schoonheid maaktjou een schepper. Je bent zelfstandig en je geniet van uwzelfredzaamheid. Je bent zeer innovatief en je hebt eenlevendige fantasie. Het uiterlijk van dingen is belangrijkvoor je en je hebt een scherp oog voor esthetischeschoonheid in meerdere arenas. Je hebt een sterke in-teresse in wat nieuw en wat spannend is, en dat ook hetsmeden van nieuwe ideen en niet niet alleen het ontdek-ken van wat er al is omvat. Uw gretigheid om nieuwe engevarieerde ervaringen te zoeken leiden je in veel verschil-lende situaties. U bent niet ingesteld om op n manieriets te doen, en je bent creatief als het gaat om het vindenvan nieuwe oplossingen voor complexe problemen. Jevertrouwt jezelf om innovatief en vindingrijk te zijn. Dooruw vertrouwen kunt u uw algemene kennis gebruiken en

  PersonalDe opdracht. Maak de personal DNA test en berede-neer of je het eens bent met de uitslag. Zoek je naam op in Google, noteer de resultaten en vertel wat je er van vindt.

  het te kanaliseren in creativiteit. Door uw onafhanke-lijkheid kunt uw beslissingen nemen en vertrouwen op uw gevoel. Je bent niet bang dat je emoties je laten leiden en je houdt rekening met andermans gevoelens. Je hebt de neiging om dingen te doen op het laatste moment en je niet vast te houden aan een vast schema. Je bent gek op fashion, op trends, maar u vind het wel heel belangrijk om je te onderscheiden in uw eigen stijl. Je wilt niet de trends volgen, je maakt ze zelf.

  JE BENT WELWILLENDJe bent een geweldig persoon om mee te communicerenmet begrip, vertrouwen, en aandacht te besteden aandie persoon. Je vind het niet erg om in sociale situatiesterecht te komen, als je je comfortabel voelt met diemensen. Je zorgzame natuur gaat verder dan de basiszorg: je neemt de tijd om de nuances van de situatiesvan mensen te begrijpen voordat je een oordeel

 • WERKBOEK BRAND DESIGN 5

  uitspreekt. Je bent een goede luisteraar en zelfs beter inhet geven van advies. Je geeft om anderen, zowel op hetindividueel en op maatschappelijk niveau. Je blinkt uit inhet zien van verschillende perspectieven, en je waardeertdie kwaliteit in anderen. De gevoelens van anderen zijnbelangrijk voor je. Door uw begrip en geduld ben jegeneigd het beste in de mens naar voren te brengen. Ubesteedt veel tijd in het zorgen voor anderen, maar jemoet niet vergeten om voor jezelf te zorgen.

  MIJN KIJK OP DEZE RESULTATENZo! Wat een lap tekst en wat een complimentjes! Ik moeteerlijk bekennen, het leek net of iemand mijn ego aanhet strelen was. Dit is allemaal wel leuk en aardig - maarwat vind ik er zelf nou van? Klopt dit in mijn ogen? Ikmaak van dit PersonalDNA uit: dat ik creatief ben, ik vantrends hou, maar het wel heel belangrijk vind om me teonderscheiden, dat ik goed beslissingen kan nemen, de

  gevoelens van andere belangrijk vind, maar die van mezelfook niet vergeet. Ik vind zelf dat deze uitslag zeker welklopt. behalve een paar punten. De eerste: Door uwbegrip en geduld ben je geneigd het beste in de mens naarvoren te brengen. Ik ben echt niet geduldig, alles moetsnel zijn en ik hou niet van wachten. Verder staat er dat ikerg open ben. Ik ben niet, als ik vergelijk met mijnvriendinnen, open.

  GOOGLE SEARCHBij het intypen van mijn naam in Google heb ik in 0,41seconden ongeveer 449.000 resultaten! Ik ben dus harts-tikkepopulair! Ik zie n van mijn accounts het eerstop pagina twee: mijn Twitter account. Iets daaronder zieik een mijn Facebook account. Verder ben ik nergens tebekennen. Alhoewel ik het niet erg vind om wat privacyte hebben, mag het toch wel iets meer zijn. Het zou leukzijn als mijn blog account helemaal bovenaan stond.

 • Spiegel opdrachtDe opdracht. Vraag aan minimaal 5 vrienden, ouders en kennissen om jou te omschrijven in minaal 3 stee-kwoorden. Beargumenteer waarom je het wel of niet vindt kloppen.

  NAAM, RELATIE, BEKEND, STEEKWOORDENAnnika Weites: vriendin, 13 jaar, optimistisch;sympathiek en chaotisch. Bernike van Werven, vriendin,16 jaar, creatief; chaotisch en eerlijk. Janneke vanBrummelen, vriendin, 10 jaar, creatief; chaotisch engrappig. Rozemarijn Ettema: vriendin, 10 jaar, lief, eerlijken meelevend. Saskia Notten: vriendin, 10 jaar, gezellig,lief en chaotisch. Marja Bouwman: moeder, 17 jaar,energiek, vindingrijk en sociaal. Bert van der Plas: vader,17 jaar, rommelig, sociaal en creatief.

  DE UITKOMSTUit mijn spiegel opdracht springen vooral deeigenschappen CREATIEF en CHAOTISCH eruit. Alsik mezelf moest omschrijven zou ik deze eigenschappenook gebruiken! De eigenschappen LIEF, SOCIAAL enEERLIJK komen ook twee keer voor. Conclusie. Ik benhet wel eens met deze omschrijvingen. Zelf zou ik deeigenschap verlegen er ook bij hebben gekozen.

