Blue Paper Social.Lab: De nieuwe advertentiemogelijkheden van Facebook

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Business

 • view

  539
 • download

  3

Embed Size (px)

description

De waaier aan oplossingen die Facebook vandaag de dag aanbiedt, beantwoordt doeltreffend de problemen waarmee marketingprofessionals regelmatig geconfronteerd worden. In het document dat volgt bekijken we uitgebreid de laatste 5 innovaties van Facebook die uw aandacht verdienen: adverteren op mobile, rekruteren van fans in de newsfeed, conversion tracking, de nieuwe newsfeed en de functie ‘Lookalike Audiences’.

Transcript of Blue Paper Social.Lab: De nieuwe advertentiemogelijkheden van Facebook

 • 1.Blue paper: Nieuwigheden FacebookBlue paperDe nieuwe advertentiemo-gelijkheden van FacebookDe waaier aan oplossingen die Facebook vandaagde dag aanbiedt, beantwoordt doeltreffend deproblemen waarmeemarketingprofessionalsregelmatig geconfronteerd worden.In het document dat volgt bekijken we uitgebreid delaatste 5 innovaties van Facebook die uw aandachtverdienen: adverteren op mobile, rekruteren vanfans in de newsfeed, conversion tracking, de nieuwenewsfeed en de functie Lookalike Audiences.

