Boazeloarke 2014/05

download Boazeloarke 2014/05

of 20

 • date post

  02-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

September - oktober 2014

Transcript of Boazeloarke 2014/05

 • Astrid: Goede sfeer bevordert onze werkingTALENT VAN OLLIER: RUBEN VERMEERSCH EN MARTIJN DHAENEDA GA WEG EN DA KOMT WERE: BREGT VERLEDEN EN LORE VANESSCHE JEUGDDIENST: HUISWERKBEGELEIDING

  num

  mer

  5 -

  jaar

  gang

  3 -

  sep

  tem

  ber/

  okto

  ber

  2014

  tLOARKEW E E T H E T A LT I J D B E T E R !

  BOAZE

 • INHOUD

  inhoud

  Column : Eindelijk rust! 2

  JIP/JAC: Lore Vandecasteele 3

  Jeugdraad: Astrid Delombaerde 4

  Izegem: SAMW 6

  Talent van Ollier: Ruben Vermeersch en Martijn DHaene 8

  Tips van de redactie: Back To School 10

  Da ga weg en da komt were: Bregt Verleden en Lore Vanessche 12

  Muziekkliniek: All We Expected 14

  Gespot in Izegem: Evi Vanderheeren en Elias Maertens 16

  Jeugddienst: huiswerkbegeleiding 18

  Fuivelaar 19

  WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER: Evelyn Vandeputte, Valrie Meert, Elien Vandevoorde, Chlo Vandewalle, Dries Dehaudt, Lore Declerck, Klaas Allosserie, Marjoke Werbrouck, Delphine Deneir, Guillian Maertens, Nikolaas Nortedame, Maarten Vanhauwerevormgeving: aaivzz

  Beste Boazeloars,

  Dat was toch echt weer niet te doen h ? Twee maanden! Twee maanden vol lawaaimakende, puberale, herrieschoppende tieners rond mijn oren k Dacht dat ik het nooit ging overleven en de zomer is al zo gevaarlijk voor n oude mens gelijk ik! Awel, ik kan geloven dat die buren van dat groot festival hoe heet het nu weer Tomorrowland, klacht in dienen voor overlast! Ik word al zot van tien jonge gasten rond mijn huis, laat staan een hele weide met tienduizenden zotte pipos! Pas op h, niets tegen een beetje goede muziek, maar nu is dat toch serieus anders of in mijnen tijd zulle! Soit, t is weer allemaal gepasseerd en jullie kunnen beginnen sparen voor een ticket voor noste jare!

  Ge moogt mij dat allemaal niet kwalijk pakken, k ben altijd blij dat de kleinkinderen ne keer meer op bezoek komen in de vakan-tie, maar t beste is toch nog altijd gewoon binst jaar h. Geen speciale regelingen! En nu mogen jullie weer n paar weken naar school. Nog niet te veel verleerd na twee maanden vakantie? t Is te hopen, want bij ons geldt de regel : geen goed rapport, geen centje van peter h! Doe maar goed jullie best, t is altijd voor iets goed! Is t niet voor de portemonnee, dan is t voor uw toekomst! Ons moeder zei dat ook altijd tegen mij: Cyriel, zei ze, het is nu dat je het moet doen voor later!. Geloof het of niet, maar ik heb daar veel van geleerd!

  Tot de volgende,

  Cyriel Boazeloare

  JEUGD

  IZEGEMDIENST

  2

  Eindelijk rust!

 • Wat is het CAW precies?Het CAW is het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Een CAW biedt deskundige hulpverle-ning aan mensen met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar en de eerste hulp is gratis. De vragen die mensen stel-len, zijn voor het CAW de eerste zorg. De hulpverlening is vertrou-welijk en vrijwillig. De CAW-hulpverleners ondersteunen in de eerste plaats de mogelijkheden die mensen zlf hebben. Welke oplossingen kunnen mensen zelf vinden en met de steun van hun omgevingsnetwerk? Hulpverleners kunnen ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die de sociale rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt zo op voor een ver-sterkt welzijn, voor mensen, hun omgeving en de bredere samen-leving. Het CAW streeft ernaar op deze manier mensen sterker te maken en hun basisrechten zelf te laten realiseren. CAWCentraal-West-Vlaanderen is de fusie van CAW Midden West-Vlaanderen en CAW De Papaver.

  Wat is jouw functie? Ik ben binnen CAW Centraal West-Vlaanderen regioteam-verantwoordelijke voor Izegem, Ingelmunster en Lendelede.

  Heb je altijd al de job willen doen die je nu hebt?Ik studeerde psychologie en psychotherapie in Leuven. Ik wou mensen leren begrijpen en begeleiden. Ik werk graag binnen CAW Centraal West-Vlaanderen. Het is boeiend om elke dag actief aan de slag te gaan met verhalen van clinten en medewerkers. Elke dag een ander verhaal.

  Wat is het JAC?Je kan op het Jongeren Aanbod van Centra algemeen welzijnswerk terecht voor onthaal, informatie, advies ofbegeleiding.Er wordt ook preventief gewerkt door het geven van vormingen aan groepen of klassen, het geven van JAC-voorstellen en het uitwerken van projecten.Een JAC valt onder de overkoepelende organisatie CAW, Centrum voor Algemeen Wel-zijnswerk. Dit wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Onze leuze is: er bestaan geen domme

  3JIP/ JAC

  vragen! Samen met jou zoekt de JAC-medewerker op lke vraag een gepast antwoord. We krijgen allerlei vragen binnen onder andere seksualiteit, alleen wonen, persoonlijk functionerenWe merken ook dat vele jongeren een laag zelfbeeld hebben of weinig zelfvertrouwen en daarover vragen stellen aan ons. Het JAC zal luisteren en samen met de jongere op zoek gaan naar de verschillende mogelijkheden.

