Bouwspotter | 101 woonideeën

of 20 /20
BOUWSP TTER 18 september 2009 Het Nieuwsblad De Gentenaar De Standaard Durf met kleur Tips voor je interieur DOSSIER BOUWEN & RENOVEREN 101 woonideeën CommerCiële bijlage, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redaCtie. FOTO: Orac DecOr FOTO: aBeT LaMINaT FOTO: LeVIS

Embed Size (px)

description

In een huis zijn het kleine dingen die het verschil maken. Daarom sprokkelden we in dit nummer van Bouwspotter maar liefst 101 woonideeën om je te inspireren.

Transcript of Bouwspotter | 101 woonideeën

Page 1: Bouwspotter | 101 woonideeën

BO

UW

SPTT

ER

>>

18 september 2009

Het NieuwsbladDe GentenaarDe Standaard

Durf met kleur

Tips voor je interieur

DO

SS

IE

R

BO

UW

EN

&

R

EN

OV

ER

EN

101 woonideeën

CommerCiële bijlage, valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redaCtie.

FOTO: Orac DecOr

FOTO: aBeT LaMINaTFOTO: LeVIS

Page 2: Bouwspotter | 101 woonideeën

Elk succesvol merk heeft een DNA

Bij de samenstelling van zijn DNA liet Grohe zich

leiden door de expertise van een internationaal

designteam van interne ontwerpers. Hoe ziet dat

designteam de evolutie van de badkamer?

Paul Flowers: ‘Vandaag hebben we de kans om de

badkamer te doen evolueren van een functionele

ruimte voor wassen en verzorging tot een plaats waar

mensen water zo kunnen ervaren dat het een positief

effect heeft op hun welzijn.’

Hoe speelt het designproces hierop in? Paul Flowers: ‘Ons designproces begint met de

vraag ‘Wat hebben mensen nodig?’. Om die te kun-

nen beantwoorden, verzamelen we voortdurend

massa’s informatie. Continue observatie, analyse en

verkenning van culturele referenties en hun bron-

nen maken het ons mogelijk om toekomstige trends

in consumentengedrag te voorspellen. Vervolgens

filteren we in creatieve workshops de beste ideeën

uit. Met behulp van geavanceerde computerpro-

gramma’s worden virtuele modellen gecreëerd. Dit

brengt wat meer realisme in het concept, waardoor

de kwaliteit van het design verbetert en er minder

productontwikkelingscycli vereist zijn. Vervolgens

wordt een levensgroot model van het toekomstige

product gemaakt om de ergonomie en de kwaliteit

te beoordelen.’

In de badkamer van vandaag draait alles veeleer

rond een goed gevoel dan rond hygiëne. Welke ge-

volgen heeft dat ?

Paul Flowers: ‘Over het algemeen is de badkamer de

plaats in huis voor reflectie. Die overgang van een

functionele ruimte voor wassen en verzorging naar

een persoonlijk toevluchtsoort biedt de gelegenheid

om nieuwe materialen, vormen en technologieën

te gebruiken. Nieuwe uitvoeringen zijn tactieler en

emotioneler. Ook nieuw is Sensueel Minimalisme.

Dit is een trend die de scherpe hoeken van het

conventionele minimalistisch design vervangt door

zacht vloeiende maar gecontroleerde geometrische

vormen. Verder speelt ook de digitale technologie

een belangrijke rol, doordat het de consument in

staat stelt om zijn eigen perfecte waterervaring te

scheppen en die ervaring te herhalen door gebruik te

maken van intelligente geheugenfuncties.’

Hoe belangrijk is het materiaal van een product?Paul Flowers: ‘Materialen hebben een invloed op

de sfeer van een kamer of op het ontwerp van een

product. Materialen zoals beton, eikenhout en glas

scheppen een natuurlijke sfeer door hun eenvoud.

Stoffen en linnen kunnen gebruikt worden om een

binnenruimte een zachter en menselijker karakter

te geven. Materialen met veel toepassingsmogelijk-

heden, zoals Corian, maken het mogelijk om nieuwe

horizonten te verkennen.’

Cirkel, ovaal en hoek van 7°Concreet heeft het designteam drie elementen

gedefinieerd die het DNA van het Grohe-design uit-

maken. Het eerste element is de cirkel, een essentieel

kenmerk van bijvoorbeeld de douchekop. Het tweede

element is de hoek van 7°, het belangrijkste element

van de nieuwe uitlopen en bedieningsgrepen. Het

derde element is de ovaal, die kan teruggevonden

worden in het operating panel van de Ondus-lijn

evenals in de vormen van de grepen.

Ook de gestroomlijnde vormen van de nieuwe

Rainshower® handdouches Icon, Solo en Eco zijn ge-

baseerd op de drie elementen van het Grohe-design

DNA. De ringvorm van de douchekop is niet alleen

een nieuw concept in badkamerstijl, alle sproeigaat-

jes zijn zo ingesteld dat ze de perfecte regendouche

produceren. Eveneens innovatief is de ovaalvormige

kop van de douche. De douche is ontworpen om te

passen bij de vorm van het menselijk lichaam dat,

van bovenaf bekeken, ovaalvormig is. Het resultaat:

het ideale straalpatroon.

Een Audi herken je meteen, een Delvaux-

handtas eveneens. Elk succesvol merk heeft

significante kenmerken die het uniek maakt.

DNA-kenmerken, zou je ze kunnen noemen.

‘Ze maken de producten herkenbaar voor de

klant, geven de toon aan en garanderen con-

sistentie op grote schaal’, aldus Paul Flowers,

Senior Vice President of Design bij Grohe AG.

Hoe worden DNA-elementen gedefinieerd? En

hoe past het designproces zich aan?

Diependaalweg 4aB-3020 Winksele

Gratis nummer (24 u/dag) 0800 960 60

[email protected] - www.grohe.be

raag u gratis inormatie aan op spotterbe/bou

>>

GROHE>02

Page 3: Bouwspotter | 101 woonideeën

P 02 Elk succesvol merk heeft een DNA GroheP 04 Een veilige en milieubewuste mazoutopslag InformazoutP 05 Ventalis, het perfecte huwelijk tussen isolatie en ventilatie ReynaersP 08 Keukens Dovy: dit is Belgisch DovyP 09 Marktaandeel condensatie- gaswandketels blijft stijgen Bulex

P 12 Maak je huis en tuin winterklaar LevisP 16 Het maximum aan prestatie in het summum aan vorm AtagP 17 Duurzaam, flexibel, en prijsbewust bouwen met baksteen WienerbergerP 18 Investeer nu in zonwering, rolluiken en sectionale poorten Harol

VeRDeRInDItnummeR C O L O F O N

Concept en realisatie:

Corelio Classifieds, Manou Van der Brempt

Samenstelling en redactie:

Violette Goethals

Commercialisering:

Corelio Classifieds, Frans De Boeck

De inhoud van de publireportages valt niet onder de verantwoordelijkheid van de krantenredacties en wordt aangereikt door de betrokken commerciële partners.

Homing, zo heet het

nieuwste woon-werk-

woord. Als antwoord

op de crisis en de vele onzeker-

heden kiezen we resoluut voor

gezelligheid en comfort in eigen

huis. Anders dan bij cocooning steken

we daarvoor steeds vaker zelf de

handen uit de mouwen. Niet

in de eerste plaats om-

wille van de centen,

wél omwille van

het persoonlijk

wonen en het

creëren van je

eigen sfeer. Met

een nieuw laagje

verf kom je vaak

al een heel eind.

Maar er zijn nog

101 andere ideeën

om je huis de ziel

van een thuis te

geven.

03<WOONIDEEENBOUWSPOTTER

Thema: 101 woonideeën

FOTO: COlleCTie SerigraFia van PaOla nOvOne vOOr abeT laminaT

Page 4: Bouwspotter | 101 woonideeën

Stookolie is synoniem van vrijheid. Dankzij je eigen

reservoir beheer je zelf je energievoorraad. Je beslist

zelf wanneer en hoeveel je bestelt, en dat tegen een

prijs die je op voorhand kent. Zo ben je beschermd

tegen verrassende afrekeningen en houd je je budget

zelf in de hand. Bovendien kan je voor de bevoor-

rading kiezen tussen automatische levering of zelf

bestellen. Ook de manier van betalen bepaal je zelf:

onmiddellijk of gespreid. Deze financiële autonomie

is absoluut uniek.

Totaalpakket Optitank geeft je de zekerheid dat je je brandstof-

voorraad veilig en milieubewust beheert. Met Op-

titank kies je voor een totaalpakket: een tank met

een dubbele bescherming, plus accessoires zoals een

elektronische overvulbeveiliging en een permanent

lekdetectiesysteem, en daarbovenop een vakkundige

plaatsing en onderhoud.

Een tank met een Optitank-label is superveilig dank-

zij de dubbele wand of inkuiping. Een inkuiping is

een constructie die is gemaakt van niet-ontvlambare

materialen die de brandstof in geval van lekken op-

vangt.

Een lekdetectiesysteem is een beveiligingssysteem

dat het kleinste lek detecteert door drukverschil-

len of niveauverschillen van de vloeistof in de dub-

bele wand van het reservoir te bewaken. Bij niveau-

verandering van deze vloeistof of bij drukverschillen

treedt een alarm in werking.

Een overvulbeveiliging zorgt ervoor dat bij het vul-

len de mazouttoevoer automatisch wordt afgesloten

wanneer het reservoir bijna vol is. Daarvoor plaatst

je verwarmingsinstallateur of mazoutleverancier op

je mazouttank een sonde of een fluitapparaat.

10 jaar garantie Een Optitank mag alleen worden geplaatst en on-

derhouden door een MazoutExpert met specialisatie

tanks. Deze expert zorgt voor een vakkundige plaat-

sing en aansluiting van de tank.

Bij levering van het Optitank-reservoir bezorgt de

fabrikant je het Optitank-certificaat. Laat dit bij de

plaatsing door je MazoutExpert invullen en stuur

het naar Informazout. Na validatie en registratie

ontvang je een persoonlijke Optitank-kenplaat die je

in de buurt van de vulleiding moet aanbrengen.

Zo geniet je gedurende minstens 10 jaar van de ga-

rantie van de constructuur voor een gratis herstelling

van de tank, en de dekking eventuele gevolgschade

van de constructeur. Sommige verzekeringsmaat-

schappijen geven extra dekkingen tot maar liefst

30 jaar. Vraag de lijst van deze maatschappijen aan

bij Informazout op [email protected] of 078 152

150.

Stookolie is een brandstof die je eenvoudig

kan opslaan in de hoeveelheden die jij wil,

en op het moment dat je dat wil. Zo ken je

de prijs op het moment dat je de brandstof

aankoopt, en heb je een prima controle

over je energiefactuur. Bij de keuze van

een nieuwe tank met het nieuwe Optitank-

label krijg je de garantie van een tank met

een lange levensduur én de zekerheid dat

de tank vakkundig is geplaatst. Dit label

wordt toegekend door de vzw Cedicol,

het informatie- en trainingscentrum voor

vloeibare brandstoffen, en onder toezicht

van een onafhankelijk controleorganisme.

Dauwstraat 12 1070 Brussel

tel: 078 152 150 - fax: 02 523 97 88 [email protected] www.informazout.be

raag grati inoratie aan op pottere/o

Een veilige en milieu­bewuste mazoutopslag

>>

INFORMAZOUT>04

Je reservoir en Optitank

Hoe zit het et de elding van een nie reervoir? Zodra een reservoir geplaatst is, moet het in

bepaalde gevallen gemeld worden bij een be-

voegde officiële instantie, meestal de gemeen-

te.

Voor het Waals Gewest moet dit niet voor re-

servoirs van minder dan 3000 liter. Voor re-

servoirs vanaf 3.000 liter moet dit bij het ge-

meentebestuur. Je gemeentelijke overheid kan

je hierover informeren.

In het Vlaams Gewest moet dit niet voor parti-

culiere stookolietanks kleiner dan 5.000 liter.

Voor particuliere reservoirs vanaf 5.000 liter

of professionele reservoirs vanaf 100 liter moet

dit bij het gemeentebestuur. Je gemeentelijke

overheid kan je hierover informeren.

In het Brussels Gewest moet dit niet voor bo-

vengrondse reservoirs van minder dan 3.000

liter. Een melding bij het gemeentebestuur van

de betreffende gemeente is wel verplicht voor

bovengrondse reservoirs van 3.000 liter en

meer en voor alle ondergrondse reservoirs.

Page 5: Bouwspotter | 101 woonideeën

Steeds stijgende energieprijzen, milieubewustzijn en

het groeiend belang van duurzaam bouwen en ver-

bouwen leidt tot alsmaar beter geïsoleerde wonin-

gen. Maar goede isolatie zonder adequate ventilatie

zorgt voor een ongezond klimaat in de woning met

vocht, schimmel, huismijt, verhoogd risico op CO-

vergiftiging en gebrek aan zuivere lucht tot gevolg.