2. Blue paper: Nieuwigheden FacebookBlue paper: Nieuwigheden FacebookBoost het aantal downloads van uwmobiele applicatie dankzij het formatMobile App van FacebookHet format Mobile App is een format dat speciaal door Facebook ontworpen werd vooradverteerders om het aantal downloads van hun mobiele applicaties te verhogen.Meer dan 2,1 miljoen Belgische gebruikers hebben toegang tot Facebook via eenmobiele interface. Dankzij de contextuele targeting van Facebook kan u uw advertentiesrichten in functie van het type smartphone van de gebruiker en hem doorsturen naar dejuiste softwarewinkel: de App Store (iPhone) of de Play Store (Android).Rating:de rating van de applicatieverschijnt onder de advertentie. 100% schermvullend Social Context:de namen van vrienden die de applicatie hebben gedownload verschijnenbij de advertentie. Call To action:een krachtige Reach: Call to Action in de vorm2 miljoen (Belgi)van een knopBenchmark: Av. CPC: 0,30Av. CTR: 1,5% Av. CPI: 1De mening van onze expert Adverteerders hebben grote moeite met het identificeren van het ideale medium om het aantal downloads van hun mobiele applicaties te verhogen. Dit is te wijten aan een gefragmenteerd mobiel aanbod en een ondoorzichtig en beperkt bereik. Mobile App is daarom een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid voor adverteerders. Op dit moment zijn er slechts enkele adverteerders die het formaat gebruiken, wat zorgt voor een zeer aantrekkelijke gemiddelde CPC: 0,30. Benjamin Snyers Head Of Advertising 3. Blue paper: Nieuwigheden FacebookKwaliteitsvolle en toegewijde fansbereiken, rechtstreeks in de newsfeedDe newsfeed is de plaats op Facebook waar de aandacht het hoogst is. Facebook-gebruikers besteden er 45% van hun tijd en de mate van betrokkenheid met merken iser het meest intens: er vinden 40 tot 150 keer meer interacties plaats in de newsfeed invergelijking met andere plaatsen.Onlangs opende Facebook de newsfeed voor het klassieke rekruteringsformaat encreerde het de Social Ad for Like. Daarvoor waren dit soort advertenties enkel te zienin de rechterkolom.Nu kunnen adverteerders hun boodschap rechtstreeks verspreiden in het hart van denewsfeeds van hun toekomstige fans.Voorbeeld van het format Social Ad for Like 4. Blue paper: Nieuwigheden Facebook Social Context:Grote visibiliteit voor uw boodschap de namen van vrienden die de pagina leuk vinden verschijnenin vergelijking met de rechterkolom. bij de advertentie. Call To action: een krachtige Call to Action in de vorm van een knop. De vermelding Sponsored maakt duidelijk dat het om een advertentie gaat. Impact/Branding: de advertentie heeft een krachtige impact. Door de afbeelding van advertentie die u Prestatieszelf kan kiezen en de afbeelding (in vergelijkingvan de pagina waarmee demet de rechterkolom) advertentie gepost wordt, isAv. CPF : -50% branding verzekerd.Av. CPC: -33% Av. CTR: x10 De mening van onze expertEen aangepast bericht kunnen tonen in de newsfeed van gebruikers is een ware revolutie voor de adverteerder. De eerste cijfers en resultaten spreken voor zich: een sterk verhoogde CTR en een lage CPF. Let wel: probeer dit format spaarzaam te gebruiken en de frequentie voor de gebruikers te beperken. Bij te veel herhaling loopt u het risico op een omgekeerd effect dan gewenst.David Cyngiser Ad Expert 5. Blue paper: Nieuwigheden FacebookVerbeter de ROI van uwFacebookcampagnes, dankzij deConversion Tracking-toolEnkele weken geleden heeft Facebook zijn nieuwe tool voor Conversion Trackingbeschikbaar gemaakt voor adverteerders en agentschappen.Deze technologie maakt het voor campagnebeheerders mogelijk om de resultaten vanhun advertenties te koppelen aan de conversies gerealiseerd op een externe website.De ideale tool dus om zicht te krijgen op de exacte ROI van uw campagne.Geoptimaliseerde CPM en bijhouden van conversies, de winnende combinatie.Door de Conversion Tracking-tool te combineren met de functie om de CPM teoptimaliseren op Facebook, bereikt u met uw advertenties die gebruikers die hetmeest geneigd zijn om tot aankopen over te gaan op uw website.Hoe werkt het?Facebook baseert zich op de eerste gerealiseerde conversies om het profielvan de gebruikers te analyseren. Vervolgens verspreidt het de advertentie bijFacebookgebruikers met een gelijkaardig profiel.Meer conversies met hetzelfde mediabudget.Studies van Facebook tonen aan dat campagnes die de Conversion Tracking-tool gebruiken tot 66% meer conversies genereren dan een klassiekeFacebookcampagne. 