Boze burgers

of 31/31
Soundbites, populisme en de nee-stem Misverstanden over boze burgers Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl

Embed Size (px)

description

Presentatie bij de Communicatiekring Arnhem over het fenomeen van de boze burger en hoe communicatieprofessionals de communicatie met deze burgers kunnen verbeteren.

Transcript of Boze burgers

 • 1.Soundbites, populisme en de nee-stem Misverstanden over boze burgersCommunicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl

2. Wie ben ik?

 • Onderzoeker en docent politieke communicatie
 • Boeken
 • Aantrekkelijke politiek? (2006)
 • Altijd ver weg? (2008)
 • U draait en u bent niet eerlijk (2010)
 • In voorbereiding
 • Politiek 2.0
 • Aanhang van de PVV

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 3. Programma

 • Misverstanden
 • Over burgers
 • Over boze burgers
 • Oplossingen
 • Die niet werken
 • Die het proberen waard zijn

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 4. Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl Boze burgers hebben een extreemnegatieve houding ten opzichte vanpolitiek en overheid, deze lijken niets goed te kunnen doen 5. Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl Stemmers op LPF, PVV, Trots op NL en SP 6.

 • Boze burgers aan de balie van de gemeente

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 7.

 • Boze burgers bij inspraakavonden

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 8.

 • Flamers op internetfora

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 9. Misverstandenover burgers Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 10.

 • Burgers weten vrijwel niets
 • Beleidsvoorstellen
 • Partijstandpunten
 • Volksvertegenwoordigers
 • Politieke beslissingen
 • Effecten van beleid

Genformeerde burgers? Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl Burgers weten wel datiets fout gaat, maar niet waar dat aan ligt 11. Actieve burgers?

 • Burgers zijn vooral plotseling actief
 • Geen lid van een politieke partij
 • Geen bezoeker van debatten
 • Niet actief bij inspraak
 • Stemmen bij verkiezingen
 • Actie voeren bij ongewenst beleid

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl We willen burgers graag politiek actiefhebben, maar alleen op onze manier 12. Cynische burgers?

 • Burgers zijn soms ontevreden maar niet cynisch
 • Burgers zijn soms boos
 • Burgers vinden politici slecht
 • Burgers zijn het met beleid oneens
 • Burgers denken beleid te kunnen benvloeden
 • Burgers proberen dat soms ook

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl Burgers lossen hun ontevredenheidrationeel op door te stemmen 13. Misverstandenover boze burgers Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 14.

 • Zijn boze burgers dommeriken?
 • Boze burgers lijken qua kennis op gewone burgers
 • Boze burgers kennen de gewoonten van het systeem
 • Boze burgers willen geen compromiscultuur
 • Boze burgers zoeken duidelijkheid
 • Boze burgers kennen de beperkingen van hun keuzes

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl Boze burgers zoeken ietsnieuws, maar zien daarook de nadelen van 15.

 • Zijn boze burgers teleurgesteld?
 • Teleurstelling over politiek komt overal voor
 • Boze burgers hebben inhoudelijke wensen
 • Vaak komt stijl echter voor de inhoud
 • Soms zijn hun klachten gerechtvaardigd, maar
 • lang niet altijd

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl Boze burgers willen ander beleid en een andere toon, en vragen om respons van de politiek 16.

 • Zijn boze burgers racisten?
 • Boze burgers storen zich relatief veel aan buitenlanders
 • Dit wordt gestuurd door overlast en angst
 • Geen systematische ideologie
 • Allochtonen zijn dikwijls zelf ook boos

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl Boze burgers zijn vaak tegen multiculturalisme, maar dat zijn gewone burgers ook 17. Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl Boze burgers zijn netgewone burgers Het zijn netmensen! 18. Oplossingendie niet werken Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 19. Oplossing 1: spindoctoring

