B'OOST

of 26/26
Broedflexplek B’OOST

Embed Size (px)

Transcript of B'OOST

PowerPoint-presentatie

Broedflexplek

BOOSTGEEN IRRITANT SCRABBLE WOORDJEMAAR EEN ULTIEME POGING EEN GEZAMENLIJKE DROOMIN EEN WOORD TE VANGENDAT IS DE SCHULD OVERIGENS VAN STARETRES 4 COMMUNITYDIE HEBBEN ONS HIERTOE GEDWONGEN

Wie?WIE ZIJN DIE DROMERSLaten ons even voorstellen

JeffreyNooshi

EdoHRM

FOOD

DESIGNMIJN NAAM IS JEFFREYNOOSHIEDO

3 VERSCHILLENDE TALENTEN EN 3 VERSCHILENDE CULTUREN

MAAR MET 1 ZELFDE AMBITIE

REALISEREN VAN EEN NIEUWE INPSPIRERENDE PLEKVAN ONDERNEMERSCHAP, VOOR EN DOOR DE BUURT

Wat?BOOSTWAT MOETEN WE ONS DAARBIJ VOORSTELLEN

KOM BINNENIK LAAT JULLIE GRAAG ZIEN WAT ONS INSPIREERT, FASCINEERTWAAR WE WAKKER VAN LIGGEN

BOOST IS EEN KRANZINNIGE PLEK WAAR ALLES TEGELIJKERTIJD GEBEURD

EEN PLEK OM TE LEREN, TE ONTMOETENTE GENIETEN EN TE WERKEN

ONTWIKKELINGDIT ZIJN GELUKKIG NIET SLECHTS DROMEN

BOOST IS GEEN FANTASIEMAAR IS GEBASEERTOP WENSEN EN ONTWIKKELINGEN IN DE MARKT

GEDREVEN DOOR 3 ONTWIKKELINGEN

LOKALE ECONOMIEDE AANDACHT EN HET BELANG VAN DE LOKALE ECONOMIE

DAT STAAT VOOR DUURZAAMHEIDECOLOGSICHECONOMISCH ENSOCIAAL

HET BESEF DAT DE KWALITEIT VAN LEVEN IN DE BUURT BEPAALD DOOR KWALITEIT VAN DE LOKALE ECONOMIE

CREATIEVE INDUSTRIEHET SLUIT AAN OP MOTOR VAN AMSTERDAM DE CREATIEVE INDUSTRIE EEN KRACHTBRON DAT OPLOSSINGEN INNOVATIEONDERSCHEIDEND VERMOGEN EN WERKGELEGENHEID OPLEVERT

EEN KRACHTBRON DAT AANSLUIT OP DE INVENTIVITEIT PLEZIEREN MOTIVATIEVAN DE GEBRUIKERS ZELF

Delen=Verbinden

TENSLOTTE SLUIT HET AAN OP DE DEEL ECONOMIEDE ECONOMY OF SHARING ZOALS DAT WORDT GENOEMD

ONZE ECONOMIE GEBASEERD OP BEZIT EN HET ZELF DOENWORDT STEEDS MEER INGEHAALD DOOR DE KRACHT VAN HET DELEN

EEN ALTERNATIEVE MANIER VAN WERKEN, LEVEN EN PRODUCEREN

DE VRAAG IS DUSHOE KAN JE BETER OMGAAN MET HET BESTAAND KAPITAAL HOE KAN JEROERENDE EN ONROERENDE ZAKENDELEN OP ZON MANIER DAT BETER IS VOOR DE BUURT, DE BEWONERS EN DE ONDERNEMERS

CAF CEUVELIDEEEN EN AMBITIES DIE INMIDDELS AL IN DE PRAKTIJK WORDEN GEBRACHT

AMSTERDAM KENT AL VELE MOOIE VOORBEELDENVAN LOKALE DEELPLEKKENZOALS CAFE DE CEUVEL IN NOORD

GEKAAPTZOALS OOK GEKAAPT IN WEST

HUTSPOTHUTSPOT IN ZUID

Waarom?MAAR WAT IS NU DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BOOSTWIJ WILLEN AAN HET BESTAANDE NOG IEST EXTRA TOEVOEGEN

WAAROM?

zaterdag, 3 januari 2015DAT KUNNEN WE DUIDELIJK MAKEN AAN DE HAND VAN EEN RECENTARTIKEL IN HET PAROOL

OOST IS HIP EN TRENDY GEWORDEN

MAAR DE VRAAG IS OF DIT NIEUWE AANBOD OOKVOLDOENDE AANSLUIT BIJ AL DIE VERSCHILLENDE DOELRGOEPEN IN OOST

OF HET IEDEREEN EEN PLEK GEEFT DAT IN STAAT IS DE DIVERSE POTENTIE VAN DE TALENTEN IN DE BUURT TE ACTIVEREN

THUIS GEVOELBOOST ONDERSCHEIDT ZICH DOOR TE WERKEN AAN EEN ANDER / NIEUW THUISGEVOEL

Hoe?WAT IS DAARVOOR NODIG

SHARED SERVICESDEELBARERUIMTE, FACILITEITEN WAARMEE WE BETER TOEGANKELIJKEREN GOEDKOPEN KUNNENVERBINDEN, DELEN

PODIUMKORTOM EEN RUIMTE OM TALENTEN ZICHTBAAR TE MAKENZE EEN PODIUM TE BIEDEN

STREETFOOD

EEN VOORBEELD

IS DE BUURTVITRINE WAAR WE HET CULINAIRE KAPITAAL UIT DE BUURT STREET FOOD CONCEPTENHET CULINAIRE AANBOD EN BELEVING VAN DE BUURT VERRIJKEN

NIEUW ONDERNEMERSCHAP STIMULEERT

MAAR NAAST AL DEZE HARDE CONDITIESVORMEN DE ZACHTE CONDITIES HET ECHTE SUCCES

DE MATE WAARIN WE ECHT GASTHEER KUNNEN ZIJN EN DE GROEPEN AAN ONS WETEN TE BINDEN

MeervoudigTHUISVOELEN

MET ALS RESULTAAT EEN PLEK IN OOST WAAR WE NOG MEER MENSEN ZICH THUIS LATEN VOELEN

BEST PRACTISEEEN MOOIE AMBITIE MAAR OOK HAALBAAR?

HET ZAL NIET MAKKELIJK ZIJNMAAR DAT ZIJN UITDAGINGEN NOOIT

WE VERTROUWEN OP DE POTENTIE IN DE BUURTWE DOEN HET IMMERS NIET ALLEEN

DAARBIJ BOUWEN WE OOK VOORT OPKENNIS ERVARING EN VERTROUWEN DAT IN DE MEERVAART IS OPGEBOUWD.

Broedflexplek

BOOSTBOOST

DanktBBEDANKT VOOR JE AANDACHTWE SPREKEN JE ZOMETEEN AAN ONZE STANDKOM LANGS WE NODIGEN JE GRAAG ALS GAST UIT VOOR DE OPENING.