Bodemrapportage Ackerswoude, locatie B

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Geschiktheidsverklaring van de grond t.b.v. woningbouw in Ackerswoude, locatie woonkavels B. (Aanvullend onderzoek)

Transcript of Bodemrapportage Ackerswoude, locatie B

 • BIJLAGE 1

  OVERZICHTSTEKENING ONDERZOEKSLOCATIE MET POSITIES BOORPUNTEN

 • BIJLAGE 2

  ANALYSECERTIFICATEN

 • ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

  AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVINGHANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

  Analyserapport

  Blad 1 van 6

  ALcontrol B.V.Steenhouwerstraat 15 3194 AG RotterdamTel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34www.alcontrol.nl

  Koenders en partnersDhr. R. OnrustLekdijk Oost 123413 MS JAARSVELD

  Uw projectnaam : Ackerswoude Fase 1 PijnackerUw projectnummer : 130206ALcontrol rapportnummer : 11915180, versienummer: 1

  Rotterdam, 30-07-2013

  Geachte heer/mevrouw,

  Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 130206.Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitendbetrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het projectzijn overgenomen in dit analyserapport.

  Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd doorALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

  Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hogervervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleenvermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

  Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadereinformatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij uvriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

  Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

  Hoogachtend,

  R. van DuinLaboratory Manager

 • Koenders en partners

  Ackerswoude Fase 1 Pijnacker13020611915180

  23-07-2013

  Dhr. R. Onrust

  23-07-2013

  30-07-2013

  Blad 2 van 6

  ProjectnaamProjectnummerRapportnummer

  OrderdatumStartdatumRapportagedatum

  ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

  AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVINGHANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

  Analyserapport

  Paraaf :

  1-

  Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

  001 Waterbodem(AS3000)

  MM A: OG S101; S102; S103; S104; S105; S106; S107; S108; S109; S110

  Analyse Eenheid Q 001

  droge stof gew.-% S 63.4

  gewicht artefacten g S 0

  aard van de artefacten g S geen

  De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

  organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.4

  gloeirest % vd DS 95.8

  De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

  KORRELGROOTTEVERDELINGmin. delen

 • Koenders en partners

  Ackerswoude Fase 1 Pijnacker13020611915180

  23-07-2013

  Dhr. R. Onrust

  23-07-2013

  30-07-2013

  Blad 3 van 6

  ProjectnaamProjectnummerRapportnummer

  OrderdatumStartdatumRapportagedatum

  ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

  AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVINGHANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

  Analyserapport

  Paraaf :

  1-

  Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

  001 Waterbodem(AS3000)

  MM A: OG S101; S102; S103; S104; S105; S106; S107; S108; S109; S110

  Analyse Eenheid Q 001

  MINERALE OLIEfractie C10 - C12 mg/kgds

 • Koenders en partners

  Ackerswoude Fase 1 Pijnacker13020611915180

  23-07-2013

  Dhr. R. Onrust

  23-07-2013

  30-07-2013

  Blad 4 van 6

  ProjectnaamProjectnummerRapportnummer

  OrderdatumStartdatumRapportagedatum

  ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

  AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVINGHANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

  Analyserapport

  Paraaf :

  1-

  Monster beschrijvingen

  001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleenvoor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

  Voetnoten

  1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

 • Koenders en partners

  Ackerswoude Fase 1 Pijnacker13020611915180

  23-07-2013

  Dhr. R. Onrust

  23-07-2013

  30-07-2013

  Blad 5 van 6

  ProjectnaamProjectnummerRapportnummer

  OrderdatumStartdatumRapportagedatum

  ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

  AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVINGHANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

  Analyserapport

  Paraaf :

  1-

  Analyse Monstersoort Relatie tot norm

  droge stof Waterbodem (AS3000) Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan NEN-ISO-11465), AS3000-waterbodem: conform AS3210-1 en conform NEN-EN-12880

  organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2, gelijkwaardig aan NEN 5754gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879min. delen

 • Koenders en partners

  Ackerswoude Fase 1 Pijnacker13020611915180

  23-07-2013

  Dhr. R. Onrust

  23-07-2013

  30-07-2013

  Blad 6 van 6

  ProjectnaamProjectnummerRapportnummer

  OrderdatumStartdatumRapportagedatum

  ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

  AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVINGHANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

  Analyserapport

  Paraaf :

  1-

  Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

  001 A9210627 23-07-2013 23-07-2013 ALC201 001 A9210659 24-07-2013 23-07-2013 ALC201

 • BIJLAGE 2

  TOETSING ANALYSERESULTATEN

 • Pagina 1 van 1

  Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk) Towabo 4.0.400 Datum toetsing: 06-08-2013Meetpunt: MM A: OG S101Datum monstername: 23-07-2013 Tijd monstername: 0:00:00Beheerder: ONBEKENDX-coordinaat: 0 Y-coordinaat: 0 Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0 Compartiment: Bodem/SedimentLaag boven (cm): 0 Laag onder (cm): 0

  Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk

  Gebruikte grootheid voor standaardisatie:-als org.stofgehalte : 3,40 %-als lutumgehalte : 12,00 %

  Parameter hoe. eenheid gemeten gestand. oordeel melding % gehalte gehalte oversch.

  METALENcadmium dg mg/kg < 0,200 0,198

 • Pagina 1 van 1

  Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk) Towabo 4.0.400 Datum toetsing: 06-08-2013Meetpunt: MM A: OG S101Datum monstername: 23-07-2013 Tijd monstername: 0:00:00Beheerder: ONBEKENDX-coordinaat: 0 Y-coordinaat: 0 Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0 Compartiment: Bodem/SedimentLaag boven (cm): 0 Laag onder (cm): 0

  Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk

  Gebruikte grootheid voor standaardisatie:-als org.stofgehalte : 3,40 %-als lutumgehalte : 12,00 %

  Parameter hoe. eenheid gemeten gestand. oordeel melding % gehalte gehalte oversch.

  METALENcadmium dg mg/kg < 0,200 0,198 Ja * - anorganisch kwik dg mg/kg < 0,050 0,043 Ja * - koper dg mg/kg < 5,000 5,198 Ja * - nikkel dg mg/kg 12,000 19,091 Ja - lood dg mg/kg < 10,000 9,098 Ja * - zink dg mg/kg 37,000 56,861 Ja - cobalt dg mg/kg 4,400 7,388 Ja - molybdeen dg mg/kg < 1,500 1,050 Ja * -

  PAKsom PAK 10 (VROM) dg mg/kg < 0,300 0,210 Ja * -

  OVERIGE STOFFENminerale olie GC dg mg/kg < 35,000 72,059 Ja * -