BonjoBajesBulletin augustus 2012

Click here to load reader

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  3

Embed Size (px)

description

BonjoBajesBulletin augustus 2012

Transcript of BonjoBajesBulletin augustus 2012

 • Uitgave van Bonjo, Molukkenstraat 200, 1098 TW Amsterdam. Tel. 020 6659420 e-mail [email protected]

  VEEL ONSCHULDIGEN IN DE CEL

  05In de bajes een mooie toekomst

  voorbereiden

  06Open brief aan de leden van

  de vaste Kamercommissie voor

  Justitie en Veiligheid

  11Veel geweld tussen gevangenen

  in Tilburg

  14Het strafrecht wordt bedolven

  onder regels en beleid

  16Nieuw telefoonsysteem een

  gruwel

  18Laat mensen betekenis geven

  aan hun leven

  19Interview met advocaat

  Michel van Stratum

  21Contactadvertenties

  24Interview met advocaat

  Lidewij Wachters

  27 BonjoBajesPuzzel

  28Huwelijk leidt niet tot minder

  criminaliteit

  Verder diverse artikelen, alles

  wat met de bajes samenhangt

  en natuurlijk de columns en

  advertenties van onze topadvo-

  caten. Doe er je voordeel mee!

  En laat Bonjo je mening weten.

  Krant over detentie en strafrechtJaargang 7 nr. 4augustus 2012Verschijnt 6x per jaar

  Cijfers op tafel na speurwerk Nederlands Dagblad

  Vrijwilligers komen bij je langs door heel

  Nederland om je verhaal te horen, voor

  een luisterend oor, een steuntje in de rug.

  WIL JE BEZOEK? BEL BONJO

  020 6659420

  DEN HAAG - Nederland staat bin-

  nen de EU aan de top als het gaat

  om het opsluiten van onschuldige

  mensen. Dat blijkt uit cijfers

  van het Centraal Bureau voor de

  Statistiek (CBS).

  In de afgelopen tien jaar hebben bijna

  30.000 mensen onschuldig vastge-

  zeten. Bovendien neemt het aantal

  mensen dat onschuldig in de cel be-

  landt ieder jaar toe en is dat aantal ten

  opzichte van 2002 verdrievoudigd. Het

  is een gevolg van de hardere aanpak

  van de criminaliteit sinds 2002 en

  heeft de belastingbetaler over tien jaar

  ruim 79 miljoen euro aan uitgekeerde

  schadevergoedingen gekost. geweld

  wordt niet langer getolereerd. Dat leidt

  tot een hardere aanpak. Zie de cijfers

  op de website statline.cbs.nl.

  Stijging detentiekostenDe cijfers zijn boven water gekomen

  na speurwerk van een redacteur van

  het Nederlands Dagblad(ND) in de

  databanken van het CBS. Een woord-

  voerster van het CBS zegt dat het

  instituut zelf niet pro-actief met de cij-

  fers naar buiten is gekomen. Maar het

  bericht in het ND dat er zoveel mensen

  onschuldig vastzitten of hebben ge-

  zeten, heeft veel aandacht getrokken,

  aldus de woordvoerster. De toename

  van het aantal mensen dat ten onrechte

  wordt vastgehouden, heeft een stijging

  van de detentiekosten tot gevolg; de

  opvang van een gedetineerde kost het

  ministerie van Justitie ongeveer twee-

  honderd euro per dag. En de bedragen

  die aan schadevergoeding worden

  uitgekeerd zijn in 2009 verhoogd. De

  totale kostenpost bedraagt jaarlijks

  meerdere miljoenen euros. Mensen

  kunnen ten onrechte worden vastgezet

  voor de meest uiteenlopende zaken,

  zoals inbraak, diefstal, verkrachting

  en wat al niet meer. De periode dat

  iemand in hechtenis zit, kan daardoor

  ook variren van enkele dagen tot

  jaren. Sommigen worden zelfs pas in

  hoger beroep vrijgesproken.

  Justitile dwaling Bij bekendere zaken als de Puttense

  moordzaak, de Schiedammer Park-

  moord, die van Ina Post en Lucia de B.

  was sprake van justitile dwaling. En

  drie mannen en drie vrouwen heb-

  ben aan het eind van de vorige eeuw

  mogelijk jarenlang onschuldig in de

  cel gezeten, na een veroordeling voor

  doodslag op een 56-jarige Chinese

  vrouw. Maar ook in de minder bekende

  gevallen hebben ex-verdachten recht

  op een schadevergoeding.

  Alternatieven Vorig jaar nog adviseerde de Raad

  voor Strafrechtstoepassing en Jeugd-

  bescherming (RSJ) om de toepassing

  van voorlopige hechtenis terug te

  dringen en alternatieven te gebruiken,

  zoals huisarrest door middel van een

  elektronische enkelband of vrijlating

  op borgtocht als alternatieven voor

  opsluiting. In andere landen gebeurt

  dat wel.

  Veenhuizen - Moeten celstra#en

  verdwijnen of zijn ze een noodza-

  kelijk kwaad? Deskundigen werden

  het niet eens op een symposium in

  Veenhuizen. Volgens hoogleraar

  forensische psychologie Corine

  de Ruiter zijn er goedkopere en

  e#ectievere manieren om met

  gedetineerden om te gaan dan nu

  gebeurt.