  Hoe kan je het JAC bereiken?.Iedereen is welkom in het JAC. Iedereen kan er terecht. De openings- en bereikbaarheidsu-ren zijn ruim en houden rekening met momenten die voor jonge-ren belangrijk zijn.

  vervolg zie pagina 4

  CAW? JIP? JAC? Wat is dat eigenlijk allemaal? De jeugd in Izegem kan op veel plaatsen terecht met hun problemen, maar dat is niet altijd allemaal geweten. Lore Vandecasteele, regioverantwoordelijke van CAW Centraal West-Vlaanderen in Izegem, geeft wat duiding bij de verschillende instanties.

  CAW? JIP? JAC?

 • 4GOEIE SFEER BEVORDERT ONZE WERKING

  De Izegemse Jeugdraad volgens Astrid Delombaerde

  vervolg van pagina 4

  De werking van het JAC is gratis. Je kan bij ons binnenspringen zonder afspraak op het onthaal in onze verschillende antennepunten. Je kan ons ook bellen of mailen, en er is ook een chat voorzien.

  jaccentraalwestvlaanderen.be, Telefoon Izegem 051 33 78 78Adres: Krekelstraat 56.

  Wat is het JIP?JIP staat voor jongereninforma-tiepunt en is een onderdeel van het JAC. Heel wat JACs zijn erkend als JIP. Er is een hele stapel van informatie te verkrijgen op het JIP. Je vindt er vormingspakketten, metho-diekenmappen, folders en brochures en informatie over allerlei themas: alleen wonen, verslavingen, vrije tijd, rechten en plichten, gezondheid, onderwijs, relaties, seksualiteit, Je kan de informatie komen inkijken en ook lenen gedurende twee tot vier weken. Een medewerker helpt je graag verder bij het zoeken en verklaren van de informatie.

  Hoe laten jullie jongeren en/of volwassenen weten dat ze bij jullie terecht kunnen?We willen iedereen de kans geven om het JAC te leren kennen. Soms geven we een JAC voorstelling in scholen, leefgroepen of verenigingen. Tijdens de voorstelling wordt de werking van het JAC op een leuke en speelse manier in de kijker gezet.Sommige scholen organiseren ook klasbezoeken aan het JAC. Zulk initiatief is ook een goede gelegenheid om op een ongedwon-gen manier in te gaan op vragen en problemen die in de klasgroep of bij individuele jongeren leven.

  Chloe Vandewalle

 • Ben je volgend werkjaar nog steeds voorzitster? Dat is nog niet helemaal zeker. Momenteel maken zon elf per-sonen deel uit van het dagelijks bestuur van de jeugdraad. Gezien we de functies voor komend jaar nog moeten verdelen, staat dat nog niet helemaal vast. Ik zal me, voorzitster of niet, sowieso keihard blijven inzetten. Dat is volgens mij het belangrijkste.

  Nog niet zo heel lang geleden was het dagelijks bestuur op sterven na dood. Hoe komt het dat er nu wel opnieuw zo veel mensen in het dagelijks bestuur zetelen?Dat we met een grote groep zijn heeft veel met de sfeer rond de jeugdraad te maken. Die zat al van bij de start van onze groep goed en dat draagt bij tot een stijgende interesse in de jeugdraad. Een ruime groep zorgt er bovendien voor dat we de taken goed kunnen verdelen. Vele schouders maken licht werk. Zo wordt de jeugdraad voor niemand al te belastend.

  De jeugdraad staat bij veel mensen vooral bekend voor de organisatie van de legenda-rische leidingsavonden, maar dat is niet het enige waar jullie voor verantwoordelijk zijn. Dat klopt, de leidingsavond is veruit ons bekendste wapenfeit, maar ook de rest van de Dag van de Jeugd-

  beweging valt op onze schouders. Bovendien organiseren we ook Dag van het Kind en proberen we om jaarlijks toch enkele adviezen voor het stadsbestuur uit te schrij-ven. We zijn in feite een beetje de spreekbuis van de Izegemse jeugd.

  Dag van de Jeugdbeweging gaat dit jaar door op 17 oktober. Wat hebben jullie zoal in petto?Naar analogie met vorig jaar is er voor alle leden en leiding van de Izegemse jeugdbewe-gingen, na school, een activiteit voorzien. Uiteraard wordt de dag afgesloten met een spetterende leidingsavond als dankjewel voor hun dagdagelijkse inzet. Die leidingsavond wordt ook dit jaar een voltreffer, want er staat een serieuze verrassing op het programma.

  En wat met Dag van het Kind?Die dag is er voor elk kind van zes tot twaalf jaar en gaat komend werkjaar door op zaterdag 14 maart. Ook bij deze editie zullen kinderen weer kun-nen proeven van verschillende beroepen en sporten. Werken bij een pizzeria, presenteren bij de radio of american football bij de Izegem Tribes. Het kan allemaal op Dag van het Kind.

  Het klinkt alsof jullie de Roefel van vroeger nieuw leven willen inblazen. Het concept lijkt er inderdaad

  wel wat op. Dat hoeft ook geen probleem te zijn. Iedereen van onze generatie heeft toffe herin-neringen aan de Roefel. Zo ging ik indertijd helpen in een kruide-nierszaak. Vorig jaar was het concept alvast een schot in de roos. Heel wat kinderen staken iets op en hadden het naar hun zin. Ook dit jaar hopen we weer op de medewerking van heel wat handelaars en diensten. Mensen met interesse mogen zich trouwens nog steeds aanmelden, want hoe ruimer de keuze, des te beter natuurlijk.

  M