Vocht is de grootste vijand van de woning. Het is

echter niet enkel afkomstig van regen of opstijgend

grondwater maar ook van de bewoners. Door te ko-

ken, te wassen, in en uit te ademen produceren we

ongeveer 10 tot 20 liter vocht per dag. Het komt er op

aan om het vocht dat we in onze woning produceren

af te voeren en vocht dat van buiten komt, buiten

te houden. Tegelijkertijd moeten we ook zorgen voor

voldoende aanvoer van verse lucht.

Voldoende ventileren is dus noodzakelijk voor de ge-

zondheid en comfort van de bewoners.

Ventileren houdt echter meer in dan ramen en deu-

ren openzetten. Het basisprincipe voor ventilatie is

gebaseerd op de toevoer van verse lucht en de afvoer

van de vervuilde lucht. De verse lucht komt binnen

in de zogenaamde droge ruimtes, zoals de woonka-

mer, de slaapkamers en moet van daaruit via tussen-

ruimtes, zoals de gang, doorstromen naar de natte

ruimtes, zoals de keuken, de badkamer en de was-

ruimte. Daar moet de vervuilde lucht weer afgevoerd

worden.

RaamverluchtingHet ventileren van de woning door het openen van

ramen en deuren is traditioneel de meest beproefde

methode. In de praktijk blijkt dit echter weinig effi-

ciënt. De woning koelt te sterk af waardoor kostbare

energie verloren gaat. Door het vochtige klimaat in

de herfst en de winter komt er zo meer vocht binnen

dan er buiten gaat. Daarom verplicht de wetgever

met de EPB-(Energieprestatie en Binnenklimaat)

regelgeving dat nieuwbouw en verbouwde wonin-

gen naast een goede isolatie ook moeten beschikken

over een ventilatiesysteem. De meest eenvoudige en

kostefficiënte manier om aan de regelgeving voor

ventilatie van de woning te voldoen, is het installe-

ren van ventilatieroosters in ramen en deuren. De

laatste generatie ventilatieroosters beschikken over

een zelfregelende klep die het ventilatiedebiet con-

tinu afstemt op wind- en temperatuurverschillen

zodat een correcte toevoer van verse lucht gegaran-

deerd is.

Het grote nadeel van deze roosters is dat ze wei-

nig esthetisch zijn en het raam- of deurprofiel ont-

sieren.

Ventalis, isolatie en ventilatie in één raamVoortaan is het echter mogelijk om te genieten van

de voordelen van een zelfregulerend raamventilatie

systeem zonder de esthetische nadelen. Zo ontwik-

kelde Reynaers Aluminium met Ventalis superisole-

rende raamprofielen die tegelijk ventileren. Ventalis

is een volledig geïntegreerd zelfregulerend ventila-

tiesysteem dat ramen en deuren niet langer ontsiert

met een ventilatierooster. Een efficiënte verluchting

van de woonruimtes gaat voortaan samen met het

behoud van de esthetiek van de aluminium raam- en

deuroplossingen die op hun beurt perfect architecto-

nisch integreerbaar zijn in het gebouw.

Het zelfregulerende Ventalis-systeem is ideaal voor

nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten. Het

voldoet perfect aan de EPBwetgeving en rekent op

een efficiënte en discrete manier af met schadelijke

stoffen zoals CO2 en vocht. Het Ventalis-ventilatiesy-

steem gecombineerd met de superisolerende raam-

en deurprofielen verenigt zo op een architectonische

manier ventilatie en isolatie.

Woningen zijn vandaag steeds beter geïso-

leerd. Isolatie kan echter niet zonder ventilatie.

Zo niet krijgen vocht, schimmels, bacteriën en

onzuivere lucht vrij spel. Daarom verplicht de

wetgever om woningen te isoleren én te ven-

tileren. Op het eerste zicht zijn beiden elkaars

tegenpolen. Toch is een perfect samengaan

van isolatie en ventilatie hoogst noodzakelijk

en zeker niet onmogelijk!.

Oude Liersebaan 2662570 Duffel - België

Tel: 015 308 810 - Fax: 015 308 880www.reynaers.be - [email protected]

Vraag u gratis inormatie aan o sottere/ou

Ventalis, 05<REYNAERS

het perfecte huwelijk tussen isolatie en ventilatie

Ontdek het Ventalis ventilatiesysteem tijdens de Biseurs in Gent

Op de beurs kan je voor de eerste keer ken-

nismaken met Ventalis ingebouwd in het

nieuwe schuifsysteem CP 130. De CP 130

totaaloplossing voor schuiframen is een ge-

avanceerd systeem met een eleganter design,

een verhoogde functionaliteit, meer comfort

en een verbeterde isolatie.

Win GRATIS kaarten voor de Bouw en im-

mobeurs in Gent op www.nieuweramen.be

>>

Superisolerende ramen én ventilatie architec-

tonisch geïntegreerd in de woning

Page 6: Bouwspotter | 101 woonideeën

voor een allerpersoonlijk huis, kamer na kamer

Zit- en eetkamer1. Voor een kleinere ruimte kies je het best lagere,

bescheiden meubels. Grote, hoge kasten passen be-

ter in een ruime kamer.

2. Door een plankenvloer in de ‘korte richting’ te leg-

gen ontstaat een verbredend effect.

3. Een hoog, smal raam ziet er breder uit als je de

gordijnroede aan beide kanten van het raam een

stuk laat doorlopen. De gordijnen hangen dan op

de muur in plaats van op de houten lijst rond het

raam.

4. Een kamer met een laag plafond lijkt hoger met

gestreepte gordijnen tot op de grond. Een hoog pla-

fond lijkt lager met gordijnen die tot op de venster-

bank reiken en een horizontaal dessin hebben.

5. Verschillend gevormde ramen vallen minder op

met eenvoudige (rol)gordijnen in de tint van de

wand.

6. Kleine ramen lijken hoger met een gordijn dat tot

op de grond hangt en onder de vensterbank wordt

opgenomen met een gordijnkwast.

7. Een opvallende spiegel is altijd stijlvol.

8. Een kleine woonkamer lijkt groter als je de plin-

ten verft in dezelfde kleur van de vloer.

9. De zithoek ziet er soms totaal anders uit alleen al

door de kap van de schemerlamp(en) te vervangen.

10. Handig als leesverlichting in de zithoek is een

halogeenlamp van 50 Watt met een dimmer, of een

armatuur met twee standen. Plaats de armatuur zo

dat het licht van boven en van achteraan komt, on-

geveer 90 cm van je boek verwijderd, zodat er geen

storende schaduwen ontstaan. Linkshandigen zet-

ten de leeslamp rechts. Bij rechtshandigen staat ze

links. De hand die je het meest beweegt werpt dan

geen hinderlijke schaduw op de tekst.

11. Dimmers scheppen sfeer, en verminderen je ener-

gieverbruik. Dimmers kunnen al in aanvang zijn

ingebouwd, maar je kan ze ook later afzonderlijk

bijplaatsen op de plekken die je wenst. Let er wel

op dat de juiste dimmer met het juiste toestel wordt

gecombineerd. Zoniet hoor je een irritant gezoem, of

kunnen dimmers of transfo’s onherstelbaar bescha-

digd worden.

12. Vaste vloerbedekking doet een kamer meestal

groter lijken, tapijten daarentegen maken een kamer

optisch kleiner.

13. De zithoek maakt deel uit van een open leefruim-

te, en je wil het pijpenla-effect doorbreken? Zet een

zitbank dwars in de woonkamer. Om te voorkomen

dat je vanuit de eethoek tegen de achterkant van de

bank aankijkt, zet je achter de bank een lage kast. De

zithoek wordt zo veel gezelliger, zonder dat de kamer

kleiner lijkt. Bovendien krijg je extra kastruimte.

14. Het meest bergruimte biedt een kastenwand die

de hele muur vult en eventueel om de deur heen is

gebouwd. Zo’n kastenwand valt tegelijk minder op

als meubelstuk. Kies je een combinatie van gesloten

en open vakken, dan heb je zowel bergruimte als

plaats om spullen uit te stallen.

15. Plafond- en wandlijsten weer helemaal terug.

Naast het plezier je interieur een heel eigen toets te

geven, kunnen ze ook gewoon praktisch zijn. Je kan

ze gebruiken om scheurtjes op de verbinding van

muur en plafond te camoufleren, een grens te trek-

ken tussen de kleur van muur en plafond, of om er

kabels (voor elektriciteit, telefoon, alarm, enz.) ach-

ter te verbergen zonder dat je sleuven moet hakken.

Slaapkamer16. Er staat een schoorsteenmantel in je slaapkamer

en je wil extra bergruimte? Vul de nissen aan weers-

kanten op met ingebouwde kasten. Zijn de nissen

niet diep genoeg om kleding dwars op de muur te

hangen, laat de kasten dan wat verder in de kamer

uitsteken. Of hang de kledingstukken achter elkaar

in plaats van naast elkaar.

17. Aanbouwkasten hebben standaardmaten. Tussen

kast en plafond zal er meestal wat ruimte overblijven.

Deze loze ruimtes zijn vaak verzamelplaatsen van

stof. Met een op maat gemaakte inbouwkastenwand

heb je dat probleem niet. Maatkasten zijn zeker een

ideale oplossing voor een slaapkamer met schuine

wanden.

18. Heb je tegen de muur geen plaats voor een lade-

kastje, zet er dan eentje tegen het voeteneinde van

het bed.

19. Spiegels en kasten met spiegeldeuren zijn niet

alleen decoratief en onmisbaar bij het aankleden.

Doordat ze het licht weerkaatsen, laten ze de ruimte

groter lijken.

20. Plaats een kleerkast zo dicht mogelijk bij de deur.

Dat scheelt geloop als je het wasgoed wil opruimen,

en als je van de badkamer naar de slaapkamer gaat

om je om te kleden.

In een huis zijn het kleine dingen die het verschil maken. Daarom sprokkelden we in dit

nummer van Bouwspotter maar liefst 101 woonideeën om je te inspireren. Stuk voor

stuk leuke en gemakkelijk toepasbare ideeën voor het hele huis: van de keuken tot de

kinderkamer. Veel succes ermee!

101 woonideeën

FOTO

: OR

AC

FOTO: QUICK-STEP

WOONIDEEEN BOUWSPOTTER>06

Page 7: Bouwspotter | 101 woonideeën

21. Is je slaapkamer niet al te groot? Kies dan kasten

met schuifdeuren.

22. Lezen in bed gaat het best bij hoge bedlampen,

want die geven op je boek een zee van licht. Zorg bij

een tweepersoonsbed altijd voor twee lampen, zodat

je kan lezen zonder dat de ander er last van heeft.

23. De stijl van de gordijnen moet passen bij de rest

van de inrichting. Rolgordijnen en transparante voi-

les doen het uitstekend in een moderne slaapkamer.

Zwaardere, gekleurde gordijnen in de tint van je dek-

bedovertrek passen beter bij een klassiekere sfeer.

24. Bij renovatie is het de moeite waard om eens te

kijken wat onder de vloerbedekking zit. Vaak zijn de

vloerplanken nog goed, en kunnen ze met een par-

ketschuurmachine mooi glad en splintervrij worden

gemaakt.

25. Je ergert je aan die lelijke radiator en de verwar-

mingsbuizen? Verf ze in dezelfde kleur als de wan-

den. Dan vallen ze minder op.

26. Handig zijn verrijdbare laden voor onder het

bed. Zorg er wel voor dat deze laden goed afsluitbaar

zijn. Onder het bed verzamelt zich al vlug heel wat

stof.

27. Ook de muren direct rond het bed bieden een

zee aan opbergmogelijkheden. Boven het hoofdeinde

van het bed is plaats voor boekenplanken, en aan het

voeteneinde kan je een kist neerzetten waarin je kle-

ding of beddengoed kan opbergen. Zo’n dekenkist is

ook handig om er kleding op te leggen of om op te

zitten als je je schoenen aantrekt.

28. Wil je zowel vitrage als gordijnen voor je raam,

koop dan dubbele gordijnroedes of –rails. Daar kan

je twee lagen tegelijk aan ophangen.

29. Zet de ruimte op nachtkastjes of bedombouw

niet helemaal vol met snuisterijen. Ze maken het

schoonmaken van je slaapkamer er niet gemakke-

lijker op, en creëren allesbehalve een rustgevende,

ontspannen sfeer. Probeer ook het aantal meubels te

beperken.

30. Met een mooi dekbedovertrek en bijpassende

kussenslopen is je bed netjes opgemaakt. Maar voor

een weelderig effect geldt: hoe meer textiel op bed,

hoe beter. Je krijgt een

echt hotelgevoel als je on-

der elk hoofdkussen nog

een extra kussen legt, met

een hoes in een bijpassen-

de of juist contrasterende

kleur.

Kinderkamer31. Bijzonder handig zijn

eenvoudige, maar ruime

boekenkasten met verstel-

bare planken. Je kan ze in

de babykamer gebruiken

voor het opbergen van

luiers en kleertjes, in de

peuterkamer voor boe-

ken en speelgoed, en in

de tienerkamer voor een

geluidsinstallatie.