6. Blue paper: Nieuwigheden FacebookHoe zet ik het tracken van conversies op poten?1. Eerst moet u een tracking pixel aanmakenvia de Adverts Manager van Facebook.2. Deze pixel moet u integreren in de paginawaarvan u het aantal conversies wilbijhouden.3. Lanceer uw campagne metgeoptimaliseerd bieden ingeschakeld.4. Analyseer de resultaten per segment(plaatsing, targeting, format,boodschap,) en optimaliseer de ROI vanuw campagne.De reporting maakt het mogelijk om de conversies die gegenereerd werden doorgebruikers, die op de advertentie klikten of deze te zien kregen, te analyseren.De mening van onze expert Prestatiegerichte adverteerders moeten KPIs hebben om de ROI vanhun acties te berekenen.Het tracken van conversies is een gratis tool, die toelaat om deverkoopcijfers van een externe website te koppelen aan de elementenvan uw Facebookcampagne: de doelgroep, boodschap, format, posities,enz. De tool biedt daarmee een antwoord op de noden van ROI-gerichteadverteerders.Onze eerste testen met de tool bevestigen deze bevindingen. We zien eentoegevoegde waarde door het opvolgen en de optimalisatie van campagnesmet een verbetering van de ROI.Benjamin Snyers Head Of Advertising 7. Blue paper: Nieuwigheden FacebookEen nieuw gezicht voor de Facebooknewsfeed.Facebook kondigde onlangs de komst aan van een nieuwe newsfeed. Met een strakker,minimalistischer en frisser design is de nieuwe newsfeed ontworpen om de gebruikereen vlottere en aangenamere ervaring te bieden.Er zijn 3 belangrijke veranderingen die de nieuwe newsfeedmet zich meebrengt: Groter en leesbaarder. De berichten van vrienden of merken die u volgt zullen meer plaats innemen in de newsfeed. De informatie werd geherstructureerd om de leesbaarheid te vergroten. Filter wat u wil zien. Organiseer en filter verschillende newsfeeds in functie van de informatie die u wilt bekijken: vrienden, fotos, merken, Alomtegenwoordig. Tablet, smartphone of desktop, de Facebookervaring is steeds dezelfde, ongeacht het gebruikte medium. 8. Blue paper: Nieuwigheden FacebookWat is de impact voor merken?Nieuwe look voor Sponsored StoriesDe look en feel van sponsored stories in de newsfeed zal veranderen. Het formatwordt aantrekkelijker dankzij het gebruik van de coverfoto van uw pagina, die eencentrale rol zal gaan spelen.Voor : Av an tNa : Apr sEen grotere aantrekkingskracht van uw inhoudDe boodschap is groter, beter gestructureerd, beter leesbaar en beter zichtbaar.Deze opfrissing moet de betrokkenheid van gebruikers met de aangeboden inhoudverhogen. Of het nu een vriend is of een merk, de waarde van uw posts is groter,of deze nu organisch zijn of betaald. De mening van onze expert Binnen de logica van een steeds meer gepersonaliseerde gebruikerservaring maakt Facebook het nu mogelijk om de newsfeed te filteren. Zo zal er nu bijvoorbeeld ook een feed zijn die uitsluitend gewijd is aan muziek. Een zegen voor alle artiesten. Misschien geeft dit in de toekomst nieuwe mogelijkheden om op feed te targeten?David Cyngiser Ad Expert 9. Blue paper: Nieuwigheden FacebookVergroot het bereik van uwpersoonlijke doelgroep dankzijLookalike Audiences. Target uwklanten en toekomstige klanten.Lookalike Audiences, uw doelgroep op steroden.Custom Audiences van Facebook maakt het voor adverteerders mogelijk omhun klanten te vinden op Facebook en hen te bereiken met een aangepastereclameboodschap.Met de targeting tool Lookalike Audiences kunt u zich nu richten op gebruikers meteen profiel dat vergelijkbaar is aan dat van uw klanten.Even opfrissen: wat is Custom Audiences?Deze targeting laat toe om zich te richten op Facebookgebruikers op basis van hune-mailadres, hun telefoonnummer of hun Facebook-ID (UID).Hoe werkt het?De adverteerder kan zijn klantenbestand met e-mailadressen, telefoonnummers ofFacebook IDs uploaden in de tool voor het creren van een specifiek publiek.De module zal automatisch alle e-mailadressen koppelen aan de gebruikers dieaanwezig zijn op Facebook.Facebook zal nu zeggen hoeveel procent van de adressen het kan identificeren encreert vervolgens een specifieke targeting met de gekende gebruikers.Vervolgens kan de adverteerder een campagne op poten zetten die zich enkel en alleenricht op deze doelgroep. 