Blauw Research: ROI van Sponsoring - Presentatie Sponsoring Seminar Sponsor Tribune

Click here to load reader

 • date post

  21-Jun-2015
 • Category

  Marketing

 • view

  367
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Sponsoring onderzoek geeft inzicht in de mate waarin sponsoring bijdraagt aan doelstellingen (ROO) en het rendement van de sponsoring (ROI).

Transcript of Blauw Research: ROI van Sponsoring - Presentatie Sponsoring Seminar Sponsor Tribune

 • 1. ROIin sponsoring researchEva Gerritseoktober 2014 | Blauw Researcheva.gerritse@blauw.com@evagerritse

2. 1999201515 jaar sponsoring onderzoekFanShipLevelModelTriple Eexposure impactROOROICo-creatie 3. 1999201515 jaar sponsoring onderzoekFanShipLevelModelexposure impactGeeninteressePassieveinteresseInteresseLiefhebberGepassioneerdNON-FANSINTERESSEFANS 4. 1999201515 jaar sponsoring onderzoekFanShipLevelModelTriple Eexposure impactEvaluatieintermenvansponsorbekendheid, passendheid,recallenwaarderingactivatie,etc.Effectopnaambekendheid,imago,overweging,voorkeur, bonding,loyaliteitenaanbevelingsintentie(NPS)Evolutiem.b.t.gewensteassociaties,onderscheidendvermogen,potentileimagetransferendoelgroepenIs het sponsorship goedgeactiveerd?Watdoetsponsoring voormijnmerk?Watzijnde optiesvoorde toekomst? 5. 1999201515 jaar sponsoring onderzoekFanShipLevelModelTriple Eexposure impactCo-creatie 6. 1999201515 jaar sponsoring onderzoekFanShipLevelModelTriple Eexposure impactROOROICo-creatieAccountabilityWat levert t op? 7. 8%10%15%22%36%0%5%10%15%20%25%30%35%40%Combinatie sport / mvoVan paid naar owned en earnedMeer focus in sponsorportfolioCocreatie / samenwerken met gesponsordeReturn on Investment en/of ObjectivesBelangrijksteontwikkelingin 2014?2014 8. MARKETEERS ONTEVREDEN OVER MEETBAARHEID ROI VAN SPONSORINGontevreden over metenROI 38%ROO 33%50% doet onderzoekbrand awarenessmedia exposureBELANG METEN ROI VAN SPONSORING GROEIT 9. 1999201515 jaar sponsoring onderzoekexposure impactROOROIAccountabilityWat levert t op?Wat is een (goede) doelstelling?Wat is de waarde van behaald resultaat? 10. Wat is een goede doelstelling?Return OnObjectivesinterne of externe doelstelling ?hoeveel % groei?toename in naamsbekendheid of verbetering van imago?spontane of geholpen sponsorbekendheid?welke doelgroep?wanneer moet het doel bereikt zijn?meer overweging of meer voorkeur? 11. Degenen bekendmet maatschappelijkesponsorships van ABN AMRO vindenhet merkABN AMRO vakermaatschappelijkbetrokkendandegenennietbekendmet dezesponsorships.In 2013 strevenwe naareentoenamein maatschappelijkebetrokkenheid.Return OnObjectives: sponsordomein10%15%20%25%30%201120122013ABN AMRO is maatschappelijk betrokkenbekend met sponsoringniet bekend met sponsoringDe case klopt, maar de % zijn gefingeerd. 12. Return OnObjectives: sponsoredeventTennisfanshebbenmeervoorkeurvoorABN AMRO danniet-tennisfans.In 2013 strevenwe ernaardatditaandeelen de verhoudingin stand blijft.10%15%20%25%30%20122013Voorkeur voor ABN AMRO als bankniet-tennisfanstennisfansDe case klopt, maar de % zijn gefingeerd. 13. Het WK hockey zorgt ervoor dat klanten van Rabobank de bank vaker aanbevelen.Return OnObjectives: sponsoredevent10%15%20%25%30%voor het WKna het WKAandeel promotersonder Rabobank klantenalle klantenklanten met interesse in hockeyDe case klopt, maar de % zijn gefingeerd. 