32. Miniatuurkleerkast-

jes zijn aantrekkelijk,

maar kinderen ontgroei-

en ze heel snel. Je past be-

ter het interieur van een

volwassen kleerkast aan

door er een groot aantal

planken in te bevestigen

en op lage hoogte een

klein hangdeel te voorzien. Naarmate de kleertjes

groter worden, kan je steeds verder de hoogte in

door planken weg te halen.

33. Richt een kinderkamer van meet af aan in met

zo weinig mogelijk, maar multifunctionele meubels.

Een verrijdbare luiertafel bijvoorbeeld heeft na en-

kele maanden geen nut meer. Je koopt beter een la-

dekast. Bovenop kan je een aankleedkussen leggen,

en in de laden kan je luiers en kleertjes kwijt. Als je

kind eenmaal uit de luiers is, kan je de bovenkant

gebruiken om bijzonder speelgoed een plekje te ge-

ven.

34. Stapelboxen zijn ide-

aal om orde in het speel-

goed te brengen. Ze zijn

verkrijgbaar in allerlei

kleuren, zodat je een

kleurensysteem kan ont-

wikkelen, bijvoorbeeld

een rode box voor blok-

ken, een groene voor pop-

pen enzovoort.

35. De ruimte onder een

schuin plafond, in een

nis of tussen een raam en

een muur kan je benut-

ten voor stevige planken

op steunen. Als je onder

een lage plank een stang

bevestigt, kan je daaraan

jasjes en kleertjes aan

hangertjes hangen.

36. Schoenen, knuffels en

sokken kan je opbergen

in een zak aan de bin-

nenkant van de kastdeur

of aan het voeteneind van

het bed.

37. Een leuk idee is een

grote spaanplaat aan een

katrol. Overdag laat je die

zakken, ‘s avonds hijs je

ze, desnoods met autootjes of treinen er nog op, weer

naar omhoog.

38. Geef het bed een origineel hoofdeinde. Snijd cir-

kels of hartjes in een rechthoekig houten schot, of

beschilder het schot met de naam van je kind in een

kleurig kadertje of in een wolkje.

39. Ook het maken van een wandschildering is niet

moeilijk. Daarvoor kan je millimeterpapier gebrui-

ken, hierop je ontwerp uittekenen en het vervolgens

via een gelijk aantal vierkanten op de muur over-

brengen. Of je kan plastic sjablonen tegen de muur

houden. Op die manier kan je een klein oerwoud re-

aliseren, of een hele rij autootjes of een boerenerf.

40. Eveneens erg leuk is een schilderij waaraan je

kind iets kan toevoegen. Je kan bijvoorbeeld een

blauwe hemel met een paar wolkjes schilderen, en

de vogels aan je kind overlaten.

41. Om kinderen extra te inspireren, reiken fabri-

kanten tegenwoordig heel wat decoratie-ideeën aan

die eindeloos gecombineerd kunnen worden: van

muurstickers over foamelementen tot leuke acces-

soires, bedlinnen en gordijnen.

42. Speelt je kind graag schooltje, beschilder dan een

wand met schoolbordenverf. Met één of twee latjes

maak je vervolgens onderaan de wand een gootje om

het krijtstof op te vangen en de wisser een plaatsje

te geven.

43. Ook heel praktisch is een grote rol tekenpapier

die aan de muur hangt en kan worden afgerold.

44. Om de ruimte optimaal te benutten, ontwerpen

fabrikanten steeds vaker stapelbedden die worden

verwerkt in constructies van planken, laden, tafel-

of tekentafels, en met speciale vakken voor een pc.

Naast stapelbedden boven elkaar bestaan er ook

stapelbedden in hoekvorm die later in twee eenper-

soonsbedden kunnen worden opgedeeld.

45. Een lichtblauwe vloer is erg schattig voor je

kleuter, maar zal niet meer in de smaak vallen bij je

puberende tiener. Kies beter een neutrale vloer die

FOTO: DECOFUN

FOTO: MISSONI HOME

Hoe meer textiel op het bed, hoe

weelderiger het effect.

Met muurstickers en accessoires

kan eindeloos worden

gecombineerd.

07<WOONIDEEENBOUWSPOTTER

vervolg lees pagina 10

Page 8: Bouwspotter | 101 woonideeën

Keukens Dovy: dit is Belgisch

Sterke visie Sinds de oprichting in 1980 kreeg het

familiebedrijf Dovy langzaam maar ze-

ker een status van absolute trendsetter.

Een mooi voorbeeld is de creatie van

de greeploze keuken, een principe dat

ondertussen wereldwijd wordt toege-

past. Dit concept was de verdienste van

stichter Donald Muylle. Hij ontwikkelde

ook de basisvisie van Dovy, die tot op

vandaag onveranderd is gebleven: stre-

ven naar keukens van een zeer hoge

kwaliteit tegen een betaalbare prijs, wat

mogelijk is dankzij de uitschakeling van

tussenpersonen en de rechtstreekse le-

vering van fabrikant aan klant.

Les Flandres Wat Dovy kenmerkt, is een sterk accent op design.

De onderneming werkt met een verzameling van

diverse basismodellen in uiteenlopende stijlen die

de klant vrij kan aanpassen aan zijn wensen. “De

modellen zijn strak, rechtlijnig maar ook tijdloos”,

zegt Mario Muylle, een van de huidige zaakvoerders.

“Ze bestaan steevast uit duurzame materialen zoals

hoogwaardig laminaat, natuursteen, inox en massief

hout. De mix van elegant design en hoge kwaliteit

typeert volgens ons de Belgische keuken.”

Bij de creatie van nieuwe modellen gaat Dovy uit

van de eigen markt. Zo kwam onlangs het model

‘Les Flandres’ tot stand. Dit is de Vlaamse variant

van de Engelse cottagestijl. “Belgen houden wel van

de sfeer rond het cottagegebeuren, maar dan liever

iets strakker, iets soberder. Deze gedachte lag aan de

basis van het nieuwe keukenmodel.”

In eigen handenAlle Dovy-keukens ontstaan in de fabriek in Roese-

lare. Met haar 23.000 m2 lijkt die op een klein dorp

vol van bedrijvigheid. Je vindt er een uitgestrekte

schrijnwerkerij, waar naast laminaat ook ruw hout

wordt verwerkt tot sierlijke keukenmeubelen. Onder

het dak van Dovy is er zelfs een volwaardige natuur-

steenafdeling, compleet met de modernste zaag- en

slijpmachines. Stenen platen die rechtstreeks uit

de groeve komen, vormt men hier om tot robuuste

werkbladen. “Als de klant dat wil, kan hij in de fa-

briek zelf zijn plaat komen uitkiezen. Zo is hij zeker

van de specifieke ‘tekening’ van de steen.”

Deze sterk uitgebouwde afdelingen laten Dovy toe

om letterlijk alles van a tot z in eigen handen te ne-

men. Dat biedt garanties op kwaliteitsvlak, maar

ook naar flexibiliteit en maatwerk toe. Verder in de

hallen is er zelfs een eigen lakkerij, waardoor zelfs

oppervlakteafwerkingen vlot aangepast kunnen

worden aan de wensen van de klant.

Geen toegeving op kwaliteit Werken op maat kan bij Dovy zeer ver gaan. De on-

derneming wil ervoor zorgen dat een keuken hele-

maal aansluit bij de behoeften van de klant. In over-

leg met hem of haar wordt gezocht naar een ideale

oplossing op het vlak van organisatie, functionali-

teit, bediening van toestellen,… en natuur-

lijk ook design.

Ondanks deze flexibele ingesteldheid wil

Dovy geen toegevingen doen op kwaliteit.

Enkel systemen of materialen die aan de

eigen kwaliteitsnorm voldoen, worden toe-

gepast. Daarin wil het bedrijf het verschil

maken op de keukenmarkt. Enkele kleine

voorbeelden: langs de binnenzijde van de

kasten werkt Dovy met hoogwaardig lami-

naat, terwijl doorgaans melamine gebruikt

wordt. Daarnaast steunen de keukens

nooit op pootjes, maar op een doorlopende

multiplexplint, wat meer stabiliteit biedt.

Persoonlijke aanpak Dovy staat niet enkel voor topkeukens,

maar ook voor service in de breedste zin van het

woord. Door de productie in eigen huis te houden,

is een correcte levertijd een absolute garantie. Het

contact met de klant verloopt ook op een profes-

sionele, maar tegelijk persoonlijke manier. “Aan een

keukenontwerp gaat een gesprek vooraf waarbij al-

les nauwgezet overlopen wordt. Daarna maken we

een hyperrealistische 3D-weergave op van de toe-

komstige keuken, zodat de klant zijn nieuwe keuken

bijna kan voelen. Nodige aanpassingen zijn dan nog

mogelijk. Daarna zorgen we voor een zeer gedetail-

leerde factuur. Doorgaans is die zelfs drie à vier pa-

gina’s lang. We willen zo transparant mogelijk zijn

naar onze klanten toe. Ook daarin willen we het ver-

schil maken!

De Belgische keuken bestaat echt. We hebben het even niet over typische smaken

of gerechten, maar letterlijk over die ene specifieke ruimte van uw woning. Dovy is

trendsetter in Belgisch keukenontwerp, wat volgens het bedrijf zelf staat voor een

combinatie van Italiaans design en Duitse degelijkheid. Bovendien gebeurt ook de

productie van de keukens van a tot z binnen de eigen landsgrenzen. Dat laat Dovy

toe om op maat te werken van elke klant. “Wij bouwen nooit twee dezelfde keukens.”

Dovy-vestigingen:Roeselare - Waregem - Zuienkerke

Oostakker - GrimbergenMechelen - Schoten

Sint-Genesius-Rode - Sint-NiklaasHerent - Aalst

Vind de volledige adresgegevens op www.dovy.be - [email protected]

051 26 04 10

raag w gratis inoratie aan op wwwspottere/ow

Niewe odel Siris

Zopas bracht Keukens Dovy een nieuw mo-

del op de markt dat binnenkort te zien is in

de Dovy-toonzalen. Het gaat om de keuken

‘Sirius’, een naamsverwijzing naar de ster

die bekend staat als de helderste aan de he-

mel. Ze bestaat uit frames van hoogwaar-

dig aluminium en fronten uit gekleurd glas.

Zo ontstaat letterlijk een schitterend effect

dat vergelijkbaar is met hoogglanslak. Qua

afwerking en onderhoud heeft glas zelfs

enkele voordelen tegenover hoogglans, dat

immers vaak vrij fragiel is.

DOVY>08

>>

Page 9: Bouwspotter | 101 woonideeën

Bergensesteenweg 14251070 Brussel

Tel: 02 555 13 [email protected]

/

Marktaandeel condensatie-gaswandketels blijft stijgen

Ed Condensatieketels halen de warmte uit de water-

damp van de verbrandingsgassen en gebruiken die

opnieuw in de ketel. Bij andere ketels verdwijnt deze

warmte door de schoorsteen. Zo halen condensatie-

ketels rendementen tot 109 %. Oudere verwarmings-

ketels die nu nog in gebruik zijn, halen een rende-

ment van slechts 88%.

De nieuwste condensatieketels verbruiken tot 35 %

minder gas dan een oude verwarmingsketel. Boven-

dien hebben ze een modulerende thermostaat en/of

een weersafhankelijke regeling. Een modulerende

thermostaat zorgt ervoor dat de ketel zijn vermogen

automatisch aanpast aan de warmtevraag. Als er

minder warmte wordt gevraagd, zal de brander min-

der hard branden, en zo enkel de energie verbruiken

die strikt noodzakelijk is.

Mlvdljk Door de veel lagere NOx-uitstoot dragen conden-

satiegaswandketels ook bij tot het behoud van ons

milieu. Bij condensatieketels ligt de uitstoot van CO

(koolstofmonoxide) en NOx (stikstofoxide) tot tien

keer lager dan bij een klassieke verwarmingsketel.

Een condensatieketel is bovendien makkelijk

combineerbaar met een milieuvriendelijk zonne-

energiesysteem. Op jaarbasis bespaart een zonne-

boilersysteem gemiddeld 50 tot 60% van de energie

die nodig is om het water voor je bad, douche of keu-

ken op de gewenste temperatuur te brengen.

Cc lDe bezwaren die vroeger konden bestaan omtrent

volume, geluid en vormgeving, zijn volledig wegge-

werkt.

De gaswandketels anno 2009 lijken in niets nog op

de logge toestellen van vijftien jaar geleden. De gas-

keteltechnologie is sterk geëvolueerd en de toestel-

len beantwoorden perfect aan de noden van de mo-

derne en veeleisende mens. De wandketels zijn veel

compacter en stijlvoller geworden, waardoor ze op

veel plaatsen op een elegante manier geïntegreerd

kunnen worden. Een gemiddelde gaswandketel is 90

cm hoog, 60 cm breed en 50 cm diep.

