Bouwagenda & open standaarden Wat is de roadmap? · 2018-06-12 · BIM Loket Centraal informatie-...

of 27 /27
Bouwagenda & open standaarden – Wat is de roadmap? Jacqueline Meerkerk, Dik Spekkink Congres Ketenstandaard 2018 Nijkerk, 7 juni 2018

Embed Size (px)

Transcript of Bouwagenda & open standaarden Wat is de roadmap? · 2018-06-12 · BIM Loket Centraal informatie-...

 • Bouwagenda & open standaarden –Wat is de roadmap?

  Jacqueline Meerkerk, Dik Spekkink

  Congres Ketenstandaard 2018

  Nijkerk, 7 juni 2018

 • Roadmap: Samen gericht doorpakken!

  BIM Loket & Bouwagenda (Jacqueline)

  Open standaarden (Dik)

  2

 • 1. BIM Loket

  Centraal informatie- en regiepunt rond

  open BIM-standaarden in Nederland

  Van, voor en door de sector

  Uitvoeringsorganisatie ca. 150 personen

  3

 • Uitgangspunten Roadmap BIM Loket 2021 -Maatschappelijke opgaven

 • Ontwikkelingen in de bouwwereld

 • Het belang van de keten

  DATA, DATA, DATA

  Alle partijen in de keten

  Over hele levenscyclus

 • BIM Loket

  Transitie naar naadloze informatisering vraagt:

  Meer samenhang

  Meer gebruiksgericht

  Minder dubbel werk en versnippering

  Meer durven, experimenteren, delen

  Samenwerking noodzaak!

 • Ontwikkelrichting 2021

  Netwerkregisseur voor keten

  informatisering, integrale samenwerking en

  vernieuwing

 • Rol BIM Loket in deze transitie

  Gebruikers een stem geven

  Regisseren & stimuleren

  Verbinden & coördineren

  Faciliteren

 • Te bereiken doelen

  Uitwerking Bouwagenda Digitaliseringsdeal in samenwerking

  met BIR, stakeholders

  Uitvoering digitaliseringsdeal via BIM Loket

  Borging beheer standaarden i.s.m. Partners

  Gebruikerssturing versterkt, levend kennisnetwerk

  Structureel financieringsmodel

 • 7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201811

  2. Bouwagenda

  2017: agendering & input

  “Digitalisering en Informatisering”

  overkoepelend thema

  Enabler voor: roadmaps woningbouw,

  utiliteitsbouw, infrastructuur

 • Digitalisering & Informatisering randvoorwaarde voor behalen doelen!

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201812

 • Visie BIR en BIM Loket in Bouwagenda Digitalisering en Informatisering: Enabler van samenwerking en driver voor vernieuwing

  13

  Streefbeeld:

  "In 2021 werken partijen in de

  bouw integraal samen aan de

  maatschappelijke doelen van de

  Bouwagenda door naadloze

  informatisering"

  Versnelde invoering digitaal stelsel,

  waaronder standaardisering met open

  standaarden en openbare digitalisering

  Rol sector èn overheid!

  Vanuit gezamenlijke visie en ambitie

  komen tot (stimulerings)beleid en

  regelgeving

 • 16 februari 2018

  BIM Loket Dialoogtafel: Smart cities en digitalisering14

  Digitaliseringsdeal – vormgeven aan regie en leiderschap

  Intentieverklaring voor Klimaattafel Samson (1 juli),

  Digitaliseringsdeal (1 oktober 2018)

  Ontwikkellijnen: visie, stelsel, externe prikkels

  Overheid, opdrachtgevers en marktpartijen

  committeren zich aan een programmaplan+

  investeringen daarin

  onder regie

 • Open BIM Standaarden

  Dik Spekkink, 7 juni 2018

 • Over welke open standaarden spreken we?

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201816

  Standaarden in eigen beheer

  CB-NL

  VISI

  NLCS

  NL/SfBGB-CAS

  COINS

  Partnerstandaarden

  ETIM

  IFC

  SALES

  CityGML

  IMGeo

  Richtlijnen in eigen beheer

  Nat. Model BIM Protocol

  Nat. Model BIM Uitvoeringsplan

  BIM Basis ILS

  USO*

  Hier gaan we er steeds meer van

  maken

 • Méér weten over deze standaarden?