14. Return OnObjectives: synergieABN AMRO is maatschappelijkbetrokken051015202520122013niet bekendbekend met 1 sponsorshipbekend met 2 sponsorshipsDe case klopt, maar de % zijn gefingeerd. 15. Return OnObjectives: synergieAanschafproduct/&0%5%10%Overwegingvan het merk15%25%35%De case klopt, maar de % zijn gefingeerd. 16. 1999201515 jaar sponsoring onderzoekexposure impactROOROIAccountabilityWat levert t op?Wat is een (goede) doelstelling?Wat is de waarde van behaald resultaat? 17. Wat is de waarde van.?Return OnInvestment3% meer merkambassadeurs15% meer trotse werknemers5% meer verkochte producten200.000 deelnemersaan een activatie50.000 downloadsvan een appeen aanbeveling van een klantsympathiek gevonden wordeneen toename van de overweging van je merk1% meermarktaandeel 18. Heineken doelstelling UCLReturn OnInvestmentToename van het aantal nieuwe Heineken drinkers en kopers, doordat (x%) aandeel van de voetbalfans die nu nog geen Heineken drinkt/koopt, in het komende UCL seizoen wel Heineken drinkt/koopt, omdat ze enthousiast zijn over de sponsoring van Heineken 19. Heineken doelstelling UCLReturn OnInvestmentToename van het aantal nieuwe Heineken drinkers en kopers, doordat (x%) aandeel van de voetbalfans die nu nog geen Heineken drinkt/koopt, in het komende UCL seizoen wel Heineken drinkt/koopt, omdat ze enthousiast zijn over de sponsoring van Heineken 20. ALGEMEEN PUBLIEKVOETBALFANSFANS DIE BEKEND ZIJN MET DE SPONSORINGFANS DIE ENTHOUSIAST ZIJN OVER DE SPONSORINGReturn OnInvestment+2%+8%Toename aantal gedronkenglazen HeinekenDe case klopt, maar de % zijn gefingeerd. 21. ALGEMEEN PUBLIEKVOETBALFANSFANS DIE BEKEND ZIJN MET DE SPONSORINGFANS DIE ENTHOUSIAST ZIJN OVER DE SPONSORINGReturn OnInvestment+3%+11%Toename aantal gekochte producten HeinekenDe case klopt, maar de % zijn gefingeerd. 22. Consumptie voetbalfansbekend met sponsoringAankoop voetbalfansReturn OnInvestmentHeineken doelstelling UCLToename van het aantal nieuwe Heineken drinkers en kopers, doordat (x%) aandeel van de voetbalfans die nu nog geen Heineken drinken, in het komende UCL seizoen wel Heineken drinkt/koopt, omdat ze enthousiast zijn over de sponsoring van Heinekenbekend met sponsoring 23. Consumptie voetbalfansbekend met sponsoring+8%Aankoop voetbalfansReturn OnInvestmentHeineken doelstelling UCLToename van het aantal nieuwe Heineken drinkers en kopers, doordat (x%) aandeel van de voetbalfans die nu nog geen Heineken drinken, in het komende UCL seizoen wel Heineken drinkt/koopt, omdat ze enthousiast zijn over de sponsoring van Heineken+11%bekend met sponsoringEnthousiast over sponsoringEnthousiast over sponsoring 24. Return OnInvestmentFrankrijkNederlandChinaMexicoUKSpanjeArgentiniPolenThailandToename in spontane sponsorbekendheid (mei 2013 vsmei 2012)Activatie budget 2013%De case klopt, maar de landen in de grafiek zijn gefingeerd.%%% 25. Return OnInvestment: Evolutie portfolio-----------------------------------------------50points100pointsBudgetWinnersCostlysExploitablesLosersABCDGFEHGewogen score op enkele KPIsBudget per sponsorship(fee+activatie)Portfolio sponsoring 26. 1999201515 jaar sponsoring onderzoekFanShipLevelModelTriple Eexposure impactROOROICo-creatieAccountabilityWat levert t op? 27. ROIin sponsoring researchEva Gerritseoktober 2014 | Blauw Researcheva.gerritse@blauw.com@evagerritse