  Tijdelijke beschermingLangdurig en veelvuldig straffen is

  duur en werkt niet. De maatschappij

  is met het opsluiten van crimine-

  len slechts tijdelijk beschermd. De

  slachtoffers krijgen er niet mee terug

  wat ze zijn kwijtgeraakt. Zwaardere

  straffen werken niet preventief; het kan

  de criminaliteit zelfs doen toenemen.

  Gedetineerden verliezen familie en

  vrienden en gaan opnieuw in de fout.

  Straffen alleen is dus geen oplossing.

  De Ruiter wil een combinatie van

  behandeling en beloning. Bij gedeti-

  neerden werkt het net als bij kinderen:

  tegenover elke straf moeten minstens

  vijf beloningen voor goed gedrag

  staan. Anders trekken ze zich terug uit

  relaties met anderen. Hier ligt volgens

  De Ruiter een verantwoordelijkheid

  van de maatschappij. Bij de meeste

  gedetineerden ging het tijdens de

  kinderjaren al mis. Daarom is het van

  groot belang dat de jeugdzorg adequaat

  handelt. Je kunt er niet vanuit gaan dat

  delinquenten zichzelf wel redden. Een

  gevangenis is misschien wel het laatste

  waar je ze in moet stoppen. De Ruiter

  is zich bewust van het feit dat dit geen

  populaire boodschap is, maar wel

  noodzakelijk. Mensen ontsporen en

  het strafrecht moet dit probleemgedrag

  behandelen. Als je met een klacht naar

  een arts gaat, verwacht je een passend

  medicijn. Gedetineerden krijgen nu

  allemaal dezelfde pil, die niet eens

  werkt. Hoogleraar penologie (leer van

  de straffen) en penitentiair recht, Mi-

  randa Boone, onderstreept dit. Volgens

  haar heeft een derde van de gedeti-

  neerden in Nederland nooit gewerkt,

  heeft de helft van hen hoge schulden,

  een drugsprobleem en antisociale

  persoonlijkheidsproblemen. Verder is

  15 procent depressief en ongeveer een

  kwart verstandelijk gehandicapt.

  Sommigen mensen zijn slechtCriminoloog Chris Rutenfrans staat

  hier lijnrecht tegenover. In de Leeu-

  warder Courant zegt Rutenfrans: We

  moeten straffen om gerechtigheid en

  nergens andersom. Met korte straffen

  en begrip laten we slachtoffers in de

  kou staan. Door criminelen te helpen

  in plaats van te straffen, stelt de staat

  zich op als pedagoog. Maar geen beste,

  want 70 procent van de criminelen gaat

  opnieuw in de fout. Bovendien verge-

  ten we dat veel burgers in moeilijke

  omstandigheden geen crimineel gedrag

  vertonen. We moeten accepteren dat

  sommigen mensen slecht zijn.

  Vindt u het ook zo vervelend als u uw advocaat niet kunt bereiken? Advocaten die geen tijd voor u hebben of die nooit terugbellen? Een secretaresse die zegt dat uw advocaat in bespreking zit, kost u wel beltegoed. Wij vinden dat dat anders moet. Wij begrijpen dat u niet naar de telefoon kunt grijpen als het u uitkomt. Ons kantoorbeleid is daarom dat wij een bespreking onderbreken als er een gedetineerde clint belt. Het kan echter voorkomen dat een advocaat niet binnen kantoor is, omdat hij bijvoorbeeld bij een zitting aan-

  wezig is. In dat geval probeert onze telefoniste hem toch mobiel te bereiken. In het uiterste geval noteert zij uw naam en bellen wij u terug in de inrichting.

  En omdat wij niet willen dat u uw karige arbeidsloon verdoet aan contact met uw advocaat, hebben wij een gratis nummer waarop u ons kunt bereiken.We begrijpen ook dat u niet wilt wachten tot u weer een nieuwe telefoonkaart heeft. Daarom kunt u ons gratis bellen op 0800-933 64 64 (0800-WEENING).

  BEREIKBAARHEID ADVOCATEN

  Wij streven er niet alleen naar om de beste advocaat te zijn binnen de rechtzaal, wij bieden ook graag service erbuiten

  Deskundigen op symposium komen er niet uit

  CELSTRAFFEN: WEG ERMEE OF TOCH MAAR NIET?

 • BonjoBajesBulletin

  augustus 201202

  Het kleinste detail kan het verschil zijn tussen vastzitten en vrijspraak

  Bent u advocaat en heeft u twijfels over de bewijsvoering van het OM, vraag dan om een gratis scan. Voor gedetineerden: Fekts werkt alleen via uw advocaat!

  Fekts, postbus 1071, 2600 BB Delft. Telefoon 06 25 03 58 67e-mail: [email protected], site: www.fekts.nl

  F E K T S F O R E N S I S C H A D V I E S

  Op deze plaats, verdeeld over de krant, treft u de 67 lidorganisaties van Bonjo aan.

  ZES JUSTITILE JEUGDINRICHTINGEN BUITEN GEBRUIKDen Haag Het buiten gebruik

  stellen van zes justitile jeugd-

  inrichtingen (JJI) is in volle gang.

  Door de daling van de instroom

  van jeugdige delinquenten is er in

  de JJIs sprake van leegstand. De

  JJIs worden buiten gebruik gesteld

  om de leegstand terug te dringen

  en om de kwaliteit van de behan-

  deling en begeleiding van jeug-

  digen te waarborgen. Ruim 1.100

  arbeidsplaatsen worden door de

  maatregel boventallig.

  Dit staat in het Capaciteitsplan Justiti-

  ele Jeugdinrichtingen dat staatssecreta-

  ris Teeven van Veiligheid en Justitie in

  n