Boekje \'we doen het zelf!\' Over Talenthouse

download Boekje \'we doen het zelf!\' Over Talenthouse

of 33

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  458
 • download

  8

Embed Size (px)

description

In Talenthouse leren jongerenwerkers hoe ze op een andere manier met jongeren kunnen werken. Het bedenken, organiseren, uitvoeren en evalueren van activiteiten doen jongeren zélf. Andere organisaties, ouders en buurtbewoners maken deel uit van het concept. Het jongerenwerk smeedt coalities met alle personen en organisaties die van belang zijn in het leven van een jongere. Want school, werk, voldoende beweging, een goede relatie met andere bewoners in je wijk... het is allemaal nodig om op te groeien tot volwaardig burger.

Transcript of Boekje \'we doen het zelf!\' Over Talenthouse

 • talenthousemethodiekbeschrijving van het jongerenwerk in ijsselmonde

 • 3 voorwoord 4

  1 inleiding 5

  2. visie van ijsselmonde op jongeren 7

  3. wat is een talenthouse? 9

  3.1 de methodiek is eenvoudig, de uitvoering ingewikkeld 9

  3.2 de methode: talentencyclus 11

  3.3 geen huis maar een thuis! hoe zien jongeren talenthouse? 12

  4. voor wie is talenthouse bedoeld? 14

  4.1 ook jongeren znder problemen? 14

  4.2 ook jongeren die niets willen? 15

  4.3 jongere n oudere jongeren? 15

  4.4 jongens n meiden? 16

  4.5 individuele jongeren of groepen jongeren? 16

  5. coalities smeden met partners 19

  5.1 ouders erbij betrekken, dat lukt toch nooit? 20

  5.2 buurtbewoners zijn toch vaak bang voor groepen jongeren? 21

  5.3 de politie in de jongerenvoorziening?! 22

  5.4 en de vertrouwensrelatie met jongeren dan? 24

  5.5 jongeren toeleiden naar school of werk is vaak zo ingewikkeld! 25

  5.6 jongerenwerkers kunnen toch niet lles?! 26

  5.7 de (deel)gemeente heeft geen verstand van de uitvoering! 26

  6. aFblijven! de rol van de jongerenwerker 27

  7. de sturing door de welzijnsinstelling 29

  7.1 hoe kunnen leidinggevenden jongerenwerkers faciliteren? 30

  8. makkelijk gezegd, moeilijk gedaan 31

  begrippen

  eindnoten 32

  dit boekje is geschreven in opdracht van nurten karisli (portefeuillehouder jeugd deel gemeente ijsselmonde). Inhoudelijke input alex de beer en theo van dijk (beleids medewerkers deelgemeente ijsselmonde), nadia barquioua (manager jongerenwerk ijsselmonde / swF), abderrahim toukoki (jongerenwerker in ijsselmonde / swF), jannemieke wijdenes en wilma visch (wijkagenten in ijsselmonde), Fred vellekoop (wijkbewoner in ijsselmonde), sad aharchaou (directeur thuis op straat ijssel monde), irma rodenberg (docent albeda college) en alle jongeren die aanwezig waren bij het groepsinterview. Tekst mara Frank & han paulides (radaradvies) Fotografie de jongeren van talenthouse, rob kamminga Cordinatie saskia rietvelt (deelgemeente ijsselmonde) Ontwerp en Opmaak marjet van hartskamp en peggy theeuwen (de ontwerpers), breda Drukwerk npn drukkers, breda Met dank aan de feedback van prof. dr. micha de winter, pierre heijnen (tweede-kamerlid pvda), aad meijboom (korpschef politie rotterdam rijnmond), margriet drijver (bestuurder van comwonen) deelgemeente ijsselmonde 2009