Niet alleen de afmetingen, ook de geluidsdruk werd

geminimaliseerd. Tegenwoordig zijn ze bijna geruis-

loos, waardoor je ze in een gewone berging, garage

of hal kan installeren zonder comfortverlies.

l Om het plaatsingsgemak nog te verhogen zijn er ook

modellen beschikbaar die niet hoeven aangesloten

te worden op een schouw. Zij werken op basis van

een gesloten buizensysteem met luchttoevoer en

afvoer van de verbrande gassen. Dergelijke model-

len hebben twee voordelen. Doordat de aansluiting

rechtstreeks gebeurt, door de buitenmuur of door

het dak, wordt een dure schoorsteen overbodig. En

doordat de ketel niet in contact staat met de lucht in

de kamer, is hij superveilig. Een ingebouwde venti-

lator maakt het mogelijk om de verse (buiten)lucht

aan te zuigen en de verbrande gassen weer naar bui-

ten te blazen.

Mj l vdd In aankoop is een condensatieketel duurder omwille

van de hoogkwalitatieve materialen. Maar de meer-

prijs verdien je door het lagere verbruik snel terug.

Wie een oude stookketel vervangt door een con-

densatieketel, kan bovendien rekenen op een fis-

caal voordeel. Gemeente- en stadsbesturen, even-

als sommige provinciebesturen en netbeheerders

geven een premie. Zo is je investering nog snel-

ler terugverdiend. Meer info hierover vind je op

www.energiesparen.be en op www.curbain.be.

In 2002 werden er 106.000 nieuwe aardgas-

ketels verkocht, waarvan 13% gaswandcon-

densatieketels. In 2006 steeg dat aandeel

naar bijna 39%. In de eerste helft van 2009

waren al 68,2% van alle in België verkochte

wandketels condensatiegaswandketels. In juni

2009 – de laatste maand waarvan op dit mo-

ment cijfers beschikbaar zijn – bedraagt het

marktaandeel reeds 71,7%. Het aandeel blijft

dus stijgen. Verwonderlijk is dat niet. Conden-

satiegaswandketels hebben tal van troeven.

09<BULEX

LENTEKRIEBELS BULEX>06

>>

Page 10: Bouwspotter | 101 woonideeën

mee-evolueert met de leeftijd en smaak van je op-

groeiende spruit, en bovendien kan worden gecom-

bineerd met verschillende interieurstijlen.

Keuken46. Potjes met kruidenplantjes op de vensterbank

staan decoratief en zijn handig bij het koken.

47. Een betegelde wand krijgt een heel ander gezicht

met gekleurde voegen. Gekleurde specie is kant-en-

klaar te koop, maar je kan ze ook zelf maken door

witte specie te vermengen met acrylverf.

48. Een spoelbak hoeft niet altijd onder het raam te

staan. Als je een vaatwasser hebt en dus minder tijd

aan de spoelbak doorbrengt, voorzie je misschien be-

ter een werkblad onder het raam.

49. Een prikbord kan goede diensten bewijzen voor

een lijstje met afspraken of boodschappen.

50. Geborsteld staal is voor werkbladen en spat-

wanden een veel praktischer keuze dan de gladde

variant. Dankzij de textuur zijn krasjes veel minder

zichtbaar.

51. Laat altijd twee keer zoveel stopcontacten instal-

leren als je denkt nodig te hebben.

52. Verf voor de keukenwand kan mat of glanzend

zijn. Hoe glanzender, hoe minder vuil erop blijft zit-

ten en hoe beter het oppervlak schoon te maken is.

53. Het geheim van een opgeruimde keuken is ge-

noeg bergruimte.

54. Een kleine keuken met bovenkastjes die niet

doorlopen tot het plafond kan je iets extra geven

door de ruimte tussen de bovenkasten en het pla-

fond op te vullen met spiegelpanelen.

Plaats de panelen iets vooruit, zodat eventuele lei-

dingen onzichtbaar kunnen worden weggewerkt.

55. Vaak wordt gedacht: hoe meer onderkastjes, hoe

meer opbergruimte. Niets is minder waar. Een lade

van 90 cm die je volledig kan uittrekken biedt tot

20% meer opbergruimte dan 2 onderkastjes van elk

45 cm breed.

56. Om te voorkomen dat bij het opentrekken van

een lade alles omvalt, of dat de inhoud een onover-

zichtelijke chaos wordt, bestaan er tal van slimme

oplossingen. Antislipmatten op de bodem en ver-

hoogde zijwanden zorgen ervoor dat alles netjes op

zijn plaats blijft staan. Om meer overzicht te hebben

op de inhoud bestaan er onder meer bestekbakken

met flexibele dwarsstukjes, een interieursysteem

voor het opbergen van borden, en verstelbare verde-

lers waartussen je meel, conservenblikken en fles-

sen overzichtelijk kan opbergen. Nog een handige

optie is een dwarsreling waarachter je deksels van

potten en pannen ordelijk op hun plaats houdt.

57. Om wandkasten optisch minder volumineus te

doen lijken, kan je ze voorzien van vensterdeuren in

helder of bewerkt glas. Een nog opener effect geven

losse legplanken aan de wand, voor bijvoorbeeld pot-

ten, schalen en schotels.

58. Wie weinig vloeroppervlak heeft, kan gebruik

maken van alle oppervlakte in de hoogte. Een kast

tot aan het plafond schept een zee van bergruimte.

Denk dan wel aan een trapje. Ideaal hiervoor zijn

onderkasten waarbij de trap in de plint zit geïn-

tegreerd.

59. Voor wat je vaak en snel nodig hebt, kan de

wandruimte boven het werkgedeelte worden ge-

bruikt. Een elegante oplossing is een railsysteem dat

met afstandhouders aan de wand wordt bevestigd en

waaraan je verschuifbare elementen kan ophangen.

Dat kan een houder voor bestek of filterzakjes zijn,

maar ook een element voor een folie- en keukenrol,

een notitieblok en schrijfgerei of een kookboekstan-

daard.

60. Voor een goede verluchting moeten keukenkas-

ten onderaan een gleufje hebben, en mag de rug van

een kast nooit volledig aansluiten met de muur.

61. Tegenwoordig erg in trek is een kookeiland. Wil

je daarin een kookplaat, een oven en een spoelbak,

hou er dan rekening mee dat bij een verbouwing de

bouwkundige kosten voor de toevoer van elektrici-

teit en water hoog kunnen zijn.

62. Bij een open keuken is het de kunst om de woon-

kamer en de keuken visueel in elkaar te laten over-

vloeien. Dat realiseer je door de vloerbekleding vol-

ledig of gedeeltelijk door te laten lopen.

63. Ideaal voor boven de eettafel is een pendellamp.

Daarmee kan je, afhankelijk van de hoogte, zelf de

lichtsterkte bepalen. Haal de lamp naar boven, en ze

verspreidt algemeen licht. Trek ze naar omlaag, en je

hebt prima gericht licht om te lezen.

64.Wees voorzichtig met modekleuren. Over een

tijdje heb je er misschien spijt van. Denk ook aan

de vuistregel: hoe lichter, hoe ruimer de keuken zal

lijken. En hoe donkerder, hoe kleiner.

65. Kunststof fronten kan je een ander kleurtje ge-

ven door ze op te ruwen en vervolgens te behandelen

met een primer. Deze primer zorgt voor een goede

hechting van de afwerklaag op het oppervlak. De lak

voor keukenkastjes is gebaseerd op het tweecompo-

nentensysteem. Kijk uit met hoogglans, want vette

vingers komen daar extra op uit.

Badkamer66. Geen plaats voor een aparte doucheruimte?

Monteer de douche boven het bad. Er bestaan ook

speciale baden met een vlakke, antislip-douchebak

aan één kant.

67. Led-verlichting in en rond de douche of het bad,

of als indirecte lichtlijn is prima geschikt voor sub-

tiele accenten.

68. Tegenwoordig bestaan er prachtige sierradiato-

ren waarop je badjassen en -handdoeken kan drogen

en warmen. Ze zijn verkrijgbaar met aansluiting op

de centrale verwarming, elektrisch of in een gemeng-

de uitvoering. De gemengde uitvoering is ideaal voor

het tussenseizoen, als de cv-ketel niet werkt. Je kan

FOTO: DOVY

FOTO: DOVY

FOTO: DELTA LIGHT

WOONIDEEEN BOUWSPOTTER>10

Page 11: Bouwspotter | 101 woonideeën

de badkamer dan verwarmen door middel van de

elektrische weerstand van de radiator. Gemengde

en elektrische uitvoeringen zijn bovendien program-

meerbaar. Zo kan je vooraf bepalen wanneer de bad-

kamer op temperatuur moet zijn.

69. Het vloeroppervlak van je badkamer lijkt groter

als de zijden van het bad dezelfde kleur hebben als

de vloer.

70. Ook een spiegel en spiegeltegels doen je badka-

mer groter lijken. Zeker een volledige spiegelwand,

vanaf de vloer tot aan het plafond, geeft bijzonder

veel diepte.

71. De beste plaats voor spiegelverlichting is boven

of aan weerszijden van de spiegel.

72. Lijden je ogen ‘s morgens onder de overgang van

donker naar licht, plaats dan een dimmer op de ar-

maturen.

73. Wat ruimtelijk geweldig werkt, is een halve of

driekwart tussenwand middenin de badkamer. Aan

de ene kant van de wand kan bijvoorbeeld de douche

of het bad worden geïnstalleerd, aan de andere kant

de wastafel(s).

74. Waarom geen opval-

lend plafond? Zo is er

wat te zien als je in het

bad ligt.

75. Gematteerd of ge-

structureerd glas be-

schermt tegen overdag

inkijk, maar ‘s avonds,

als het licht aan is, kun-

nen de buren naar bin-

nen kijken. Vergeet dus

geen (rol)gordijnen te

hangen.

76. Een badkamer

lijkt ook groter als je

voorzieningen met el-

kaar combineert. Kies

bijvoorbeeld voor een

spiegel die verwarmt,

of een radiator met een

geïntegreerde spiegel.

Of laat de radiator op de

badombouw monteren.

Het badwater zal langer

warm blijven.

77. Vraag je af of een toi-

let in de badkamer wel

echt nodig is. Soms kan bijvoorbeeld een gangkast

tot toilet worden omgebouwd. Het toilet ergens el-

ders kan het gebruik van je badkamer een stuk pret-

tiger maken.

78. Voor een badkamer gebruik je beter geen groen.

Groen doet je bleker lijken, waardoor je te veel fond-

de-teint, wangenrood en oogschaduw gaat gebrui-

ken.

79. Saaie tegels kan je verlevendigen met een ge-

kleurde voeg. Of schilder de tegels in een andere

kleur.

80. Een oude gietijzeren badkuip kan je opnieuw la-

ten emailleren.

81. Heel speciaal: leg een matte, dubbel gelaagde

glazen vloer en installeer daaronder licht, zodat je

badkamerverlichting uit de grond komt.

82. Hou handdoeken, washandjes, badjassen en bad-

mat in één kleur.

83. Ideaal voor kleine badkamers is een badkamer-

meubel met ingebouwde wastafel. Laat het zwevend

plaatsen. Door meer vloeroppervlak vrij te houden

11<WOONIDEEENBOUWSPOTTER

lijkt de badkamer groter.

84. Ook grote tegels (met zo weinig mogelijk

voegwerk) of diagonaal gelegde vloertegels

werken optisch verruimend.

85. In vergelijking met een dunne, schuin af-

lopende badrand heeft een bad met een brede,

rechte rand het voordeel dat je er bijvoorbeeld

een mand met badspulletjes op kan zetten.

Dat scheelt ruimte in een kast.

86. Kies voor een volledig doorzichtige dou-

chewand in plaats van een douchewand met

structuur. Zo laat de douchedeur meer licht

door. Voor hoekdouches bestaan er transpa-

rante schermen die je kan wegvouwen tegen

de muur.

87. Een toilet laat je zwevend plaatsen. Dat

vergemakkelijkt niet alleen het schoonmaken

eronder, je houdt ook meer vloeroppervlak

vrij, en je badkamer ziet er groter uit.

88. Laat de voorkant van het bad niet doorlo-

pen tot de vloer, maar maak een soort terug-

vallend plintje. Als je de badkamer binnen-

komt, lijkt het of je onder het bad door kan

kijken. Hierdoor ontstaat een ruimtelijk effect

en het is ook handig bij het schoonmaken.

89. Een groene of bruine badkuip, en je wil

liever iets neutralers? Er bestaan bedrijven

die op je wastafel, douchebak of badkuip

een nieuwe deklaag kunnen aanbrengen. De

kosten liggen een stuk lager dan wanneer je

nieuw sanitair aanschaft.

