BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden...

of 34 /34
BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland

Embed Size (px)

Transcript of BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden...

Page 1: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

BPWLedenvergadering

donderdag 26 januari 2006

Cees de Wildt

Adviseur arbeidsvoorwaarden

MKB-Nederland

Page 2: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Onderwerpen

Waarom een CAO? Uitgangspunten voor de CAO Verloop onderhandelingen Toelichting belangrijkste CAO-onderwerpen Toelichting kosten consequenties CAO Vervolgtraject

Page 3: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Waarom een CAO?

Standpunt NMa Enquête onder werkgevers: wel draagvlak voor

CAO mits keuzevrijheid Arbeidstijdenwet

Page 4: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Uitgangspunten CAO voor BPW

Formaliseren huidige situatie Belangrijkste onderwerp: Arbeidstijdenwet Kostenstijging eerste CAO beperkt houden tot

ongeveer 3% CAO moet wervend zijn voor BPW

Page 5: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Uitgangspunten voor BPL en vakbonden

Grote onvrede met huidige arbeidsvoorwaarden D.m.v. CAO inhaalslag maken Belangrijkste onderwerpen:

- arbeidstijden, pensioen, salaris, functiewaardering, toeslag avonden/nacht/weekenden, arbeidsduur, kinderopvang, aparte CAO voor dierenarts

Page 6: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Verloop onderhandelingen

Voorstel op basis van rechtspositie- en adviesregeling

Moeizame start > A-B-C CAO Kostbare wensen BPL en vakbonden Hoge verwachtingen achterban BPL en vakbonden Verstandhouding BPL en vakbonden

Page 7: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Arbeidstijden 1 Algemeen

Standaardregeling Max arbeidstijd per dag =

9 uur Max arbeidstijd per week =

45 uur Max arbeidstijd per 13 weken =

40 uur per week

Overlegregeling Max arbeidstijd per dag =

10 uur Max arbeidstijd per 4 weken =

gemiddeld 50 uur per week Max arbeidstijd per 13 weken =

gemiddeld 45 uur per week

Page 8: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Arbeidstijden 2 Dierenarts

NU Vaste toeslag artsen:

- Avonddienst: € 203,67

- Weekenddienst: € 379,17

- (bij vervanging 4 of meer artsen)

CAO Consignatietoeslag € 1,50 Inconveniëntentoeslag:

ma t/m vrij 23.00 - 07.00 uur

zaterdag 00.00 en 07.00 éntussen 17.00 en 24.00 uur

zon- en feestdagen

Toeslag = 25%

Page 9: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Arbeidstijden 3Dierenarts

NU Standaardregeling

Arbeidstijdenwet

CAO Overlegregeling

Arbeidstijdenwet Halfjaarvenster: 1040 uur,

daarna overwerk 25% bandbreedte t.o.v.

contracturen

Page 10: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Arbeidstijden 4Assistent

Nu Beschikbaar: 5% - 10% Inconveniëntentoeslag:

ma t/m vrij 20-24 = 20%

ma t/m vrij 24-08 = 40%

zaterdag 13-20= 30%

zaterdag 20-24 = 40%

zaterdag 24-08 = 50%

zon- en feestdag = 100%

CAO Consignatietoeslag € 0,70 Inconveniëntentoeslag:

ma t/m vrij 21-24 = 50%

ma t/m vrij 00-07 =100%

zaterdag 13-20 = 50%

zaterdag 20-24=100%

zon- en feestdag = 100%

Page 11: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Arbeidstijden 5Assistent

Nu Standaardregeling

Arbeidstijdenwet

Boven 40 uur per week

overwerk

CAO Overlegregeling

Arbeidstijdenwet Kwartaalvenster = 520 uur,

daarna overwerk Bandbreedte 25% met

max. 4 uur t.o.v. contracturen

Page 12: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Pensioen

NU Regeling artsen Geen regeling assistenten

CAO Regeling artsen nu

handhaven Studie naar regeling

assistenten en naar nieuwe regeling artsen

Invoeren per 1-1-2007

Page 13: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Salaris 1

Nu Tabel artsen en tabel

assistenten op basis van

dienstjaren

CAO Tabellen nu handhaven 2006: functiewaardering

en nieuwe loonlijn Basis: aanvang en

eindsalarissen Beoordeling

Page 14: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Salaris 2

Mogelijkheid om toekenning dienstjaar te onthouden (terughoudend mee omgaan)

1,5% verhoging per 1-1-2006 (incl. inflatie) 1% extra verhoging per 1-1-2006 ter compensatie

niet ingewilligde wensen BPL en bonden

Page 15: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Vakantie

Nu Basis 24 dagen Leeftijddagen:

- 18 > 3 dagen- 19 > 2 dagen- 20 > 1 dag- 30 –39 > 1 dag- 40 – 44 > 2 dagen- 45 – 49 > 3 dagen- 50 – 54 > 4 dagen- 55 – 59 > 5 dagen- 60 en ouder > 6 dagen

CAO Basis 25 dagen Geen leeftijddagen. Toegekende leeftijddagen

blijven gehandhaafd

Page 16: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Arbeidsongeschiktheid

Nu Zes weken 100% daarna

70%

CAO Zes weken 100% daarna

82,5% Verzuimreglement

Page 17: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Wet Flex en zekerheid

Afwijking in CAO: maximaal vier contracten voor

bepaalde tijd in periode van 36 maanden met

onderbreking 2 maanden (wet = 3 contracten met

onderbreking 3 maanden)

Page 18: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Scholing

Regeling nagenoeg hetzelfde als rechtspositie en adviesregeling

Terugbetaling: periode twee jaar stappen 1/24 Indien kosten cursus > € 1250 per jaar in overleg

afwijken mogelijk

Page 19: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Kinderopvang

Alleen in C-deel dus voor assistenten Opvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar Op dagen dat wordt gewerkt Max 1/6 van de kosten met max. uurtarief overheid.

