Bouwen met bamboe in de westerse wereld in de 21ste eeuw Bijlage 3 : Vragenlijst met Vermeire Irjen,

download Bouwen met bamboe in de westerse wereld in de 21ste eeuw Bijlage 3 : Vragenlijst met Vermeire Irjen,

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bouwen met bamboe in de westerse wereld in de 21ste eeuw Bijlage 3 : Vragenlijst met Vermeire Irjen,

 • 0

  Bouwen met bamboe in de westerse wereld

  in de 21ste eeuw

  Devos Michiel

  Bachelorproef voorgedragen tot het behalen van de graad van

  Bachelor in het vastgoed

  Afstudeerrichting: landmeten

  Promotor : Janssens Reinout

  Tweede beoordelaar:

  Instelling: HoGent

  Academiejaar 2017-2018

  1 ste Examenkans – 1 ste Examenperiode

  Deze bachelorproef/scriptie is gemaakt door Michiel Devos, student aan de Hogeschool Gent, ter voltooiing van de bacheloropleiding, Bachelor in het vastgoed. De standpunten die in deze bachelorproef zijn verwoord, zijn louter het persoonlijke standpunt van de individuele auteur en reflecteren niet noodzakelijkerwijs de mening, het officiële standpunt of het beleid van de Hogeschool Gent.

 • Bouwen met bamboe in de westerse wereld

  in de 21ste eeuw

  Devos Michiel

  Bachelorproef voorgedragen tot het behalen van de graad van

  Bachelor in het vastgoed

  Afstudeerrichting: landmeten

  Promotor : Janssens Reinout

  Tweede beoordelaar:

  Instelling: HoGent

  Academiejaar 2017-2018

  1 ste Examenkans – 1 ste Examenperiode

  Deze bachelorproef/scriptie is gemaakt door Michiel Devos, student aan de Hogeschool Gent, ter voltooiing van de bacheloropleiding, Bachelor in het vastgoed. De standpunten die in deze bachelorproef zijn verwoord, zijn louter het persoonlijke standpunt van de individuele auteur en reflecteren niet noodzakelijkerwijs de mening, het officiële standpunt of het beleid van de Hogeschool Gent.

 • Inhoudsopgave

  Lijst met afbeeldingen, tabellen en vergelijkingen ................................................................................. 8

  1. Samenvatting ................................................................................................................................... 9

  2. Woord vooraf ................................................................................................................................ 11

  3. Inleiding ......................................................................................................................................... 12

  4. Korte geschiedenis van bamboe als bouwmateriaal ..................................................................... 14

  5. Waarom is bamboe duurzaam als bouwmateriaal? ..................................................................... 16

  6. Voor- & nadelen van bamboe als bouwmateriaal ........................................................................ 18

  a) Voordelen .................................................................................................................................. 18

  b) Nadelen ..................................................................................................................................... 20

  7. Bescherming van bamboe tegen invloeden van buitenaf ............................................................. 21

  a) Bescherming tegen schimmels en insecten .............................................................................. 21

  b) Bescherming tegen vermindering van duurzaamheid .............................................................. 21

  c) Bescherming tegen uv-straling .................................................................................................. 21

  d) Bescherming tegen vocht en houtrot ........................................................................................ 21

  e) Bescherming tegen brand ......................................................................................................... 21

  f) Bescherming tegen slijtage, verkleuring en vlekken ................................................................. 22

  8. Bruikbare soorten bamboe in de bouw ........................................................................................ 23

  a) Keuze van de bamboesoorten ................................................................................................... 23

  b) De bekendste soorten ............................................................................................................... 23

   Guadua angustifolia .............................................................................................................. 23

   Phyllostachus ......................................................................................................................... 23

   Bambusa ................................................................................................................................ 24

   Dendrocalamus ...................................................................................................................... 24

   Gigantochloa ......................................................................................................................... 24

  9. Bamboe in vergelijking met andere bouwmaterialen ................................................................... 26

  a) Bamboe ..................................................................................................................................... 26

  b) Hout ........................................................................................................................................... 28

  c) Metaal ....................................................................................................................................... 30

  d) Beton ......................................................................................................................................... 32

  e) Baksteen .................................................................................................................................... 33

  f) Glas ............................................................................................................................................ 33

  g) PVC (of polyvinyl chloride) ........................................................................................................ 34

  10. Het gebruik van bamboe als bouwmateriaal ............................................................................ 36

  a) Verwerking van bamboe ........................................................................................................... 36

 •  Sectie ..................................................................................................................................... 36

   Strip ....................................................................................................................................... 37

   Splinters en draden ............................................................................................................... 38

   Scherf ..................................................................................................................................... 38

  b) Onderdelen van een huis in bamboe ........................................................................................ 39

   Fundering............................................................................................................................... 39

   Vloeren .................................................................................................................................. 39

   Muren .................................................................................................................................... 40

   Daken ..................................................................................................................................... 41

   Ramen & deuren ................................................................................................................... 41

  c) Verbindingen en bouwknopen met bamboestammen ............................................................. 42

   Verbindingen met volledig contact tussen de doorsnedes ................................................... 42

   Verbindingen van binnenuit naar een parallel onderdeel .................................................... 44

   Verbindingen van binnenuit naar een loodrecht onderdeel ................................................. 45

   Verbindingen van een doorsnede naar een parallel onderdeel............................................ 46

   Verbindingen van een doorsnede naar een loodrecht onderdeel ........................................ 48

   Verbindingen van buitenaf naar een parallel onderdeel ...................................................... 49

   Verbindingen van buitenaf naar een loodrecht onderdeel ................................................... 50

   Verbindingen voor gesplitste bamboe .................................................................................. 50

  11. Visies van betrokken partijen m.b.t. bamboe en houtmassiefbouw in de Westerse wereld ... 51

  a) Interview met dienst brandpreventie van Brandweer Gent ..................................................... 51

  b) Interview met een architect ...................................................................................................... 52

  c) Vragenlijst aan dienst Stedenbouw van de gemeente ............................................................