90. De eenvoudigste manier om je badkamer

er anders uit te laten zien, is door nieuwe ac-

cessoires aan te schaffen: zachte handdoeken

in een totaal andere kleur, een nieuw kastje

aan de muur voor alle toiletspullen, een leuke

wc-bril, of antislipbadmatten met prints zo-

als stenen, gras of badeendjes. Ook een nieuw

douchegordijn kan wonderen doen. Vervang

de witte plastic wasmand door een fraaier

exemplaar, en zet tandenborstels in een beker

van fijn porselein of gekleurd glas.

Hal en gang91. Soms kan het nodig zijn iets aan de afmetingen

te doen, vooral als je hal veel weg heeft van een smal-

le pijpenla. Met een spiegel van vloer tot plafond,

loodrecht op de achterwand, bereik je een breedte-

effect. Een spiegelradiator of een garderobekast met

spiegeldeuren doet je hal lichter en groter lijken. Een

spiegelpaneel over de hele breedte van het plafond

suggereert zowel hoogte als breedte.

92. Een hoge hal lijkt lager en gezelliger met een

plafond in een warme kleur en dezelfde kleur op de

vloer.

93. Een smalle gang lijkt breder wanneer de muur

of de deur tegenover de voordeur donkerder wordt

geschilderd.

94. Wanneer zowel het plafond als de muur tegen-

over de voordeur een donkere kleur hebben, lijkt een

hal minder diep en het plafond lager en daardoor

breder.

95. Als het enigszins kan, probeer ruimte te vinden

voor een stoel, een tafeltje of een kastje voor sleutels,

brieven, pakjes, bood-

schappen of een honden-

riem. Een stoel is altijd

praktisch om een bood-

schappentas op neer te

zetten.

96. Is de hal te donker?

Vervang de houten bin-

nendeur door een glazen

deur.

97. Leg een degelijke mat

vlak achter de voordeur.

Het mooiste is als de mat

verzonken wordt gelegd,

zodat hij net zo hoog is

als de rest van de vloer.

98. Moet alles door de

voordeur, van een buggy

tot de vuilnisbak, zorg

dan voor stevige wanden.

Praktische oplossingen

zijn bijvoorbeeld struc-

tuurverf, afwasbaar vi-

nylbehang of een lambri-

sering van een materiaal

dat tegen een stootje kan.

Lambriseringen, aange-

bracht tot 90 à 110 cm boven de vloer, hebben nog

een bijkomend pluspunt: ze creëren een kunstmatige

horizon en hebben zo een verruimend effect.

99. Maak de gang minstens zo uitnodigend als de

woonkamer. Druk behangpapier en donker schilder-

werk geven een sombere indruk.

100. Vaak zijn de muren van een hal ideale plekken

voor een verzameling prenten, schilderijen en foto’s.

Zorg ervoor dat de bovenzijde van de lijnen één lijn

vormt. Zo ontstaat een rustig grafisch lijnenspel.

101. Plafondverlichting maakt een ruimte optisch

kleiner. Je brengt beter één of meer lichtpunten aan

op één of op twee wanden.

FOTO: LEVIS

Page 12: Bouwspotter | 101 woonideeën

Muren Niet alleen je leefruimten moeten regelmatig eens

worden opgefrist. Ook het washok, de berging, de

garage en de kelder vormen een onderdeel van de

identiteit die je aan je huis geeft. Bovendien hebben

deze ruimtes het in de winter hard te verduren: ze

zijn koud, vaak vochtig en niet altijd vorstvrij.

Als de muren nog nooit geschilderd geweest zijn, ga

dan eerst na uit welk materiaal ze zijn opgetrokken.

- Pleisterlagen en gipskartonplaten moeten eerst

grondig ontstoft worden. Vervolgens breng je een

grondlaag aan (bijv. Levis Primer Mur & Plafond).

Zo vermindert het opzuigend vermogen van de on-

dergrond, en zal de volgende verflaag beter hechten.

- Ook baksteen, beton en cementbezetting moeten

eerst goed worden ontstoft. Als deze ondergrond

verpoedert is er een fixeermiddel (bijv. Levis Absor-

prim) nodig. Anders zijn twee lagen latexverf (bijv.

Levis Muur Latex) voldoende. De eerste latexlaag

mag in dit geval 5% met water worden verdund. De

tweede laag laat je onverdund.

Als je muren wel al geschilderd geweest zijn, dan

moeten ze gereinigd en ontvet worden met ammo-

niakwater (9 delen water + 1 deel ammoniak). Laat

drogen en breng 2 lagen latexverf aan.

Beton- en cementvloeren Is de vloer van je garage in belabberde toestand,

of wil je gewoon de kleur veranderen? Het aanbod

vloerverven is daar perfect op afgestemd. Je kan

kiezen voor het klassieke grijs, groen of roodbruin,

maar je kan ook origineel uit de hoek komen en op

de Levis mengmachine de vloerverf laten maken in

een kleur naar keuze.

- Een beton- of cementvloer

die nog nooit geschilderd

werd, moet je eerst goed

reinigen met een speci-

ale vloerreiniger (bijv. Levis

Floor Cleaner). Dit product

verwijdert de poederige

cementlaag, maakt glad

beton ruwer en lost vetten

en oliën op. Spoel goed na

met water en laat minstens

een dag drogen.

- Bij een beton- of ce-

mentvloer die al werd

geschilderd, begin je met de

loszittende delen te verwijderen. Gebruik daarvoor

een harde stalen borstel. Vervolgens voer je een

hechtingstest uit op de nog overblijvende verflaag:

snijd met een mes een kruis door de verflaag, plak

een stevige tape op dit kruis en trek de tape weer los.

Blijft de verf goed zitten, reinig en ontvet dan met

een vloerreiniger (bijv. Levis Floor Cleaner). Blijft de

verf niet zitten, dan moet de verf eerst verwijderd

worden met een afbijtmiddel (bijv. Levis Vitaf).

Spoel na met lauw water. Gladde oppervlakken ruw

je op door te schuren. Verwijder zorgvuldig al het

stof. Herstel eventuele barsten en gaten, en reinig de

vloer net zoals een niet-geverfde vloer.

Voor zowel een geschilderde als een niet-geschilderde

cementvloer is de werkwijze vanaf nu dezelfde. Breng

als grondlaag een tweecomponenten epoxyprimer

aan (bijv. Levis Floor Primer). Deze zorgt ervoor

dat de afwerkingslagen goed hechten. Werk snel

want deze grondlaag moet binnen het uur worden

verwerkt.

De eindlagen breng je aan binnen de drie dagen

na de grondlaag.Voor vloeren met normaal huis-

houdelijk gebruik, zoals een kelder of een berging,

strijk je twee eindlagen watergedragen vloerverf

uit (bijv. Levis Floor Regular kant-en-klaar of Levis

Floor Regular Mix die je kan laten aankleuren op de

Levis mengmachine). Deze verf vergemakkelijkt het

onderhoud en vermijdt stofvorming. Een vloer die

intensiever wordt gebruikt,

zoals een garagevloer,

werk je binnen de drie

dagen af met 2 lagen Levis

Floor Extra Resist. Deze

watergedragen tweecom-

ponenten expoxyvloerverf

is uitzonderlijk slijtvast en

buitengewoon goed bestand

tegen chemicaliën, olie en

benzine.

TuinhoutHout is een waardevol en

sterk materiaal dat leeft,

beweegt en reageert op zijn omgeving. Het is gevoe-

lig aan weer en wind, vocht, schimmels, zonlicht,

houtrot, slijtage, … Het moet dan ook met de nodige

zorg én op de juiste manier worden behandeld om

het te beschermen tegen de winter.

Probeer voor de bescherming en decoratie van

tuinschermen, terrassen, tuinhuisjes en houten

afsluitingen eens het innovatieve verfspuitconcept.

Daarmee gaat het karwei tot vier keer zo snel dan

wanneer je het met een borstel zou uitvoeren: 1 m2

in minder dan 1 minuut!

Het concept omvat een drukspuit met herlaadbare

batterij of een manuele drukspuit. De speciale spuit-

kop verdeelt de producten in een waaier en niet in

een straal. Zo wordt het oppervlak heel gelijkmatig

behandeld en wordt ook op moeilijk bereikbare

plaatsen het gebruik van een borstel overbodig.

Deze spuittoestellen werden speciaal ontwikkeld

voor het aanbrengen van tuinbeits (bijv. Cuprinol

Spray Tuinbeits) en terrasolie (bijv. Cuprinol Spray

Bangkirai Terrasolie). Beide producten drogen snel,

zijn onschadelijk voor de gezondheid of voor planten

en dieren én bevatten natuurlijke oliën die diep in

het hout dringen. De terrasolie is licht getint, de

tuinbeits is verkrijgbaar in lichtbruin en donker-

bruin.

Met medewerking van Levis en Cuprinol

Gratis nummer 0800 24 111www.levis.info

Gratis nummer 0800 32 000www.cuprinol.be

r u rti inormtie n o ottere/ou

LEVIS>12

Maak je huis en tuin winterklaarWekenlang hebben we genoten van het

barbecueën, het tuinieren en de zon.

Nu nadert het moment om de ruimtes

onder handen te nemen die wel eens vergeten

worden: het washok, de berging, de garage

of de kelder. En om het terras en het tuinhuis

winterklaar te maken.

>>Copyright@Cuprinol

Copyright@lEViS

Page 13: Bouwspotter | 101 woonideeën

Durf met kleur Tips van een prof

Kleuren en verf zijn dé mid-

delen bij uitstek om een

kamer in een mum tijd een

totaal nieuwe look te geven. Een

nieuw laagje verf is ook met verve

hét middel om je persoonlijkheid

te weerspiegelen. Maar hoe kies je

kleuren? En hoe pas je ze toe? Hoe

kies je verf? En hoe ga je ermee aan

de slag? We vroegen het aan Carlos

Onderbeke, zaakvoerder van de

verfspeciaalzaken Vanac Color.

Zijn tips:

Welke kleur? Neem voldoende tijd om kleuren te kiezen. Je

moet er immers jarenlang naar kijken, dag in dag

uit. Om een goed beeld te krijgen van de verschil-

lende kleuren die te koop zijn, kan je kleurstalen

verzamelen. Doorblader daarvoor tijdschriften,

knip kleurstrookjes uit, en maak daarmee een

plakboekje. Vervolgens bekijk je hoe de kleuren

die je graag ziet passen bij je meubels en stoffe-

ring. Je zal merken dat bijvoorbeeld het ene groen

het veel beter doet dan een ander groen.

Kopieer nooit klakkeloos een kleur uit een

tijdschrift, van een vriendin, of van een vakantie-

huisje. Bij jou thuis ziet het effect er totaal anders

uit: de sfeer is anders, de lichtinval verschilt, en

je meubels en accessoires hebben andere kleuren

en afmetingen.

Heb geen schrik voor donkere of felle kleuren.

Op plaatsen waar licht en lichtinval een mindere

rol spelen - zoals in slaapkamers, op overlopen

en in trapzalen - kunnen die heel mooi zijn. Een

slaapkamer volledig in donkerblauw, met alleen

gouden deurknopjes en twee witte hoofdkussen-

tjes kan prachtig zijn. Donkere kleuren doen het

vaak ook prima in studentenkamers. In een don-

ker geschilderde kamer word je als het ware ver-

plicht om geconcentreerd naar de boeken onder

je bureellamp te kijken. Kies liever geen felrode

kleur. Rood is een agressieve kleur die negatief

op je gemoed kan werken. Wil je in je slaapka-

mer toch rood of een andere hevige kleur, beperk

die dan tot de wand achter je bed. Rood is vooral

mooi als er licht op valt: gebruik dus liever geen

rood op de muur van het raam, maar wel op de

muur tegenover het raam, of op een muur met

veel binnenvallend licht.

Opgelet met donkere kleuren rond ramen.

Donkere kleuren absorberen het licht, waardoor

ramen minder licht lijken binnen te laten. Lichte

kleuren daarentegen weerkaatsen het licht.

Om kleuren ‘in het echt’ uit te proberen koop

je een klein testpotje. Schilder deze testverf op

een stuk papier of karton dat je vervolgens met

tape op de muur bevestigt. Hang je testkleur(en)

op diverse plaatsen van de kamer, en laat ze zo

enkele dagen hangen. Zo verklein je het risico op

een foute kleurkeuze. Je zal merken dat een kleur

er helemaal anders kan uitzien op de ene dan op

de andere muur, bij ochtendlicht of bij avond-

licht, bij veel of weinig licht, bij helder of duister

weer, met natuurlijk of kunstlicht. Test je kleur

bij voorkeur nooit rechtstreeks op de muur. Dat

kost je vaak een extra laagje verf.

Zuidelijk licht is warm licht, terwijl noordelijk

licht altijd koud is. Gebruik daarom voor ruimten

- zeker voor slaapkamers - die op het noorden of

westen zijn gericht, liefst geen koude kleuren zo-

als wit, zwart of blauw.

Vermijd te donkere kleuren op het plafond. Dit

geeft een ruimteverlagend gevoel.

Met donkere kleuren lijkt een ruimte kleiner,

met lichtere kleuren eerder groter. Donkere kleu-

ren scheppen een gezellig cocoongevoel, wit of

een afgeleide daarvan komt vaak klinisch koel

over.

