Bob Rigter - Zen Tijd

download Bob Rigter - Zen Tijd

of 69

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bob Rigter - Zen Tijd

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  1/69

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  2/69

  Zen Tijd

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  3/69

  ZEN TIJD VOOR SAXOFONISTEN,

  JA CATS, TENNSSERS,

  GOLERS KUNSTENAARS, VOETALLERS,

  HONDERDMETEROPERS TOBBERS,

  FETSENMAKERS, SLAOZEN

  EN ANDERE KOEKENAKKERS

  BOB RIGTER

  samsara

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  4/69

  © 20 Bob Rigt ©Dez utgav: Samsara Utgvj bv 21 Omlagontwrp: Erik Théw.rktdsgn.com Lay-ut: Studo 8, Hgom

  ISBN 978-9-77228s6-2j N 28

  Nt ut dz tgav mag gprodud wodn zond hft tostmmng van: Samaa tgvr bv regraht 341 6AAmstdm wwwsamaaoocom

  Now is the me!

  Charlie Parke

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  5/69

  Inhoud Sa tori 7  9  De klren van de keizer 83 Muzik 89 Te (talent)  95  Jazz luisteren 101

  Ja spelen 1 0 5  Twee wegen 1 3  En toptennis? 7 Na 19Zen  9

  Bronnen 11 'Ego' 15 

  Over de schrijve 2 5  Dankzi 6

  Hsin 21 Tegenstellingen 7 Dukkha1  31 Kunst ontstaat uit Hsn  7 Nu 4 5

  Wu Wei, Wu Hsin   9

  Symbolen 5 9  Het ego als chauffeu 6 5 Reïcaati en Kama? 71 Dukkha 7 5 

  6 7

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  6/69

  Zen

  WatZen s?

  Zen is een woord.

  Een woord s een teken voor ies

  Maar als we n de wereld gaan zoken naar de beteens van en, vnden we nes

  Hoor je stile?

  Als er geuid is nee Als er geen gelud s oo net Ste is als tijd.

  9

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  7/69

  T id kun e niet zien en niet horen. Stilte is als Zen

  Zonder stilte geen mzek.

  Zen is egenlk niets. Maar e gaat er beter muziek van maken tennissen golfen koeken bakken slapen. Minder van tobben. Beter van boogschieten

  Zie Zen als een ozichtare bloem langs de weg. Loop er voorbi. Of ruik eraan. Gegoeid uit regen zon en de stnt van een ezel de ook langs die weg kwam. Zaad uit India gemuteerd in China en Japan en uitgezweefd over de wereld.

  k heb er thee van geze Te slap te sterk of te bitter wist naar de  zette van de thee.

  10

  Als de tee net goed is, is de zetter aezig

  De w ar e tennisse w int door zelf  a e zig te   zqn.

  De muikant die met een stevige (hoo-m eens' factor jn best staat te doen hee nog een ange weg te gaan. Het ging toch om de muiek?

  Ga e bete slapen denken tennissen  mziek maken of koeken bakken doo daar  e best op te doen?

  Als e e bes doet om te slapen blie eker wakker.

  Denk als e wlt denken zel als e in bed

  ligt et kan zin dat dat een mooie plaats is om te denken

  1

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  8/69

  Als e e best doet om goed na te denken, denk e niet goed na. Zolang e e best doet is e aandacht ageeid.

  As ee best doet om niet te denken denk e.

  As e e best doet op het scoen van een  matchpoint lukt het vaak niet

  As e e bes doe op de soo die e impoviseet wodt het niet vee o e gaat de out in

  Zen is een vorm van net e best doen Je best doen om te denken s geen Zen e best doen om niet te denken is geen Zen. e best doen om niet e best te doen is ook geen en

  Soms is denken Zen. Vake is Zen net denken

  12

  Va n saap Denk Scoor Spee e soo. Repaee e e _ts Bakje koek

  Aemaa zonde naa eef e kken

  Laat e niet a eiden doo e 'ego

  0

  IJ

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  9/69

  Wat je zet als je 'verleden, s een gedachtebowseL He is een seecie u e einnergen. oe je verleden was hangt af van oe je selecteert.

  Ook je ego s een bowsel van egen fabrcaat.