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201817

  Relaties tussenal die standaarden

 • Stand van zaken

  Streven: alle BIM Loket standaarden op lijst “Pas toe of

  leg uit”

  Forum Standaardisatie (agentschap EZ)

  (Semi-) overheden moeten applicaties kiezen die

  deze standaarden ondersteunen

  IFC en VISI staan al op de lijst

  COINS en NLCS zitten in de procedure

  Dit jaar: waarschijnlijk start procedure voor NL/SfB

  Voorwaarde: goed beheer, dat voldoet aan

  BOMOS criteria, zoals:

  Transparante besluitvorming

  Vrij te gebruiken

  Gebruikers moeten invloed kunnen uitoefenen

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 2018

  18

 • 19

  Gebruikers

  Gebruikerscommissie

  Beleid

  Techniek

  Gebruik

  Ervaringen en wensen

  Informeert overontwikkelingen en plannen

  Expertcommissie

  Informeert overinhoudelijkeontwikkelingen

  Beheercommissie

  Ad

  vise

  ert

  n.a

  .v.

  erva

  rin

  gen

  en

  wen

  sen

  Info

  rmee

  rt o

  ver

  bel

  eid

  Adviseert t.a.v. besluitv. aanpassingen

  Vraagt wijzigingen en/of aanvullingen technisch

  uit te werken

  19

  ProgrammacommissieBIMloket

  Stimuleert synergie tussen standaarden en beheer

  Uniformebeheerstructuur

  Deze structuur zijn we voor al ‘onze’ standaarden

  aan het inrichten en bemensen

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 2018

 • Hoe gaan we verder (Bouwagenda)We beginnen niet bij “0”

  Hoe kunnen we onze standaarden door-ontwikkelen tot

  fundament van het digitaal stelsel?

  Uitgangspunten:

  Niet (primair) vanuit de techniek,

  niet vanuit ‘belangen’ van individuele standaarden,

  maar vanuit maatschappelijke opgaven en concrete

  gebruikersvragen

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201820

 • Themakaart bouw

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201821

  Brede maatschappelijke

  opgaven voor de bouw

 • Op weg naar het Digitaal Bouwdossier

  Opdrachtgevers ontdekken ‘BIM’

  “Database waar we nog veel plezier van kunnen

  hebben in ons asset management”

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201822

  Digitaalgebouwdossier

  naar

  Welke data moeten hier

  dan in komen?

 • Diverse organisaties zoeken naar het antwoord

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201823

  KRUISBESTUIVING

 • Wat gaat er mis?

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201824

  Hoe lossen we dit op?

  Hoe kunnen onze standaarden

  bijdragen? Welke?

  Kunnen we daar vervolgens een

  nieuwe standaard van maken?

  Groot project voor volgend

  jaar!

 • Naar één uniforme datastructuur?

  Onhaalbaar, onwenselijk en onnodig

  Veel bestaande databronnen

  Allemaal eigen redenen van bestaan

  Kost heel veel geld om die allemaal om te zetten

  Er komen dagelijks heel veel data(bronnen) bij

  Nieuwe projecten in BIM

  Sensoren, Internet of Things

  Nieuwe bouw/aanleg: hoe krijgen we nieuwe BIM data in

  bestaande asset management systemen?

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201825

 • Wat dan wel?

  Methodieken nodig die ….

  …. verschillende

  databronnen kunnen verbinden

  …. het mogelijk maken om slim te

  zoeken in uiteenlopende bronnen

  BIR en BIM Loket zetten

  in op Linked Data technologie!

  COINS en CB-NL zijn eerste stappen

  Dragen dat actief internationaal uit

  CEN, ISO, buildingSMART

  COINS → “Information Container for Data Drop”

  7 juni 2018

  Congres Ketenstandaard 201826

 • Dank voor uw aandacht,en graag tot ziens!

  27

  Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief! (ook

  Engelstalig!)

  [email protected]

  www.bimloket.nl

  mailto:[email protected]