 • 4Voorwoord in ijsselmonde zijn we de afgelopen twee jaar bezig geweest met het aanboren, aanraken en ontwikkelen van talenten van jongeren. we zijn er van overtuigd dat alle jongeren (soms onzichtbare) kwaliteiten en talenten hebben. de huidige jongens en meisjes zijn straks onze buschauffeurs, winkelbedienden, ondernemers, apothekersassistenten, politieambtenaren, leerkrachten, enzovoort. de huidige jongeren zijn straks de ouders van de kinderen in onze wijken. alleen daarom al willen wij investeren in de toekomst van ijsselmonde.

  in diverse jongerencentra in rotterdam en elders zien we dat als je niet oppast jongerencentra snel veranderen in apenrotsen. en groep dominante jongeren eigent zich de voorziening toe en andere jongeren, inclusief meisjes, worden uit ge-sloten. de ene jongen houdt zich bezig met imponeren, de andere jongen met vlooien en weer anderen maken continu ruzie om een figuurlijke banaan. verschillende groepen jongens kunnen elkaar niet luchten of zien. jongerenwerkers zijn voor 80% van hun tijd beheersmatig aan het werken. aan het ontdekken van kwaliteiten en talenten komen zij niet meer toe. in ijsselmonde hebben we twee jaar geleden expliciet gekozen voor nder jongerenwerk. het nieuwe jongerenwerk werd talent-house. jongeren hebben talenten, dr spreken we ze op aan. we betuttelen en pamperen jongeren niet! we organiseren niets vr jongeren, de jongeren organiseren zlf hun eigen activiteiten. jongerenwerkers ondersteunen jongeren daarbij door ze de ruimte te geven maar k door normatief grenzen te stellen! je kunt jongeren alleen de ruimte geven om hun eigen ideen en plannen te realiseren als je ze tege -lijkertijd een duidelijk kader geeft.

  het concept talenthouse bestaat twee jaar. we zijn bij nul begonnen. na twee jaar zijn er duidelijk resultaten zichtbaar. veel jongeren zijn toegeleid naar werk en scholing, de samenwerking tussen politie en jongerenwerk is een feit en staat niet meer ter discussie, jongeren raken eraan gewend dat we niet langer ingaan op bestelgedrag. jongeren zitten niet langer op hun apenrots, maar zijn apentrots op wat ze met elkaar bereikt hebben. tegelijkertijd moeten veel jongerenwerkers er nog aan wennen dat we jongeren aanspreken als producent en niet als consument. het is niet u vraagt, wij draaien. dit jaar implementeren we het talenthouse concept in alle vier de wijken van ijsselmonde. we doen dat systematisch met intervisie en training rondom themas als motiverende gesprekstechnieken, coalitievorming en jezelf positioneren als jongerenwerker.

  we blijven investeren in een nieuwe vorm van jongerenwerk, we blijven onze werk-wijze aanscherpen. dit boekje is dan ook geen stappenplan dat beschrijft hoe je in n klap ander jongerenwerk kunt neerzetten. we hebben dit boekje geschreven om u te inspireren, om te laten zien hoe je binnen het jongerenwerk op een andere manier met jongeren kunt werken.

  Nurten Karisli, portefeuillehouder Jeugd in IJsselmonde

 • 13

  1. InleIdIngwat wij graag zouden willen doen is zwemmen, internetten, paint ballen, voetballen en uitstapjes maken naar pretparken.

  dat kun jij toch voor mij regelen, daar word je toch voor betaald?!

  omgaan met bestelgedrag van jongeren is ingewikkeld. we zijn gewend om activi-teiten te regelen vr jongeren. wij, als professionals, weten wel wat goed is voor jongeren. we bemoederen jongeren, we betuttelen ze, we pamperen ze. de jongeren met wie we werken hebben het al zo moeilijk en we denken dat ze niets zelf kunnen of weten. als wij ze helpen, dan gaat het veel sneller en beter. als jongeren zelf een activiteit organiseren, dan zijn we bang dat het in de soep loopt. als jongeren op sollicitatiegesprek gaan, dan zijn we bang dat ze het verknallen. dus wat doen we? we helpen jongeren een handje! het gaat toch om het resultaat?!