10. Blue paper: Nieuwigheden FacebookMaakt Facebook commercieel gebruik van mijn gegevens?Neen, Facebook houdt uw gegevens niet bij en gebruikt ze evenmin voor commerciledoeleinden. Facebook gebruikt een data-encryptiesysteem, het hashen, om deveiligheid van de adverteerder en zijn gegevens te garanderen.Het hashen vat de gegevens samen als een soort digitale vingerafdruk die niet kanworden ontcijferd.Deze veiligheidsfilter garandeert de adverteerder dat Facebook nooit toegang heeft totde echte e-mailadressen van zijn klanten.Hoe gaat dit in zijn werk?Wanneer u uw database upload in de advertentietool van Facebook, de Power Editor,hakt de targeting-tool uw gegevens in stukjes en vormt ze om tot een soort digitalevingerafdruk, alvorens ze naar de servers van Facebook te sturen.Facebook ontvangt dus nooit de exacte lijst met e-mailadressen van uw klanten, enkeleen lijst met gecodeerde informatie.De e-mailadressen van facebook zijn eveneens gecodeerd tot digitale vingerafdrukken,zodat er een vergelijking gemaakt kan worden tussen uw database en de gebruikersvan Facebook.Als er een overeenkomst is tussen een digitale vingerafdruk van een klant en vanFacebook, voegt het systeem de overeenkomstige UID toe aan de lijst met uwaangepaste doelgroep die opgeslagen is op uw advertentie-account. Enkel deeigenaars van deze account hebben toegang tot deze gepersonaliseerde doelgroep enkunnen hem gebruiken.Kort samengevat; uw gegevens zijn nooit toegankelijk voor Facebook of zijn klanten. 11. Blue paper: Nieuwigheden FacebookEnkele voorbeelden van gebruik ? Zet uw klanten om in fans van uw pagina. Reactiveer een database met slapende klanten. Bereik uw beste klanten met specifieke boodschappen. Retarget prospects die geen omzet hebben gegenereerd. EtcHet uitsluiten van uw persoonlijke doelgroep uit een groter publiek, een niet temissen functionaliteit.U kan uw persoonlijke doelgroep filteren uit een grotere doelgroep met de traditionelecriteria van Facebook.Zo kan u bijvoorbeeld uw klanten selecteren uit een grotere doelgroep van 18- tot54-jarige Facebookgebruikers. Zo hoeft u niet te betalen voor impressies of kliks dienutteloos zijn. 12. Blue paper: Nieuwigheden FacebookEn Lookalike Audiences?Lookalike Audiences is een uitbreiding op Custom Audiences. Het laat u toe om u terichten op gebruikers met een profiel dat gelijkaardig is aan dat van uw persoonlijkeklantenbestand. Waar Custom Audiences zich richt op uw klanten, zal Facebook metLookalike Audiences uw boodschap tonen aan een publiek met een profiel dat hetmeest openstaat voor uw boodschap.Lookalike Audience Richt uw campagne op Facebookgebruikers meteen profiel gelijkaardig aan dat van uw persoonlijkedoelgroep. Bijvoorbeeld de gebruikers met eenprofiel gelijkaardig aan dat van uw klanten. Custom Audience Voorbeeld: uw klantenEr zijn twee soorten Lookalike Audiences:Gelijkaardig :In dit geval richt Facebook zich op 1% vande bevolking van het land van de doelgroepdie een profiel hebben gelijkaardig aan uwklantenbestand.Het bereik is beperkt, maar de gelijkenis ishet grootst.Meer bereik :De targeting omvat 5% van deFacebookgebruikers met het profiel dat hetmeest past bij uw persoonlijke doelgroep.Met deze optie bereikt u een groter publiek,maar de nauwkeurigheid is lager. De mening van onze expert Met de twee innovaties Custom Audiences en Lookalike Audiencesheeft Facebook een unicum te pakken in de digitale wereld.Dankzij deze technologie biedt Facebook een nieuwe targeting die erveelbelovend uitziet.Hoewel het helemaal nieuw is, is het gebruik ervan 100% gratis.Wij hebben al uitstekende resultaten vastgesteld met Custom Audiences,met een ROI x2 tot x10. En we zijn ervan overtuigd dat Lookalike Audienceshetzelfde pad zal volgen. Benjamin Snyers Head Of Advertising 13. Blue paper: Nieuwigheden FacebookHeeft u nog vragen?Wenst u nog verduidelijking of aanvullendeinformatie?Contacteer dan Peter MeyersAccount DirectorSocial.Lab - Place des Maieurs 2,1150 BrusselsM: +32 495 58 41 86T: +32 2 464 93 [email protected]