 • Genspireerd op Tony Blair
 • Communicatie is te amateuristisch
 • Professionalisering is nodig
 • Meer en betere voorlichting

www.chrisaalberts.nl Communicatiekring Arnhem 20. Oplossing 1: spindoctoring

 • Werkt het?
 • Invloed op de media-agenda en imago
 • Hogere populariteitsscores
 • Resultaten op korte termijn
 • Of toch niet?
 • Meer nieuws over communicatiestrategie
 • Meer nieuws over schandalen
 • Leidt op den duur tot meer cynisme

www.chrisaalberts.nl Communicatiekring Arnhem 21. Oplossing 2: popularisering

 • Genspireerd op Coolpolitics en MTV
 • Politiek is te saai
 • Politiek moet leuker worden gepresenteerd
 • Meer politici in talkshows en infotainment
 • Meer politici bij evenementen

www.chrisaalberts.nl Communicatiekring Arnhem 22. Oplossing 2: popularisering

 • Werkt het?
 • Vergroot de attentiewaarde van politici
 • Nieuwe doelgroepen komen met politiek in contact
 • Positieve resultaten zijn oppervlakkig
 • Of toch niet?
 • Burgers willen serieuze politiek
 • Burgers willen inhoudelijke politiek
 • Gevaar van spot en cynisme

www.chrisaalberts.nl Communicatiekring Arnhem 23. Oplossing 3: digitalisering

 • Genspireerd op campagne van Obama
 • Politiek is niet activerend
 • Onvoldoende interactie tussen politiek
 • en burgers
 • Meer gebruik van web 2.0-toepassingen

www.chrisaalberts.nl Communicatiekring Arnhem 24. Oplossing 3: digitalisering

 • Werkt het?
 • Meer opties voor burgers om zich te informeren, politici te benaderen en actief te worden
 • Theoretisch aantrekkelijk voor burgers
 • Of toch niet?
 • Burgers zijn meestal inactief
 • Burgers verwachten interactie
 • Teleurstelling ligt voor de hand

www.chrisaalberts.nl Communicatiekring Arnhem 25. Oplossing 4: interactiviteit

 • Genspireerd op succesverhalen elders
 • Politiek luistert niet voldoende
 • Onvoldoende input van burgers bij beleidsvorming
 • Meer interactieve projecten

www.chrisaalberts.nl Communicatiekring Arnhem 26. Oplossing 4: interactiviteit

 • Werkt het?
 • Goede ideen van burgers
 • Minder bezwaren achteraf
 • Experimenten in democratische vernieuwing
 • Of toch niet?
 • Specifieke groep burgers doet mee
 • Worden uitkomsten breed gedragen?
 • Juist boze burgers laten het afweten

www.chrisaalberts.nl Communicatiekring Arnhem 27. Oplossingen die het proberen waard zijn Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 28. Minder beloftes

 • Politiek wil het iedereen naar de zin maken
 • Iedereen weet dat dat niet kan
 • Politici moeten zwijgen als ze niets kunnen doen
 • Uitleggen vereist betere competenties van politici
 • en bestuurders

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 1 29. Duidelijke meningen

 • Te veel partijen met te weinig verschillen
 • Onduidelijk welke keuzes voorliggen
 • Stemmen bij verkiezingen maakt te weinig verschil
 • Er blijkt weinig keuze te zijn

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 2 30. Educatie

 • Boze burgers hebben gebrekkige kennis
 • Wat kunnen burgers doen die meer willen weten?
 • Vaak vrijwel niets
 • Burgers willen vaak weten hoe politiek werkt
 • Maar er is vaak geen aanbod voor

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 3 31. Dialoog

 • Verharding politiek debat
 • Debat heeft weinig zin
 • Aanvallen op politieke voorkeuren helpen niet
 • Te veel gericht op overreden van boze burgers
 • Open gesprek om boze burgers te begrijpen

Communicatiekring Arnhem www.chrisaalberts.nl 4