Carlos Onderbeke

FOTO: LEVIS

13<WOONIDEEENBOUWSPOTTER

Page 14: Bouwspotter | 101 woonideeën

Hoe de ondergrond voorbereiden? Als je eenmaal de kleuren hebt gekozen, is de vol-

gende belangrijke stap het goed voorbereiden van de

ondergrond.

Ongeschilderde muren en plafonds in pleisterwerkOntkorrel met een houten blokje met afgeronde hoe-

ken of met een breed plamuurmes en stof grondig

af.

Bij oude muren wrijf je eens met je handpalm over

de muren. Hangt er poeder aan je hand, dan moet

de ondergrond worden gefixeerd met een isolerende

primer.

Oude verpoederde kalklagen, loszittend pleisterwerk

en alle andere loszittende delen verwijder je met een

steekmes.

Eventuele oneffenheden in het pleisterwerk steek je

af met een steekmes of werk je weg met schuurpa-

pier (180-240) op een houten blokje.

Putten, barsten en spleten moeten worden gevuld

met plamuur. Laat uitharden en schuur glad met

fijnkorrelig schuurpapier. Stof goed af.

Vette ondergronden, bijvoorbeeld in de keuken, even-

als muren met roet- of nicotinevlekken moet je eerst

grondig afwassen met water en 10% ammoniak. Laat

drogen en breng een isolerende primer aan.

Nieuwe muren en plafonds strijk je in met 1 laag

muurprimer.

Nieuw pleisterwerk moet, afhankelijk van de periode

wanneer er gepleisterd werd, en van de verluchting

en de verwarming van de kamer, 4 à 6 maanden dro-

gen. Om te controleren of de pleisterwerk voldoende

droog is, bestaan er twee trucjes. Het eerste: zolang

de bepleistering droogt, vind je elke dag stof op de

vloer. Tweede trucje: plak op de bepleistering met

behulp van tape een stuk plastiek of zilverpapier van

20x20 cm. Zorg ervoor dat dit perfect luchtdicht is.

Laat het plastiek of zilverpapier 24 à 36 uren zitten.

Als na het verwijderen de binnenkant vochtig aan-

voelt, is het te vroeg om te schilderen.

Reeds geschilderde muren en plafondsReeds geschilderde muren en plafonds was je af met

water en 10% ammoniak. Laat drogen. Muren die

glanzend of zijdeglanzend geschilderd zijn, schuur je

mat, waarna je ze ontstoft.

Gaten en barsten vul je op met een geschikt vulmid-

del. Laat drogen, schuur op, ontstof en strijk in met

een isolerende primer grondlaag. Daarna afwerken

met 2 lagen plafond- of muurverf.

Gipskartonplaten Vul indien nodig de voegen met vulmiddel. Laat 4 à 5

dagen drogen en schuur plaatselijk bij. Breng daarna

een passende primer aan.

Hoeveel lagen? Wat de ondergrond ook moge zijn: baksteen, gips-

kartonplaat, pleister, hout, metaal of kunststof, alle

goede schilderwerken bestaan uit één grondlaag

(de geschikte primer) plus twee afwerkingslagen.

De grondlaag bepaalt de kwaliteit van de volgende

lagen, zelfs na diverse schilderbeurten. Ze is nodig

voor de goede hechting en om de zuigkracht van de

ondergrond te verminderen, zodat ook het verfver-

bruik voor de eindlagen vermindert. De grondlaag

zorgt eveneens voor een egaal zuigend oppervlak,

waardoor het verfresultaat er gelijkmatiger uitziet,

en geen matte of blinkende vlekken vertoont.

De twee afwerkingslagen zijn nodig om de ken-

merken van de verf optimaal tot hun recht te laten

komen: zij verhogen de afwasbaarheid, verbeteren

de volheid van de kleur, en optimaliseren de dek-

kracht. Zeker bij kleuren die veel geel en rood bevat-

ten - zoals oranje, appelgroen en paars - zijn twee

afwerkingslagen een absolute noodzaak. De veelal

synthetische pigmenten van deze kleuren dekken

namelijk slecht. Bij deze kleuren gebruik je het best

geen witte primer, want dan wordt het probleem nog

WOONIDEEEN BOUWSPOTTER>14

FOTO: LEVIS

Hoe kleuren toepassen? De nieuwste trend is het gebruik van twee of meer kleuren binnen éénzelfde kamer. Deur en deuromlijstingen krijgen dezelfde kleur als de muur - zo komen kasten, meubels en schilderijen optimaal tot hun recht - maar bepaalde muren of muurvlakken worden geaccentueerd met een contrastkleur.

Er bestaan primaire kleuren: rood, geel en blauw. Dat zijn kleuren die niet worden verkregen door andere kleuren te mengen. Oranje, groen en paars zijn secundaire kleuren. Dat zijn kleuren die ontstaan door twee primaire kleuren te mengen. Het subtiel combineren van kleuren die op de kleurencirkel tegenover elkaar liggen op de kleurencirkel, zoals rood en groen, oranje en blauw, geel en paars, geeft veelal een mooi contrast, zeker als deze kleuren worden afgewisseld met neutralere kleuren zoals grijs of beige. Een tweede manier om kleuren te combineren is ton-sur-ton. In dit geval breng je op verschillende vlakken dezelfde kleur in drie of vier tinten op. Ook harmoniërende kleuren passen prima bij elkaar. Dat zijn kleuren die dezelfde grijswaarden hebben. Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde landelijke kleuren.

Als je in een ruimte twee kleuren gebruikt, breng die dan liefst niet aan op tegenoverstaan-de muren (links-rechts, voor-achter), want zo ontstaat een sandwich- of tunneleffect en wordt de kamer als het ware samengeperst. Je verdeelt de kleuren beter in een L-vorm, dus op twee aansluitende muren.

Hou ook rekening met de functie binnen een kamer. Zo gebruik je best lichte en heldere kleuren in bijvoorbeeld het eetgedeelte van de woonkamer en iets donkerder kleuren in het zit- of leefgedeelte. Aan tafel zie je immers graag wat er op je bord ligt, en doe je vaak zaken waarvoor je licht nodig hebt, zoals lezen en schrijven. In de tv-hoek daarentegen mag de sfeer iets gedempter zijn. Om televisie te kijken, een borrel te drinken of je vrienden te ontvangen heb je niet zoveel licht nodig.

Page 15: Bouwspotter | 101 woonideeën

groter. Ideaal voor gele en oranje kleuren is een oker-

kleurige primer. Bij paars, rood en bordeaux, maar

ook bij heel donkere kleuren zoals zwart en donker-

grijs ben je beter af met een middengrijze primer.

Met de mengmachine kan je de primer tegenwoor-

dig ook in precies dezelfde kleur laten aanmaken als

de eindlaag. Maak dan wel niet de fout om slechts

één eindlaag aan te brengen, want dan mist de kleur

zijn volheid.

Welke verf? Gebruik altijd verf van een goede kwaliteit. Door-

gaans kan je de kwaliteit afleiden uit het rendement

dat op de verfblikken te lezen staat. Technisch gezien

kan je verf opdelen in twee groepen bestanddelen:

vloeibare bestanddelen zoals onder andere het bind-

middel en het oplosmiddel, en vaste bestanddelen

zoals de vulstoffen en de pigmenten. Het bindmiddel

is de belangrijkste, en ook duurste component. In

goedkope verven is een deel van het bindmiddel ver-

vangen door goedkope vulstoffen. Daardoor bindt

de verf minder goed, wat leidt tot een hoog verfver-

bruik. Met 10 liter goedkope verf uit een supermarkt

kan je vaak maar 50 à 60 vierkante meter schilde-

ren. Met verf van gerenommeerde fabrikanten uit de

betere speciaalzaak haal je vaak dubbel zoveel: 100

à 130 m2. Voor eenzelfde rendement zou goedkope

verf dus dubbel zo goedkoop moeten zijn.

Gebruik bij voorkeur grondlaag en eindlagen van

eenzelfde kwaliteitsniveau. Een keten is slechts zo

sterk als zijn zwakste schakel, waardoor je schilder-

werk slechts het niveau zal halen van het goedko-

pere product, ook al nam je voor de andere lagen een

kwaliteitsproduct.

Hoe matter een verf is, hoe meer fouten ze optisch

zal verbergen, niet alleen fouten in het aanbren-

gen, maar ook fouten van de ondergrond: minder

fraai pleisterwerk, gaatjes die niet mooi zijn dicht-

gestopt… Hoe meer een verf glanst, des te beter af-

wasbaar ze zal zijn, maar hoe beter mogelijke foutjes

zichtbaar worden.

Tot voor een paar jaar was mat de standaard. Te-

genwoordig zijn er twee tendensen: ofwel nog mat-

ter, zeker in de landelijke stijl, ofwel iets meer glans.

Wees wel voorzichtig met extra matte verf in donkere

kleuren. Niet zelden is bij de minste aanraking een

aftekening te zien. Vlekken moet je plaatselijk heel

voorzichtig reinigen, bijvoorbeeld met een licht sopje

van detergent. Wrijf niet: overvloedig schrobben kan

extra matte muurverf glanzend maken. Voor hard-

nekkige vlekken kunnen reinigingsproducten met

schuurpoeder (zoals Cif) een hulp zijn.

Heel mooi is een combinatie van beide glansgra-

den: mat als de standaard, en glanzend voor een

toets, bijvoorbeeld voor een sjabloon in dezelfde

kleur als de ondergrond.

Voor plafonds gebruik je extra matte verf. Dan

krijg je bij scheerlicht, als de zon laag staat, het

minst reflectie en worden eventuele foutjes geca-

moufleerd.

Hoe verven? Veel mensen hebben de neiging om te grote

vlakken ineens te schilderen. Het is beter kleinere

vlakken te schilderen ter grootte van drie keer de

rolbreedte, dus ongeveer 60 bij 60 cm. Dit is net vol-

doende voor de verf die je rol kan opnemen, waar-

door de verf gelijkmatiger wordt verdeeld.

Werk altijd in 3 stappen: neem de verf uit je verfemmer op en strijk de

rol af op het verfrooster. Breng één verticale

streep aan in het midden van een denkbeeldig

vierkant

verdeel nu in horizontale richting de verf van

links naar rechts en omgekeerd, tot je een egaal

resultaat krijgt

werk af door de verfrol opnieuw in verticale

richting te rollen, altijd van boven naar onder

Herhaal die vierkante vlakken tot op het einde

van de muur of het plafond. Ga vervolgens niet in

slangvorm naar beneden, maar herbegin onder het

eerste vierkant. Zoniet is de verf van het eerste vier-

kant te droog geworden om mooie overgangen te

krijgen. Schilder dus links-rechts, links-rechts, ofwel

boven-onder, boven-onder… en zo verder.

Bij een lange muur of een breed plafond schilder

je eerst de kortste kant. Wanneer je eerst de langste

kant zou schilderen, bestaat het risico dat de vorige

strook al droog is, waardoor je op de plaats waar

beide stroken elkaar overlappen een dubbele laag-

dikte krijgt.

Schilder altijd in de richting van het licht weg.

Muur- en plafondverf zijn niet zo vloeiend als lak-

verf. Als je dwars op het licht zou verven, botst het

licht op de zijkanten van de puntjes die de verfrol

heeft gevormd, waardoor de diverse banen zich zou-

den kunnen aftekenen.

Voor muurverf gebruik je best een verfrol van ge-

twijnde, geknoopte polyamidevezels, vergelijkbaar

1.

2.

3.

met kleine geknoopte haartjes breiwol. De verfopna-

me is groter, en de verfafgifte gaat trager, waardoor

de verf minder spat. Dergelijke verfrollen wassen

ook beter en gemakkelijker uit dan gewone (getufte)

perlon vachtrollen. Voor lakverf heb je de keuze tus-

sen een korte mohairrol die iets meer verf opneemt,

maar bij het schilderen een licht sinaasappelschil-

effect nalaat, of een mousse verfrol die iets trager

werkt maar een gladder resultaat geeft. Prima voor

watergedragen lakken is een ‘velvet brush’-roller:

een mousse verfrol met synthetische haartjes.

Nog enkele praktische tips:

FOTO: LEVIS

Kleef niet te schilderen delen af zo-dat je vlotter kan doorschilderen.

Werk zo snel mogelijk. Dat komt de vloeiing van de verf ten goede.

Werk steeds met het geschikte materiaal. Te kleine rollen of borstels vertragen je werk en dus ook de vloeiing van je verf.

Verf eerst de moeilijke delen, en daarna de vlakke delen. Bij een deur bijvoorbeeld verf je eerst de deur-lijstjes, daarna vul je de vlakken op, en je eindigt met het schilderen van het kader.

Verf niet bij te hoge temperaturen. Dit verkort de droogtijd en benadeelt de vloeiing.

Gebruik voor het afkleven van pas geverfde oppervlakken speciale (paarse) plakband. Zo vermijd je beschadiging bij het weghalen van de plakband.

