Boek evolutie

download Boek evolutie

of 20

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.259
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Boek evolutie

 • 1. presentatie op 29 oktoberin Naturalis, LeidenDriessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 1

2. Wetenschappers die vol overtuiging werken met het evolutiemodel waarschuwen tegen overschatting van de wetenschap en de pretenties van het evolutiegeloof.Een uitdagend populair-wetenschappelijk boek over grenzen tussen vakgebieden en de eerbiediging ervan. De auteurs laten zien dat geloof in een transcendente realiteit goed kan samengaan met het evolutiemodel, maar minder met alle filosofische conclusies die daaruit getrokken worden.Aan dit boek werkten mee: prof.dr. N.M. van Straalen (bioloog), prof.dr. A. Driessen (fysicus), prof.dr. G. Nienhuis (fysicus), mgr.dr. E. de Jong (filosoof), dr. Tzvi M. Marx (rabbijn), dr. M.M. Ghaly (islamoloog). Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 2 3. Inhoud van deze presentatieI) De boekpresentatie op 29 oktoberII) De auteursIII) Inhoud van het boek Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 3 4. De boekpresentatie Ivrijdag, 29 oktober in Naturalis, Leiden Alfred Driessen en Gerard Nienhuis, redacteuren van de recent verschenen bundel Evolutie, wetenschappelijk model of seculier geloof nodigen samen met de andere auteurs uit voor de presentatie van het boek. Deze zal plaatsvinden op 29 oktober 2010 in Naturalis in Leiden om 15.00 uur.Het boek wordt aangeboden aan: -- ds Ad Alblas, voorzitter van de Raad van Kerken in Leiden -- prof. Cees Dekker, hoogleraar Nanoscience te Delft.voor adres Naturalis: zie: www.naturalis.nlDriessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 4 5. De boekpresentatie II Programma: 14.45 aankomst 15.00 welkom door dr Bert Geerken (directeur Naturalis) 15.05 opening door dagvoorzitter prof. Gerard Nienhuis 15.10 prof. Alfred Driessen introductie tot het boek 15.15 prof. Nico van Straalen: Missing links in de evolutie van demens? 15.30 Mgr. dr. Everard de Jong: Wanneer en waarom is er de mens? 15.45 presentatie van het boek aan: ds Ad Alblas, prof. Cees Dekker met aansluitend hun reactie op het boek 16.00 gelegenheid tot vragen uit de zaal 16.30 informele ontmoeting met een drankje Plaats: zaal Atelier van Museum Naturalis, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden De toegang tot de presentatie is gratis; opgave via e-mail INSTFO@gmail.com wordt op prijs gesteld. Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 5 6. de auteurs: Nico M. van Straalen Prof. Nico M. van Straalen, bioloog, Vrije Universiteit Amsterdam Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorieBiografieProf. dr. Nico van Straalen (1951) studeerdebiologie aan de Vrije Universiteit en promoveerdedaar in 1983 op het proefschrift "Comparativedemography of Collembola populations". Daarnawas hij werkzaam aan de VU eerst als lector envanaf 1992 als hoogleraar dierecologie. Hij is nu vooral genteresseerd in de toepassing van moderne moleculaire biologische inzichten op problemen van ecologie en evolutie. Naast zijn wetenschappelijke publicaties schrijft hij een wekelijkse column in een dagblad.http://www.falw.vu.nl/nl/onderzoek/ecological-sciences/animal-ecology/staff/nico-van-straalen.asp Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010pagina 6 7. de auteurs: Alfred Driessen Prof. Alfred Driessen, natuurkundige Evolutie bekeken met de bril van een natuurkundigeBiografieProf. dr. Alfred Driessen (1949) studeerdenatuurkunde in Keulen en Bonn en rondde in 1973zijn studie af aan de Universiteit van Amsterdam. Nazijn promotie (1982, UvA) en een postdocperiodewerkte hij vanaf 1988 aan de Universiteit Twente op het gebied van gentegreerde optica. Daar werd hij in 2003 benoemd tot hoogleraar in gentegreerde optische microsystemen. Vanaf zijn studentenjaren is hij genteresseerd in filosofische vraagstukken, met name de filosofie van de natuurwetenschappen. Sinds 2009 werkt hij in enkele maatschappelijk georinteerde instellingen. Hij publiceert voornamelijk over onderwerpen uit de (technische) wetenschappen en in geringere mate uit het gebied van wetenschapsfilosofie.http://www.narcis.info/personpub/RecordID/PRS1236164Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 7 8. de auteurs: Gerard Nienhuis Prof. Gerard Nienhuis, natuurkundige, Universiteit Leiden Grenzen aan het fysische wereldbeeld Biografie Prof. dr. Gerard Nienhuis (1944) studeerde theoretische natuurkunde te Utrecht, waar hij in 1970 promoveerde. Na een verblijf in de Verenigde Staten werkte hij als wetenschappelijk medewerker en hoogleraar in Utrecht. Sinds 1991 is hij hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksgebied is de quantumoptica en de interactie tussen materie en