Blijf in balans 2012 - Praktijkgerichte update fiscale maatregelen di rupo

download Blijf in balans 2012 - Praktijkgerichte update fiscale maatregelen di rupo

of 130

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Blijf in balans 2012 - Praktijkgerichte update fiscale maatregelen di rupo

 • 1. Di Rupo Idecember 2012 www.moorestephens.be Precise. Proven. Performance 1
 • 2. SPREKER: PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in de Rechten Licentiaat in Management Fiscale Hogeschool EHSAL Master in Accountancy VLEKHO Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Moore Stephens Verschelden Accountants & Belastingconsulenten www.moorestephensverschelden.be peter.verschelden@moorestephens.be 2
 • 3. Veel nieuwe maatregelen in 3 trapjes Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 30 december 2011) Programmawet I van 29 maart 2012 (BS 6 april 2012) Programmawet van 22 juni 2012 (BS 28 juni 2012) Wetsontwerp van 23 november 2012 (aangenomen tekst, nog niet gepubliceerd) 3
 • 4. Inhoud:nieuwe maatregelen en verdere infoKOMEN IN DIT KENNISATELIERS AAN BOD Belastingen op pensioenkapitaal - Interne pensioenbelofte Wyninckxbijdrage - Pensioendatabank Uitbreiding Thin Cap Rule Roerende voorheffing 21% of 25% - Bijkomende heffing 4% Melding Centraal Aanspreekpunt VAA personenwagens FAQ VAA gratis bewoning Nieuwe antimisbruikbepaling Overige nieuwigheden 4
 • 5. Inhoud:nieuwe maatregelen en verdere infoKOMEN IN DIT KENNISATELIERS AAN BOD Beperking notionele interestaftrek Beperking overdracht notionele interestaftrek Meerwaarden op aandelen - vennootschappen 5
 • 6. Inhoud:nieuwe maatregelen en verdere infoKOMEN NIET (MEER) AAN BOD: Beperking belastingvermindering energiebesparende maatregelen Taks op de omzetting van effecten aan toonder BTW-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders 6
 • 7. Belastingen op pensioenkapitaal 7
 • 8. Belastingen op pensioenkapitaal Verhoging minimumleeftijd pensionering n.a.v. recente pensioenhervorming Vanaf 2016 zal minimumpensioenleeftijd in principe 62 jaar bedragen Leeftijd- en loopbaanvoorwaarde worden geleidelijk opgetrokken Datum Minimumleeftijd Loopbaan- voorwaarde 2012 60 jaar 35 jaar 2013 60 jaar en 6 maanden 38 jaar 2014 61 jaar 39 jaar 2015 61 jaar en 6 maanden 40 jaar 2016 62 jaar 40 jaar 8
 • 9. Belastingen op pensioenkapitaal Belasting op de uitkering van pensioenkapitalen (2de pijler) wordt op pensioenhervorming afgestemd Invoering tarief van 20% en 18% bij uitkering op 60- of 61 jarige leeftijd op kapitaal dat werd gevormd door werkgeversbijdragen Reeds van toepassing vanaf 1/7/2013 10% op uitkering pensioenkapitaal vanaf 65-jarige leeftijd blijft mogelijk Op voorwaarde dat werknemer of bedrijfsleider effectief actief blijft tot 65- jarige leeftijd EN het pensioenkapitaal ten vroegste vanaf 65ste verjaardag wordt uitgekeerd 9
 • 10. Belastingen op pensioenkapitaal Belastingen op pensioenkapitaal (2de pijler) bij uitkering Wijzigingen m.b.t pensioenkapitalen die werden gevormd door werkgeversbijdragen Leeftijd uitkering Vr 1/7/2013 Na 1/7/2013 pensioenkapitaal 60 jaar 16,50% 20% 61 jaar 16,50% 18% 62 64 jaar of n.a.v. 16,50% 16,50% wettelijke pensionering 65 jaar en ouder 10%/16,50% 10%/16,50% 10% blijft van toepassing op voorwaarde dat WN of BL pensioenkapitaal ontvangt op de wettelijke pensioenleeftijd en de laatste 3 jaar hiervoor ononderbroken aan de slag is gebleven Wat indien u wettelijk op pensioen gaat vanaf of vr 60 jaar i.p.v. vanaf 62 jaar? Denk aan speciale beroepscategorin + gefaseerde verhoging minimumleeftijd tussen 2013 en 2015 Dan toch 16,50% i.p.v. 20% of 18%? zou 16,50% zijn maar staat zo voorlopig niet in de wet 10
 • 11. Belastingen op pensioenkapitaal Belastingen op pensioenkapitaal (2de pijler) bij uitkering Maatregel gaat pas in voor uitkeringen vanaf 1/7/2013 Wat met pensioenkapitaal uit interne pensioenbelofte? Niet geheel duidelijk of uitkeringen onderworpen blijven aan 16,50% vanaf 60 jaar of deze toch taxatie van 20% of 18% zullen ondergaan Overlijdenskapitaal blijft onderworpen aan 16,50% VAPZ: fiscaal regime van de fictieve rente blijft Uitkeringen vr 60ste verjaardag gevormd door WG-bijdragen In principe verboden door Wet Aanvullende Pensioenen Wel nog mogelijk voor zelfstandige bedrijfsleiders wel belast aan progressief tarief 11
 • 12. Belastingen op pensioenkapitaal Hoe verhoogde taxatie vermijden van uw pensioenkapitaal uit uw IPT? Uitkeringsdatum verdagen Addendum aan overeenkomst + goedkeuring nodig van verzekeringsmaatschappij Akkoord niet zo evident gezien huidige lage rentevoeten op financile markten Wellicht zal maatschappij overeenkomst niet willen verlengen aan de bedongen hogere rentevoeten in de overeenkomst Verlenging zal wellicht geen probleem zijn indien verzekerde akkoord gaat met lagere rentevoet 12
 • 13. De interne pensioenbelofte 13
 • 14. Interne Pensioenbelofte Bestaande pensioenvoorziening ultimo 2011 voor zelfstandige bedrijfsleiders mag intern blijven Vrijwillige overdracht naar verzekeringsmaatschappij is mogelijk maar is niet verplicht ultimo 2011 = bedrag voorziening bestaand op einde van laatste boekjaar met afsluitdatum vr 1/1/2012 Verdere nominale aangroei pensioenvoorziening ultimo 2011 is verboden voorziening op balans op einde van laatste boekjaar met afsluitdatum vr 1/1/2012 wordt dus als het ware bevroren 14
 • 15. Interne Pensioenbelofte Voorbeeld pensioenvoorzieningjaar leeftijd op 31/12 loopbaanbreuk op 31/12 loopbaanevenredige jaarlijkse totale Teller Noemer Breuk rechten dotatie aan pensioenvoorziening (jaren) (jaren) (T/N) verworven actuele pensioenvoorziening op 31/12 (T) (N) eindkapitaal waarde per 31/12 op 1/1/2021 (4%) (100.000 x T/N)2010 50 20 30 66,67% 66.666,67 45.037,61 45.037,61 45.037,61 2011 51 21 30 70,00% 70.000,00 49.181,07 4.143,46 49.181,07 2012 52 22 30 73,33% 73.333,33 53.583,95 4.402,88 53.583,95 2013 53 23 30 76,67% 76.666,67 58.260,37 4.676,42 58.260,37 2014 54 24 30 80,00% 80.000,00 63.225,16 4.964,80 63.225,16 2015 55