Blue Energy 20 maart 2014 DNA - Energy Valley

of 17 /17
ENERGY CONNECTS Afsluitdijk wordt Energiedijk

Embed Size (px)

description

Dutch Power innovatiesessie 20 maart 2014

Transcript of Blue Energy 20 maart 2014 DNA - Energy Valley

  • 1. ENERGY CONNECTS Afsluitdijk wordt Energiedijk

2. ENERGY CONNECTS Zuiderzee 3. ENERGY CONNECTS Historie Afsluitdijk 1891: Eerste plan om de Zuiderzee in te polderen 1913: In polderen Zuiderzee regeringsbeleid 1916: Ernstige overstroming 1926: Versterking Zuiderzee dijken afgerond 1932: Afsluitdijk afgerond 2006: besluit versterking Afsluitdijk (en andere dijken) 4. ENERGY CONNECTS Vanaf 2006 Maart 2009 December 2011 5. ENERGY CONNECTS December 2011 Ik draag 20 mln bij aan uw ambities Ondertekening bestuursovereenkomst Rijk en Regio: Rijk: waterveiligheid en waterbeheer Regio: ambities Duurzame energie, natuur, R&T en mobiliteit 6. ENERGY CONNECTS Locaties voor duurzame energie 6 Den Oever Kornwerderzand Breezanddijk 7. ENERGY CONNECTS Duurzame Energie Ambities Blue Energy: 2013 - 2016 Pilot Breezanddijk 50 kW in 2017 - 2020 Demo van 1 MW Spuistroom: 2008 Test 80 kW Tocardo Den Oever 2014 Test array 250 kW 2017 Centrale Kornwerderzand van 2,5 MW Zonne-energie: 2017 Centrale van 5-10 MW 8. ENERGY CONNECTS TTC (Tidal Testing Centre) Pilot Tocardo sinds 2008 Testen in spuikokers Den Oever 9. ENERGY CONNECTS TTC: Pilot voor Kornwerderzand 10. ENERGY CONNECTS Spuistroomcentrale Kornwerderzand Ruimte voor opsomming of tekst 2,5 MW = 1000 huishoudens 11. ENERGY CONNECTS Offshore testsite Marsdiep 12. ENERGY CONNECTS Blue energy pilot Breezanddijk In bedrijf begin 2014 13. ENERGY CONNECTS Zonnedijk Waddenzee IJsselmeer A7 Innovatieve integratie: In dijktalud Fundatie in dijkbekleding Gentegreerde kabelgoot Elektriciteit over hele dijk 14. ENERGY CONNECTS Zonnedijk Mogelijke uitvoering 15. ENERGY CONNECTS Hybrid Off-grid Energy System 16. ENERGY CONNECTS Initiatief aan bedrijfsleven Publieke sector facilitator Inspanningsverplichting: Subsidie Beeldkwaliteit Vergunningen Bedrijfsleven initiatiefnemer Inspanningsverplichting: Technisch ontwerp Business case Aanvraag vergunningen Intenties Q1 2014 Overeenkomsten Q1 2015 Investering ca 40 mln 17. ENERGY CONNECTS Dank voor uw aandacht Afsluitdijk: een dijk van een kans En..?