licht.http://www.physics.leidenuniv.nl/people_detail.asp?id=147 Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 8 9. de auteurs: Everard de Jong Dr. Everard de Jong Evolutie en schepping Biografie Mgr. dr. Everard de Jong ziet de graduele ontwikkeling van de soorten, tot de homo sapiens sapiens, als een vrijwel onomstreden paradigma van de biologie. Zijn bijdrage kan worden beschouwd als een filosofische reflectie op de door biologen bereikte resultaten en inzichten. In het eerste deel geeft hij een historisch overzicht van pre-darwinistische opvattingen over het ontstaan van soorten, om dan - via Darwins theorie en haar verdere uitwerkingen - naar de moderne synthese van deze theorie over te gaan. In het tweede deel spreekt hij over verschillende moeilijkheden die opgeroepen worden door de verklaringsprincipes, die de meeste biologen hanteren. Zijn laatste overwegingen gaan daarbij over de mens en over God en de evolutie. http://www.bisdom-roermond.nl/single/index.php?ID=230Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 9 10. de auteurs: Tzvi Marx Rabbijn Dr. Tzvi C. Marx Jodendom, Schepping en Evolutie Biografie Rabbijn dr. Tzvi C. Marx, is auteur van Disability in Jewish Law (Routledge, 2002) en publicist over het jodendom in Nederland. Hij woont sinds 1996 in Vught, waar hij de Tenachon uitgeeft. Hij heeft gedoceerd aan verschillende universiteiten (Radboud Universiteit Nijmegen) en hogescholen (Windesheim, Utrecht), instituten en studiegroepen in Nederland en neemt deel aan interreligieuze activiteiten op internationaal vlak. Hij is als rabbijn bevestigd aan de Yeshiva University (New York City), heeft een graad in de wiskunde en psychologie, en behaalde zijn doctoraat aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij is directeur van onderwijs geweest van het Shalom Hartman Institute (Jerusalem). Hij schrijft voor Tikkun waaarvoor hij ook in de adviesraad zitting heeft. http://www.ikonrtv.nl/hetvermoeden/gast.asp?oId=2514Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 10 11. de auteurs: Mohammed Ghaly Dr. Mohammed M. Ghaly, Universiteit Leiden Islam en Darwin: de receptie van Darwin en de evolutietheorie in de Islamitische traditieBiografieDr. Mohammed Ghaly (1976) studeerde Islamic Studieseerst aan de al-Azharuniversiteit in Egypte (Bachelor,cum laude, 1999) en daarna in Leiden (Master, cumlaude, 2002). In 2008 promoveerde hij in Leiden op"Islam and Disability: Perspectives in Islamic Theologyand Islamic Jurisprudence" Zijn proefschrift werd eind 2009 gepubliceerd door Routledge (London & New York) onder de titel Islam and Disability: Perspectives in theology and Jurisprudence. Sindsdien werkt hij als universitair docent Islamitische Theologie aan de Universiteit Leiden en verricht onderzoek naar de islamitische biomedische ethiek en moslims in het Westen.http://www.hum.leiden.edu/religion/organisation/institute-staff/ghaly.html Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 11 12. het boek De inleidingen en de eerste pagina van de bijdragen is te vinden op: http://www.slideshare.net/INSTFO/introductie-boek-over-evolutie Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 12 13. Alfred Driessen & Gerard Nienhuis: inleiding Enkele citaten uit de inleiding:Met deze bundel willen de auteurs een inhoudelijke bijdrage aan de discussie over evolutie leveren. Enerzijds willen zij laten zien dat het evolutiemodel van een hypothese inmiddels is uitgewerkt tot een algemeen aanvaarde theorie in de biologie. Anderzijds trachten zij duidelijk te maken dat een biologisch model inherente grenzen kent die alleen met behulp van andere wetenschappen, de geesteswetenschappen namelijk, kunnen worden overschreden. Het boek bevat drie essays van deskundigen op het gebied van de drie grote monothestische godsdiensten, het jodendom, het christendom en de islam. Alle drie geven argumenten voor hun overtuiging dat wetenschap en geloof in een transcendente God samen kunnen gaan. Wat niet samengaat, is evolutie als seculier geloof en het geloof in n God, die in deze drie godsdiensten wordt beleden.Driessen en Nienhuis (red.) Evolutie: Wetenschappelijk model of seculier geloof oktober 2010 pagina 13 14. Nico M. van Straalen, introductie Waarom biologen niet twijfelen aan de evolutietheorie In de eerste bijdrage legt Nico van Straalen, hoogleraar biologie aan de Vrije Universiteit, uit dat het evolutiemodel sinds de introductie van Darwin is gevalueerd van een werkhypothese tot een algemeen aanvaarde theorie binnen de biologie. Er worden enkele voorbeelden gegeven van opmerkelijke biologische feiten die alleen met de evolutietheorie kunnen worden verklaard. Ook geeft hij voorbeelden van de vaak genoemde missing links die intussen wel gevonden zijn. Ten slotte schetst hij beknopt de grenzen van zijn vakgebied.Voor