Voor 2006: max. 1/6 van € 5,72 = € 0,95 per uur

Page 20: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Reiskosten

Assistenten

Woon / werk : € 0,19 km 11-25

Zakelijk : alle km à € 0,19

Artsen

Woon / werk : € 0,19 km 11-25

Zakelijk : alle km à € 0,28

Page 21: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Onkosten

Artsen Telefoon en lidmaatschap groepen (in overleg) Verhuiskosten: advies conform huidige regelingen

Page 22: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Extra verlof BPL en Vedias

Bestuursleden maximaal vier dagdelen per jaar extra

betaald verlof

Page 23: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Aannames kostenberekeningDierenarts (waarneming 4 of meer)

Daadwerkelijk gewerkte uren- tijdens weekenddienst : 16, aantal 1,08 per maand- tijdens avonddienst : 1,5, aantal 4,33per maand

Consignatie- tijdens weekend : 60 uur (= 65 per maand)- tijdens avond : 12 uur (= 52 per maand)

Page 24: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Aannames kostenberekeningAssistent

- 2 uur avond ma t/m vrij - 1 uur op zaterdag- 1 uur op zondag

Consignatie- tijdens weekend : 60 uur (=65 per maand)- tijdens avond : 12 uur (=52 per maand)

Page 25: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Kosten Dierenarts

NU

Salaris € 2968,30

Weekend € 379,17

Avond € 203,67

Totaal € 3551,14

Gemiddeld aantal uren:

45,5 uur per week

Uurloon: € 18,01

CAO

Salaris € 3042,51

Consignatie € 175,50

Toeslag (19) € 83,38

Totaal € 3301,39

Gemiddeld aantal uren:

40 uur per week

Uurloon: € 19,05

Page 26: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Kosten Dierenarts

Het uurloon stijgt met bijna 5,75% (inclusief 2,5% salarisverhoging)

Arts werkt 40 i.p.v. 45,5 uur Halfjaarvenster en overlegregeling arbeidstijden

maken wegroosteren leegloop mogelijk Indien hetzelfde werk als nu in 40 uur dan

kostenreductie van 7%

Page 27: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Kosten Assistent

NU

Salaris € 1613,60

T avond € 16,12

T zaterdag € 4,02

T zondag € 10,05

Beschikbaar € 84,73

Totaal € 1728,52

Werkt 40 uur

Uurloon: € 9,97

CAO

Salaris € 1653,94

Consignatie € 81,90

Toeslag € 77,42

Totaal € 1813,26

Werkt 40 uur

Uurloon: € 10,46

Page 28: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Kosten Assistent

Het uurloon stijgt met 5%(inclusief 2,5% salarisverhoging)

Geldt alleen voor assistent die is geconsigneerd en/of in de nacht of in het weekend werkt

Kwartaalvenster en overlegregeling arbeidstijden maakt overwerk overbodig

Page 29: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Overzicht kostenconsequenties op grond van de CAO 1

Dierenarts

Uurloon + 5,75%

AO + pm

Reiskosten + pm

Vakantie - 0,5% dag

40 uur - 7% max.

Assistent

Uurloon + 5%

AO + pm

Kinderopvang + pm € 0,95 uur

Vakantie: - 0,5% dag

Geen overwerk pm

Page 30: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Overzicht kostenconsequenties op grond van CAO 2

Winst = overlegregeling arbeidstijden en halfjaar / kwartaalvenster

Periodieken in 2006 handhaven > idem indien geen CAO

Afwijken Wet Flex en zekerheid en opzegtermijnen Pensioenregeling assistenten Alleen daadwerkelijk gewerkte uren nacht en

weekend uitbetalen > ook in rekening brengen

Page 31: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Vervolgtraject 1

Ledenraadpleging principe akkoord: BPW, BPL, FNV en CNV. Half februari afgerond.

21 februari vaststellen tekst en afspraken studieopdrachten.

Pensioen artsen en assistenten Functiewaardering Keuzemogelijkheden in CAO Evaluatie implementatie CAO

Page 32: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Vervolgtraject 2

Vormgeven G.O.D. Helpdesk voor leden BPW via MKB-Nederland >

via e-mail vragen over implementatie en toepassing CAO ([email protected])

Najaar 2006 opnieuw onderhandelingen Positionering BPW als werkgeversorganisatie

Page 33: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Vervolgtraject 3

Niet leden BPW kunnen geen gebruik maken van:

- Overlegregeling arbeidstijdenwet

- Afwijking Wet Flex en zekerheid

- Afwijking opzegtermijnen

- CAO wervend instrument

Page 34: BPW Ledenvergadering donderdag 26 januari 2006 Cees de Wildt Adviseur arbeidsvoorwaarden MKB-Nederland.

Meer informatie

Uw contactpersonen

Wilma Peters en Jenny van Poortvliet(adviseurs arbeidsvoorwaarden)

s.v.p. uw telefoon, adres en contactpersoon bij uw vragen vermelden.