Verf je met verscheidene kleuren? Verf dan steeds de donkerder kleur over de blekere kleur.

15<WOONIDEEENBOUWSPOTTER

Page 16: Bouwspotter | 101 woonideeën

De Max-lijn van ATAG geeft een keuken letterlijk,

maar ook figuurlijk een heel nieuwe smaakdimen-

sie. Ze bestaat uit drie toestellen van topniveau: een

combi-stoomoven als aanvulling op of zelfs vervan-

ging van een kookplaat, een koffiemachine met vol-

automatische cappuccinofunctie, en een combitron

met onderwarmte, een dubbele heteluchtfunctie en

een draaispit.

De hoogstaande techniek wordt gecombineerd met

strakke, doorgetrokken lijnen, grafiet- of rvs-materi-

alen en bedieningspanelen die het fraaie design van

de toestellen nog eens accentueren. Het resultaat is

een hoogkwalitatieve apparatenwand met een volle-

dig symmetrische vormgeving.

Combi-stoomovenDe combi-stoomoven is een echte allrounder. Hij

combineert stomen, bakken, grillen, braden en ont-

dooien in één apparaat en vormt zo een perfecte

aanvulling van een kookplaat. Met de combi-stoom-

oven kan je echt alles bereiden: voorgerechten, bijge-

rechten, hoofdgerechten, desserts, alles afzonderlijk

of als compleet menu. De mogelijkheden zijn bijna

onbeperkt.

In de programmering van de oven zitten ruim 40

automatische programma’s voor stomen, bakken,

grillen, braden en ontdooien opgeslagen. Na het op-

roepen en starten van het gekozen gerecht worden

automatisch de daarbij horende oveninstellingen ge-

start. Je hoeft dus geen baktijd of temperatuur in te

voeren. Ieder gerecht krijgt de optimale bereidings-

wijze. Gemakkelijker koken bestaat niet. Gerechten

verbranden nooit meer, aardappelen worden nooit

overgaar, en groenten behouden hun ‘bite’.

De stoomfunctie zorgt ervoor dat gerechten niet

doorgaren, en dat de aroma’s en de smaak bewaard

blijven. Vis en vlees behouden hun malse en sappige

structuur en drogen niet uit alsook de structuur en

knapperigheid van groenten worden perfect behou-

den. Verder heeft het toestel een klassieke oven-

functie en een functie waarbij hete lucht en stoom

worden gecombineerd. Door de combinatie van hete

lucht met stoom blijft alles mals en is uitdrogen on-

mogelijk geworden. Met een uitgekiend programma

worden steeds weer de ideale omstandigheden qua

luchtvochtigheid en hitte gecreëerd, met ongeëve-

naard vlees- of visresultaat als gevolg: altijd heerlijk

sappig van binnen en knapperig van buiten.

Ook brood bakken in deze combi-stoomoven is bij-

zonder. Met het speciale programma rijst het deeg

en krijgt je brood een heerlijk glanzende korst, ter-

wijl het aan de binnenkant luchtig blijft.

CombitronJe wil tegelijk twee appeltaarten of twee pizza s

klaarmaken? Met het oven-plus-magnetrontoestel

kan je ongelooflijk snel bakken en braden, op twee

niveaus tegelijk.

De krachtige combitron is namelijk voorzien van bo-

ven- en onderwarmte en heeft tevens twee krachtige

hetelucht-ventilatoren die links en rechts zijn ge-

plaatst. Ook beschikt de combitron over een sterke

magnetron van 900 W die je bij het bakken kunt in-

schakelen, en is hij standaard voorzien van een grill.

Superhandig is eveneens het dubbelvoudige draai-

spit, compleet met zes spiesjes die automatisch ro-

teren. Reinigen is kinderspel: een druk op de Aqua-

Cleanfunctie, en alle vuil wordt losgestoomd.

Bij de combitron wordt standaard een keramische

bakplaat meegeleverd. Deze is, in combinatie met

het inlegrooster, bijzonder geschikt voor combina-

tiekoken (oven + magnetron). Keramiek laat de mag-

netrongolven namelijk ongehinderd door, waardoor

gerechten volledig, dus ook van de onderkant, wor-

den verwarmd.

Koffiemachine Met de koffiemachine geniet je op elk moment van

de dag van een heerlijke koffievariatie. Het apparaat

werkt met bonen en gemalen koffie. Met een enkele

druk op de knop kan je de sterkte van je koffie aan-

passen, en ook de maalgraad van de geïntegreerde

koffiemolen kan worden gewijzigd. Zo is het moge-

lijk om de koffie te optimaliseren volledig naar eigen

smaak. De volautomatische cappuccinofunctie ver-

zekert keer op keer een perfecte cappuccino, met een

romige schuimkraag.

Ook dit apparaat heeft genoeg aan relatief weinig

nisruimte, en is verkrijgbaar in grafietzwart of in

roestvrij staal.

Keerstraat 19420 ERPE-MERETel 053 80 62 08Fax 053 80 60 57

www.atag.be

raa ratis informatie aan o sotterbe/bo

>>

ATAG>16

Het maximum aan prestatie in het summum aan vorm

17<XXXXXXXXXXXXATAG

Veel mensen willen met hun keukentoestel-

len kunnen bakken, grillen, iets snel weer op

warmen, ontdooien, stomen, gecombineerd

koken en koffie zetten. En wanneer ze dat

zouden kunnen doen in een relatief beperkte

nisruimte, en in toestellen met een hoog de-

signgehalte, dan zou dit voor hen ‘de max’ zijn.

Deze droom is nu werkelijkheid.

Page 17: Bouwspotter | 101 woonideeën

17<WIENERBERGER

1. Belgenland is baksteenlandIn België zijn we bakstenen huizen beginnen bou-

wen vanaf de 12de eeuw. Aangezien er in België zo-

veel soorten klei aanwezig waren, werd de baksteen

al snel het favoriete bouwmateriaal. Sindsdien zitten

keramische producten in onze aard ingebakken.

2. Prima vochthuishoudingBakstenen kunnen vocht opnemen en weer afgeven,

en doen dus dienst als vochtregulator, zonder dat

hun stabiliteit daardoor wordt aangetast. Het hoge

buffergehalte zorgt er ook voor dat er veel minder

vocht in de spouw doordringt, terwijl het water dat

de bakstenen opnemen zeer snel verdampt.

3. Lange levensduurEttelijke bouwwerken die dateren uit de Oudheid

of de Romeinse periode zijn anno 2009 nagenoeg

intact gebleven. Bakstenen hebben een levensduur

van meer dan 150 jaar.

4. Grondstof van eigen bodem Keramische producten worden in België gefabri-

ceerd, op basis van grondstoffen die in onze Belgi-

sche bodem overvloedig aanwezig zijn. De klei kan

dus lokaal ontgonnen worden, waardoor de ecologi-

sche afdruk van keramische producten kleiner is dan

die van materialen die ingevoerd moeten worden.

5. Uitstekend thermisch comfort In een massief passiefhuis (een passiefhuis ge-

bouwd met keramische gevel- en binnenmuurstenen)

is - bij dezelfde isolatiewaarden- de netto-energiebe-

hoefte voor verwarming 10% kleiner dan in een pas-

siefhuis dat in lichte materialen werd gerealiseerd.

Dat blijkt uit een studie die werd uitgevoerd door

de energiestudiecel Technum-Tractebel Engineering

(consulteerbaar via www.massiefpassief.be).

Door zijn thermische inertie neemt baksteen de

warmte traag in zich op en geeft deze ook traag

weer vrij bijvoorbeeld tijdens koudere periodes. Dit

betekent dat baksteen fungeert als een natuurlijke

thermostaat en steeds voor een aangename binnen-

temperatuur zorgt zonder grote schommelingen.

6. Prima akoestische eigenschappenHet massieve karakter van keramische producten

draagt ook bij tot een beter akoestisch comfort. Mu-

ren van bakstenen en snelbouwblokken hebben uit-

stekende geluidsisolerende eigenschappen.

7. Vormvast en onbrandbaarHeel wat bouwmaterialen zetten uit of krimpen on-

der invloed van de temperatuur, de luchtvochtigheid

of het uitdrogen van de ruwbouw. Hierdoor kunnen

scheuren of barsten ontstaan die nefast kunnen zijn

voor de algemene stabiliteit van het gebouw. De hy-

grothermische uitzetting van Wienerberger kerami-

sche binnenmuurstenen bedraagt slechts 0,01 mm/m

en de thermische uitzetting slechts 0,005 mm/mK.

Bakstenen halen bovendien de strengste brandweer-

stand, namelijk A0 (Europese norm A1), wat staat

voor volkomen onbrandbaar.

8. Baksteen ís een ecologisch bouwmateriaal

Onlangs kreeg Wienerberger - als eerste industriële

Belgische fabrikant - het natureplus-label voor ge-

zonde en ecologische bouwmaterialen. Het bedrijf

behaalde dit label voor het productgamma Poro-

therm en Desimpel keramische binnenmuurstenen.

Sinds 1996 is natureplus voor bouwmaterialen en –

producten wat het Biogarantie-label is voor voeding

en FSC voor verantwoord hout.

9. Aannemers zijn vertrouwd met traditioneel metselwerk De meeste Belgische aannemers zijn ten volle ver-

trouwd met onze traditionele bouwtechniek, wat

meer kans biedt op een correcte en vakkundige uit-

voering.

10. Ook korte bouwtijd mogelijkTot voor enkele jaren duurde het bouwen van tradi-

tionele huizen meestal langer dan het bouwen met

een ander systeem. Sinds er steeds meer verlijmd in

plaats van gemetseld wordt, is dat verschil veel klei-

ner geworden, met het nieuwe PWS-prefabsysteem

kan het zelfs helemaal verdwijnen. PWS, voluit Po-

rotherm Wall Systems, combineert de voordelen van

keramische binnenmuurstenen met die van systeem-

bouw. Basis van het systeem vormen grote, op maat

gemaakte, keramische binnenmuurelementen die al

in de fabriek tot wanden worden verlijmd, en op de

bouwplaats zeer snel en gemakkelijk in elkaar kun-

nen worden gezet. Met het PWS-systeem staat een

complete binnenmuurconstructie van een woning er

op slechts 1 week tegenover zo’n 4 weken vroeger.

Duurzaam, flexibel, en prijsbewust bouwen met baksteen

Lage-energiewoningen en passiefhuizen

worden veelal automatisch met houtskelet-

woningen geassocieerd. Onze traditionele

bouwmethode, met keramische gevel- en

binnenmuurstenen, is nochtans zeker even

geschikt. Keramische producten hebben een

lange levensduur, en qua vochthuishouding,

brandweerstand, vormvastheid en isolerende

kwaliteiten kennen ze hun gelijke niet. Ook op

andere vlakken scoren ze opvallend goed.

Kapel ter Bede 86 - KortrijkTel. 056 24 96 16 Fax. 056 22 87 11 www.terca.be - www.desimpel.be

Meer info in onze toonzalen te:Kortrijk, Kapel ter Bede 86

Londerzeel, Veurtstraat 135Wanlin, Rue de la Briqueterie 28

Vraag uw gratis informatie aan op www.spotter.be/bouw

>>

Page 18: Bouwspotter | 101 woonideeën

De sectionale poorten van Harol zijn sowieso al

stevig. Maar sinds kort kunnen ze worden uitgerust

met een bijkomende mechanische beveiliging, SKG-

veiligheidskit. Daardoor voldoen ze volgens de Euro-

pese normen ENV 1627-1630 aan weerstandsklasse

2, de zogenaamde WK2-norm.

Sectionaalpoorten met een WK2-certificaat bieden

minstens drie minuten weerstand tegen inbraak-

pogingen met eenvoudige werktuigen zoals een

schroevendraaier, wiggen, een waterpomptang of

een gastang. Dat is voldoende om de meeste gelegen-

heidsdieven op de vlucht te doen slaan. Onderzoek

heeft uitgewezen dat een gelegenheidsinbreker het

na 3 minuten voor bekeken houdt en een andere

locatie zoekt om toe te slaan.

Tot maximum 690 euro belastingvoordeelWie een elektrische sectionale poort met een WK2-

certificaat laat plaatsen, kan tot 50% van de factuur

terugvorderen, met een maximum tot 690 euro voor

het aanslagjaar 2010 (met andere woorden voor

inkomsten en uitgaven gedaan in 2009).

Voorwaarden: de belastingvermindering geldt uitsluitend voor

elektrische sectionale poorten met een WK2

certificaat

de werken moeten worden

uitgevoerd door een geregi-

streerd aannemer

bij de belastingsaangifte

moet het origineel of een

eensluidende fotokopie van

de facturen (en ereloonno-

ta’s) en de betalingsbewijzen

worden gevoegd. Het is de

datum van betaling die

bepaalt voor welk aanslagjaar je de kosten mag

inbrengen

de geregistreerde aannemer dient de inbraak-

beveiligingselementen (Marantec motor en de

SKG-veiligheidskit) afzonderlijk op de factuur te

vermelden

bij de belastingsaangifte moet eveneens een

schriftelijke verklaring van de geregistreerde

aannemer worden gevoegd waarin hij verklaart

dat de poort en de plaatsing ervan beantwoor-

den aan de WK2-normering. Je Harol-Specialist

zorgt hiervoor.