  Je 'ego s opgebowd t jow selecte van wat je meent te weten over jezel

  15

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  10/69

  Die selectie kan gebaseerd jn op 'feiten en I • 1mengen . Uit die 'feiten en menngen wordt nogal eens tots, eigendunk ponteneur wifel afgunst wok gedistilleerd. Allemaal zaken waarmee e niets opschiet. Als he pune bi het paalte komt bjkt e 'ego een gedachtebouwsel vluchtig als alle

  hersenspinsels.

  Maar k bén och een koekenbakker

  a as e een koek bakt. Maa als e geen koek bak?

  Als e kikt naar e egen ego heb e e  gesplitst in een 'ego en een beschouwer. Wie van de wee ben i ? Hoe kun  i ooit het product zin van e

  egen denken? Laat dat 'ego dus maar los. Het s net meer dan een hersenspnsel. Het leidt a

  16

  En alti d net op de momenten waar het om  gaat.

  Zoek de rust op. Waar e bent. Doe e ogen dicht. Adem met e buik niet met e ribbenkast

  Wacht tot het rime van e ademhalng . 

  ustg en gestaag 1s. Voel hoe e e adem los laat. Je ademt niet meer el Er wodt n e geademd Het ademt... n daarna s er geen het mee

  uister. Breng het geluidslandschap in kaart. Wacht tot e ook de kleinste geluiden hoort.

  Wind. Gras. Een insect.

  7

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  11/69

  Ve weg een auto. Hoog een vlieguig. Een etse

  Door luisteen ontstaat een uimte in je.

  E is geen ondescheid mee tussen de uimte in je en de uime buiten je.

  Het is deelfde uimte.

  Heb je ondetussen nog iets andes gedaan dan luisteen? Jamme. e zou aeen uisteen.

  Heb je alleen geluisted? Dan was je 'ego edwenen.

  Wat e nog wel was, was Hsin.

  Ben e bang om eelf te eleenae e ego hebt opgedoekt?

  18

  Hoe zou je jezef kunnen veieen als je niet  bent opgesplitst.

  0

  9

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  12/69

  Hsin

  Die beschouwer? Dat is andee koek Laten we die Hsn noemen. sn s as een oog Een oog laat de weeld binnen, maa ziet zhzelf net Een oog ziet zonde zn best te doen. Een oog oodeelt niet

  Denk net dat Hsin 'jijzel is. Voodat je het weet verwa je Hsin met e ego want ji jzel lij kt vedaht ee op een

  21

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  13/69

  vermomming van het zelbeeld dat je hebt opgebouwd als product van je egen denken.

  Je 'ego s als een vuist. Vouw de open. Dan is het ego weg. Je he bt geen vuist meer en je hebt een hand

  . .

  vlj.

  EnHsin?

  Op de venstebank in de zon zt een kat. Hj kjkt naar de schaduwen die bewegen op het grasveld naar de hommes bij de  bloemen naar de vogels onde de heg. Zonder ego.

  Hsin evaart.

  Als je wt oodelen, kun je altd nog je denken inschakelen. As je daaee o een oodee kom bedenk

  22

  dan dat dat oordeel net meer dan voorlopig is en net meer dan een oordeel.

  Hsin wekt ook zonder dat er denken aan te pas komt.

  Pupllen en oogenzen passen zch vazelf aan. Als je hard loopt, versnet vane het r ime van je hat en je ademhalng

  Leven doe je niet ze E wordt in je geleed. Besssen doe je niet ze Voordat je beslst, s er al n je beslist. Vered worden doe je ook net zel

  Denken. Doe je dat ze

  O wodt e in je gedaht? Je kunt er richtng aan geven en het kritsch vogen aa s je he heemaa ze doet

  23

 • 8/19/2019 Bob Rigter - Zen Tijd

  14/69

  kun je er och meeen mee ophouden als je  gaa slapen?

  Er ien onbekende agen tsen Hsin, je  geheugen en j e denkvermogen. Daarin kan van alles mis gaan Consaeer da me oerantie voor jeelfen anderen.

  Laa wa roebel is in ale rus helder worden.

  Je denkvermogen hang a gereedschap  boven de werkbank. Houd je geredchap in orde chep en opgeuimd. Gebruik he waar nodig. Geefriching aan je denken als je ie moe uidenken.

  Blfjij nada je kaweje klaa