 • WERKBOEK BRAND DESIGN 7

 • VERA VAN DER PLAS 8

  100 vragenDe opdracht. Stel 100 vragen aan jezelf. Probeer de diepte in te gaan.

  25 VRAGENWaarom ben ik vegetarir geworden?Wat vind ik de beste eigenschap vanmijzelf? Is er een vak dat ik echt nietleuk vind? Als er een brand is, en ikn voorwerp mee mocht nemen.Wat zou ik dan kiezen? Waaromdraag ik make-up? Vind ik hetbelangrijk wat mensen van mij den-ken? Zijn merken belangrijk voormij? Vind ik water nou echt lekker?Wil ik ooit leren koffie drinken? Isuiterlijk belangrijker dan innerlijkvoor mij? Als ik een andere oogkleurmocht kiezen, welke zou ik dankiezen? Zou ik mijn haar verven alsik rood haar had? Als ik n persoonmag zijn, wie zou ik dan kiezen?Zou ik het durven om mijn haar

  heel kort te knippen? Waarom houdik wel van pasta en minder vanmacaroni? Waarom wil ik graag eenMac Book hebben? Zou ik in staatzijn het beste idee van Nederlandte winnen? Vind ik mijzelfslim? Zou ik ooit gedachten willenkunnen lezen? Als iemand mijnschoenen heel erg lelijk vinden, zouik ze dan blijven dragen ofonzekerder worden van mijnschoenen? Wat wil ik later bereiken?Zou ik roken als het niet slechtvoor je was? Als ik mijn middelbareschool mocht overdoen, wat zou ikdan anders doen en zou ik wel ietsanders doen? Ben ik in staat om eenjaar lang geen snoep te eten? Zouik zoetigheid missen als het nietbestond?

  50 VRAGENWat zou ik doen als ik s ochtendswakker werd in een ander lichaam?Ben ik in staat een jaar lang alleenmaar zoetigheid te eten? Wiezijn mijn vrienden? En zijn mijn

  vrienden wel echte vrienden? Benik verwend of ben ik gewoon nietsanders gewend? Als ik de kans zoukrijgen een jaar lang in een ontwik-kelingsland te werken, zou ik diedan aannemen? Zijn er eigenschap-pen van vriendinnen die wel zouwillen overnemen? Oordeel ik tesnel over mensen? Welke droom zouik wel willen uit laten komen? Ishet egostisch om een wens te doenvoor jezelf en niet voor mensen inontwikkelingslanden die eigenlijkhelemaal niets hebben? Ben ikegostisch? Wil ik wel echt wetenwat mensen van mij denken? Watzou ik doen als ik n dag eenjongen zou zijn? Waarom vind ikmannen met lichtelijke baardjesaantrekkelijk? Wat zou het eerstezijn wat ik zou kopen als ik de loterijwon? Vind ik mezelf heel wat?Waarom kijk ik zoveel mensen na?Ben ik nog te kinderachtig voormijn leeftijd of is dat gewoon mijnlol? Ben ik bang oogcontact temaken? Zou ik afvallen als ik

 • WERKBOEK BRAND DESIGN 9

  overgewicht had? Vind ik drankcool? Ben ik verlegen? Is er iets watik aan mezelf zou willen veranderen,zo ja: wat dan? Heb ik humor?Waarom vind ik het zo moeilijk 100vragen aan mijzelf te bedenken?

  75 VRAGENBen ik snel jaloers? Plaats ik mensensnel in hokjes? Wanneer ben jecreatief (en vind ik zelf dat ikcreatief ben)? Waarom erger ik meheel snel aan mensen? Waarom geefik zo veel geld uit aan eten? Zou ikooit in een koffie automaat willenzitten? Waarom vind ik het spa flesjeeen mooi flesje? Waarom geloof ikniet in god? Zou ik het ooit zo verlaten komen om dik te worden?Welke superheld zou je willen zijn?Als ik iets koop met een merk, koopik het dan omdat het een merk is ofomdat het een goed merk is? Als iknog maar n dag te leven had, watzou ik dan nog willen doen? Benik snel afgeleid? Als ik een huisdiermocht uitkiezen, wat voor een dier

  zou ik dan kiezen? Als ik hiervooreen dier was geweest, wat voor eendier zou ik dan geweest zijn? Vind ikwit een kleur? Ben ik ooit een mee-loper geweest? Waar wordt ik geluk-kig van? Waarom vind ik een oma fiets een mooie fiets? Hoe ziet mijn leven er over 10 jaar uit? Is het voor mij belangrijk wat voor een auto ik later krijg? Hoe ga ik voor een leuke vakantiebaan zorgen? Wat voor eenhobby zou ik er nog bij willen leren?Wat voor een boeken lees ik het liefst? Wat eet ik het liefst?

  100 VRAGENHoe ziet mijn droomhuis eruit? Hoeziet mijn droombaan eruit? Hoe zietmijn droomvriendje eruit? Als ikeen dier zou mogen zijn, welk dierzou ik dan kiezen? Wat is nou echtmijn lievelingskleur? Waarom vindik mijn uiterlijk erg belangrijk? Opwelke partij zou ik kiezen als ik 18was? Zou ik in staat zijn om aaneen verkoop reclame mee te doen?Maakt voor mij de afstand naar

  een vakantie plek uit om het nogleuker te hebben