Meer info: Contactcenter FOD Financiën: 0257/ 257 57

Aanvragen: bij je belastingsaangifte

Verlaagd btw-tarief voor renovatiewerkenWanneer je bij de renovatie van een woning van

minstens 5 jaar oud een sectionale poort met een

WK2-certificaat laat plaatsen, dan komt deze

belastingvermindering bovenop de btw-verlaging.

In dit geval krijgen zowel eigenaars als huurders

voor de plaatsing van een sectionale poort én voor

de gebruikte materialen, een btw-verlaging van 6%

in plaats van 21%.

Voorwaarden:

het gebouw moet na de werkzaamheden hetzij

uitsluitend hetzij hoofdzakelijk worden aange-

wend als privéwoning

de werken moeten worden uitgevoerd door een

geregistreerde aannemer

de factuur voor de werken moet rechtstreeks aan

de klant gefactureerd worden

de werken moeten betrekking hebben op de

woning zelf

Meer info: http://minfin.fgov.be (‘Publicaties’)

Aanvragen: je aannemer zal je vragen een verklaring

te tekenen die bovenstaande voorwaarden beves-

tigt.

Investeren in een elektrische sectionale poort

met een bijkomende mechanische beveiliging

is nog nooit zo voordelig geweest als nu. Een

extra veilige poort geeft je niet alleen jarenlang

een extra gevoel van veiligheid. Eigenaars

van een elektrische sectionale poort met een

WK2-certificaat komen in aanmerking voor

een belastingsvoordeel. Dit fiscaal voordeel

van maximum 690 euro komt bovenop het

verlaagd btw-tarief voor renovatiewerken.

Industrieterrein 1/3I.Z. Webbekom 1025 - B-3290 Diest

Gratis nummer: 0800 96 [email protected]

www.harol.be

Vraag uw gratis informatie aan o wwwsotterbe/bouw

Extra veilige sectionale poorten, fiscaal voordelig

HAROL>18

>>

Page 19: Bouwspotter | 101 woonideeën

19<WOONIDEEENBOUWSPOTTER

Vanaf 2010 verstrengt het E-peil naar 80

Voor woon-

gebouwen

waarvoor

vanaf 1 januari 2010

een aanvraag tot

stedenbouwkundige

vergunning wordt

ingediend, wordt de

energieprestatie-

regelgeving strenger. Een eerste belangrijke

wijziging is dat het maximale E-peil wordt ver-

laagd van E100 naar maximum E8O. Bouwers

zullen de buitenmuren en daken van alle types

gebouwen (dus niet alleen woongebouwen,

maar ook kantoren, industrie …, en niet alleen

nieuwbouw, maar ook verbouwingen, uitbrei-

dingen…) beter moeten isoleren. Bovendien

zullen in het E-peil en het K-peil koudebruggen

moeten worden ingerekend.

Sinds 1 januari 2006 geldt in Vlaanderen voor wo-

ningen de EPB-(energieprestatie) regelgeving. Doel

daarvan is het energieverbruik te verminderen. Ie-

dere woning waarvoor een bouwaanvraag gebeurt,

moet een vooropgelegd niveau van thermische iso-

latie (maximale U-waarden en maximaal K-peil)

en een bepaald energieprestatie (maximaal E-peil)

behalen. Daarnaast is een gezond binnenklimaat

(minimale ventilatievoorzieningen en beperking van

het risico op oververhitting) verplicht.

In 2007 werd de energieprestatieregelgeving grondig

geëvalueerd. ‘Daarvoor werden diverse studies uitge-

voerd’, vertelt Katrien De Baets, ingenieur-architect

bij het VEA (Vlaams Energieagentschap. ‘Bijvoor-

beeld werden de Vlaamse eisen en de berekenings-

methode vergeleken met die van onze buurlanden

Frankrijk, Nederland en Duitsland. Voor woonge-

bouwen werd ook bekeken wat de marge is voor het

verstrengen van de eisen, zodat de meerinvesterin-

gen economisch haalbaar blijven en de meerkosten

zich op een aanvaardbare termijn terugverdienen.

De uitgevoerde studies en de praktische ervaring

met de toepassing van de energieprestatieregelge-

ving gaven duidelijk aan dat het economisch haal-

baar en wenselijk is om het E-peil voor woongebou-

wen te verlagen.’

Voor nieuwe woongebouwen met een aanvraag tot

stedenbouwkundige vergunning geldt momenteel

een maximaal E-peil E100. Met ingang van 1 januari

2010 wordt dat maximum verlaagd naar E80. Voor

alle aanvragen tot en met 31 december 2009 blijft

het huidige eisenpakket gelden. De datum van de

aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning is

de datum van het ontvangstbewijs dat de gemeente

aflevert bij het indienen van het dossier, ofwel de da-

tum waarop je de bouwaanvraag aangetekend hebt

verstuurd.

Buitenmuren en dakenWat betekent dit concreet? Katrien De Baets: ‘Tot

eind dit jaar is de huidige maximale U-waarde voor

de buitenmuren 0,60 W/m²K en maximaal 0,40 W/

m²K voor het dak. Voor projecten waarvoor de ste-

denbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2010

wordt aangevraagd, bedraagt de maximale U-waar-

de voor buitenmuren 0,40 W/m²K en 0,30 W/m²K

voor daken en plafonds. Deze strengere U-waar-

den gelden voor alle types gebouwen, dus niet al-

leen voor woongebouwen, maar ook voor kantoren,

scholen, winkels, industriegebouwen … én voor alle

types van werkzaamheden (nieuwbouw, verbouwin-

gen, uitbreidingen …). In de praktijk zal bij traditi-

onele spouwmuren al vlug 6 cm pur (met λ-waarde

0,027 W/mK) of 8 cm minerale wol (met λ-waarde

0,040 W/mK) moeten worden gebruikt. Voor hout-

skeletwanden zal minstens 10 cm minerale wol (met

λ-waarde 0,040 W/mK) nodig zijn. Om voor hellende

daken met spantopbouw de nieuwe maximumeis te

behalen, zal met minstens 15 cm minerale wol (met

λ-waarde 0,040 W/mK) moeten worden geïsoleerd.

Mogelijks zijn er nog grotere dikten nodig, zodat de

woning ook voldoet aan maximum E80 en K45.

KoudebruggenNaast de verplichting om het dak en de muren beter

te isoleren, is het voor dossiers met stedenbouwkun-

dige vergunningsaanvraag vanaf 1 januari 2010 ook

verplicht om koudebruggen in te rekenen in het K-

en het E-peil. Het zal dus belangrijker worden om

koudebrugarm te bouwen.

Koudebruggen zijn plaatsen in de isolatieschil waar

de isolatie slechter is dan de omgevende wand, of

waar de isolatieschil wordt onderbroken. Via deze

koudebruggen gaat niet alleen veel energie verloren.

Doordat op deze plaats de oppervlaktetemperatuur

lager is, kan op de koudebrug lucht condenseren, en

kunnen er vocht- en schimmelproblemen ontstaan.

Door het bijkomende energieverlies door koudebrug-

gen in te rekenen, zullen het K-peil en het E-peil ver-

hogen. De toeslag zal ongeveer 3 tot 10 K-punten én

ongeveer 3 tot 10 E-punten bedragen. Voor de woon-

gebouwen betekent de E-peilverstrenging naar E80

in praktijk dus een maximum E70 tot E77.

K-peil, E-peil, U-waarde, λ-waarde?Het K-peil geeft het peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Hoe lager het K-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het K-peil mag maximum 45 bedragen.

Het E-peil staat voor het berekende energieverbruik van de woning. Daarvan mag de maxi-male waarde momenteel 100 dragen. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

De U-waarde is een maat voor de warmteverliezen die via transmissie door de buitenschil van het gebouw (muren, dak, vloer, deuren en ramen) plaatsvinden. Ze drukt uit hoeveel warmte-eenheden per uur, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen- en buitenomgeving overgaan van de lucht in een binnenruimte naar de buitenlucht. Voor elk onderdeel van de woning gelden er specifieke maximale U-waarden (U-max).

De λ-waarde staat voor de warmtegeleidingscoëfficient of lambdawaarde, en geeft aan in welke mate een bepaald materiaal de warmte geleidt. Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.

FOTO: ROCKWOOL

Katrien De Baets

Page 20: Bouwspotter | 101 woonideeën

4

Meer informatie over Dovy Keukens vindt u in deze Smaakmaker.Vraag hem aan met onderstaande bon.U kunt ook een kijkje nemen op www.dovy.be

1

Kranen, douches en installatiesystemen.In de gratis brochures van GROHE vindt u alles over douches, thermos-taten, badkamerkranen, keuken-kranen, installatiesystemen en accessoires. Bel gratis 0800 960 60 (24 uur/dag) of surf naar www.grohe.be.

9

Wenst u de 3 productfolders (zonwering, rolluiken en sectionale poorten) van Harol gratis bij uw thuis te ontvangen? Vraag deze brochures aan met onderstaande bon. U kunt ons ook contacteren via het gratis nummer 0800 96 500, via e-mail: [email protected] of onze website: www.harol.be

5 Technologie, comforten een zalige warmte ...

In de brochure “gaswandketels” die wij u graag toesturen zal u zelf alle voordelen van de condensatieketels van Bulex ontdekken.Voor meer info : www.bulex.be Tel: 02 555 13 13

7Inbouw keukenapparatuur In de brochure die wij u gratis toesturen vindt u alle toestel-len om uw keuken uit te rusten volgens “uw” kookwensen. Van eenvoudig functionele toestel-len tot volledig automatische. Is de spanning te groot dan kan u online op onze website in onze brochure bladeren.

Collectie inbouw keukenapparatuur 2009 - 2010

Co

llectie inb

ou

w keu

kenap

paratu

ur 2

00

9 - 2

01

0

Nederlands

De reservoirgids 2009 geeft u een overzicht van het markt-aanbod aan reservoirs met Optitank kwaliteitslabel.

2

3

Vraag snel de nieuwe Reynaers brochure aan! Welke stijl past het best bij u en bij uw huis? Welke kleuren zijn er mogelijk? Voor alle antwoorden op uw vragen over aluminium ramen en deuren hebben wij voor u een brochure klaarliggen die u helpt in uw keuze. Vraag de brochure aan met onderstaande bon of surf naar www.reynaers.be

Surf naar

www.spotter.be/bouw, download er alle Bouwspotterdossiers

en vraag er deze brochures

GRATIS aan.

8

De kracht van rood

Passief bouwenLaag-energie bouwenEPB-bouwen met keramische binnenmuurstenen

Bespaar op energie,...niet op comfort!

45069bb-BrochPassiefHuis 1 03-06-2008 10:51:16

U vindt alle informatie over passief bouwen met keramische binnenmuur-stenen in deze brochure.Vraag de brochure gratis aan via deze bon of www.terca.be.

* schrappen wat niet pastUw gegevens kunnen worden opgenomen in het bestand van de aangekruiste firma’s. Wenst u dit niet, kruis dan dit vakje aan: ❍ (wet op de privacy van 8 december 1992)

Stuur deze bon naar Bouwspotter, p/a Omnilevel PB93,9230 Wetteren of fax naar 09/365 64 40

U kan de bon ook invullen op www.spotter.be/bouw

Wij gaan: Bouwen / Verbouwen*

Verwachte aanvangsdatum: ❍ 2009 ❍ 2010 ❍ 2011 ❍ later

❍ Ik wens de informatie via post te ontvangen

❍ Ik wens de informatie via email te ontvangen (indien beschikbaar)

Naam: ...............................................................................................................................

Voornaam: ........................................................................................................................

Straat: ...............................................................................................................................

Nr: ............................. Bus: ................................... Postnummer: ................................

Gemeente: ........................................................................................................................

Telefoon: ........................ Email: ......................................................................................

Hoofdletters gebruiken A.U.B.

❍ ALLE BEDRIJVEN1. ❍ GROHE2. ❍ INFORMAZOUT3. ❍ REYNAERS

4. ❍ DOVY5. ❍ BULEX6. ❍LEVIS

7. ❍ATAG8. ❍WIENERBERGER9. ❍HAROL

va volgd bdrijv GRATS VRJBLJVEND iformati t otvag

Ontvang GRATS deze brochures bij u thuis!

WOONIDEEEN BOUWSPOTTER>20

6

Het gratis Levis magazine zegt duidelijk waar het op staat: met zijn frisse, mak-kelijk uit te voeren ideeën en praktisch advies zet het iedereen aan tot schilde-ren. Zo toont het bijvoorbeeld hoe je op één dag tijd en met een beperkt budget een kamer kunt transformeren aan de hand van reportages voor/na.