  jongeren denken er net zo over. ze weten dat een opleiding belangrijk is voor hun toekomst. ze weten dat jij, de jongerenwerker, kunt regelen dat ze die opleiding kunnen volgen. ze weten dat jij, de jongerenwerker, die baan kunt regelen. ze weten dat jij, de jongerenwerker, leuke activiteiten organiseert. zelf kunnen ze het niet. denken ze. en dus bestellen ze dat wat ze nodig hebben bij de jongerenwerker. die gaat er gretig op in. jongeren willen iets maken van hun toekomst, dat moeten we niet verpesten!

  het resultaat is natuurlijk belangrijk. het is belangrijk dat jongeren een baan krijgen, het is belangrijk dat ze weer naar school gaan, het is belangrijk dat er geld is voor zinvolle activiteiten. toch jongeren leren het meest van het proces. is een vlekke-loos verlopen activiteit echt belangrijker dan dat jongeren hebben geleerd wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een activiteit? is het belangrijker dat omwonenden tijdelijk geen overlast ervaren, of dat jongeren leren hoe ze rekening kunnen houden met omwonenden en dat omwonenden leren om jongeren de ruimte te gunnen? is het belangrijk dat er geld beschikbaar is voor activiteiten of willen we jongeren juist leren hoe ze geld bij elkaar kunnen krijgen om een activiteit te orga ni -seren? willen we overheidsgeld besteden aan het creren van jongerenvoorzieningen waar jongeren alln maar rondhangen? wat hebben jongeren daaraan?

  in ijsselmonde willen we dat jongeren leren dat er grenzen zijn aan hun eigen wensen. we willen dat jongeren realiteitszin ontwikkelen. dat ze zich gaan realiseren dat niet alles wat je wilt mogelijk is of vandaag te realiseren valt. dat er eigen inzet voor nodig is om iets te bereiken. we willen dat jongeren opgroeien tot volwaardige burgers, die op volwaardige wijze kunnen deelnemen aan de samenleving. volwaardig burger zijn betekent dat je jezelf nuttig voelt (vanuit eigen perspectief) en nuttig maakt (vanuit het perspectief van de samenleving en de groep waarbij je jezelf betrokken voelt) en dat je je eigen verantwoordelijkheden leert dragen.1 jongeren-werkers leveren daar een bijdrage aan door jongeren te ondersteunen in het krijgen en benutten van kansen op maatschappelijke participatie. door ze te ondersteunen in het leren leveren van een bijdrage aan de eigen samenleving en door ze te leren hoe ze eigen verantwoordelijkheden kunnen dragen.2

 • 14 15

  sus fotografie gekregen van de rotterdamse fotograaf maarten laupman en gra-fisch ontwerper marjet van hartskamp. ze hebben met hun eigen blik naar de wereld om zich heen gekeken. we zijn er trots op dat de jongeren de visuele input voor dit boekje zelf hebben verzorgd!

  2. VIsIe Van IJsselmonde op Jongerenijsselmonde kent veel jonge bewoners. jongeren leven binnen het gezin, maar ook op straat, op school, bij de scouting en bij de sportvereniging. jongeren geven kleur aan de samenleving, achter de kassa van een winkel, als krantenbezorger, als enquteur voor een energiebedrijf, als pompbediende bij een benzinestation, sportend in de buitenruimte, fietsend op weg naar school, enzovoort.

  de lokale overheid vindt het positief dat jongeren in het publieke domein kleurrijk aanwezig zijn. ze is blij met de energie en de aanwezigheid van jongeren. jongeren die niets ondernemen, die apathisch zijn, dt is zorgwekkend. jongeren die alln maar dominant gedrag laten zien, die voor overlast zorgen, die luidruchtig aanwezig zijn of zelfs intimiderend, dergelijk gedrag baart de lokale overheid zorgen.

  de lokale overheid heeft de laatste tijd flink genvesteerd in jongeren. zo zijn er bijvoorbeeld krajicek courts voor spor